[ROTTERDAM - vervolg]

8188     Teeffelen, J. v., Directiekeet, Meubelfabr. Bouman, Hillegersberg
10077   Teeffelen, P.P.J. v., Electr. doodkistenmakerij, Gen. v.d. Heijdenstr. 39
6505     Teekens Pzn., Jan, Handelsagent, Rodenrijsschelaan 18a
9137     Teeuw, A., Timmermans- en schilderswerkplaats, Rembrandtstr. 56-58
6382     Tegelaar, A., Garen en band, Halstr. 6b
  755     Tegelaar, P., woonh., Kruiskade 74
6821     Tegelaar, N.V. Transport-Onderneming "Volharding", voorh., Wijnhaven N.Z. 101
10002   Tehuis voor Belgische vluchtelingen, Westerstr. 49
6553     Tehuis v.d. R.K. Vereen. tot bescherming v. Meisjes, Wijnhaven 145
3539     Tehuis v. Zeelieden, Christelijk, Veerhaven W.Z. 17b
4535     Tekenbroek, Johan N., Heeren mode-art. en Hoeden, Hoogstr. 271
              Telefoondienst, Gem.                        Ged. Botersloot 187
  303     Klachtenbur., locaal verkeer,                [Idem]
1301     Administratie,                                        [Idem]
1300     Boekhouder-Kassier,                           [Idem]
1306     Chef de Bureau, Algem.Dienst,          [Idem]
6000     Directeur,                                               [Idem]
1350     Ingenieur,                                               [Idem]
4350     Portier,                                                   [Idem]
7502     Techn. Afd. Buitendienst, Ged. Botersloot 187
7503        [Idem]
7200     Informatiebureau, Ged. Botersloot 187
4300     Hoofdopz. Techn. afd. Buitendienst, Ged. Botersloot 187
3126     Hoofdopz. Techn. afd. Binnendienst, Ged. Botersloot 187
1663     Boom, H.C.A., Directeur, woonhuis, Nieuwehaven 85a
8800     Koster, Jr., H.G., Controleur, woonh., Koningsveldestr. 33a
1290     Rombach, W.R., Ingen., woonh., Vijverweg 3
1634     Roo, F.H. de, Boekhouder-Kassier, Woonh., Av. Concordia 48a
1670     Roovaart, M.G. v.d., Chef de Bur., Woonh., Noordplein 37b
5451     Velde, J.L. v.d., Controleur, woonh., Hoevestr. 20a
1624     Geerling, F.C.B., Hoofdopz. Techn. Afd. Buitendienst, woonhuis, Bergweg 235a
9110     Visker, J., Opzichter Techn. Afd., Buitendienst, woonh., Willebrordusplein 3b
6560     Palte, D., Opzichter Techn. Afd. Buitendienst, woonh. Ackersdijkstr. 132a
9120     Steen, J.H. v., Opzichter Techn. Afd., Buitendienst, woonh., Heer Kerstanstr. 74b
1675     Oostdijk, A.F., Hoofd-Opzichter Techn. Afd. Buitendienst, woonhuis, Vierambachtstr. 44a
9161     Feenstra, J.J., Opzichter Techn. Afd. Binnendienst, woonh., Ochterveltstr. 26b
6120     Sloof, L., Opzichter Techn. Afd. Binnendienst, woonh. Korenaarstr. 55a
7100     Schepers, J.Th., Chef der Bediening, woonh., Rochussenstr. 279b
1667     Groeneveld, J., Opz. Techn. Afd. Buitendienst, woonh., Bleiswijkstr. 16b
5384     Somers, A., Opz. Techn. Afd. Binnendienst, Woonh., 1e Lombardstr. 68
9101     Bourgonje, D.F., instrumentmaker, woonh., St. Agathastr. 12a
1319     Broek, P. v.d., Instrumentmaker, woonh., Dijkstr. 14b
8550     Haazer, P.G., Instrumentmaker, Woonh., Meent 5b
1596     Kriste, J.D., Instrumentmaker, Woonh., Nozemanstr. 54a
  705     Legerstee, W., Instrumentmaker, Woonh., Goudscherijweg 174b
1860     Walop, J., Instrumentmaker, Woonh., Zwart Janstr. 74b
6387     Kloppers, A., Instrumentmaker, Woonh., Nadorststr. 81b
7847     Heijden, T. v.d., Lijnwerker, Woonh., Oranjeboomstr. 149
6861     Nooteboom, L.C., Lijnwerker, Woonh., Grondheerendijk 55
9191     Diecke, G.J., woonh., R. Rottekade 55b
10735   Werkwagen bergplaats, Weenastr. (Boog 4)
  100     Telefoondienst, Rijks, Klachtenbur., Beursplein
6507        Idem, Administratie, Beursplein
3600     Telefoon Mij., N. V., Ned. Huis-, Zuidblaak 38
1419     Telegraaf, Dagblad, Zuidblaak 48b
. . . .        Telegraafkantoor, Rijks-. (°)
6507     Telegraaf- en Postkantoor, Beursplein
6508        [Idem]
6509        [Idem]
1552     Telegraafkant., Dir. v.h. Rijks-, C.J. de Witte, woonh. Schermlaan 4a
1845     Telegrafie, Opz. der, R. Plasschaert, woonh., Spoorsingel O.Z. 30
2379     Telkamp, G., Grossiers in kol. waren, Goudschestr. 104b
  791     Tels & v. Gelder, Mrs., Adv. en proc., Gelderschestr. 2b
4253     Tels, Mr. M., Parklaan 26
3727     Telting, Mr. L.R., woonh., Leuvehaven W.Z. 143c
5635     Tenback, D., in Heerenmodeart., 2e Weenastr. 30
5832     Tenback den Haselaar, P., in Dameshoeden, v. Oldenbarneveltstr. 154c
7358     Tenhaeff, Carl., woonh., Stationsweg 28b
2433     Ten Houten & Co., Vischhandelaars, Schaardijk 346, Kralingscheveer
8639     Tent, J.H., Timmerman, adm. v. vaste goederen, Oppert 99b
    53     Tenthoff v. Noorden, E.J., woonh., fa. W.H. Kooij Jr., Ged. Glashaven 18a
9586     Tentoonstelling Raadhuis, Dijkstr. School
9493     Terlouw, J., Adm. Vereen. tot bestr. der Tuberculose, woonh., Kralingscheplaslaan 90a
9212     Termijnhandel in Granen, Rott. Vereen. voor den Lokaal v.d. Termijnbeurs, Beursgebouw
9213        [Idem]
1887        Idem, Secretaris Mr. V. v. Peski, Leuvehaven W.Z. 107
4330     Terschlüsen, J., Scheepsbevr. Maaskade W.Z. 136a
  667     Tersteege, G.I., N. Rotterdamsche Melinr., Leuvehaven W.Z. 77a
4626     Terstroet, J.P.J., Juwelier, Hoogstr. 298a
8847     Tesselschade, Depot, Witte de Withstr. 10
4595     Teunissen, A., Café, Keizerstr. 23b
4493        Idem, Jonkerfransstr. 138a
3317        Idem, Rosestr. 34b
3323        Idem, Middensteiger 1
7820        Idem, Goudschesingel 101
9241        Idem, woonh., Goudschesingel 205b
9516        Idem, Oostzeedijk 358
9058     Teunissen, S., Café, Zomerhofstr. 28
3534     Teurlings, W.C., Mag. v. parapluies, enz., Weezenstr. 5a
5643     Teurlings, W.C., woonh., Bergweg 179
2308     "Teutonia", Speditionskontor, G.m.b.H., filiale, Wijnhaven Z.Z. 94a, Regentessehuis
5618     Themann, G.L.B., Tandarts, Nieuwehaven N.Z. 157
1171     Themans & Co., M., Makelaar, Wijnhaven N.Z. 101
7280     Themans & Co., M., woonh., J.M. Meibergen, Heemraadssingel 245
4281     Theophilatos & Co., D.J., Cargadoors, Kl. Wijnbrugstr. 4a
9980     Thesing, W., Woonh., Plantageweg 22b
6727     Theunisse, H.L.A., Café, Concert Coolsingel 12
4492     Theunisse, Fa. I.A., Kapper en in Toiletart., Kolkkade 3
4278     Theunissen & Zn., Fa. P., Schoenen- en laarzenmag., W. de Withstr. 49
9745     Theunissen, P.J., woonh. Schied. Singel 22
10676   Theunissen, P.P.J., Timmerman en aannemer, Jacob Loisstr. 30
10399   Thieme, W.L., woonh. Av. Concordia 69
  738     Thijen, O., Woonh., Avenue Concordia 17a
  588     Thijssen, Mr. Felix, woonh., Mathenesserlaan 291
4298     Thomas, Mr. H.W.B., Rechter-Comm. voor Strafzaken, woonh., Av. Concordia 62
3690     Thomas & Struijck, Borstelwerk, Ged. Botersloot 14a en b
3193     Thomee, Dr. L.A., Arts, Diergaardelaan 15
1500     Thoms, Wed. C., Smederij, Schiedamschedijk 135b
  688     Thomsen, Theodor, fa. Gustav J.J. Witt & Co., woonh., Heemraadsingel 325a
7131     Thomsen's Havenbedrijf, N.V. Joubertstr. 2, v. 12.30--2.15 nm. en v. 6.30 nm. tot 9 vm. aanvragen
               uitsl.: Tel. No. 7150 en 7151 Afd. lossen laden, Tel. No. 7131 en 7152 Afd. contrôle en transporten
7150       [Idem]
7151       [Idem]
7152       [Idem]
5763        Idem, Loods, Schiehaven
6700        Idem, Woonh., C. Backx, Prinsenhoofd 1b
4554        Idem, Woonh. H.J. Oolbekkink, Schietbaanlaan 57a
1329        Idem, Woonh. J. Keij, Heemraadsingel 195
  640        Idem, Woonh., J. Mulder, Pr. Hendrinkkade 172a
8668        Idem, Loods, Opslagterrein, Maashaven N.Z. 106
6204        Idem, Woonh., A.D.C. Lucas, Ochterveltstr. 42a
1041     Thooft & v. Vollenhoven & Vobbe, Wijnhandel, Wijnhaven N.Z. 109b
4881     Thoorn Hzn., C. v.d., woonh., Hoflaan 58
10734   Tibout, W.A., Rijtuig- en wagenmakerij, Hooglandstr. 4--6
  447     Tideman, J., woonh. Mathenesserlaan 320a
  899     Tiekstra, D., Paardenslager, v. Alkemadeplein 27a-c
  662     Tieleman & Dros, in Verduurzaamde levensmiddelen, Wijnhaven Z.Z. 54a
9935     Tielen, Th.H., woonh. Rodenrijsschelaan 52
10583   Tielrooij, J., woonh. Rozenburglaan 66b
6890     Tieman, A., Stoombootdienst Koophandel, Rotterdam--Schiedam--Heijplaat, Beurthuisje,
              Wijnhaven Z.Z. (na 4.30 n.m. uitsl. No. 251 Schiedam opbellen)
9374     Tieman, J., woonh., Stationssingel 9
7360     Tieman, M.N.Th., Sigarenfabrik., Kruisstr. 6a
2682     Tiemeijer, Joh.C., Insp. b.d. Levensverz.-Mij., "Dordrecht", 's-Gravendijkwal 33
7912     Tiend-Commissie 6e Tiend-district, Secr. Mr. W.C. Mees, Wijnh. Z.Z. 94a, Regentessehuis
  270     Tienhoven, C.D. v., Werktuigk. ingen., woonh., Willemskade 6b
3434     Tiggeloven, Gebrs., Schilders, Mauritsstr. 100a
6820     Tijdgat, A.J.C., Vleeschh., Lusthofstr. 88a
8881     Tijdgat & Co., Wed. M.L., in kramerijen, Ged. Botersloot 55a
3864     Tijdgeest", N. V. "de, M. Iburg Wzn., Wijnstr. 16
5235     Tijnagel, H.J., Brood-, beschuit- en kleingoedbakkerij, Visschersdijk 42
9774     Tijssens, D.J., woonh., Hoflaan 20
10604   Timmer, G.J., Sigarenhandel, Westzeedijk 72a
1645     Timmerman, A. de, Luitn. Kol. Comdt. Afd. Mariniers, woonh. Claes de Vrieselaan 21a
4782     Timmermans, C.W.Th., Schiedamscheweg 166a
10244   Timmermans, W., Café, Schiedamscheweg 182a
  308     Timmermans's Kantoorboekhandel, Naaml. Venn., J., Zwarte Hondstr. 3a
  309        [Idem]
9056     Timmers, W.J., Boter en Kaas, Kruiskade 66b
3025     Tims, J.C., Bier- en Wijnhandel, Schiedamschedijk 166
7031     Tims, J.C., Cosmopoliet, Schiedamschedijk 225
8139     Tims, J.C., Café, "Hollandais"Coolsingel 45a
2730     Tinbergen & Zn., N., Architecten en Timmerlieden, Ged. Botersl. 137
8191     Tinkhoff, K., Café, Voorstr. 1
10158   Tinkhoff, K., Café en woonh., N. Binnenweg 184
2037     Tinsley, R.B., Dir. Uran. S.S. Co. Ltd., woonh. Heemraadssingel 203a
    28     Tissot & Co., Distillateurs en wijnhandel, Westerstr. 16
