WOUDENBERG (Hulptelefoonkantoor)

(Leusden)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm. van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6 -- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Asbeek, Mevr. de Baronesse v., Villa Nieuwoord

  4    Beaufort, Mr. A.J. de., Huize de Berm, Leusden
  5    Beaufort, J.B. de, Particulier, Huize Laanzicht

  1    Cramer, Dr. G.H., Villa Benvenuta

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  6    Roomboterfabr. "de Vooruitgang", Dir. J. Douma. (9--1, 2--3, 6--7)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Wieringen, N.H. v., de Schans

 

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder SCHERPENZEEL

top


WOUDRICHEM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Bax, J., Grossier in kolon. waren en petroleum, Hoogstr.

  7    Joode. M. de, Vischhandel, Kerkstr.

  9    Maréchaussée, Brigade Kon.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Struick Czn., J., Vischhandel en grossier in kolon. waren, Molenstr.
  4    Struick Czn., J., Gemeenteontvanger woonh., Molenstr A 99
  4    Struick, Mr. J.H.G., Adv.-Proc.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  8    Weverling & de Joode, Vischhandel, Waterpoort 63
  6    Wijnbelt & Co., Vischhandel
  1    Wilhelm, P.G., Vischhandel, Hoogstr.

top


WOUDSEND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  4    Coöp. Stoomzuivelfabr., "de Samenwerking", Dir. L. Sieperda

  3    Heeg, Fa. S. & T., Olieslager

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  2    Tromp, A.H., Assuradeur
  1    Tromp, & Zn., Fa. A.H.

top


WOUW (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Coöp. Wouwscha Stoomzuivelfabr. en Graanmaalderij

  3    Goderie, J., Notaris

  4    Luijkx, J., Particulier

  2    Raaijmakers, J.B., Roomboterfabr.
  6    Raaijmakers, L., Aannemer
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  5    Wouwsche Coöp. Landbouwvereen., Secret.-Penningm., A. v. Oers

top


YERSEKE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: (1 Mei--31 Aug.) van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.30 nm. (1 Sept.--30 April): van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Ene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Bogaards, W., Oesterhandel, Kaaistr.

  2    Directie d. Mij. "de Eendracht"

  8    Hôtel "Oesterbeurs", P. Courtin

  1    Kakebeeke Gzn., Wed. J.H.C., Oesterkweeker
  7    Klos, C.D., Oester- en mosselhandelaar, Damstr.

  4    Meulenmeester & Co., Ch. de, Ned. Mij. voor Kunstmatige Oesterteelt

  3    Nolet & Fils, Anciennem: Nolet & Vette, Kreeftenpark

10    Peijl, J.J. v.d., Boekdrukker en uitgever
11    Poleij, P.J., Winkelier en landbouwer, Stokvischstr. B 102

12    Reitsma & Co., Machinefabr.
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

14    Sprundel, J.A. v., fa. Poseidon. Oesterhandel, Schuttershof

....    Telegraafkantoor (°)

16    Verwijs, P., Oesterkweeker en zilverwituienhandel
  6    Vette, H., Oster- en kreeftenhandel
15    Vette, Jan, Oester-, Kreeften-, en Mosselhandel, Kaaistr.

  9    Willemse, I., Oesterhandel, Havendijk

13    Zeeuwsche Oester Mij. "Bona Fides"

top


ZAAMSLAG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Raadhuis
....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)

top


ZAANDAM (Rijkstelefoonkantoor)

(Koog a/d. Zaan, Krommenie, Oostzaan, Westzaan en Zaandijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. - 2. Centraal bureel van het locale telefoonnet.

Zie voor de overige nummers van aansluiting te KOOG a/d ZAAN, KROMMENIE en ZAANDIJK onder WORMERVEER.

 

163    American Petroleum Cy., Depôt Zaandam
444    Amons, L., Oostzijde 49
131    Amsterd. Anthraciet, Mij., "Polmaise", Depôt Bootenmakersstr. 88
424    Apollo Theatre, C. Kater, Wilhelminastr.
193    Arbeidsbeurs, Tuinstr. 14
157    Artillerie Inr. a.d. Hembrug
101    Aten, Remmert, Westzijde 344, Houtzagerij "de Bark", Westzijderveld
411    Aten, Remmert, woonh. Westzijde 344
381    Avis-Honig, mevr. N., Westzijde 43
115    Avis, Fa. A.F.G., kantoor, Hoogendijk 5
353    Avis, Frits, Westzijde 59
254    Avis, Paul, Tarwestijfselfabrik., Oostzijde 77

396    Baantjer, J., Aannemer, lossen en laden v. zeeschepen, Czaar Peterstr. 43
  65    Baas Gzn., J., Scheepstimmerman, Scheepmakerssteeg
251    Bahre, C.H., Opticien, Mag. v. Ziekenverpl. art., enz., Stationstr. 11
498    Bakker, J., Zakkenh., Oostzijde 237
147    Bakker Johzn., A., Apoth., Klauwershoek 16
375    Bakker Pzn., Fa. C., Scheepmaker, Papenpad 40
311    Bakkerij "De Ruyter" der fa. Verkade & Co., N.V., Westzijde 192
272    Balder, J., Kapper, Ged. Gracht 15
321    Beek, J.A. v., Café Rest. "Suisse", Dam 2
345    Becker, J.A., Banketbakker en kok, Westzijde 34
472    Beekhoven Gzn., J., rijtuig- en wagenmaker, hoef- en rijtuigsmid, Vinkenstr. 56
107    Beekhoven, Wed. Jb., Zaagsel en Brandstoffenh., Westzanerdijk 206
  44    Begraafplaats, Doodgraver opzichter, Noorder IJ- en Zeedijk
471    Bekker, J., Lood- en zinkwerker, handel in gasart., mastiek dakbedekking, enz.
356    Berghouwer, C., Timmerman en Schuitenmaker, Bleekerstr. 8b
483    Beschuitfabr. "de Arend", (Jb. Engel Azn.) Franschepad 4
307    Bessem, F.N., in Ass., Bootenmakersstr. 119a
392    Bessem & Hoogenkamp, Sigarenfabrikanten, Gedemptegr. hoek Westzijde
182    Bets, Fa. P.K., Schipper, Zuiddijk 88
442    Beumer, Gerard, Kapper en in toiletart., Ged, Gracht 5
139    Beutler, C., fa. C. Toens, Banketbakker en kok, Zuiddijk 13
402    Bischoff, Gebr., Heerenkleeding, manufacturen, enz., Westzijde 29
124    Blans Kzn., H., fa. K. Blans, Oostzijde 59, huis
    3    Blans, Klaas, Oostzijde 109
394    Blans, Thomas, Oostzijde 109
    7    Baluwselfabr., Societeit der, W.N. Avis, E. No. 7, Westzaan
  26    Blees Gzn., K., Boekhandel, Westzijde 166
271    Bloem, Th., Stationstr. H 83
393    Blokker, C., in Wijnen en Gedistilleerd, Westzijde 99
305    Boele, Mr. J.F.E., Adv. en Proc. Oostzijde 75
210    Boer Czn., D. de, Slager, Cz. Peterstr. 11
189    Boer Czn., J. de, Café Neuf, Westzijde 2
  25    Boer Czn., J. de, Stalh., Czaar Peterstr. 2
120    Boer Jbz., Fa. H. de, Korenfactors en kooplieden in jute en linnenzakken, enz., D 3, Koog a.d. Zaan
123    Boer, jacob de, Makelaar, Stationsstr. G 159. Koog a.d. Zaan
  81    Boldingh, K., Brood- en rogge-broodbakker, B 54, Koog a.d. Zaan
215    Bommel, J.J. v., Westzijde 95
213    Bon Czn., Pieter, Oliefactor, Sleepdienstondern. "Maarten Tromp, Bestevaer", Pr. Hendrikkade 33 A
362    Bood, Corn., Brood- en koekbakkerij, Czarinastr 1 BB
297    Brand, C.J., Comm. en agent in houtw., Westzanerdijk 116
151    Brat & Zn., Hendrik, Fabrik. v. tarwestijfsel, olie, koeken en lijnmeel, Oostzijde 93
273    Breewer & Co., Birmastr. 1
463    Brouwer, Fa. Wed. K., Scheepsbouw, koop en verkoop, huur en verhuur v. vaartuigen,
           bergplaats v. luxe vaartuigen, Hoogendijk 17
188    Brugman, A., Timmerman, Bootenmakersstr. 68
494    Bruin Azn., J., Parkstr. 88
331    Bruins, J., Ing. Dir. der N.V. Ned. Meubel- en houtwarenfabr., Westzijde 262
122    Buijs Wzn., J., Graanhandel, Oostzijde 45
186    Buijs Jzn., Albert, Ged. Gracht 85
243    Bureau voor administratief recht, Dir. Jhr. Mr. C.A. Elias, advocaat, Westzijde 114
193    Burgerlijk Armbestuur, Tuinstr.

