SCHERPENISSE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Sept.--31 Mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. 1 Juni--31 Aug.: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    As Pz., J. v., Koopman en comm. in aardappelen, ajuin, enz., Hoogemarkt

  4    Groenewege, A.L., Café Concordia

  3    Houdt, J. v., Comm. in aardappelen, uien, granen, enz.

  5    Kievit, M.J., Veehandelaar

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  2    Rijstenbil Azn., C., Hôtel de Gouden Leeuw

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


SCHERPENZEEL (Hulptelefoonkantoor)

(Woudenberg)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  1    Roijaards v. Scherpenzeel, Mr. A., Burgemeester

  2    Schimmel, Johan, Hôtelhouder, Woudenberg (Hellevoet)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  3    Valkenburg, Gebrs. J. & F., Wevers en fabrik

top


SCHEVENINGEN (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: 1--30 Juni: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 5.-- nm., van 1 Juli--15 September: van 6.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.--nm. tot 5.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm., 16--30 September: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 5.-- nm., 1 Oct.--31 Mei: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Evenwel kunnen interlocale en internationale gesprekken worden gewisseld: op Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10 nm., op Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. In het Post- en Telegraafkantoor. 2. Bijkantoor der Posterijen en Telegrafie Nieuwe Parklaan te Scheveningen (Alleen voor interlocaal en internationaal verkeer geopend: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.) Bovendien zijn van Rijkswege in het Bijkantoor "Kurhaus" twee openbare spreekcellen gevestigd voor het interlocale en internationale verkeer gedurende het badseizoen. Geopend op Werkdagen: van 1 Juni tot 30 Sept. van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Op Zon- en Feestdagen: van 1 Juni tot 30 Sept. van 9.-- vm. tot 1.-- nm.

Zie voor de nummers van aansluiting onder 's GRAVENHAGE

top


Schiebroek zie onder Rotterdam

top


SCHIEDAM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet, Boterhuis, Hoogstr. -- 3. Beursgebouw. (Geopend op Werkdagen: van 1.-- nm. toot 2.-- nm.)

 

145    Adams, H., Hoogstr. 76, 101 en 103
404    Aleman, P. & W., Aannemers, Chr. Huijgensstr. 10boven
380    Algem. Handels Entrepôt, L. Nieuwstr. 57
223    Alphen, J.W.J. v., In fijne vleeschw., Hoogstr. 75--77
400    Altena, Lucas v., Banketbakker, Hoogstr. 178
183    Ambachtschool voor Schiedam en omstreken, St. Liduinastr.
421    Armenraad, Bur., Markt 6

364    Backer, F.H., Apotheker, Scheikundige, Mineraalwaterfabr. Roelants Eijdman, Boterstr. 58
354    Bakker & Co., J., Makelaars, Kantoor Hoogstr. 143. (10--1 en 2--3.15)
355      Idem, 1e Tuinsingel 14
322    Bal-Gabel, D., In speelgoederen, huish. art., enz., Hoogstr. 64
212    Baren, Mr. G. v., Adv. en Proc., Singel 76
220    Baron Jr., D., In wild en gevogelte, Lange Kerkstr. 16
266    Beausar, Gebr., Bedden en Meubelfabrik., Hoogstr. 39
  22    Beerman, J.C., Café, L. Nieuwstr. 69
  18    Beijersbergen, W.F., Hôtel-Café-Rest., stalh, Vlaardingerstr. 32
135    Bender & Co., Comm. in eff. en kassiers, Westvest 46
173    Bergen Walraven Jr., G.W. v., Dir. der Holl. Alg. Verz.bank en der Prov. Crediet- en Spaarbank, L.
           Nieuwstr. 79
177    Bertels, J.H., Tuinlaan 84
142    Bertels, Gebrs., Dam 9 en 24
414    Bevolkingsbur., (tijdelijk) Nieuwstr. 26
    4    Beukers, A.J., Nassaustr. 68
224    Beukers, Antoon, Plantage 11
  39    Beukers, E.M., Nassaustr. 88
  42    Beukers, Frits M., Werktuigk. Ingenieur, Markt 39
  24    Beukers, J.T., Kant. L. Nieustr. 155
  32    Beukers, W.A., Nieuwe Haven 132
  36    Beukers, W.A., Nassaustr.
170    Beukers, Dames, Tuinlaan 96
224    Beukers & Zonen, J.F., Plantage 11
  87    Beursgebouw, (1--2, behalve op Zon- en feestdagen)
  91    Bevolkings Bureau
111    Bijloo, A., Kreupelstr. 38
109    Bijloo, Adrianus, Groenelaan h. Zalmstr. 48
110    Bijloo, A.J., Singel 131
  60    Bijloo, Karel L., Grossierderij "Mercurius", Boterstr. 26
360    Bitter, J., Prins Mauritsstr.
    8    Bitter, L., Agentuur Sleepdienst L. Smit & Co., West-Frankenlandschedijk 4
  88    Bitter, S., Lange Haven 78
116    Blaisse, H.B.E., Nieuwe Haven 149
430    Bochove, 'D.J.v., Metselaar en bouwkundige, Tuinlaan 56
390    Boddëus, D., Notaris, Broersvest 13
154    Bokhorst, J., Timmerman, Lange Nieuwstraat 87
423    Bond v. Distillateurs, St. Liduinstraat 8
362    Bos, Fa. P., in Brandstoffen, Kethelstraat 29
424    Idem, Brouwerstraat 28
226    Bouwman, Dr. w., Nieuwe Haven 129
268    Brandweer, Bergplaats, Villastraat 5
169    Idem, Commandant v.d. Brandweer
  63    Breems, J,W,J,v, Harwegen de, Distallateur en Carg., Lange Haven 104
160    Brice Whyte & Sons Ltd., Director James A. Whyte, Havendijk
121    Brinkman  & Co., Rijwielhand. Hoogstraat 46
  31    Broeksmit, Wed. C., Tuinlaan 74
340    Brount, Johan, Magazijnen "de Ster"Groenelaan
341    Brount, Johan, Magazijnen "de Ster"Groenelaan
123    Brugger, K.G., Koper-, lood- en zinkwerker, Dam 20
  67    Bruijn, Dr. de, Nieuwe Haven 125
305    Bruijn, N.J. de, In grasboter en fijne vleeschwaren, Broersvest 81
291    Bur. der Dir. Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen, Lange Haven 67

