VIANEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.  16    Crommelin, Mr. A., Griffier b. h. Kantongerecht

  10    Delpeut, J.H., Koper slager en rijwielh.

    6    Haarlem, C.H. v., Tim merm. en aann. Voorstr.
    1    Hartman, M.E., Aannemer v. schilderwerken, Rijksstraatweg
    9    Hoeufft, Jhr. J.C.F., Burgemeester
    7    Hôtel "Zwijnshoofd", Eig. K. Hazendonk
  18    Houten, J.B. v., Notaris

  12    Ittersum, L.A. Baron v., Notaris, Voorstr.

  11    Jochems G.Mzn., G., Handel in hoepels en fruit, Voorstr.

  21    Kehrer, W., Steenfabr. "de Hooge Waard"

    5    Levensverz. Mij., "Zuld-Holland", Naaml. Venn., Voorstr.

    4    Mijnlieff, B., Steenfabr., Voorstr.

  15    Naaml. Venn. Kapokfabr. "Vianen", Dir. A.J.F. Sebus
  14    Naaml. Venn. Vruchtenkweekerij "Stammershoef", Dir. J.B. v. Houten

    2    0livierse, J., Boekhandelaar en uitgever v. couranten

  17    Reeder, J.M., Dir. v. d. Gasfabr.

  ....     Rijkstelegraafkantoor. (1)

    3    Sebus, A.J.T., Borstel fabr. en drogerijen
  20    Soest, J.G. v., Hôtel Hartman en stalhouderij

  ....    Telegraafkantoor. (1)
  19    Teunissen & Co., D., Kassiers en comm. in effecten

    8    Wisman, J., Agent v. Gend & Loos, Comm., Voorstr.

top


VIERLINGSBEEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.    5    Coppers, P.C., Voorzitter v. d. N.B.C. Boerenbond

    4    Havens, J.P., in Granen, meel en voerartikelen

    2    Mozes, L., Exportslager en varkenshandel

  ....     Rijkstelegraafkantoor. (1)

  ....    Telegraafkantoor. (1)

    1    Verbeeten, li., Exportslager, handel in aardappelen en landbouwproducten

    3    Wijnhoven, J., Exportslager, handel in varkens en landbouwproducten

top


VINKEVEEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


VLAARDINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm, tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm., van 7.- nm. tot 8.- nm. Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm., van 7.- nm. tot 8.- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.  12    Abshoven, P.H. v., Haringvischpakkerij en reederij "Flevo", Oost. Havenkade
  81    Afslaglokaal v. d. Afd. Vlaardingen der Ver. ter Bevordering der, Nederf. Visscherij, Bovendaijer 1

162    Backer, J., Apotheek, Bur. v. chem. en microscopisch onderzoek, Hoogstr. 228
189    Baggers, J., Vleeschh. en Speksl., Eendrachtsstr. 7
154    Bax, A. G., Kassier en comm. in eff., Westhavenplaats 8
178    Bekooij, M., in Naock's fijne vleeschw., comest., Westhavenkade 36
132    Berg, A. v. d., Kuiperij, Duigenhandel, Haring en visch, P. K. Drossaartstr. 205
  82    Berg, Gebrs. v. d., Stoomtimmerfabr., "Akerboom", Stationstr. 4
  26    Betz & van Heijst, Westhavenkade 11
224    Bijl, Simon, Tagerijn, Afrol 28
110    Boer, I., Stalh., Westhavenplaats 5
183    Boerdam, M., Schipper op Amsterd., Waalstr. 34
  49    Boes, P.J.. Meubelfabr., woonh. Verl. Schied. weg 1
155    Bolderhey & Co., D., Haring- en fusthandel, Koninginnestr. 1
175    Borsboom, D., Sigarenmag., Westhavenplaats 1
  43    Borst Azn., H., in fa. W. Sterk Jbzn., Haringhandel., Kon. Wilhelminahaven 3
251    Borst, Gebrs., Harinihandel, Oosthavenkade 14
161    Bot, A.P., Slijterij, Wijnhandel en, Bierbottelarij, Schiedamscheweg 35
194    Both & Bottenberg, Aannemers en Architecten, P. K. Drossaartstr. 35
157    Broekhuizen, Joh., Aannemer, Schiedamscheweg
138    Broers, Dr. F.J., Verploegh-Chasséplein 1
166    Brouwer Pzn., W., Meelhandelaar, Stationstr. 105
  90    Bruijn, M. de, Graan- en meelhandel, Hofsingel 19
169    Bruijn Jzn., M. de, Volkskoffiehuis, Westhavenplaats 15
244    Buijtendijk, N., Lid der fa. J. Sierk & Co., Schied.weg 88
  36    Burg & Zonen, C. v. d., Kant., Vischh., Oosthavenkade 60 (8.30-12.30; 2-7)
114    Burg Czn., G. v. d., woonh., Schied. weg 20
  19    Burg. Fa. R. v. d., Kuiper koopman en reeder, Oosthavenkade 62
121    Burg, H. v.d., Wilhelminahaven 8 (voor interl. Tel. No. 19)
  99    Burg Hzn., M. v.d., Haringh, Schiedamscheweg, Oost 5
  58    Burgemeester, Woonh. v. d., Schiedamscheweg 97
  42    Buschmann & Buchel, in Haring, visch, enz., Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 3
109    Buuren v. Heijst, G. v., "Paddendurg", Schiedamscheweg 99
  32    Buuren v. Heijst, Gebr. v., Galgkade
  26    Buuren v. Heijst, Gebr. v., West-Havenkade 11
  86    Buuren v. Heijst, C.A. v., Verploegh Chasséplein