6264     Tivoli-Bioscope, Hoogstr. 160
  286     Tivoli Schouwburg, (Dir. G.W. v. Biene), Coolsingel 24a. voor plaatsbespr. v. 10-8
  783     Todd, C.W., Bell's Asbestos Co., Leuvehaven W.Z. 239
  115     Toebosch, J.H.M., in Tapijten, W. Wagenstr. 87
8920     Toeman, J., Kanten en Lingeries, Hoogstr. 294
8444     Toeman, M., woonh. Schiedamschesingel 44a
4322     Toen, Mr. H.W.A. v., (Mrs. Nicol. Speijer en v. Toen,) Adv. en proc., Leuvehaven W.Z. 61b
8136     Tol, J.P. v., Café, Vlietkade 42b
5128     Tol en Zonen, J.P.H. v.d., In granen en veevoeder, Hertekade 11a
8921     Tolenaar, W.Th., Loodgieter, P. de Raadtstr. 30
7911     Tolenaar's Woninginrichtingen, Naaml. Venn. H.W., Meubileering, Boezemsingel 140--142b
9142        Idem, Meubelfabr. Koornstr. 9a
5426     Tollenaar, J.B., Opzichter schakelwachter Gem. Electr. bedrijf, woonh., Leeuwenstr. 16
8165     Tollens & Co., in Verfw. en vernissen, Boschhoek 9
2757     Tollig, L., Behanger en stoffeerder, Houttuin 9a
  403     Tom, Mr. H., Vice consul Engeland, woonh., Witte de Withstr. 14a
4728     Tom & Zn. & Snellen, A., Verfw. en vernissen, Haringvliet 53a
7652     Tomputte, Mej. M.F. v., woonh. v. Oldenbarneveltstr. 116a
8512     Tongeren & F.P. Kersteman, J. v., Schilders en Decorateurs, Wijnhaven 159b
10586   Toom, P. den, Timmerman en Aannemer, 's-Gravenweg 54
6552     Tooneelcostumes en grime, Henri Schippers, Oppert 110
1714     Tooneelcostuummag., H.D. Nieuwenhuijzen Jr., Weste Wagenstr. 37b
6943     Toorenvliet, H.L., woonh., Mathenesserlaan 219a
8700     Toorn, G. v., Handelsagent Burgem. Meineszlaan 38b
2578     Toorn, C.H. v.d., (Rott. Begrafenis Onderneming), Houttuin 55
9350     Toorn Wzn., C.H. v.d., woonh., Esschenweg 42
  532     Toorn, P. v.d., Opzichter Gem. werken, woonh. Rietdijk 35
  670     Toorn, Mevr. de Wed. W.H. v.d., woonh., Kon. Emmaplein 6
  917     Toorn& Beker, v.d., Apotheek, W. Wagenstr. 34
6938     Tops, Joh., Wilhelmus Café, Benthuizerstr. 14a
1026     Tordoir, Ch., woonh. Bergweg 155a
1533     Torley Duwel, Mevr. Wed. J.H., woonh., Pr. Alexanderstr. 1e
7852     Torley Duwel-Verhoeff, Mevr. de Wed. C.L., woonh., Stationsplein 3
8484     Torley Duwel-v.d. Broek, Wed. H., woonh., Pr. Alexanderstr. 1
8082     Tournier, M.F., Café, Noordplein 28
7190     Tours, Dr. P., Arts, Bergweg 227
10109   Touw, D., Expert, Pr. Hendrikkade 142b
8892     Touw, P.W.K., Chartering en Commission agent, Wijnhaven N.Z. 167b
2775     Touw & Zonen, H.J., Timmerm. en aannemer, Nieuwhaven Z.Z. 58
3719     Touw Jr., H.J., Loodgieter, Nieuwehaven Z.Z. 20a
8450     Traa, Th. v., woonh., Heemraadssingel 324a
    46     Traa, W. v., woonh., Nieuwe Binnenweg 182
2969     Traa, Mr. W.A. v., Adv. en proc., kant. Wijnhaven N.Z. 87
4933        Idem, woonh., Rozenburglaan 58
  700     Traa & Weve, v., Notarissen, Wijnhaven N.Z. 155
1324     Transport Comptoir der Huettenwerke, Phoenix, Hoerde & Hoesch, Boompjes 14--16
9675     Transport- en Expeditie Mij., N. V., Leuvehaven 64b
6040     Transport Kontor "Bergleute", Maaskade 174a
6059        [Idem]
6800     Transport Ges. Koch & Co., Westzeedijk 11, Afd. Exped. en Privé
6799        Idem, Afd. Factory
5564     Trebitsch, L., Hoofdvert. der D. Gestetner's Neo Cyclostyle fabr., Londen, Hoofdsteeg 38
7584     Treffers en Puijman, Fa., Huisvlijtbenoodigdheden, (Slöjd) academie, Nieuwe Binnenweg 224a
7501     Tresfon, A., woonh. Heemraadssingel 167
4985     Treuren, J.A., Poelier, Noordmolenstr. 2
9185     Triezenberg, G., Banketbakker en kok, Kruiskade 91a
8942     Tright, Jan v., Dir. v.h. Bureau v. Auteursrechten, Kant. 9--1, v. Brakelstr. 6a
7456     Trigt, J. v., Drogisterij, verband- en verpl. art., Hofdijk 34b
10425   Trigt, L. v., Drogist, Lusthofstr. 128
7724     Trijbits Jr., A., Fabrik. v. bedrijfskleeding, Kipstr. 24b
7208     Triperie Moderne, A.I. de Vries & Zonen, Kruiskade 79b
9230     "Trio", Kon. Vereen. v. Ned. Sigarenfabrik., Hoofdsteeg 30
  970     Tromp, T., Expedit., Wijnhaven 43
2607     Tromp & Rueb, Azijnfabrik., Rechter Rottekade 111
2787     Trompert, J.C., Instrumentmaker, Hoogstr. 180
1955     Trousselot, E.J.R., woonh., Oost-Zeedijk 316
4073     Trousselot, F.J.P., Brandkasten en kluisdeuren, W. Wagenstr. 26b
  430     Trousselot & Zn., P.W., Koopl., Oppert 159a
7691     Tubercul., Vereen. ter bestr. der, Consultatiebur., Kruiskade 14
  901     Tuijnenburg-Muijs, W.J. Schroeter en J.J., Schilders Decorateurs, Nieuwehaven 158
8062     Tuil, E., Sigarenmag., Roentgenstr. 100
3485     Tuinbouw-Onderlinge, Bijkant., Zuidblaak 86b
  536     Tuinbouw-Vereen. de Zuid-Holl. Eilanden, Veilingsgebouw, Persoonshavendam 16
5052     Tuinstra, W., Muziekh. en feestart., Hang 56
1420     Tuinzing, Gebr., Handelsdrukkerij, Scheepmakershaven 31b
2909     Tuinzing, Dr. E.C., Homoeopathisch Geneesheer, Haringvliet 26
5493     Tuinzing, Mevr. de Wed. K.W., woonh., 's Gravendijkwal 94
5346     Tuinzing, P.J.A.P., woonh., Avenue Concordia 56b
6486     Tuinzing, R., Woonh., Voorschoterlaan 60
  158     Tuk en Crerar's Scheepsap-proviandeering-Zeep, Chemicaliën en Scheepsbenoodigdheden, N. V.,
              Scheepmakershaven 22c
  973     Tulleners & Brummer, (L. v. Houten). Assurad., (v. 5 nm.--9 vm. Tel. No. 9097), Wijnhaven N.Z. 131
9097     Tulleners & Brummer, woonh. W. Harmeijer, Mathenesserlaan 214
3584     Tunesisch Handelsagentschap, (Louis Laboyrie geaccrediteerd handelsagent der Tunesische
              Regeering,) Rochussenstr. 199
3297     Turing, H., woonh., W. de Withstr. 25a
6385     Turk, Joh.C. den, Accountant, Noordsingel 106
5213     Turksma, Wed. S., Poelier, Ged. Binnenrotte 123a
2676     Tussenbroek, C.J. v., Architect, Walenburgerweg 73
9566     "Twentsch Linnenmag.", A. Cohen Azn., Noordblaak 53
  198     Twiss, John D., woonh., Westersingel 44
10668   Tyropoulis, T., Shipchandler, Eenhoornstr. 9a

6781     Uden, Gebr. v., Veerhaven W.Z. 15
6782        [Idem]
8492     Udo, G., Stalhouderij, Lambertusstr. 54a
3560     Uffelen, J. v., Spekslager, W. Wagenstr. 11a
7870     Uijttenboogaart, Mr. D.L., woonh. Gravendijkwal 52
7520     Uil, G.F., Bouwkundige, 's Gravendijkwal 34b
7836     Uitdenboogaard & Lauwaars, Drogisten, Hoogstraat 378a
3655     Uitman, J., Smederij, Baan 22
5936     Uittenbogaard, L., Café, Maaskade O.Z. 6b
5937        [Idem]
9122     Uittenbogaart, A.P., Huis- en Scheepstimmerman, Persoonstr. 16
5035     Uland, J.G., Tapperij en slijterij, Schied.dijk 4a
3716     Ulrich, C., woonh., Schied. Singel 56
1044     Ulrich J. Szn., C., woonh. W. de Withstr. 12a
4064     Ulrich, J., Alg. Adv. Bur., Bijkant. v. Nederl. der Rhein- und Ruhrzeitung en het Weekblad
              "Schuttevaer", Leuvehaven O.Z. 44
  632     Ulrich & Zn., C., Koks & Banketbakkers, Broodfabr., Leuvehaven W.Z. 91--101 (v. 9 nm.--7 vm. uitsl. 
              Tel. No. 632)
  631        [Idem]
1046     Ulrich Jr., Joh., Rechtskundig adviseur en Ondernemer v. verkoopingen, Stationsweg 1
6693     Ulrich, W.H.J., woonh., Baan 59
10785   Ulrich-den Hoed, Mevr. M.W., woonh. Rochussenstr. 269a
9275     Unger & v. Mens, Kunsthandel, Eendrachtsweg 27b
2270     Unie-Winkel-Mij., N. V., Ged. Binnenrotte 36, (gesl. v. 12.30--2 en na 6 u. nm.)
8775     Union Sulphur Company the, Zwavelloods, Maashaven W.Z. 
8736     Uphus, F.M., Abonnementskleeding v.d. Werffstr. 32b
8265     Uranium Steamship Comp. Ltd., Boompjes 76a
8285        [Idem]
8849        Idem, Landverhuizershôtel
2037        Idem, woonh. R.B. Tinsley, Directeur
8242        Idem, woonh. Don Czopp. Diergaardelaan 28b
10076      Idem, Woonh., Th.H. Meulkens, 1e Middellandstr. 57b
9840        Idem, woonh. R. Rae
8388        Idem, Magazijn Maashaven
3215        Idem, Loods Maashaven
9677     Urban, V., Agenturen en Commissiehandel, Noordsingel 34b
10341   Us, N. v., Behanger en stoffeerder, Av. Concordia 48
  341     Uyterlinde, J.D., Aannemer en Bouwkundige, Sectie C No. 1009, West-IJsselmonde

3167     Vaal, Felix, Banketbakkersart. en gros, Gouvernestr. 102
10206   Vaas v/h. liq. fa. Domhoff & Vaas, Kleermaker, Nieuwehaven 139
3019     Vacuum Oil Cy., S.A.F., Oudehoofdplein 5
2689     Vacuum Oil Cy., Opslagplaatsen, v. Vollenhovenstr. 15c, Westel. Handelsterrein
4264     Vaes, F.J., woonh., Mathenesserlaan 284
1875     Vaes, J.G., woonhuis, Slotlaan 29
1444     Vaes & v. Rede, Makelaars in vetw., Wijnhaven Z.Z. 42
1445        [Idem]
4860     Vaesen & Zn., Fa. H.J., in Eff., Steiger 10b
2937     Vahle & Co., A., Special. in kousen en tricotgoederen, Hoogstr. 340
  503     Vaillant, C.J., woonh., Willemskade 7a
10097   Valette v.d. Hoeven, Mevr. Wed. G.G.A., woonh., Hooidrift 22b
4624     Valk, A. v.d., In thee, Wijnstr. 133
3113     Valk, B., Warmoezier, 's Gravenweg 344-346
6411     Valk Jzn., B., Warmoezier en in Tuinbenoodigdheden, N. Terbergscheweg 193
10517   Valk, J., woonh. Middellandstr. 7a
5862     Valk, M., Warmoezier, 's Gravenweg 423
3884     Valk, Simon, Rechtzaken en incasseeringen, Hoofdsteeg 38
3873     Valk, J.C. de, Vleeschh., Kruiskade 94a
6689     Valk, J.F. de, voorh. J.M.W. Waanders, v. Oldenbarneveldtstr. 61a
4247     Valk, A. v.d., woonh. Calandstr. 47
6998     Valk, A. v.d., Vleeschh., W. Kruiskade 69a
4603     Valk, A. v.d., In thee, Wijinstr. 133
8473     Valk Wzn., A. v.d., woonh. v. Vollenhovenstr. 56
4605     Valk, J.C. v.d., Vleeschh., Nieuwe Binnenweg 358a
2878     Valk, F.J. v.d., v/h. A. Barents, Comestibles, Hoflaan 96
  825     Valk & Co., v.d., in Thee en koffie, Wijnhaven N.Z. 47b
5124     Valk & Co., Adriaan v.d., in Granen, Nieuwehaven N.Z. 163b
5125        [Idem]
      K     Valk & Co., Adriaan v.d., Nieuwehaven N.Z. 163 (Niet voor loc. gesprekken. Aangesloten a.h. loc. 
