VOORSCHOTEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Birkhoff, Dr. R., Arts
15    Boom, C.J.A., Notaris

  9    Deurloo, A.J., Hôtel en Stalh., Voorstr.

  6    Eggink, Gebr., Bloemisten, (Zondags gesloten)
  8    Eggink, R., Bloemist
  7    Etabliss. Labelliflos, A.H., Ingenhoes v. Schaik

16    Fransen, J.W.P., Arts

11    Gasmeester, Gem., Korten Vliet
  3    Gemeentebestuur
  5    Gussekloo, W.P., Bloemist

  2    Kempen & Zonen, Fa. J.M. v., Goud- en Zilverfabr. (8.30 -- 12.30, 3 -- 7)

  4    Pensionaat "Bijdorp", R.-Kath.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
12    Romein, J., Hooi- en Stroohandel

18    Schmal & Co., Bloemisten

....    Telegraafkantoor (°)

17    Waal, K., Rijksveearts
14    Watermeester der. Gem., Papelaan
  1    Wullings, H.H.G., Kostschoolh.

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder LEIDEN

top


VOORST (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Boneval Faure, Mr. W.J. v., Huize "Kerkzicht"

2    Drory de Perez, Douair., Huize "de Beele"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


VORDEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  7    Albers, J.W., Winkelier
24    Ark, H. v., Smid en rijwielhandelaar

14    Boerenleenbank
11    Borch, Baron A.S.J.W. v.d.
  1    Borch v. Vorden, W.F.E. Baron v.d.

17    Crol v. Stolk, Mevr. Wed. S.

23    Decanije, J., Varkenskoopman
12    Drukkerij Bieleman

25    Emsbroek, G., Koperslager
26    Emsbroek, H.B., Rijwielhandel

  3    Garretsen, Fa. G.J.
10    Gemeentehuis
15    Gotink, H.J., Kolon. waren en voederart., Dorpstr.

  8    Hassink, G.W., Koopman
  2    Hôtel Ensink

13    Kost, A.C., In comestibles

22    Lettink, E.J., Rijwielhandel
  4    Looman, Wed. H.H.
18    Lulofs, C., Arts

19    Mourik, W.F. v., Apotheker

16    Numans, R., Notaris

  6    Poessebosch, Fa., Vleeschwarenfabr.

21    Quarles v. Ufford, Jhr. O., Huize "Enzerink"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
20    Ringelenberg, E., Horloge- en geweermaker

....    Telegraafkantoor (°)
  9    Thate, W.J., Huize "den Bramel"

  5    Zuivelfabriek "Vorden"

top


VREELAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Griffioen, J.J., Fruithandel

1    Hôtel "de Nederlanden", Joh. Jongens

2    Lion Cachet, C.A.

7    Naaml. Venn. Roomboterfabr. "Milka"

5    Paddenburg, A. v., Koopman, Ooftoord

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

3    Vöge, H.G., Bloemist, Kweekerij "Flora et Pomona"

top


VREESWIJK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
17    Barneveld, R., Aannemer
  1    Berg v. Saparoea, R.M. v.d., Burgemeester
16    Buitenhuis, T.H., Houthandelaar

  3    Hoeven, B.C. v., Agent Sleepdienst en Scheepsbevrachter

11    Kaay, F.L.A. v.d., Gem. Ontvanger
  5    Kuijer, P. de, Uitvoerder van diverse werken

  9    Loon, N. v., Grinthandel
  2    Loon, P. v., Agent Sleepdienst, Scheepsbevrachter

13    Menthen, E., Caféhouder, Handelskade
  7    Monster, J., fa. H.J. Mennens, Mag. v. Aannemersmat., Machinekamerbehoeften en
        Scheepsbenoodigdheden
10    [idem]