383    Café Rest. "De Vereeniging", Tuinlaan 112-114
313    Café-Rest. Hoek, (J.L. Pont), Buitenhavenweg 178
185    Capsulefabr. "Holland'.  Schie 84
248    Cartonnagefabr. en Steendrukkerij "NeerLandia", Lange Nieuwstraat 15
  94    Idem, Dir. M. Schaap, woonhuis, Oostsingel 21
114    "Ceres", Stoomzuivelfabr. en melkinr., fa. Geraets & Rebers, Hoofdstraat 40
100    Chef-Telefoniste, Centraal-Bureau
  46    Comité voor Belg. Vlichtelingen, Lange Nieuwstraat 21
178    Idem, Gebouw voorm. Officierenverg.
441    Idem, Noordvest 117-119
172    Commissaris van Politie, St. Liduinastraat 7
256    Commissie voor Kinderbescherming, Korte Haven 10
  75    Compo-Asbestwerken, Favr. v. Naadlooze sanitaire vloeren, Willemskade 21
338    Conijn- Smulders, N.W., Tuinlaan 18
138    Cool Mzn., A., Makelaar woonhuis, Nieuwe Haven 151
208    Cool Mzn., A., Makelaar kantoor, Westvest 82
314    Coöp. Bakkerij en Verbruiksvereen. "Door Eendracht sterker", Kethelstraat 24
315    Idem, Groenelaan 55
324    Idem, Singel 93
  84    Coöp. Vereen. v. Moutwijnfabrikanten, N. Sluisstraat 32

316    Daalmeijer, A., Distillateur, kantoor, Raam 13
120    Deventer, Wed. Chr.A.v., Tuinlan 46
  61    Deventer & Co.,v., Buitenhavenweg 122
  10    Deventer & Zn.,v., Westerhoofd
237    Deventer- Moens, Fa. v., Lange Nieuwstraat 19
122    Dijk, Th.m.A.v., Herstelplaats v. Stoom- en andere werktuigen, Noordvest 26
234    Dijk, Th.M.A.v., Werktuigkundige, Emmastraat 3
175    Dir. Gasfabr. en Waterleiding, woning, Nassaustraat 61
400    Dir. v.h. Rijstelegraafkantoor, woonhuis, Plein Eendracht 23
289    Dirkzwager, A., Koopman, Schie15
  98    Distilleerderij, Johs. de Kuiper & Zn., Buitenhavenweg 98
217    Distilleerderij, Johs. de Kuiper & Zn., Buitenhavenweg 98
  30    Distilleerderij voorheen Simon Rijnbende & Zonen, Noordvest 30-33
191    Dolder Dzn., W.A.,v., Notaris, Tuinlaan 24-26
401    Dorp, J.G.v., Kalfs- en varkensslager. L.Kerkstraat 46
144    Drukkerij "de Eendracht", West Frankenlandschelaan 14
358    Drukkerij "de Toekomst", Dir. C.Schriel, Lange Haven 125
344    Idem, woonhuis, Dir., Damlaan 13
259    Dubbeld, Y., Banketbakker, Markt 11
  47    Duijs & Co., Distilleerderij "de Korenaar"
  76    Duiser & de Koning, Koperslagers en loodgieters, Buitenhavenweg 140
152    Dupont, J.F., G. odé's Boekh., Grote Markt 8
438    Dusseldorp. J.G.v., Makelaar, Lange Nieuwstraat 83
438    Dusseldorp. W.J.v., Makelaar, Lange Nieuwstraat 83
438    Dusseldorp, W.J & J.G.v., Makelaars Lange Nieuwstraat 83

  95    Eelaart, Adrianus v.d., Korte Haven 29
  86    Eelaart, Adrianus v.d., Singel 74
219    Eelaart, Herm.J.H.J.v.d., Lange Haven 102
394    Eelaart, Fa. Wed. A.v.d., Distillateur, Lange Haven 102
205    Eerste Schied. Begrafenis vereen., A.v.d. Most, Broersvest 103
278    Eggelmeijer, J.H/. Aanleg v. gas- en waterleiding, Lange Haven 64
416    Ell. Jozef, Ozonwerken Nederland, Nieuwe Haven 279
  45    Elctrisch Bedrijf, Gem.,
  53    Elst & C0., N.V. Houthandel voorheen F.W.v.d., Buitenhavenweg 32, Hoofdkantoor
119    Embden, M.v., antoor, Hoofdstraat 1-5
218    Emden, M.v., (woonhuis S.S.Vles Jr.), Tuinlaan 94
  58    Endt, J.v.d., Musis Sacrum, Lange Haven
303    Endtz, Dr. J., Arts, Singel 66
166    Engering, Jacques, Lange Haven 137, woonhuis
167    Engering, Henri, wonhuis, Waranda
425    Engering. P.J.J., Heeren-Modes, Hoogstraat 159
367    Engering, S.F.D.J., in ijzerwaren en huish.art., Hoogstraat 180
101    Engering, Fa. P.S., Expediteur, kantoor, Hoogstraat 9
  20    Erpecum & Co., v., Assurantiën, Tuinlaan 70
242    Evers, J.H., Apotheker, Lange Haven 81
356    "Exelcior", N.V. Metaalbuizenfabr., Buitenhavenweg 52
368    Exxler, J.J., Manufact., Bedden, Tapijten en Meubelen, Hoogstraat 5-20-30

