WEERT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. , van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

49    Beeren, L., Hôtel-Rest. en Stalhouderij
39    Beijs & Co., L., Kassiers
31    Bierbrouw. "Wertha", J. Mathijsen
  1    Bosch-Hendriks, T. v.d., Hôtel de "Engel", Korenmarkt
25    Brandeler, Jhr. Mr. B. v.d.
18    Brussel, Th. v., Fourage en gros, Langstr. 

53    Doorn, H. v., Hôtel "Jan v. Weert"  

36    Ebben & Co., Fa., Handel in kolen. waren
  4    Esser, Camille, In kerksieraden, Maasstr.
52    Esser, Th. M., Kunstatelier, Hoogstr.

30    Frencken, Gebr., Dextrinefabr.
32    Frencken, Wed. H.H., Fabrikante, Maaspoort

41    Geldens&Koeken, Aannemers
44    Gemeente-Gasfabriek
45    Gemeentehuis
48    Gend & Loos, v., H. Colignon & Cie., Langstr.
43    Graanzuiveringsinrichting v. J. Hendriks-Meewis
35    Gruijthuizen, Joseph, Rund- en Varkensslager

27    Hendriks-Meewis, Grossier in granen, Biest
  5    Hermans, Herbert, Grooth. in Kol. waren Oelemarkt

22    Jansen-Meewis, G., In manufact., Markt
19    Janssen van eetvelde, Hooi- en strooh. Moll België, Dries
14    Janssens, Fa. Edouard, Grooth. Stoomkoffiebranderij, import en export, Maasstr.
11    Joosten Fr., Expediteur
  3    Joosten-Gubbels, Fa. L., Graanhandel

38    Kneepkens, Mathieu  , Grossiers Kolon. waren

55    Laar, Fzn., H. v.d., Wijnhandel
10    Laar, Wed. Frans v.d., In Manufact, Markt

50    Maréchaussée-kazerne
15    Meewis-Kneepkens, Frans, Veehandel, Maaspoort h. Wal
47    Meewis, Gebr., Exportslagerij
24    Meewis, M.H.H., Veehandelaar
47    Mertens-Sprankenis, J., Café Restaur.
20    Mierlo, W.  v.,  Exportslagerij

  2    Naaml. Venn. "Meelfabr. te Weert en Echt", voorh. Gebrs.  v. de Venne, Kanaal
34    Nouwen, L. Th.,  Rund- en Varkensslager, Beekstr.

  7    Peeters, Jac., Graanhandel, Kanaal
  8    Peeters, Dr. J., Arts, Hoogstr.
23    Peeters & Co., Fa., Hooi en Strooh, Stationsstr.

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  6    Schillings, J.H., Notaris
33    Schmasen & Nacken, Bankiers, Bijkantoor, Langstr.
37    Schweers, A.C.S., Civ. Ingenieur Staatsspoorwegen
31    Smeets, Fa., Emanuel, Boek en steendrukkerij  
  9    Societeit Amicitia, Markt
28    Societeit v. Navigatie Expeditie, Wed. J. Geene, Bassin 83
16    Specken, J.H.H., Drogist, Maasstr.
17    Steegmans, J., Hôtelh. en Stalh., Langstr.

....    Telegraafkantoor (°)

26    Venne, M.J.H. v.d., Dir. v. d. Meelfabr. te Echt en te Weert, Bassin
40    Vrancken, Drs. M.F.,  Arts
51    Vroemen, K.J., Rijskveearts

12    Weegels, H. Aannemer, Maaspoort
54    Weegels, Math., Aannemer
13    Weekers & Zn., R., Graanhandel, Maaspoort
29    Weerter, Scheepsbouw- Mij.

46    Yzergietrij "Weert"

top


WEESP (Rijkstelefoonkantoor)

(Weespercarspel)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. , van 1.-- nm.  tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Arkel P.W. v., Hoogstr.

