VEENWOUDEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3. nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst: (Ook op Nieuwjaarsdag).
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Kaas- en Roomboterfabr. "Freia"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

  2    Vries, Sj. de, Boterhandel

top


VEERE zie onder MIDDELBURG

top


VEESSEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Bakhuis, H. J., Wethouder

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


VEGHEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

22    Aukes, A. J., Kol. waren, Hoofdstr.

11    Bergh & Co., F. v.d., Graanhandel
  1    Berkel, C. v., Koopman, Middegaal
16    Binneveld & Schellen. Fa., In hulpmeststoffen en krachtvoeder

18    Haaren, W. v., Smid, Hoogstr.
  2    Harten, H. v. d., Stoombierbrouwerij en wasscherij
14    Hout, A. P. v., Houth., Hoogeinde

  6    Klomp-Bueters, J., IJzer- en Staalhandel

  5    Leeden, Wed. J. v. d., Hôtelhoudster

  7    Maussen, L., Koopman, Marktstr.
  3    Maussen, Gebr., Kooplieden, Stationstr.
17    Monnickendam, S., Koopman, Hoogeinde

20    Rath Lzn., Fr., Mag. "de Ster", Stationstr.
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  19    Smits, H. H. M. B., Bierbr., Hoogstr.

....    Telegraafkantoor (°)
13    Tünnissen, H., Stationschef, Haven Station

12    Veghelsche Schroefstoomb. Mij.
16    Vissers, C. J., In hulpmeststoffen en krachtvoeder, Vert. der fa. Binneveld & Schellen
  8    Völker, J. B. A., Boterfabr., Woonh.
10    Völker, J. B. A., Boterfabr., Fabr.
  4    Voort, Dr. A. C. v. d., Arts, Hoofdstr.

  9    Winter, S. de, fa. J. de Winter, Koopman, Hoofdstr.
23    Wolf, M., In lompen en huiden

15    Zutphen Thz., H. v.
21    Zutphen Thzn., H. v., In kunstmest en veevoeder

top


VELDHOVEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3. nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


VELP (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Zie onder het locale Rijkstelefoonnet RHEDEN.
Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ARNHEM.

top


VELSEN (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 6.30 vm. tot 9.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor IJmuiden. -- 2. Post- en Telegraafkantoor Velsen. -- 3. Centraalbureel. -- 4. Rijksvischhal. -- 5. Raadhuis te Beverwijk

Zie voor de nummers van aansluiting onder BEVERWIJK en IJMUIDEN.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 700

Transcriptie door: Michel Serné


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net