246    Fabr.v. Chem. & Galenische Preparaten, Dir. C. Hoputman, Buitenhavenweg 138
365    Fontijne, A., Herstelplaats v. Motoren en Stoomwerkt. Boterstraat 32

245    Gabel, H., Werkplaat, Brouwerstraat 32
  42    Gasfabriek, Gem.
258    Gasthuis, St. Jacobs-, Hoogstraat 112
357    Geerdes, R.H.M., Arts. Lange Nieuwstraat 153
249    Gelderen, Johs.v., Sleeper en koopman in lompen, Dwarsstraat 56
200    Gelderen, Joseph v., In lompen en metalen, Noordmolenstraat 46
244    Gem. Arbeidersbeurs
137    Gem. Reinigingsdienst, Buitenhavenweg 160
  13    Gemeentewerken
171    Gend & Loos v., H.Colognon & Cie., Algem. Expeditieonderneming, Hoogstraat 190
  47    Gent, J.H.v., Kant., Vischmarkt 1
323    Gent, J.H., Distilleerderij, Noordvest 83
255    Gistfabr., "Hollandia", Dir. J. Tak, Ingenieur, Noordvestsingel
294    Idem, Mouterijen, Willemstraat 9
348   Glasfabr.,  "de Bataaf"
117    Glasfabr., "de Schie", Naaml. Venn., Buitenhavenweg 146
311    Idem, Buitenhavenweg 146
286    Glasfabr., "Uto", Fabriek, Noordvestsingel 39
  16    Idem, Kantoor, Zijlstraat 6
253    Idem, Kantoor, Zijlstraat 6
375    Goederen Wzn., Fa j. de, Mag. v. Manufact., Lingeries, enz., Lange Kerkstraat 80
231    Goslinga, T.S., Wethouder, Broervest 43
  30    Gouka, A., Apotheker, Hoogstraat 29
  35    Gouka & Co., Apotheek Bur. v. chemisch en microsc. onderzoek, Hoofdstrat 18
  64    Groot, A.J.J.de., Tuinlaan 62
  73    Groot, Gebr. de, Nieuwe Haven 157
  73    Groot, M.C.M.de, Nieuwe Haven 157
194    Gusto, Werf, Fa. A.F. Smulders
  90    Gymnastieklokaal, Buitenhavenweg 7

213    Hagers, D., Filiaal E. Noack, Hoogstraat 156
351    Hasekamp & Co., W., Distilleerderij Frankenlandsche Dijk (alleen plaatsel)
156    Idem, Hoofdkantoor, Havendijk 33 (gesloten van 12.30-2)
335    Idem, Binnenland, Gistfabriek, Sluisweg 87
426    Hasekamp & Co., W., Glasfabr., Havendijk
371    Hattum Gzn., A.v., Stoomsmederij, draaerij en schaverij, Ketelstraat 26
  19    Havenmeester, Hoofdstraat 13
225    Heer's Boekhandel, J.A.de, Dam 16
393    Heggelman, F.W.M., Uitgever, singel 213
  97    Heijden, W.F.M.v.d., banketbakker en kok, Hoogstraat 142
221    Heijerman, H., Dir. Ned. Kettingfabr., Willemskade 23-25
397    Heilker, Joh. Joz., Drogerij v. beschadigde goederen, K.Kerkstraat 5
319    Herv. Weeshuis. Tehuis voor Belg. vluchtelingen. Nieuwstraat 30
235    Hillen, A., Filiaal der Sigarenfabr. te Delft. Hoogstraat 26
  54    Hoek, Genr., Buitenhavenweg 178
254    Hoek, W.A., Ingenieur, Fabrik. v. Stoom- en andere werktuigen, Hoofdstrat 28
434    Hoff. J.J.v.'t,Ned. Kantoorboekenfabr., v.'t Hoff & Jongepier, Tielman Olmstraat 4
188    Holl. Algem. Verzekeringsbank, Mij.v. Verz. op het leven en tegen ongeluken, Kantoor, Lange Haven 3
  72    Holl. IJzeren Spoorw.-Mij., Station
    6    Idem, vrachtgoederenbur.
136    Honnerlage Grete, M.L., Burgemeester, Grote Mrkt 25
332    Hoogere Burgerschool, Overschieschestraat
392    Hoogland, G., Warmoezenier, Overschieschestraat 200
199    Hoppe, P., Distallateur,Nieuwe Haven 101a
158    Horst, A.ter,  Waranda 123
270    Horst, M., Koopman, Nieuwe Haven 133
299    Hosman, B., Fijne vleeschwaren en comestibles, Lange Haven 1
346    Hosman, fa. Gez., Modistes, Hoogstraat 182
350    Hospitaal Roode Kruis, Prins Mauritsstraat
147    Hôtel Suisse, Hoogstraat 111
329    Houtman, J., Brander en gisthandelaar, Nieuwe Haven 59
  17    Houtman & Co., A., West-Frankenlandsche Laan 15
373    Huiswaard, Café, Nieuwehaven 303