  6    Bruine en E.W. Raadsheer, E., Cacaofabr.
  9    Buwalda, R.N., Hôtel-Café-Rest. Stalhouderij "de Roskam", Buitenveer

16    Dockum & v.d. Muelen, v., Comm. in eff. en kassiers

10    Eikelhof, F., Koopman & Stoommolenaar, Weespercarspel
  1    Elst & Matthes Stammersdijk,  v.d., Weespercarspel

11   Filiaal v. F. Eikelhof, Achterom 127

18    Geesink & Zonen, J., Fabrik. v. mechanische ladders en brandweermatriëel

19    Havekotte, A., Caféhouder en commisionair, Rotterd. Veer
17    Hetheij, W., Huize Merwede

  3    Jansen & Storms, Achtergr.

26    Knaap, A.A., Arts, Hoogstr.
21    Koperdraad, Th., Hôtel Loosje en Stalhouderij, Heerengr.
  8    Kwast, Jr., P. v.d., Beurtschipper & hand. in oliën, Buitenveer
  8    Kwast & Zn., Fa., P. v.d., Agenten der Kon.Ned. Mij. t. Expl. v. Petroleumbronnen
        in Ned.-indië, Machine-cylinder oliën, enz.

28    Leenheer, C.A., Veearts

  2    N.V. Stoomtabak- en sigarenfabr. voorh. R Brouwer & P. Peelen & Zn., Dir. F.L.  v.
        Duikeren 

  7    Plaat, C.P., Aannemer, Hoogstr.
11    Pompstation der Vechtwaterleiding,  Weespercarspel

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  5    Ronden, C.P., de, Hoogstr.
22    R.K. Pastorie, Pastoor F.A. Willenberg, Heerengr.

13    Schagen, J., Makelaar en assuradeur, Slijkstr.
23    Snel, G.H.A., Notaris, Heerengr.
25    Station H.S.M.

....    Telegraafkantoor (°)

12    Vis A.C., Blikemballagefabr., Heerensingel
20    Vree & Co., A., Aannemers

29    Waterleiding, Bureau

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Amsterdam

top


WEESPERCARSPEL zie onder WEESP

top


WEHE (Gn) ( Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.--m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Vries, Joh. J. de, Motor- en Automobielhandel, den Hoorn

top


WEIDUM zie onder LEEUWARDEN

top


WELL zie onder NEDERHEMERT

top


WEMELDINGE ( Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Hovestadt, F., Schipper

10    Kooman, W., Comm. in fruit, aardappelen en ajuin
  7    Kruysse, P.J.A. v. Overstraten, Arts. voorz. Gezondheidscomm., zetel Kruiningen

  6    Leendertse, J., Vrachtrijder, huurkoetsier en aannemer
  3    Lindenbergh, E., "Zeeuwsche Fruithandel", Wilhelminastr.
  2    Lindenbergh Czn., J., Aannemer
  5    Lindenbergh, Laurus, Oesterkweker

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Smits & Zn., C.A., Caféhouders, Sleepagenten, Scheepsbevrachters en assuradeuren

  ..    Telegraafkantoor (°)

  9    Velde, J. v.d., Zeilmaker
  4    Verschure, P., Scheepsagentuur, Café "de Schelde" Wilhelminastr.

top


WERKENDAM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 5.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  3    Binsfeld, Meeus, Laane & Co., Fa., Suikerfabr.
  9    Bogers, C. H., Koopman en aannemer

  1    Kerkhoven, J., Notaris, Hoogstr.
  4    Koman, D., Mandenmaker

12    Loon C. Dzn., J. v., Aannemer

  6    Meijer, M.J., Koopman, Hoogstr.

11    Oord, J.J. v., In hoepels en teenen, Secr. Coöp. Rijsbond

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Sigmond, A., Steenfabrik., Hoogstr.
10    Sigmond--de Voogd, Mevr. Wed. G.M.
  2    Steenbergen, B.C.E. v. Ontvanger der Registratie en Domeinen

  7    Taselaar, A.P., (A. Tromp), Hooih., Visschersdijk
  ..    Telegraafkantoor (°)

  8    Wiel, G.B. v.d., Café Merwezicht

top


WERVERSHOOF (Hulptelefoonkantoor) 

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: (ook op Nieuwjaarsdag) van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Huesmann & Zn., G., Manufacturiers

2    Pinxter, V.Ph., Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

4    Steltenpool, D., Koopman

..    Telegraafkantoor (°)

top


WESTDORPE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 16 Maart -- 15 Sept.: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm.
16 Sept. -- 15 Maart: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Kerckhaert, Pr., Grossier in granen en zaden

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 721 / 722

Transcriptie door: Jan de Graaf / Gerrie Overweel


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net