SLIKKERVEER (Hulptelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  9    Dubbelman, C., Stoommodelmakerij en timmerfabr. 

  8    Electrotechnische Industrie, voorheen Willem Smit & Co.

10    Lodder, D., Café en Stalhouder  

  2    Naaml. Venn. Scheepswerf "de Koophandel", Johs. Pas

11    Pool, J., Koper- en metaalgieterij, draaierij en polijstinrichting
  1    Pot Bzn., A., Dir. "Reederij op de Lek". Dir. "Reederij Arie Smit" SS Thor, en in assurantiën
  6    Pot Jr., B., Woonhuis

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  3    Scheepsbouw Mij., voorh. B. de Groot
  4    Smit, Johs., Klinknagel- en Kalefaatwerkfabr.
  7    Smit, W.B., Woonh.

....    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van uitsluiting ook onder ROTTERDAM

top


SLOCHTEREN (Hulptelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Hôtel "Hoogehuis"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


SLOTEN (Fr.) (Hulptelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Naaml. Venn. Kaas- en Roomboterfabr. "Sloten", E. Haagsma

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

  2    Wal, G.F. v.d., Koopman
  3    Wierstra, J., Logementhouder

top


SLOTEN (N.-H.) (Hulptelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. (ook op Goeden Vrijdag en Nieuwjaarsdag)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Reinders Folmer, Dr. P., Arts

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

  2    Verhulst, J.J., Melkhandel, Akerweg

top


SLUIS (Rijkstelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 4.30 nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Boucher & Co., Fabriek v. kunstmest

  3    Hendrikse & Co.'s Bankiers en Effectenkantoor

  2    James, L.G., Notaris, Kaai

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


SLUISKIL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm.(*), van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor
(*) De overbrenging van gespreksaanvragen voor sit kanttor wordt ook in den sluitingstijd daarvan, van 3.30 tot 6.-- nm., beproefd

 

1    Association Coöp. Zélandaise de Carbonisation

2    Fermont, T.M., Hôtel de Kroon

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


SMILDE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

3    Boers, Joh., Commissionnair in aardappelen

5    Endendijk, G., in Granen, kunstmestoffen en fourage

1    Hoogerbrugge, J., Aardappelmeelfabr., Kloosterveen
2    Hoogeveen Jzn., H., Hôtel, Aardappelhandel

4    Korteweg, C.I., Dir. der Naaml. Venn. "Ontginning Smilde"

6    Offringa, R.P., Aannemer, bouwkundige en handel in bouwmaterialen

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


SNEEK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcelllen zijn gevestigd: 1.  Post- en Telegraafkantoor --- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet, Kleine Kerkstr.

 

185    Ament, A.J., Arts,
  82    Andreae, Mr. P.C., Adv.-Proc., Stationsstr.
104    Architect, Stads-, Looxmagr.

182    Bakker, Fa. J.L., Scharn 31-32
    5    Bankierskantoor v. Egbert Veen & Co., Marktstr.
114    Bast, Johs., Groenteh., Ged. Pol
172    Beekhuis, W., Waterpoortgr., woonhuis
173    Beekhuis, Fa. J.J., Mag. v. benoodigdh. voor apotheken, Woudvaart
191    Benninga & Co., S., Eerste Sneeker Stoomvetsmelterij, Rienck Bockema-kade
    8    Bervoets, Gebrs., Confectie Mag., Wijde Brugstr.
164    Binkes, Fa. P., (H.C.W. Tulleners E.Lz.), Goudsmid, Scharner
  17    Bijlstra, A., Meubelmaker, stoffeerder, Grootzand
  67    Blindeman, M., Metaalhandel, 2e Oosterkade (kant. 8-1, 2-8)
105    Bloembergen & Zonen's Bank, A., Kassiers en Comm. in effec., Grootzand
115    Bloemhof & Co., S., Sigarenmag. Schapenplein h. Burgstr.
  24    Bokma, G.S., Stalhouderij, Lemmerweg
138    Bont, J.H., Tabaksfabr., Sigarenh., Oosterdijk
104    Borneman, Fa. W., Vernis- en Verffabr., Kantoor Singel 8
  29    [Idem], Fabriek, Lemmerweg
111    Boschma, L., Boekdrukker, Kleinzand 8
  81    Bouma, Dirk J., Handelsagent, Hoogend.
  91    Bouma, Dr. G., Arts, Wijde Noorderhorne
  20    Bouma & Zn., G.N., Meelfabr., Achterom
150    Brandenburgh, Fa. H., Boek- en Courantdrukkerij, Nieuwe Sneeker Courant, Kleinzand
  66    Brenninkmeijer, C. & A., Mantels en Stoffen, Oosterdijk
  41    Brenninkmeijer Zonen, H., Manufacturen, Tapijten, Grootzand
147    Brouwer, Fa. M., Mag. "de Lantaarn", bedden, confectie enz., Nauwe Burgstr.
193    Burgelijk Armbestuur, Oude Koemarkt