  79    Ingelse & Co., Werktuigk. Ingen., Stoomketelmakerij en machinefabr., Fabr. en kantoor, Nieuwe Haven
          139
129    Ingelse, M.C., Machinefabr., Nassaustraat 59
423    Ingenhoes, L.A.C., Administrateur v.d. Bond v. Distallateurs, St. Liduinastraat 8
153    "Ivormica", N.V. Lak- Verf- en Vernisfabr., Willemskade 15

108    Jansen, Herman, privé, Lange Haven 19
  16    Idem, Kantoor, Zijlstraat 6
253    Idem, Kantoor, Zijlstraat 6
286    Idem, Buitenl. Distilleerderij, Noordvestsingel 39-43
  16    Jansen, H.C., Gistfabrikant, Zijlstraat 6
253    Jansen, H.C., Gistfabrikant, Zijlstraat 6
157    Jansen & Co., H., in Granen, spiritus en moutwijn, kantoor, Waranda 179
  16    Jansen & Co., H., Branders en Mouters, Zijlstraat 6
253    Jansen & Co., H., Branders en Mouters, Zijlstraat 6
128    Jansen & Wouterlood, Schie 3
241    Jansen, H.M., Plein Eendracht 12
202    Jansen, J.P.H., woonhuis, Westvest 39
260    Jordaans, Ary, Wagenfabr., spec. Reinigingsmateriaal, Hoofdstraat 34-36
275    Jurgens, A., Grossier, Hoofdstraat 135

415    Kadt, A.de, Dir. de Mij. "Hydroleo", Lange Nieuwstraat 23
298    Kamman, Joh., Fotografisch Atelier, Lange Kerkstraat 70
504    Kamp, L., Smederij, huish. art., Hoogstraat 128
247    Kantongerecht, L.Haven 65
334    Kappelhof, B.K.A., woonhuis, Waranda 197
115    Kappelhof & Hovingh, voorheen Frans Visser, Korte Dam 3
  23    Katwijk, H.P.v., Distallateur en steenkolenh., Lange Haven 3
239    Katwijk, Jan v., Spiegel- en vensterglas, Broersveld 78
262    Kavelaars, Mr. M.J.C.M., Hoogstraat 100
432    Kester, W., Koek- en banketfabr., Broersveld 81
306    Keuzenkamp, F., Vleeschh. en Spekslager. Kinderbuurt 36
418    Kielo, H.A., Steenkolenh., Dam 25
190    Kips & Co., Metaalwarenfabr., Buitenhavenweg 130
265    Klamer, C.J., Chef der fa. Joh. de Kuijper & Zn., Nieuwstraat 109
386    Klein, C., Kuiper, oud- en nieuw fusthandel, Groenelaan 5
316    Kleipool, H.J., Kantoor, Raam 12
317    Idem, woonhuis, Singel 159
398    Kloos, M.M., Westl. Raamlaijsten en kistenfabr., Markt 31
163    Koene, Dr.A.P.M., Arts, Lange Haven 113
437    Kok, C., uurwerken, Goud, Zilver en naaimach., Broervest 93
186    Kok, D., Makelaar, Lange Haven 18
343    Kok, D.de, Vleeschh. en Speksl., Broersvest 41
388    Kok, K., fa. Wed. D. Krabbendam, Witbroodbakkerij, Singel 101
333    Kon. Confederatie, Melkinrichting, Westvest 4
146    Kooijman, Fa. Jan, Sleeper en vrachtrijder, Rotterd. dijk 6
287    Koot, P.C., Melk-, boter- en kaash., fijne vleeschw., Hoogstraat 126
243    Kort & Co., Th.L.v.d., Herstelplaats v. Werktuigen, smederij, Westvest 86
176    Koster, Andreis, Agent v. Stoombooten, walkant, Einde Hoofd
288    Krabbendam, Fa. G., Lompen- en metaalhandel, Westmolenstraat 29
331    Kram, P.J., Agentuur en commissiehandel, Oostsingel 100
107    Kramers, Fa, Th.E.J., Schie 22
417    Kramers & de Groot, Sigaren, Tabak, Koffie- en theeh., Dam 2
363    Kranen, M., Stoommolen "De Draak", Noordvest 42
169    Krijger, Chr., Command. v.d. Brandweer, Vischmarkt
  98    Kuijper & Zn., Johs.de, Distilleerderij, Buitenhavenweg 98
217    Idem
352    Kurvuurmakersfabr.,"de Kater"kant. en fabr., St. Anna Zusterstraat 26

193    Lagerweij. P.J., Wethouder, Waranda 119
230    Lagermeijer, C., Dames-modeart. en fournituren, Hoogstraat h. Korte Dam
  99    Lechner Jzn., C.S., Wijnkooperij en Likeurstokerij, Lange Kerkstraat 60
126    Lechner C.Szn., J., Wijnkoper en Assuradeur, Nieuwe aven 127
428    Leeuw, Dr. A.D.de, Arts, Westvest 12
250    leeuwen, C.v., Arts, Broersvest 57
180    Leijh, Jacques, Bedrijfsingeniuer der Mij. "Oxygenium", St. Liduinstraat 1
269    Lensveld, A., Vleeschh. en speksl., Hoofdstraat 209
273    Liduina, Gesticht St., Nieuwe Haven 227
162    Linden, Dr. C.F.v.d., Dir. der Stearine Kaarsenfabr. "Apollo", Nassaustraat 74
151    Lingen, R.L.v., Vrachtrijder, Mariastraat 9
369    Lissa, A.F.v., fa. Erkelens & Swart, Apotheker, Hoogstraat
  93    Loopuijt, P., Tuinlaan 80
  25    Loopuijt, & Co., P., Distilleerderij, Hoofdstraat 143
  27    Idem, Kantoor, Lange Nieuwstraat 47 (9-12, 2-5)
  65    Loopuyt's Bank, Hoogstraat 186

