RUINEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Stoomzuivelfabrieken Landbouw-Vereen. "Ruinen"

2    Jakobs, H., In kruideniersw. en voederart.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


RUINERWOLD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Stoomboterfabr. "Algem. Belang", Bestuur der
2    Coöp. Stoomboterfabr. "Oost-Einde", Bestuur der

3    Derks Hzn., E., Bur. Redactie en Administratie Vrijz. Weekblad "Drenthina"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


RUMPT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Eck, J. v., In assurantiën, Middenstr.

1    Ingenegeren, P.M., Notaris, Huize "de Hucht"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


RUURLO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Amos, H., Koopman
  3    Avenarius, Joh.F., Hôtelhouder

  4    Coöp. Roomboterfabr. "de Volharding"

11    Dorpsvereeniging "Ruurlo"

  1    Heeckeren v. Kell, Mr. W. Baron v., Kamerheer in buitengewonen dienst v. H.M. de Koningin
  9    Heekeren v. Kell, Baron Carel v.
  2    Hesselink, J.C., Koopman

  6    Nahuijs, Jhr.Mr. G.A.A., Gem. secr.

  5    Pol, B. v.d., Koopman

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Santpoort zie onder Haarlem

top


SANTPOORT (Dorp) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8. nm. Zon- en Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

12    Boer, P. de, Timmerman en aannemer
  5    Borgman & Rodenburg, fa. Jac.P.R.Galesloot & Co.,Vruchtboomenkweekers, Hagelingerweg

  4    Groot Lzn., A. de, Arts, Rijksstraatweg

  6    Jager, A. N., Hôtel en Café, Stalhouderij

11    Kennemer Golf-Club

  7    Limbach, J., Fouragehandel

  1    Naaml. Venn. Kweekerij vh Jac. C. Groenewegen
  2    Netscher, F., Hoofdredacteur v. "De Hollandsche Revue", Middendorpstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Salm Jr. -Zijtsema, Mevr. Wed. H.
  9    Schoot Jr., H. v. d., Rund- en Varkensslager

....    Telegraafkantoor (°)

10    Voorst v. Beest, Mr. N. H. v., "Schoonoord"
  3    Vries Jr., C. de, In brandstoffen, Brederoscheweg

top


SANTPOORT (Station) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3. nm., van 6.-- nm. tot 7. nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

102    Berg, A. v.d., Hôtelhouder

104    Groenewegen & Co., Zaad- en Bloembollenhandel, Jan Gijzenvaart

106    Hudig, Mr. D., Jan Gijzenvaart

  ....     Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....     Telegraafkantoor

103    Unger, J. L., Fabrikant, Jan Gijzenvaart

101    Vader, J., Vleeschhouwer, Jan Gijzenvaart

105    Ziekenhuis "Clara", Jan Gijzenvaart

Zie voor nummers van aansluiting ook onder HAARLEM.

top


SAPPEMEER (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8. nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1. -- nm. tot 2. -- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder HOOGEZAND.

top


SASSENHEIM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. en bovendien alléén voor locaal verkeer: van 15 Juni tot 15 Oct.: van 7.-- vm. tot 8.-- vm. en van 16 Oct. tot 14 Juni van 7.30 vm. tot 8.-- vm (1). Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(1) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare spreekcel.

Zie voor de nummers van aansluiting onder LISSE.

top


SAS VAN GENT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Baumann & Co., H. J., Expediteurs, Westkade
20    Brigade Kon. Maréchaussée
14    Bril, A., Houthandel, Oostkade
10    Buijsse, Edm., Stationstr.

  5    Eerste Nederl. Coöp. Beetwortel-suikerfabr., West

  2    Geiznaerdt, E., In Bouwmater. West
  7    Gross, H., Dir. Eerste Nederl. Coöp.Beetwortelsuikerfabr.,West

19    Hotel Rotterdam

17    Kieboom, F. J. J., Steenhandel, Oostkade

  3    Malotaux, P., Dir. v. d. Naaml. Venn. Beetwortelsuikerfabr. "Sas v. Gent", Poelstr.
  1    Meijer, G. A. de, Expediteur, Scheepsbevrachter en sleepdienst