161    Cate, Fa. Y. ten, (H.Prins), in comest. en fijne vleeschw., Nieuwenoord
  35    Cate Fennema & Alma, Ten, Kassiers en Comm. in Eff., Hoogend.
127    Coöp. Stoomzuivel-, Olie- en Veevoederfabr. "de Westerbrugsloot", Dir. P. Jensma, Uitwellingerga
  96    Couperus, E., Rund-, kalfs en varkenssalgerij, Kleinzand

  54    Dam, Fa. H., Koekfabr., Peperstr.
  42    Dethmers, F.J., woonh. Stationsstr.
122    Dethmers & Co., In bakkersw., Gedempte Pol
207    Dijkstra, Fa. S., Stoomaardewerkfabr. v schoorsteenspotten, Kappen, Friesch Kunstaardewerk, enz.
165    Dikland & Zonen, R., Meubelmakerij, Stoffeerderij, Verhuizingen, Scharn 34 en 35
  21    Dir. Sneeker Telefoonnet, E. Nieuwenhuis, Grootzand
137    Dokkum, Lolke, Apotheker, Fabr. v. Chemicaliën, Kleinzand
158    Doodkorte, J.H., Deurwaarder, Marktstr.
  45    Douma Jzn., A., Wagenmaker, Oude Koemarkt
106    Drijfhout, E.J., Handelsdrukkerij, Uitg. Adv. blad, Scharn
    4    Druten, J.F. v., Boekh, Boekdrukker, Uitgever, Markstr.

126    Faber Pzn., U., Smederij, Oude Koemarkt
112    Feenstra, Erven B.J., (E. Feenstra), in Bouwmaterialen, Achterom
  57    Feenstra, J.R., Goud- en Zilversmid, Schaapmarktplein
195    Feenstra Johzn., R., Boek- en Muziekhandel, Kleinzand h. Singel
  61    Feer Pz., J. v.d., Huish. art., Glas, Verfwaren, Lakken, enz., Kleinzand
166    Feitsma, Age R., Kaashandel, Looxmagr.
159    Friesch-Dagblad, Ged. Pol
190    Friesche Veem, Dir. S.Schaap, Verl. Westersingel (Interl. opbellen No. 63)

  50    Gasfabriek
104    Gemeente-Architect, Looxmagr.
178    Gemeente-Reinigingsdienst
  11    Gend & Loos, v., Collignon & Co., Dir. E. Priester, Schaapmarktplein
107    Gerbensma, R., Notaris, Kronenburg
210    Gerbrandy, Mr. P.S., Adv.-Proc., Verl. Westersingel
  25    Glasfabr., Noordelijke, M.J. Houwing, Kaatsland, kantoor tel. no. 30
198    Glastra, H., Vischhandel, filiaal, Grootzand 
  89    Gorkum & Witteveen, v., Handel in Bakkersw., Ged. Haven
174    Gorter, G., Stoom-, wasch- en strijkinr. "Frisia", Oppenhuizerweg
141    Gorter, P., Sigarenfabr. "Cuba", Bolswarderweg
  74    Gorter, P., Sigerenmag., Fil. Sigarenfabr. "Cuba", Nauwe Burgstr
  60    Gorter & Zn., R., Wijnh., Ged. Pol.
  70    Graaf, A.J. de, fa. de Graaf & de Wolf, Aannemers, timmerlieden, 2e Oosterkade