276    Maas, Simon A., Dir. der Naaml. Venn. Distilleerderij v/h. Simon Rijnbende & Zonenen, Lange Haven
           107
406    Mij. "Hydroleo", Olie- en Stearinefabr., Buitenhavenweg 50, (ant. v. 8½-5½)
139    Mij. "Ogygenium", zuurstof- waterstof- en apparatenfabr. Buitenhavenweg 50
280    Machinist Hoofdgasgemaal. Broersvest 82
348    Mag. "Te Prince of Wales", Heerenmodeart., Hoogstraat 10
232    Mak, W., Grossier, Groenelaan 103
233    Mak. W., Grossier, Hoogstraat 18
366    Maltha Lzn., D., Chocolaterie Nova, Singel 158
277    Maltha Jr., Jacob, Oostsingel 29
420    Maltha, Wed. K., Vleeschh. en speksl., Hoogstraat 8
410    Meder & Zn., J.J., Hoofdkantoor, Noordvest 95
396    Meer, H.A.v.d., Broodbakkerij, Boterstraat 89
124    Meijer & Co., C., Distillateurs en Distilleerderij "de palmboom", Nieuwe Haven 3
198    Meijer & Stegmann, Kopersl., Loodgieters, Leidekkers, Waranda 44
166    Idem, Werkplaats Westmolenstraat (v. 12-1½ gesl.)
325    Melchers, A.H.M., Waranda 91
328    Melchers Laz., M.J., Commissiehandel en distill., fa. P.Melchers, Singel 151
140    Melchers, Wzn., J.J., Distillateur, Noordvestsingel 67
339    Melchers Wzn., J.J., Distalateur, Fabrieksgebouw Noordvestsingel 101
155    Melchers Wzn., J.J., Distallateur, woonhuis, Nieuwe Haven 115
  68    Melchers, P., Walvischsteeg 2
290    Melchers, J.P.J., Nieuwe Haven 111
197    Melchers, Mej. M.P., Lange Nieuwstraat 141   
359    Melchers Ten Bos, Gerard J.M., Distallateur, Waranda 199
356    Metaalbuizenfabr., "Exelcior", N.V.,  Buitenhavenweg 52
295    Meurs, G.v., Schilder, Westvest 19
252    Milaan, Fa. v., in IJzerwaren, Hoogstraat 97
131    Minkman. D.C.J., Scheikundig Ingenieur, Singel 62
112    Montfoort, G.S., Deurwaarder, Lange Haven 90
257    Montfoort. J., Accountant, Tuinlaan 30
342    Most, C.v.d., Vleeschhouwer en speksl., Broersvest 100

385    Naaml. Venn. Broodfabr. "de Nijverheid", Nieuwe Haven 241
433    Naaml. Venn. Ned. Kantoorboekenfabr., v.'t Hoff en Jongepier, Lange Haven 43
382    Nauman, Joh., Grossierderij "de Wijnoogst", Laurensstraat 4
    1    Ned. Bell-Telephoon-Mij., Boterhuis, Hoogstraat 137
  16    Ned. Branderij, Gistfabr. & Distalleerderij, voorheen fa. H. Jansen & Co., H.C. Jansen en Herman
           Jansen, Zijlstraat 6
253    Ned. Branderij, Gistfabr. & Distalleerderij, voorheen fa. H. Jansen & Co., H.C. Jansen en Herman
           Jansen, Zijlstraat 6
352    Ned. Isoleer Mij., kant. en fabr. St. Anna Zusterstraat 26
221    Ned. Kettingfabr., Willemskade 23-25
102    Ned. Patent en Kristal Sodafabr., Durij & Hammes, Makkerstraat 1
  85    Nieuwe Schied. Courant, Bur. Boterstraat 50
    9    Nolet, A.C.A., Distillat., Kant., Lange Nieuwstraat 155 (9-12.30 en 3-7)
134    Nolet, A.C.A., Woonhuis, Waranda 125
133    Nolet, J.A.J., Distillat. en exporteur, Hoofdstraat 10
  33    Idem, woonhuis, Tuinlaan 14
222    Nolet, W.J.M., Stoombranderij en Weenergistfabr., woonhuis, Waranda 210
  66    Idem, Nieuwe Haven 143a, kantoor
  65    Nolet, I.Th.M., Hoogstraat 186
127    Noort, Ary v., melk, boter, kaas fijne vleeschw., Nieuwstraat 43
240    Nutsspaarbank, Hoogstraat 186

337    Odé, A.M.E., vleeschh. en speksl., Hoogstraat 58
  96    Odé, G., Comissaris N.V. Houth. voorheen F.W.v.d. Elst & Co., Lange Nieuwstraat 11
  77    Ogtrop & Zn., H.J.v., K.Kerkstraat 6
301    Olie- en Vetfabr. "de Schie", Naaml. Venn., Westerkade 6
292    Onderlinge Schied. Begrafenis Vereen., Kantoor, Singel 146
389    Oosterweeghel, M., Kol. waren, Hoogstraat 113
139    "Oxygenium", Mij., Zuurstof- Waterstof- en Apparatenfabr., Buitenhavenweg 50