18    Naaml. Venn. Nieuwe Ned. Mij. t. vervaardigen v. Spiegelglas, glazen voorwerpen en Chemische
         Producten, Afd. Chem. Productenfabr.
13    Naaml. Venn. "Zélandia", Stijfselfabr.
11    Nolson, P. A. L., Stationschef, Stationsgebouw
  4    Nouvelle Société des Glaceries néerlandaises, Dir. J. Jacobs

  9    Pauwels, Ch. P. A., Bierbrouwer, Westkade 61

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

16    Sasv.Gentsche Cementijzerfabr., v/h. Gebr. Picha-Stevens, (kant. 9-12; 2-5)
42    Stubbé, Fa. G., Expediteur, Westkade 35

....    Telegraafkantoor (°)

15    Verhaak, M., Uitgever
  6    Verschaffel, V., Dir. Stoommeelfabr. "Walzenmolen", West

top


Schaarsbergen zie onder Arnhem

top


SCHAESBERG (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook onder sluitingstijd daarvan beproefd.

Zie voor de nummers van aansluiting onder HEERLEN

top


SCHAGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Bergh, C.L., Notaris, Laan D 69
  3    Boontjes, C., Stalhouderij en Koffiehuis "de Beurs"
  1    Boontjes, J.K., Café en veestalling

  3    Deutekom, A., Groenten- en Fruith.
25    Doorn, Jhr. J.P.W. v., Burgemeester

22    Gasfabriek, Gemeentelijke
26    Geelen, N.J.C. v., Juwelier, Laagzijde 73
10    Gemeentehuis, Marktplaats

  9    Igesz, J., Hôtel "Vredelust"

17    Kaan, R., Koffiehuishouder
30    Ketel, J.A. v., Drukkerij "De West-Friesche Kerkbode"
  6    Koster & Wiglama, Fa., IJzerh., Heerenstr.

18    Langenegger, S.J.P., Hételhouder, Laan

  7    Meurs Pzn., P., Graanh., Loet
21    Meurs Pzn., P., Graanhandel, Bagijnenlaan

29    Raat Dzn., P., Vleeschhouwer
28    Rijkslandbouwwinterschool, Dir. C. Nobel
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
13    Roggeveen, L.J., Handel in tapijten en meubelen, Molenstr.
27    Rooij, J.A. de, Fruithandel, Lagezijde

24    Sanders Ezn., Fa. B., Comm. in eff. en wisselkantoor, Bijkantoor, Stationsweg
23    Schene, J.H., Manufacturen en Modeart., Laagzijde
15    Schmalz, C.H.Th., in Manufacturen, Hoogzijde
16    Schoorl Pz., J., Kassier en comm. in effecten
12    Station H.IJ.S.M.

  ..    Telegraafkantoor (°)
20    Trapman, P., Uitgever en boekh., Bagijnenlaan

19    Vader Dzn., W., Corresp. v. h. Noord-Holl. Landbouwcrediet
11    Visser Jzn., A., Koffiehuis- en Stalhouder, Sik
14    Vries, I. de, Wolh., Molenstr.

  4    Westfriesche Bank, Hoogzijde

  2    Zijdewind, C., Koffiehuishouder, Marktplaats

top


Scharmer zie onder  Harkstede en Hoogezand

top


SCHEEMDA (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. 
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Brouwer, P., Boomkweeker, Stationsstr.9
  8    Buisman, P., Café
  9    Buurke, E., Aannemer, Stationsstraat 7

  1    Crol, G.A., Stoomhoutzagerij, handel in hout, bouwmaterialen, ijzerw. en brandstoffen, Kant.,
        Haven

10    Derksema, D., Zaadteler, zaad- en exporthandel

  2    Graalman, J., Kassier, Oosterstr. 30

  3    Haan, W., Graanhandel, Brugstraat 3a
  4    Hart & Zonen, M.A., Vellenblooters, huiden en wolhandel, Molenstr. 96
  7    Have, Hommo ten, Zaadteler en Zaadhandelaar
  6    Hoen, F.A., Hôtels Hoen en Pasman, Stalhouder, Brugstr. 2

11    Naaml. Venn. Zwaan & de Wiljes' Zaadhandel 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


SCHELLINGWOUDE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SCHERMERHORN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 639 / 640 / 641

Transcriptie door: Homme Zwiep / Michel Serné / Gertie van Lienen-Visser


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net