UITGEEST (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- vm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

 7    Bakkum Ezn., P., fa Bakkum & Kabel, Bloemisten

  1    Gemeente-Secretarie.
10    Goeman, C.P., Stalhouder

  5    Holl. Melksuikerfabr., N.V.
13    Hôtel en Stalhouderij "de Ooievaar", H.Zonjée

  8    Koopman, S., Bierhandel

  9    Lith, A. v., Burgemeester

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
12    Rive, Dr. P., Arts

  6    Schoehuijs, J., Bloemkweeker

  ..    Telegraafkantoor (°)
  2    Twisk, J.C., Bloemist

11    Visser, J.S., Grossier in kruideniers- en bakkersart. (9-1, 2-3.30)
  3    Visser, S.J., Fabr. v. kaasstremsel, enz. (9-1, 2-3.30)

  4    Zonjée, K., Volgelkooienfabr.

top


UITHOORN  (Rijkstelefoonkantoor)

(Mijdrecht)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Coöp. Zuivelfabr. en Melkhandel op Amsterdam, Mijdrecht

  7    Engel & Zonen, W., Graanh., Mijdrecht

  2    Fabr. v. Melkproducten "Uithoorn"
11    Fritschy, C., Hôtel-Café-Rest.

  9    Jong, J. de, Med.Docts., Arts

  5    Kaaskoper, W.N., Arts, Dorpsstr.

  8    Mij. voor Zwavelzuurbereiding, voorh. G.T.Ketjen & Co.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  4    Roeloffs Valk, A.C., Notaris

  ..    Telegraafkantoor (°)
  6    Tol, H. v., Molenaar, Dir. Stoomboot Landbouw

  3    Verhoek, W., Hôtel- en Stalhouder
  1    Vliet, Gebr. v., Houthandel

top


UITHUIZEN  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

1    Bos, C.J., Comm. in vlas en stroo, Stationstr.

2    Dojes, R.P., Dir. der Ned.-Amerik. Hypotheekb. (9-12, 2-6.30), Corresp. 1e kl. der Ned.Bank
      (9-12, 2-4), Lid der 1e Kamer der Staten-Generaal

9    Fongers, H.H., Boekhandel, Drukker en Uitgever

4    Gemeentehuis

6    Huizinga, D.J., Kassier, Comm. in Eff., Hoofdstr.

5    Kool & Wildeboer, Fa., In cementwaren

2    Ned.-Amerik. Hypotheekbank, Dir. R.P. Dojes, (9-12, 2-6.30)

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

7    Sleumer, Joh., In vlas, fourages en aardappelen

..    Telegraafkantoor (°)
8    Tichelaar, C.J., Steenfabr. en handel in bouwmaterialen

3    Weert, K., Fourageh., Hoofdstr.

top


UITHUIZERMEEDEN  (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Holstein, D., Comm. in fourages

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ULESTRATEN  (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 671

Transcriptie door: Gertie van Lienen-Visser


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net