WILP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- nm., van 12.-- m. tot 1 nm., van 2.-- nm. tot 3 nm., van 6.-- nm. tot 7 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Wilp"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder DEVENTER.

top


WINKEL (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 4.-- nm., van 5.-- nm. tot 9 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2 nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

top


Winneweer aan het Damsterdiep zie onder Ten Post

top


WINSCHOTEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is geopend: werkdagen: van 8.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. , van 7.-- nm. tot 8.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. -- 2. Bij R. Giezen, Stationsplein 242.

  16    Aaldring, E., Buffethouder, Station
141    Addens Jr., Fa. H., In verfwaren, Binnenvenne
108    "Agricultura", Naaml. Venn. Mag. v. landbouwwerktuigen, Oosterhaven
  47    Ambachtsschool, Poststr.
  88    Anderson, T.A., Drogist, Torenstr.

  50    Bargeboer, Gebr., Sigarenfabr., Hooglkei
132    Beer, B.H. de, Grossier in munafacturen, Langestr.
101    Beer, I. de, Paul Krugerstr. 8
142    Beernink, Luitenant, Blijhamsterstr.
119    Beins, Mr. J.F.H., Dir. Gron. Bankver. Schortinghuis & Stikker, Burgem. Venemastr.
  70    Bennema, G., Brandmeester, Blijhamsterstr.
  74    Beudeker, C.P.W.J., Wijnh., Blijhamsterstr.
  72    Bloemendal, I.M., Slager, Beersterstr.
  15    Bloemendal, L., Slager, Langestr.
  83    Bödeker, J.W., Makelaar, Bur. Woninggids, Blijhamsterstr.
  73    Boekhoff, H.H., Rijwielh., Galanterieën, Blijhamsterstr.
  75    Boelsen, G. Opperbrandmeester, Torenstr.
  21    Boelsen, R.F., Brandmeester, Visschersdijk
  94    Boerhout, J.A., fa. J. Hilgenga, Banketbakker, Torenstr.
  37    Borger, R., Ingenieur, Dir. Noord-Neder. Machinefabr., Omsnijdingskanaal
  19    Bosch, Mr. D.H., Adv. en Proc. Langestr.
  89    Bosker Bzn., J., IJzerhandel., Torenstr.
124    Brill, L., in Dekkleeden, Garst
139    Bureau voor huisvesting v. Belgische vluchtelingen

  20    Cohen, D., Stoomboekdr. Oldambt, uitgave van "De Oldambtster"
  34    Coöp. Stroocartonfabr. Reiderland
  35    Crol, L., Oliefabr., Ged. Venne

100    Dallinga, Wed. R.S., Stationsweg
  62    Diddens, Mr. J. Heres, Adv. en Proc., Stationsweg
    2    Dijk, P. v., Grossier in Kol. waren, enz., Langestr.
130    Dresselhuis, Fa. H., Eerste Winsch. Automobielh. en verhuurinr., Visschersdijk
  32    Dröge, Nic., Fabr. Garst
  69    Dröge, Nic., Meubelwinkel en modelkamer, Blijhamsterstr.
125    Dröge & Zonen, D., Manufacturen en gros, Damerconfectie, Langestr.
  91    Duveen, W., Visch-, fruit-, wild- en exporthandel, Boschstr.

121    Elema, E., Brandmeester, Langestr.
  84    Engelage, P., Vischhandel, Buitenvenne
    4    Engelenburg & Co., Kassiers, Marktplein
    7    Engers, voorh. Gebrs. Engers Grossiers in bakkersart., Torenstr.

131    Feunekes, L.J., Dir. Winsch. Telefoon Mij. en N.V. Rijwielenfabr. "Gruno", Burg. Venemastr.
  43    Fontein, G., Notaris, Emmastr.

  26    Geertsema, A., IJzerhandel., Oosterh.
  18    Gem. Gasfabr. en Waterleiding, Dir. Gassingel
  22    Gend & Loos, V., Expeditieonderneming, Ged. Venne
  44    Giezen, R., Hôtel en Stalh., Stationsplein
120    Goederenbur. S.S.
127    Grave, G., Aardappel-, visch- en fruithandel, Engelstilstr.
  36    Groeneveld, G.J. & A.E., Kassiers, Corresp. 1e kl. Ned. Bank
  45    Groeneveld, Hk., Kassier, Emmastr.
  78    Groeneveld, J.H., Kassier, Liefkenstr.
  60    Groeneveld, Wed. W.W., Hôtel "Vrijheid", Blijhamsterstr.
  24    Groeneveld & Smook, Oliehandel, Oosterhaven
  81    Groninger Bankver., Schortinghuis & Stikker, Bankier, Kassier en Comm. in Eff., Visschersdijk
  76    "Gruno", N.V. Rijwielfabr.