              telef. net onder No. 5124 en 5125)
  241     Valk & Co's Distilleerderij, N. V.   J. v.d., Spangeschekade 102--104
1341     Valk & Zonen, v.d., Bloemisten, Eendrachtsweg 79b (Na 9 nm. gesloten)
10258   Valk & Zn., A. v.d., Vleeschhouwerij, 2e Middellandstr. 20
6883     Valkenburg Jr., C.P., Agentuur & Commissieh., Rodenrijschelaan  68b
3157     Valkenburg, S.J., Café, Kruisstr. 2a
1274     Valkenburg, Mr. M.M. v., Adv., Mrs. v. Valkenburg & v. Renterghem, adv., Leuvehaven W.Z. 135a
3001     Valkenburg, Dames, v.h. Gez. v.d. Burggraaf, Dameskapsters, N. Binnenweg 255b
8290     Valkenburgh, C.L., woonh., Lage Oostzeedijk 183a
4769     Valkenier & de Haas, in San. art. op waterleiding gebied, Leuvehaven 33a
  672     Valkhoff, H.E., Grooth. in steenkolen, Stationsweg 50
  656     Vanackere, P.A.M., Vischh., N. Binnenweg 117a
1137     Vanderborght frères, Th. v.d. Brink, in Tapijten en meubelstoffen, Baan 92
5891     Varnhorn, D., voorh. G. Jansen, Grutterswaren, enz., 1e Middellandstr. 38a
5889     Vastree--Verhagen, D., Café Maaszicht, Dillenburgstr. 1a
4901     Vecht, A., Vleeschh., Goudscherijweg 103a
6068     Veder, A., woonh., Westplein 7
1989     Veder, Hendrik, Zeilmakerij en handel in scheepsbeh., Koushaven W.Z. 10
8874     Veder, H., woonh., Westzeedijk 167
  417     Veder Jzn., Hendrik, woonh., Eendrachtsweg 18
  299     Veder, J.C., woonh., Veerhaven 5b
2962     Veder, J.H., woonh., Westerkade 5
8158     Veder, Joh. J., Agentuur en Comm., Leuvehaven O.Z. 34b
  841     Veder, Joh. J., woonh. Schiekade O.Z. 140
  337     Veder, L.W., woonh., Koningin Emmaplein 7
1484     Veen, A. v., (Expert v. Bur. Veritas), Maaskade W.Z. 169
1896     Veen, A. v., in Hooi en stroo, St. Janstr. 19
  121     Veen, A. v., Vleeschh., W. Wagenstraat 90
4472     Veen, A. v., woonh., Schiekade 148
10798   Veen, D. v., woonh. v. Vollenhovenstr. 46
1882     Veen, G.A. v., Koopman, kant., Wijnhaven N.Z. (Witte Huis)
3243     Veen, J.H. v., Arts, Stationsweg 77a
  132     Veen, M.S. v., woonh., Kruiskade 132
9343     Veen, W. v., Metaalslijperij en Vernikkelinr., Goudschestr. 21a
6127     Veen, N. v.d., Woonh. Heemraadssingel 184
4466     Veen, T. v., Afbetalingsmag., Plantagestr. 5, 7, 9, 11
4291     Veen & Co., v., Theehandel, Schied.singel 15
7203     Veen. M. v.d., Vleeschh., Oppert 14
9271     Veen & Geerenstein, v., Behangerij en stoffeerderij, (mag. geopend v. 7 vm.--8 nm.), 
              Jan Porcellisstr. 40b
  227     Veen & Roodenburg, v., Rott. expertise en insp. kant. tot 't regelen v. schaden, Leuvehaven 63a
10432   Veenboer, J., Boekhandel, Oranjeboomstr. 87
    28     Veenenbos, J.A., woonh., Westerstr. 16b
8858     Veenstra, T.H., woonh., Vijverlaan 44
9676     Veer H. v.d., Aardappelhandel, Nieuwehaven Z.Z. 130
9724     Veevoeder & Kunstmesth., Nieuwland 4
9725        [Idem]
4475     Vegt, J.W. v.d., woonh., Honingerdijk 43
4750     Vegter, J.J., woonh., Sleephellingstr. 14b
3680     Veiligheidsdienst, Gecontr. N. Rott. Dag- en Nacht-, Verschoor & Co., (Beursplein),
              Gelderschekade 27a
5656     Veisblat, B., Woonh., Louis Dreijfus & Co., Maaskade 110
2667     Velde & Zn., S.W. v.d., Import. v. comestibles, Hertekade 17a
8560     Velden, A. v., Groenten en fruithandel, Rottestr. 15
  412     Velden, G. v.d., Café, Beurssteeg 5
6155     Velden, G. v.d., Electr. Smederij, Marnixstr. 17b
  415     Velden, G.H.A. v.d., Cuisinier en inr. voor feesten, Eendrachtsweg 35
3518     Velden, H. v.d., Agenturen en commissie, Rechter Rottekade 9a
5537     Velden Jr., C. v.d., Hoofdinsp. Nat. Levensverz. bank, Hoflaan 126
7118     Veldhuizen, H., Scheepsbevrachter, Oostkousdijk 29a
10780   Veldkamp, J., woonh., Noordsingel 193b
5786     Veldman, B., Lamslagerij, N. Markt 14a
3878     Velo-Waschmachine Mij., Hoofdkant. en Fabr., Delfsh. Schie, Overschie
5654        Idem, Depôt, Leuvehaven W.Z. 61
  379     Veltenaar, B., woonh., Heemraadssingel 287
5596     Veltenaar & Co., B., Stevedores, N. V. "Accuraat", Maasstr. 17a
1366        Idem, Pakhuizen, Katendrechtschestr. 50c
6581        Idem, woonh. P.C. Veltenaar, Mathenesserlaan 398
1924     Velzen, H. v., Boterhandel, Stationssingel 3b
9372     Velzen, J.G. v., Brood- en Banketbakkerij, Br. Hilledijk 77
3236     Velzen, N. v., Brood-, en banketbakkerij, Hoflaan 68
3312     Velzen's Electr. Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, N.V.  N. v., N. Binnenweg 413b
5995     Ven, F.A.M. v.d., woonh. Koningin Emmaplein 4
7871     Ven, H. v.d., woonh., 's Gravendijkwal 65
8370     Ven, H.J.J. v.d., Café, Hudsonstr. 1
3924     Ven Mzn., J.A. v.d., In wijnen en gedistill., Jufferstr. 26b
2708     Ven, J.C. v.d., Passagiersdienst Middelburg, Haringvliet N.Z. 65
2342     Ven, Mevr. , Wed. J.A.M. v.d. woonh. Binnenweg 33
8212     Ven, J.W. v.d., Autogarage "Acer", Dag- en Nachtdienst, v. Oldenbarneveltstr. 119a
10568   Ven, M. v.d., Dir. Dordtsche Bank, woonh. Claes de Vrieselaan 157b
6940     Ven, P.A.M. v.d., woonh. Schiekade 87
6137     Ven-Sauveur, J.M. v.d., woonh., Heemraadssingel 305

  506     Ven & Zn., F. v.d., Smederij, Leuvebrugsteeg 7a
3374     Ven & Co., v.d., Commissiehandel  Boompjes 40
1004     Vendeloo, W.C. v., in Meubelen, winkel- en fabrieksinventarissen, Molenwaterweg 11
3279     Vendu-huis, (v. Deurwaarder B. Kruijne), 1e Lombardstr. 4b
8052     Venlet, W.J., Vertegenw., der N. V. houthandel v.h. W. Pont, Voorschoterlaan 5a
5865     Venn. "Brinio", Goudscheweg 14
3065     Verbakel, J., Smederij, Slotstr. 19
5232     Verbakel, W.J., Goederenvervoer, Touwslagersstr. 36
7442     Verbiest, C., in wild en gevogelte, v. Oldenbarneveltstr. 51
5453     Verbiest, C.E.M., fa. Vinke & Co., De Vliegerstr. 16b
  396     Verbiest, E., woonh., Schied. Singel 95b
1934     Verboom & v.d. Leeuw, in eff., Spaanschekade 3
5966     Verbrugge & Co., H.W., Makelaar in granen, Wijnstr. 40a
5967        [Idem]
1732     Verbrugge & Co., H.W. Makelaar in granen, woonh., B. Haentjes, Schiekade O.Z. 142
5981     Verbrugge, H.W., woonh., Mathenesserlaan 209
5534     Verbrugge, Joh. H., Meubelmakerij en stoffeerderij, Goudschesingel 8
3673     Verbruiks-Vereen., Rotterd. Coöp., Oppert 62
1322        Idem, Filiale, N. Binnenweg 323a, b, c
8556        Idem,      "       Wollefoppenstr. 49
10781   Verburg, J.S., woonh. Burgem. Meineszlaan 40b
1011     Verburgh & Zn., Duigenhandel., Wijnhaven Z.Z. 98
10255   Verdam, A., Apotheker, Bergschelaan 133b
5691     Verdijsseldonk, W., Café, K. Wijnstr. 4b
9464     Verdoorn, J., Tandarts, Eendrachtsweg 2
10653   Verdoorn, J.A., woonh. Beukelsdijk 19b
7527     Verdoorn, Otto, Dir. Vereen. Creditreform. Leuvehaven W.Z. 55, Afd. Informaties
7528        Idem, Afd. Incasso's
1817     Verduijn, A. J., Café, 's Gravendijkwal 159b
2058     Verduijn & Zn., W.H., Tabak, W. Wagenstr. 18a
  486     Verduin, Import en Exporthandel voorh. C., Grossiers in kol. waren, Schiekade W.Z. 199
7741     Vereenigde Brandstoffenh., N. V., Zuidblaak 26b, Afd. Boekhouding
7742        Idem, Zuidblaak 26b, Afd. Alg. Zaken
5443        Idem, Terrein. A. de Jong, Wilhelminakade h. Spoorweghaven
8322        Idem, kantoor Hoofdbaas Admiraliteitskade 88b
7819        Idem, kant. Baas. Binnenhaven O.Z.
8539     Vereen. Bureaux "Crediet Index" en "Securitas", Naaml. Venn., De, opger. 1855, 
              West Nieuwland 10
  174     Vereen. v.d. Burg's Japanlakfabr., Mij., (Naveline Mfg. Comp.), Voorhaven 73--77
8994     Vereen. Drogisten, N. V., Wijnstr. 17a
3954     Vereen. Zuivelbereiders, N.V. Fabriek v. melkproducten, Persoonsdam 18
10420   Vereen. v. Nederl. Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij, Glashaven 34a
3070     Vereen. Nijmeegsche Stoomb. Maatschappijen, Bolwerk 1
10262   Vereen. v. Eigenaren, v. Bedrijfsmotorbooten, Drijvend Wachthuisje, Zalmhaven
1824     Vereen. tot bescherming v. Zuigelingen, Consultatiebur., Goudschesingel 239
5423     Vereen. v.d. Rott. Goederenhandel, Wijnhaven N.Z. 49
10575   Vereen. v. Wijkverpleging, Rochussenstr. 251
  865     Vereeniging", Hotel-Café-Rest. "de, Schiekade 203
7511     Vereinigte Spediteure & Schiffer, Rheinschiffahrts Ges. m.b.H., Boompjes 16
7512        [Idem]
2989        Idem, Inspector J. Starck, woonh., Pr. Hendrikkade 142a
9944     Verffabrieken, N. V. Zuid-Holl. Oostvarkenoordschedijk 168
9945        [Idem]