145    Café Czaar Peter, G. Post, Hoogendijk 58
256    Café de Kroon, Zuiddijk 137
316    Café Prins Hendrik, Pr. Hendrikkade 1
395    Carpentier, Gebr. de, fa. D. Oosterveld, Huis-, decoratie- en rijtuigschilders, Stationstr. 78
168    Cleijndert, A., Peller en Koopman, Oostzijde 28
142    Coenraads, Jb., Schilder, Oostzijde 372b
  97    Commissaris v. Politie, Woonhuis, Stationsstr. 144
291    Controleur der Plaatsel. Belastingen, Gemeentehuis, 10--12; 2--4
278    Cos, A., Smid, Papenpad 6

407    Dam, G.Th. v., Dir. der Art. Inricht., Botenmakersstr. 91
302    Decker, J., Secretariaat v. d. Plaatsel. Commissie v. Toezicht op het Lager Onderwijs te Zaandam,
           Stationsstr. 45
338    Dekker Jzn., C., Notaris, Ged-Gracht 41
    1    Dekker Jzn., J., Houth., stoomzagerij, kant. Parkstr. 5. (8--12; 1--7)
105    Dekker Jzn., J.A., Westzijde 77
141    Dekker, M., Deskundige bij de Brandweer, Ged. Gracht 72
162    Dekker, M., Zeilmaker, verhuurder v. dekkleeden, Dampad 6
397    Dekker Jr., M., Lid der fa. M. Dekker Jzn., Czarinastr
283    Dekker, P., Aanspreker, Stationsstr. 59
166    Dekker, Fa. P.J., Expeditiebedrijf en Oliefactors, A 227, Koog a.d. Zaan
127    Dekker, Gebrs., kant. Stoomgortpellerij, "de Korenbloem", Kalf, Koog a.d. Zaan
  45    Delft, J. v., Banketbakker, Westzijde 124
225    Dijk Jzn., F. v., Pharm. Doct., Apoth., Westzijde 118
111    Dijk & Allan, v., Kant-, Stoom-, Boek- en Steendr., Westzaan
134    Dikhooff, J.W., Fabr. v. kantoorboeken, Ged. Gracht 45
334    Dil, Dirk, Riviervisch- en palinghandel, Pr. Hendrikkade 32
475    Dil, H., Behangerij en stoffeerderij, meubelen en matrassen, Ged. Gracht 75
247    Dil Jzn., Gebr., W. Dil Jzn., Vischh. Pachter Groote Sluis, Zuiddijk 12a
469    Directrice der Inr. v. Ouden v. dagen, Bloemgr. 55
354    Doek, P., Mr. Metselaar, Schoorsteenveger, Handel in bouwmat., Notenboomsteeg 3
206    Doesburgh, H.J. v., Hoofd-kommandeur der vrijwillige brandweer, Westzijde 41
  32    Doesburgh & Co., v., Stoomhoutzagerij "de Vlijt", kantoor, Westzijde 41
453      Idem, Westzijderveld
457    Donia, D., Wethouder, Hoogendijk 39
246    Donker, D., Slager, Ged. Gracht 14
  18    Doorgeest, K., in Drogerijen en verfw., Westzijde 402
  16    Driessen, W.F.G.L., Burgemeester v. Westzaan.(2 m.schellen)
390    Drukker & de Boer, Fa., Luxe- en Orthop. Schoenmakerij, Czarinastr. b/d. Ged. Gracht
428    Duijs, J.E.W., Wethouder, Bootenmakersstr. 78a
  64    Duijvis, Jacob, Pakhuis "Welgelegen", Koog a.d. Zaan
128    Duinker & Goedkoop, Cargadoors, Ged. Gracht 20a

203    Ebmeijer, H.J., Agent der Beiersch Bierbr. "de Amstel", Zuiddijk 3a
  22    Ebmeijer, J.J., Wijnkooper, Hoogendam
447    Eerste Nederl. Stoomouwelfabr., N.V. De, Westzijde 310
364    Eijmaal, W., Sigarenhandel, Westzijde 32
223    Eijmer, M.G., v/h. C.M. Ultée, vleeschhouwerij en varkensslachterij, Oostzijde 3
149    Eilmann, J. & D., Timmerlieden, Kant., 8½-12 en 1-6 uur, Vinkenstr.
243    Elias, Jhr. Mr. C.A., Advocaat, Dir. bur. v. admin. recht
446    Endt, H., Houthandelaar, Westzijde 240
150    Endt, Gebr., Stoomfabr. "de Breeuwer"
  85    Engel, M., Steenhouwer en marmerwerker, Kant. Valkstr. 9
118    Es, W. v., v/h. fa. P.`W. Sombeek & Zn., boekhandel, Westzijde 86
179    Espeet, H., Onderdir. N.V. Staalwerk, Machinefabr., IJzer- en Metaalgieterij, Oostzijde 7
  67    Evenblij, H., Koopman, fusth., A 119, Koog a.d. Zaan
  15    Evenblij, J., Westzijde 220

301    Faber, J., Dir. N.V. Stoomgortpellerij v.h. J. Zwaardemaker, Hzn., Westzijde 89
  66    Fermie, Carl, In Hoeden, petten en parapluies, Ged- Gracht 4
374    Fijnvandraat, H.G., in Zaden- en tuinbouwart., Westzijde 408
    8    Flentrop, D.A., (D. & H. Zwaardemaker), N. Heerengr. 6
409    Flentrop Jr., H., Verslaggever, N. Heerengr. 28
425    Flentrop, H.W., Piano- orgel- en muziekhandel, Westzijde 78
  37    Flentrop, J.W., (D. & H. Zwaardemaker), Nieuwe Heerengr. 19
238    Frederiks, A.J., Behanger, stoffeerder, meubelfabrikant, Westzijde 59a
187    Fris, Jr., G., Loodgieter en zinkwerker, Zuiddijk 75
284    Fris Gzn., Jb., Zuiddijk 87

296    Garniz. Apotheek, Bootenmakersstr.
404    Gebhard, F.C.A., Ged. Gracht 26
  63    Geldere, A. v., Tandarts, Rustenburgerstr.
103    Gem.-Archit., Gemeentehuis
401      Idem, woonh. Nieuwe Heerengr. 13
332    Gem. Electriciteitswerken, Monteur P. Mus, Tolstoistr. 32
102    Gem. Gasfabriek, Westzijde
368    Gem. Gasfabr., Koog a.d. Zaan
288    Gem.-Secretarie
257    Gem. Secretaris
190    Gemeentehuis, Burgemeesterskamer
  68      Idem, Koog a.d. Zaan
  16      Idem, Westzaan
104      Idem, Zaandam
249    Gem. Ziekenbarak, Parkstr.
460    Goedkoop, Gebrs., Sleepdienst "Noord-Holland", Agentsch., Tolstoistr. 18
220    Gous, H., Fa. R. Tromp, Fruit, comest., paling, enz., Westzijde 35
488    Graftdijk, A., In Houtwaren, Koog a.d. Zaan A234
359    Gras, F.G., Houthandel, Zuiddijk 117
285    Gras & Zn., Fa. Wed. G., Houthandel, Oostzijde 320
234    Groen Bzn., A., Schilder, Zuiddijk 40
138    Groen Jr., H., Olieslager, fourageh., in kruideniersw., Oostzijde 158
233    Groen, Mej. N., Cheftelefoniste, woonh. Zuiddijk 37
330    Groot, J.P., Bleomenmag. "Floresco", Hoogendijk 12
146    Groot, J. de, Koffiehuishouder, Stationsstr. 5
241    Groot Mzn., R. de, "Toko", comestibleshandel, Westzijde 21
482    Groot & Co., Sorteering v. granen en zaadafval, Oostzijde 295
110    Grootes, Gebr. D. & M., Cacaofabrik., E 5, Westzaan

340    Haan, H.B. de, Zaadh., Westzijde 236
485    Hageman, D., Vertegenw. der fa. Groeneveld, Ruempol & Co., Installatie Bur., Stationsstr. 26
465    Hagen, A.W., Behanger en Stoffeerder, Langestr. 28
275    Hannema, G., Rijksveearts. Ged-Gracht 52
378    Hartog, P., Golofkinstr. 67
200    Havenmeester, Havenkantoor
199     Idem, Kantoor. Hoofd Wilhelminasluis
201     Idem, Woonhuis. Bootenmakersstr. 133
412    Heij, C., Beurtschipper, op den Haag, Tolstoistr.
178    Heijn, Albert., Westzijde 30
235    Heijningen, G. v., Westzijde 38
176    Heijningen, Jan v., Oliefabr., "Orion", Westzijde 336
344    Heijningen, Mej. H. v., Westzijde 36
204    Heijnsbergen, P. v., Apoth., Hoogendam 6
383    Hellema, W., Banketbakker, Damstr. 9
248    Herman, P., Compl. Meubileering, Oostzijde 124
357    Hermanides--v. Campen, N., Heilgymnastiek en massage, N. Heerengr. 4
286    Hille & Zn., N.V. Koek- & Beschuitfabr. v/h. G., Oostzijde 281
173    Hille, J., v.h. Eijmer, Varkensslager, Dam 14
282    Holk, G. v., Notaris, Wethouder, Westzijde 24
  14    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Station Zaandam
423    Holleman & v. Dreumel, Herstelplaats v. Land- en Scheepsmotoren, Stoom- en andere werktuigen,
           Oostzijde 213
155    Honig, Jacobus, Westzijde 138
177    Honigh Azn., Fa. C., Kolon. waren en Olieën, Westzijde 326
483    Hooft, J., Auto-verhuurder, Bootenmakersstr.
  90    Hooft, Jan, Stalh., verhuizingen, paarde- en rijtuighandel, Westzijde 64
244    Hoogendijk, A., Sleepdienst, Hoogendijk 9
399    Hoogslag, Dr. W., Arts, Westzijde 86
322    Hotel Café Cambrinus, Hoogendijk 6
474    Hôtel Café Rest. "Het wapen v. Zaandam", Wilhelminastr. 7
420    Hôtel "het Wapen v. Amsterdam", Dam 8
    9    Houthandel v.h. William Pont, N.V., Directie
  61     Idem, Hoofdkant., Stationsstr. 83
  10     Idem, Werf Burght
  99     [Idem]
  88     [Idem]
  11     Idem, Werf Kattegat
  12     Idem, Werf Balkhaven
  40     Idem, Werf Loods No. 12
317     Idem, Chef Werf, Huis, Pr. Hendrikkade 1a
295    Huig, C., Boekdr., Kantoorboekh., Oostzijde 54
  73    Huisman Azn., F., Brandstoffenh., Westzijde 324
416    Huisman, H., IJzerhandel, Parkstr. 74
333    Huisman Jzn., K., Boekdr., boekh., Advertentiebur., Westzijde 131
  75    Huisman Jzn., M., IJzerhandel, C25--26, Koog a.d. Zaan