209    Café "de Grot", L.J.C. Koenen, Kuiperstr. 1
    6    Commissaris v. Politie, woonh. Hofsingel 23
213    Commissie van Bijstand, Schoolstr. 2 
225    Coöp. Bakkerij en Verbruiksvereen. "De Voorlooper", v. Leijden Gaelstr. 10, (kant. v. 8½ - 12, 2 - 6 en 's
   
        Zaterd. bovendien v. 7½ - 10)

235    Dalen, C.M. v., v/h. W. v. Raalt, El. brood-, koek- en banketbakkerij, Smalle Havenstr. 11
147    Dam, Mevr. de Wed. L. v., Expert, Schiedamscheweg 59
149    Dam & Co., L. v., Reederij, Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 15
172    Dijk, W. v., Cafe "De Vriendschap", Markgraaflaan 24
  18    Dogger-Mij., Zeilmakerij, Kon. Wilhelminahaven 
    9    Dogger-Mij., Kant, der, Oost Havenkade 21
184    Doorn, A. v., Boekdrukker, Oosterstr. 42
208    Dorp, J.C. v., Haringhandelaar, Vettenoudschekade 11
241    Dorsman, D. & J., Kaashandel, Markt 49
  96    Dorsman & Odé, Boekhandel, Hoogstr. 158
165    Drop, W., Vakvereen. beambte, Willem Beukelsz. str. 4a
  16    Drop & Goedknegt, Haring-, Visch- en Fusthandel, Kon. Wilhelminahaven 24
211    Droppert, P., Haring- en Vischhandelaar, Westhavenkade 29
107    Dulk Gzn, Jac. den, Reeder en Haringh., Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 87
  31    Dusseldorp & Co., A.M. v., Hoofdlaan 59
  70    Dusseldorp Mees, P. v., Westerhavenkade 69

168    Eggink, W.A.N., Scheikundig Ing., Schiedamscheweg 91
190    Erkelens, Dr. A.L., Arts, Schiedamscheweg 66

  67    Feltz, P.C.W. Baron v.d., Notaris, Schiedamscheweg 16
202    Figee Jr., I.S., Scheepsbouw, Havenstr. 86
249    Fontijn, J.M., Café-Rest. Lindhout, Schiedamscheweg 17
237    Formijne, A.J., Arts, Verploegh, Chasséplein 4

    3    Gas-, water- en electriciteitsbedrijven, Hoflaan 9, kant. (8 - 5)
124        Idem, Dir., woonh., Hoflaan 11
230    Gastel, Adriaan, Winkelier, Waalstr. 5
  39    Gelderen, L.J. v., West havenplaats 36
  62    Gelderen, M.J. v., Scheepsvictualien, Koningin Wilhelminahaven 11b
160    Gelderen, P. v., Reeder, Schiedamscheweg 49
212    Gemeentereiniging, Kantoor, Hoflaan
  60    Gemeentewerken, Bur., Markt 47
  59        Idem, Woning Dir., Hofsingel 21
  80    Gend & Loos, v., H. Colignon & Cie, Exped., Schiedamscheweg 5
  51    Glasfabr.", Naaml. Venn. "Vereenigde, Kant., Kon. Wilhelminahaven 2
137    Goedknegt, C., Kuiperij, Haring- en Vischhandel, K. Wilhelminahaven N.Z. 25
136    Griffijn, J. Stoomsmederij, constructie- en herstelplaats v. werktuigen, Stationstr. 33
146    Groeneveld Azn., A., Behangerij, Stoffeerderij, enz., Hoogstr. 206

