ROTTERDAM (Rijkstelefoonkantoor)

(Alblasserdam, Bolnes, Capelle a/d. IJssel, Hillegersberg, IJsselmonde, Kinderdijk, Maassluis,
Overschie, Pernis, Poortugaal, Ridderkerk, Schiebroek, Schiedam, Slikkerveer en Vlaardingen)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Locaal centraaltelefoonbureel, geopend op werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. en op Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. -- 3. Groote Koopmansbeurs op Maandag van 9.-- vm. tot 2.30 nm. op de overige werkdagen van 12.30 nm. tot 2.30 nm. 4. Spoorwegst. Beurs, 5. Spoorwegst. Delftsche Poort. 6. Spoorwegst. Maas, allen geopend op werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm.; op Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. -- Bijkantoren der Posterijen en Telegrafie: 7. Avenue Concordia; 8. Bergweg; 9. Nieuwe Binnenweg; 10. Boompjes; 11. Burgemeester de Roosstraat; 12. Calandstraat; 13. Charlois; 14. Goudsche Singel; 15. 's Gravendijkwal; 16. Katendrecht; 17. Kruiskade; 18. Prins Hendrikkade; 19. Ruigeplaatweg. (Deze spreekcellen zijn geopend: Avenue Concordia, Bergweg, Boompjes, Nieuwe Binnenweg, Burgemeester Roosstraat, Calandstraat, Goudsche Singel, 's Gravendijkwal, Kruiskade, Prins Hendrikkade, Ruigeplaatweg: Op werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., op Zon- en Feestdagen: Geen dienst; Charlois: Op werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., op Zon- en Feestdagen: Geen dienst, behalve op den 2en Paasch-, 2en Pinkster- en 2en Kerstdag, alsmede op den Hemelvaartsdag geopend van 8.-- tot 9.-- vm. en van 1.-- tot 2.-- nm.; Katendracht: Op werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., op Zon- en Feestdagen: Geen dienst, behalve op den 2en Paasch-, 2en Pinkster- en 2en Kerstdag, alsmede op den Hemelvaartsdag geopend van 12.30 to 2.30 nm.). -- Handelsinrichtingen:  20. Stieltjesstraat, Hoofdportier, 21. Rosestraat, Portier, 22. Rijnhaven Z.W.Z. Loodsen A en B allen op werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm.; op Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. -- 23. Loods 9. Alleen op werkdagen: van 8.-- vm. tot 12.-- m. en van 1.-- nm. tot 7.-- nm. 24. Stationsgebouw v.d. Rotterd. Tramw. Mij., Rosestr. 25. Station der Zuid-Holl. Electr. Spoorweg Mij. Hofplein. 26. Station v.d. Mij. tot Expl. v. S. S. te IJsselmonde. 27. Raadhuis, Oud-Kralingen.

 

10051    Aa Jr., Joh.P. v.d., Stukadoor, Hondiusstr. 37
  1332    Aalbers, Th.I., Architect en Timmerman, Delftschevaart 11a en b
10542    Aalders, E.J., woonh. Eendrachtsweg 16
  9208    Aalst, Ds. D.J. v., Predikant, woonh. Mathenesserlaan 211
  9819    Aalst, P. v., Schoenenmag., v. Oldenbarneveltstr. 119b
  4100    Aalst, Fa. P.E. v., Kol. waren en Comestibles, Haagscheveer 4a
  2360    Aalst, P.E. v., fa. G.J. v. Peere & Co., woonh. Oostzeedijk 104a
  7877    Aalst, W.A. v., woonh., Gravendijkwal 110b
    126    Aalten, A.J. v., woonh., Heemraadssingel 210
    985    Aalten, J.S. v., Oliehandel, Wijnhaven N.Z. 21b
  1315    Aalten, L.E.J. v., woonh., Schiekade W.Z. 123
  2118    Aalten Jr., Mr. S.J.L. v., Adv., Wolfshoek 5a
    285    Aanwervingsbur., Rott. Reeders, Leuvehaven W.Z. 193a
10445    Abbink, F.J., In Chocolade en Suikerw., Rosestr. 28
  9752    Abendanon, G.A., woonh. Heemraadssingel 281b
  3275    Abonnement Français, Dir. Jacq. Scheffer, Coolsingel 22
  5684    Abrahams, L., Lakenmag., West Nieuwland 7
  4701    Academie voor beeldende Kunsten & Techn. Wetensch., Coolvest 84
  4028    Accijnzen 1e Afd., Delftschevaart 49c
  3357    Accountantskant. J.E.J. Baudet, Saftlevenstr. 9b
  3129    Accountantskant. F. v. Bodegraven, Vijverhofstr. 89
  4642    Accountantskant. J. Bosman Azn., Wijnhaven 110b, (9 vm.--5.30 nm., daarna tel. no 10551)
  5573    Accountantskant. J.J. Korndorffer, Leuvehaven O.Z. 38
  6385    Accountantskant. Joh.C. den Turk, Noordsingel 106
  9344    Accountantskant. v. Nederl., Dir. G.A. Gieseler Jr. en A.J. Plasmeijer, Kruiskade 142b
  9681    Accountantskant. voor Nederland, G.A. Gieseler Jr. & A.J. Plasmeijer, Spaanschekade 3
  8111    Accountantskant. Werner & Rijnberg, J.F. Werner Jr., Oostzeedijk 186b
  5596    "Accuraat" N.V., Corps v. Beëed. Wegers en Meters, Maasstr. 17a
    438    Idem, Fabr., Schiedamscheweg, Overschie
  4155    Idem, kant., Gr. Markt 6a
  4134    [idem]
  9361    Adams Express Comp., Wijde Nieuwesteeg 6a
  9331    Adamse, M., woonh., Rochussenstr. 183
  6583    Adel, J.A. den, Café, Stationsweg 76b
  7039    Adjunct-Dir. v/h Postkant., H.J. Lettink, woonh. Kruisstr. 26
  8794    Adjunct-Dir. v/h Rijkstelegraafkant., Waarn., W.W. Knoth, woonh., Hooge Oostzeedijk 74b
  6507    Administratie der Rijkstelefoondienst, Beursplein
  9961    Adriaanstichting, Straatweg 120, Hillegersberg
10400    Advertentiebur. F.I. Bril, Schietbaanstr. 46a, (bij geen gehoor tel. no. 9413)
  3000    Advertentiebur. en Uitgevers Mij., N. Venn. W.N.J. v. Ditmar's Algem., Gelderschestr. 10b (geopend
                v. 9 v.m.--9 n.m.)
  1513    Advertentiebur,. P. Keuzenkamp Jr., Teilingerstr. 94b
  1373    Agentuur en Comm. Mij., Ged. Glashaven 22
  4133    Agentuur & Scheepskolenhandel, Wijnhaven N.Z. 7a
10672    Agnola & Co., d', Marmer, mozaïk en terrazzovloeren, Delftschestr. 2
  7038    Aikema, H.G., woonh., Provenierssingel 11
  2288    Aikema en Co., H.G., Agentuur v. buitenl. huizen, Goudschesingel 10-12, voor de Techn. afd. Tel. No.
               2224 aanvr.