  86    Harmonie, Hôtel Dommering
111    Hart, A., Paul Krugerstr.
  58    Hart, L. & H., Huiden, Vellen, Wolhandel, Blijhamsterstr.
114    Heikens, G., Aannemer, Boschstr.
135    Huizinga, E., Koperslager, Gasfitter, Langestr.

116    Joosten, J.N., Tandarts, Torenstr.

  63    Keizer, Gebrs., Manufacturiers, Langestr.
  55    Kemper, Fa. Gebrs., Landbouwart., Garst
  83    Kiewiet, H., Slager, Visschersdijk
128    Klunder, E., Handelsagent, Vert. Naaml. Venn. W.A. Scholten's fabr., Burgem. Venemastr.
  98    Koning, S., Apotheek, Langestr.
  71    Koops, Frans H., Boek- en kunsthandel., Blijhamsterstr.
102    Kraal, Harm, Secretaris van het Waterschap "Westerwolde", Wilhelminastr.

  85    Lagro & Bödeker, Makelaars, Bur. Woninggids, Blijhamsterstr.
  14    Lenning, J. v., Houth. bouwmat., Omsnijdingskanaal

    3    Maréchaussée Kazerne, Omsnijdingskanaal
117    Meindersma, Mr. E., Adv. en proc. Torenstr.
136    Moesker, J., Rijwielfabrik. en auto verhuurder, Langestr.

  53    Nederhoed, Gebr., Vrachtrijders, Buitenveste
  51    Nieboer, Wed. P.M., Stalh., Visschersdijk
122    Nieboer, W.J., Oldambtster Herberg, stalhouderij, Oosterhaven
  38    Noord- Ned. Machinefabr., Dir. R. Borger
  40    Numann, M.B., Stoomvloertegel- en marmermozaïkfabr. "St. Vitus", Garstestr.

  11    Offerhause, J.J., Notaris, Langestr.
  10    Oldambtster Zuivelfabr., Garstestr.
  17    Olm, M.J. v., Geneesh. Visschersdijk
  61    Oppenheim, M. Blijhamsterweg
115    Oppenheim & Zonen, S., Veehandel, Garstestr.

  52    Parrel, K., Kassier, Buitenvenne
  82    Phaff, Fa. H.J., Fabr., Visscherdijk
110    Phaff, Joh.S., Blijhamsterstr.
133    Phaff, R.J., Fabrikant, Oosterhaven
  90    Pinto, Jb., Veehandelaar, Blijhamsterweg
112    Pinto, Maurice, Garst
126    Polak, I.J., Kassier, Blijhamsterstr.
106    Politie, R. Bakker, Gasthuislaan
113    Idem, E. Kippenbroek, St. Vitusholt
104    Idem, H. Nanninga, Engelschelaan
105    Idem, T. Nieboer, St. Vitusholt
  70    Polter, Pzn., H., Kol. waren en comestibles, Blijhamsterstr.
  12    Post, Fa. E., Houth., Oosterhaven
  64    Post & Co., H.G., Kassier, Blijhamsterstr.

  95    Rechtsgebouw, Blijhamsterstr.
  13    Rengers, D., in Kol. waren en comestibles, Langestr.
118    Repko, R., Horloger, Langestr.
  67    Riedel, Wed. J.P., Liefkenstr.
   ..     Rijkstelegraafkantoor (°)
  39    Robertus, J.L., Landbouwzaden, Garst
138    Roelfs, E., Automobielhandel, Garage en Vulcaniseerinr.
  25    Roelfsema, Fa., Tabak- en Sigarenfabr. Torenstr.
134    Ruibing, A.J., Hôtel "de Nederlanden", Torenstr.
107    Ruibing, G.J. Comest., Kol. waren, Torenstr.

    8    Schönfeld, Mr. H.I., Burgermeester, Langestr.
129    Simons, S., in Lompen, metalen en vellen, Trekweg 32
    9    Sissingh, A.E., Geneesh., Visschersdijk
    6    Smid, J.E., IJzerh. Langestr
    1    Stadhuis
  42    Station S.S., Stationsplein
  41    Stoomtram "Oldambt-Pekela", Stationstr.
123    Stoomtramweg Mij. "Oostelijk Groningen", Bureau Schoolstr. 4 (kant. 9-12, 1 1/2-5)
  96    Idem, woonh., techn. Dir., Steringa-Kuiperweg
  59    Idem, woonh., adminstr. Dir.