2279     Verfürden, F.H., Café, Rosestr. 396b
7128     Vergeer Pzn., J.M., Meelagentuur, Burg. Meineszlaan 56a
5218     Vergroesen Asselbergs, J.A., Handelsagent, 1e Middellandstr. 108a
3185     Vergunst' P., Bijkant. Eerste Holl. Vensterglasfabr. te Maassluis, Benthuizerstr. 42b
6977     Verhaar, D.J.D.J., Timmerman, Nadorststr. 111b
9599     Verhagen Lzn., P., Ingenieur Gem. werken, Admiraliteitsstr. 17
6206     Verhagen, J., woonh., Beukelsdijk 65a
2910     Verhagen & Zn., Ph., Tricotfabr. en Chemicaliën, Hugo de Grootstr. 131--133
7232     Verhallen, Bart, woonh., Proveniersstr. 7a
2296     Verhave, J.A., Confiseur en patissier, Hoofdsteeg 23
4972     Verhave, J.A., woonh., Nieuwe Binnenweg 356
4125     Verhave Jr., J.A., Banketbakker en kok, Oostzeedijk 302b
2294     Verhave, L., Banket- en pasteibakker, 's-Gravendijkwal 46
4611     Verheem, C.J., voorh. J.F. Helders, Vleeschh., Erasmusstr. 18b
2247     Verheggen, L.J.H., Stoomwasscherij, Eleonorastr. 60
10226   Verheul's Beddenmagazijn, Zwart Janstr. 29
2397     Verheij, A.B.H., Toonkunstenaar, Schiedamschesingel 95a
3179     Verheul, C., Café, Erasmusstr. 8
3274     Verheul Dzn., J., Architect, Mauritsweg 53
4893     Verheul, J.A., Aannemer, Zwederstr. 48a
7892     Verheul, M., Koopman in Veevoeder, Elizabethdwarsstr. 26
1489     Verheul Dzn., C., fa. D. Verheul & Zn., Architect en timmerm. Oppert 130b
9715     Verhoeff, C.M., Vert. fa. Korff & Co., Cacaofabrik., Schiekade 174a
8248     Verhoeff & Zn., G.A., Rijwielhandel, reparatie- en verhuurinr., Lutshofstr. 48
3967     Verhoeff, Jan, Afd. Rijwielen St. Janstr. 3b
9568        Idem, Afd. Automobielen, Goudschesingel 21
3051     Verhoeff, M.J., Stalhouderij, v/h. J.C. Groenenboom, Rietdijk 54
4726        Idem, Rechthuisstr. 25b
6217     Verhoeven, C.J., Woonh., Mathenesserlaan 308
10140   Verhoeven J. Lzn., Krijn, Tandarts, Haringvliet Z.Z. 72
10247   Verhoog, S., Vischhandel, Keizerstr. 12
  143     Verhoog & Co., Fa. W.A., The American Typewriter and Supply Co., Zaagmolenstr. 163a
7218     Verhoogh, A., Mr. Lood- en zinkwerker, Burgem. de Roosstr. 45b
9583     Verhoogh en Paludanus, Schilders, Vrouw Jannestr. 32
4708     Verhulst, P., Drogist, Glazenmaker en Zuiveraar v. Gebouwen en Schepen, Schiedamsched. 177b
8679     Verhuring v. Taxi-Auto's, Auto-Rijtuig-Onderneming, N.V., Baan 86--88
    49     Veritas, Det Norske, Pr. Hendrikkade 173
6177     Verkaaik, B., Paardenhandelaar, Heemraadssingel 257b
7944     Verkerk, L.C., Drogerijen en verfw., Jonkerfransstr. 67b
3606     Verkuijl, Fa., Petroleumhandel, Nadorststr. 124a
5245     Verleur & Nolten, Incasso- en Informatiebur., Gelderschestr. 12a
6997     Verloo & Zn., L.M., Metselaars Stucadoors, Timmerlieden; Adm. v. vaste goederen, Dirk Smitsstr. 7a
5843     Verlooij, Fa. J.A., Boekhandel, Pijnackerplein 12a
8374     Verloop, J.H.H., woonh. Willemskade 4
3229     Verloove, Fa. P., in Wijn en gedistill., Witte de Withstr. 39a
1237     Verloren v. Themaat, R., Ingen. b.d. Gem. werk. Eendrachtsw. 12b
3745     Vermaas, P.J., Architect, Nieuwe Binnenweg 340b
9047     Vermaas, W.L., woonh., Proveniersplein 6a
6837     Vermaat, Mevr. de Wed. L., woonh., Zuidhoek 88
  326     Vermaes, A., woonh., Westersingel 17
3453     Vermeer, D.A., Bouwkundige, Scheepstimmermanslaan 27a
3484     Vermeer, H.G., Stukadoor, W. Kruiskade 19a
5522     Vermeer, J.J., Meubelfabr. en Stoffeerder, Stationsweg 47
5817     Vermeer, Joh. J., Dir. Mij. tot Expl. v. Onroer. goederen, "De Volharding" Cl. de Vrieslaan 28
5292     Vermeer & v.d. Arend, in Steenkolen, Handelsterr. Feijenoord, Handelsterr. Binnenhaven O.Z.
               (v. 8 nm.--8 vm. No. 1304)
5293        [Idem]
1304     Vermeer & v.d. Arend, woonh. P.C. Schatborn, Bergweg 144b
10166   Vermeer & Co., voorh., Alg. Bouwmat.handel, Bergstr. 18a
10536   Vermeij, C., Chef de Bureau N. V. Furness' Scheepv. en Agentuur Mij., woonh., N. Binnenweg 219b
8022     Vermeijden Azn., Wed. J., in boter, kaas en fijne vleeschw., Havenstr. 167a
4674     Vermeijden Azn., P., Architect, Rosenburglaan 25
2245     Vermetten, Gebr., Graanfactors, Nieuwehaven N.Z. 137b
5810     Vermeul--Lengkeek, W., Manufacturiers, H. de Grootstr. 120b
4127     Vermeulen, A.D., woonh., 's Gravendijkwal 116c
10204   Vermeulen, C.J., Arts, Schiedamscheweg 170a
9293     Vermeulen, C.J.L., Fotografisch atelier, Coolsingel 22b
  727     Vermeulen, H.G., Expedit., Korte Wijnstr. 10b
  748     Vermeulen, H.G., Korte Wijnstr. 10b
7945     Vermeulen, H.P., Smederij, Spuiwater 6a
3261     Vermeulen Czn., J., Oostvoorn's Aardappelhuis, Lusthofstr. 64b
10179   Vermoen & Middelhoek, Groentenhandel en Vrachtrijders, Benthemstr. 42b
6445     Vernes, L., Administrateur, Algem. Ziekenfonds v. Rott. v. 's-Gravendijkwal 4
9818     Vernij, D., Bouwkundige, Benthuizerstr. 100b
5548     Verouden, A., Café, W. Kruiskade 79a
9157        Idem, Café, Weenastr. 14
5550        Idem, woonh., Spoorsingel 57
1207     Verroen, J.G., Accountant, Oppert 118

8903     Verschoof, G., Sleepdienst, Pr. Hendriklaan 34b
5902     Verschoor v. Nisse, F., woonh., Avenue Concordia 83
10232   Verschoor, Joh., in Machinekamer- en Scheepsbenoodigdheden, Voorhaven O.Z. 54
8753     Verschoor, J., woonh. Avenue Concordia 37c
1637     Verschoor, M., woonh., Noordsingel 15b
2114     Verschure, H.F., woonh., Eendrachtsweg 19
8838     Verschure, J.C.J., woonh., Westplein 10
2109     Verschure--Jurgens, P.L., woonh., Boompjes 22b
3632     Verschure, Mevr. Wed. H.W., woonh., Mauritsweg 48
2630     Verschure, P.A.J., woonh., Schiekade O.Z. 48
7170     Verschure's Margarinefabrieken, N.V., Kaashandel "Vezet", Boompjes 26
7171        [Idem]
8501     Verschuren, H., woonh., Rosestr. 56c
3738     Verschuren & Co., H., Scheepsbevr., Feijenoordkade 3a-b (v. 8 nm.--6 vm. Tel. No. 8501)
6526     Verschuur, Ed., Agent v. buitenl. huizen, Admiraliteitskade 92b
2402     Versfelt, C., Handel in eieren, Bolwerk 11b
4229     Versluijs Rzn., Arie P., Broodfabr. Willebrordusstr. 2--8 en Willebrordusplein 19--23
3419     Versluijs Rzn., D., Banketbakker, Oostzeedijk 334a
3780     Versluijs R.P., woonh., Boezemsingel 95a
9201     Versluijs Rzn., W., Electr. bakkerij, Binnenweg 22
3545     Versmoren-Baartwijk, Th., Café, R. Rottekade 37a
7907     Versteeg, G.J., Dir. Volkskosthuis "De Volksvriend", Oranjeboomstr. 40
9985     Versteeg, H., Artistiek leider Bloemenmag. "Rosa", N. Binnenweg 129a
9431     Versteegh, C., Fabr. engros in Prentbriefk., Goudschesingel 97
9032     Verstegen, G., Café, Vierambachtstr. 101b
2093     Verstegen, J.H., Grossier in kol. waren, en bakkersart., Haringvliet 32b
6574     Verstralen, H.H., Café, Goudschesingel 133b
5873     Vervat, J., Café, Stieltjesstr. 14c
9908     Vervat, M.N.O., Bier- en wijnhandel "St. Joris", Spanjaardstr. 129
10623   Vervat, P., woonh., Av. Concordia 101b
9690     Verveen, S.M., Arts, Goudschesingel 123b
6287     Vervloet, C.G., woonh., v. Vollenhovenstr. 33
8272     Vervloet, Dr. C.G., Arts, Groote Markt 4
5021     Vervloet & Co., J.T., Expediteurs, Boompjes 82a, (na 6 nm. uitsl. 5021 Import Afd., 5042 Expeditie 
               Afd., 5062 N.V. Hollands Veem, 5062 N.V. "Cito")
5042        [Idem]
7655     Vervloet, J.T., woonh. Westersingel 87
8717     Vervloet Jr., J.T., woonh. Heemraadssingel 207
9385     Vervloet, P.J., woonh., Mathenesserlaan 226
5881     Vervoer Mij. "Rotterdam", Kantoor, Entrepôtstr. 39a
5882        [Idem]
7433        Idem, J.H. Werner, woonh. Pr. Hendrikkade 173a
3081        Idem, Stallen, Dillenburgstr. 7b--11b
1681     Vervooren, D.G., Tuinbouwk. b.d. Gem. werken, Oostzeedijk 214b
2297     Vervoorn, A., in Aardapp., Nieuwehaven Z.Z. 110
3237     Vervoorn-Koedam, J., Gruttersw. en Voerart., Benthuizerstr. 64b
9709     Vervoorn-Koedam, J., Kruideniersw. en Comest., Bergschelaan 153
5466     Verwaal, A., woonh., 1e Middellandstr. 72b
7959     Verwaal, Fa. A., Drogerijen en Chemicaliën, 1e Middellandstr. 49b
4585     Verwaal, G., Timmerman, Roseveltstr. 3
8115     Verwaal, Gebr., Vrachtrijders, Waaldijk 12
10096   Verwaard, J., Café Concert, Schied.dijk 206
3928     Verweij, Dr. A., Handelslaboratorium en Landbouwproefstation, Westzeedijk 21
7044     Verwij, Dr. A., Oogarts, woonh., Nieuwe Binnenweg 157
1398     Verweij & Baelde, Assurad. & handel in steenkolen, Scheepmakershaven 33b
7544     Verweijen, H.J., Café van ouds de Kooph., 1e Lombardstr. 74
  551     Verwoolde, H., Cargo superintendent, Dorpstr. 6, Hillegersberg
1239     Verzek. op het Leven, Eerste Rott. Mij. v., (Uitsl. Directie), Oude Havenkade 1, Plan C
1240     Verzek. op het Leven, Eerste Rott. Mij. v., Oude Havenkade 1, Plan C
                [Idem]    Verzek. tegen Ongevallen, Eerste Rott. Mij. v., Dir. P.R. Mees & J. Brunsting, Oude
              Havenkade 1, Plan C
3863     Vessem, Jac, v., woonh., Oostzeedijk 60
3205     Vessem, J.C. v., Alg. Rott. Vereen. ter uitkeering bij ziekte, v.d. Werfstr. 49a
  920     Vessem, S. v., fa. J. Cleton & S. v. Vessem, Huisschilders, Jufferstr. 17a
6218     Vette, A.J. de, Melk, boter en kaas, Oppert 53a
4193     Vetter, I., Café, Pr. Hendrikkade W.Z. 39a
8915     Vianen, C. v., fa. Smits Koevoet, Distrilleerderij en Likeurstokerij, Zomerhofstr. 81
10133      Idem, Café, Oostzeedijk 298
3679     Vianen, Hk. v., Huis- en Decoratieschilder, Haagsche veer 33
9688     Vickers, J.S., Walmachinist, Havenstr. 150
2035     Victoria Bronnen, Boompjes 40b
8180     Vielvoye, J.J., Begrafenisondern. N. Binnenweg 300a
  721     Vierhout & Sleurs, Effectenhandel., Wijnhaven N.Z. 133a
10686   Viering & Boxhoorn, Kuiperij en fusthandel, Schotschesteeg 6
5539     Viersen, J.H.G.N. v., Visch, Zuurwaren en comestibles, Nieuwstr. 17
3260     Viertelhausen, J.G., Smederij en mag. v. huish. art., Hoogstr. 103
10559   Viëtor, W.F., woonh., Claes de Vrieselaan 35a
7387     Vieyra, J., Woonh., Mauritsweg 36
7909     Vieyra, Jr., M., Handelsreiziger, Aert v. Nesstr. 5a
5782     Vijbel, J., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Oranjeboomstr. 160b
6044     Vijgeboom, Johs., Pianomag., Oppert 154a
1466     Vijver, A.M. v.d., woonh., Oudedijk 13
6354     Vijver, F.M.L. v.d., woonh., Avenue Concordia 117
5988     Vijver Fzn., H. v.d., woonh. Haringvliet Z.Z. 94a
3579     Vijver, C.L.H., v.d., woonh., Admiraliteitsstr. 5
2412     Vijver, Hendrik v.d., Koffiebranderij, Kant. Admiraliteitsstr. 7 (Gesl. van 3--5)
2725     Vijver, Hendrik v.d., Detailzaak, West-Nieuwland 10a
10649   Vijver, H.G.M. v.d., woonh., Coolsingel 49b
4219     Vijver & Co., Henri v.d., in kol. waren en bakkersart. Wijnstr. 101b
2015     Vijver & Co., Leonard v.d., Grossiers in kol. waren, bakkersart., Koestr. 5b
4211     Vijver & Co., Leonard v.d., woonh., L. v.d. Vijver Hzn., Honingerdijk 42
9614     Villeneuve, Jhr. L.C. de, woonh., v. Brakelstr. 12a
8055     Vink, C., Comm. in aardappelen en fruit, Pijnackerplein 43a
8644     Vink, Corn., Comm. in aardappelen en fruit, Rechter Rottevade 5
5446     Vink, J., Graanfactor, Toe Haringvliet 8a
8640     Vink Jr., M., Groenten en aardappelhandel, N. Rubensstr. 58
5354     Vinke, E.H., woonh., Mathenesserlaan 264b
4890     Vinke & Co., Cargadoors, Expeditie en Bevrachting, Westerstr. 3--5
7147     Vinke & Co., exped. en bevrachting, Westerstr. 3--5
4338     Viool, M., Brood- en Banketbakker Leeuwenstr. 34b
 
527     Viruly, Mevr. C.M., woonh., Willemskade 16b
3259     Viruly & Co., T.P., Depôt Zeepziederij "de Hamer", K. Wijnstr. 24
2445     Viruly & Ravenswaaij, Stoommeelfabr., Honingerdijk 5
2529     Vis, J.P., woonh., Vijverlaan 50
1849     Vis-Barzilay, T., woonh., Veerlaan 92
2079     Vischer, Corn. G., Sleepdienst, Pr. Hendriklaan W.Z. 45b
7937     Vismans, Gebrs., Graanfactors, Wijnstr. 120
7938        [Idem]
5064     Vismans, H., woonh., 's Gravendijkwal 80
5544     Vismans, P.M., woonh., Provenierssingel 79b
6304     Visser, A., Poelier, 's Gravendijkwal 136b
4619     Visser, Adr., in Scheepsbenoodigdh., Spaanschekade 7
10799   Visser, Adr., woonh., Vijverlaan 71
8773     Visser, B., Café, Weteringstr. 1a
4279     Visser, B., woonh., Rochussenstr. 263a
4280        [Idem]
9853     Visser, C., woonh., Crooswijkschekade 16a
1678     Visser, C.J., woonh., Katendr. Lagendijk 211
5788     Visser, F., fa. Kaufmann & Landheer, woonh., Avenue Concordia 59
4787     Visser, G., Café, Leuvehaven 235e
4516     Visser, H., woonh., Calandstr. 25
6157     Visser, H.A., woonh., Voorschoterlaan 119
1746     Visser, Jan, Riethandel, Brielschelaan 12b
2653     Visser Jac. Zn., Jan, woonh., Schieweg 2
4623     Visser Dzn., Dr. J., Arts, Gelderschekade 10b
5381     Visser, Jac., woonh. Av. Concordia 105
  220     Visser, Joh. C., woonh., Mathenesserlaan 244a
3970     Visser, Mr. L.E., woonh., Heemraadsingel 231
6112     Visser, M., Vleeschh., Maaskade W.Z. 87a
5795     Visser, W., Agent der Rijksverz. Bank, Pr. Hendrikkade 118a
9564     Visser, W.A., Vleesch. Westzeedijk 16
8463     Visser, W.H.B., Café, Schietbaanstr. 15b
10388   Visser, Fa. Gebr., Lierenfabr., Twee Leeuwensteeg 9b
7816     Visser & Co., Graanfactors, Wijnhaven Z.Z. 20b
7818        [Idem]

3163     Visser & v.d. Hell, Fa., Lood- & Zinkwerkers, Anjerstr. 15b
10094   Visser, J. de, Fil. Ververij en Chem. wasscherij Gebr. Palthe, Oostzeedijk 304b
3685     Visser, J.E. de, Granen, lijnkoeken, enz., Vlietstr. 34b
2706     Vissers, A.H., Café, Pr. Alexanderstr. 22a
5202     Vitters & Zn., Comm. Venn. Voorh., Rijtuig- en wagenmakers en wagenverhuurders,
              Maaskade O.Z. 45b
3519     Vlaam, P. de, Vischhandel., v. Hogendorpsplein 20a
     61     Vlaskamp en Kok, Electrotechn. Installatiebur., Aert v. Nesstr. 102b
10398   Vleeming, T., Leider v.h. Consultatiebur. v. Alcoholisme, Dijkstr. 69
6128     Vleeschhouwer, I., Accountantskant., Coolsingel 54a
6746     Vleeschmij., Onderl., Westzeedijk 44a (v. 6 nm.--8 vm, en Zat. na 9 nm. uitsl. 6746)
6747        [Idem]
1060        Idem, Oostzeedijk 320b
4474        Idem, Zuidhoek 27
5644     Vles, A., woonh., Mathenesserlaan 354
6839     Vles, A.S., woonh., Heemraadssingel 269
     50     Vles, H., woning, Mathenesserlaan 223
6696     Vles, S.A., woonh., Mathenesserlaan 433
4618     Vles, S.S., woonh., Mathenesserlaan 202
6768     Vles & Zonen, Metaal Mij. v. S.A., Hoofdkant. en Magazijnen, Schiedamschedijk 125
6769        Idem, Directie, Schiedamschedijk 125
4680        Idem, Afd. Metalen, Opslagterrein ijzer en staal, Piekstr. 3, Persoonshaven
  133        Idem, Afd. Scheepsart. en Gummi, Kant. en mag., Leuvehaven W.Z. 199
5258        Idem, Afd. Scheepsartikelen en Gummi, Pakhuis, Atjehstr. 69b
9168     Vlieger, J.G., Muziekhandel, Kaasmarkt 3
3303     Vlielander Hein, B., woonh. Westerkade 27
6658     Vlies & Tammerijn, A. v., Mag. v. glas, porc. en aardew., Hofstr. 8
5109     Vliet, A., v., Brood- en luxebakkerij, Nieuwe Binnenweg 198c
9626     Vliet Jr., A. v., Vleeschhouwer, Schietbaanlaan 78b
6759     Vliet Wzn., A. v., Korenmolen, Oostplein 39
5379     Vliet, H.P. v., woonh., Westerkade 33b
1075     Vliet J.C. v., Drukkerij, Middensteiger 4
8098     Vliet Wzn., J.H. v., Schiekade 109
8993     Vliet, L.J. v., Scheepsbevrachter, Burg. Hoffmannplein 15b
  154     Vliet, M.J. v., Verhuren v. scheepspersoneel Rijnvaart, 1e Lombardstr. 79a
  122     Vliet Jr., N.v., Kaash., Delftschevaart 22b
6609     Vliet, Th. v., Scheepsbevr. en Sleepd., Prins Alexanderstr. 3a
1859     Vliet, Wzn., J.H. v., Luxebakkerij, Haagscheveer 39
7904     Vliet, N.v., Boter en Kaashandel, Oppert 10a
4566     Vliet, P.A. v., Landbouwer, 's-Gravenweg 414
5413     Vliet, S.J. v., Boter- en kaash., Binnenweg 129b
6247     Vliet, W.L. v., Scheepsbevrachter en Sleepdienst, Maaskade O.Z. 73b
6886     Vliet & Oosthoek, v., Burg. Hoffmanplein 75b
4382     Vliet, G. v.d., Vleeschhouwerij, Goudscherijweg 35b
10142   Vlist, G. v.d., Schilder, in drogerijen, verfw. en vensterglas, Rosier Faasenstr. 21b
2671     Vloed, N. v.d., Loodgieter, Ged. Botersloot 83
  584     Vlug, G., Notaris, Wijnhaven Z.Z. 84a
2940     Vlugt Jr., L.C. v.d., Metselaar en Architect, (v. 8 nm.--6 vm. Tel. No. 6105), Oppert 86b
6105        Idem, woonh., Av. Concordia 43
3817     Vlugt, N. v.d., Boter- en Kaash., W. Wagenstr. 82a
8747     "V.O.C.", R.C. en V.V., Clublokaal, Schieweg 200
4137     Voet, J., Café, Beurssteeg 9a
3146     Vogel, C.L. de, Fa. J.F. de Vogel, Nieuwehaven N.Z. 77a
6987     Vogel, G. de, Houtexped., Schoonebergerweg 8b
2316     Vogel, N. de, Café, Haagscheveer 1
6191        Idem, Haagscheveer 3a
10029      Idem, L. Rottekade 33b
2830     Vogel, N.C., woning, W. de Withstr. 92
3944     Vogelpoel & Noorweegen, Expedit., Motordienst Rotterd.--Utrecht, Wijnhaven N.Z. 65b
3923     Vogemann's Transport Co., Agenten Vogemann Line, Boompjes 39b
2161     Voigt & Co., F.A., Boompjes 16, Tel. No. 2161 en 1586 Expeditie, 2466 Graanafd., 7511 en 7512
               Rijnvaartafd., 3812 Afrika en cargadoorsafd. Boompjes 14, 3084 Woonh. J.A. Staalman
              Jonkerfransstr. 12, 460 Woonh. A. v.d. Kamp Goudschesingel 179
1586        [Idem]
2466        [Idem]
7511        [Idem]
7512        [Idem]
3812        [Idem]
3084        [Idem]
  460        [Idem]
2446        Idem, Graan Afd., Boompjes 16
8604     "Volharding", Mij. tot Expl. v. Onroerende goederen, "De, Dir. M. & Joh. J. Vermeer, Kant.,
              Hoofdsteeg 19
7341     "Volharding", Stoomsleepdienst, Boompjes 113a
7342        [Idem]
6100     Volk, F.M., woonh., v. Vollenhovenstr. 58a
7687     Volk, P.A., woonh., Snellinckstr. 38a
7693     Volker, Johs., Makelaar in Schepen, 2e Schansstr. 40a
  294     Volker Azn., L., Aannemer, Oostkousdijk 
10679   Volker Azn., L., Woonschip, Waalhaven, Heijschedijk
  177     Volkert, C.F., vh. A. v.d. Kamp, Vleeschh., Spiegelnisserkade 13b
5098     Volksapotheek, Fa. H. Spetter & Co., Jonkerfransstr. 72a
8006     Volksbond tegen drankmisbruik, afd. Rotterd., wacht- en schaftlokaal, Westzeedijk 548
9535     Volksbond tegen drankmisbruik, Stieltjesstr. 48
10712      [Idem]