  2224    [idem]
    879    Aken, A. v., Poelier, Visschersdijk 103
10646    Aken, S. v., woonh. Mathenesserlaan 187
  6955    Akker, I.L., woonh. Heemraadssingel 191
  6594    Akker, L.I., in Chem. speciliateitsart., v. Alkemadestr. 17-23. (v. 6.-- nm. -- 8.30 vm. Tel. No. 6955)
  6595    [idem]
  9456    Akker, Leo L., woonh., Methenesserlaan 332
  1114    Akker, Wed. L.I., woonh., Goudschesingel 231
  2417    Akker, J. v.d., Zalmh., Kralingsche veer
  5184    Akker, W.G.A. v.d., Café, P. Krügerstr. 140a
  6737    Akkerman, Dr. J.H., Arts, Stationsweg 59
  3100    Akkerman Jr., I., Assur., Esschenburgersingel 4b
10080    Akkermans, A., Spekslagerij, Benthuizerstr. 10a
10182    Akkermans, F., Hooi en stroo, Kralingscheweg 20
  4226    Akkermans, P., Speksl. en handel in fijne vleeschw., Jonker Fransstr. 48a
  1107    Albers Creameries Ltd., Hoofdvertegenw. A. Ingenool Jr., Bierhaven 9a
  6295    Alen, Wed. P.J. v., Café, Visschersdijk 97 
  9846    Alers, J.A., woonh. Oostzeedijk 272a
  9273    Alers, J.E., Expedit. en Agent v. Buitenl. Huizen, Nieuwehaven Z.Z. 20c
  4642    Algem. Actuarieel Bureau, onder leiding v. J. Bosman Azn. & J. du Saar, Wijnhaven 110b
                (9 vm.--5.30 nm., daarna tel. no. 10551)
  5027    Algem. Begrafenis-Onderneming, G.M. Verschoor en J.G.A. Privé, Boerenvischmarkt 22b
  7449    Algem. Bedrijfscomp., Wijnhaven Z.Z. 42
  7159    Algem. Begraafplaats "Oud Kralingen", Kerkhoflaan 1
  1464    Algem. Brandwaarb. Mij., (Dir. H.J. Lambert), Wijnhaven Z.Z. 56b
  9042    Algem. Concours- en Verzendingz Mij., G.H. Beijleveld, Lange Warande 68
10382    Algem. Export Mij., Nieuwehaven 8
  1872    Algem. Levensverz. bank, Dir. A. Kros Jr., Coolsingel 40
    628    Algem. Ned. Hypotheekbriefbank, Wolfshoek 6b
  5144    Algem. Ned. Reclamebur., Nieuwehavensteeg 13
  4026    Algem. Nederl. Plaatsingsbur., A. Zilver Gzn., Kortenaerstr. 26b
  7067    Algem. Rott. Coöp. Begrafenis en Assur. Verz., Goudsche Singel 129a
  3321    Algem. Rott. Vereen. voor genees-, heel- en verloskundige hulp, Administr. J. Hoek, Kruiskade 120a
  4498    Algem. Verkooplok., Goudschesingel 33a
  7986    Allan & Co., Fabr. v. rollend mater., Oudedijk 161
  7985    Idem, Meubelfabr., Oudedijk 161
  6193    Idem, Meubelmag., Gr. markt 16a
  6194    [idem]
  8810    Allemans, A., Agentuur en Commissieh., Heerkerstanstr. 98
  8821    Allgem. Elektricitäts Gesellschaft, Diergaardelaan 21
  7764    Alphen, H.C. v., woonh., Honingerdijk 44
  2032    Alphen, H.C. & J.G. v., Makel. in katoen, kapok, enz., Wijnbrugstr. 3a
  5118    Alphen, J.C. v., Woonh., Admiraliteitstr. 4a
  7068    Alphen, W.J. v., woonh. B.F. Krantz & Co., Parkstr. 8
  5369    Alphen, Mevr. de Wed. H.C. v., woonh. v. Vollenhovenstr. 18
    627    Alphen & Ledeboer, v., Wijnhandel. en assurad., Leuvehaven W.Z. 65
  3220    Idem, Fil. K. Hoogstr. 23b
    807    Alsbach, G.H., woonh., Jericholaan 87
  6602    Alsbach & v.d. Groot, Tabak, Houttuin 44
  7181    Alta, D.Y., Advertentiebur., Wijnhaven 87
10716    Altena, G., Brood- en Banketbakkerij, Ger. Scholtenstr 63a
  1642    Alta, J.J., woonh., Zwaerdecroonstr. 49 I
  8470    Altena, A.M. v., Schilder, Waterloostr. 25
    354    Altona, Fa. R.J., Houtagentuur, Ged. Bierhaven 41
  1373    Altona, voorh. Gebr., comm. en agenten v. buitenl. huizen, Ged. Glashaven 22
  2811    Ambachtsschool, Vereen. de, Katshoek 7
  6380    Idem, Tamboerstr.
10539    Ambrosius, W., woonh. Schiedamscheweg 108b
10519    Ameijden, C.R. v., Crooswijkschekade 9
  5160    Ameling Merkes, K.F., in Goud- en Zilverwerken, Horlogemaker, Goudscheweg 168b
  6931    Amer. Express Comp. The, Vracht en Boekhouding, Zuidblaak 26a
  6932    Idem, Afd. Financien, Tarieven en passage, Zuidblaak 26a
  3361    Amer. Petr. Comp., Stal, Pelgrimstr. 56
  2586    Idem, Detail-Depôt, Pelgrimstr. 52
    238    Idem, Afd. Exped., Sluisjesdijk 281. (Charlois.)
  4573    Idem, Afd. machinefabr., Sluisjesdijk 281, Charlois
  7810    Idem, Willemskade 22
  7811    [idem]
         II    Amer. Petr. Comp., Willemskade 22. (Niet voor loc. gesprekken. Aangesl. a.h. loc. telef. net onder
               No. 7810 en 7811). (8½-12½, 1-5½)
  9279    American Stoppage Coy, The, Groote Markt 13
10659    Ameringen, D.A. v., woonh. Westerstr. 22
  4553    Ameringen, Louis A. v., Westerstr. 25d
  9371    Ameron & v.d. Hage, v., Huisschilders, Benthuizerstr. 67a
  8039    Amesz, J., Boekhandel, Voorschoterlaan 145a
  1229    Amicitia, (Groote Soc.), Zuidblaak 20
      48    Ammerlaan , A.C., Vleeschh., Nieuwe Binnenweg 256b
10639    Amstel, W.A. v., woonh., Hooidrift 28b
10727    Amstel, W.L.L. v., Café, Stieltjesplein 2a
  9567    Amstel & Jansen, v., Architecten en Timmerl., Hugo de Grootstr. 142a
  9447    Amstel & Jansen, v., Directiekeet, Mathenesserlaan
  2624    Amstel", Bierbrouwerij "de, Delftschestr. 47
  8097    Amsterd. Asbest Handel, Nieuwehaven 157b
  5273    Amsterd. Bank, Bijbank Boompjes 29
  5274    [idem]
  5275    [idem]
    906    Amsterd. Liquidatiekas, Agentsch. d., Ged. Glashaven 36
    907    [idem]
  2942    Amsterd. Mij. v. Levens- en Ongevallenverz., Bijkant., Wijnstr. 138
  1359    Amsterd. Scheepsverband Bank, Bijk. Bicker Caarten & Obreen, Wijnstr. 92-94, v. 5½ n.m.--8½ v.m.
               en Zaterd. na 1½ n.m. uitsl. Tel. No. 1359
  1400    [idem]
  8488    Andel C.Mzn., M.H.C. v., Makelaardijzaken, Leuvehaven O.Z. 38b
  8489    [idem]
  4524    Idem, Woonh., Mathenesserlaan 266
  4089    Andel & Co., H. v., Wijnstr. 109
  3771    Andel & Co., W.H. v., Schilders en decorateurs, Nieuwehaven Z.Z. 70c
  5086    Andersen, A.M., Schoenwinkel, Schiedamschedijk 83
  8175    Andreoli, Jos., Kolon.- en gruttersw., v. Oldenbarneveltstr. 83b
  4830    Andriesse, D., woonh., Burgem. Meineszlaan 62b
  5342    Andriesse, E., woonh., Schiekade W.Z. 181
  8320    Andriesse, J., Papierhandel, Provenierstr. 48b
    757    Andriesse & Zonen, D.L., Kleedingfabr., Leuvehaven W.Z. 151a en b
  2951    Andriesse & Zonen, G., Nederl. Borduurfabr., kant., Zuidblaak 62
  2897    Anema, L.S., Woonh. Kortenaerstr. 26a
    673    Anes, Fa. Wed. W., Zeil- en Vlaggenmakerij, Boerensteiger 23
  2441    Anglo Dutch Bottle Works, K. Maseland, Kralingscheveer (v. 7.-- vm.-- 7 nm.)
  6263    Anglo-Dutch Coal Cy. Willemsplein 7b
    250    Anrooij, Dr. H. v., Arts, Witte de Withstr. 27
  7719    Anthraciet Handelsvereen., Boompjes 70b
  3952    Antonius Gesticht, St., N. Binnenw. 33
  2329    Antwerp Grain Work Coy, The, Leuvehaven W.Z. 49a 
    298    "Apollo", Stearinekaarsenfabr., Schiedam
  9386    Apon, C., Café, Hoogstr. 10
  5685    Appelboom, T., Café, Oostzeedijk 360
  2742    Appeldoorn, C.J., Meubelfabr., Diergaardekade 2b (v. 8--6)
10513    Aquin, H. d', woonh. v. Brakelstr. 14a
  1043    Aquin & Co., Henri d', Handel in kurken, Leuvehaven O.Z. 36a
[idem]    Aquin en Co, Wed. P.Ph.J. d', Makel. in wijnen en gedistill., Leuvehaven O.Z. 36a
  3620    Arbeiders Coöp., "Voorwaarts" Kantoren, drukkerij, koffiehuis, kruidenierswinkel, Ged. Slaak 120a
  6570    Idem, Broodbakkerij, Ged. Botersloot 41b
  3526    Arbeid, Bur. v.d. Inspect. v.d., Wolfshoek 2b
  5397    Arbeidsbeurs, Gem., Kaasmarkt 4b (Afd. voor mannen, geop. v. 8 vm. -- 9 nm. en Zaterdag's tot 2                   nm.)