113    Hakbijl, L., Kleedermakerij, Heerenart., Hoogstr. 203
215    Hardtmann, Curt, Koopman, Parallelweg 3
  27    Harwegen & den Breems, v., West Havenkade 18
  33    Havenmeester, Kant. Westhavenkade 74
  45        Idem, woonh., Hoogstr. 231
  48    Heijningen, D. v., Oosthavenkade 85
227    Heijningen, D. v., woning Jac. Smit, Schiedamscheweg 14
173    Heijst, J. v., Vleeschh. en speksl. Waalstr. 29
248    Heijst, N.J. v., Juwelier en Horlogemaker, Hoogstr. 88 - 90
  44    Heul, D. v.d., Koopman in Haring, visch, Koningin Wilhelminakade
177    Heul, J. v.d., Vleeschh. en speksl., Hoogstr. 113
200    Heul, P. v.d., Vleeschh., speksl., Binnensingel 82
176    Heul & v.d. Valk, v.d., Vischhandel, Westhavenplaats 19
142    Heuvell, J.H. v. Linden v.d., woonh. Vettenoordstr. 2
111    Heuvell & Zn., v.d., kant. Touwslagers
  59    Hijlkema Vlieg, L.H.E. v., Ingen. Archit. Dir. Gem. werken, Hofsingel 21
  69    Hillen, A., Fil. sigarenfabr., A. Hillen, Westhavenplaats 47
    9    Hoenderpark "de Nijverheid" Oost Havenkade 21
  10    "Hollandia", Holl. Fabr. v. Melkprod. en voedingsmiddelen, Oost Havenstr. 42
  11        Idem, Directie en kant. voor alle afd., Oosthavenkade 42
  41    Hollandia, Fabr. der Suikerraffinaderij, Koningin Wilhelminahaven
  35    Hollandia, Verkooplokaal, Westhavenkade 2
148    Hollander, J. den, Expert b. d. scheepv. inspectie, Binnensingel 16
  30    Holl. IJz. Spoorw.-Mij., Station
  92    Hoogenboom, C.M., Med. Docts. en Arts, Lijnstr. 2
    9    Hoogendijk Jz., A., Oost Havenkade 21
  65    Hoogendijk Jz., A., Pakhuis Lissabon, Koningin Wilhelminahaven 11
185    Hoogendijk, J., Kuiperij en haringhandel, Maasstr. 5
  29    Hoogendijk & Vriens, Kantoor, West Havenkade 47
  95    Hoogendijk Massee, Mevr., Oosthavenkade 16
150    Hoogerwerf, A., Winkelier, Hoogstr. 214
  47    Hoogerwerf, Fa. G., Vischh., Westhavenkade 32
145    Hoogerwerf, M., Haring- en vischhandel, Kuiperij, Schiedamscheweg 4a
230    Hoogerwerff, J., Goudsmid, Markt 1
  25    Hoogerwerff & Co., West-Havenkade 6
  22    Hô
tel Rest., D. Boer, West Havenplaats
    5    Hummelinck, M.G., Oosthavenkade 39
  55    Hummelinck, J.M., Schiedamscheweg 73

199    Intern. Sleepdienst-Mij., Kon. Wilhelminahaven. Z.Z.
118    Isaäcs, I., Vischhandel, Landstr. 55

152    Jong, A. de, Scheepswerf en Machinefabr., Havenstr. 37, 51
191    Jong, A.G. de, Confiseur, Hoogstr. 153
108    Jong Jr., Alb. de, Scheepsbouw, Scheepswerf "De Hoop", Hoflaan 7
  53    Jong, Fa. G. de, in Wijnen en gedist., Landstr. 54
233    Jong, Fa. P. de, Stoomgrutterij, Havenstr. 73

124    Kalis, W.J., Civ. Ing. Dir. der Gem. Gas-, water- en electriciteitsbedrijven, Hoflaan 11
  39    Katan, J., Westhavenplaats 36
181    Kersseboom, A., Aannemer, Binnensingel 43
    7    Kikkert, Fa. H., Kant., Oost-Havenkade 18
    1    Kikkert, H., woonh., Binnensingel 90
203    Klaveren, D. v., Vischhandel, pakhuis, Zeevischhal 8, Wilhelminahaven
  97    Knaap, C.F. v.d., Hôtel  Holl. Tuin, Stalh., Hoogstr. 219
221    Knoop, H. v.d., Hotel "de Romein", Maassluissche Dijk
  72    Knottenbelt, A., Oud-Notaris, Schiedamscheweg Oost 3
156    Kooij, H. v., Loodgieter en Gasfitter, Schiedamscheweg 10a
  50    Kornaat G., Rookerij, Kuiperstr. 10
217    Krallingen, A. v., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Hoogstr. 183
  46    Kwakkelstein, W., Haring-, Visch- en Fusth., Westhavenkade 38

245    Leeuwen & W.P. Versteeve, G.J. v., Houtzagerij en Kuiperij, Stationsstr. 29
  71    Leeuwen, Pieter, v., Koopman en Fabr., Paterstr. 5
186    Liebrechts, A., Vrachtrijder, Kortedijk 8
164    Linden, J. v.d., Motorschipper, Maasstr. 48

  88    Maarleveld, P., Steenkolenh., Hoogstr. 47
232    Maassen, J.W., In glas en verfw., Schiedamscheweg 11
158    Mij, t. Expl. v. Handelsterreinen Vlaardingen, Parallelweg
123    Meer, Gebr. v.d., Scheepsbouwers, Kalkhaven
226    Meer, Gebr. v.d., Scheepsbouwers, Wilhelminastr. 7
127    Metaalwarenfabr. "Rio", Luxe Koper- en Nikkelwaren, Stationstr. 8 - 14
128    Mostert, Nic., Vleeschh. en Speksl., Stationsstr. 56

222    Nederhorst Jr., H.J., Aannemer, Zeepfabr. Vlaardingen, Spoorhaven
  84    Neeff, A. de, N.V. Machinale Kuiperij "Electra", Wilhelminahaven 47
193    Niemantsverdriet & Zonen, C., Banketfabr., Kuiperstr. 22
188    Nieuwstraten, G., Haringhandel, Oosthavenkade 65
  57    Nijs Czn., C., Vischh., Westhavenkade 20

