SIMPELVELD (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Buijsrogge, G.J.F., Arts, (8-10 vm.)

3    Lerschen, L., Bouwkundige, Stationsplein

2    Meentz Jzn., J., Bierbrouwer, Scheffelterstr.
8    Muijzers-Scheeren, Hubert, houthandel

7    Naaml. Venn. Brikettenfabr. "Limburg"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

5    Schrijen Tychon, Fa. J., Graanhandel, Stationsstr.
4    Slangen, H., Fruithandel, Stationsstr.

..    Telegraafkantoor (°)

6    Weijer, J. v. d., Fruithandel
9    Wersch-Wark, Jos. v., Bonds-Hôtel

top


SITTARD (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

34    Alberts, Fa. J.K., Drukkerij Nieuwe Limb. Aankondiger
21    Arnoldts, Jos., Mouter en graankoopman

12    Bloemgarten-Horn, Henri, (A. Bloemgarten), Steenweg B 175b

29    Desmet, F., Kermisattractiehouder
32    Dols-Kamps, H., Grossier in kolon. waren

28    Gemeentehuis en Politiebureau
14    Goldstein, S., Koopman in paarden

19    Haartmans, Ch., Hôtel- en Stalhouderij
40    Hanekamp, H.J., Notaris, Agent Hanzebank, Rijksweg
  1    Heijden, Louis v. d., Kassier en comm. in eff., Corresp. 1e kl. der Ned. Bank, B. No. 12
15    Heiligers, Hub., Grossier in kolon. waren, Markt 437
  4    Hermans-Claessens, J., Winkelier, Limbrichterstr.
  8    Hertz, Gebrs., in Granen, Limbichterweg
41    Hertzdahl
26    Hôpital "la divine Providence", l'.
  5    Horn, Leopold, Export en vleeschhouwerij, Moolenbeekstr.
23    Hôtel du Limbourgh, H. v. d. Venne
33    Hôtel de la Poste

11    Kamps Guillot, Fa., Molenbeekstr.
35    Klei, S. v. d., Dir. Nieuwe Limb. Aankondiger
27    Klosterstübl, Café-Rest., Markt

37    L'Ortije, J., Café "Germania"

20    Maréchaussée-Kazerne
18    Martens, J., Rijtuigverhuurder
  7    Meulenbergh, Eug., Expediteur, agent en comm. Steenweg
16    Müller, H.A.J., Kassier en Comm. in Eff., Markt
24    Muijres, J.B., Aannemer
  6    Mulcken, F. v., (H. v. Dooren), Koopman, Markt

30    Nieuwe Sittardsche Courant
  9    Nijssen, J.H., Molenbeek

31    Op den Kamp, G., Steenfabrikant

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
22    Roufs Romans, Fa.
39    Rutten, P.N. Handel in steenkolen en bouwmaterialen

25    Salm, G., Graanhandel
  2    Salm, Gebrs., in Granen en zaden, Bergerweg
38    Sittardsche Steenfabr.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  3    Wessem, J. v., Notaris
17    Wolf, Adolf, fa. K. Hertzdahl, Confectiemag. en kleeding naar maat
10    Wolff, M., Slager en Koopman, Putstr.

top


SLAGHAREN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

3    Café Geerdes

4    Geerdes, A.H., Vervener, "de Eik"
2    Geerdes, H., Dir. N. V. Turfstrooiselfabr. "Catrak"

1    Hôtel Staarman

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


SLEEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SLEEUWIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 3.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Gemeentehuis voor Sleeuwijk (A. Sigmond, Burgemeester)

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Sprenger, J.E., Stalhouderij

..    Telegraafkantoor (°)

top


SLIEDRECHT (Rijkstelefoonkantoor)

(Giessendam)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 7.-- vm. tot 10.-- nm. Zon en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor.  --- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

 

69    "Alblasserwaard", Credietvereeniging, Dir. Mr. J. Kampstra

30    Baars, A., Scheepsbouwmeester, A 512
59    Baat, J.A. de., Aannemer C 33
  7    Bakker Cz., E., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, A 756
88    Ballegooijen, A. v., Broodbakker, A 637c
77    Ballegooijen Jr., C. v., Naaml. Venn. "Sliedr. Zand Expl. Mij"
90    Ballegooijen, G. v., Broodbakker, B 107
17    Ballegooijen, Gebr. v., Broodbakkerij, A 763b
34    Berg, I.J. v.d., Apotheker, B 240
33    Boer, Wed. J., in Kol. waren, comest. en gedistilleerd, C 399
93    Borsje, A., Magazijnmeester, A 266a
  9    Bos, G.J., Aannemer, B 109
66    Bos, W., Aannemer, B 221
52    Bos, Wed. W.A., Wijk B No. 46
32    Brandweer, Opperbrandmeester, P. Rijsdijk
63      Idem, Plaatsverv.-Opperbrandmeester, J.M. Visser
64      Idem, Secretaris der Directie, H. Drapers
76    Brasser, D., Particulier, Wijk B No. 237
79    Broere, M., Stalhouder, C 201
55    Burgemeester, S.E. IJpeij, Woning