377    Inge, D.G. v., Techn. Bur., A 107, Koog a.d. Zaan
  79    Ingen, J.M. v., Banketbakker, Westzijde 178
192    Ingenieur Electriciteitswerken, Zuiddijk 51
268    "Insulinde", Rijstopslag der fa. H. de Boer Jbzn., Graanfactors, Oostzijde a/h. Kalf, Koog a/d. Zaan

  83    Jager, Fa. Hero de, in Kolonialew. en bakkersart., B 55, Koog a.d. Zaan
281    Jansen, A.J., Koffiehuishouder, Dam 4
    5    Jedeloo, P.W., Fabriekschef der fa. E.G. Verkade & Zn., Parkstr. 6
382    Jedeloo Jr., P.W., Fabriekschef der fa. Verkade & Co., Westzijde 348
274    Jongh en Zn., Fa. Wed. D., Expedit. en schippers, Westzijde 189
239    Jong, Gebrs. de, Papierzakkenfabr. en Stoomdrukkerij, Zeilenmakerspad 14, Westzaan
499    Jonker, P., Handel. en Commissionair, Machinistenstr. A155, Koog a/d. Zaan
361    Jukkenekke, P., Banketbakker, Noorderkerkstr. 9

341    Kaar, P. van 't, Heerenmodeart., hoeden en petten, Westzijde 4
329    Kabel, M., Bloemisterij "Krasnapolsky", Stationsstr. 69
  76    Kakes, Fa., Timmerman en metselaar, Oostzijde 164
    2    Kamphuijs, C., Rijstpellerij, hoofdkant., Oostzijde 157
252    Kamphuijs Gzn., C. Th., Wethouder, Stationsstr. 90
418    Kamphuijs, M., Cacaofabr., Westzijde 76
  77    Kamphuijs & Zn., Wed. S., Stationstr. 192 en zagerij "de Ladder Jacobs". (9--12, 1--6)
466    Kamphuijs Mzn., S.H., Stationsstr. 92
  33    Kamphuijs & Gebr. v. Pelt, Gross. in kol. waren en gedist., Westzijde 200
  30    Kamphuijs & Zonen, G., Stationsstr. 57 en de "Zwarte Bruinvisch"
370    Kan Dzn., K., Hout- en heipalenhandel, Westzijde 390
437    Kantongerecht, Czaar Peterstr. 16
468    Kantoor P. Roos Sr., Verffabriek, Bootenmakersstr. 119
315    Keeser, C., Expediteur en Bestelkantoor, Damkade
    6    Keg, C., Hoogendijk 10 en Pakh., Hoogendijk 27
258    Keg Czn., J.C., Fa. J.C. Keg & Co., Huis, Stationsstr. 79 
276    Keg Jr., C., Hoogendijk 16
  28    Keg & Co., J.C., (N.V. Mij. Kaas- en exporth.), Hoogendijk 214
216    Keg & Zn., J.C., Zuiderkerkstr. 14
335    Keijzer, T., Mag. "Keizershof", Ged. Gracht 19
229    Kelder, M., Café, Hoogendijk 200
228    Kleij, J. v.d., In IJzerw., Ged. Gracht 20
452    Kliffer Jzn., J., in aardapp. en groenten, Czaar Peterstr. 46
391    Klinkenberg, H.B., Machinefabr. A. 10 en 105. Koog a.d. Zaan
174    Klippe, B.J. v.d., Ooievaarsstr. 2, Opz. v.d. polder Westzaan
195    Klokluider v.d. Westzijderkerk
308    Kluijver, N.J., Houth., Westz. 49
  34    Kluijver Jr., P., Westzijde 212, Kantoor en stoomhoutzagerij "de Zaan"
319    Kluijver, P.C., (fa. P. Kluijver Jr.), Houthandelaar, Westzijde 83
221    Koogh, G. v.d., Architect, Secr. Gezondheidscommissie, Hoogendijk 28b
400    Koppies & Zonen, Fa. K., Huis- en decoratieschilders, Rustenburg 107d
427    Korf, Jacob, Mag. v. meubelen en galanterieën, Westzijde 360
455     Idem, Filiaal, Hoogendijk 4
431    Korf, K., Banketbakker en kok, Wilhelminastr. 12
180    Korff, C.P., Fa. Wed. Corns. Korff & Zn., Stijfsel- en oliefabrik., Oostzijde 79
266    Korff, Mevr. E.E., Westzijde 69
500    Koster, M., Fa. L. Koster, Horlogemaker en goudsmid, Westzijde 48
429    Kraan, P., Gem. Secretaris, Bootenmakersstr. 102
337    Kreijmborg & Co., A., Heeren- en Kindderkl. mag., Damstr. 11
196    Kroon, Johs., Brandmeester, Kalf 64
317    Kroonenberg, H., Chef der Werf fa. William Pont, Pr. Hendrikkade 1b
328    Kroonenberg, J., Timmerman & Aannemer, Kattegat 1
487    Kroonenberg, J., in Glanterieën en Huish. art., Ooievaarstr. 8
  55    Krull, Enno, Oostzijde 2a
121    Krull & Co., Oostzijde 29 en pakh. "Java", Graan-, rijst- en meelh.
456    Kuiper, W., Eieren- en Wildhandel, Oostzijde 52
360    Kuiper & v. Schaick, Fa., Meubelfabr. "de Hoop", Notenboomsteeg 2

144    Laag, A.A. ter, Notaris, Parkstr. 2
481    Laan, K. ter, Burgemeester, Gedemptegr. 91
458    Laan, A.R. v.d., Wethouder, Prins Hendrikstr. 45
119    Lange Czn., Fa. Pieter de, Bootenmakerstr. 2 en Stoomzagerij "Czaar Peter", Westzijderveld
  94    Lange & Zonen, Adriaan de, Westzaan
292    Lastdrager, Jb., Fa. E. Lemstra, Rijwielen en motoren, Zuiddijk 79
  19    Latenstein, A., Czaar Peterstr. 24
109    Latenstein, A., Stijfselfabr. "de Arend", Oostzaan
160    Lemstra, E., Rijwielen en motoren, Tolstoïstr. 31
289    Lensselink, Jan, Rijst, gort, zaden, stijfsel, enz., Bootenmakersstr. 98
303    Liedmeier & Co., P.J., Rijwielh. en herstelplaats Stationsstr. 33b
153    Lijnen Noomen, J. v., Comm. in hout, Westzijde 238
230    Loo, C.J. v.d., Arts, Bootenmakersstr. 89
324    Luiten, P., Schipper Zeemanstr 14

263    Mij. "Tot Nut van het Alg.", Dep. Zaandam, Czaar Peterstr.
211    Machinefabr., IJzer- en Metaalgieterij "Staalwerk"
240    Mastenbroek, A.B., Behangerij, Decoratie, Stoffeering, enz., Ged. Gr. 7
125    Mats, Mevr. de Wed. C., Westzijde 14
446    Maurik, Justus v., Sigarenfabrik., Kattegat 6--8
491    Meer, M. ter, Hoofdagent Brouwerij "De Oranjeboom", Cantine Nieuwehaven
143    Meijer, H., Ooievaarstr. 38
326    Meijer & Co.'s Motordienst, Naaml. Venn., (G. v. Schayck), Pr. Hendrikkade 31
443    Meinen en J. Ales, D., Stoomsleepd. ondernem., Prinsenpad 12
373    Metselaar, A., fa. ten Hove, Sigarenh., Damstr. 7
262    Middelhoven, C.W., Houthandelaar, Westzijde 91
410    Middelhoven, Mevr. Wed. Jb., Oostzijde 97
290    Middelhoven, Fa. Wed. Stadlander &, Stoomzagerij en Houthandel, Oostzijde, (kant. 9--12.30; 1.30--6)
224    Middelhoven, W.C., Fa. Wed. Stadlander & Middelhoven, Houthandel, Westzijde 13
493    Mijsberg, P.A., Bootenmakersstr. 116
158    Molenaar, L., Timmerman, Zeemanstr. 7
365    Molenaar & Co., Molenaar's kindermeel, Kant. Nauernasche vaart, Westzaan
461    Molenaar, T., Huis en Decoratieschilder, Bootenmakersstr. 38
  52    Molenberg & Dekker, Stationsstr. 53. (Kantoor 9--6)
  53     Idem, huis, Westzijde 110
222     Idem, Traanfabriek, Zuiddijk
426     Idem, Mag. en Patentoliefabr., Oostzijde 71
347    Muns, Emile, Fotograaf, Westzijde 35

  35    Naaml. Venn. Houthandel v. Gebr. Ent, Papenpad 4
  49    Naaml. Venn. Loon-Stoomhoutschaverij en zagerij "De Twee Gebroeders", Dir. C.D. Schuddeboom,
           fabr., Westzanerdijk. (6--12 v.m., 1.30--6 n.m., andere uren Tel. No. 403)
470     Idem, Uitsl. afd. "De Twee Gebroeders III"
211    Naaml. Venn. Machinefabr. "Staalwerk"
135    Naaml. Venn. Polak & Schwartz's Essecefabr., Stationsweg 126, (Kant. v. 9-6, na 6 uur tel. No. 269)
376    Naaml. Venn. "de Vooruitgang", voorh. fa. W. v.d. Stadt, fabr. v. ouwel, chocolade en voedingsmiddelen,
           Oostzijde 381
  48    Nedrl. Meubel- en Houtwarenfabr., Westzijde 153
371    Nek Jzn., J.C. v., Bode der Zaanl. Vereen. v. verhuurders "Eendracht maakt Macht", Oostzijde 102
349    Nieuwenhuizen, G., Stoombierbott. en Mineraalw. fabr. "de Zwaluw", Westzijde 136
  69    Nolle, A. v.d., Westzijde 174
198    Nolle, Mevr. Wed. J.A. v.d., Westzijde 26
473    Nooij, W., Vleeschhouwer en Varkensslachter, Zuiddijk 91
323    Noomen, K., Brood- en koekbakker, Hoogendijk 24

408    Ochtman, J.A.A., Dir. Gasfabriek, Westzijde 278
  71    Odijk, H.A., Westzijde 22
379    Offenberg & Hen, Houtfactor, Hoogendijk 73B
  52    "Olex", Petroleum Import Mij., Stationsstr. 53. (Kant. 9--6)
161     Idem, Tankinrichting, Zuiddijk
242    Ooms, A.C., Boekhandel., Ged. Gr. 17
478    Oosterhuis, J.C., Vert. fa. v. Doesburgh & Co., houthandel, Ooievaarstr.
309    Oosterveld & Romijn, Verf- & vernisfabrik., Oostzijde 253
  54    Orden, Fa. W. v., in Ass. en effecten, Oostzijde 57
489    Overtoom, Jb., Metselaar en aannemer, N. Bloemgr.