149    Haga, G., Fabr. v. drabbelkoeken, Galigastr.
123    Haga, M., IJzerwaren, Oosterdijk, woonh. Kleinzand
  79    Halbertsma, Hijlke, Stationsstr.
  19    Halbertsma's Zuivelindustrie, Johs., Kaash., Geeuwkade
  69    Halbertsma's Zuivelindustrie, Johs., Roomboterfabr., Oosterpoort
170    Ham, P.B. v., Tandarts, Oosterdijk h. Poorterzijlen
  16    Hanenburg, S., Hôtel en Stalhouderij "Het Rood Hert", Wijde Noorderhorne
129    Hannema, Dr. J., Arts, Verl. Westersingel
179    Hansma, Fa. A.L., Automobielhandel, Noorderpoort
  63    Heerema, S., In granen en vogelzaden, Kleinzand
206    Heij & Huisman, v.d., Verhuizingen en transporten, Looxmadwarsstr.
  12    Henrich Lampe geb. Schrakamp, Wed. B., Stationsweg
  36    Henstra, H., fa. Buwalda & Co., Kol. waren, Hoogend
169    Heringa, Johs., J., Notaris, Verl. Westersingel
  93    Hertzberger, L., Arts, Marktstr.
144    Hibma, J.G., Dir. Kon. Nederl. Mij. v. Kaas- en Roomboterfabr., Stationsstr.
135    Hiemstra, A.J., Slager, Kleinzand
142    Hingst, A.F., Corresp. v. d. Ned. Bank, Hoogend
163    Hoekstra, W., Kunstmesthandel, Waterpoortsgr.
  52    Hoff, H.E.A. v.d., Banketbakker, Oosterdijk 242
  49    Horst Jzn., G.H. ter, Houthandel, steenfabrik., Geeuwkade
183    Horst, J. v.d., Riviervisch- en palinghandel, a.d. Geeuw
  18    Hôtel "Stad Munster", A. Stockmann, Wijde Burgstr.
  15    Hôtel "de Wijnberg", B. S. Stellingwerff, Marktstr.
  64    Hout, K.J. v., Inspecteur Brandwaarborg Mij. "Woudsend", Hoogend
  55    Houtman, Jur., Vleeschhouwer, Schapenplein
  22    Houwink, C., "Buitenrust", Kaatsland
  27    Houwink Mevr. Wed. J.J., Lemmerweg
  43    Houwink Gz., Fa. Jan, Fabrik. v. verfw. en vernissen, Oude Koemarkt
  30    Houwink, M.J., Glasfabrik., Scharn. (Kant. v. 8--8)
  80    Hubert & Co., W., Machinefabr., (van 8.30--9 vm. en 12--1 nm. en na 6.30 nm. tel. No. 184) 
           de Franekervaart
184    Hubert & Co., W., (W. Nieveen), Kleinzand
110    Huisman, H., Fruith., Kruizebroederstr.

109    Jong Kz., A. de, Corr. der Brand-Ass. Mij., Woudsend, Oud Kerkhof
117    Jong Izn., F. de, Architect, Stationsweg
124    Jong Pz., P. de, particul. adres, Stationsplein
  48    Jong Pzn., P. de, Graanh., assurantiën, Dir. v. d. "Frieslands Jachtclub", Waterpoortsgr.
  44    Jongbloed, G., Grossier, wijnh., Havenzijstr.
103    Joustra & Zn., J. Huges, Fa. Wed., Grossier, Wijnh., Kleinzand

151    Kasemier, R., In vleeschw., enz., Agent v.d. Stoomzuivelboerderij "de Volharding", Vinkenburg
  98    Kingma, M.H., Olieslager, Kleinzand
168    Klein, Dr. H., Arts, Marktstr.
113    Kok, Gebr., Granen en fourage, Waterpoortsgr.
144    Kon. Nederl. Mij. v. Kaas- en Roomboterfabrieken, Dir. J.G. Hibma, Stationstr.
155    Koolstra & Zn., P., Gas- en waterleiding, Metaalwerkers, Kruizebroederstr.
  51    Kuijt A.M., Kleinzand
140    Kuperus, A., In oliën en vetten, Kleinzand

  38    Lampe, Gebr., Mantels Manufact., Heerenkleeding, Grootzand
  26    Lampe, Fa. B. Heinrich, manufacturen en gros voor het zuivelbedrijf, Nauwe Burgstr.
  33    Lankhorst & Zn., N.J., Fabrik. v. Touw, garens, netten, Kant. Rienck Bockemakade
  90       Idem, Fabr. Lijnbaan, (voor interloc. no. 33 opbellen)
154    Leeuwenburg, Naaml. Venn., Dir. K. Meima, Dames-, Heeren- en Kinderkleeding, Leeuwenburg

  75    Maréchaussée-Kazerne, Leeuwarderweg
120    Meijer, Johs. W., Fabrik. v. vruchtenwijnen en drogist, Leeuwenburg
157    Meindersma, Fa. B., (S. Sanders Ezn.), Drogerijen, chemicaliën en verbandstoffen, Scharn
181    Metz, Gebr., Stucadoors, Sneeker cement- en kunstzandsteenfabr., Scharn
  71    Minkema, Fa., Rijwielh., Kruizebroederstr.
  62    Mispelblom Beijer, Gebr., Kassiers, Oosterdijk
  53    Molen, Fa. H. v.d., (P. Ypes Jzn.), In brandstoffen, 2e Oosterkade