105    Ommering, F.R., Binnensingel 47
  37    Ommering Az., R., Koningin Wilhelminahaven 20
179    Ouwenbroek, J., Huish. art., Hoogstr. 211

122    Paalvast & v.d. Vlis, Vischhandel, reederij, kuiperij, Wilhelminahaven 4
197    Plaat, H. v.d., Vleeschh. en speksl., Breede Havenstr. 3 - 5
141    Plaat, J.N. v.d., Speksl., fijne vleeschw., Hoogstr. 217
240    Plas, P. v.d., Slijterij "het Fust", Westhavenplaats 23 - 24
133    Plas & Bolderhey, v.d., Haringhandel, v. Leyden Gaelstr. 7
  20    Poldervaart, P., Koopman en Reeder, Westhavenkade 23
  94    Politiebur., Markt 12
  27    Poortman, A.K., Fa. v. Harwegen & den Breems
123    Poortman, K.A., Arts, Schied. weg 58
  94    Postkantoor
  13    Pot, Joost, Reeder, Kant. Oosthavenkade 69 en pakh. Koningin Wilhelminahaven Z.O. 5
  89    Pot Azn., Joost, Oosthavenkade 30
243    Pot Azn., Nico L., Oosthavenkade 78
153    Pot Tzn., J., Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 19
239    Pot, Fa. Joost, Reederij, Oosthavenkade 69
198    Pronk, Albert, Stoomsleephelling, scheepmakerij, smederij, Kortedijk 21

  76    Raadhuis, Markt 11
  87    Raalt, Johan H. v., Schiedamscheweg 55
123    Ree, Gebrs., v.d., Reederij, Haring- en Vischhandel, Bleekstr. 2
134    Riedijk, A., Agentschap Stoomb. dienst, F. Röpcke & Co., Willem Beukelszoonstr. 10
205    Rijksbelastinggebouw, Westhavenkade 12
   ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
253    Rijkstelegraafkantoor, Dir. v. h., woonh., Br. Havenstr. 6
204    Ronde, C.F. de, Banketbakker, Hoogstr. 191
170    Roodenburg, Frans, Vleeschh., speksl., Binnensingel 195
252    Roodenburg Wzn., M., Assuradeur, Arn. Hoogvlietstr. 7
    2    Roon, Johannes v., Stalh., Kuiperstr. 38
216    Roos, C.G., Secretaris der Reederij vereen., Stationsstr. 144
135    Rosenboom, K , Westhavenkade 72
104    Rosenboom, K., Westhavenkade 71
  61    Rosenboom & Co., Stoommolen "De Hoop", Kon. Wilhelminahaven 21

  79    Schell, John, Notaris, Hoflaan 15
167    Schie, J.G. v., IJzerw. en huish. art. Hoogstr. 208
  56    Schippers, C., Schiedamscheweg 93
  14    Schippers, Jan, Dir. der Holl. Zeevisscherij Mij., Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 1
218    Schippers en Zoonen, Cornelis, Stoomolieslagerij Oosthavenkade 102
236    Sman, P.J. v.d., Drogerijen, verfwaren, verbandst., Hoogstr. 180
231    Smit, C., Haringhandel, v. Leijden Gaelstr. 58 - 60
234    Smit Jzn., Jac. J., Haring- en vischhandel, kant. Verl. Hoogelaan 25
  25    Smit & Co.s Sleepdienst, West Havenkade 6
    4    Smit, Gebrs., Haringh., Fuikstr. 23
143    Smitt, J. de, Comm. in haring, visch, enz., Hofsingel 6
126    Spaarbank, Schiedamscheweg 87
  83    Sparrius, H., bur, voor administratie en contrôle, Hoflaan 14
  43    Sterk Jbzn., W., Haringh. en kuiperij, Koningin Wilhelminahaven 3
  77    Sterk en Co., J., Haring- en Vischhandel, Oosthaven 31b
  63    Stoomspinnerij en Touwfabr., v/h. K.S. v.d. Brugge, N.V. Vlaard., Oosthavenkade 63
  32    Struijs, G., Haring- en Vischh., Reederij Kuiperij, Bleekstr. 47

  66    Taanderij en Nettendrogerij, Maassluisschedijk
   ....    Telegraafkantoor (°)
253    Telegraafkantoor, Dir. v. h., woonh., Br. Havenstr.6
  34    Tijl & Co., Kassiers en Comm. in Eff., Daijer 2
201    Toor Czn., C. v., Stoomkuiperij en houthandel, Bleekstr. 4
  73    Toor Hzn., C. v., Haringh., Reederij en Kuiperij. Oosthavenkade 102 (woonh.)
  17        Idem, woonh. Oosterhaven 102
206    Toor Jzn., Jb. v., Fabr. v. Geöliede goederen, Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 2a
139    Toor Jzn., Jb. v., in Kolon. waren, Oosthavenkade 31
207    Toor Jzn., Jb. v., in Kolon. waren, Oosthavenkade 54
117    Toor Jzn., H. v., "de Wijnoogst" Markt 27
116    Toor, W. v., in Kol, waren, Hoogstr.123
  68    Torenwachter, Toren
219    Tours, J.H., Administrateur, Superphosphaatfabr. "Holland," Schiedamscheweg 61

