WARMOND (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 15 Maart - 30 April: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. 1 Mei - 14 Maart: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 4.30 nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Rijkstelegraafkantoor.

 

  8    Bader, Th.G., Bloemenhandel, Dorpsstr.
22    Bakker, J., "Middendorp"

14    Duijnhoven, J., Stationskoffiehuis

  5    Frijlinck, J.F.S., Notaris

  3    Gemeentebestuur

  6    Heijl & Zonen, Fa. W.K., Bloembollenkweekers
16    Hieronimus, H., partic., Huize Leevliet
10    Hôtel en Café-Rest. "Warmonderhek", J.J. Leenen

24    Jachthaven v.d. Zeil-, Roei- en Motorsportvereen. "De Kaag"

  1    Knoop, A.F., Bloembollenkweeker
18    Krantz, C.H., "'t Huijs te Warmont"

  7    Leemans, W.F., Huize "Oostergeest"

19    Machen, F. & C., Scheepsbouwers
12    Machen, F.C.A.N., voorh. fa. Wed. Melman, Aannemer, molenmaker en bloemist
25    Machen, Gebrs., Bloembollenkweekers

  2    Papôt, C., Hôtel "de Zon", Dorpstr.
23    Pluijgers, W., Landhuis "Vredenhoef"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  9    Rijn, P.S., v. Hôtel Stad Rome

  4    Tegelaar, A., Kalkfabrikant, woonh.
15    Tegelaar, A., Fabriek
....    Telegraafkantoor (°)

13    Versluijs, M., Melk-, boter-, eier- en kaashandel
17    Vooren, C. v.d., Vleeschh. en spekslager
21    Vroomen, G.B. de, Bloembollenkweeker en bloemenhandelaar

20    Walenkamp, H.J.A., Med. Docts. Arts
11    Wetstein Pfister, GL. de, "Haghe Weide"

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder LEIDEN

top


WARNS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 5.30 nm. tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Eikelenboom, J., Arts

  2    Haringsma, A., Boekhouder Brandwaarborg Mij. "de Zuid-Westhoek"

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

  1    Zuivelfabriek "Warns en Omstreken"

top


Warnsveld zie onder Zutphen

top


Wartena zie onder Warga

top


WASPIK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Haagen, Th.H., Lederfabrik.
  6    Heijden, Fa. Gebrs. v.d., in Granen en meel

  5    Kamp, W.C.J., Kassier

  2    Naaml. Venn. Scheepsbouwwerven, v.h. P. & A. Ruijtenberg

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Son, M. & G. v., Lederfabrikant

....    Telegraafkantoor (°)

  3    Teunen, J.W., Hôtel "de Ploeg"

  7    Vermeulen, G., v.h. N.A.D. Vermeulen, Wijnhandelaar

  1    Vermeulen & Zn., Fa. Joh., (W. de Roon), Fourage

top


WASSENAAR (Rijkstelelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Eene automatische spreekcel voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in de Electrische Centrale der Exploitatie Maatschappij "Groot-Haesebroek".

 

40    Asch v. Wijck, T.M. v., Huize "Roode", Kerkdam 

20    Braat, H., (fa. G.J. v.d. Stoel), Vleeschhouwer
21    Burg Jr., D. v.d., in Kolon. waren en comestibles

  8    Coöp. Vereeniging "Samenwerking", Haven

  5    Duetz, A., Arts, Kerkstr. 27

  1    Gardien, G., Bloembollenkweeker, Achterweg
  6    Gemeentehuis 

39    Helm, H. v.d., Timmerman en aannemer, Langstr.
24    Hoboken v. Hoedekenskerke, A. v., Huize Zuijdwijk
44    Hooft Graafland, Jhr. J., "Nijenburgh"
19    Hoogeveen, J.C., Vleeschh. en spekslager
30    Hôtel Kasteel Oud-Wassenaar, Mij. Park Groot-Haesebroek

31    Jessé, Mr. J.J., Huize Hartelt
29    Jong, W.F.K. de, Huis en Decoratieschilder
28    Jong & Blankespoor, Fa. de, Beurtschippers, Oostdorperweg

34    Kleij, A.W. v.d., kleermaker, heerenmodemag., Langestr. 8
38    Kleij, W.J. v.d., Uurwerkmaker, handel in goud en zilverwerken, Langstr.
41    Kolff, C.L., Huize "Loevestein"
32    Kreukniet, W., Leidschestraatweg

22    Leijen, A.C., Bouwkundig aannemer
  3    Lempers, J.C.A., Hôtel "Het Wapen v. Wassenaar"

14    Maandag, P.H., Vleeschhouwer, Spekslager en ijshandel
  4    Mansvelt & Zn., J., Graanhandel Molenweg
10    Meer, B.P. v.d., (fa. Kuijper & v.d. Meer), Groote Oude Deijl
  9    Monchen, Huize, Leidschestraatweg h. Paapweg
17    Munnich, C., Notaris
26    Musly, J.J.H.C., Huize Emmelbee

13    Noort, A.J. v., Bier- en graanhandel, Langstr.

35    Ommeren, P.J. v., Huize Beek en Duin, Schouwweg

15    Pallandt, D.J.G.J. Baron v., Duinrell
23    Pauw", Buitenplaats "de
36    Pigeaud, Mr. J.D., Huize "Eikenhof"
42    Plaat & Co., v.d., Bloembollenhandel
  2    Praag, F. v., Arts
12    Prins & Zonen, J., Deijl Nurseries

16    Reekum, G. v., Watervoorziening, Loodgieter
....    Rijkstelegraafkantoor (°)
33    Romeny, I.E., Huize Eikenrode, Leidschestraatweg

27    Schelle, H.R.A. v., Huize Terveken, Achterweg
  7    Steinwegs, C., Horloger en méchanicien
18    Swart, Mr. A.G.N., "Backershagen", Leidschestraatweg

....    Telegraafkantoor (°)

11    Visser, H.J.P., Huize Nieuwe Deijl, Hôtel-Café-Rest.

25    Weise, O.F., Huize Dennenheuvel

Zie voor nummers van aansluiting ook onder 'S GRAVENHAGE

top


Watergraafsmeer zie onder Amsterdam

top


Waterhuizen zie onder Groningen

top


WATERINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Kwintsheul)

Diensturen: Werkdagen: 1 Mei - 15 Oct. van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8.30 nm. 16 Oct. - 30 April van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geen gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

  5    Afd. "Kwintsheul", der Vereen. "Westland"

  6    Bergh Jr., M. v.d., Stroohandel
10    Burg, A.N. v.d., Graanhandel

  7    Groenten- en Fruitveiling "Sammersbrug"

  8    Hoek, J.D., Graanhandelaar
12    Hoek, Th., Correspondent "Hanzebank"

  1    Leeuwen, P.C. v., Heerestr.
11    Loek, J., Comm. in groenten en fruit

  2    Oomen, C.B.W., Notaris

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  3    Stekelenburg, N.H.P. v., Kwintsheul

....    Telegraafkantoor (°)
  9    Thoen, G.A., Comm. in groenten en fruit, Kwintsheul

  4    Westland, Vereen., Veilingsgebouw v.d. afd. Wateringen

top


WAUBACH (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen:  van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 719-720

Transcriptie door: Fokke Zwaan


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net