146    Naaml. Venn. Gebrs. Bervoets, Fabr. v. waschbare kleeding "de industrie", Julianastr. 72
           (van 12½--2 en na 7.-- nm. Tel. No. 8)
188    Naaml. Venn. Sneeker Alg. machinch. "het Landbouwhuis"
  73    Naaml. Venn. Veevoederfabr., "de Hoop", 1e Oosterkade
  92    Nederl. Tramweg Mij., Station, Bolswarderweg
  23    Nieveen, R., Stoombootdiensten Groningen, Amsterdam, Zwolle, Arnhem. Balthuisstr.
  62    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-Agentuur Gebr. Mispelblom Beijer, Oosterdijk
128    Noury & v.d. Lande, Meelfabr., Oppenhuizerweg

  37    Obbema, Fa. F.J., Photograaf en Kunsth., Grootzand
192    Oppedijk, Filiaal Wed. W.J., Houthandel, Zwarteweg
176    Ozinga, F., Hôtel-Café-Rest. "de Stadsherberg", Rijwielhandel, Lemmerstraatweg

  31    Pastorie R.K. Kerk, Harinxmakade
    7    Piersma, G.T., Boter en Kaash. en Comest., Peperstr.
153       Idem, Pakhuis, Prinsengr. (Interl. tel. no. 7)
  85    Pijtersen, Fa. F.H., Machinehandel v. Zuivelfabr., Reparatiën, Singel
187    Piso, Jac., Café-Rest. "Het Park", Stationsweg
  13    Politiebureau, Marktstr.
  72    "Port von Cleve", Café, F. Wijmenga, Marktstr.
  88    Posma, Johs. B., Kruideniers- en Gruttersw., Wijde Noorderhorne
  95    Posthumus, Dr. D.H., Arts, Kleinzand

  47    Reitsma, F., Handelsagent, Wijk 14, No. 59
131    Riemersma en Weissenbach, Boek- en Handelsdrukkerij "de Hoop", Gr. Kerkstr.
116    Rienstra, Y., Paardenslager en paardenhandelaar, Zuidend.
 . . .    Rijkstelegraafkantoor (º) 
  99    Rijpkema, J., Café-Restaurant "Onder de Linden", Marktstr.
180    Ringnalda, H.F., Aannemer en timmerman, Achterom
139    Ringnalda, S., Slager, Oosterdijk
115    Rollema, G., Boterhandel, Oppenhuizerweg
  59    "Roode Winkel", fa. W. Vergnes, Manufacturen, Oosterdijk
134    Ruiter, S.G., Smederij, Oosterdijk

197    Schijfsma, Joh., fabr. v. Zilverwerken, Grootzand
  97    Schram, P., Hôtel, Café-Rest., Parkstr.
108    Sevensma, Ruurd, Meelhandel, Marktstr.
  58    Smit Ez., J., Rijwielh., Naaimachines, Nauwe Burgstr. 
194    Smit, Fa., (Deenik), Banketbakkerij, Grootzand
160    Societeit "Amicitia", Leeuwenburg
203    Spoelstra, Herm., Slager, grossier in rund-, kalfs- en varkensvleesch, Gr. Kerkstr.
130    Staa, W. v., Veearts, Wijde Noorderhorne
  14    Stadhuis, Marktstr.
  32    Stam, W.T., Glas- en Aardewerk, Kleine Palen
121    Stapensea, G., Architect, Stationstr.
  76    Station H.IJ.S.M., Stationsplein
  65    Stockmann, Fa. Carl, "Het Hooghuis", Manufacturen, Damesconfectie, W. Burgstr.
  56    Stockmann & Zn., G., Manufacturen, Schaapmarktplein
  34    Stoomboot Mij. "Nijverheid", Dir. P. Schenkius, Kleine Palen
  87    Stoomboot Mij. "St. Martin", Agent H. Zijlstra, Jousterkade

 . . .    Telegraafkantoor (º)
  83    Terwisga, P. v., Handelsagent, Looxmagr.
196    Terwisscha v. Scheltinga, J., Boter, kaas, kruideniers- en grutterswaren, Kleinzand
148    Tienstra, J., Lunchroom, Brood- en koekbakkerij, Grootzand
132    Tonnema en Co., Fa., Suikerwerkfabr., Kleinzand
208    Tromp, Fa. Joh., Grooth. in biscuits, suikerwerken, sigaren, Oosterdijk