402    Palthe, Gebr., Almelosche Ververij en Chem. Wasserscherij, depôt (Mej. W. Vredenbregt) Hoogstraat
          141
  40    Pant Jr., P.C.v.d., Kantoor, Hoofdstraat 71 (Na 6 uur gesloten)
  81    Pant Jr., P.C.v.d., huis, L.Haven 88
    7    Papenhuizen, Fa., E.C., Hoogstraat 22-24
285    Pastorie Frankeland, Nieuwe Haven 117
442    Pelt, L.v., Lange Nieuwstraat 27
  12    Persoon, M.A., Brood- en Banketbakker, Vlaardingerstraat 3
  15    Phoenix", Naaml. Venn. /; De, Stoomververij, chemische en witwasscherij, West Frankelandschelaan
          6-8
309    Plomp. N., Stoonsleepdienst, Hoofdstraat 115   
  43    Politiebureau, Hoofd
  70    Politiebureau, Markt
264    Pomes. P.H., Dir. Ambachtsschool, Nieuwstraat 28
210    Poortman, Mr. H.M.C., Notaris, Dam 8
327    Poot Jb., Rund-, kalfs- en varkenssl., Broersveld 157
353    poppezijn, G.C., rijwielhandel, Hoogstraat 98
182    Post & Co., Fa., IJzerh., K. Dam 10-11
203    Postkantoor
165    Prins, Ary, Dir. v/d. Stearinekaarsenfabr. "Apollo", Nieuwe Haven 153
  26    Prins & Co., A., Cargadoors, Hoofdstraat 215
302    Probst, Herman, Dir. N.V. Metaalwarenfabr. "Exelsior",  Nieuwe Haven 85
188    Provinciale Crediet- en Spaarbank, Lange Haven 103

229    Rebers, Kantoorboekh., Oranjestraat 1
320    Rebers, Henri, Boek- en Muziekhand., Hoogstraat 146
330    Ree Jr., G.J.v.d., Rund- en varkenssl., Hoofdstraat 123
174    Richter Wzn., J.P., Dir N.V. Houthandel v.h. F.W.v.d. Elst & Co., Tuinlaan 16
......    Rijkstelegraafkantoor (°)
400    Rijkstelegraafkantoor, Dir. v.h., woonhuis, Plein Eendracht 17
347    Rijnbende, Mej.A.P., Plein Eendracht 17
  30    Rijnbende & Zonen, Distilleerderij voorheen Simon, Noorvest 30-33
  21    Rijschouwer, C.J., Singel 157
215    Ris, D., Koopman en assuradeur, Singel 80
  56    Ris Jzn., D., Arts, Eendrachtsplein hoek Tuinlaan
103    Roelants, H.A.M., Uitgever, Lange Haven 141
187    Roelants, H.J.C., Nieuwe Haven 131
105    Roelants, J. Jonker, Schoolstraat 5
412    Ronde, Jac. de, fa. F.v.d. Velde, Beurtschipper op Rotterdam, Boterstraat 77
350    Roode Kruis, Hospitaal, Prins Mauritsstraat
374    Rooijen, Dr.P.H.v., Chirurg., Lange Nieuwstraat 113
148    Roosing, A., Koopman in peulvruchten, Woonhuis, Liduinstraat 12
149    Idem, Kantoor, Bakkerstraat 11, 13, 15
281    Rosenboom, B., Steinhornindustr., Noordvest 10-20
195    Rotterd. Bankvereen., Bijkantoor, Lange Nieuwstraat 49
184    Rutten's Bierbriuwerij Ltd.

274    Sanders, Archit., Bureaux, K. Haven 23
  55    Sanders, A.G., Kok en Banketbakker, Hoofdstraat 231
238    Schade & Buysing, Distillateurs, Lange Haven 53
211    Schalk, J.M.v.d., Kantoor, Lange Nieuwstraat 133
125    Idem, Nieuwe Haven 147
  28    Schalk & Co., J.M.v.d., Westvest 28
  51    Idem, Hoogstraat 125
361    Schalk-Nieuwhof, M.W.v.d., Plein Eendracht 1
300    Scheffer, Wed. J.F., Schoenhandel, Singel 103
431    Scheffers, Fa. Gebdr. H.J., Koperslagerij, draaierij, Westvest 40
106    Schied. Alciholfabr., Dir. C. Houtman, Lange Haven 65
378    Schied. Bioscoop. Jansen en de Ruiter, Nieuwehaven 283
  42    Schied. Kunstsmederij, voorheen G.J.Voncent & Co., Kantoor, Markt 39
  44    Scheid. Lawtennis Vereen. en Hockeyclub, Kethelweg
413    Schied. Magnesia-, Asbet- en Kurksteenfabr., "Magnesia", Dir. H.F. Munsterman, St. Ann Zusterstraat 7-9
208    Schied. Steenkolenh., kantoor, Westvest 82
161    Schied. Stoomwasscherij en Strijkinr., M. Bijl Mzn., Hoofdstraat 103
207    Schlatman & Co.'s Heerenconfectie, N.V., Markt 17
307    Schneegluth, W., Lange Nieuwstraat  55
345    Schneider, M., Kunst- en Handelsdrukkerij "Labore et Constantia",  Singel 156
419    Scholte, J., Kolenhandel en Schilder, Westvest 5
405    Schram Jr., W.H., Motordiensten, Lange Haven 75a
370    Schreuder AJzn., J., Huisschilder en glazenmaker, werkplaats, Kerkstraat 76
407    Schuijer, J., Tabak, Noordvest 117-119
  37    Sickinga, A.F.V., woonhuis, Waranda 93
381    Slavenburg, F., Kassier en Comm. in eff., Westvest 12
159    Slavenburg, P.J., Caféhouder, Koemarkt 1
263    Slavenburg & Scheurkogel, Timmerlieden, Metselaars en Aannemers. Lange Nieuwstraat 115-117
    3    Sluis, N.v.d., Onderbrandmeester Waterleiding, Nieuwe Haven 267
  41    Sluiswachter
241    Sman, P.J.v.d., Drogist, Hoogstraat 115
439    Smith & Co., Electr. smederij en constructiewerkplaats, Buitenhavenweg 92
440    Smulders, A., Ingenieur, Tuinlaan 58
194    Smulders, Fa. A.F., Werf Gusto
  69    Stadhuis, Burgemeester
150    Stearine Kaarsenfabr. "Apollo",
  48    Stolk & Beukers, Westvest 78
321    Swarttouw's Machinefabr. en Constructiewerkplaats N.V. Corn., Dir. C.L. Verpoorte, Oude Spuihaven