   ..     Telegraafkantoor (°)
  66    Tresling, Mr. M., Beersterstr.

  48    Veen, J.D. v.d., Boekdr.-Uitgever, "Winschoter Courant", Visschersdijk
103    Verkaik, N., Inspect. v. Politie, Blijhamsterweg
    5    Verwer & Co., E., Boekdr., Uitgervers "Nieuwe Winsch. Courant", Langestr.
109    Vries, A.I. de, Exportslagerij, Engelschestr. 47
  57    vries & Zn., M.A. de, Vleeschh., Boschstr.
  93    Vries, S. de, Vleeschh., Marktstr.
  80    Vrieze, C.J. de, Manufactur., Torenstr.

  54    Wal, H. de, Schilder en Brandmeester,garst
  46    Wartena, Dr. Jen, Geneesh., Emmastr.
  92    Waterleiding, Pompstation
  49    Waterschap Westerwolde, Techn. Bur., Garstestr.
  99    Welp, Fa. H., Machinekamerbehoeften, drijfriemen, wagensmeer, oliën, vetten, enz., Blijhamsterstr.
  79    Wiemann, J.A., Kassier, Torenstr.
  23    Wiljes, Fa. O. de, Koffie- en Theehandel, Ged. Venne
  33    Winsch. Hypoth.bank, Blijhamsterstr.
  28    "Wissemann," Hôtel Dommering, Langestr.
  56    Witkop, K.E. Comestibles, Winsch. Mosterdfabr. Langestr.

  97    Yzer. J., Brandmeester, Liefkenstr.

137    Zuidema, Fa. W., In kristal, porcelein, luxe en verlichtingsart. Langestr.
  68    Zuikerberg, B.M., Boekdr. Uitgever, Engelschestr.
  87    Zuurman, K., Electricien der Telefoon, Visschersdijk

top


WINSUM (Fr.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3 nm., van 6.-- nm. tot 7 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Zuivelfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


WINSUM (Gr.) (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

10    Hôtel Alderts, H. Kremer
  9    Huizinga's Bank, D.J., Dir. Mr. J.T. Huizinga

11    Medema, F., Commissionair

  2    Nienhuis & Timmer, Fa., stoomtimmerfabr. "de Volharding"

  7    Raadhuis
  3    Ranitz, Mr. C. de, Adv.-Proc en Notaris, Straatweg
  5    Ranitz, Mr. S.M.S. de
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  4    Timmer Jr., J., Steenfabrik
  6    Vries, Fa. Wed. N.I. de, (N. Wijnberg), Wolhandel

  1    Wierda, E., Burgemeester

  8    Zuivelfabr. "Winsum-Obergum" Coöp. Stoom-

top


WINTERSWIJK (en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

54    Albrecht, G.J., Boekhandel, Boekbinder, Markt A 4
60    Amstel, J.M. v., fa. Wed. G. Hartog, Boekdrukkerij, Bur. Wintersw. Courant, Markt A 274
34    Andriessen, B.J., Behanger en stoffeerder, Misterstr.
62    Ast, W. v., Spiefel- en lijstenfebr., Meddoschestr.

64    Baarschers, J., Boekhandel Meddoschestr. A 269
72    Beker, H.J., voorh. J. Schrader, Mag. "de Locomotief", Weurden A 807
35    Beskers, J.B., Caféhouder en kruidenier, Parallelweg
51    Beukenhorst & zn., A., Koffie en gros, Ratumschestr. A 277
  7    Bom, W., Slager, Willinckstr. A 622
11    Bontweverij, "de Batavier", voorh. J. Willink & Passchen, Zonnebrink (9-12, 1.30-6.30)
52    Brus, A.J., Boter- en eierhandel, Misterstr. A 1544
33    Buursink, W., Varkenssl., Wooldstr. A 163

56    Cox, J.D., Inspecteur v.h. vervoer H.S.M., Wilhelminastr. A 41

43    Eekelen, F.A. v., Notaris, Misterstr.
48    Eerste Nederl. Haarfabrieken, N.V., Parallelweg
68    Elzas, Henri., Pr. Hendrikstr. A 65
  1    Elzas, J. Meddoschestr.