  9389    Idem, Kaasmarkt 4, (Afd. voor vrouwen, geop. v. 8 vm. -- 1 nm. en v. 7--9 nm., Zaterdags tot 1 u. nm.)
10500    Idem, Afd. v. Zeelieden, Vasteland 3b (9--5)
  9449    Idem, Dir. J.E. v.d. Riet, woonh., Schiebroekschelaan 29a
  7042    Arbeiter, Dr. W.C.A., Arts, 's Gravendijkwal 25
  5626    Arbeiter, Fa. C.L., Hofbontwerkers, Plan C 5a
  1539    Archiefgebouw, Gem., Mathenesserlaan 315a
  5774    Arend, J. den, in Lompen en metalen, Schrijnwerkersteeg 27b
  6188    Arend Azn., J. v.d., Boter- en kaash., Oostplein 8b
    384    Arend, Mevr. de Wed. M.G. v.d., woonh. Westplein 14
  2009    Arend, P. v.d., Koopman en sigarenfabr., Toe Haringvliet 1
  3627    Arend, R. v.d., woonh., Westzeedijk 114
  1460    Arends, G.B., Instrumentmaker, Nieuwstr. 13a
  5016    Armbest., Burgerl. Directie en Admin., Hoogstr. 125
  5036    Idem, Directie en Admin., Hoogstr. 125. v. 4.30 nm. -- 8.30 nm. uitsl. No. 5016 concierge, v. 4.30 nm.
               -- 8 nm. 5056 apotheek; Kamer Wethouder H. Stulemeijer, Tel. No. 5036
  5056    [idem]
  5244    Idem, Armhuis, Oostervantstr. 17
  1442    Idem, Bijkant., Katendr. Lagedijk 457
  5603    Idem, Fortanier, P.J., Dir. woonh. Esschenweg 37
  1683    Idem, Wijnne, A.J. Apotheker, woonh. Burgem. Meineszlaan 64
  9768    Idem, J.S. Kleinjan, Eerste Commies Chef de Bureau woonh. Pr. Hendrikkade W.Z. 135a
  9766    Idem, T.S. Lolkes, Chef-Armbezoeker, woonh. Rodenrijschelaan 19b
  3764    Idem, St. Joseph-Gezellen Ver., Stationsplein 10b
    563    Armbest. v. Rotterdam, R.K. Par., West Kruiskade 12
  9865    Armenraad, Mr. L.W.M. Overes, Secretaris, N. Binnenweg 181
  5930    Armour & Comp., Wijnhaven W.Z.
  5931    [idem]
  5838    Arnett & Co., C.M. Strübbe, Terwenakker 8c
    328    Arnhem, A.A. v., Deurwaarder, Kolkkade 9a
  9326    Idem, woonh., Bergweg 91
    717    Arnhemsche Hyp. Bank, P. Pentermann, Wijnhaven N.Z. 157a
  5950    Arnoldus, J.H.W., Café "de Wester Windhoek", v. Speijkstr. 153b
  4926    Arnouts, P.P., Heeren Modeart., Korte Hoogstr. 32
    932    Arps & Zn., B., Boek- en steendrukkerij, Groote Markt 38
  1620    Arr. Rechtb., Noordsingel 117
  8895    Aryjansen, L., woonh. Ochterveltstr. 27a
  9578    As J. Jzn., Jac. v., Fruithandel, kant., R. Rottekade 51b
  9598    [idem]
  8834    As, J. Jzn., Jac. v., Loods S., v.m. Rijks Entrepôt
  4931    Idem, woonh. Stationsplein 1
  1835    Asbest Mij., Holl., v.h. v.d. Linden & Veldhuis, kant. en mag. Leuvehaven W.Z. 171a
  1836    [idem]
  8984    Asch, J.C. v., Agent Sleepdienst, Boompjes 52c
  6351    Ascher & Co., Ernst, Import, Wijnhaven N.Z. 33
  9145    Asphaltfabr. "Nijmegen", fa. Wijers & Flaes Fil..,, v.d. Schellingstr.
40
  6428    Asscher Bnoit, A., Grossier in chocolade en suikerw., Gouvernestr. 27a
  3344    Asseler, J.M., woonh., 's Gravendijkwal 30b
10470    Assem, A.C. v.d. Sleepdienst, Feijenoordkade 15b
  5698    Assen Jzn., J. v., Arts, Westersingel 20b
  7517    Assen, E. von der, Manufacturen, Hoogstr. 374-376
  3212    Asteroth, Friedr., Rijnscheepvaart en expeditie, Maaskade W.Z. 132b
  3213    [idem]
  2204    Atkins, S.W., woonh. Mathenesserlaan 351a
  7404    Aubie, Mej. J., woonh., Stationsweg 68b
  3592    Au Bon Marché, (A. de Vries & Zonen), Modeart., Passage 1-8
  6147    Idem, Jonkerfransstr. 96a
  7075    Idem, Hoogstr. 219b
  8203    Au Bon Marché, J.P.C. Graamans, Dames- en Modeart., Korte Hoofdsteeg 8
  4537    Auerlicht, Gas-, Waterleid.- en Electric. Mij. v.h. I. Selten, Hoofdkant., Coolsingel 50a
    847    Idem, Filiaal winkel, Coolsingel 50b
  9382    Augustijn, A.C., Electrotechn. bur., Hoogstr. 303
  2557    "Aurore", Stoomzuivelfabriek, Admiraliteitskade 72, Filialen:
  2577    [idem]
  1820    Idem, Av. Concordia 24
    744    Idem, Benthuizerstr. 71
  8061    Idem, Bergweg 161a
  8065    Idem, Cl. de Vrieselaan 137b
  8089    Idem, G. v.d. Lindenstr. 34
  8620    Idem, Hooidrift 108a
  8601    Idem, Jericholaan 44b
  8067    "Aurore" Middellandstr. 43b
  8570    Idem, Noordmolenstr. 17a
  5957    Idem, v. Oldenbarneveltstr. 88b
  1770    Idem, Pretorialaan 77a
  9428    Idem, Rosestr. 84c
10692    Idem, Rosier Faassenstr. 22b
  8580    Idem, Schiedamschedijk 82
  8833    Idem, Schietbaanlaan 23a
  8034    Idem, Schoonebergerweg 35a
  2276    Idem, Taborstr. 57a
  2749    Idem, Vlietlaan 1a
  8063    Idem, Walenburgerweg 62b
  1937    Idem, Watergeusstr. 102
  8073    Idem, Zaagmolenstr. 32b
  8590    Idem, Zomerhofstr. 63a
  7477    Austermöller, F.W.A., Assur. Mij., "De Nederlanden", Voorschoterlaan 3
  2313    Autogene Metaallassching", N.V. "de, Voorhaven 111
  9393    Autogne Snij- en Laschapparaten, N.V., Vrijverhofstr. 26
  5483    Automaat", Mij. tot Detailverk. v. petroleum "de, Directie, Willemskade 21
  2277    Idem, Hugo de Grootstr. 151a
  4161    Idem, Fil. Crispijnlaan 127b
  3358    Idem, Fil., Nassauhaven 77b
  6912    Auto-Garage A. Dürkopp, "Adelaar", Verhuurinr., Dag en nacht geop., Spec. wagen v. Ziekenvervoer,
                v. Oldenbarneveltstr. 138a
10401    Auto-Garage "Rotterdam", H.P. Boudier, Diergaardesingel 57a
  8679    Auto-Garage, N.V. Auto Rijtuig Ondern., Baan 86-88
  3598    Auto-Garage, E.J. Eilers, "Boezemsingel", Verhuurinr. v. Auto's, Boezemsingel 136a
  8669    Auto-Garage, Theo Janssens, Benthemstr. 60a
  8212    Auto-garage J.W. v.d. Ven Dag en nachtdienst. v. Oldenbarneveltstr. 119a
  8669    Auto-Garage, Theo Janssens, v. Oldenbarneveltstr. 138a
  9948    Auto-Mij. "Rotterdam", Schiekade 106b
    558    Auto Novum, J.C.J. v. Ieperen, Korte Hoogstr. 12,
  8532    Idem, Korte Hoogstr. 12, (uitsl. v/h Rest.)
  8679    Auto Rijtuig Ondern., N.V., Baan 86-88
  8679    Auto Taxis, N.V. Auto Rijtuig Ondern., Baan 86-88
  8678    Auto-taxisonderneming, Garage, Baan 86-88-112-114
  6743    Auto-Verhuurinrichting, Rott. Auto Mij., Wijnstr. 100
  9568    Automobielhandel, Jan Verhoeff, Goudschesingel 21
    364    Avis, A.F.G., Oliefabr., Eenhoornstr. 6
  5364    Avis, G.K., Woonh., Oudedijk 6
  8965    Azijnfabrieken, Vereenigde, v.d. Dool-Klunne, Baan 41

  7962    Baalen, Joh. v., Bloemist, Vlaggemanskade 135
  2518    Baalen Jr, J.S. v., Grossier in bloemen en binderij-art., Insulindestr. 35a
  5253    Baan, J.L.D., Dir. N.V. Deurwaardersverkooplokaal "De Eendracht", Baan 1
  6054    Baan, J. de, Smederij, Rechthuislaan 22a
  9113    Baars, P., Electr.-Apparatenfabr., Vredenoordlaan 15
10085    Baars Jr., W., Hoofdagent Mij. "De Eendracht", H. de Grootstr. 127a
  9541    Baartman, P.J., Slagerij, Nieuwe Binnenweg 286
    193    Baartz, Mr. W., woonh., Eendrachtsweg 59
  4681    Baasbank & Zn., P.J. v., Timmerlieden en metselaars, Palissanderstr. 8a
10462    Baay Jr., E., In Wijnen en gedistilleerd, R. Faassenstr. 55a
  6476    Backer Dirkx, J.J., tandarts, Witte de Withstr. 45a
  6700    Backx, C., woonh., Prinsenhoofd 1
10074    Baden, Maison, Dames- en Kinderhoeden, Goudscheweg 154a
  6703    Badische Actien Gesellsch. für Rheinschifffahrt und Seetransp., (Theod. Fügen), Maaskade W.Z. 164,
                v. 12-2 n.m. en van 7 nm. - 9 vm. uitsl. Tel.No. 4209 en 6703 Schiffahrtsbüro (Walkapitein), uitsl.