7010        Idem, 3e Zwanegatstr. 
10710      [Idem]
10756   Vollegraaf, Fa. A., In tabak, Achterklooster 71b
9059     Vollegraaf en Zonen, L.J., Zadel- en Rijtuigmakers, Aert v. Nesstr. 95
5496     Vollemans, F.L., Kappersbenoodigdheden, Oppert 146 en Ged. Binnenrotte 137
9348     Vollemans, W., Timmerman, Kruisstr. 58b
8516     Vollenhoven-v. Staveren, Mevr. J.A. v., woonh., Westersingel 91
6145     Vollenhoven, H. v., woonh., Schoonderloostr. 32
2451     Vollenhoven, J. v., woonh., Vijverlaan 31
8815     Vollenhoven, W.J. v., woonh., Zeemanstr. 13
  205     Vollenhoven-Visser, Jacs. v., woonh., Eendrachtsweg 68
1153     Vollenhoven & Schouten, v., in Koffie en thee, Jufferstr. 15a-b
3574     Vollenhoven & Zn., A. v., Poeliers, v. Oldenbarneveldtstr. 41
10198   Vollers, G.S., Fa. Eijkelenburg, Schilder, Schermlaan 26a
8544     "Volt", N.V. Metaaldraadlampenfabr., fil. Crooswijkschekade 11 B
9221     Vonk, A.M., Vrachtrijder, Kievitstr. 6
8086     Vonk, Jac. A., fruit- en groentenexport, R. Rottekade 105
8087        [Idem]
10487      Idem, woonh., Kleiweg 38, Schiebroek
1092     Voogd, A., woonh., Kortenaerstr. 13a
4698     Voogdijraad Rotterdam I, Secr. Mr. M.C. Nijland, Leuvehaven O.Z. 36a
3195     Voogdijraad "Rotterdam II", Secr. Mr. A.J. v. Schelven, Wijnstr. 62
2320     Voogt, M. Wzn., J.E., Architect en metsel. Nieuwehaven Z.Z. 126a
5575     Voogt Jr., M.W., woonh., Stationsweg 38a
5360     Voogt, Mr. N.J.E. de, Hoofdambt. Bevolking en Burg. Stand, woonh. Oostzeedijk 166a
5513     Voogt, W. M., Fourageh., Havenstr. 136
7591     Voorde, A. ten, Café, Zeevischmarkt 6
4530     Voorhoeve, C., Bloemenmag., Oostzeedijk 308b
7041     Voorhoeve, Gerard, woonh., Oostzeedijk 181
  858     Voorhoeve, G.H., Koopm., 's Gravendijkwal 111
4463     Voorhoeve Jaczn., H.C., woonh., Voorschoterlaan 72
1383     Voorhoeve & Co., H.C., Effectenhandel, Ged. Glashaven 17b
6235     Voorhoeve, J. & J.M., Ged. Glashaven 17
1363     Voorhoeve & Co., H.C., Effectenhandelaars, Ged. Glashaven 17b
5543     Voorhoeve & Dietrich, Boek-, papier- en kunsth., Schied. Singel 16a
10430   Voormolen, H., Aannemer, Davidstr. 9
8901     Voormolen, J., Directiekeet terrein Rotterd. Droogdok Mij. Boven Heijplaat
8584     Voorpost", N. V. "de , Manufacturen, Schiedamschesingel 30b, 8.30 vm.--7 nm.
2606     Voorrips, Corns., woonh., Bergschelaan 155
10326   "Vooruit", Onderlinge Meubelmakersvereen., Ged. Botersloot 43
7048     Voorwinde, Joh., In tabak en sigaren, Westzeedijk 558b
8783     Voorwinde, J., Café, Hillelaan 23
1371     Voorwinden, Fa. L., Baan 7, (v. 6 nm.--9 vm. uitsl. No. 1390)
1390        [Idem]
  514     Voorwinden, W., in Oliën en vetten, Dwars Bierstr. 9
6598        Idem, woonh., Avenue Concordia 72b
3240     Voorzanger, J., Arts, Baan 63
7283     Vorm, J. v.d., Machine-Inspecteur, Germanischer Lloyd, Claes de Vrieselaan 164b
5214     Vorm, N. v.d., O. Varkenoordscheweg 276, "Wilgenoord"
9399     Vorm, W. v.d., woonh., N. Binnenweg 146
8483     Vorst, L. v.d., Café, Galerij 11a
8552     Vorstman, Weller & ten Cate, Assuradeuren, Wijnstr. 76b; (bij geen gehoor Tel. No. 208)
7831     Vos, J., Café, Schiekade 163a
2018     Vos, Erven G., (Zeeuwsche Stoomboot Mij.), Haringvliet N.Z. 89b
1064     Vos, G.J., woonh., Mathenesserlaan 195
3217     Vos, Hendrik A., Handelsagent, Provenierssingel 47b
  497     Vos, J., Scheepsbevrachter en sleepdienst, Wijnstr. 33b
3044     Vos & Co., Joh. A.J., In zout, zeep en soda, Nieuwehaven N.V. 37b
2619     Vos & Co., Jac., Juweliers, Boompjes 2
8196     Vos, C.J.F. de, Rott. Reddingboot Mij., Proveniersstr. 16b
3977     Vos, Wed. Th. de, Café, Leuvehaven 187
  935     Vos, Dr. W.L. de, Arts, Mauritsweg 32b
  245     Voss & Zonen, B.J., Mantel- en stoffenmag., K. Hoogstr. 5--7
7334     Voss & Langen, IJ) goederendienst, (Karl Schroers), Pr. Hendrikkade 82a
9267     Vredenbregt, Theod., Stoomolienootbranderij en fabr. v. suikerwerken, Botersloot 141
4876     Vreeswijk Pzn., F.J., Agent "Continental" Schrijfmachine Wolfshoek 7
3674     Vreeswijk, A. v., woonh., Provenierssingel 58a
3675     Vreeswijk, H. v., Stukadoor, Delftschevaart 26a
6604     Vreeswijk, J.P. v., Café, Oudedijk 126
4156     Vreeswijk & Mineur, Werktuigkundigen, Pr. Frederiksplein 23b
8554     Vreugdenhil, A.M., Aardappelen en Groenten, Breedestr. 19
7231     Vreugdenhil, C., Handel in binnen- en buitenl. fruit en aardappelen, Nieuwstr. 30a
6090     Vreugdenhil, J., Bijkant., "Ons Bestaan", Harddraverstr. 10b
6208     Vries, A.I. de, woonh., Boezemstr. 90
3349     Vries, Chr. de, woonh., Claes de Vriezelaan 36b
  168     Vries, D. de, woonh., Claes de Vrieselaan 47b
8155     Vries, J. de, Groenten en fruit, Schooterboschlaan 1b
3306     Vries, Dr. J. de, Arts, Stationsweg 83a
  630     Vries Lzn., J. de, Aannemer, Insulindestr. 50a (8--6)
7053     Vries, K.A. de, Café Hoek v. Holland, Sluisjesdijk 349
    79     Vries, L. de, Café Schoonzicht, N. Binnenweg 125
  292     Vries, M. de, In lamsvleesch, W. Wagenstr. 22a
10336   Vries, Max de, Handelsagent, Cl. de Vrieselaan 13a
5746     Vries, P.W.A. de, Grossier in huish. art., Rosestr. 54
3636     Vries, Gebr. de, Lamsslagers, Kruiskade 34
5676     Vries, I. de, Lange Warande 30c
8594     Vries, Gebr. de, Grossiers in Worstvleesch, Oosterstr. 14a
7140     Vries, G. de, Grossier in lucifers, lampeglazen en huish. art., Heerenstr. 16a
2681     Vries Dzn., T. de, Electr. drukkerij, Hoogstr. 246
1252     Vries, J. & N.A. de, in Galanteriëen, Stationsweg 43
10749   Vries Kzn., P. de, Expediteur-Commissaris, Haringvliet 74b
10750      [Idem]
9834     Vries, Ph. de, woonh., Stationssingel 7b
9155     Vries, W.J. de, Dir. N. V. Handel Mij. "Rotterdam-Holland", woonh., Nieuwehaven N.Z. 141c
6850     Vries & Co., de, Exped. en cargadoors, Maasstr. 17a
1923     Vries & Zonen, A.J. de, Stoomvetsmelterij en vleeschw., Boezemsingel 46b
3089     Vries & Zonen, J. de, Grossiers in vetw., eiwit, enz., Burgem. Hoffmansstr. 12b
2980     Vries & Zonen, L. de, Confectiefabrik., Poortstr. 10
10723   Vries & v. Veen, de, Glas-, Porcelein en aardewerk, Ged. Botersloot 40b
7216     Vries & Zonneveld, de, Arts en Tandarts, Coolsingel 6b
9377     Vriesland, Mr. S.A., v., (Mrs. Torley Duwel & v. Vriesland), Adv. en Proc., Nieuweh. N.Z. 129
6490     Vrieseveem, Naaml. Venn., Boompjes 83a (van 12.30--2.15 en van 6 nm.--9 vm. aanvr. uitsl. 6490 
               Import-afd., 6491 Vet-afd., 6492 Koffieafd., 6494 Bijkant. Wilhelminakade
6491        [Idem]
6492        [Idem]
6494        [Idem]
3633        Idem, Pand "de Molukken", Rijnhaven O.Z. 3a
2523        Idem, Pand "Gabah" Koffiepellerij, Pr. Hendrikkade 29
6494        Idem, Wilhelminakade 78-82
3176     Vrij, Pieter de, woonh., Schied. Singel 50b
3304     Vrijenhoek, W., woonh., Voorschoterlaan 67a
7146     Vrijenhoek, W., Loodgieterswerkpl., Vierambachtstr. 9b
2120     Vrijer, J.P. de, Goederenvervoer, Vijverhofstr. 135
1831     Vrijlandt, Jan, West IJselmonde, Lagedijk C 837
1890     Vrijman, H.A., Schoen- en laarzenmag., Lombokstr. 11
9231     Vrijmoed, H.J.M., woonh., Mathenesserlaan 309b
4096     Vrijmoed & Zonen, Joh., Branders en likeurstokers, Goudschesingel Z.Z. 136b
8225     Vrijmoet, J., Goederenvervoer, Adrianastr. 97b
10061   Vroege & de Wijs, Cargadoors en expediteurs, Boompjes 82b
10062      [Idem]
9528     Vrolijk, D.H., Dir. Vrolijk's Bewakingsdienst, woonh., Oudedijk 146
9169     Vrolijk's Bewakingsdienst, Dir. D.H. Vrolijk, Gr. Markt 42b (bij nacht Tel. No. 9528)
7732     Vroom, C.H., woonh., Mauritsweg 39
  564     Vroom & Dreesman, Manufacturen, Winkel, Binnenweg 49
  565        [Idem]
2439        Idem, Hoogstr. 153
2369        Idem, Jonker Fransstr. 132
3098        Idem, v.d. Takstr. 22
  603     Vroomans, J.A., Wijnhandel., woonh., Leuvehaven O.Z. 52b
3642     Vroon, P., Banketbakker, N. Binnenweg 9a
  405     Vrouwen-Comité v.h. Steun Comité "Ons Huis", Gouvernestr. 133
  293     Vrugtman Jr. E., in Comest., W. de Withstr. 78b
2773        Idem, Passage 14b
2584     Vürtheim & Zn., J., Kon. Ned. Drukkerij, L. Rottekade 91
2932     Vugt, G.L. v., Expediteur, Essenburgsingel 8
1439     Vugt, J.J. & P.J.H. v., Assurad., Wijnstraat 130a
1125     Vugt, Joh. v., in Vruchten en comest., Nieuwstr. 19a
8303     Vugt, Maison v., Robes et confections, Aert v. Nesstr. 146a
6036     Vugt, M.J. v., woonh., Swaerdecroonstr. 30a
6506     Vugt, P.J.H. v., woonh., Mathenesserlaan 338
1261     Vuijk, L., Intern. Sleepdienst-Mij., woonh., W. de Withstr. 76a
3281     Vuijk, L.J.C., woonh., Bergschelaan 159
6483     Vuijk Jr., L.J.C., woonh., Bergschelaan 172b
1106     Vuijk & A. v. Reekum, K., schilders, v. Oldenbarneveltstr. 76
3957     Vuijlsteke, J.A.M., Apotheek, Schiedamscheweg 5a
    73     Vuijlsteke, Dr. M.J.M., Politiearts, woonh., Nieuwe Binnenweg 426
7472     Vulcaan Coal Company, Veerkade 6
7474        [Idem]
7475        [Idem]
7495        [Idem]
10539      Idem, W. Ambrosius, woonh., Schied.weg 108b
7472     "Vulcaan", N.V. Handels- en Transport Mij., Cargadoors en exped., Veerkade 6 (v. 12--2 nm.
