VELSEROORD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd In het Hulptelegraafkantoor.

        Korthals & Co., H.F., Vernisfabr.

  2    Richards, J.D., Handel in inmaakglazen. en sterilisators
....    Rijkstelegraafkantoor. (°)

....    Telegraakantoor. (°)

top


VENHUIZEN (Alleen HulpteIefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm. van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


VENLO (Rijkstelefoonkantoor)

(Blerick, Steijl en Tegelen)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.- vm. tot 10.- nm. Zon- en Feestdagen van 8.- vm. tot 10.- vm., van 12.- m. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 8.- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet, Raadhuis. - 3. Kantoor Gasfabriek.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het station.

  332    Achten, H., Vrachtrijder, Roermondschestr. Tegelen
  260    Adams, Jos., Agentuur in granen, Roermondschestr.
    67    Albertushof.
  168    Alphen, M. v., In bouwmat., Roermondschestr.
  223    Ambachtsschool, Tegelscheweg
  188    American Petroleum Cy, Depôt Venlo, fa. Jos. Stoot, Tegelscheweg
  312    Annahof, St., Haandert, Tegelen
  244    Antoniusklooster, Pensionaat, Blerick
  365    Antonius-Pensionaat, Schwestern U.L. Frau, Venloscheweg, Tegelen
  237    Arbeidsinspectiebur., Goltziusstr.
  292    Armbestuur, R.K., gebouw "de Schief", Kl. Kerkstr.
  326    Assman, Wed. 0., Venloschestr. Tegelen

      1    Bank- en Handelsvereen. v. h. P.J. Berger, Keulsche poort
    31    Bartels, Leo H., Parade
    99    Bartels-Maas, H. H., Kolon. waren, Klaasstr.
  314    Basten Batenburg, Carel v., Burgemeester, Bongerdstr. Tegelen
  315    Basten Batenburg, Mr. J.H.A. v., Adv., kasteel Holtmühle, Tegelen
  274    Baten, H.J., Parkstr.
  256    Bauduin, M.W.H., Deken, Gr. Kerkstr.
  189    Beckers, J., Rijks-Veearts, Martinusstr.
  313    Beckx, P.J.. Spoorstr. Tegelen
  485    Bedaux en Jessen, Rijwielhandel, Parade
  123    Beek, J.A., Parade
      2    Beekmans, E., kant., Panhuisstr. 7
  235    Benders-Haenen, W., In steenkolen en aardappelen, café-rest., Slooterbeekstr.
      4    Berden, G., Rijtuigverh., Parade
  300    Berger, Emile, Kaldenkerkerweg
  484    Berger, Matha., "Mariaweide", Nieuwstr.
    98    Berger, Tony, Spoorstr.
      6    Berger, Wed. Chr., Nieuwstr.
  265    Bergh, B. v. d., woonhuis
  165    Bloemen-Hoefnagels, F., Bakker, Vleeschstr.
  201    Bloemen-Kuyper, H., Banketbakker, Klaasstr.
      7    Boeken, C., Parade
  444    Boekholdt, M. v., Café-Rest., Metselaar en Aannemer, Maasbrug, Blerick
  169    Bongaerts, M.E.H.C., Ingen. der Tractie S.S., Bur., Keulsche Poort
  296    Idem, woonh., Kaldenkerkerweg
      8    Bontamps, Fa. Wed. H., Maasstr.
      9    Boom, H. v., IJzerwinkel, Vleeschstr.
  239    Idem,   woonh. Moerdijkstr.
  147    Boots-Smeets, Jos., Slager, Gasthuisstr.
  445    Bosscher, F.F., Tegelscheweg
  129    Bouwens, H. J., Hôtel "Germania" Heulschepoort
  227    Brandalarm, M. Schoeren-Dings, Kaldenkerkerweg
  411    Brandlokaal, (voormalige militaire bakkerij), Bolwaterstr.
  446    Brans-Mulder, Wed. C., Café Rest. en logement, Maasstr.
  478    Brenneker, Heres & Co., Eerste Ned. Kunstzijden-Gloeikousen-fabr. "Aurora", Hoogeweg
  166    Breuers, N., Stationsemplacement
  167    Breners, N., Kaldenkerkerweg
  454    Breuers-Janssen, A., Broodbakkerij en slagerij, Gelderschestr.
  338    Broek-Breuer, L. v. d., in hoeden en petten, Groote Str., Tegelen
  125    Brouwers, Wed. Jos., Nieuwstr.
    71    Burgemeester, Oost-Singel
  275    Buscher, H., Villapark