417    Pais, A., Mag. "De Kotter", in Scheepsbenoodigdheden, ink. v. oude metalen, Hoogendijk 30
  13    Pauw, C.A.W., Stationsstr. 90
477    Peduzzi, A., Schoorsteenveger & metselaar, Prinsenpad 86
205    Peereboom, P., Dijkgraafpolder, Westzaan E 36
490    Pels, J., Oliehandel, Machinekamerbehoeften, onderd. v. motoren, enz., Oostzijde 299
208    Pelt, A.M., Arts, Westzijde 81
261    Perk, Gebr., Dam 10
388    Plas, P., Geneesk., Ged. gr. 65
343    Poederbach, P.F., Dir. Gem. Reinigingsdienst, Gedemptegr. 61a
218    Polak, August, Borstelfabrik., machineborstels, Ged. Gracht 13
135    Polak & Schwarz's Essencefabrieken, N.V., Stationsweg 126. (kant. 9--6, na 6 uur No. 269)
197    Politiebureau, Vinkenstr.
441     Idem, Zuiddijk
294    Politiepost, Loopbrug Westzijde
131    "Polmaise", Amst. Anthraciet Mij., Depôt Bootenmakersstr. 99
476    Praag, D. v., Vleeschhouwerij, Hoogendijk 50
108    Praag, Fa. L. v., Fruith., Dampad 35
137    "Presto", Chem. Olie- & Vetfabr., Oostzijde 361
436    Prins, Nico, wagenmakerij, zagerij en schaverij, Papenpad 10--11
279    Prins Dzn., S., Dir. N.V. Schelpkalkbr. "Het Klaverblad" en Ned. Balast Mij., In bouwmat., Westzijde
           262b
  27    Prins de Jong, Amons & Co., Cargadoors, Hoogendijk 19
106    "Prins v. Oranje", Stoomzaag- en schaverij, v.h. Gebr. J.A. & P. de Vries, Parkstr.

392    Ranshuijsen, P.F., Ged. gr. 2
  91    Rebel, Dr. J.M., Arts, Westzijde 85
148    Reek, Jan, Grafversieringen, Steenh. gereedsch. en Polijstmaterialenmag., Oranjestr. 49
112    Reinigingsdienst, Kantoor
164    Remme, H.H., Westzijde 44
350    Rensen Jr., Bier- en Limonadeh., Vruchtensapfabr. "Czaar Peter", Westzijde 23
   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)
  72    Rijstpellerij "De Phenix", Fa. C. Kamphuijs), Oostzijde 153
385    Roem, Fa. Wed. J., Leverancier v. Drinkwater voor Scheepsgebruik, Schuitenverhuurder, Hoogendijk
          105a
  86    Ronde Jzn., W. de, Beurtdienst op Amsterdam, Czaar Peter Plantsoen 13
165    Rooij Jr., H. de, Loodgieter en Gasfitter, Ged. Gracht 32
264    Roojen, Dr. A.P. v., Arts, Westzijde 12
496    R.K. Volksbond, Huisvesting voor Belg. vluchtelingen, Oostzijde 35
  87    Roos, G. de, in Oude metalen, Vinkenstr. 11
255    Roos Szn., G., Steenkolenh., Hoogendijk 85
468    Roos Sr., P., Kant. en fabr., Bootenmakersstr. 119
  21    Ros, Wed. B., Stalh., Zuiddijk 19
433    Rosskopf & Schoemaker, Fouragehandel, handelsagenten, Schoolstr. D 5, Koog a.d. Zaan
114    Rot Czn., P., Houth., kant. en werf, (werf Sundvall), Westzaan

  36    Sabel, A.W., Drijfriemen, Oliën, Verfwaren en Vernissen, Westzijde 152
336    Sandwijk, G. v., Vleeschhouwer en spekslager, Langestr. 96
318    Sante, B. v., Ged. Gracht 76
  41    Sante Bzn., G. v., Apoth., Westzijde 10
313    Sante, Jb. v., Timmerman, metselaar, aannemer, Ged. Gracht 46b
313    Sante, S.B. v., Architect, Ged. Gracht 46b
351    Scalonge, H.W., Arts, Oostzijde 42
202    Schager, A., fa. Blokker, Vleeschhouwer, Westzijde 16
405    Scheffer, J.C., in Brandstoffen, Zuiddijk 127
492    Schenk & Zonen, Kl., Fabrik. v. papier en papieren winkelzakken, C5, Koog a.d. Zaan
113    Schipper Gzn., P., kant., Parkstr. 10
207    Schipper Gzn., P., Molen "De Bonte Arend", Westzijderveld
  78    Schipper Gzn., P., Westzijde 148, huis
169    Schipper, Fa. G., Bloemisten, Westzijde 63
352    Schipper, Fa. G., Bloemisten, Boumanspad
129    Schoen & Zn., Pieter, Verffabrik., kantoor Oostzijde 44 (8-6)
184     Idem, woonh. firmant, P. Schoen Szn., (ná 6 u. n.m.)
434     Idem, woonh. Procuratiehouder P. Doves, (na 6 u. n.m.)
339    Schoen, Wed. G.J., Slagerij, Zuiddijk 63
358    Schoen, S.M., Procuratiehouder fa. Pieter Schoen en Zn., Oostzijde 221
159    Schoenmaker, C., Rijwielh., Stationsstr. 4
  82    Schoone, D., Groenten- en fruithandel, Ged. Gracht 84
432    Schouwenburg-Middelhoven, Wed. H. v., Westzijde 27
403    Schuddeboom, C.D., Dir. der loonstoomhoutschaverij en zagerij "de Twee Gebroeders", Hoogendijk
           108  (v. 6 nm.--6 vm. en 12 m.--1.30 nm.)
449    Schuijt, S., huis- en decoratieschilder, Langestr. 9
269    Schwarz, Leopold, Dir. N.V. Polak & Schwarz's Essencefabr., Westzijde 57
193    Secretaris-Penningmeester Burgel. Armenbestuur, Kantoor Tuinstr.
  24    Simonsz, Dirk, Fa. Adriaan de Lange & Zonen, Westzijde 51
  51    Simonsz, Huybert J., Westzijde 39
  20    Simonsz & Zn., N.V. Houthandel v/h. H., Westzijde 39. (Kant. 8.30--6)
363     Idem, Werf, Papenpad
348    Singer-Mij., Damstr. 5
133    Smit Gzn., C., Westzijde 5, Oliefabrik. en Fabr. "de Reus" te Koog a.d. Zaan
454    Smit Gzn., C., Westzijde 5, Oliefabrik. en Fabr. "de Reus" te Koog a.d. Zaan
422    Smit, Simon T., (Olieraffinerie Lucerna), Oliefabrik., A 141, Koog a.d. Zaan
414    Smit en Co., Stoomdrukkerij, Zuiddijk 115b en 161
  43    Smit, Gebrs. Kalf, Schippers op Amsterdam, Oostzijde 395
226    Snelleman, Fa. A.J., Schipper, Westzijde 358
  89    Societeit "Trouw aan verbintenissen", Nicolaasstr.
  42    Sombroek, H., Westzijde 167
320    Spits, D., Behanger, Stoffeerder, Meubelmaker, Ged. Gracht 111
193    Spuijman, W., Secretaris-Penningm. Burgel. Armbest., kant. Tuinstr.
211    "Staalwerk", Machinefabr., ijzer- en metaalgieterij
290    Stadlander & Middelhoven, Fa. Wed., Houthandel, Oostzijde, (kant. 9--12.30; 1.30--6)
  47     Idem, Zagerij en werf
171    Stadt & Zoonen, E. v.d., Stoomhoutzagerij "de Engel". Westzijderveld t.o. Spoorwegstation
170    Stadt & Zoonen, Engel v.d., Handel in houtwaren, Stoomhoutzagerij, Kant. Westzijde 146
172    Stadt Jansz., H. v.d., fa. Engel v.d. Stadt & Zoonen, Westzijde 11
  62    Stadt Cornsz., Fa. Huijbert v.d., Stoomhoutzagerij "Morgenster"
219     Idem, Hoofdkantoor, Zuiddijk 7
479    Stadt Jr., Huijbert v.d., Houtkooper, Oostzijde 53
304    Stadt Ezn., Jan v.d., Comm. in hout, Stationsstr. 45b
140    Stadt Jr., J. v.d., fa. E. v.d. Stadt & Zoonen, Westzijde 146
  56    Stadt, Dr. E. v.d., Westzijde 55
  56    Stadt Ezn., K. v.d., Westzijde 55
  70    Stadt-Schiere, Mevr. v.d., Westzijde 128
236    Stam Dzn., W., Molenmakerssteeg 3
387    Stapel & Zwikker, Huis-, decoratie- en rijtuigschilders, Parkstr. 60
430    Station H.IJ.S.M., Bestel- en vrachtgoederenkant.
445    Steemeijer, C., in Rijwielen, Auto's, enz., Oostzijde 28b
300    Steenkolenhandel, N.V. Zaanl., v.h. J.C. Keg Czn., Terrein Zwarte Paadje, (6--12; 1--6)
486    Sterel & Wechgelaar, Electrotechn. Install. bur., Oostzijde 27
117    Stoomolieslagerij "Wilhelmina", eigenaar J. Huijsman Wzn., Zaandijk
130    Stuurman, A., Stoomdr., Bur. "Zaanlandsche Courant", Boekhandel Westzijde 37
191    Swierstra, Dr. J., Keurmeester 1e kl., Stationsstr. 98