271    Tak, J., Ingenieur, Dir. Gistfabr. "Hollandia", Lange aven127
319    Tehuis voor Belgische Vluchtelingen, Herv. Weeshuis, Nieuwstraat 30
......    Telegraafkantoor (°)
400    Telegraafkantoor, Dir. v.h., woonhuis, Plein Eendracht 23
251    Tieman, A., Expedit., Dagel. Stoombootdienst "Koophandel", Hoofdstraat 61
  34    Toorn Jzn., A.v.d., Makerstraat 6
196    Toorn, Fa. L.v.d., Stoomkurkfabr., Schie 108
399    Trupp & Meijer, Stoomouwelfabr. "Holland", Noordvestsingel 57

411    United Distilleries of Holland, Buitenhavenweg 124

436    Veen, G. in't, Rijwiel Industrie, Hoogstraat 17   
422    Velden, N.v.d., Timmerman, Singel 162
297    Velzen, A.J.v., Rijksveearts, Koemarkt
267    Velzen, Mr.M.M.v., Adv., Waranda 171
279    Idem, Kantoor, Hoogstraat 17
  11    Vereenigde Oliefabrieken, N.V., Westvest 33
236    Vereen. v. Gistfabr. en Gisthandelaren, Noordvest 4
326    Vereen. v. Zakkendragers "St. Augustinusgilde", Oude Sluis 19
293    Verhoeven, A., Hoogstraat 87
192    Verkaaik, B., paardenkoopman en slager, Buitenhavenweg 164
318    Verkaaik, B., Slachter en Koopman, Brouwerstraat 18
376    Vervoort, L., Vischhandel en Rookerij, Spuikanaal
118    Vervoort, Fa. W., Nieuwe Haven 35
  82    Vervoort & Zn., W., Vischhandel, Hoogstraat 45
  20    Verzekering-Mij. Schiedam Anno 1866, Dir. C.v. Erpecum, Tuinlaan 70
283    Veevoederfabr. en Olieslagerij "Zuid-Holland", N.V., Nieuwe Haven 109
  14    Vincent, Gebr., Fabr. v. ijzeren hekken en smeedwerken, Buitenhavenweg
  42    Vincent & Co., Schied. Kunstsmederij v/h. G.J., Markt 39
  49    Visser Bzn., G., Korte Haven 3
272    Visser, Daniël, Lange Nieuwstraat 107
  62    Visser & Zonen, Daniël, Lange Haven 26-28
408    Vitters Carosserie, N.V., Noordvest 13-15-19
218    Vles Jr., S/S/. fa. M.v. Emden, in oud ijzer en metaalwaren, Tuinlaan 94
216    Vles, M.v.d., Boekhouder Gem. bedrijven, Accountant, Tuinlaan 36
336    Vogelezang, G.H., Café "de Verwisseling", Hoofdstraat 137
397    Vogelij, J.D., Mach. Rep. Werkplaats, Noordvest 77
261    Volker Azn., L., Woonschip a.d. Oude Spuihaven
189    Voogd, J., Mineraalwaterfabr., wijn- en bierhandel, Boterstraat 9
427    Vrijland v. d. Hoogen & Co., Gistfabrik., Buitenhavenweg 11
141    Vürtheim Jr., J., Partic., Warande 117

181    Waalwijk v. Doorn, S.C. v., Makelaar, kant. v. vaste goederen, assur., hypotheken en credieten,
           Bureau Woninggids, Singel 64
  50    Waart, J.H.C. v., Hoogstr. 154
  78    Waas, Fr. v., Dir. N.V. Houth. v/h. F.W. v. d. Elst & Co., Tuinlaan 44
  83    Wachthuis Kommiezen, Noordvest b. d. Spoelingbrug
164    Water, J.H. v.d., Vleeschh. en speksl., Dam 50
  45    Waterleiding, Gem.
  52    Watertoren
179    Weeshuis der Hervormden, Achterweg 14
194    Werf Gusto, fa. A.F. Smulders
201    Wessel, G.P., Machinerieën, Oosysingel 25
  74    Westendorp J. Dzn., J.H. v., Wethouder, Emmastr. 1
113    Wijsbroek, Fa. A., Broersvest 85
391    Windhorst's Gist- en Moutwijnfabr. "de Adelaar", Kantoor Singel 113
435    Idem, fabr. Nieuwe Haven
377    Windhout, C.H., Brander en Gistfabr. Oostsingel 2
395    Witkamp, C., Distillateur, L. Haven 59
409    Witkamp, M., Distillateur, Tuinlaan 110
  29    Wittkampf, B.A.J., Lange Haven 29
  92    Idem, Overschiescheweg 156
143    Wittkampf, Dames, Lange Haven 33
  75    Woerkom, A. v., Bouwmaterialenh., "de Maas", Pakhuis, Willemskade 11
310    Idem, huis, Nieuwehaven 113
206    Wolsky, P., Mag. "de Vlijt", Damesmodeart., Korte Dam 4
403    Wouterlood, Alb. N., Nieuwe Haven 61-63
132    Wouterlood, Chr. J., Distelleerderij, Schie 66
130    Wouterlood, Henri, Kassier, Tuinlaan 88
  57    Wouterlood & Co., H.J., Kassiers, Westvest 36
296    Wuisman Pzn., B.P.H., Brandstoffenhandel, Zwaansteeg 2