  217    Café "Central", Markt
  107    Café Suisse, Vleeschstr.
  172    Canjels, Fa. Wed. J. M., in Manufact., Parade
  225    Canoy, Aug., Kaldenkerkerweg
  462    Canoy, F., Kaldenkerkerweg
    69    Canoy & Ch. Busselg Ch., Wijnh;. kant. Villapark
  305    Canoy-Herfkens & Co., Steenfabr., Venloscheweg, Tegelen
  135    Canoy-Herfkens & Co., Steenfabr., In 't Ven
    14    Casino-Sociëteit, Kaldenkerkerweg
    15    Caubo, J., Port v. Cleve, Vleeschstr.
    76    Centrale Werkplaats S.S., Blerick
  482    Claessens-v. Dijck,Ch.. Banketbakkerij, Parade
  370    Cleophas-Dings, L., Hôtel Central, Steijl
  430    Coehorst, G., Mag. v. ijzerw. En gereedsch., Nieuwstr.
  258    Coenegracht, Emile, Blerick
  119    Collin-Gielen, J., Jodenstr.
  231    Concertgebouw, Kaldenkerkerweg
  149    Conen, C.A., Slager, Heutzstr.
  279    Cool, W., Stoomworstfabr., Maasstr.
  122    Coppes, H., Fa. Coppes & v. Oijen, woonh. Panhuisstr.
  471    Coppes & v. Oijen, Bouwmaterialen en brandstoffen, Straelscheweg
  131    Cornet-Mulkens, H., Moerdijkstr.
  364    Cuijpers, Gebr., Stoommolen Roerm. Str. Tegelen
    17    Custers, Fa. Gebrs., Klaasstr.

  472    "Dablo", Matrassentabr., H. v. Daelen-Bloemen, Parade
  489    Dael, A. v., Slager, Noordsingel
  208    Daelen-Bartels, W. van Modes, Steenstr.
  182    Daelen-Meuter, J. v., Modeart., Klaasstr.
  424    Dawans, Jos., Auto-garage, Lomstr.
  328    Dentjens, Wed. Joseph, Kruis, Tegelen
  456    Derkx,W.,Hôtel "Keulsche Kar" Parade
  224    Derkx & J. Boots. Wed. F., In comestibles en delicatessen, Lomstr.
    18    Dielen, H.. Slager, Markt
  403    Dijck-Ebus, G. J. v., In gedistilleerd, Gelderschestr.
  493    Dijk & Co., D. v., Heeren- en kinderconfectie, Parallelweg
  330    Dings, Wed. Paulus, Slager, Beekstr., Tegelen
  363    Dings-Noldus, C., Brood- en koekbakkerij, Spoorstr., Tegelen
  509    Dir.v.h. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Roermondschestr. 63
  304    Doesborgh, W., IJzergieterij
    19    Dominicanen-Klooster "Trans Cedron", Kl. Beekstr.
  369    Dondit-Freulich, J., Meubelfabr. en mag. Venloscheweg, Tegelen
  416    Dröge, J. G., Tandarts, Peperstr.
  379    Drooglever, G.M., Werktuigk. Ingen., Hoogstr., Tegelen
  118    Drost, S., Drogist, Lomstr.
    20    Dubois, V., Arts, Houtstr.
  491    Dütting, Aug., Oostsingel

  451    Elias, A.J., Koperslagerij, mag. v. lampen en huish. art. Lomstr.
    21    Engels, P., Bakker, Vleeschstr.
  361    Engels, Wed. P., "Drie Kroonen", Venloscheweg, Tegelen
  248    Erp, Victor v., in rijwiel- en automobielbanden, Nieuwstr.
  101    Ewijck, Chr. v., Koperslager, Gr. Kerkstr.
  148    Ex-Deckers, J., Mantelmag., Vleeschstr.

  355    Faassen, H., in Granen, meel, zaden en guano, Roermondscheweg, Tegelen
  501    Faessen, W. Henri, In rijwielen, motoren en auto's, Parkstr.
  144    Faldera, Aug., Rooddorp
  429    Faldera, Aug., woonh., Oostsingel
    22    Franssen, Jac., Rijwielh., Afd. en gros en automobielen, kant. Straelscheweg
  186    Idem,   Afd. détail en reparatie, Straelscheweg
  457    Frings, Fa. J., (H. Böggemann Hendrix), Huish. art. en jachtbenoodigdh., Vleeschstr.