   ....    Telegraafkantoor. (°)
312    Ter Wee, F.A., Grossier in kol. waren en fourage, Oostzijde 73
314    Thijn & Meijer, v., Vleeschhouwers, Westzijde 107
185    Tholen, J.K.C., Electr. Techn. Installatiebur., Ged. gr. 102 en Cz. Peterstr. 38
438    Tromp, Fa. Gebr. T. en S., Aannemers, Molenpad 50

398    Veen, E.A., Stationsplein 142
227    Veen, M.E. v.d., Voorz. v.h. Burg. Armbestuur, Westzijde 105
167    Velde, A.H. v.d., Apotheker, Westzijde 182
  23    Veltrup & Zn., Wed. J te, Westzijde 47
468    Verffabriek P. Roos Sr., Bootenmakersstr 119
355    Verheijden, Gebrs., Fabrik. v. lederen en katoenen drijfriemen, Oostzijde 69
413    Verhoef, A.J., Rijwielen, Gramophonen. Zuiddijk, Wilhelminastr. h. Zuiddijk
214    Verkade, J. Anton E., Dir. E.G. Verkade & Zn. en Verkade & Co., Ooievaarstr. 66
217    Verkade, Arnold H., Dir. Verkade & Co., en E.G. Verkade & Zn., Westzijde 87
  31    Verkade & Zn., N.V. Waxinelichtfabr., der fa. E.G., Westzijde 192. (Kant. 8.30--12.30, 2--6), Zaterdags v.
           8.30--1)
311    Verkade & Comp., N.V. Bakkerij "De Ruyter", der fa., Westzijde 92 (Kant. 8.30--12.30, 2-6, Zaterdags
           8.30--1)
421    Vet Pzn., Cornelis, in Rijshout, eikenhout, enz., Hoogendijk 51R
467    Vet & Zn., S.I., Zaand. Zilversmederij, Westzijde 46
  57    Vink Kzn., C., Korenfactor, Oostzijde 92b. Kant.
  98    Vis, Dirk, Fabrik., Westzijde
  58    Vis & Zonen, H., Oostzijde
  46    Vis Jansz. & Co., K., Kassiers en Comm. in eff. en ass., Oostzijde 40
132    Visser, Jan, Fabrikant en koopman van verfwaren, scheepshandel, Damstr 3
497    Visser, J.,  Stationsstr.
238    Vogelenzang, Fa. G., Meubelfabr., Behangers, stoffeerders, Westzijde 59a
310    Voogd, D.J., Agentuur- & Commissieh., Stationsstr. 80b
406    Voogd, D.J., Agentuur- & Commissieh., Stationsstr. 80b
212    Voogd, J., (fa. E. v.d. Stadt en Zoonen), Westzijde 144
181    Vos, P.J. de, in Verfwaren, glas en behangselpapier, Zuiddijk 22
  59    Vries Tzn., Corn. de, Loonstoomzagerij en Schaverij "Scandinavië", Blauwepad
435    Idem, kant. Westzijde 410B, (ná 6 u. n.m., overige uren a.d. fabr.)
480    Vries, D. de, Klokluider Oostz. toren, Kerkhofpad 3
462    Vries Gzn., P. de, In Manufacturen, Westzijde 145
1710    Vries, D. de, Huish. art., en IJzerw, en gros. b.d. Spoorstr. F83, Koog a.d. Zaan
369    Vries Pzn., Gerbrand de, Kistenmakerij, Blauwepad 98
209    Vries, Jan de, Zaanl. Dekschuiten-Mij., Kant., Wacht- en uitbetalingsgeb., haven
386    Vries, P. de, Banketbakkerij, Westzijde 74
495    Vuyk, J., Insp. Nat. Levensverz. Bank, Tolstoïstr. 1a

470    Waal, S. de, Grossier in koloniale w., Zuiddijk 20 (kantooruren 9--12 v.m. --2-7 n.m.)
484    Wagner, J.P.C., Secr. Centr. Vrijz. Kiesvereen. District Zaandam, Stationsstr. 5a
128    Wambersie & Zn., Cargadoors, Ged. Gracht 20A
253    Waterleiding, Zaanl., kant., Tuinstr. 1b
327    Waterleiding, Fitter, Dr. Roggertspad 1g
287    Wee, G.L. ter, Vert. Erven de Wed. J. v. Nelle, Peperstr. 32
280    Weetering, H. v. de, Deurwaarder Ged. Gracht 107
267    Well, Gebr. v.d., Schroefbootdienst op Delft, Westzijde 266
439    Werf Conrad, Zuiddijk
136    Wesselink, A., brood- en banketbakker, Westzijde 54
265    Wessem, A.J. v., Westzijde 17
  17    Wessem & Co., v., "de Tijdgeest" en "de Werf", Westzijde 7
419    Wessem & Co., v., Werf, Westzijderveld
211    Westermann, Carel J., Werktuigkundig Ingenieur en scheepsbouwk. Expert
605    Westzaansche Blauwselfabr., Nanninga, v. Dillewijn & Co., Guispad, Westzaan
  38    Wijnberg, Albert, Oliehandel "de Olijftak", Westzijde 256
152    Wijngaarden, J., Wild- en Eierh. Gedemptegr. 37
154    Wijtenkamp, P., Houtfactor Expediteur Westzaan
367    Wijtenkamp, P., houtfactor, Westzaan Nieuwe Houthaven
260    Willenborg, G.A., Speksl. in fijne Vleeschw. Westzijde 108
250    Wilson, P., in Steenk. Oostz. 133
  74    Wirtjes, J., Tandarts, Parkstr. 12
175    Wit, Simon de, Westzijde 154, Kant. en pakh. in de Haagschesteeg 7

325    Ykel, D., Rotting importeur, Hoogendijk 112
342    Yskes, G., Steenkolen- en heipalenh., Ankersmid 24

232    Zaand. Stoomvaart.-Mij., Dienst Zaandam--Amsterdam, Dir. P.J.M. Verschuren, Kant. steiger Damplein
306    Zaanlandia, Fabr. v. Melkproducten, fa. Schortinghuis & Co., Valkstr. 2--4
  92    Zaanl. Kalkbranderij, kant. Stationsstr. 16
  93    Zaanl. Kalkbranderij, Westzijde Stationsstr.
277    Zaanl. Scheepsbouw Mij., Werf Czaar Peter, Kalf 3
293    Zandvoort, H., Rozengr. 12
  29    Zethoven, D., Slager, Damstr. 13
    8    Zwaardemaker, D. & H., (C.A. Flentrop), N. Heerengr. 6
    4    Zwaardemaker Hzn., Naaml. Venn. stoomgortpellerij voorh. J., Kant. Oostzijde 193. (uitsl. interlocaal)
372     Idem, (voor plaatsel. gesprekken)
298    Zwart Lzn., K., Makelaar en Assuradeur, Ooievaarstr. 30
440    Zwicht, J.P. v., Insp. v. Politie, woning, Vinkenstr. 26
259    Zwikken, Gebrs., in roomboter, Melksalon "Zaanlandia", Westzijde 23b

Zie voor de overige nummers van aansluiting te KOOG a/d ZAAN, KROMMENIE en ZAANDIJK onder WORMERVEER.

top


Zaandijk zie onder Wormerveer en Zaandam

top


ZALTBOMMEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- n.m. tot 2.-- n.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    5    Akkerman, J., Hôtel Bellevue en stalhouderij
  22    Anrooy, A.G., Wijnk., Markt A 122
    2    Anrooy, L.P. v., Dir. Zaltb. Wasch- en strijkinr., Waalkade

  28    Bruchem, C.A. v., Bloemenmag., v. Boschstr. 96

  15    Campen, A. J. v., Koopman in fruit, aarappelen, groenten enz.

  37    Erkel, Johs. v., Graanhandelaar

  18    Garde & Co., Fa. H.J. v.d., gamerschestr.
  26    Gautzsch's Gasgloeilicht-Mij.
    9    Gem. Gasfabr., Singel
  14    Gemeentehuis, Markt
  21    Gottschalk, H.M., Hôtel, Waterstr.
  10    Grauw, A.A., Boschstr.

  31    Haaften, T. v., Aannemer
  35    Hattum, W.A.P.F.L. v., Aannemer
  12    Heusden, H.F.A., Hôtel Tivoli en Brandstoffenhandel

  29    Jongh-- v.d. Pant, Mevr. A.C. de,
    6    Jongh & Co., M.P. de, Houthandel

  33    Kalshoven, J.W., Notaris

  24    Lenshoek, H., Boekhandel., Gamerschestr.
    4    Lookeren Campagne, Fa. v., Kant. Waalkade

  16    Meijer's Scheepsb. Mij., Naaml. Venn. J., Kant. bij de Werf
  19     Idem, Haven
  23    Mourik, A.G.J. v., Bierbr.

  17    Os, Mevr. H.O. v., Gamerschestr.

  36    Pekelharing, J., Stoomdrukkerij
  13    Philips, H.L., Markt

   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)

  27    Station, Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
    8    Stavast, J., Stalhouder, Stationsweg
    7    Stoomb. reederij J.A. v.d. Schuijt, Rotterdam, N.V., Waterstr.