                Tel.No. 6704, kantoor uitsl. Tel.No. 6706, Beurt.
  6704    [idem]
  6705    [idem]
  6706    [idem]
  9739    Idem, Afd. Factorij, Maaskade W.Z. 164
  6260    Badinricht. "Passage", Coolvest 90b
  1365    Bächer Söhne, Aug., Exped., Wijnhaven Z.Z. 108
  7514    Bächer, Mevr. E., woonh., Schied. Singel 94a
  7492    Baelde, Mej. E., woonh., Kortenaerstr. 11
      98    Baelde, Mr. P., woonh., Willemskade 8
  7061    Baelde & Jhr. M. Reuchlin, Mr. P., Assur.kantoor, Bierstr. 16b
  6275    Baertl, C., Woonh., Henegouwerlaan 24a
  3942    Baggerman, D., Notaris, Middensteiger 23b
    805    Bagijn, K.J., Grossier in borstelmat., Ketenstr. 47a, d
  1465    Bahlmann & Co., Hoogstr. 360
  2723    Baijer, W.H., Rijwielen en automobielen, Maaskade O.Z. 28b
  8555    Bajan Sumatra Rubber Mij., Boompjes 58
  3732    Bake, Mr. J., Sub.-Off.v. Justitie, woonh. Zomerhofplein 4
10713    Bakergem, Fa. F.J. Oord & H.S. v., Lood- en Zinkwerkers, Joubertstr. 15
  4417    Bakker, Adr., Techn. Bureau, Lage Oostzeedijk 13c
10569    Idem, woonh., Av. Concordia 26b
  2990    Bakker, A.J., Glasfabr., Haringvliet N.Z. 29b
  4448    Bakker, Bs., Architect, Grootemarkt 42b
  9593    Bakker, Fa. C., A. Halk, Schoen- en Laarzenmag., Ged. Botersl. 139
  1496    Bakker, Cor. G., Cargadoor & Expediteur, Posthoornsteeg 7b
  7129    Bakker, G., Holl. Olie- en smeerfabr., Bergweg 151
  7138    Bakker, G.E., woonh., Mathenesserlaan 366b
  2352    Bakker, G.N., woonh., Diergaardelaan 45a
10038    Bakker, H., Agentuur en commissiehandel in groenten, Gebr. Scholtenstr. 41a
  1576    Bakker, Jac., woonh., Mathenesserlaan 364b
  2150    Bakker, J.A., Ingen., b/d Gem. werken, Avenue Concordia 47b
  3105    Bakker, P., Café, Ged. Binnenrotte 108b
  3916    Bakker, R., Kuiper en fustenkooper, Kalverstr. 9b
  2287    Bakker Jr., W.N., Assur., Gelderschekade 21b
10655    Bakker Jr., W.N., woonh., Slotstr. 29
  2738    Bakker & Co., A., Graan- en Meelhandel, Schulpweg 12b
10190    Bakker & Co., H., Motorenhandel, Vijverhofstr. 30
  1640    Bakker & Zn., N.V. Ned. Caouotchouc en Gutta Percha Fabr., v/h., 'St. Joris", Ridderkerk
10510    Bakker, A. de, Scheepsbouwkundige, Ben. Oostzeedijk 45a
  3438    Bakkeren, M., Aannemer, Keet, Beukelsdijk
  9993    Idem, Keet, Aannemer, Bielandstr.
10105    Baksteen Jr., D., Bontwerker, Leuvehaven 39b
10485    Baksteen & Zn., Th.Joh., Goudsmeden, Boschje 16
  3807    Baksteen, Schreuder en, Juweliers, Ged. Binnenrotte 170b
  3852    Bal, Gebr., Aannemers, 's Gravendijkwal 5a
  1633    Bal, C., woonh., Beukelsdijk 49b
  5835    Bal Houkens, Dr. A.W., Arts, Specialiteit voor mond- en tandheelkunde, Diergaardelaan 43a
  7748    Balen, J.W.S. v., Boter-, kaas- en eierenhandel, Hofdijk 23
  2804    Balguerie-Guérin, C., woonh., Mathenesserlaan 222
    319    Balguerie-Guérin, E., woonh., Koningin Emmaplein 3
    469    Baljon, Coenraad, S., Banketbakker en Kok, Aert v. Nesstr. 27a
  3218    Idem, Filiale Stieltjesplein 12a
  7355    Baljon Jr., W.H., Expeditie, Haringvliet N.Z. 59c
  3222    Baljon, Czn., Wed. Corns., Kok en banketbakker, Goudscheweg 126a
  9810    Baljon-Tigchelman, M., Het huis "De Samaritaan", Mag. van Natuurwollenonderg., Noordblaak 59
  1808    Ballast & Elevator Mij., Rotterd., Boompjes 122
  2432    Idem, Werf, Nesserdijk 215
    687    Ballegooij, A.C. v., Café "Dokzicht", Heijschedijk 51c, Pernis
10682    Ban, J. v.d., Scheepswerktuigk. expert., Wijnhaven 67
  8305    Bangma, W.K.F., Huish.art. en galanteriën, Tollensstr. 54
  5885    Banis, W.F.H., Electriciteit, Jonkerfransstr. 57
  5909    Bank v. Leening, Directie, L. Torenstr. 73
        T    Bank, de Rotterdamsche, Boompjes 77-79 (niet voor loc. gesprekken. Aangesl. a.h. loc. telef.net
               onder No. 1612 en No. 1658)
  4144    Barendregt, A., fa. J.H. Vinke, vrachtrijder, Coolschestr. 62a
  1478    Barendregt, L., woonh., Prins Hendriklaan 34b
  8350    Barendregt-Dogterom, Mevr. Wed. G., Woonh. Schiekade 20
  7178    Barendse, I.J., Antiquair, Delftsche vaart 17a
  9055    Barents & de Rot, Fabr. v. chocolade en suikerwerken, Vinkenstr. 8
10041    Baris, H., Café, Baan 127
  8520    Barkmeijer, H.M., Encadreur, Kunsthandel, Zaagmolenstr. 107b
  9461    Bartelmes, W., Café, Boerenvischmarkt 4a
10619    Idem, Café, Goudscherijweg 139b
  4560    Bartels, A., Scheepsbevrachter, Burgem. Hoffmanplein 23b
  5994    Bartels, A., Woonh., Schiekade 192
  2888    Bartels, Fa. A., Vleeschh., Hofplein 16c
  4660    Bartels Jr., A.C., Vleeschh., Oostmolenstr. 6
  8610    Bartels, H.J., Café, Schiedamschedijk 98b
  3506    Bartels A. Czn., Jan, Vleeschh., N. Binnenweg 103a
  9024    Bartels, R.H., Maison van Teeffelen, Jonkerfransstraat 134a
  2642    Barüch, K.G., Hoofdagentuur der Zuid-Holl. Bierbrouw., Haagscheveer 34
  4973    Barzilay, Jac., Kant. en pakhuis, Koopman in scheepsart., Tolhuisstr. 50b
  4370    Idem, Opslagpl. v. oud-ijzer, enz., Dordtschestraatweg 639