    89    Gambon, J. Louis, Nieuwstr.
  176    Gasselt, G. v., In Brandst., Roermondschestr.
  287    Gasselt, H. v., Tegelscheweg
  460    Gasselt, Jac. v., Koperslager, Steenstr.
  134    Gasselt, J.M. v., Houtmag., Molensingel.
  133    Idem,   Kant. Roermondschestr.
  284    Gasselt-Bouman, L. v., Café, Maaskade
    26    Gasthuis St. Joseph, Begijnengang
  298    Gasthuis, Kantoor, Begijnengang
  412    Geertsen-Beek, G., Slager, Gr. Kerkstr.
  470    Gem. Electriciteits-bedrijf, bur. Hoofdopzichter, Valuasstr.
    25    Gem. Gasfabr., Waterl., Telefoon en Electr. bedrijf Kant., Puteanusstr.
  390    Gem.-Secretarie. Tegelen
  210    Gem. Spaarbank en arbeidsbeurs, Administratiegeb., Gr. Markt
  127    Gem. werken, kant. administr. gebouw, Markt
    27    Gend & Loos, Fa. v.. Spoorstr.
  455    Geominy, J., In Fruit en groenten, Tegelscheweg
  146    Geominy, Jos., Photogr. Atelier Klaasstr.
  290    Gerards-Zanders, J., In groenten en meststoffen, Blerick
  214    Gerritsen, H*ocirc;tel "de Gochsche Kar", Gr. Kerkstr.
  327    Gitmans, Emil, Bierbr., Groote str., Tegelen
  339    Citmans, Gez., in manufact. Grootestr. Tegelen
  324    Gitmans, Wed. A., Hôtel, Grootestr., Tegelen
    28    Gitsels, Fa. M., Kant. stoomkoffiebranderij en kolon. waren, Steenstr.
    40    Idem,   Winkel, Klaasstraat
  289    Idem,   Winkel, Moerdijkstr.
  220    Godshuizen, R.K., Gr. Kerkstr.
  104    Goederen-bur., Staatsspoorw.
  111    Goossens, Wed. Ad., Vleeschstr.
  110    Goossens, Aug., "de Koel", Herungerweg
  113    Goossens, Em., Goltziussingel
    29    Goossens, Eug., Keulsche Poort
    30    Goossens Felix, Villapark
  171    Goossens Lzn., Felix, Stoomlijnmeelfabr. en graanmaalderij, Maasschriksel
    32    Goossens, Ferd., Villapark
    33    Goossens, Frans, Kaldenkerkerweg
  174    Goossens, Henri, woonh., Parade
    34    Goossens, Fa. H., Steenhouwerij, Parade
  428    Goossens, M., Roermondschestr.
  259    Goossens, Fa. M.F., kantoor, Klaasstr. (9-12, 2-6, bij geen gehoor of tusschentijds tel. no. 35)
    35    Idem,   Winkel en woonh., Klaasstr.
  443    Idem,   filiaal, Maasbrug, Blerick
  371    Idem,   Filiaal. Steijl
  261    Goossens, Victor, in industrieele Oliën en vetten, Picardie
  486    Goossens-Walters, Léon, Oostsingel 3
  253    Grenskant. "Keulsche barrière", Kaldenkerkerweg
  353    Grenskantoor "Tegelengrens", Tegelen
  252    Grenskantoor "Wezelsche barrière", Straalscheweg
  483    Grinsven, H.C. v., Roermondschestr.
  297    Grinten, Frits v. d., Heerenmodemag., Vleeschstr.
  158    Grinten, L. v. d., Nederl. boterkleurselfabr., Villapark
  108    Grinten, Fa. L. v. d., Apoth., Klaasstr.
  216    Grinten, Gez. v. d., Klaasstr.
    61    Grinten, Emilie v. d., Parkstr.
  513    Gruijter & Zn., P. de, Koffie, thee, boter en gruttersw., Vleeschstr.
  254    Gudden-Joosten, Ant., Villapark
  203    Gudden-Leurs, Chr., Kol. waren, Vleeschstr.