429    Zee, Daan v. d., Dir. Drukkerij "de Toekomst", Damlaan 5
  59    Ziekenhuis
312    Zijdeveld, J.C., Gas- en waterfitter, Hoogstr. 114
104    Zoetmulder, Adriaan, Lange Haven 77
209    Zoetmulder, Frans, Comm. in Granen en Gedist., L. Haven 117
  71    Zoetmulder, Th.A.J., Overschieschestr. 70
  38    Zoetmulder & Zn., Westvest 64
139    Zuurstoffabriek, Buitenhavenweg 48-50
387    Zwienen, B. v., Bakkerij "de Hoop", Groenelaan 33

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ROTTERDAM.

top


SCHIERMONNIKOOG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

3    Hôtel-Pension "de Boer", S. v. d. Werff

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Strand-Hôtel

2    Teenstra, E., fa. R. Zeilinga, Winkelier
..    Telegraafkantoor (°)

Dit kantoor heeft alleen verkeer met LEEUWARDEN en DOKKUM en de op die kantoren rechtstreeks aangesloten kantoren, benevens met de in de provinciën Groningen en Drentthe gelegen kantoren, welke rechtstreeks op Groningen zijn aangesloten.

top


SCHIJNDEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

7    Bolsius, A., Villa Rozenburg
6    Blosius, Frits
1    Bolsius, Fa. A., Wasbleeker

5    Drunen, J. v., Scheepsbevrachter

3    Koolen, Dr. A.A.M.G., Arts, Hoofdstr.

2    Oppenraaij, W.H.A. v., Med. Docts. Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

4    Steenfabriek "de Molenheide

..    Telegraafkantoor (°)

top


SCHIMMERT (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SCHINNEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

3    Burgemeester, H. Pijls

1    Canisius, Jean, Fruithandel, fourage en gras, siroopfabr.

2    Janssen-boumans, J., Manufacturen en confectie

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Schin op Geul zie onder Valkenburg (bij Maastricht)

top


SCHINVELD (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SCHIPLUIDEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SCHOONHOVEN (Rijkstelefoonkantoor)

Bergambacht

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

17    Baaren, H.A. v., Mag. v. ijzerwaren, Haven
27    Braak, C.J.M. v.d., Apotheker, Haven
11    Braak, C.J.M. v.d., Apotheker, woonhuis
39    Bruijn, J.A.P. de, Arts

12    Faam, Maatschij. de, Vert. F.A.Bröring, in Manufacturen, enz., Haven
  5    Fabriek v. Melkproducten

29    Gemeentegasfabriek, Lekdijk
18    Greup, Mr.P.A., Adv. en Proc., Kassier, Kortendijk
  9    Greup D.Hz., Gerrit, Fabr. goud- en zilverwerk, Haven
33    Groesbeek, J., Arts, Haven

26    Hartong, van Ark & v.Son, Fa., Apothekers, Haven
  2    Hoed, D.C. den, Hôtelhouder, Dam
  6    Hondorff, Block & Braat, Fa., Loodwitfabrik., Havenstr.
  3    Hoogenboezem, A., Graanhandel, Koestraat
23    Hooykaas, H., Antiek Zilverwerk, grossier in goud en zilver, Oranjestr.     

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


SCHOONOORD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Nijenhuis Wzn., H., Kunstmesthandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


SCHOORL (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 10.30 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

top


SCHORE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Jonge, C. de, Herbergier

3    Luijk, G., Hôtelhouder en paardenhandel, Vlake

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Stevense Mz., A., Commissionair

..    Telegraafkantoor (°)

top


Schoten zie onder Haarlem

top


SEROOSKERKE (Walcheren) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.30 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Hoegen v. Hoogelande, P.W.M., Villa "Vrederust"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


SEVENUM (Hulptelefoonkantoor)

(Horst)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij den heer P.J. Lenssen, A 180 te Horst.

 

6    Bree & Baeten, Fa. v., Sigarenfabr. "Sumatra"

2    Coöp. Handelsvereen., P. Nabben, Voorzitter
1    Cox-Poell, P.J., Winkelier

4    Everts, H., Burgemeester

3    Geurts, Th., Koopman

7    Lenssen, P.J., Publiek Telefoonstation, A 186, Horst

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
5    Timmermans, Gebr.

top


SIDDEBUREN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SILVOLDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"

3    Kaak, Th., Hôtel-Café-Rest. en assuradeur
1    Kemperman, G.B., Eikenhouthandel, Stoomhoutzagerij "de Volharding"
4    Kunst, M., Electr. Lederwarenfabr.

.    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 642 / 643-645 / 646 / 647 / 648

Transcriptie door: Eugène van der Pijll / Ineke Smit / George Parren / Gertie van Lienen-Visser / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net