SOMMELSDIJK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm. (*), van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor op werkdagen tot 9 uur des namiddags kunnen door en met de op dat kantoor rechtstreeks aangeslotenen, interlocale en internationale gesprekken worden aangevraagd.

 

  9    As, W.C. v., Mr. Schilder, Hoofdagent Bierbr. "d'Oranjeboom"

  2    Boekhoven, W., Stoomdrukkerij, St. Jorisdoelstr.

  6    Flakkeesche Bank

  1    Gast & Zn., M. de, Kassiers, Marktveld
  8    Gemeentehuis

10    Haas, M. de, Veehandel

11    Knöps, S., Arts

  4    Leeuw, I., voorh. M. de Haas, Vleeschhouwer

  3    Rijke, J. de, Hôtel de Commerce
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Spee, G., Hôtel Spee

  ..    Telegraafkantoor (°)

  7    Vroegindeweij, D., Comm. in landbouwproducten

 

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder MIDDELHARNIS

top


SON (N.-B.) (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot -- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


SPAARNDAM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- v.m. tot 11.-- v.m., van 12.-- m. tot 1.-- n.m., van 2.-- n.m. tot 3.-- n.m., van 6.-- n.m. tot 7.-- n.m. Zon- en Feestdagen: van 9,-- v.m. tot 10.-- v.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Dijk, F. v., Werf "Hollandia"

  6    Fridagh, S.G.L.F. Baron v., Burgemeester, Secr. der Commissie v. Bestuur over het Gesticht "Duin en
        Bosch"

  2    Jukes, Th., Vischhandel

  1    Kok, W., Vischhandel

  3    Max, K., Zeilmaker

  4    Nije, W., Arts

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  7    Rijnland, Hoogheemraadschap v., Werkbaas J. de Vries

  ..    Telegraafkantoor (°)

  5    Wageningen, J.H. v., Aannemer

top


SPAKENBURG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Maart--31 Mei: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 9.-- nm. 1 Juni--ultimo Februari: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zondagen: Geen dienst. -- Feestdagen: van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  7    Dekkers, Fa. H., timmerman, metselaar en aannemer
  6    Duijst, C.J., Vischhandel

  1    Gemeentebestuur van Bunschoten
  8    Graaf Az., Z. de, Vischhandelaar en Kastelein

  5    Koops, E., Vischhandel
  3    Koops Dzn., R., Vischhandel

  2    Muijs Wzn., W., Vischhandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  4    Roos, H., Vischhandel

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


SPANBROEK (Hulptelefoonkantoor)

(Opmeer)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Balen Blanken, G.C. v., Arts

  1    Igesz, F.C., Grutter, Opmeer

  2    Koomen, P., Graanhandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  4    Stapel, Dr. P., Rijksveearts

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


Spankeren zie onder Rheden


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 655

Transcriptie door: Eugène van der Pijll


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net