  226    Haanen, Wed. J., in Fruit, en groenten, Gelderschestr.
  206    Haffmans-Coenegracht, Chr., Villapark
    39    Haffmans & Steegh, Kassiers, Spoorstr.
  425    Halin, Mich., in Bouwmaterialen en steenkolen, Straalscheweg
  222    Halmans-Jenneskens Joh., Banket- en beschuitbakkerij, Steenstr.
  469    Heemaf, Bouwbur., Helschriksel
  247    Heijsters-v. Kaldekerken, G., voerart., zakken- en peulhandel, Nieuwstr.
  497    Heinen & Co., W., Electrotechn. installatiebur., Kl. Kerkstr.
  309    Hekkens & Zonen, L., IJzergieterij, Oudemarktstr. Tegelen
    41    Hendrikx, Fa. Th., Slager, Vleeschstr.
  499    Hendrikx-Boots, Hub., fa. A. Willemsen, In wijnen en gedistilleerd, Parade
    42    Herfkens, G., Tegelscheweg
    90    Hermans, K., Expedit., Spoorstr.
  240    Hillen, Fa. Johan, IJzerfabr., Blerick
  276    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Stationsweg
  200    Horst, A.B., Tegelscheweg
  374    Hovens, Chr., Steenfabrik., Kaldenkerkerstr. Tegelen
  358    Houba, Herm., Oude Marktstr., Tegelen
    13    Houben. Wed. Aug., Lomstr.
      3    Houx-Boom, Fr.. Slager. Parade
  269    Huenges, Wed. P., Goltziusstr.
  286    Hulsmans-Willems, H., in Spaansche vruchten, Jodenstr.
    43    Hutgens, H., Hôtel en rijtuigverh., Parade
  197    Hutgens, P., Martinusstr.

  283    Imkamp, Arthur, Tandarts, Kaldenkerkerweg
  461    Ingenhous, H.G., Chef Peelcentrale, Straelscheweg
  190    Inspectie v. 'sRijks Belastingen" Station

  209    Jacobs, P., Stalh., Roodestr.
  294    Jacobs-Geeraedts, H., Brood- en Banketbakker, Vleeschstr.
  255    Jacobs-Hutgens, E., In fruit, en groenten, Mercatorstr.
    45    Janknecht, L., Arts, Lomstr.
  270    Janssen, A., Timmerman en doodkistenfabr., Parkstr.
  145    Janssen, Alph., Arts, Parade
  359    Janssen, Fa. F., Stoomtabaksfabr. "Trompeter von S&aum;ckingen", Steijl
  124    Janssen, H., Stoombootondern. Bolwaterstr.
    46    Janssen, J.P., Expedit. kant., Parade
  423    Idem.   Stalling en mag., Slooterbeekstr.
    47    Janssen, M., Dir. der Gem. Gasfabr., Waterl. en.telefooninr., Goltziusstr.
  114    Janssen, M., Kolenhandel., kant. Blerick
    48    Janssen M., woonh. Blerick
  170    Janssen-v. Gasselt, H., Gr. Beekstr.
  277    Janssen-Kerp, Th., Brood- en banketbakker, Puteanusstr.
  282    Janssen-Peeters, L., in Wild, gevogelte, Visch en kol. waren, Peperstr.
    57    Janssen-v. Wijlick, H., Spoorstr.
  257    Jenneskens-Tacken, Louis, Stoomkoekfabr. "de Bloem", Roermondschestr.
  156    Jonkergouw, J.A.A., Blerick
  449    Joosten, Fa. N., Schoenwinkel, Klaasstr.
    23    Joosten, M.A., Notaris, Kant., Oudemarkt
  450    Joosten-v. Gasselt, Jac., Broodbakkerij, Dwarsstr.
  317    Joosten-Laumans, P., Steenfabr., Steijl
  480    Joosten-Steenkist, J., Bierbottelaar, limonadefabr. en handel in gedistilleerd, Steenstr.

    12    Kan, Hubert v., Aannemer en gressteengroeveneigenaar, Villapark 4
  261    Kasdorp & Goossens, Electr, Techn. inst. bur., Picardie
  427    Keizer, S., Metalen, Oude Markt
  136    Keuller, Wed. F., Goltziusstr.
  185    Kievit & Zn., H. de, Expediteurs en meubeltransport., Stalbergerweg
  236    Klep, F., Villapark
  229    Klep, F., Bierbr., Lomstr.
  333    Klooster St. Joseph. Pensionaat, Steijl
    50    Klosterbräu-Brouwerij, Kaldenkerkerweg
  130    Königliche Eisenbahn Direktion zu Köln, Güterabfertigung, Venlo
  479    Kreeft, K., Restaurateur, Station
  321    Kreijkamp, P., Tabaksfabr., Steijl
  120    Kreijmborg, G., Heerenconfectie Vleeschstr.
  137    Küppers, J. P., Parkstr.
  402    Kuijpers, Gebrs., Machinen en werktuigenfabr., Straelscheweg
  336    Kurstjens, A., Pannenfabr., Kruis, Tegelen