71    Frankenhuis, M., Veearts, B 531

29    Gasfabriek
51    Gemeente Opzichter, J.H.B. Veenenbos
50    Gemeente Secretaris, Woning, B 197
68    Groot, J.P. de, Aannemer, Giessendam C 202

28    Haaften, J.L. v., Aannemer, B 341
10    Haaften, J.L.A. v., (Jan v. Haaften), Houthandel, B 247d
85    Haaften, M.P. v., Aannemer, B 169
61    Hartog, M.K., Aannemer, C 222
67    Hattem, B.W. v., Stalhouder, D 105
83    Hattem, G.A. v., Aannemer, B 493
75    Hofman, A.A., Aannemer, B 94
36    Hoogland, J., fa. v.d. Houte Willems, Apotheker, B 511a
89    Houten, R. v., Bierhandel, D 93

14    Jong, B.IJ. de, B 162
37    Jong, IJ.J. de, Riet en gros, C 132
22    Jong Bz., Fa. Jan de, in Hoepels, C 218

13    Kalis, K.L., Aannemer, B 108
92    Kantoor v.d. Gemeente-Ontvanger
94    Kater, J.H.C., Ned. Herv. Predikant, C 45
81    Kevie, M. v.d., Caféhouder, B 73
38    Kivit, Mej. A.M., C 44
19    Kivit v. Haaften, K.A., C 142
16    Kraaijeveld, Johs., Aannemer, B512

  6    Langeveld, Dr. P., Arts, A 733
15    Luijt, A.L., fa. Gebrs. Luijt Uitgevers v.h. Nieuwsblad voor Sliedrecht en Omstreken, B 430
87    Lunchroom "de Merwe", Gebr. v. Ballegooijen, C 34

11    Maanen, P.A. v., Notaris, B 427
45    Maatschij. tot Verz. v. IJzeren Schepen, M.C. de Jong, B 196
57      Idem, G. Dekker, Expert, schipper en steenleverancier
23      Idem, A.A. Kalis Jz., C 232
44    Meijer, A., Fotograaf en fotohandel, B 244

48    Nederlof, P.A., Aannemer, A 700c
74    Nes, Mej. C. v., Winkelierster, Wijk C 217
12    Nes, N.P. v., in fijne Vleeschwaren en Comest., B 95a
91    Nieuwpoort, T., Timmerman, A 717
56    Noordenne, E. v., Aannemer, C 135

43    Ooms, P., fa. Petri, Banketbakker, B 249

53    Politie, Hoofdagent, A. Snijders
70    Politiebureau, B 496
  2    Politiewachthuis, Boveneinde
  3      Idem, Benedeneinde
42    Prins AJ.zn., J., Landbouwer, Boterfabrik. en Melkhandel., B 214
  8    Prins Thz., A., Aannemer, B 4
41    Prins Visser, Mej. W.A.E., C 56
47    Publiek Telefoonstation, Gemeentelijk Telefoonkantoor

20    Quanjer, A.A., Arts, C 147

  1    Raadhuis, Gemeente-Secretarie, B 505
24    Rees, C.M. v., Scheepsmakerij, in aannemersmateriaal, C 300a
40    Rietveld, D., Bondscafé, B 530
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
46    Romeijn, C., Rijwielh., B 348
78    Roskam Czn., J., Aannemer

31    Scheepswerf "Baanhoek", (voorh. T. Nederlof), D 278
58    Schram, Wed. J.L., B 222
27    Smit & Co., Fop, Aanlegplaats Benedenveer
80    Societeit "Ken U zelven", B 71
18    Splunder, Fa. Johs. v., Administratie- en Assurantiekant., Kassier, C 140

  ..    Telegraafkantoor (°)

84    Uitert, D. v., Rijwielhandel, C 180a

62    Visser, A.C., Aannemer, B 3
49    Visser J.Mzn., H., Timmerman
21    Visser Gz., P., Wijnhandel., C 183
54    Volker A.Fzn., Gebrs., Dwarshelling, Scheepsbouw, Baggermateriaal
72    Volker A.P., Aannemer, D 52
35    Volker Tzn., C., Aannemer en zeepzieder, B 112
25    Volker Az., L., C 400
82    Volker F.Hzn., P., Aannemer en ontw. v. werken in gewapend beton, cementsteenfabr.

73    Waard, A.G. de, Boekhandel, B 491
  4    Watertoren der Hoogdrukwaterleiding, Mij. tot Expl. v. Waterleidingen in Nederland, A 239
39    Wijngaarden, A. v., Boek- en papierh., uitgever van "de Merwebode", Nieuwsblad voor Sliedrecht, enz., B 518
26    Wijngaarden, Wed. A.C. v., D15
60    Wijngaarden Pzn., IJ.J. v., C 220

  5    Ziekeninr. v. "Het Groene Kruis", A 785
86    Zijp, D., Arts

top


SLIJK-EWIJK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 15 Juni--31Juli van 8.-- vm. tot 1.-- nm.(*), van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. 1 Aug.--14Juni: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
(*) Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 649 / 650

Transcriptie door: George Parren / Joop Kuijntjes


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net