151    Valk Mzn., D. v.d., Reeder en slager, Hoogstr. 166
140    Veld, J. in  't, Vleeschh., speksl., Kuiperstr. 47
214    Verboom, A., Koopman en Reeder, Dwarsstr. 1
187    Verboom, H., Bloemist, Broekweg 53
136    Verboom, M.C., Reederij en vischhandel, v. Leyden Gaelstr. 39
115    Vischhal, (Kant. der Zeevischhal), Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 20
238    Visscherij Mij. "Vlaardingen", Dir. L.J. v. Gelderen, pakhuis, Kon. Wilhelminahaven
220    Visscherij MIj. "Vulkaan," Kon. Wilhelminahaven
129    Vlaard. Machinefabr., J.A. Kreber, Kon. Wilhelminakade 22
  25    Vlaard. Stoomb.-Mij. en Sleepdienst, L. Smit & Co.'s, West Havenkade 6
106    Vliet, A.G. v., Grooth. en Export in natuurboter, kaas en granen, Binnensingel 126
  64    Vlis Jzn., D. v.d., Café "de Maas", Westerhoofd
242    Vlis, Gbr. v.d., Haringhandel, Maasboschstr. 33b
  75    Vogel, Gebrs., Smederij, gereedschappen en ijzerw., Hoogstr. 27
  74    Voogd, Dr. A., Arts, Binnensingel 29 - 31
180    Vrachtgoederenbur. H.IJ.S.M.
  29    Vriens, G., Kantoor, West Havenkade
210    Vriens, G., woonh. Schied. weg 95, "Lustoord"

159    Walraven, P., Apotheek, Chem.-bact. en microsc. bur., Hoogstr. 181
  28    Warmelo & v.d. Drift, West-Havenkade 25
  85    Warneke, Joh. H., Reederij, Oosthavenkade 83
  78    Weijden Czn., A. v.d., Stoomvoederfabr. "American", Stationsstr. 59
182    Weijden & Co., D. v.d., Haringinmakerij, vischhandel, Stationstr. 180
246    Windt, A. v.d., Tabaksfabr., Hoogstr. 202
144    Windt, Gebr. v.d., Scheepsbouwmeester, Kortedijk 25
130    Witzenburg Tzn., A. v., Kuiperij, Duigen & Fusthandel, Haring en visch, v. Leyden Gaelstr. 27
196    Woudstra, J., Koopman, Schiedamscheweg Oost 4
171    Woudt, L. v. 't, Haring- en vischhandel, Boven Dayer 12

174    Yperen, A. Koffie, thee, sigaren, tabak, Schied. weg 39
  98    Yperen & v. Heeren, v., Schied.weg
  23    Yzermans, F., Schied.weg 4
120    Yzermans, Louis, woonh., Schied. weg 57
  24    Yzermans & Co., Oost Havenkade 51
  40    Yzermans, Gebrs., Oosterstr. 2

119    Zeeuw Azn., P. de., IJzerhandel en smederij, Hoogstr. 71
  38    Zeeuw & v. Raalt, De, West Havenkade 44
  54    Zeevischhal
  93    Zembsch Jr., fa. J.M., Apotheker P. Walrave, Bacteriol.-Chemisch bur., Schiedamschew. 1
  15    Zeventer, K. v., Makelaar in haring, Westhavenkade 26
  91    Ziekenhuis, Hofsingel 

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Rotterdam

top


VLEUTEN (Hulptelefoonkantoor)

(Haarzuilens en Oudenrijn)


Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Boer, A. H. de, Arts

  2    Dijk, E. J. v., Houthandel en Rijtuigfabr., Dorpstr.

  5    Gemeentehuis, Dorpstr.
  6    Gemeente-veldwachter, Oudenrijn

  9    Hondelink, G., Burgemeester, Stationsweg

  3    Pleijsier, W., Fouragehandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

10    Simons, A., Arts

  ..    Telegraafkantoor (°)
  4    Trompert, G. W., Aannemer, Dorpstr.

  1    Zuijlen v Nijevelt v. d. Haar, E. G. F. Baron v., Kasteel "de Haar", Haarzuilens

top


VLIELAND (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

2    Kooijman, I. C., Aannemer

1    Meijer, E., Hôtel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


VLIJMEN (Rijkstelefoonkantoor)


Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 1.- nm van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Diensturen: Werkdagen: 1 Juni-31 Juli: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 9.- nm. 1 Aug.-31 Mei: van 8.- vrn. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nrn.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

6    Aa, E. v. d., Hophandel

7    Engelen, G. v., Koopman, (Stationskoffiehuis)

4    Laat - Pulles, M. de, Fruithandel

1    Pulles, J., Mandenfabrik.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

8    Wagenberg - v. Beurden, Fa. v., Mandenfabrikanten
5    Wagenberg - Festen, A. v., Leerlooier en fruithandel
3    Weijers, H. W. F., Arts
2    Wordragen, G. v., Caféhouder, (Tramstation)

top


VLISSINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 10.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm., van 7.- nm. tot 8 nm. Het locale telefoonnet is dagelijks geopend van 8.- vm. tot 10 nm., terwijl de gelegenheid bestaat voor geabonneerden, die daartoe een abonnement genomen hebben, om ook gedurende den nacht te telefoneeren.
Door en met de geabonneerden kunnen van 10.- nm. tot 8.- vm. gesprekken worden aangevraagd met Antwerpen.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd 1. Rijkstelegraalkantoor. 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het Station.