  281    Lamberts, Gebr. J., Vrachtrijderij en in steenkolen, hooi en stroo, Puteanusstr.
  487    Latour, J. M. F. J., Kolonel Brigade Comdt, Kaldenkerkerweg
  410    Lauman & Co., J., Expediteurs, kant. Roodestr.
  356    Laumans & Co., Gebrs., Stoomdakpannenfabr., Markt, Tegelen
  267    Leclercq, B.L.H., adj. insp. v. d. Drankwet, Kaldenkerkerweg
  342    Leenen, H., Slagerij en Petroleumhandel, Steijl
  299    Leenen, Jean, Verhuurkantoor "Hof van Spanje", Jodenstr.
  367    Leenen, Gebrs., Slagerij en azijnfabr., Spoorstr., Tegelen
  368    Leenen-Huiskens, Tb., Slager, Venloschestr., Tegelen
  335    Lengs & Zonen, K., Rijwielh., Venloschestr., Tegelen
    56    Liebergen, Jos. v., Houth., Lomstr.
  232    Linssen, Ant., Broodbakkerij, Parade
  109    Linssen, G., Beeldenfabr., kant., Panhuisstr.
  340    Linssen, W., Café, Markt, Tegelen
  506    Linssen-Berkens, P.. Broodfabr. "Volksbelang", Valuasstr.
  202    Linssen-Holka, G., Woonh., Kaldenkerkerweg
  183    Linssen-Winters, M., Damesmodeart., Klaasstr.
  476    Lintjens, H. J., Kaldenkerkerweg
    78    Loo, Ant. v. d., Moerdijkstr.
  184    Loo, Felix v. d., Oostsingel
  463    Loo, Hugo v. d., Kaldenkerkerweg
  211    Loo, Jos. v. d., Villa Mosa, Villapark
    53    Loo, Fa. Joseph v. d., Slooterbeekstr.
    52    Loo, Wed. Alph. v. d., Oostsingel
    54    Loo, Wed. Louis v. d., Oude Markt

  481    Maasbuurtspoorweg, Kaldenkerkerweg
  507    Maison Godefroid Peters, Robes en manteaux. Nieuwstr.
  112    Man, F. de, Ho^tel-Rest. "Moderne", Vleeschstr,
  116    Man, Fa. H. de, Vleeschstr.
  155    Maréchaussée Kazerne, Brugstr.
  408    "Maria Helferin", pensionaat, Kaldenkerkergrens
  219    Mattousch, Jos., Azijnfabr. en in steenkolen en meststoffen, Jodenstr.
  266    Mebus, C., Hoeden en pettenfabr., Slooterbeekstr.
  413    Meens, J., Bierhandel en Pilzfabr., Gasthuisstr.
  162    Meijel-Hurstjens, M. H. v., Markt
  409    Melkinrichting "St.Martinus", Goltziusstr.
  285    Melkinrichting "de Nijverheid" Havenstr.
  233    Meulemans, F., Boermondschestr.
  442    Meulemans, P., Moerdijkstr.
  175    Meulemans & Co., Fa. J., Puteanusstr.
  464    [Idem]
  414    Meuws, P., in Wijnen en gedistill. Vleeschstr.
  320    Missiehuis, Steijl
  346    Missionsprocuratuir, Steijl
  150    Mosmans, J., fa. G. Mosmans Sr., Oostsingel
  245    Müller, J., Notaris, Kant., Gr. Kerkstr.
  100    Muijsers, Fa. S., Drogist, Parade
  373    Mulder, H.H., Machinefabr., Venloscheweg
  295    Mulders, P. J., Houthandel, Blerick

  231    Naaml. Venn. v. d. Bergh's IJzergieterij, Dir. v. d. Bergh & Syrier. Blerick
  138    Nagelkerke, G., Aardappelen en groenten, Nieuwstr.
    58    National, Café-Restaur., Jean Engels, Keulsche poort
  308    Nederl. Gresbuizen-Industrie, N.V. de, Tegelen
  474    Nefkens, Gebrs., Automobielen, Garage, Straelscheweg
  426    Nefkens, L., fa. Gebr. Nefkens, Automobielen, Blerick
  178    Nellissen, F., Horlogemaker, Klaasstr.
    59    Nettesheim, E., Ornamentenfabr., Oostsingel
  139    Nieuwe Venlosche Courant, Bureau, Markt
  250    Notermans, P. J., Deurwaarder, Oostsingel