   ....    Telegraafkantoor. (°)

  30    Vegte & Zn., M. v.d., Kooplieden
  20    Verdraagzaamheid", Societ. "de
  34    Voorden & Co., A.P. v., IJzergieterij

  32    Wink, P.M., Dir. N.V. Uitgevers Mij. en boekh. v.h. P.M. Wink
    1    Wit, Dr. J. de, Waterstr.

top


't ZANDT (Gr.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1,-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 5.30 nm. tot 7,-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Bulthuis, Wed. D., Hôtel

3    Hôtel J. Bos

2    Maatjes, B., Notaris

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ZANDVOORT (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. (*) Zon-, en Feestdagen: 1 Juni - 30 Juni: van 8,-- vm. tot 2.30 nm. 1 Juli - 15 September: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. 16 September - 31 Mei: van 8.-- vm tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Publieke telefoonstations zijn gevestigd bij 1. Ant. Bakels, Strandweg 1. (Van 1 Oct. - 30 April gesloten; overigen tijd geopend als het locaal Rijkstelefoonnet. - 2. D.H. Michels, Passage 13. (Geopend van 1 Juni - 15 Sept.)

Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

173    Abarbanel, J.E., Zeestr. 12 (v. 1 Juni - 30 September)
  61    Asscher, A., Industriëel, Villa Dolly, Boul. de Favauge 24
  94    Asscher, A., Boul. Barnaart 25
164    Attema, J.W., Villa "Westfalia", Boul. Barnaart 14
116    Auto-garage Zandv. Terrein- en Hôtel Mij., Parallelweg

  98    Badhuis voor Minvermogenden, Paulus Lootstr.
    5    Baggerman, P.H., Bierh., Heineken's Bierbr., Haltestr. 8
  13    Bakels, A., Bazar, Boekhandel en sigarenmag., Kerkstr. 31
  96    Bakels, Ant., Strandweg 1 (Publiek Telefoonstation, geopend 1 Mei - 30 Sept.)
138    Balte, J.A., Rijwielhandel, Kerkplein 2
110    Barendsen, H.J., in Kruideniers- en gruttersw., comestibles, Haltestr. 26
  10    Beau Site, Hôtel, H.A. Klein, Boul. Paulus Loot 7
  86    Beeckman, J., Burgemeester, Brederodestr. 3
175    Berlage, C.J.H., Makelaar, Villa America, Gr. Krocht 33 (van 1 Juni - 31 Aug.)
168    Bernhard, N.A., Kostverlorenstraatweg 120
100    Bloemenmag., "Magnolia", P. Boon, Haltestr. 34
  54    Boon, J., Bloemist, Burg. Engelbertsstr. 12
112    Bos, Evert, Groenten- en fruithandel, Haltestr. 17
162    Bos, J. v.d., Mr. Schilder, Behanger en Glazenmaker, Burgem. Engelbertstr. 2
167    Breeuwer, H.P., Dames- en Heerenkapper, Duinweg 2
128    Broeke, L. ten, Aannemer, Heemskerkstr. 7
    2    Brokmeier, E.H., Agent v.d. Bierbr. "de Amstel", en wijnhandel, Haltestr. 40
  64    Bückmann, A.C.F., Familie-Pension, Hoogeweg 50
  42    Bückmann, J., Pension Persévérance, Boulevard de Favauge 30
  79    Buhrdorf, E.H., Restaurant "Germania", Burg. Engelbertsstr. 17
  28    Buhrdorf, E.H., Restaurant "Suisse", Haltestr. 4

  76    Calkoen, Mevr. A.C., Piet Heinstr. 53
  22    Carels, H.J., voorh. Paul C. Kaiser, Broodbakker, Gr. Krocht 4
  66    Casparie, J., Behanger en Stoffeerder, Kerkstr. 26
  63    "Clara-Stichting", Kinderhospitaal, Kostverlorenstr.
    4    Collot d'Escury, H.M. Baron, Villa Sommara, Dr. J.G. Mezgerstr. 84

146    Dalman & Zonen, A., Groenten- en fruithandel, Hoogeweg 66
137    Dam, G.v., Villa Santa Forta, Boul. de Favauge
104    Deen, Jacques, Villa Tino, Boulevard
  93    Deinum Sz., D., Haarlemmerstr. 27
158    Drayer, Jb., Timmerman en aannemer, Brederodestr. 38
169    Dreesmann, W.J.R., Villa "Admiraal Tromp", Boul. de Favauge
  85    Driehuizen, D., Stalhouder, Expediteur, Hoogeweg 17
  11    Driehuizen, W.H., Badhôtel, Kerkstr. 1
  57    Driehuizen-Koudijs, Wed. H., Particuliere, Groote Krocht 31
133    Drukker, E., Vischhandel, Haltestr. 1
122    Dunnewold Jr., H.Th., Particulier, Gr. Krocht 29

143    Es, G.L. v., Villa "de Uitkijk", Brederodestr.

  43    François, Coiffeur, Burgem. Engelbertsstr. 23

  88    Garage Internationaal, Balte & Gravesteijn, Brederodestr. 16
  83    Garni, voorh. Zeerust, Hôtel, Dr. Smitstr. 7
  18    Geer, P. v.d., Loodgieter, Kerkstr. 13
  16    Gerber Jzn., Fa. Wed. J., (J. Jesse), Kerkstr. 16-18
  12    Gerke, Dr. C.A., Badarts, apoth., Groote Krocht
  35    Gijsbertse, Gebrs., Hôtel Kurhaus
107    Grand-Hôtel "Wüst", Boulevard Barnaart 6, Directie K.R. Wüst
    3    Idem, Portier en spreekcel
140    Gravesteijn & Balte, Autogarage, Stationstr. 10-16
  30    Groen Wzn., J., Timmerman en aannemer, Pension Buitenrust, Hoogeweg 62
  53    Groen Azn. & A. Groen, J., Timmerlieden en aannemers, Pension Welgelegen, Hoogeweg 64

132    Haas, A.M. de, Woningbur. "het Centrum", Zeestr. 42
124    Haan, A.J. de, Boul. de Favauge 4a
    7    Heek, J.M., Vleeschh., Kerkplein 3
171    Heimerkx, A.W., Banketbakkerij, Haltestr. 18
  84    Hellingman, F., Banketbakkerij, Kerkstr. 8
123    Hendriks, P.H., Villa Mignon, Boul. de Favauge
  80    Holl. Textiel Industrie, Jan Steenstr. 14
  23    Hollenkamp, H., Villa Littoral, Boul. de Favauge
  72    Honig Mz., R.C., Zeestr. 37 (v. 1 Juli - 1 Oct.)
  48    Hoogveld, A., Restaurateur, Zeestr. 34
154    Hôtel Gompertz de Beer, G. Krocht 1
  14    Hôtel "Groot Badhuis", Bur. J.TH. Stom
127    Hôtel "Groot Badhuis", Keuken, C. Gunters
  78    Hôtel "Het Wapen v. Haarlem", F.J. Zantvoort, Behanger, Schoolstr. 11
119    Hôtel "Noordzee", Eig. W.H. Driehuizen, Gérant C. Verhoef
  91    Hôtel-Rest.-Pension Ter Branke, Kerkstr. 6
    1    Hôtel d'Orange
125    Hovingh, C., Horloger, Haltestr. 48
170    Hudig, D., Huize Brandaris, Boulevard Barnaart 30

142    Informatiebur. Hôtel- en Pensionhoudersvereen., Stationsplein

134    Jacobson, Dr. A.S., Keel-, neus- en oorarts, Villa 't Kopje, Boul. Barnaart
135    Joren, J.W., Het Fruithuis, Kerkstr. 35

  47    Kapteijn, Fa. Wed. J., Winkelierster, Dr. J.G. Mezgerstr. 43
  15    Kapteijn, Fa. Wed. J., Kruissteeg 22
152    Kemp, J.A., Fruithandel, Swaluëstr. 5
  38    Kennemer Electrische Mij., Zandvoortschelaan voorbij den Tol
160    Keur, L., Schilder en glazenmaker, Brugstr. 12
  32    Kimmijser-Boog, Mevr. Wed. N.J., Pension villa Thalatta, Boul. de Favauge 25
113    Koebrugge, H.J., Bloemenmag., Kerkstr. 5
  68    Kok, Mevr. de Wed., Villa "Golfzicht", Strandweg
  73    Kok-Kavelaarf, Mevr. F.M., Villa "Amelie", Boul. de Favange
126    Koper Azn., A., Bouwk. en agent v.d. Kon. Ned. Beiersch Bierbr., Zeestr. 71
  26    Koper-Toombergen, A., Villa Paula, Boul. de Favauge 14
114    Korthals Altes, Jac., Boul. Barnaart 26
111    Koudijs, Zuster, Villa Sonnewende
  87    Kranenburg, L., Melkinrichting, Depôt Modelboerderij Bronstee, Haltestr. 46
  51    Kruysmulder, C., Fabrik., Gr. Krocht
  36    Kuinders, P., Villa "Nova Zembla", Kostverlorenstraatweg 9
102    Kuiper, G., Vleeschhouwer, Kerkstr. 14

101    Leen, Z.J., Electro-Techn. Installatiebur., v. Speijkstr. 4
145    Lottgering, J., Stoomververij en Chem. Wasscherij, Vertegenw. v. Ostadestr. 13
  58    Louët Feissen, Jac., Villa "Annie", Boul. Barnaart 16
  65    Lugt & Co., Fa. de, Electro-Techn. Installatiebur. voor licht en kracht, Haltestr. 33
  69    Lugt & Co., Fa. de, Electro-technische werkpl., v. Ostadestr. 11

103    Maijer, Alex., Villa Milly, Kostverlorenstraatweg 122
166    Martini, Mej. Joh., Inr. v. massage en heilgymnastiek, Villa "Adinda", Hoogeweg 11
  44    May, A., Boulevard Barnaart
118    Meijer, H., Mea Vota, Tramstr.
  46    Melkinrichting "de Sierkan", Fil. Haarlemsche, Kerkplein 1
    9    Mendes de Leon, Dr. M.A., Villa "Annelie", Boulevard Paulus Loot 10
  95    Michels, D.H., Publiek Telefoonstation, Passage 13. Geopend 1 Juni - 15 Sept.)
163    Mije, K. v.d., Mr. Schilder, Willemstr. 19
  62    Mije, S. v.d., Vleeschh. en Varkensslachterij, Haltestr. 5
  29    Mije, W.J. v.d., Vischhandel, Hoogeweg 70
  67    Muller, A., Sigaren- en sigarettenmag., Groote Krocht 3
105    Muller, F.A., Stucadoor, Brugstr. 14