 

172    A.P.G. v. d., Pastoor, Wilhelminastr.
192    Alhambra Bioscoop, Koningsweg, Spuistr.
127    Andriesse, R., Centr. Kleedingmag , Steenenbeer

  56    Baert, C. G., Kl. Markt
  26    Baert, M. N., Bellamypark
  50    Beijerman, H. Chr., Kon. Stoom- en chem. wasscherij "Volharding", Singel
  22    Beijers, Dr. J., Hendrikstr.
195    Bellamy Bioscoop, Jean Desmet Bellamypark
  28    Benier, A., Scheepsmakelaar, Boulevard de Ruyter
171    Berg, J. M. v. d., Voerman, Noordstr.
  37    Best & Co., John P., Nieuwendijk
153    Blok, I. P., Opzichter polder Walcheren, Boulev. Bankert
  92    Bos, D., Wijnhandel, Spuistr.
106    Botting, C., Centraal Rijwielhandel, Noordstr.
  77    Brasch & Rothenstein
154    Broek, G. J. v. d., Ingenieur v. de Rijkswaterstaat (Bur.) Boulevard Bankert
197    Brouwer, C J., Sleeper, Weststr.
  28    Bruijne, P. de, Britsch Vice-Consul, Lloyd's Agent, Boulevard de Ruyter
[Idem] Bruijne & CO., de, Scheepsmakelaar, Boulevard de Ruyter
132    Buning, H., Breestr.
114    Burgers, G. G., Coneertgebouw, Emmastr.
190    Bus, P., Café "de Zwarte Ruiter" Bellamypark

129    Casteleijn, J. H., Aanl. v. gas- en waterl. enz., Nieuwstr,
700    Chef-Telefoniste, Centr.-Bur.
150    Comm. v. Politie, A. Gasinjet, Boulevard de Ruijter
162    Cremer, W., Steenenbeer

188    Daalhuijzen, J., Pension, Villa Clara, Boulevard, Evertsen
176    Delvoye, J.C., Boulevard de Ruijter
  67    Delvoye, Fa. F., Mag. v. Manufact. en Modes, Groenewoud 42-46
  97    Dert, L.F., Nieuwendijk
  23    Dommisse C.Mzn., C., Badhuisstr.
  33    Dommisse, Wed. J.G.H., Bellamypark
  53    Dommisse, Wed. J. T., Walstr.
  16    Dommisse & Zn., Fa. C.M., Palingstr.
196    Domisse & Zn., Fa. C.M., Winkel en kantoren, Verl. Nieuwstr. hoek Hendrikstr.
185    Doorn v. Koudekerke, Jhr. Mr. A.A. v., Dokkade
167    Duijvekot, P., Sleeper, Lambrechtsenstr.
  85    Duyvis, Dr. C.A., Badhuisstr.

186    Eigen Hulp, Beursplein
187    Eigen Hulp, Bouw Ewoutstr.
169    Electr. Central Tram Vlissingen- Middelburg, Koningsweg
173    Electrotinfabr., Directie, de Ruijterstr.
194    Electrotinfabr., fabr. Singelweg
  25    Engering, S. J., Palingstr.
  49    Exportslagerij, fa. v. Vlijmen, Buitenhaven

  36    Fagg & Co., Nieuwendijk
168    Fulton, W.B., Boul. Evertsen

    5    Gasfabriek
184    Gasfabriek (kant. Nieuwstr.), Wilhelminastr.
  61    Gasfabr.-Magazijn, Wilhelminastr.
    2    Gasthuis, Hellebaardierstr.
119    Geelhoed, M., Stoomdrukkerij, Oude Markt
128    Gend & Loos, v., H. Colignon & Cie., Walstr.
147    Gillissen, Joh.Ph., Nieuwstr.
  45    Glerum, M.P., Walstr.
205    Goekoop, A., Ing. Staatsspoor, Boul. de Ruijter
  18    Goetheer, J., Walstr.
  80    Grand Hôtel, Boulevard Evertsen 34
  38    Grooff & Co., De, Beursplein 1

102    Hakker. J., Walstr.
207    Harsveld, W.F., Café 't Centrum, Walstr.
209    Harsveld, W. Fred., Café Rest. Bellamij, Koningsweg
  70    Harts. M.J., Dokkade
193    Havenbedrijf Gem. Vlissingen, Prins Hendrikweg
    9    Hendrikse, Erven C., stalhouderij, Hendrikstr.
155    Hoogere Burgerschool, Wágennaarstr.
175    Hogerzeil, Ds. R.C., Koudekerkweg
156    Hondt, C.J. de, Proviandmeester, Kanaalstr.
  34    Horneman, P.L., Walstr.
  87    Hôtel Albion, A. W. Smits, Koningsweg
  80    Hôtel des Bains, Boulevard Evertsen 34
  41    Hôtel du Commerce, Bellamypark
  43    Hôtel "Goes", Bellamypark
103    Hôtel, Strand, Boulev. Evertsen
164    Hôtel Zee Boulevard, Boulevard de Ruijter
  99    Hôtel Zeeland, Pr. Hendrikweg
  31    Houbaer, J.H., Nieuwendijk
    7    Huson & Co., A., Houtloods Dokkade