  2552    Bas, Mevr. de Wed. M.J. de, woonh. Heemraadssingel 240
  5678    Basalt Mij., (Afd. schepen), Gelderschestr. 12b (tel. 5678 afd. Schepen)
  5679    [Idem]
  8181    Basch, G.C.A., Antiquair, Ged. Glashaven 15
  7226    Bass & Co. Ltd., Nieuwehaven N.Z. 11b
  1904    Bastemeijer, H.J., woonh., Rochussenstr. 215a
  4010    Basters Czn., C., woonh., 's Gravendijkwal 16a
10250    Bastiaens, P.J., Vleeschhouwerij, Jonkerfransstr. 66a
  5198    Batavier Lijn, Wm. H. Muller & Co., Willemsplein 3
  8645    Batenburg & Co., P., Electrotechn.bur., Heemraadssingel 312
  1219    Batenburg & Zn., W.J. v., Exp. en assur., Zuidblaak 38
  1815    Batjan Archipel Mij., Wijnhaven N.Z. 3
  3357    Baudet, J.E.J., Account., Saftlevenstr. 9b
  1685    Baumann, Dr. E.D., Arts, Voorschoterlaan 66a
  3532    Baumann, E.D., Arts, Voorschoterlaan 65
    296    Bavinck, Dr. B.J.F., Arts, Schiekade 122
  1317    Bax, G.J., Metselaar, Aannemer, Crooswijkschekade 30
  9247    Bax, J.D., woonh., Heemraadssingel 318
  4455    Bax, P.J., in Visch, Zeevischmarkt, Bank 30 en 31
  1355    Bax, S.C.M., Machineolie en ijzerwaren, Jufferstr. 2
  6444    Bax, S.C.M., woonh., 's Gravendijkwal 39a
  2240    Bax & Co, J.A., Meelhandel, Nieuwe haven Z.Z. 42a
  1259    Bay, J. de, in Fijne vleeschw., Nieuwe Binnenweg 17b
  7445    Idem, in Fijne vleeschw., Nieuwstr. 32b
  7446    [Idem]
  6158    Bay, J.A. de, Woonh., Oostzeedijk 176
  2838    Bazar Français, Grand, Directie en Administratie, Hoogstr. 199a-b
10681    Bazendijk, P.G., woonh., Provenierssingel 24b
  3123    Bazendijk, P.M., Boekhandel, Zeevischmarkt 14b
10523    Beaufort, Jhr. F.W.L. de, woonh., Schied.singel 30e
10289    Bebberen, E. v., Stalhouder, Opzoomerstr. 66
  4233    Bebberen, J.B. v., Stalhouder, Ged. Binnenrotte 26b
  7164    Becker's Sons, Fabr. v. weegwerktuigen, v. Brakelstr. 25c
  6975    Beckmans & Jörgensen, Graan- en stukgoedcontroleurs, Rivierstr. 6a
  6976    [Idem]
  5410    Idem, woonh., J.J.F. Stok, Heemraadssingel 339b
  4549    Beckum & Zn., R.P. v., Schoenenmag., Hoogstr. 3333a
  3528    Becüde, G.A., Café Belvédère, Noordsingel 39a-b
  9934    Idem, Café-Rest., "Transvalia", Benthuizerstr. 3b
  4266    Beek, A.A. v., Woonh., Westersingel 104
  6265    Beek, A. v., Café, Korte Dijkstr. 11
  2004    Beek, A.L. v., Kant., Nieuwehaven N.Z. 69a
  5351    Beek, Herman v., woonh., Parklaan 32
    926    Beek, J. v., Makelaar, Schiedamschesingel 19b
    779    Beek, Dr. J.C. v., Woonh., Diergaardelaan 50b
10667    Beekenkamp, W.F.G., Fa. P. Buitelaar, Boter-, Kaas- en Eierenhandel, Goudscherijweg 56b
  4490    Beeker, H.B., voorh. J.C. Schroevers, Café, Brielschelaan 180b
  2845    Beekman, F.J.H., fa. H. Meeuws, Lampen, enz., Lamsteeg 2
  2562    Beekum, Gebr. v., Grutters, Kant., Nieuwehaven Z.Z. 28
  2423    Idem, Fabr., Oostmaaslaan 87
  9852    Beelaerts v. Emmichoven, A.C., woonh., Stationsweg 8
  3049    Beelen, B. v., voorh. P.H. v. Breda, Lood- en zinkwerker, Nieuwe Kerkstr. 13b
  6203    Beeling, W., Makelaar in vaste goederen (kant. 9-5.30), Noordsingel 28
  2968    Been-Zonen & Co., E., Expeditie, Goudschesingel 198
  9806    Beer, C., Café, Siepersvest 3
  5521    Beer, J.S., Sleeperij en Goederenverv., Vredenoordplein 27
  6755    Idem, Zwarte Hondstr. 15
  1056    Beer, B. de, Wijnh., Agent v. Cats & Zn., Oppert 83a
  5708    Beer, J. de, woonh., Speelmanstr. 135a
  9847    Beerenborg, G., woonh., Schiekade 111a
  4665    Beerenborg, H., Tailleursfourn., Schiedamschesingel 64a
  3269    Beerenborg, J., Accountantskant., Leuvehaven O.Z. 24a
    513    Beers, A. v., woonh. Mathenesserlaan 193
  2782    Beers, A.C. v., Sigarenfabr. & Export, Korte Hoogstr. 33a
    376    Beers, F. v., Architect, Zwaer de Croonstr. 212
    878    Idem, woonh., Mathenesserlaan 183
  6015    Beest, A.G. v., in Verven en bouwm., Haringvliet N.Z. 57a
10511    Beest, G. v., woonh., Mathenesserlaan 360a
  1079    Beest. L. v., Gruttersw., Leuvehaven O.Z. 12b
  1098    Idem, Groote Markt 11
  7972    Beest Pzn., J. v., Agent Meelfabr. H. Bruyelle, N. Binnenweg 251a
  1104    Beest, P.J. v., woonh., Voorschoterlaan 19
  9460    Beffie & Co., Grooth. in zadelmakersfour., Zadelmakerij, H. de Grootstr. 116a
  1527    Begraafplaats, (Alg.), Directie, Crooswijk 17
  7159    Begraafplaats "Oud Kralingen", Algem., Kerkhoflaan 1
  4715    Begraafplaats, R.K., Dir. W.A. Hensen, Noordsingel W.Z. 48a
  6830    Begrafenis-Ondern., J. Boers, 1e Pijnackerstr. 135
    871    Begrafenis-Ondern., (D. v. Hilten Azn.), Pompenburgsingel 13c
  8180    Begrafenis-Ondern., R.K., Dir. J.J. Vielvoije, Nieuwe Binnenweg 300a
  2578    Begrafenis-Ondern., Rott.,  W.H.J. v.d. Toorn, Houttuin 55
  2089    Behle, Ewald, Broodbakkerij, Tulpstr. 13b
  5203    Idem, Ged. Slaak 60a
  4445    Idem, Nieuwe Binnenweg 199b
  7939    "Beider Belang", N.V. Mij. tot Expl. v. Onroer. goederen, Stationsweg 87a