    60    Oeijen, A.& P. v., Gr. Markt
  502    Oijen, C. v., fa. Coppes & v. Oijen, woonh. Herungerweg
    84    Oijen, Th. v., Houtstr.
    37    Oranje-Hôtel, H. Klarenbeek, Kaldenkerkerweg

  268    Peelcentrale, Urbanusweg
  458    Peeters, Fa. E. Herm.. in kolon. waren, Gr. Kerkstr.
  418    Peeters, Jean, Brusselsche slagerij, Markt
  140    Penninx-Kox, F., Bakker, Klaasstr.
  241    Peters, Jean, Bakker, Heutzstr.
  242    Peters, Jean, Stalbergerweg
  417    Ploem-Engels, A., in Boter, Maasstr.
    62    Politiebureau, Markt
    36    Pope's Metaaldraad Lampenlabr., N.V., Mercatorstr.
  161    Postkantoor, Keulschepoor
  228    Pro-Gymnasium, Hoogeweg

    64    Raadhuis, Markt
  503    Raadhuis Blerick
  126    Raming, J. C., Manufact., Vleeschstr.
    65    Receveur, Alph., Kaldenkerkerweg
    66    Receveur, H., Arts, Kaldenkerkerweg
  105    Receveur, Felix, Goltziussingel
    68    Receveur, Wed. F., Manufactuurh., Vleeschstr.
  272    Relouw, J., Rijwielh. en reparatiewerkpl., Tegelsche Weg
  271    Retraitenhuis, Maagdenberg
    10    Rieter-Brouwers, Jos., Ingenieur, Steenstr.
  215    Rijk, A. de, Bierbr., Parade
  318    Rijk, Ch. de, Stationsstr. Tegelen
  303    Rijk, Louis de, Pannenfabr., Kaldenkerkerweg, Tegelen
  251    Rijks-Ambtenaren, wachthuis geb. "de Schief", Kl. Kerkstr.
     ....    Rijkstelegraafkantoor. (°)
  509    Rijkstelegraafkantoor, Dir. v. h., woonh. Roermondschestr. 63
    70    Rijn, J.H. v., Apoth., Vleeschstr.
  196    Rous, Fa. M., Schoenwinkel, Parade
  345    Russel, Altred, Steenfabr., Kaldenkerkerweg, Tegelen
  307    Idem,   woonh.
  163    Russel, Ch., Villapark
  213    Rutten, M., Manufacturen en Mantelmag., Pelterijen, Klaasstr.

  143    Santkuijl & Derkx, Expedit., Oude Markt
  291    Schatorjé, J., Slager, Steenstr.
  179    Scheepers, J., Slager, Lomstr.
  498    Schell & Co., L., Rijwielfabr. "World", en gros & en détail, Steenstr.
  187    Schönefeld & Dohmen, Brouwersart. en verfw., Oostsingel
    72    Schrijnen, D., Apoth., Gr. Markt
  468    Schrijnen, D., Huize Ginkel, Villapark
  351    Simons, Henri, Pannenfabr. Beekstr., Tegelen
  316    Simons-v. Soest, Fr., Hôtel Rest., Steijl
  173    Sint Joseph Nazareth, R. K. Gesticht, Straelscheweg
  465    Slachthuis, Schaftlokaal Slooterbeekstr.
  466    Idem,   kant., Slooterbeekstr.
    73    Sloot, W. v. d., Boekdrukkerij en boekhandel, Markt
    51    Smeets, L., Bloemist, Havenstr.
  505    Smets-v. Oijen, A., In fruit, groenten en kolon. waren, Roermondschestr.
    75    Smit, C., In fijne vleeschw., Parade
  500    Srnit, C., Exploitant v. steengroeven, Hoogeweg
  306    Smulders. P., villa "Gusto", Venlosche weg, Tegelen
  404    Souren-Zweipfennig, Pascal, Hôtel Rathskeller, Café-Rest., Parade
  405    Speerstra, P., Slooterbeekstr.
  230    Spickenheuer, L., Dir. IJzerfabr. "Tegelen", Tegelscheweg
  344    Sprengers, P., Slager, Steijl
  343    Sprengers, P., Slager, Markt, Tegelen
  504    Station Staatsspoorw., Blerick
  334    Station Staatsspoorw., Tegelen
  205    Steegh, Ad., Fort St. Michiel
    77    Steegh-Prinzen, Arth., Blerick
  288    Steegh, Richard, Spoorstr.
  204    Steegh & Esser, Spoorstr.
  117    Steenkolen-Groothandel, N.V. Oostsingel
  407    Stijns-Piron, Mevr. Wed. L., Moerdijkstr.
  375    Stoffels, L., Aannemer, Kaldenkerkerstr., Tegelen
  377    Stoom-Nordhauser Roltabaksfabr., Nic. Hekkens, Roerinondschestr. Tegelen
  448    Stoomsteenfabr. "Venlona", Veldenscheweg
  106    Stoomtramweq-Mij. Venlo Maasbree-Helden, Station, Brugstr.
  262    Storm & Klein, Exportslagerij, woonh., Blerick
  263    Storm & Klein, Exportslagerij, Blerick
  477    Strijbosch, Jos., Fotograaf, Nieuwstr.
  181    Struben, H., Roermondschestr.
  421    Struben, W.J., Nieuwstr.
  488    Suijling, W.F., Pachter cantine 2e Regt. Infie., Over de Maas
  310    Syrier, Leonard, Venloscheweg, Tegelen
  362    Syrier-Lippens, W.H.W., Venloscheweg