  44    Ingenieur der Telegrafie, A.S.J. v. Kesteren, bur. Onderstr. 27
131      Idem,  woning Badhuistr. 133

143    Janssen, C.J., in Fijne vleeschwaren, Comestibles, boter en kaas, Bellamypark
124    Janszen Jr., J., Badhuisstr.
  91    Jong, W.A. de, Gr. Markt 24

    4    Kalbfleisch, C.A., Bellamypark
  72    Kantoor Stoomtram Vlissingen-Middelburg, Verl. Aagje Dekenstr.
  44    Kesteren, A.S.J. v., Ingenieur der Telegrafie, bur. Onderstr. 27
131      Idem,  woning Badhuisstr. 133
  27    Klijberg's Schoenmagazijn, Walstr.
139    Klijberg, Gebr. A. & J., Schoenfabr., v. Dishoekstr.
  90    Kolenkant. "Vlissingen", Peperdijk 1
  55    Koning, Dr. A.J. de, Badhuisstr.
202    Krijger, J.J., Aannemer, Badhuisstr.

  59    Laernoes, M., Villa Anna, Noordzee-Boulevard
    1    Lagaaij, Fa. J.C., Steenenbeer
117    Landsman, F., Boekhandel, St. Jacobstr.
206    Loodswezen, Nederl., Nieuwendijk
115    Loois, Johannes, Groenewoud
174    Loois, J.G., St. Jacobstr.

  47    Maanen, A. v., Med. Doctor en arts, Bellamypark
144    Manse-Damave, T., Mode- en Hoedenmag., Kleine Markt
165    Marcas, A. de, Au Bon Marché, Zeilmarkt
113    Maréchaussée Kazerne, Kasteelstr.
  78    Martin, W.H., Dokkade
145    Meer, F. v. d., Wilhelminastr. 11
  21    Meiboom, Brouwerij, Hendrikstr.
  80    Meijer, J.G., Badhôtel, Boulevard Evertsen 34
134    Meijer, J.G., Kant. nabij de Sluis
140    Meijer, J.G., Badpaviljoen, Boulevard Evertsen
  41    Meijer - Steenhagen, Mevr. Wed. F., Bellamypark
136    Merckens, P., Med. Doct. Arts, Betje Wolfplein
  69    Mestdagh, C.N.J. de Vey, Boekhandel en handelsdrukkerij, Bellamypark 58
  75    Müller & Co., Wm.H., Beursstr.
  82    Mulder, J.W.A., Inspecteur Zeeland, Houtkade

204    Nederl. Petroleum en Asphalt Mij., 2e Binnenhaven
    5    Niftrik, J.G. v., Dir. Gasfabr., Wijnbergschekade
  75    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Wm.H. Müller en Co., Beursstr.

  66    Ockenburg, A.J. v., Lange Groenewoud
  86    Ockenburg, A.J. v., Badhuisstr.
  65    Ovaa, Jos., Bellamypark

101    Paap, J.C., Notaris, Droogdok, Kant. 9-12½, 2-4, 6-8.
  51    Pervoost, J.J., Nieuwendijk
142    Pension Paviljoen, "Wilhelmina", Boulevard Bankert
178    Piekema, F., Districts-comm. Kon. Maréchausées, Badhuisweg
111    Plouvier, Jacq., Nieuwendijk
137    Plouvier, J.J., Banketbakker, Bellamypark
  19    Polak, Gebr.
148    Polak, S.M., Bellamypark
191    Polderman & Zonen A., Granen, zaden en peulvruchten
  20    Politie-bur.
129    Postkantoor, Houtkade
  89    Preuninger, A.L., Vrouwenstr.
  95    Prov. Stoomb. dienst WesterSchelde, Buitenhaven
105    Putter, M.D. de, Bouwmat., Kant. Kanaalstr. (7-12, 1-7)

  58    Raalte, D.L.H. v., Dir. Waterleiding, Badhuisstr.
118    Raalte, G.R.E. v., Lid der fa. F. Wibaut & Zn., Boulevard Bankert
  93    Raalte, Jos. v., Houtkade
120    Raalte, L.E.M. v., Lid der fa. F. Wibaut & Zn., Badhuisstr.
  39    Rabbers & Co., H., Heerenkleeding en mode art., Halstr.
123    Rekkers H.Fzn., I., Boulevard Bankert
  68    Renterghem, B. C. A. v., Dir. Prov. Stoomb. dienst Wester-Schelde, Badhuisstr.
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
170    Rijnders, A., Café, Kanaalstr.
  54    Rijnders, J., Joost den Moorstr.
166    Rixtel, J. v., Kanaalstr.
189    Roo, G.C. de, Badhuisstr.
  30    R.K. Weeshuis, v. Dishoekstr.
182    Ruijterschool, Boulevard Bankert