              en v. 6 nm.--9 vm. uitsl. Tel. No. 7472)
7474        [Idem]
7475        [Idem]
7495        [Idem]

9457     Waal, G. de, woonh., Oostzeedijk 292
8836     Waal & Co., N.A. de, Electr. Drukkerij, Nadorststr. 62
5769     Waal A.H. v.d., woonh., Oudedijk 208b
6244     Waal Hzn., B. v.d., Opticien, Vertreter der deutschen Seeberufsgenossenschaft, Maasstr. 14b
9218     Waard, A. de, woonh., Oranjeboomstr. 152a
10009   Waard, L. de, Timmerman en Bouwkundige, Taborstr. 67b
1780     Waard, C. v.d., woonh., Bergschelaan 158
3394     Waarden, A.C. v.d., Fa. H. v. Berkel, Woonh., Claes de Vrieselaan 94b
10306      Idem, Lusthofstr. 102
4011        Idem, Hoofdk., Goudscheweg 128
3068     Waart, P.G. de, Vleeschh., Leuvebrugsteeg 8
7640     Waart, P.J. v.d., woonh., Diergaardelaan 54b
1019     Waart, P.J.Th. v.d., woonh., v. Oldenbarneveltstr. 31b
7736     Waasbergen, L. v., Opz. b.d. Gem. werken, L. Verschuierstr. 30b
     14     Waasdijk, J.P. v., Sigarenfabrik., Jonkerfransstr. 115a
2814        Idem, Coolsingel 9a
3819     Wachter, A., Makelaar in granen, Wijnbrugstr. 12a, woonh., Tel. No. 7606
7606        Idem, woonh., v. Oldenbarneveldtstr. 25b
5655     Wachter Jr., F.M., woonh., 's Gravenweg 154
9806     Wachter, M. de, Schilder, Oranjeboomstr. 307b
2413     Waesberge & Zn., N.V. Boekdrukkerij Fa. Wed. P. v., Banierstr. 1
3979     Wagemans, Gebrs., Spekslagerij, Kruiskade 75a
3978        Idem, Nauwe Kerkstr. 6a
3702        Idem, Reederijstr. 3a
6722     Wagenaar, C., Café, Baan 64
4804     Wagener, Dr. J.H., Arts, Diergaardelaan 39a
2000     Wageninge, W. v., Comm. in fruit, Maaskade W.Z. 147b
  659     Wageningen, O.I. v., Stalhouder, Gaffelstr. 103a
5491     Waisfisch & Co., I., Zuiveraars v. huizen, schepen, Rijks- en Gem. inr., Westkruiskade 10a
1335     Wakkie, A., Effecten, Bijkant. Residentie Hyp. Bank, Gr. Markt 43
4525     Wakkie, H., woonh., Heemraadssingel 162
4620     Wakkie-Braat, Wed. G.E., woonh., Heemraadssingel 170
7389     Wal, C. v.d., Tiendstr. 17c
1517     Wal, H.J. v.d, Café, Brielschelaan 2--4
9836     Waldkötter, G.F.A., woonh., Vierambachtstr. 91a
7534     Walen, J. Jannette, woonh., Spoorsingel 13
2526     Walg, E., Boter- en Kaash., W. Wagenstr. 69
7678     Walg & Co., Kaashandel, 1e Lombardstr. 34
3748     Walker, W., Ingenieur, Ged. Bierhaven 23b
2631     Wall, Fa. v.d., Natuursteenhandel, Admiraliteitsstr. 16b
10663   Wall, J. v.d., Wijnhandel, Tulpstr. 17
2042     Wallen, & Co., v.d., Kalkbranders (A.A.H. Sweijs), Nieuwe Haven Z.Z. 50
5094     Wallené, B. v., Café, Oranjeboomstr. 313a
9789     Walop, N., Warmoezier, 's-Gravenweg 337
4905     Walraven & Zn., Wed. A. v., Koekfabr. en grossiers, Hang 92
4292     Walree, Mr. H.N. v., woonh., Mathenesserlaan 224
1198     Walsem, A.F. v., Notaris, Wijnhaven N.Z. 101
6723        Idem, woonh., Kruiskade 126
9526     Walsem, Mr. J.J. v.,woonh., Eendrachtsweg 56a, Kantoor 2517, (Mrs. Havelaar,v. Raalte & v. Walsem)
10081   "Walsum", N. V. Handels- & transport Mij., Wijnstr. 6
2734     Walsum, J.A. v., in Nieren, blazen en vet, Lange Frankenstr. 32b
2933     Walters, Ph.C., woonh., Bergweg 70
1930     Walters Wzn., Ph., in Metaalw., Kant. en Fabr., Kipstr. 3b
3328     Waltmann & Co., Stukadoors, Hovenierstr. 49c
6401     Wambersie & Zn., Cargadoors, Calandstr. 5, v. 12.30--2.30 en v. 6 n.m.--9 v.m. uitsl 6401 Hamburg--
              Amerika lijn (Rheindienst), Inkomende Afd. (Oostzee, Australië, Middell. Zee, Portugal), Expeditie,
              Zeekant. 6402 New-York afd., 6403 Uitgaande Afd. Oostzee, Portugal, Marokko, 6404 Hamburg 
              (Kirstenlijn). Uitgaande Afd. Oost-Azië, Australië
6402        [Idem]
6403        [Idem]
6404        [Idem]
6439     Wanders, Familie, woonh., Oostzeedijk 12a
7664     Waning, J.I. v., woonh., Maaskade W.Z. 149
4796     Waning, K.P. v., woonh., Vijverweg 12
1097     Waning & Co., Kon. Rott. Betonijzer Mij., v/h. v., Nijverheidstr. 53
10197      [Idem]
4337     Wansink, W.B., in Eieren en vleeschw., Hartmansstr. 26a
8538     Wanum, A.C. v., Café, v.d. Takstr. 6
  852        Idem, Hoogstr. 334
  266     Wap, A., woonh., v. Vollenhovenstr. 27
10224   Warnaar, J., Verhuizingen en Transporten, Beukelaarstr. 44
1785     Warnaar, P.C., Kruideniersw., Goudsche rijweg 97b
5359     Warren, Mr. A.J., Hoofdambt. ter Secretarie, woonh., Avenue Concordia 63
1138     Warren--Plate, Mevr. W.D.C., woonh., Schiebroekschelaan 38a
  963     Waschinr., Braam--Meijer, Tuinderstr. 93
  810     Wassenaar, J.S.H., Reeder, Vasteland 22a
1856     Wassenaar, T.J., Scheepsbevrachter, Ged. Bierhaven 7b
2835     Wasser & Co., C., in Machinerieën, Nieuwehaven N.Z. 121a
1600     Waterboot "Gerard", Kapt. G. Spanjer, Willemskade 14a
6435     Waterbooten Ernst I en II, Eigenaar Augs. Kraeft, Westzeedijk 6b
  340     Waterman, H., woonh., Stationsweg 58a
7875     Waterman, J.G., Café, Oostzeedijk 144a
  693     Waterman, Dr. N., Arts, Heemraadsplein 18a
5561     Waterman & Co., H., Makelaars in assur., Nieuwehaven 118
  548     Waterreus & v.d. Waart, in Visch, West-Nieuwland 7a
  445     Waterschout, Jhr. S.B. Ortt, Veerhaven W.Z. 16a
1716     Watertoren, Gem., Schiemond 2
2100     Waterwerk, Gem., Honingerdijk 245
6948     Watson, A.T., Eigenaar v. kolenmijnen, Boompjes 40
2583     Watson & Zoon's Vijlenfabr., Naaml. Venn. G., Zwaanshals 257-259
2767        Idem, woonh., Dir. G.H. Watson J. Rzn., Bergweg 148, Hillegersberg
2841     Wautier & Faro, Tegel- en Marmerh., Rijnhaven Z.Z. 20
3199     Waveren's Graanhandel, N. V. v., Persoonshaven 90
9295     Weber, H.C., Café "de Gouden Leeuw", Molensteeg 41a
2418     Weber, J., Bouwkundige, Teilingerstr. 70
10478   Weber & Co., J.M., Agenten v. buitenl. huizen, Schipperstr. 4a
6941     Wechel, L. te, Rott. Tapanoeli Cultuur Mij., woonh., Directeur, Cl. de Vrieselaan 59a
10317   Weeber, D.J., Smid, Dirk Smitsstr. 3
4771     Weeda, L., Woonh., v. Oosterzeestr. 34a
2111     Weeghel, M.J. v., Makelaar in ass., Gelderschekade 9a
2045     Weeghel, Mevr. Wed. M.J. v., woonh. Henegouwerlaan 37a
6563     Weel Jr., D. v., woonh., Westersingel 117b
4941     Weel & Co., v., Drogerijen en conserven, Heemraadssingel 256b
5595     Weel, H. v.d., Proeflokaal, Lage Oostzeedijk 163
7586     Weelden, A. v., Grossierderij in Zout, Zeep, Soda, Zegwaardstr. 4a
8233     Weelden, H. v., Aardppelen en fruit, Noordplein 14b
2023     Weeldenburg, H.J., woonh., Proveniersplein 4
3043     Weeldenburg, N.J., Timmerwinkel, Boerensteiger 74
1985     Weeldenburg & Zn., P.A., Stoomtimmerfabr., Delftschevaart 51
2939     Weeme, A. ter, Boekdrukkerij, Middensteiger 32a--b--c
4671     Weerelt, A.I.M. v., Woonh., Schied. Singel 5b
  423     Weerelt, E.A.M. v., Woonh., Vijverweg 8
  255     Weerelt Azn., E.J. v., Houth., Linker Rottekade 36
2319        Idem, Stoomhoutzagerij, Jensiusstr. 5
9915     Wees, J.M.H. v., Hôtel, Openrijstuin 2a
2066     Weeshuis, Ger. Burger, Goudsche Wagenstr. 15
1122     Weeshuis der Evang. Luth. Gemeente, Schiekade W.Z. 17
10650   Wees- en Armenhuis, R.K., Priorin en Zusters, West-Kruiskade 12
  570     Weezel, F.J.M. v., Sigarenfabr., K. Hoogstr. 39
  571        Idem, Filiale, Noordbl. 5b
3883     Weezenbeek & Zn., F.M. v., in Hoeden, petten en livrei, Hoogstr. 267
5448     Weg, N. V. Steenkolenhandel v/h. A.R. v.d., Boijmanstr. 3b
4424     Wegenaer, F.J.E., Meubelfabr., Delftschevaart 27
10601   Weggeman, L., Fruithandel, Scheepmakershaven 19b
8430     Weidenaar, R.C., woonh., Bergweg 306
5265     Weidner & Co., J.F., Stuwadoors en controleurs, Terwenakker 16
5562     Weijden, B.J. v.d., Café, Jonkerfransstr. 18a
6124     Weijden, J. v.d., Café, v.d. Takstr. 13
6982     Weijden, M. v.d., Vleeschh., Oppert 16a
10027   Weijer, H.F.A., Koper- en metaalgieterij, Pr. Hendrikkade 14a
  345     Weijl, J.S., Conf., Hoogstr. 257
  846     Weijmar, J., Spoorwegagent, Heemraadssingel 334b
2198     Weijns, J.H., woonh., Mathenesserlaan 206a
7024     Weijs, F., Aannemer, keet bouw Geref. Kerk, Westzeedijk
4065     Weimar, Aug., Schilder en Decorateur, Nieuwe Haven Z.Z. 116b
6173     Weimar, H.F.B., woonh., Walenburgerweg 48a
  913     Weinbeck, J.A., (F. Beukers), Boekhandel, Spui 5
10647   Weinbeck, Wm. A., woonh., Av. Concordia 4
  909     Weinberg, Julius, in Japonstoffen, Noord-Blaak 19a
2253     Weinthal & Co., Sigarenmag., Hoofdkant., Leuvenhaven 75b
9246        Idem, Filiaal, Binnenweg 127b
7154        Idem,     "       Boompjes 97a
8021        Idem,     "       Coolsingel 70a
8017        Idem,     "       Coolsingel 7b
8011        Idem,     "       Goud.Singel 189
8005        Idem,     "       Hoofdsteeg 43b
6280        Idem,     "       Hoogstr. 343a
8015        Idem,     "       Hofplein 11a
8013        Idem,     "       Jonkerfransstr. 6b
3882        Idem,     "       K. Hoogstr. 25
7513        Idem,     "       Oostplein hoek Hoogstr.
8027        Idem,     "       Westzeedijk 27
9596        Idem,     "       Wijnhaven (Witte Huis)
4689     Weinthal, L., Woonh., W. de Withstr. 85
9225        Idem, Garage, Coolschestr. 39a
6026     Weisbard, Karl, Wiener Dames Tailleur, W. Wagenstr. 81a
7715     Weise & Co., Koopl., Boompjes 58, Algemeene Zaken
7716        Idem, Indische afd.
7717        Idem, Privé
8597        [Idem]
10260   Wel, P. v., Café, Pr. Hendrikkade 86c
4217     Wel, P.C. v.d., Steenhouwerij, Jan v. Vuchtstr. 10b
3139     Welkerling, C.J., Expediteur, Stationsplein 9a
  804     Welkerling, Louis, Expeditie, Wolfshoek 12a
9089     Welle, C. v.d., Grossier in Varkensvleesch, Zwaanshals 239a
3457     Wellens, W., Café, Nijverheidstr. 16a
  208     Weller & ten Cate, Agentuur en Commissieh., Expedit., Assuradeuren, Transportondernemers, naar 
              en v.d. Rijn en Leveranciers v. Zuurstof en stroo. Eenigst firmant F.H. Weller, Pr. Hendriklaan 32a
2384     Welschen, A., Kuiperij, Crooswijk 4
3410     Welschen R., woonh., Crooswijkschesingel 8b
  980     Welsenis, L.J. v., woonh., Noordsingel 26b
4142     Welsenis, P.A. v., woonh., Provenierssingel 24a
10156   Welsum, G. v., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Nieuwe Binnenweg 335
1878     Wely, Dr. L.A.C. v., woonh., 's Gravendijkwal 54
2467     Welzenes, S., Ketelschoonmaker, Delistr. 24
4703     Wendt & Zn., Makelaars in Granen, Moutwijn en Spiritus, Beukelsdijk 13a
5989     Wenneker, P.J., Fijne vleeschwaren, Kruisstr. 31a
2790     Wens, J.J.H., woonh., Schied. weg 84
  385     Wentges, F.W.R., woonh., West-Zeedijk 118
9833     Wentholt, Mr. G.W.F., woonh., Schiekade 104a
9555     Werff, L. v.d., Mantelmag. "de Ster", Hoogstr. 172
3517     Werk, J. de, Baas expeditie S.H.V., woonh., Prins Hendriklaan 40b
4925     Werner, H.A.M., Woonh., W. de Withstr. 47b
8111     Werner Jr., J.F., Accountantskant. Werner & Rijnberg, Oostzeedijk 186b
7243     Werner, W., Scheepsbevrachter, Groote Draaisteeg 17
9317     Wertheim, S., Agentuur- en commissie, Ged. Glashaven 3
7718     Wessel, D., fa. Appleton, Machin & Smiles Ltd., Leuvehaven O.Z. 34
10481   Wessel, F., Goud- en Zilverwerken, Kipstr. 105
8116     Wessel, F., woonh., Claes de Vrieselaan 58b
10567   Wessel, Bzn. W., Woonh., Kortenaerstr. 28
10460   Wessel & Zn., A.S. v., Hoeden- en Pettenfabr., Haagscheveer 3b
8574     Wessel, S.A. v., Suikermakelaar en expert, Wijnhaven Z.Z. 108
10789   Wessel, S.A. v., woonh., Provenierssingel 14
9703     Wessels, F.G., Sigarenfournituren, enz., Henegouwerlaan 52b
1661     Wesseling, H.C., Ingen. b.d. Gem. werken, Adj. Dir., Nieuwehavensteeg 1b
  387     Westelijk Handelsterrein Mij., v. Vollenhovenstr. 15b
3472     Westen, A. v.d., Restaurant, Pr. Hendrikkade 107
4924     Westerborg, Fa. Maurits v., Grossier in manufacturen, Ged. Binnenrotte 40a
2425     Westerborg & Zonen, S. v., Grossiers in Manuf. en galanterieën, Ged. Binnenrotte 160--164
6550     Westerborg, Maison Jeannette v., Corsetmag., Diergaardelaan 40a
1132     Westerborg & van Raalte, v., IJzerwaren & Emaille en gros, Kant. v. 8--6, Jufferstr. 33b