  4640    Beij Jr., J. de, Smederij, Rechter Rottekade 117b
  6163    Beijderwellen, B.H., Architect, timmerman en metselaar, Hoflaan 34a
  8267    Beijderwellen, L., fa. C.P. v. Vliet, Broodbakkerij, Oostzeedijk 134
  3971    Beijderwellen,  N., Boter- en kaash., West Pottenbakkersteeg 17b
    267    Beijer & Co., in Bouwmat., v.d. Hilststr. 33
  4241    Beijer, R. de, Scheepsbevr., Feijenoordstr. 11b
  9198    Beijl, M.B., Koopman, Tollensstr. 83a
  9617    Beijnen, Q.M.J. v., woonh., Pr. Hendrikkade 145a
  3140    Beindorff, W.H., in Mineraalwateren, Hoogstr. 345a
  9711    Beitsma, P., banketbakkerij, Bergschelaan 186
  9045    Bek, P., Café, Schiemond O.Z. 46
10234    Beker, J.B.W., Electrotechn.Bur., Tollensstr. 82a
  4405    Beker & Berghuys, Apothekers, Mathenesserlaan 400b
  2478    Beker & Co., Apoth., Zomerhofstr. 4b
  2869    Bekink Jzn., G., Drukkerij, Delfshaven, Aelbrechtskolk 7a
  8176    Bekker, Hendr., Chocolaad en Suikerwerkenfabr., Botersloot 51b
  1584    Bekker, H.L., woonh., Nieuwe Binnenweg 149
  1718    Bekker, Gzn., J., Hoofdopz. b.d. Gem. werken, Noordeinde 29
  9228    Bekker, Jac., Kleermakerij, Verhuurinr. v. Heerenkleeding, Goudschestr. 62
  2632    Bekker, M., Café "Spoorzicht", Oranjeboomstr. 409b
  3438    Bekker & Zn., J.W., Kleermakers, Stationsweg 2b
  3767    Bekkers, J., Butcher & Shipchandler, Schiedamschedijk 81a
  4609    Bekkers & Oster, Kleeding-fabr., Nieuwehaven 142 b(8-6)
  2636    Bekking, N.V. Electrotechn. Bur. v.h. J.A.M., Boerenvischmarkt 10
  9913    Bekkum, J. v., Orthop. instrumentm., H. de Grootstr. 125b
  1387    Bekouw & Mijnssen, Assurad. en averijagenten, Mr. H.A.A. Jung, Wijnhaven N.Z. 37
  7805    Bel, A.H.L. de, Onder Directeur Gem. Gasbedrijf, woonh., K. Fijnenoorddijk 2
  5721    Belastingen, Gem., Bur. v. de regeling d. pl. dir. belast. n. h. inkomen en voor de straatbelast.
               (gezamelijk met bevolking en burg. stand, mil. zaken en onderwijs), Achterklooster 40
  5722    [Idem]
  9278    Idem, Bur. Hoofd-Verificateur en Verificateurs, Ged. Botersloot 118
  9738    Idem, Bureau v.d. ontvangst. v.d. Plaats. Dir. Belast. n.h. inkomen, 1e Afd., Pijnackerplein 30
  5108    Belle, Joh. v., Distilleerderij en likeurstokerij "De Helm", Roodezand 19
  1325    Bellinga, T.J., Café, Tolhuislaan 21b
10796    Bellini, Mej. C.A.M., woonh., Westersingel 31b
  5921    Bellini, M.P.A., Arts, v. Oldenbarneveltstr. 69b
  4480    Bender, C.C., Pianohandel, Ged. Glashaven 17 (v. 8.30nm - 9.- vm., aanvr. 10779)
  3006    Benedictus, J., woonh. Schiekade W.Z. 5
  5577    Benedictus, Wed. S., Drukkerij, binderij, enveloppen- en cartonnagefabr., winkel enz., Zuidblaak 82 (v.
                8,- nm., - 8,- vm. Tel. no 5577)
  5578    [idem]
    613    Benedictus, W.C., woonh., Westersingel 27b
  1945    Benenga, B. & R., Scheepsbevr., Ged. Bierhaven 7b
  8835    Benenga, L., Scheepsbevrachter, Zwaerdecroonstr. 43a
    471    Benier & Co., N.V. Installatie Bur. voor Moderne Kantoren voorh., Ged. Glashaven 1a
  6123    Bennekum, M. v., Schoenmag., Binnenweg 69
  5876    Bentfort v. Valkenburg, C.R.J., woonh., 's Gravendijkweg 102
10064    Bentveld, D.C.M. v., woonh., Voorhaven 67
    657    Bentveld C. Wzn., J.H. v., woonh., Voorschoterlaan 64b
  6760    Berben, W., Café, N. Binnenweg 55b
  4606    Idem, Veerhaven W.Z. 12c
  4183    Berding, C., in manuf., Mag. de Gracieuse, Coolsingel 67b
  7920    Idem., woonh. Spoorsingel 37
  4751    Berendsen, J., Schilder en decorateur, Snellinckstr. 33a
  4256    Berg, C.H., woonh., Jericholaan 64b
  3460    Berg & Co., C.H., in Tabak, Hoogstr. 66a (v. 5 nm.-9 vm. Tel. No. 4258)
  3456    Berg & Zn., W.J., Behangers en stoffeerders, Gr. Kerkplein 9
  4273    Berg & Den Uil, Stoomkistenmakerij en houtzagerij, Aelbrechtskade 2124
 
7609    Berg, A. v.d., Kleermakerij, Delftschevaart 5a
  3786    Berg, A. v.d., Spiegelfabrik. en kunsth., Hoogstr. 383
10561    Berg, A. v.d., woonh. N. Binnenweg 175a
10220    Berrg, A.C. v.d., Sigarenmag., Wijnhaven Z.Z. 1116b
  4111    Berg, A.W. v.d., Drogist, Hoofdsteeg 19b
    663    Idem, woonh., 's-Gravendijkwal 78
  4575    Berg, D. v.d., woonh., Prins Hendrikstr. W.Z. 170a
  2722    Berg, F. v.d., Café, Bolwerk 8a
  2887    Berg, F.J. v.d., Agenturen, Boompjes 40a
  9187    Berg, G. v.d., Timmerman en Aannemer, Scheveningschestr. 44
  4177    Berg, Dr. G.A. v.d., Politiearts, woonh. Oudedijk 82
  4995    Berg, J. v.d., Warmoezier, Ringvaartweg 164
  5452    Berg, J. v.d., Huidenhandel, Oppert 164a
  6089    Berg, Jac. P. v.d., Kuideniersw. [sic], comestibles, Zomerholstr.  38b
  4194    Berg Wzn., Jos v.d., Warmoezier, Ringvaartweg 146
  5110    Berg, K. v.d., Warmoezier, Veenweg 104
  7797    Berg, L. v.d., Melk, boter en kaas, W. Wagenstr. 46a
  6789    Berg, L.G. v.d., Kruideniers- en gruttersw., Oostzeedijk 137
    794    Berg, S. v.d., woonh. Mathenesserlaan 213
  7825    Berg, W.W. v.d., Proeflokaal "de Kroon", Hoogstr. 151
10018    Idem, Binnenweg 120
10020    Idem, Jonkerfransstr. 144
  5123    Idem, woonh. Hoogstr. 172a
  2799    Berg & v. Rosse, v.d., Commis. in granen, Wijnhaven 30
    454    Berg & Vos, v.d., Apoth., Binnenweg 115b
    487    Idem, Weste Wagenstr. 60b
  4829    Berg en Vugts, v.d., Kantoorboekhandel, Wijnstr. 57
  4971    Berg & Zn., J. v.d., Timmerlieden, Lambertusstr. 9
  3898    Berg & Zn., Wed. S. v.d., Spiegel- en lijstenfabr., kunsth., Coolsingel 15
10721    Berg Hillechina, J.G. v.d., Arts, Voorschoterlaan 110a
  3754    Berge, A. v.d., Kleermakerij, Walenburgerweg 50b
  5243    Bergen, C. v., IJzerconstructies en smeedw., Ged. Binnenr. 38a
  1684    Bergen, L. v., Hoofdopz. b.d. Gem. werken, Meeuwenstr. 18a
  9258    Berger, J., Shippingmaster, Benthuizerstr. 121
10528    Berger, Mr. W.J., woonh., Voorschoterlaan 92
  1993    Berger & Zonen's Houth., Naaml. Venn. C., B. Rottekade 189
    586    Bergh, Arn. L. v.d., woonh., Mathenesserlaan 257
10691    Bergh, D. v.d., Behanger en Stoffeerder, v. Brakelstr. 8a
  3448    Bergh, Henri v.d., woonh., 's Gravendijkwal 61
  7294    Bergh, L. v.d., woonh., Mathenesserlaan 277
      45    Bergh, John v.d., woonh., Heemraadssingel 279a
10527    Bergh, S. v.d., woonh., Mathenesserlaan 405b
    189    Bergh Jr., Sam. v.d., woonh., Westerlaan 1
    433    Idem, Garage Valkstr. 14a
  5524    Bergh, S.A. v.d., in Groenten, Rechter Rottekade 87a
  9454    bergh, Th.D. v.d., In spek- en fijne vleeschw., Heusdestr. 2b
    737    Bergh, Z.J. v.d., woonh., 's Gravendijkwal 70
  7981    Bergh Ltd., Arn. L. v.d., Stoomhoutzagerij, Nassauhaven W.Z. 110 (v. 6 nm.-8 vm., uitsl. No. 7981)
  7982    [idem]
  7983    [idem]
  7375    Bergh's Ltd., v.d., Nassaukade 3, v. 5.30 nm. - 9 vm. en Zaterdags na 3 nm. aanvr. uitsl. Tel. No. 7375
               Drukkerij, 7376 portier, 7395 fabriek, 7396 expeditie
  7376    [idem]
  7395    [idem]
  7396    [idem]