  329    Teeuwen Jr., Paulus, End (Kant. fa. Gebr. Teeuwen), Tegelen
  322    Teeuwen Sr., Paulus, Spoorstr., Tegelen
  311    Teeuwen, Gebrs., Pannenfabr., Kaldenkerkerweg, Tegelen
  323    Teeuwen, Joseph, Spoorstr., Tegelen
  121    Teeuwen, Gebr., Steenfabr., Blerick
     ....    Telegraafkantoor. (°)
  509    Telegraafkantoor, Dir. v. b., woonh. Roermondschestr. 63
  160    Tendijck, Gebr., in IJzerw., smederij en kopersl., Parade
    81    Tendijck, J., in IJzerw. en huish. art., Werkpl. Spoorstr.
  357    Thijssen, Theod., woonh., Venloscheweg, Tegelen
  366    Thijssen, Theod., Machinefabr. en ijzergieterij, b. h. Station, Tegelen
    82    Thijwissen, Julius, Kaldenkerkerweg
  210    Thijwissen, Paul, Oostsingel
  331    Thissen, Fa.H., Pannen- en buizenfabriek, End, Tegelen
 
337    "Tiglia" Stoomfabr.v.kleiwaren, Tegelen
 
319    Timmermans, Louis, Kruis, Tegelen
 
141    Toebosch, Pierre, Slager, Vleeschstr.
  341    Trappistenklooster, Ulingsheide,Tegelen
 
406    Trienekens, Lambert, Herungerweg
  199    Truijen-Langenhoff, M., Modemag. en Lingeriën, Vleeschstr.
  325    Tummers, Corn., Roermondschestr. Tegelen

    11    Urselinenklooster, Casino, Kaldenkerkerweg.
    83    Uyttenbroeck, Dames D. en M. in kant.- School- en teekenbehoeften enz., Lomstr.
    85    Uyttenbroeck, Fa. Wed. H.H. Hub.Lebesque, drukkerij en boekhandel Lomstr.

  249    Vallen, Jean, Bloemist, Kaldenkerkweg
  238    Vallen, P. Café-Rest., in Groenten en fruit, tuinier, Slooterbeekstr.
  447    Vallen-Koenen Martin, Koloniaalhandel, Ven
  422    "Venlona" Hôtel, Jean Küster, Vleeschstr.
    55    Venl.Boekdrukkerij, Dir. H.G. v. Grinsven, Roermondschestr.
    86    Venl.Handelsbank, Nieuwstr.
  164    Venl.Steenfabr., Straelscheweg
  212    Venl.Veilingsvereen, Sloterbeekstr.
  376    Vercouteren, C.L. Gem.-Veldw. Tegelen
 
159    Verheggen, H.M.J. Notaris, Blerick
 
  16    Verheugen-v. Bergen, J.J.H., Banketbakker, Parade
    87    Versteijl, P., Oude Markt
    88    Versteijl-Sax, Fa., H.Geeststr.
  441    Vink, K. de, Districtveearts, Hoogeweg
  354    Voort, H. v.d., Stoomgraanmolen, Stationstr. Tegelen
 