4915        Idem, (S. v. Westerborg), Woonh., Kruiskade 10b
1196        Idem, (I. v. Raalte), woonh., Voorschoterlaan 129
3056     Westerbouwgrond Mij., N. V., Dir. A. den Held Azn., Westzeedijk 19
4780     Westerhoff & Ten Bosch, Meubelfabrik., Raampoortstr. 35a
3147     Westerman, W., woonh., Boompjes 78
7467        Idem, Garage, Coolschedwarsstr. 4
3166     Westermann, J.F., woonh., Stationsweg 39b
1910     Wester-Polikliniek, N. Binnenweg 331b
9506     Westerweel, B., Fruithandelaar, Oostzeedijk 344c
10136   Westerweel, C., Zadelmaker, St. Jansstr. 13b
9314     Westfälische Transport A.G., Dortmund, fil. Wijnhaven, Witte Huis
2768     Westphal, P., Proeflok., Scheepstimm.laan 21a
7202     Westrienen, Dr. A.F.A.S. v., Arts, Westersingel 32a
4977     Wetering, A. v.d., Directiekeet, Westkous Keilepolder
4580     Wetering, D. v.d., Stoomsmederij en Draaierij, Oostkousdijk 8c
  378     Wetering Hzn., H. v.d., Graanfactor, Bierstr. 17a
4659     Wetering Jzn., C. v.d., Scheepsbouwm., woonh., Havenstr. 183b
8360     Wetering, N. v.d., woonh., Boompjes 36b
  216     Wetering, Gebr. v.d., kant. der Scheepswerf en Stoomgrofsmederij, Waaldijk 42
    58     Wetering & Co., W.S. v.d., Houth., Zagerij, Spangeschekade 32, kant. Mathenesserdijk 144
10627   Wetering Kzn., W.S. v.d., woonh., Havenstr. 170a
9495     Weterings, P.J., Zadelmakerij en verhuizingen, Kortekade 14a
9255     Wethmar, G.A., woonh., Voorschoterlaan 80
3485     Wet-Risico, Bijkant., Zuidblaak 86b
9430     Wetsema, K., woonh., Hondiusstr. 58a
4540     Wetstein, P., Bierbottelarij, Tolhuislaan 51b
  709     Weve, H.A.W., woonh., Westersingel 33
  700     Weve, H.A.W., Kantoor v. Traa & Weve, Notarissen, Wijinhaven N.Z. 155
7040     Wheen's Zeep Mij., Pompenburgsingel 27a
4994     Whitlau, W.A.C., Hoofdambt. v. Adm. b.d. Gem. werken, Avenue Concordia 93c
5143     Wiebenga, J., Scheepsexpert, Scheeptimmermanslaan 15b
10259   Wiegmans, J.W., Sigaren, Hoogstr. 266
8085     Wiekhart, H.J., Rijwielfabr. "La Couronne", Zwart Janstr. 60--62
7139     Wiel, P.J. v.d., woonh., Schietbaanlaan 38b
  476     Wiener, D., Import. v. Sigaretten, Stationsweg 26a
5510     Wiener & Co., H., in Granen, enz., Wijnhaven Z.Z. 94
5511        [Idem]
5512        [Idem]
3172     Wiener & v. Witsen, (W.F. Wiener), Indische uitrustingen en overhemden, Hoogstr. 226 (kant. van 9--8)
8304     Wienese & Co., Jean, Verlichtingsart. en houtindustrie, Zomerhofstr. 30b
1973     Wierdsma, J.V., woonh., Parkstr. 10
5308     Wierdsma, J. Rijpperda, woonh., Calandstr. 23
7153     Wieringen, G. v., in Pakkings, oliën, patentverven, enz., Vert. Eerste Amst. Poetsd. fabr.,
              Joost v. Geelstr. 20
5077     Wieringen, P. v., Expert, Hondiusstr. 9b
5084     Wiers, Gez., in Manufacturen, Noordblaak 17
4734     Wiesehaan, A., Tapijtmag., Kipstr. 103a
8798     Wiesehaan, A., Woonh., Hoflaan 63
1161     Wiess, Dr. J., Laboratorium en woonh., Westerkade 26a
  314     Wigleven, J.H., Zeeppoederfabr. "Het Bleekertje", handel in wasch- en poetsart.,
              Scheepmakershaven 29b, (v. 7 nm.--7 vm. tel. No. 332)
  332        [Idem]
3644     Wigman, L. & J.H.M. Wenneker, Apotheek, Mosseltrap 4
8001     Wijbenga, W., Boekhandel en Leesbibliotheek, Kruiskade 46a
8776     Wijbrands, J.Th., Café, Wijde Marktsteeg 5
7808     Wijers, J.P., Grooth. en export in tapijten, meubelstoffen, linoleums, enz., Nieuwehaven N.Z. 61a
7809        [Idem]
2956     Wijk, C.T.J. v., Assuradeur, Dir. Levensverz. Bank "Rotterdam", Bolwerk 12b
2295     Wijk, D. v., in Bouwmater., Nieuwehaven Z.Z. 98b
9140     Wijk, G.A. v., voorh. Messink & Le Voir, Kwast- en borstelfabr., Ged. Botersloot 45
2956     Wijk Cz., Mr. H. v., Adj. Dir., Levensverz. Bank "Rotterdam", Bolwerk 12b
8699     Wijk, P. v., Smederij, Jufferstr. 18a
  519     Wijk & Co., v., Vernisfabr., Diergaardesingel 20b
2550        Idem, Kant., Ged. Glashaven 32
4023     Wijk & Co., J.C. v., Kant., Oppert 103b
10444   Wijk & Co., J.C. v., Vernisfabr., Overschie
4433     Wijkverpleging, Vereen. voor, Boezemsingel 220
7549        Idem, Afrikaanderplein 11b
8955     Wijlacker, K.J., Dir. Levensverz. Mij., Westerstr. 3--5, (v. 5½ nm.--9 vm. op werkd. tel. No. 8955)
8956        [Idem]
6660        Idem, woonh., Stationsweg 64b
8833     Wijmen, A. v., Café-Concert "Odeon", Kipstr. 26
5620     Wijnands, C.G., Café " 't Zwijnshoofd", Hofplein 1b
5107     Wijnberg, B., Apotheek, Lusthofstr. 123
4004     Wijnbergen & Co., Kant. Ned. Fabr. v. zijden lampekappen, Nauwe Marktsteeg 4
5516     Wijnbergen, L., Handelsagent, Boschje 15b
8967     Wijngaard, Adr., Café, Zwaanshals 305
9048     Wijngaard, M.A., Café, Goudscherijweg 178a
3318     Wijngaarden, A. v., woonh., Walenburgerweg 57
2310     Wijngaarden, J. v., Architect, Spoorsingel 67b
  650     Wijngaarden & Zonen, A. v., in Bouwmater., Delftschestr. 12b (v. 6--7 nm. en vóór 9 vm. tel. No. 650)
  669        [Idem]
4326     Wijngaarden & Co's Hand. Mij. N. V. v., Houthandel en bouwstoffen, Pelgrimstr. 60
  716     Wijngaarden, Mr. P.J. v., woonh., Haringvliet Z.Z. 62
  798     Wijngaarden en Koopman, Mr. v., Notarissen, Zuidblaak 24b
5639     Wijnmalen & Hausmann, in Machineriën, Ged. Glashaven 6 (Zaterdags ná 1 n.m. tel. no. 5639)
5640        [Idem]
6858     Wijs Muller & Co., Mutua Confidentia, Handelsinformatiën, Incasso, Zuidblaak 86b
8219     Wijsbroek, H.F.M., Broodbakkerij, Havenstr. 107
1533     Wijsdom, D., woonh., Voorschoterlaan 27
1232     Wijt & Zonen, M., Reederijstr. 3b
7617     Wilcken, H., woonh., Maaskade 136b
7915     Wilde, G. de, Schilder, Burg. Hoffmanplein 18b
8757     Wilde, P. de, Bedienaar Begrafenis, Jacob Catsstr. 73a
9844     Wilde Jzn., P. de, woonh., Jonker Fransstr. 89a
3480     Wilde, G.A. v.d., Architect en Timmerm., Aelbrechtskolk 35a-b
5020     Wilhelm, Gebr., Fabr. v. Chocolade en Suikerwerk, Tuinderstr. 57
4867     Wilhelmi & Co., in Banden, Boompjes 21a
3461     Wilkens, H.Th., woonh., W. de Withstr. 29
  881     Wilkens, J.T., woonh., Willemskade 12a
7696     Wilkens, W.J., woonh., Walenburgerweg 19a
2168     Willebeek Lemair & Co., Agenten v. buitenl. huizen, Plan C 8
  196     Willebeek Lemair Jr., J., woonh., Eendrachtsweg 74
1628     Willebrand, Gebr., Schildersteeg 22a
  787     Willebrand & Co., Th.G., Stieltjesplein 3b
1627     Willebrand & Co., Th.G., Schildersteeg 22a
5449     Willems, J.L., Stoomwasscherij, Achterhaven 10a
10348   Willemse, A., Metselaar en aannemer, Palestinastr. 76a
5270     Willemse, Dr. A., Afrikaandersplein 9
5215     Willemse, J.P., Deurwaarder, Weste Wagenstr. 65b
7648     Willemse, L.A., woonh., Mathenesserlaan 201a
6765     Willemse, M., Trappenfabr., Ruikstr. 9
5681     Willemse, M.E., Rodenrijschelaan 47
    68     Willemsen, H.W.P., Vert. der Raleigh Adek en Fiscal rijw., Claes de Vrieselaan 98a
6901     Willemsen, P.A.M., Electr. Smederij, Benthuizerstr. 41b
2409     Williamson & Son, Jas., Wijnstr. 74b
7633     Willigen, W. de, Kralingsche Comestibles h., Oudedijk 100--102
5348     Willigen, Adr. v.d., woonh., Esschenlaan 86
7977     Willigen, J. v.d., woonh., Insulindestr. 52a
2347     Willigen, Joh. v.d., in Steenkolen, Coolvest 1b4512     Willigen, V. v.d., woonh., Westersingel 25
1228     Willigen & Co., v.d., in Koffie, Schiedamschedijk 6b
10291   Willigen & Zonen, C. v., Scheepmakerij "de Hoop", Zwaanshals 218, (ná 5 n.m. gesloten)
2409     Willing & Zn., James, Agenten v. Buitenl. Fabr., Wijnstr. 74b
4747     Willing, Fa. Th., Café- en Hôtelbenoodigdheden, Meent 33
5367     Willinge, L.J.H., woonh., Leuvehaven W.Z. 245, Eenhoornstr. 2
3257     Willkomm, Louis, Café Pschorr. K. Hoogstr. 19
7303     Wilton's Machinefabr. en Scheepswerf, Naaml. Venn., Westkousdijk 2 (Werkd. van 8 nm.--6 vm.; 
              Zaterd. v. 5 nm.--Maand. 6 vm., uitsl. 7303, Administratie 7304 Magazijn)
7304        [Idem]
7305        [Idem]
7325        [Idem]
4845        Idem, Westerstr. 19a
9253     Wilton, B., woonh., Boompjes 31
     93     Wilton, F.M., woonh., 's Gravendijkwal 53
2431     Wilton, J.D., woonh., Heemraadssingel 301
3446     Wilton, J.H., woonh., Heemraadssingel 277
5307     Wilton, W., woonh., Heemraadssingel 182
6900     Wiltschut, J., woonh., Nieuwe Binnenweg 132
4826     Winden, A. v.d., Levensverz., Bergweg 320a
1403     Windstosser & Co., Importeurs, Glashaven 18b
8819     Windt, W.H. v.d., In boter en kaas, Oosteinde 5
6956     Wingerden & Booij, v., Techn. en scheepsbouwkundig Bur., Wijnstr. 56
9121     Wingerden Jr., H. v., Aardappelen en groentenh., Schiedamschedijk 73
8562     Wingerden, J.A. en H.F., v., Sleepers en vrachtrijders, Oostmaaslaan 59
2610     Wingerden & Zn., H. v., Goederenvervoer, Raampoortstr. 15b
10656   Winkel, H., woonh. Wijnstr. 33a
4966     Winkel, Mr. J., Adv. en Proc., Middensteiger 28 (9--4)
6826        Idem, woonh., Voorschoterlaan 125
6316     Winkel, Dr. S., Arts, Boezemsingel 130b
5461     Winkel, I.I. v., in Reisart. en lederwaren, Hoofdsteeg 5
3389     Winkel, L.J. v.d., Fotograaf, Eendrachtsweg 12a
5826     Winkelman, D., Schoenfabr. en rep. inr., Rubber Tips, Zwart Janstr. 20
8948     Winkelman, H.J.M., Brood- en banketbakkerij, Watergeusstr. 55
7069     Winkelman, M.J., Kok en Banketbakker, N. Binnenweg 280b
1981     Winkler Prins, Dr. V., Annastr. 2
7991     Wins, L., General Rubber Goods, Provenierssingel 18
8279     Wins, M., in Jute en Hennep, Nieuwehaven N.Z. 33
1154     Wins & Co., Importeurs, Zalmhaven 16
2344        Idem, Kantoor, Importeurs, Ged. Bierhaven 37
4579     Winselmann, Gustav, G. m.b. H., Altenburg S.A., Filiale, Hoogst. 224b
10022   Winter, A.S., Kruiskade 92b
10615   Winter, Gebr. de, Oud papier, lompen en metalen, 2e Lombardstr. 61a
10488   Winter, J., Fabrik. v. rieten stoelen, enz., 1e Lombardstr. 67
9665     Winter, H.A. de, Autogarage, C.P. Tielestr. 25
2666     Winters en Co., Kruideniers- en Agentuurhandel, Bajonetstr. 83
    90     Wirtz, F.F.M., Ingen. Gem. Drinkw. leiding, Lusthofstr. 19b
5319     Wisbrun, A., woonh., Schiekade 102b
3060     Wisbrun & Liffmann, in Damesmodeart. en garneering, Hoogstr. 316
8476        Idem, Jonkerfransstr. 120
9422     Wismeijer Jr., H.J., Behanger en stoffeerder, Lambertusstr. 120
9797     Wisse, J.A., Scheepsbevrachter, Pr. Alexanderstr. 6
5273     Wisselkantoor der Amsterd. Bank, Zeevischmarkt 4
5275        [Idem]
7250     Wissel- en Effectenbank, Noordblaak 25--33
7251        [Idem]
7252        [Idem]
7025     Wissink, B.H., Café, Admiraliteitstr. 17b
10297   Wit, A. de, Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Crooswijkscheweg 102a
2905     Wit, C. de, Lood- en Zinkwerker, Inr. tot het aaneenwellen v. lood Groenelaan 15b
3677     Wit, D.W. de, Stoomwasch- en strijkinr., "Het Westen", Passarelstr. 9
10292   Wit, H.P. & J. de, Aannemers tot het lichten van gezonken vaartuigen, Boompjes 94
4029     Wit, K. de, Electr. Drukkerij, Admiraliteitsstr. 4b
  339        Idem, Woonh., Avenue Concordia 34b
  691     Wit, Simon de, in Kol. waren, Hoogstr. 195
6970     Wit en Co., de, Kunstsmederij en Constructie werkplaats, Ruilstraat 7b
8163     Witjens, H.J.G., Drogerijen, Binnenweg 101a
6461     Witkamp, B., woonh., Hoflaan 14
       I      Witkamp, Fa. Kolff &, Wijnhaven 21. Niet voor loc. gesprekken (Aangesl. a.h. loc. telefoonnet onder
              No. 1233 en 1235)
2695     Witkamp, J.T., woonh., Slotlaan 25
2783     Witkamp, J.J., woonh., Oudedijk 17
  219     Witkamp Jr., J.J., woonh., Vijverlaan 71/9
8373     Witsen, A. v., In- en verkoop v. boeken, Oppert 79b
6558     Witsen, J. v., woonh., Heemraadsingel 160
6614     Witsenhuysen, L., Mag. van gasgloeilichtart., Oppert 45a
4016     Witstyn, S., Confiseur, Soetesteeg 11
8770     Witt, J.H. de, woonh., Walenburgerweg 71
5597     Witt-Visser, J.C. de, Makelaar, Joh. C. Visser, Wijnhaven N.Z. 157a
5598        [Idem]
3994     Witt & Co.'s Handel Mij., Ag. v. buitenl. huizen en Assurad., Wijnbrugstr. 2
3995        [Idem]