  2381    Idem, Fabrieksdepôt, Boompjes 54a
  3428    Bergh's Kolenmaatschappij, N.V. Henri v.d., Korte Wijnstr. 9b
  3760    Bergh's Stoomschoenfabr., v.d., fil., Ged. Binnenrotte 20 (kantooruren v. 9-6)
  7636    Berghege, D., Kantoorboekhandel, Rechthuislaan 31
  4791    Berghem, G.J. v., Fruithandel, Scheepmakershaven 17a
  5425    Berghuijs, W.H., Steenkolen, Reederijstr. 2b
  3301    Bergman, Ds. J., woonh., Schiekade O.Z. 190a
  3326    Bergmans, C., Café v.d. Dusse, Hoogstr. 164
  4814    Berkel, A. v., Loodgieter, Mauritsstr. 3a
  8414    Berkel, A. v., Worstfabr. en Spekslagerij, Binnenweg 102
  4196    Berkel, P. v., Electr. Stoomworstbereiding, Binnenweg 70c
  5272    Idem, Nieuwe Binnenweg 236a
  3628    Berkel, W.A. v., woonh., Boezemsingel 33
  7630    Berkelouw, H., in oude en nieuwe Boeken, Hoveniersdwarsstr. 6b
    525    Berkel's patent, v., Machinefabr., Boezemsingel 33 (op werkd. tot 5.30 nm.)
    544    [idem]
  3993    Berkemeier, A., woonh., Mauritsweg 19
  8575    Berkemeier, J.Th., woonh., Mauritsweg 6c
  4887    Berkhof, H.J.M. v.d., woonh., Provenierssingel 87b
  5773    Berkhoff & Co, Ajuin en aardappelen, Speelmanstr. 94
  3276    Berkhout, P.J., Agent van buitenl. huizen, Openrijstuin 6
  1356    Berlijn & Engers, Comm. in eff., Wijnhaven Z.Z. 86a
  2460    Berlitz-School, L. Nicaise, Coolsingel 69a
    505    Berlitz-School, Rott., W.E. Birkelt, Mauritsweg 31
  6610    Bernds, P., woonh. Schietbaanlaan 67a
10493    Berhard, B., Nautisch Bur., Wijnhaven 69
  4818    Bernicke, R., woonh., 's Gravendijkwal 116
  1395    Bernicke, Th. & R., Agenten v. buitenl. huizen, Ged. Bierhaven 14
  2007    Bernoski, A.J., Scheeps- en Werktuigkundig Expert, Nieuwehaven Z.Z. 94
  3496    Bernoski, F.G., Expert, Burgem. Hoffmanplein 5a
10636    Bernoski, J., woonh. Haringvliet 22b
  9130    Berntsen, Joh. P.,. Gen. Agent voor C.H. Knorr A.G., Kant. v. 8-6, Maaskade O.Z. 23a
  7175    Bersenbrugge, H., Kunstfotograaf, Mauritsweg 9b
  9946    Berssenbrugge-Warnken, W., Manufacturen, 1e Lombardstr. 40
  9320    Bertels, Th.J.A., Apohteker, Bergweg 264
    965    Berten & Bianchi, Exped., Gelderschekade 8b
  9654    Berton, J.L., Accountant, Eendrachtsweg 31b
  8970    Bervoets, Gebr., Heerenkleeding en modemag., Heerenstr. 2
  8971    [idem]
  7963    Besselaar, Gebrs., en Gros Rijwielen en Detail, Ged. Glashaven 40
  8171    Idem, Hofdijk 70
      17    Besselaar & Co., Agenten v. buitenl. huizen, Boompjes 82a
  9762    Besselaar Jr., G., woonh. Mathenesserlaan 442
  3573    Besselaar, H., woonh., Avenue Concordia 11
10566    Besselaar, Johs., woonh., Kortenaerstr. 18a
    734    Besselaar Jr., J.H., Toonkunstenaar, Bergweg 304a
  2170    Besselaar Jr., M.J.C., (fa. A. Kiewit), Makelaar en expert, Haringvliet N.Z. 63, Afd. Expertise
  8108    Idem, Afd. Granen (v. 10 nm.-9 vm. en Zondags Tel. No. 2170)
  8521    Bessem Nzn., H., woonh., Burgem. Meineszlaan 4b
  7090    Bessem & de Schepper, Makelaars, K. Wijnstr. 24
  8391    Idem, Woonh. G. IJssel de Schepper, Rochussenstr. 269a
  4019    Besten, L. d., woonh., Westersingel 50
  8656    Besten, C.P. den, Schilder en decorateur, Crispijnlaan 143
    528    Betcke, C.W., Advertentie-bur., Mosseltrap 2a
  1163    Idem, Afd. spec. reclame, advertentiebur., Coolvest 85b
  1210    Betcke, J.W., woonh., Mathenesserlaan 360b
10044    "Betere Volksvoeding", N.V. Mij. tot Expl. v. Handelsagenturen, Leuvehaven 75a
  2337    "Bethesda", Gest. voor Chronische lijders, Oostmaaslaan 12
10413    Betist, Wed., Café "Rott.Lloyd", Havenstr. 132
  1097    Betonijzer Mij., v/h v. Waning & Co., Kon. Rott., Nijverheidsstr. 58
        8    Bettenhaussen, F.J.C., ijzer- Kunstsmeedwerk, Fabr. Benthuizerstr., Kant. Zaagmolenstr. 162a
  3617    Idem, woonh., Bergweg 261b
  5240    Bettink, A.C., Dir v.h. Instituut W. Schimmepfeng [sic], Coolsingel 9
    752    Betz & Jay, Kaashandel, Leuvehaven W.Z. 175b
    866    Beugelink, W.C., Café "De Vergulde Zwaan", Mathenesserdijk 210b
10592    Beukelaar, Wed. A. de, Scheepscontrôle, Ged. Bierhaven 14
10593    [idem]
  4485    Beukelaar, H.F. de, (Com. Swarttouw), Heemraadssingel 329a
  2358    Beukelaer & de Jonge's Houth. N.V., Nassauhaven W.Z. 20
  3662    Beukers, Adriaan, Banketbakker, Weste Wagenstr. 9a
  5997    Beukers Jr., Jan, in Granen, Wijnhavne N.Z. 107a
  5312    Beukers Jr., Jan, woonh. Av. Concoria 87
  2702    Beukers & Zonen, J.T., Comm. in granen, Gelderschekade 8b
  8385    Beukers & Jurling, Expediteurs, Calandstr. 7b
  8386    [idem]
  2766    Beukers & Rijneke, N.V. Banket-, Choc.- en Suikerw.-fabr., vh. Anton Beukers & L.A. Hagers,
               Bergweg 283
  4063    Beunderman, W.F., woonh., in fa. Techn. Bur. G.L. Dahlmann, Bergweg 235b
  4188    Beuningen, D.G. v., woonh. Parklaan 46
  5459    Beuningen, J.W. v., woonh. Westerkade 29
  5816    Beurden, H.C. v., Kol. waren, comestibles, Spoorsingel 31b
  6146    Beurs, Proeflokaal de, Vischsteeg 4b
  4879    Beutler, C.M., woonh., Wilhelminakade 25
  7575    Beverloo, W.H., Muziekinstrumentenhandel, Rosestr. 50a
  2400    Bevers, C.A.M., woonh., Willemskade 5
  5723    Bevolking en Burg. Stand, Bureaux, (9-3.30) gezamenlijk met de bureaux mil. zaken, onderwijs en
               regeling pl. belasting, Hoogstr. 79
  5756    Bewakingsdienst, Dir. A. de Jonge, v. Brakelstr. 39b
  5295    Bibliotheek, Gem. Centrale, v. Hogendorpspl. 8a
  5797    Bibliotheek, Gem. Bij, 3e Pijnackerstr. 6
10685    Bibliotheek, Nederl. Handels Hoogeschool, Gelderschek. 21b
        7    Bicker Caarten, Mr. G., woonh., Westersingel 66
    184    Bicker Caarten, J.M.A., woonh., Koningin Emmaplein 12
    491    Bicker Caarten Jr., J.M.A., woonh., Voorschoterlaan 105
  1205    Bicker Caarten Gebrs., Koopl., Boompjes 43
  1205    Bicker Caarten & Co., Agentuur en commissie, Boompjes 43
  1359    Bicker Caarten & Obreen, Assur., hypotheken en safe deposit, Wijnstr. 92/94 (v.5½ n.m.-8½ v.m. en
               Zaterd. na 1½ uitsl. Tel.No. 1359)
  1400    [idem]
  7240    Bie, Dames E. & M. de, woonh., Hoflaan 26
  6990    Bied, J.A. v.d., Café, N. Binnenweg 328c
  3507    Bie, Gebr. de, Stucadoors, Zwartjanstr. 21a
  8446    Bie, Th. J. de., in Bontwerken, Schiedamschesingel 30d
  7564    Biekofsky, A., Woonh., Mathenesserlaan 355a
  4043    Biene, George W. v., Dir. Gebouw Kunsten en Wetensch. en Tivoli-Schouwburg, Drukkerij,
               Keerweerlaan 31
  1556    Biene, L. v., Dir. N.V. IJzerwaren-Mij., voorh. Chas. de Sterke, woonh., Henegouwerlaan 35a
  6286    Biene, M. v., In Emballage en Manufacturen Snippers, Jonkerfransst. 44a
  5182    Bierapparaten, Specialiteit, Ant. Claassen, N.V. Rott. Metaalwarenfabrik. v/h Ant. Claassen, Ploeg en
               Ziekenoppasser, Wezenstr. 11 (Indien na 7 nm. geen gehoor Tel. No 9174 opbellen.)