15    Pauw, C.E.H., Agent Reederij a.d. Lek, Bondshôtel

  4    Raadhuis
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  6    Schouten, Nic., Scheepsbevrachter
12    Struijk, Mej. D.M., Dienstgebouw v.d. Waterstaat bij de Koninginnesluis (Ten dienste v.d. schipperij)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  8    Veen, G., in Scheepsvictualiën
18    Veldhuizen, C. v., Stoomsleepdienst Gebr. J.J. Roelofs & v.d. Garde & Co.
19    Verpoorte, D., Sleepagent en Scheepsbevrachter
14    Vreeburg, H., Hôtel-café, Keulschevaart

top


VRIESCHELOO  (Hulptelefoonkantoor)

(Veelerveen)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11,-- vm., van 12,-- m. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm.
Zon en Feestdagen: Geen dienst. (Ook op Nieuwjaarsdag).
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Coöp. Vereen. Aardappelmeelfabr. "Westerwolde", Veelerveen

3    Hôtel Koets

1    Mellema, H., Handelaar

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


VRIEZENVEEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Brake, G.B. ter, Koopman

  8    Cramer, (onleesbaar) L., Notaris

  6    Dijkstra, W., Dir. Boterfabr.

  9    Elferink & La Roy, Fa., Brikettenfabr.

  5    Hospers, Gebr., Fabrikanten
  7    Hôtel ter Brake, J.P. Lammerink

  3    Jansen & Tilanus, Fabriek

  1    Lange, Mej. T.D. de
  2    Lange & Jonker, Fa. de, Fabrik.
10    La Roy, J., Fabrikant

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
11    Terwindt & Arntzveen, Fa., Turfstrooiselfabr.

 

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ALMELO

top


Vrijenban zie onder Delft

top


VRIJHOEVE CAPELLE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder WAALWIJK

top


VROOMSHOOP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Dec.-30 Sept. van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm., 1 Oct.-30 Nov.: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Hôtel Tebberman, Stalhouderij

1    Naaml. Venn. Turfstrooiselfabr. "Trio" en Veenderij, Dir. H.E. Kleijsen

5    Ossevoort, G.J., Fabrieksbaas

....  Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Stationskoffiehuis

....  Telegraafkantoor (°)

4    Witkop, T., In aardappelen, landbouwwerktuigen en kunstmest

top


VROUWEN-PAROCHIE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Schat, P., Aardappelhandel

..    Telegraafkantoor (°)

top


VUGHT (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder 's HERTOGENBOSCH.

top


VUREN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Heuff & Co., Fa.

2    Naaml. Venn. "Loevestien"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


WAALRE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Boort & v. Moorsel, Fabrikanten, Bolksheuvel

1    Dijk, v., Linnenfabrikanten, fabriek

4    Gastel & Zonen, Fa. A. v., Molenaars en handel in granen, meel, veevoeder, kunstmeststoffen, kolon. 
       waren en manufact.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Swane & Zonen, J.W., Sigarenfabrikanten

..    Telegraafkantoor (°)

top


 WAALWIJK (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

(Baardwijk, Besoijen en VrijhoeveCapelle)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.--nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

 48    Belgische Naaml. Venn. Vicinaux Hollandais, (Hollandshe Buurtspoorwegen), Haven

31    Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen Gesellschaft
58    Dooren de Greeff, v., Chroomlederfabr.

50    Everdingen, H.G. v., Leerlooier, Stationsstr. C 128

17    Fieq, C.R.M., Koopman

39    Gasfabriek
19    Gasthuis, R.K. Kerkelijk, Grootestr.
  3    Geld. Credietvereeniging, Agentschap, Grootestr. 272
53    Gemeentebestuur
47    Gend & Loos, v., Dir. H.H.A. van Es
  9    Gerris-Simons, A., Hôtel "de Twee Kolommen"
23    Gils, Dr. J.B.F., Grootestr.
  7    Gompen, G., Chroomlederfabr. "de Amstel", Grootestr. B81
52    Gompen, G., Grossier in leder, Markt B 242
28    Gragtmans & Wiesman, Lederfabr., Grootestr.
32    Greeff-Verwiel, C.ch. de, Kleermaker, Grootestr.
30    Groenen, Naaml. Venn. voorh. Jos., Schoenfabrik., Besoijen

59    Hartog Goudsmit, Fa. M.
29    Heijden, Fa. C.G. v.d., Schoenfabrik.

45    Iersel, Ant. v., in Granen (kantoor) Haven 14--15
27    Iersel, Ant. v., in Granen, woonh. Grootestr. B 274
42    Iersel, Witlox & Co., Fa. v., Lederfabrik.