2470     Witte, Walter, Staalw. en wapenmag., Electr. slijperij, Hoogstr. 341
1552     Witte, C.J. de, Dir. Rijkstel. kant., woonh., Schermlaan 4a
  860     Witte Huis, Het, (Port), Wijnhaven N.Z. 1
2193     Witzenburg, J. v., woonh., Nieuwe Binnenweg 101b
2357     Woerden, C. v., Vleeschh., Oost Zeedijk 161b
2998     Woerden, J. v., Vleeschh., W. Wagenstr. 73
7211     Woerkom, A.J. v., in Bouwmat., Henegouwerlaan 67b
9311     Woerkom, Dr. W. v., Mathenesserlaan 206b
8273     Wolders, C.T., Fabr. v. Koper- en Autogène Metaalwerken, Cornelis Trompstr. 8a
3734     Wolf, A., Electrotechn. Bur., Nieuwehaven N.Z. 131a (v. 8 vm.--9 nm.
3735        [Idem]
2146        Idem, woonh., Pompenburgsingel 13a  (v. 9 nm.--8 vm.)
10385   Wolf Bzn., J., Café "Pax in Trantibus", Zw. Janstr. 155
8931     Wolf & Co., B.H., Verlichtingsart. en gros, Teilingerstr. 71b
6892     Wolf, M., Electr. techn. bur., Binnenweg 4b
8710     Wolf, L., Hoofdagent "Lotisico" Ged. Binnenrotte 125b
10357   Wolf & Davids, Galanteriëen en luxe art., Oppert 143
2781     Wolf & Norden, Hoeden- en Pettenfabr., Middellandstr. 110b
3701     Wolf & Zn., J., Juweliers, Hoogstr. 299
6184     Wolf & de Weij, Huis- en scheepssmeden, special. in stoomkachels voor hoeden- en
              pettenfabr., Wolfshoek 11
5947     Wolf, L.J. de, Glasfabriek, Spoorsingel 78a
2747     Wolff, A.J., Rest., Nieuwstr. 22
1182     Wolff Hzn., Gebr., Comm. in Eff., Geldersche Kade 21a
5029     Wolff, A.M. de, Cacao en chocolade A. Driessen, Kruiskade 87a
10697   Wolff, C.H.A. de, Veestalling, Veemarkt 6
  138     Wolff & Co., J.C. de, Steenkolen, Saftlevenstr. 11b
6635     Wolff, M., Vert. v. Bulsing & Heslenfeld, Meelimp., Schiebroekschelaan 18b
4652     Wolff, Fa. P. de, Kleermakerij, Sleepersvest 2
4164     Wolff & D.C. Ottevangers, L. de, In dekkleeden, Vasteland 17b
  923     Wolff & Zonen, Wed. J.W., Stucadoors, Oppert 160b
7399     Wolff-Rijlands, Mevr. L., woonh., Westzeedijk 48e
3221     Wolfsbergen & Bok, Loodgieters en gasfitters, Hoogstr. 335
3729     Wolfson, Mr. D.J., woonh., Heemraadssingel 156
1238     Wolfson, Dr. D.J.A., Politiearts, woonh., Bloemfonteinstr. 78a
9182     Wolgen, T., Kleermakerij en uitstoomerij, Wolfshoek 8a
6171     Wolkammer, A., Scheeps-expert, woonh., C.P. Tielestr. 31b
7301     Wollring, C.J., Ag. v.-buitenl. huizen, Wijnhaven Z.Z. 88
9876        Idem, woonh., P. Frijdal, Beukelsdijk 41a
7267     Wolswijk, M.C., Drogerijen en Ziekenverplegingsart., Mathenesserlaan 394a
2807     Wolterbeek & v. Dorp, timmerl. en metselaars, Boomgaardstr. 114b
8333     Wolthoorn en Co., Ch.J., Machinerieën, Infermeriestr. 5a
9132     Woningbur. Hoedemaker en v. Dam, Aan- en verkoop, Huur en Verhuur v. Huizen, Boymanstr. 1
9144     Woortman, H., woonh., Westzeedijk 42b
  543     Woringen, E. von, woonh., Nieuwe Binnenweg 153
2274     Woringen, W. von, woonh., Slotstr. 1
5501     Woringen & Co., von, (Steenkolen), Haringvliet N.Z. 51a
  473     "Wotan", Naaml. Venn. Transport en Handel Mij., Veerhaven W.Z. 2
6098     Wouden, H.J. v.d., woonh., Snellinckstr. 64a
1453     Woudenberg & v. Stolk, v., Bloem- en meelfabr. "de Blauwe Molen", Struisenburgdwarsstraat 16a
1334     Wout, H.F. v. 't, Vethandel, Nieuwe Markt 16a
1947     Wouters, A., Makelaar in graan, Crooswijkschekade 35
10063   Wouters, Gebr. A. & H., Scheepsvictualiën, Nijverheidsstr. 12a
5102     Wouters, C.H. In granen, Herderinnestr. 3a en b
10093   Wouters, J., Café, Bolwerk 5
2795     Wouters, W.B., fa. I. v. Onlangs, Brandspuitmeester 31, v.d. Poelstr. 63b
3612     Wouw A.A.A. v., (fa. Swift and Company), woonh., Provenierssingel 25c
3646     Wouw, Herman A.H. v., Huis- en Rijtuigschilder, Delftschepoortplein 11b
4232     Wreesman, A.J.H., Pastoor, Mathenesserlaan 305
1933     Wulff, G., woonh. Voorschoterlaan 10
2546     Wulff, Fa. S.J.G., in Drogerijen, chemicaliën en verbandstoffen, West Nieuwland 8b
6162     Wulff, S.J.G., woonh., Avenue Concordia 1
1364     Wulffers & Co., (Stoomsleepvaart Reederij Slikkerveer), Wijnhaven Z.Z. 120a
1865     Wulffraat, A.Th., woonh., Maaskade W.Z. 154b

9016     Ydo en Co., Koekfabrikanten, Benthuizerstr. 23b
6074     Ypema en Zonen, D., Houtvlotters en transporteurs, Voorhaven 26b
2621     Yperen, Corns., v., Bierhandel, Teilingerstr. 53c
2901     Yperen, H. v., in Fourage en brandstoffen, Warmoeziersstr. 68a
10039   Yperen, W.G. v., woonh., fa. Schippers & Goedewaagen, assuradeuren, Walenburgerweg 24
2438     Ysclub "Kralingen", Plaslaan 
  623     Ysendijk Jr., H.E. v., N. V. Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen Kant., Leuvehaven W.Z. 67--73,
              (na 6½ nm. Tel no., 624)
  624        [Idem]
2919     Ysendijk, Mevr. Wed. H.E. v., woonh., Mauritsweg 45
1550     Ysendijk Hzn., H.E. v., woonh., Westerstr. 42
  979     Ysendoorn & Zn., v., Makelaars, Wolfshoek 6b
  998        [Idem]
2411     Ysendoorn, A.J. v., woonh., 's Gravendijkwal 24a
7023     Ysfabriek "Rotterdam", Coöp., Gouvernestr. 33
8391     Yssel de Schepper, G., woonh., Rochussenstr. 269a
2121     Ysseldijk, A., fa. A.M. Hazelzet, in Wijn en gedistill., Goudscheweg 98b
10271   Ysseldijk, Jan, Makelaar in granen, Plantageweg 89
  728     Ysselstein, B.P. v., Granen, voorh. P.B. Briejer, Spaanschekade 3
4707     Yzer- en Metaalgieterij, N.V. Rott., voorh. A. Rademakers Jr., Schaardijk 139

1582     Zaaijer Dzn., A., In kruideniersw. en comest., Schietbaanlaan 43
2490     Zaaijer, M., Architect en Timmerman, Boschje 4
3552     Zaalberg, J.D., Admiraliteitskade 77
10766   Zadoks, L., woonh., Scheepstimmerm.laan 2a
4307     Zadoks & Co.'s Comm. handel, N. Venn. Louis, Schiedamschesingel 43a
4308        [Idem]
5572     Zalmann, J., Zendeling, Tulpstr. 18c
  924     Zalme, W.P.M., Bloemenmag., Diergaardelaan 18c
1752     Zalsman, G.Ph., Leeraar muziekschool, Beukelsdijk 25
     92     Zander Instituut, Rott. Medico-Mechanisch, Dir. S. v. Aken, v. Vollenhovenstr. 21b
3919     Zanino & J. Lopetro, A., Schoorsteenvegers en metselaars, Nieuwstr. 18b
3503     Zanten, A. v., Bazar v. Huish. en luxe art., Jonkerfransstr. 106
6180     Zanten, A. v., In huish. art., W. Wagenstr. 36a
8437     Zanten, A. v., Sigarenmag., 1e Middellandstr. 92b
3564     Zanten, Jacq. v., Scheepsbevr., Wijnstr. 23b
5481        Idem, woonh., Cl. de Vrieselaan 7a
7720     Zanten, Mr. J.W. v., Adv. en proc., Nieuwehavensteeg 1b
8566     Zanten, L. v., Kunsthandel, Oostzeedijk 134b
8149     Zanten, M.J. v., Wagenmakerij, Vijlkapperstr. 10
3102     Zanten, Sp. v., Scheepsbevr., Ged. Bierhaven 3a
3960     Zandvoort, N., woonh., Schoonebergerweg 81a
9514     Zappeij, J.L., Lood- en zinkwerker, Verlichtingsart., Burgem. Hoffmannplein 7a
5546     Zebra Kachelglans, Villapark Bergweg Villa 10
3013     "Zeeland", N. V. Meelfabr., v/h. v. Beest & Zn., Noordschans 14
2673     Zeelt, H.C., Apotheker en Scheikundige, Hugo de Grootstr. 130a
4651     Zeelt & Co., Apotheek, Bergweg 223b
10733   Zeemanshuis, Calandstr. 24
4755     Zeeuw Jr., H.C. de, Vleeschh., West Kruiskade 80b
6851     Zeilmaker, G.G., Café Rest. "de Kroon", Hofplein 12
6852        [Idem]
8066     Zeilstra, A., Zeilmakerij, Maaskade O.Z. 26a
8106        Idem, woonh., burg. Hoffmanplein 33a
  464     Zeilstra, W., Scheepsbevr., Hoflaan 95
1988     Zelle, J.H., woonh. Rochussenstraat 199b
     60     Zelle & Jelgersma, Commissiehandel, Boymansstr. 4 (Kant. v. 9--5 daarna Tel. No. 1988)
1988        Idem, woonh., J.H. Zelle, Rochussenstr. 199b
10530   Zelm v. Eldik, J.A. v., woonh.  's Gravendijkwal 42b
3810     Zelm v. Eldik, Dr. W.G.J. v., Arts, Henegouwerlaan 37b
3478     Zendelingshuis, R. Rottekade 63
7595     Zenz, L., (L. Böcker & Cie), woonh., Burgem. Hoffmannplein 17b
1427     Zessen en Landman, v., Motordienst tot afhalen v. granen en stukgoed, Haringvliet N.Z. 45a
1428        [Idem]
2457     Zetteler Jr., W.F., (fa. Molijn & Co.) woonh., Mathenesserlaan 327
1892     Ziegenweidt, Dr. C.F.Th. von, Arts, Haringvliet Z.Z. 80
5938     Ziekenhuis, Gem., Coolsingel (v. 9.--nm.--8.-- vm. uitsl. Telef. No. 5938)
5939        [Idem]
10563      Idem, Heelmeester Dr. W. Noordenbos, Baan 55
1555        Idem, Heelmeester Dr. W. J. v. Stockum, woonh., Eendrachtsweg 68
1551        Idem, Adj.-Heelmeester, Dr. J. Loopuijt, woonh., Mathenesserlaan 253
4864        Idem, Prosector-bacterioloog Dr. R. de Josselin de Jong, woonh., Westzeedijk 122
4076        Idem, Geneesh. v. huid- en geslachtsziekten, Dr. L. de Buy--Wenniger, woonh., Westerstr. 39b
5942        Idem, Bergweg 81
5943        [Idem]
  485        Idem, Eerste Geneesh. Dr. H. Burgerhout, Schiedamschesingel 60a
2473        Idem, Eerste Geneesh. Dr. J. Hekman, woonh., Bergweg 83
  188        Idem, Heelmeester, Dr. D.B. Boks, woonh., Nieuwe Binnenweg 169
1702        Idem, Hulpziekenhuis, Hoogstr.
1512        Idem, Hulpziekenhuis, L. Rottekade 
4314        Idem, Barakken, Doklaan 32
1535        Idem, Barakken, Waalhaven
7095        Idem, Wasscherij, Agathastr. 54
1486     Ziekenoppasser, M.R., woonhuis, Proveniersstr. 3b
2537     Ziekenverpleging, Centaal-bur. v., Kortenaerstr. 18b
4629     Zietzschmann, M., Exped. en Cargadoor, Maasstr. 17b
4630        [Idem]
3214     Zietzschmann, M., Beurthuisje, Prins Hendrikkade W.Z.
9659     Zijden, H.A. v.d., Café, Schied.dijk 143
5611     Zijderlaan Jr., B., Vleeschhouwerij, Katshoek 8b
2373     Zijderlaan, A., Comestibles en kruideniersw., Kruiskade 74a
7635     Zijderlaan, Mr. N.P., Adv. en proc., Ged. Glashaven 40b
4489     Zijl Jr., C. v., Timmerm. en Aannemer, Lange Warande 37b
5015     Zijl, G. van, Timmerm., Oudedijk 110
4882     Zijl, W.F. v., in Fruit, Nieuwstr. 35
9911     Zijl & Zn., C. v., Administrateurs v. huizen, Delftschevaart 35b
5436     Zijlman, J., Piano- en Orgelhandel en Reparatieinr., Hoogestr. 110
8328     Zijlstra, P., Electr. Koffiebranderij, v. Alkemadestr. 31b
5114     Zijlstra & Co., D.S., Agentuur en Commissieh., Oranjestr. 4b--6b
8407     Zijp, A.C. v., Sigarenmag., Weste Wagenstr. 76
6739     Zijst, Mr. S.J. v., (kant. Notarissen v. Meurs & Mr. v. Zijst), Wijnhaven N.Z. 151b
1077     Zilver, Fa. N.A., J. Snikkers, Rott. eierenhandel, Admiraliteitsstr. 8b
4026     Zilver Gzn., N.A., Alg. Ned. Plaatsingbur., Kortenaerstr. 26b
5000     Zimmerman, Mr. A.R., Burgemeester, woonh., Esschenlaan 46
3747     Zindel Jr., J.J., woonh., Linker Rottekade 143c
4114     Zindler Jr., J.H., Apotheker, 's Gravendijkwal 133b
1406     Zizow, M.A., Kleermaker, Goudschesingel 199a
2196     Zoetmulder & Co., Graanfactors Wijde Nieuwsteeg 6  (9--4 en 6--8)
3870     Zöllner & Schipper, Lood- en Zinkwerkers, Delftschevart 39
4128     Zon, P.C.D., Bergweg 166
1837     Zon Jzn., Mevr. Wed. A.J. v., woonh., Eendrachtsweg 5
1913     Zon Jzn. & Co., A.J. v., Distillateurs, Hoogstr. 32
2459     Zonneveld, F.W., Aannemer, Honingerdijk 92
10264   Zonneveld, W., Arts en Tandarts, Goudschesingel 197a
2978     Zonneveld & Landheer, In bouwmater., Nieuwehaven Z.Z. 82b
6648        Idem, woonh., Henegouwerlaan 22
9817     Zoutewelle Jr., A., Groentenkoopman, Dordtschestraatweg 597
2437     Zoutziederij, N. V. Rott., voorh. Kolff & Vis, Schaardijk 509--511, Kralingscheveer
2036     Zuid-Amerika Handels Cie., Wijnhaven 65b
5825     Zuidervaart, J., Rijtuig- en Wagenmakerij, Schietbaanstr. 12b-c
5807     Zuider-Credietbank, N. V., Dir. C.B.M. Carpentier, Wijnstr. 105b
7300     Zuid-Holl. Electr. Spoorw. Mij., Station, Hofplein
  812     Zuid-Holl. Hypotheekbank, Wijnhaven N.Z. 91b
  595     Zuid-Holl. Koffiehuis, C. Knuppe, K. Hoogstr. 27a-b
4201     Zuidholl. Vleeschhouwerij, Direct. M. v. Speijk, Binnenweg 123a
9944     Zuid-Holl. Verffabrieken, N.V., Oostvarkenoordschedijk 168
9945        [Idem]
5523     Zuidmeer, W., Exportslachter, Hugo de Grootstr. 138

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 627-637

Transcriptie door: Ruud Feenstra & Geertje van Urk


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net