  2712    Bierens, Aug., Fa. W.F. van Beek, Stoomververij en chem. wasscherij "de Lelie", Goudscheweg 68a
  4519    Bierens de Haan, Dr. J.C.J., Arts, Schiedamschesingel 33
  2741    Bierman, W.C.G., woonh., Boezemsingel 202
  2361    Bierman & Co., Veestalhouders en Vee-Expedit., Commiss. in vee, Hugo de Grootstr. 95, ( van 8 nm.
                - 9 vm. Tel. No. 2741
  4592    Bierman & Co., Fa., Exportslachters, Abattoir locaal 94
  1129    Bieshaar & Zn., Drukkerij en Binderij, Gr. Wijnburgstr. 15a
  2133    Biesta, B.J., woonh., Schoonenbergerweg 104a
  2920    Biesta, C.P., Reederij en transportovername, Ged. Glashaven 42
  3418    Idem, woonh. Mathenesserlaan 299
  5313    Biesta, H.F., Loodgieter en inr. v. badkamers, Schietbaanstr. 30
  5470    Biesta, Paul J., Archit., Kant. W. de Withstr. 91a
  1629    Biesta, P.J.F., woonh., Heemraadssingel 326a
  6374    Biesta & v. Mechelen, Electriciteit, Mauritsstr. 60b, v. 8-8
  2643    Biesta & Co., P.N. v. Gemert v/h J.M., Transportovername, bevrachting binnen- en buitenl.,
                Scheepmakershaven 52
  9283    Bieze, H., Gasgloeilichtart., Hoogstr. 132
  6701    Biggelaar, H.J. v.d., Café, Zwartjanstr. 15b
  3207    Bij Jr., H.A. de, Vischafslager, Zeevischmarkt
  8511    Bijdendijk, G., Makel., Wijnstr. 50a
  8531    [idem]
    984    Bijdendijk, Hendrik, Makel., W. de Withstr. 31a
  9837    Bijdendijk, J.G., woonh. Heemraadssingel 311
  9838    [idem]
  1779    Bij-Post- en Telegraafkantoor, Avenue Concordia 93b
  1781    Idem, Burgem. de Roosstr. 56a
  1546    Idem, Kaatsbaan 6, Charlois
  1778    Idem, 's-Gravendijkwal 116b
  1532    Idem, Rechthuislaan 40a, Katendrecht
  1744    Idem, N. Binnenweg 427b
  7020    Idem, Prins Hendrikkade W.Z. 84b
  1776    Idem, Calandstr. 3b
  5514    Bijkant. v.h. Centr. Bur. uit het Nederl. Landbouwcomité, Wijnhaven 110b
  5515    [Idem]
  7060    Bijsterveld, G.C.v., Sigarenmag., Prins Hendrikkade 121a
  3588    Bik, Mr. A.J., woonh., Eendrachtsweg 60
    707    Bik, Rombach & Lycklama, Mrs., Adv. en dispacheurs, Boompjes 68
  2480    Bikkers, A., woonh., Oudedijk 191
  8952    Bikkers, J., Huisschilder en Decorateur, Bergstr. 6
  8147    Bikkers, J., Huisschilder en Decorateur, Oostzeedijk 9a
  2754    Bikkers, W.A., woonh., Schiekade 91
  2419    Bikkers & Zn., A., Brandspuitmakers, Nijverheidstr. 15
  1152    Bilderbeek, S., Overijsselsche Vleesch Mij., Schiedamscheweg 178a
  9053    Bilsen, Maison v., Corsetten n. maat, Stationsweg 74c
    606    Bingham & Co., in Dekkleeden, Eenhoornstr. 4b
10765    Bingham-Lels, Mevr. O., Woonh., Avenue Concordia 74a
  6840    Bingham & Lugt, Agentuur en commissieh. en motor, Wijnhaven, Witte Huis
    912    Binnerts, Dr. A., Keel-, neus- en oorarts, Stationsweg 21b
  5699    Binneveld, J.A., Woonh., Eendrachtsweg 40b
  5070    Binneveld & Schellen, Boompjes 40b, Expeditie
  5071    Idem, Administratie
  9658    Idem, Veevoederfabriek, Piekstr. 63b
10660    Bins, W.D., Dir. Rott. Zakenverh. v.h. P.G. Kleinschmidt, Bergschelaan 164a
  3095    Bins & Zn., N.V. Electr. Smederij voorh. W., Schoolstr. 18-20
  7400    Binsbergen, J.C. v., woonh., Kruiskade 130
  4113    Bioscope "Centraal", Directie P. Vermeer, Binnenweg 34
  8774    Bioscooptheater "Union", Hoogstr. 357
  8777    Idem, Binnenweg 94b
  8860    Bioscooptheater "Thalia", Dir. Tuschinski, Hoogstr. 325
  9383    Bioscope Cinema Royal, Coolsingel 17
  9188    Bioscope Cinema Imperial, Hoogstr. 136
  6589    Bioscope "Olympia", Binnenweg 36
  9004    Bioscope "Palace", Coolsingel 41
    619    Bioscope Transvalia, Dir. P. Vermeer, Bergweg 110
    735    Birkenholz, M., Ass., Wijnhaven N.Z. 87
  6126    Birnie, Dr. S., Woonh., Heemraadsingel 293a
  9926    Bisselick, Dr. J.W. v., Arts, N. Binnenweg 143
  9220    Blaauw, J., Accountant, Henegouwerlaan 77a
  2964    "Blaauwe Molen", Grutterij, Pompenburgersingel 26
   265     Blaauwhoedenveem, (Mij. Koffiepellerij), Herderstr. 12-14
  6827    Blaauwhoedenveem, Naaml. Venn., Leuvehaven W.Z. 227, v. 1-2 en v. 6 n.m.-9 v.m. aanvr. uitsl. 6827
               Afd. Koffie, Suiker en -vetw., 6828 Afd. Hout en Pakhuisbaas, 6867 Expeditie (stukgoed), 6868
               Graan en Meel
  6828    [idem]
  6867    [idem] 
  6868    [idem]
    232    Idem, Panden Scheepv., Handel en NIjverheid, Wilhelminakade 68-72
  1283    Idem, Shed. Rijnhaven O.Z.
  3473    Idem, Pand "Santos" Rijnhaven O.Z.
  8842    Idem, Pand St. Job I, St. Jobshaven 550
  9085    Idem, Pand St. Job II, St. Jobshaven 550
  9839    Black, J., woonh., Veerhaven 11a
  1309    Blad, C., Fabr. v. verduurzaamde groenten, Rechter Rottekade 43
    809    Blad, Corn., woonh., Noordsingel 81
  1407    Bladergroen, J.P., Kant. en teekenbeh., Nieuwehaven N.Z. 155
  4191    Bladergroen, W.J., woonh., Vijverlaan 51
  1636    Blanken, A., Hoofdopz. Kabelnet, Gem. Electr.bedrijf, woonh., Zwart Janstr. 118b
  2785    Blanken, D.T., Aannemer, Heemraadssingel 215b
  1066    Blanken, P.W., Architect, Leuvehaven O.Z. 62b
  1030    Blankenheym & Nolet, Distilleerderij, Zalmstr. 5
  1031    [Idem]
  4152    Blankenheym, J.J.M., Woonh., Westerstr. 29
  3343    Blankensteijn & Co, v., Kaashandel, Haringvliet Z.Z. 100
  9550    Blankensteijn, T. v., Admin. v. huizen, Agent v. Nat. Grondbezit, Maaskade W.Z. 135b
  5024    Blankers, Louis, Schoenbazar, Hoogstr. 183b
    461    Blankert, J.F.P., woonh., Honingerdijk 36
  9406    Blauw, D., Accountantskant., v. Oldenbarneveltstr. 129b
  1148    Blauwe Ster, Reederij de, Houttuin 25a
  3621    Blazer & Metz, D., Grossier in Schrijfbehoeften, Goudschestr. 42
    599    Bleeker & Cool, E., Kruideniers, Hang 103
  3739    Bles, Jeanne, Arts, Nieuwe Haven 45b
  3962    Bles, G., Kol. waren en comest., Schiekade W.Z. 207a
    130    Bles, Gebr., Het Modehuis, Hoogstr. 321a
  6579    Bleuzé, W., Fotografie, Jonkerfransstr. 60b
    758    Blick, J.A., Vrachtrijder, Baan 88b
  8651    Blick, P.W., Goederenvervoer, Stieltjesstr.
10221    Blijdenstein, A.H. v., Fa. L. Fles & Co., Middensteiger 3
  9498    Blijker, G.J.A. den, Administrateur van huizen, Stukadoor, Schoonoordstr. 21
  9572    Blikdrukkerij, Emballage- en Speelgoedfabrieken, N.V,. Zuidholl., Jacob Catsstr. 113
  4438    Blindeninrichting, v.d. Duynstr. 63
  7248    Blitz, C., Snaren en instrumenthandel, Kruisstr. 104b
  1117    Blitz Dzn, Joz., Graveur, Zeevischmarkt 11b
  6961    Blitz, Louis, Graveerinr. en stempelfabr., Keizerstr. 31b
  7365    Blitz & Co., Fa., Papierw. voor banketbakkers en fruithandel, cartonnages, Oppert 66b
  8880    Blitz Putter, Chr., Pelterijen, Stationsweg 9b

top


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 562-564 ged. / 564 ged.-567

Transcriptie door: Homme Zwiep / Nanny Verheijen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net