46    Fleischer, Ds. F.C., Misterstr.
24    Frima, J., Misterstr.

61    Gans, Abraham, Veehandelaar, Stationsstr.
23    Gans, D.A., Slager, Wooldstr.
15    Geldersche Credietvereen., Mr. J.B. Reinders, Spoorstr. A 878. (9-1, 3-5)
17    Gemeentebestuur
58    Gem. Gasfabr., Spoorstr. A 877

65    Harmsen, H., Banketbakker, Wooldstr. A 600
50    Hartogs, J.J., Vertegenw. der Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken
12    Heemink & Zn., Fa. J.B., Houth., Groenloscheweg A 129
41    Hesselink, J.W., Koopman, Meddoschestr.
18    Hôtel "de Klok", B.Th.J. Grimmelt, Stalhouderij
19    Hôtel "Stad Munster", H.B.J. Reiring, Stalhouderij
  8    Hôtel "de Zon", Th. Brouwer, Misterstr. A 1514
28    Houten, C.P. ten, Kassier, Misterstr. A 996
  2    Houten, E.F. ten, Kassier, Misterstr.
  3    Houten Jr., J.G. ten, Kassier, Wooldstr. A 590
16   Houten Sr., J.G. ten, Wooldstr. 979
  3    Houten & Co., Fa. J.G. ten, Kassiers, Wooldstr. A 590. (9-1, 3-6)

30    Iding, G., Hôtelh., Wooldstr.
57    Inspectiebur. v.h. vervoer H.S.M., Wooldstr. A 810
71    Inspectiebur. v. Weg en Werken H.S.M., Stationsstr.

69    Jansen, F.E., Brood-, koek- en banketbakker, Spoorstr. A 908

22    Kazerne Kon. Maréchaussée
24    Kimmels, G.J., Cafe "de Zwaan", Stalhouderij, h. Wooldstr. A 587
37    Kortschot, J.H. te, Rathumschestr.
32    Kuiper, H.A., Mag.meester v. d. Coöp. Wintersw. Landbouwersbond, Eind Misterstr. (9-12; 3-7)

26    Leeuw, J. de, Exportslachter, Goudvinkenstr.
47    Lindenhovius, F.H., Stoomkoffiebranderij en Tabakskerverij. Misterstr.

33    Meerdink, S.H., Wooldstr.
13    Meijerink & Co., Fa. J.W., Fabrik., (9-12; 2-7)
  4    Meijerink & Zonen, Fa. J.H., Fabrik.

20    Naaml. Venn. Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken
39    Nijhuis, G.J., Machinefabr., Parallelweg
36    Nispen, Jhr. G.A. v., Burgemeester

  5    Pabbruwe, A.C., Secr. Spoorweg Mijen.
67    Piek, J.W., Stationskoffiehuis, Statoinsplein
31    Poppers, M.M., Stoomweverij, Hilbelinkspad (9-12, 2-5 1/2)

53    Rengelink, B.J., Boekhandel, Misterstr. A 1006
55    Rietberg Jzn., H., Stoomgrutterij, Zonnebrink A 527
....    Rijkstelegraafkantoor (°)
29    Roelvink, J.B., Notaris, Wooldstr.
44    Roller, J.M. te, spekslager, Misterstr.
45    Rogger, J.M. te, Filiaal Kl. Parallelweg

59    Scholten, A., Manufact., Wooldstr. A 955
66    Schrader, J., Kolengroothandel, Weurden A 753
49    Schwarz, L., Veehandel, Spoorstr.
14    Siepe, H.J. te, Aannemer en steenfabr., Molenpad
  6    Smalbraak, J.B., Expediteur
25    Station Geld. Overijs. Loc. spoorw.
27    Station H.IJ.S.M.
70    Sternfeld, L., Goudvinkenstr.
21    Stienstra, J., Dir. Zuivelfabr.
63    Streek, Joh. H., Graanhandel, Wooldscheweg.

....    Telegraafkantoor (°)

  9    Willink, G.J., Tricotfabrik.
10    Willink & Co., Fa. H., Fabriek, (9-12, 2-7)
49    Winterswijksche Machinefabr. en Machinehandel, Th. de Wolf, Eind Misterstr.


WISSEKERKE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3   Fret, P.J., arts, Voorstr.

2   Hee, M.H. v., Timmerman en aannemer

1   Priester, P., Logementhouder en Herbergier

...  Rijkstelegraafkantoor (°)

.... Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 726-727 / 728

Transcriptie door: E. Geertsema / Yvette Hoitink


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net