138    Sabelin, W., Badhuisstr.
  83    Sande, A. v. d., Manufacturen en beddenmag., Bellamypark
161    Schelde, woonh. Verbandmeester Kasteelstr.
  32    Schelde", Kon. Mij. "de, Scheepsbouw en werktuigenfabr., Directie
  94      Idem,  Administratie
163    Schlafwagen, kant., Beursplein
  88    Schlafwagen Gesellschaft, Station
  15    Schout, C.W.A., voorh. J.F. Buijs, Onderstr.
179    Schröder & Zn., F.M.W., Boul. Evertsen
126    Siegers, J., Boulevard Bankert
  35    Siegers & Zn., P.J., Wilhelminastr.
  57    Smits, A.P., Arts, Emmastr.
  73    Speckens, P.C., Betje Wolfplein
149    Speckens, Filiaal P.C., Boulevard Evertsen
  79    Staatsspoor, Bestelgoederen-Bur. Telegraaf, Plaatskaarten-Bur.
  84    Staatsspoor, Loods Vrachtgoederen
  12    Stadhuis, Burgemeester, Secretaris, Griffier, Gem. Bouwmeester, Kamer v, Kooph.
  74    Stations Restaurant
158    Staverman, A., Med. Doct., Arts, Houtkade
  29    Stofkoper & Co., B., Beursplein
  73    Stoutjesdijk, J. H., St. Jacobstr.

  81    Taat, L., Pr. Hendrikweg
    ..    Telegraafkantoor (°)
  44    Telegrafie, Ingenieur der, A.S.J. v. Kesteren, bur. Onderstr. 27
131      Idem,  woning Badhuisstr. 133
198    Tichelman, H.J., Prins Hendrikweg
203    Tielenius Kruijthoff, C. J., Koudekerkscheweg h. Badhuisweg
  46    Timmerman, A.F.C., Hellebardierstr.
  76    Timmerman, Frans, Walstr.

  63    Unitas, Societeit, Boulevard
200    Vaate, A.W. v. d., Banketbakker, Kl. Markt hoek St. Jacobstr.
  17    Verhorst, M.J., fa. J.C. de Koster, Wilhelminastr.
    8    Vermaas, Dr. J.P., Badhuisstr.
183    Vermeulen, H., Opzichter Rijks Waterstaat, Pr. Hendrikweg
159    Vethacke, J.C., Koningsweg
181    Veij Mestdagh, de, Badhuisweg
  69    Vey Mestdagh, C.N.J. de, Bellamypark
  24    Vijgeboom, G.H., Koudekerkscheweg
104    Visser, P. de, Rund-, Kalfs- en Varkensslager, Coosje Buskenstr.
122    Vlijmen, A. v., Kl. Kerkstr.
    6    Vliss. Exportabattoir, Haven
  10    Vliss. Courant, fa. F. v. d. Velde Jr., Boekdrukkerij, Kl. Markt 58
135    Voorloop, H.J., Koningsweg
  62    Vrolijk, P., Palingstr.

  64    Waterleiding-Kant., de Ruiterstr.
  48    Waveren, L.J.K. v., Evertsen Boulevard
130    Wegeling, H., Nieuwe Vliss. Courant, Korte Noordstr.
199    Weijens, F.M.J., In manufacturen en bedden, Walstr.
146    Wemelsfelder, J.F., Brood- en Koekbakker, Kanaalstr.
116    Wemelsfelder, P.J., Opperbrandmeester, Buitenhaven 7
    3    Wibaut & Co., C.R.C., Wilhelminastr.
  90    Wibaut & Zn., F., Peperdijk 1
160    Wibaut & Zn., F., Magazijn, Koningsweg
133    Wijtenburg, B.M., Badhuisstr.
  42    Willemse, L.M., Spuistr.
141    Witte en Zonen, Wed A.J., Bloemisterij, Steenenbeer

  40    Zandee, N., Walstr.
  96    Zeeland, Stoomvaart Mij., Haven

top


Vogelenzang zie onder Bennebroek

top


Volendarn zie onder Edam

top


VOLKEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot l1.- vm., van 12.- m. tot l.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm. van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Dieten, J.F. v., Molenaar en Olieslagerij

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Wit, A.A. de, Houtkoper

top


VOLLENHOVE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van l.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekeel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Bottema, K.A., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"

7    Cramer, G.H., Notaris

3    Gemeentehuis v. Stad- en Ambt-Vollenhove

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Seidel, G.W., in Gedistilleerd
5    Sloet v. Marxveld, A.H. Baron
6    Sloet v. Oldruitenborgh, A. Baron
4    Smirren. A.J. v., Vischhandel

..    Teleqraafkantoor (°)

top


VOORBURG (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van l.- nm. tot 2.- nm.
Evenwel kunnen interlocale en internationale gesprekken worden gewisseld: op Werkdagen van 8.- vm. tot 10.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 8.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder 's GRAVENHAGE.

top


VOORHOUT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.- vm. tot 11.- v.m., van 12.- m. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.- nm., van 6.- nm. tot 7.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Laan, W. v. d.,

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Vester, Gebr., Bloemisten

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder LISSE.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 705 / 706-707 / 708-710

Transcriptie door: Huub van Helvoort / Fokke Zwaan / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net