51    Jansen, A.J.M., Notaris, Mr. v. Coothstr. C. 250
43    Jansen, H.H., Lederfabrik., Stationsstr.

  4    Klijberg-Pernot, E.W., Schoenfabr., Nieuwstr.

20    Loon, C.J. v., Vleeschh., Grootestr.
  6    Loon, Fa. G. v., Lederimport
  6    Loon, M.A. v.
12    Loon Gzn., P. v., Lederfabrik.

46    Marks, C.J.J., Koperslager, Grootestr.
14    Mil Bohnen, R. v., Koopman, Grootestr.
62    Mombers--Smelt, P.J., Handelsvruchten- en groententuin "Pomona" en lederfabr., Grootestr.

10    Noordbraband, Mij. v. verz. op het Leven
54    Noord-Brabandsche Winkelvereen., Grootestr.

  2    Oerlemans & Zonen, (firmanten Adrs. & Cor. Oerlemans), fourages, stroohulzen en bouwmaterialen,
        Vrijhoeve-Capelle
  1    Oerlemans & Zonen, Adrianus, Vrijhoeve-Capelle

35    Quirijns, Fa. Gebrs., in Huiden en leder, Grootestr.

  5    Ragetlie, H.M., Houthandel, Baardwijk
37    Rant, A.J., Notaris, Grootestr.
  8    Riel, J. v., Leerh., Grootestr. C 1623
34    Rijksproefstation en voorlichtingsdienst ten bate der lederindustrie
....    Rijkstelegraafkantoor (°)
21    Roessel, A. v., Slager
18    Rubbens-Kievits, Fa., Lederh.

  3    Sadée, W.J.S., Comm. in eff., Grootestr. B 272
41    Schijndel, A.H. v., Kon. Stoomschoenfabr., Stationsstr.
44    Schijndel, A.H. v., woonh.
64    Spapens, Joh. C., Stoomschoenenfabr.
49    Station Staatsspoor
15    Sweens, P.J.M., Arts, Grootestr.

....    Telegraafkantoor. (°)
38    Tielen, Fa. Antoon., Waalwijksche Stoomdrukkerij
11    Timmermans Wzn., J. Bernard
60    Timmermans, Mr. J.B.J., Advocaat en procureur
55    Timmermans & Zonen, Fa. W., Kassiers
24    Timmermans-v. Turenhout

61    Verbunt v. Overbeek, Fa., Grossier, Grootestr. A 24
40    Verhulst, Fa. Wed. J., Machinefabrik.
25    Verwiel-v. Loon, L.J.F., Koopman, Besoijen
26    Verwiel, P.W.H., Hôtel "de Gouden Leeuw"

63    Waals & Co., C. v.d., In leder en fournituren
22    Willemse, C.J., Rund- en Varkensslager, Grootestr. A 32

33    Zeckendorf, Gebr., Lederfabrik.
36    Zeegers v.d. Poll, H.J.A., fa. P.j. v. Gils, Apotheker, Grootestr.
16    Zijlmans, Jos., Vleeschh.
13    Zuurhout, W., in Granen en assurantiën, Grootestr.

top


 WAARDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Fraassen, L. v., Commissionair

  1    Harn, G. v., Koopman

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


WAARDENBURG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Aken, H.D. v., Gemeente-Secretaris

  2    Pallandt, Baron H.W. v., Burgemeester
  1    Pallandt--Neerijnen, Baron A.J.C. v.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  4    Schneijder, E.N., Opzichter

....    Telegraafkantoor (°)
  5    Tielerwaard Districtshuis Tuil

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 711 / 712 / 713 / 714

Transcriptie door: Luuk Keunen / Aart-Jan Elsenaar / Dick Koster / Ruud van Putten


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net