147    Nieman, E., Villa de Schulp, Brederodestr. 63
  33    Nienhuis, P.B., Koopman, Pension Villa "Frederika", Boulevard de Favauge 16
  45    Noppen, J.A. v., Makelaar, Villa "Mon Desir", Dr. J.G. Mezgerstr. 41

  40    Océan Hôtel, J.M. Heck Jr., Dr. J.G. Mezgerstr. 81

  13    Palthe,Almel. Ververij & Chem. Wasscherij, Gebr., Depôt, Ant. Bakels, Kerkstr. 31
141    Passage Restaurant
  17    Pension Beau Séjour, K. Rollema, Duinweg 1
165    Pension G.W. Bierens, Gr. Kracht 21
161    Pension Bluijs, Hoogeweg 78
148    Pension "Charma", Zeestr. 20-22
  20    Pension Henriëtte, Th. Holtmann, Boul. Barnaart 2
131    Pension Sandmann, Boul. Barnaart 3
  39    Peters, H.L., Hôtel Belvédère, Dr. J.G. Mezgerstr. 86

  74    Raadhuis, Tramplein 1
. . . .    Rijkstelegraafkantoor (°)
  34    Rijnberk de Nes, G. v., Pension Villa "Marezate", Boulevard 20
  22    Rinkel, L.J., Luxe broodbakker, Gr. Krocht 4
153    Rodrigues, D.A., Dr. J.G. Mezgerstr. 64
    8    Roest, C.F.G., Kruidenier, comestibles, fourages, Haltestr. 10
  71    Roijaards, H., Villa Vondel, Kostverlorenstraatweg

  27    Saaf, P., Electr. Drukkerij, Boekhandel en Leesbibliotheek, Engelbertstr. 13
  70    Sande, P.J. v.d., Admin. der Zandv. Terrein- en Hôtel Mij., Kostverlorenstraatweg 4
151    Schaap, C., Kruidenier en in glas, porcelein, enz., Swaluëstr. 8
  59    Schipper, J., Brood- en Koekbakker, Haltestr. 9
  89    Schleicher, C.P., villa Johanna, Boul. de Favauge 9a
  21    Schuurman, H., Koopman, Villa "Groot-Kijkduin", Kostverlorenstraatweg 70
120    Serné, A.A., Ossen-, Kalfs- en Varkensslachterij, Haltestr. 29
121    Sijtsma, S., Brood- en Banketbakkerij, Haltestr. 19
  99    Sillevis, Wed. H.A., Boul. de Favauge 10a
155    Slijper, E., Zeestr. 29
    6    Sprengers, A., Schoenenmag.,Groote Krocht 6, Bazar, Kerkstr. 10
117    Stal van Hôtel Driehuizen, Kerkstr.
  37    Station H.IJ.S.M.
139    Stoppelaar, F. de, Arts, Badarts, Zeestr. 7
  52    Straaten, J.A. v., Architect, "Oog in al", Brederodestr.

. . . .    Telegraafkantoor (°)
  92    Tiemeijer, H.A., Pension Quisisana, Boul. de Favauge 2
  41    Toombergen, G.W. v., Villa "Adriana Clasina", Boulevard de Favauge 26-27

177    Uijt den Bogaard, C.H., Villa Berthalda, Boulevard de Favauge 11 (v. 1 Juni - 30 Sept.)

156    Vallo, G.H., Pension aan Zee, Boul. Paulus Loot 4
  25    Varekamp, P., Arts, Badarts, Haltestr. 6
109    Vermeren, J., In Kruideniers- en gruttersw., Haltestr. 38
  50    Villa "Gerda"
115    Villa Miramara, 1 Juli - 30 Sept.
  75    Vloten, P.F. v., villa "de Berk", Kostverlorenstraatweg
108    Voorn, R., Banketbakker, Kerkstr. 7
  19    Vries, P.L. de, Gem.-Secr. Uitgever, Haltestr. 8a

176    Waller, H.A., Ged. Lid. v.d. Raad v. Beheer der Electr. Spoorweg Mij., Brederodestr. 13 (v. 1 Juni - 30
           Nov.)
149    Waller, P.W., Villa "Admiraal Heemskerk", Boul. de Favauge
174    Wachthuis E.S.M., Tramplein 1
  31    Warnsinck, W.H., Villa "Anna Margaretha", Boulevard de Favauge
129    Werff, Jb. v.d., Broodbakkerij, Kerkstr. 12
130    Werff, Jn. v.d., Broodbakkerij, Dr. J.G. Mezgerstr. 48
106    Wertheim, Joh. G., Villa Rose Marie, Boul. Paulus Loot h. Marissstr.
  24    Willemse, J., Vleeschh., Haltestr. 44
  60    Wilson, J.W., Villa Jacoba, Boulevard Paulus Loot 11
  77    Wilson van Vliet, Mevr., Villa Hoogduin, Boul. Paulus Loot 50
  81    Wittop Koning, L.J.L., Villa Corrica, Kostverlorenstr. 104
  19    Woningbureau, Haltestr. 8a
  56    Worst, W., Koek- en Banketbakker, Kerkstr.
107    Wüst, K.R., Grand-Hôtel, Boulevard Barnaart 6, Directie
    3    Idem, Portier en Spreekcel

  97    Ysfabr. "Zandvoort", N.V., Heerenstr. 2

  19    Zandv. Courant, Haltestr. 8a
    4    Zandv. Terrein- en Hôtel- Mij., Villa Sommara, Dr. J.G. Mezgerstr. 84
  83    Zeerust Hôtel Garni, voorh., Dr. Smitsstr. 9
  99    "Zomerlust", Café-Rest., Kosterstr. 7-9
136    Zwaan, F., Timmerman en aannemer, Rozenobelstr. 23

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder HAARLEM

top


ZEDDAM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1,-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7,-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Coöp. Stoom-Zuivelfabr. "Bergh"

1    Hoogland, J., Veearts

5    Nuijens, Dr. A.T., Arts

6    Raaij, Wed. G. v., Hôtel-Pension en in kolon. waren
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Techn. bur. "Bergia", Machinerieën-electr. installataties
..    Telegraafkantoor (°)

2    Zeddamsche Cement-Industrie, Fa. Thuis & v. Ditshuizen

top


ZEELAND (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1,-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 6.-- nm. tot 7,-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


Zeelst zie onder Eindhoven

top


Zegwaard zie onder Zoetermeer

top


ZEIST (Rijkstelefoonkantoor)

(Bunnik, Doorn, Driebergen, Maarn, Rijsenburg en Soesterberg)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm, van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen van 7.50 vm. tot 9.50 nm., Zon- en Feestdagen: van 7.50 vm. tot 9.50 vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor - 2. Raadhuis te Bunnik - 3. Bij G.P. v. Mechelen t/o Centraalstation - 4. Centraalbureel (secundair) te Driebergen.

 

234    Accountantsbur. Mr. M.J.N. Spaargaren en J.L. v.d. Heijden
263    Adriaanse, L.
155    Agentuur- en Commissiehandel "Zeist", Naaml. Venn.
  73    Amerongen, G. Azn., N.V. voorh. W. v., Kruidenierswaren
111    Amersfoort, G. v., Bonds- Motor- en Rijwielhersteller
  89    Ankum, Prof, Dr. H.J. v.
133*   Ansink, A., Onderwijzer, Austerlitz
304    Anton & Co., C.W., Lintfabriek
120*   Apotheek, Utrechtsche
560    Appels, D., Makelaar, Mr. Timmerman, Driebergen
  25    Arkel, D. v., Stalhouder
  37    Avis, C., Boekdr. en Uitgev. v.d. Weekbode

190    Baak, H.A. v.
232    Bach Jr., J.A.
182    Bakker, J., Melk, boter en kaash.
204    Bamag-Didier, Techn. Bur.
175    Bamag-Didier, Zeister Machinefabr.
  80    Bank v. Huydecoper & v. Dielen
207    Beaujou-Schill, Mevr. E.A.
302    Becking, Dr. A.G.Th.
176    Beelaerts v. Blokland, Jhr. Mr. C.
213    Belt, H.A. v.d., Wiskundige
  90    Bendien, Dr. S., Arts
  96    Bennekom, R. v., Stalhouder
169    Berg v. Saparoca v.d., uitsl. partic.
282    Bergh & Plak, Techn. Handelsbureau
154    Besier, Mevr. Utrechtscheweg
233    Beuzekom, Ez., E. v., "Villa Silva"
502    Bicker, Jhr. P.H., "Moersbergen", Doorn
  74    Bielke, J.G. Vleeschhouwer
536    Bierens de Haan, Dr. P., "Valentijn", Rijsenburg
171    Blaauw, G.
165    Blanckenhagen, Mr. W.H.J.
558*   Blekkingh, J.J.A., Drogisterij "'t Hoedje", Driebergen
153    Blom, Gebr., in IJzerwaren en huish. art., filiale
  50    Blooker, J., "Zandbergen", Soesterberg
228    Boekhout, T., Brandstoffenhandel
292    Boer, Mej. E. de, Bergweg
570    Boissevain, M.J., "de Wildbaan", Driebergen
273    Borst, C., Bosch en Duin
194    Bosch, C.P. v.d., Witte en Tricotgoederen
196    Bosch, G. v.d., Galanteriën
  34    "Boschlust", Hôtel, A.F. Legeer
152    Bottinga, R.O., Piano- en Orgelhandel, filiale
281    Bouman Jr., D.A., Boekhandel
148    Brandsma, E., Melkinr., Handel in boter en kaas
  36    Bredenooord, A.G., Wijn- en Sigarenh.
104    Brink, J. v.d., Karpervijver
  61    Brink & Harmsen, v.d., Aannemers
  66    Broedelet, Herm., Automobielen en Rijwielen
  66    Broedelet Sigaren
138    Broedergemeente, Evang., Voorstander
  86    Broederhuis, winkel
518    Brommer, B., Kruidenier, Driebergen
275    Bruijn, A.H.G. de, Thee, koffie en sigaren
A        Bruijn, E. de, Maarn
210    Bruinier, Mevr. Wed. J.J.L., "de Zonnebloem"
202    Buitenverblijf in Nederland", N.V. "'t, voorh. Gebr. Pijper & Co.
226    Burger, W.G., Stoomwasscherij,