204    Urban, C.J.H., fa. W. Borneman, Singel 8

209    Veen G., woonh., Marktstr.
133    Veen, L.R., Banketbakker, Grootzand
  10    Veen & Zn., A., Kol. waren Olieslagers, Kronenburg naast de Waag
  78    Visser, R.S.H., Stationsstr.
  77    Visser, R.S.R., Westersingel
  39    Visser's Zn., R.S., Koffiehandel, Grootzand
186    Volkers, H.J., Banketbakker, Burgstr.
  40    Volkers & Zn., Johs., "Metalen Wereld", Grootzand

175    Waal, A.G. de, Sigarenmag., Schaapmarktplein
143    Wagter & Zn., P., Bloemisterij, Kleinzand
136    Waringa & Co., Kassiers, Waterpoortsgr., hoek Veemarkt
    9    Weeshuis, Old-Burger-, Kruizebroederstr.
125    Werff Gzn., D. v.d., In hout en bouwmaterialen, Kaatsland
    6    Westerhof, Fa. H., S. Henstra, Kol. waren en Comestibles, Leeuwenburg
200    idem, winkel, Leeuwenburg (Interl. tel. no. 6)
  68    Westra, S., Boter-Exporth., Looxmagr.
  72    Wijmenga, F., Café Rest. Port v. Cleve, Marktstr.
205    Wilde, M.J.J. de, Grossier in levend- en geslacht vee, Kleinzand 34
  46    Wilhelmy, F., Handelsagent, Stationsstr.
145    Wolf, F. de, Aannemer, Timmerman, partic. adres, Stationsweg
189    Wouda, N.J., Harinxma-kade
101    Wouda, Yke, fa. N.J. Wouda

156    Ypes Jzn., P., Handelsagent, Bothniakade

162    Zandhuizen, K., Stoomtabaksfabr., Wijnhandel, Grossierderij, Wijde Burgstr.
118    Zandstra, H., Kol. en gruttersw., Kronenburg
119    Zandstra, H., Filiaal, Kol. en gruttersw., Oosterdijk
177    Zeijl, W., in Eff., hypoth., enz., Coöp. spaar- en voorschotbank der Vereen. "Boaz", Oude Koemarkt
171    Zelle, W., Stationstr.
  84    Ziekenhuis, St. Antonius-, Stationsweg
152    Zijl, Wed. G. v.d., Stalhouderij, Leeuwarderstraatweg
102    Zijlstra, R., Brandstoffenhandel, Verl. Westersingel
  86    Zuivelfabr., Coöper. Stoom-, Scharnegoutum
  94    Zuivelfabr., Kon. Mij. Kaas- en Roomboterfabr., Dir. Loets v. Hoorn, Bolswarderweg
167    Zwart & v.d. Werf, Fa., S.B. v.d. Werf, Stoombootdienst op Lemmer, Akkrum & Gorredijk, Jousterkade

top


SOEST (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen:
van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

2    Haks, M., Stalhouder, Brinkweg
1    Holman, A., Aannemer, Holleweg

6    Man, P., Banketbakker en Kok, Hôtel-Pension, Lunchroom

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Siem, D., Villa Sleeswijk Heuvel
4    Sprenger v. Eijk, J.J., Lazarusberg

....  Telegraafkantoor (°)

5    Wesseling, F.H., Bella Vista

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder BAARN

top


Soestdijk zie onder Baarn

top


SOESTERBERG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Braams, L.H.F., Villa "Sonnevanck"

4    Casteleijn, J., Utrechtsche-straatweg
8    Coblijn, A.N.S.W.L., Luitenant-aviateur
8    Coblijn, L.F.E., Luitenant-aviateur

8    Heijst, F.A. v., Luitenant-aviateur
5    Hofstee, M.L.J., 2e Luitenant-aviateur, Huize "Nelly-Stein"

8    Luitenant A.N.S.W.L. Coblijn
8    Luitenant F.A. v. Heijst

7    Militaire Luchtvaart Afdeeling

1    Putman, J.J., Hôtelhouder, "Huis ten Halve"

....  Rijkstelegraafkantoor (°)
2    Rutgers v. Rozenburg, Jhr.Mr. D.L., Huize "de Pals"

....  Telegraafkantoor (°)

6    Walaardt Sacré, H., Kapitein der Genie, Secr. der Comm. v. opstijgingen v.d. K.N.Ver.v.Luchtvaart

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ZEIST

top


Solwerd zie onder Appingedam

top


Someren zie onder Asten

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 651 / 652 / 653 / 654

Transcriptie door: Fokke Zwaan / Dick Warrink / Ruud Feenstra / Joke van Veenendaal


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net