467    Vroom & Dreesmann, Manufacturen, Vleeschstr.

  128    Waterleiding, Gem.,Pompstation, Maagdenberg
  157    Weijden, C.L.A. v.d. Arts, Blerick
 
  24    Weiler, Jhr. L.M. von, Ingenieur S.S. , Kaldenkerkerweg
    74    Wertmölder, J.B., Panhuisstr.
  420    Westerhof-Coenen, R., Slager, Roermondschestr.
  473    Wijlick-Sager, Aug. v., Kaldenkerkerweg
  264    Wijlick- v. Berchem, Aug. v. , Stalbergerweg
  207    Wijlick, Gebr. v., kant., Roermondschestr.
    94    Idem, woonh., Roermondschestr.
    95    Idem, Stations-emplacement
    44    Wijlick, P. v., Tegelscheweg
    80    Wijlick & Co., P. v., Spoorstr.
    33    Idem, P. v., Stations-emplacement
    96    Idem, P. v., Stations-emplacement
    63    Wilhelmina-Hôtel, Wilh. Piller, Kaldenkerkerweg
  415    Winters, Henri, Lederfabr. leder- en schoenhandel, Vleeschstr.
  153    Winters, Jos., Gasthuisstr.
  132    Winters, M. Grossier in kol. waren en koffiebranderij, Steenstr.
    92    Witteling, Jean, Slager, Klaaschstr.
    93    Wolff, Alex.., Slager, Gr. Kerkstr.
  154    Wolters, Dr. O., Arts, Vleeschstr.
    49    Wolters, J.L., Naaml. Venn., "Zeepfabriek", Helschriksel
  221    Wolters, L.A., Bierbr., Lomstr.
  243    Wolters, Mr. W.M.H., Adv. en proc., Moerdijkstr.
  360    Wreesman, Carl, Arts, Steijl

  293    Ypes, G., Architect, Goltziusstr.
  302    Yzerfabriek Tegelen, Tegelen (dir. L. Spickenheuer, tel.no. 230)
  301    Yzergieterij "de Globe", F.Simons & Co., Stationsstr. Tegelen

  246    Zusterschool, Groote kerkstr.
  278    Zusterschool, Tegelscheweg
  372    Zusterschool, R.K., Kerkstr. Tegelen
 
115    Zweipfennig, Jean, Slager, Vleeschstr.
    97    Zweipfennig, Jos., Slager, Parade
    91    Zwijnshoofd, Hôtel, A.F. Lippens, Parade

top


VENRAY (Rijkstelefoonkantoor)

(Oostrum)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- mn. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van Th.Camps te Oostrum.

 

    4    Broeders van Liefde, Krankzinningengesticht

    1    Camps, Th., Publiek Telefoonstation Oostrum
  10    Camps-Delhougne, P., Koopman, Grootestr. 68

    3    Fonck, V., Koperslager en Koopman, Hofstr. 113

  18    Gasfabr.
    6    Gemeentebestuur
  21    Groenendael & Martens, Bouwkundige Aannemers, Stoom-, timmer- en cementwerkenfabr.

    5    In 't Groenewolt & Co., Fa., P.J. (H. & Eug. Esser) Cichoreifabrikanten

  16    Janssen, H.J., Hôtel "de Gouden Leeuw", Henscheniusplein 237

  13    Maatschappij "Well" & Mij. "Ignatius Wetering", Dir. H.Esser-le Brun, Grootestr.
  11    Michels, Th., Hôtel en stalhouder
    5    Minten, Fa. Erven P., (H. & Eug. Esser) Sigarenfabrikanten

    8    Overste v.h. "St.Annagesticht", Florentine Luijpen, (Krankzinnigengesticht voor vrouwen)

    7    Pensionaat "Jeruzalem"
  12    Poels, Jean, Koopman, Hofstr. 121

    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  19    Slits, Th.G.I., Fabrik., op de Kruissen
  17    Stations Staatsspoor
  20    Struben, E.D., Arts, Grootestr. 70

    ..    Telegraafkantoor (°)

    9    Trijnes, H. Industrieel, Grootestr. 67

  14    Venlosche Handelsbank, Fil. Venray, Grootestr.
    2    Verheugen, J.J., Banketbakker, Grootestr.84
  15    Verkleij, F., Dir. Stoomzuivelfabriek "Venray" Leunenscheweg

top


Veur zie onder 's Gravenhage

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 701-703 / 704

Transcriptie door: Huub van Helvoort / Ine van den Munckhof


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net