  33    Calkoen v. Limmen, Jhr. A.A., Villa "Bagatelle"
  39    "Calor", Mij., Centrale verwarmingen
  23    Clotterbooke Patijn v. Kloetinge, Mr. J.J., "Veldheim"
109    Commissaris v. Politie, woonhuis
219    Cranenburg, Mr. L. v., "Boschoord"
559    Crommelin, J.W.H., "de Reehorst", Driebergen
  72    Crommelin, Mevr., "Kersbergen"

131    Dam, Ant. v., Houth., Bunnik
585    Dam, Ant. v., Houthandelaar, wwonh., Rijsenburg
  46    Das, D., Grutter
251    Dekker, J.J., "Maria Geertrui"
530    Dentz v, Schaïck, "Boschwijk", Doorn
569    Diepenbrugge, Dames v., "Bosscherveldt", Driebergen
250*   Dirksen, fil. Huis ter Heide, kruidenierswaren
150    Dirksen, T., Kruidenier
553    Dokter, F., Fijne vleeschwaren, Driebergen
205    Dolman, M., "Cattenbroek"
547    Doorn, A. v., Vleeschh., Driebergen
519    Dorresteijn, Stalhouder, Driebergen
114    Dorsser, R.H. v., "Nieuw Beerschoten"
115*   Driessen, Poelier, Wild en Gevogelte
267    Driesum, E. v., "Sixma-State"
230    Duijn, Mr. W. Graaf v.d.
    5    Dunselman, H., fa. de Bruijn, Banketbakker

157    Egeling & Zn., fa. Guldensteeden, Apothekers
140    Egidius-von Bothmer, Mevr., Broederplein
  75    Ekdom, C., Pakschuitdienst op Amsterdam
516    Electr. Centrale, Driebergen-Doorn
124    Elfrink, Wed. G.D., Manufacturen
280    Elfrink, T., Heerenmode artikelen
568    Eschauzier, Mevr., "Kastanjehof", Rijsenburg
567    Essen, H. v., Lamsslagerij, Driebergen
581    Everwijn Lange, Mr., "Benvenuta", Driebergen
220    Ewijck, Mevr. Wed. G.E. v.

106    Figi, George H., Banketbakker, Lunchroom "Het Raadhuis", Donkere Laan
  10    France, Wed. F.A., Brandstoffen en Pension
549    Fukking, Gebrs., Timmerlieden Makelaars, Driebergen

  68    Gadellaa, L., Centr. verwarming, gas- en waterl., zinkwerker
    6    Gas- en Electriciteitsbedrijf der Gem. Zeist
229    Gatsonides, H.Y., Ingenieur S.S.
    9    Geer, Jhr. E. Lintelo de, "'t Kerckenbosch"
128    Geer, Jhr. G.E. de, "Finspong"
218    Geerling, Ds. F.Ch.
223    Geheel Onthouders Vereen., Nat. Chr.
  11    Gemeentehuis van Bunnik
511    Gemeentehuis van Driebergen
    7    Gemeentehuis van Zeist
  91    Ginkel, Js v., Bur. v. koeltechniek
  22    Ginkel, C. v., Vleeschhouwer
531    Golfclub, Doornsche
179    Goossen, L.J., Timmerman
257    Goulmy & Baar, Sigaren
  93    Gramsma, G., Hotel "'t Wapen v. Zeist", t.o. 't Station
195    Greef, C.H. de, Haagsch Koffiehuis
  33    Groen, Zuster N., Huize "in de Dennen", Herstellingsoord voor zwakken, Huis ter Heide
311    Groot, B.P. de
564    Groot, Dr. H.J., Driebergen
  27    Grothe, Jonkvr. L., "Neyenheim"

122    Haks, H.J.L., Vleeschhouwer
104    Handels Maatschappij, Jagerlaan 35-37
  51    Hardenbrock, Baron v., "de Niënhoff", Bunnik
  61    Harmsen, D.P.I., Aannemer, Fa. v.d. Brink & Harmsen
  58    Heeg, Dr. S., Wilhelminalaan
537    Heelsum, Wed. J.R. v., Banketbakkerij, Driebergen
  78    Heijn, Alb., kruidenier, enz.
514    Hermans, Dr. A.E., Driebergen
132    Hilten, J. v., Varkenssl., fijne vleeschw.
163    Hinkelmann & Zonen, Centrale Verwarming
193    Hölscher, Mej. Y., Drogisterij
119    Hoff, Dr. J.M. v.'t, "Eikenoord"
300    "Hofstede Oud Bussem", N.V. Melkerij, filiaal Slotlaan 59
574    Hogendorp, W. Baron v., "Oudeweg", Doorn
  95    Hooft, Jhr. G.W.J., "Huis ter Wege"
  53    Hoogstraten, Ds. v.
293    Hopster, Mevr. Wed.
237    Horneman, Phzn., E., Paarden-, Schapen- en Kalfsvleeschhal
  34    Hôtel "Boschlust", A.F. Legeer
123    Hôtel "Middenhoeve", Montagne, Donkere Laan
  26    Hôtel "Parkoord", A.C. v. Dijkhorst
501    Hôtel-Pension en Stalhouderij C.B. Schols, Over 't kerkje, Rijsenburg
  93    Hôtel "Het Wapen v. Zeist", t.o. 't Station
264    Hovy, W.
145    Hunnik, H. v., Vleeschhouwerij
198    Huydecoper, Jhr. Mr. H.M., "Wulperhorst
199    Huydecoper, Jhr. Mr. G.C.D., "Blikkenburg
  77    Huydecoper, Jonkvr., "de Brink"
  94    Huydecoper, Jonkvr., "Arendsburg"
  19    Huysinga, J.W.
108    Huyssen v. Kattendijke, Ridder, Duinweg

    3    Jacky & Co., Manufactur
266    Jacobse, E., Behanger en stoffeerder
225    Jagt & Co., v.d., Sigarenfabrikanten
506    Jans, Hotel, Rijsenburg
142    Jansen, Mevr. Wed., "Sandhoef"
136    Joncheere, Th.A.B. de
279    Justus, A.

277    Kaiser, R.A.
    2    Kanter, P.J. de, Ingenieur, Heerenstr. 39
542    Kapteijn, G.A., Driebergen
180    Kerkkamp, C., Coiffeur
  83    Klein Obbink, Comest., fijne vleeschw.
579    Klinger, Mevr. Wed. H.
  97    Klinkenberg, Steenfabr. v.h. Gebr. v.
  30    Klokke, F.H., in Comestibles
  31    Knoppert, J., Gelderschew. en comest.
551    Koel, J.C., Electr. werken, Garage, verhuurt automobielen, Driebergen
513    Kol, J., Rijsenburg
555    Kolff, J.W., Villa "Anna", Risenburg
187    Koops, D., Vischhandel
  59    Koperwerken, N.V. Zeister fabr. v., (van 9 v.m. tot 5½ n.m.)
  15    "Kosmos", Levensverz.-Mij.
137    Koudijs, D., Bloemist
  82    Kraal, Jan W., Boekhandel te Zeist
510    Kraal, W., Boekhandel te Driebergen
241    Kraepelien & Holm
172    Kruijf, H. de, Bloemisterij en bloembinderij "Aurora"
151    Kuijper, Mevr. de Wed. Mr. H.M. de, Bosch en Duin
  32    Kuijtenbrouwer, Mevr. de Wed. J.R.A.

173    Laan, H.B. v.d., Export
127    Labouchere, "'t Slot"
303    Labouchere, Mr. A.J., "Livland"
272    Lagerweij, A.D., Kruidenier
508    Lanoy Meijer, H.J. de, "Dennenburg", Driebergen
  20    Lee, C. v.d., Stalhouder, Slotlaan
  34    Legeer, A.F., Hôtel "Boschlust"
544    Leinweber, J.P.C., Rijsenburg
240    Leijte, G., Rijwielhandel en herstelplaats
  85    Leverington, J.J., Fijne vleeschwaren, enz.
149    Liefde, Mevr. Wed. W. de
532    Lieftinck J.Hzn., F., "Beukenhorst", Rijsenburg
563    Liese, W., Doorn
  64    Lijnden, Douair. v., "Veelzicht"
503    Lijnden, Mevr. Baronesse v., "Bloemenheuvel", Driebergen
217    Ling, J.G. v., Kruidenier
233    Lodder, F., Stal Alter' Nate, Tuig- en rijpaardenhandel en verhuur
294    Loghem, G. v., Brood- en banketbakker
113    Loghem, Dr. W. v., Arts
216    Lonkhuijzen, J.H. v., Boekdrukkerij
535    Loon, Jhr. L. v., "La Forèt", Doorn
239    Loreij, J.H., Arts
  79    Luiking, Dr. F.W., Arts

156    Marle, H.W. v., Generaal-Majoor
  98    Marsman, J.F., Zeister Boek- en Kunsthandel
289    Marwijk Kooij v., "Berkenhoven"
  47    Marwijk Kooij, J.H. v., "Ma Retraite"
125    Mechelen, G.P.v., Coiffeur annex sigarenhandel
166    Meerdink & v. Nie, Bouwkundigen en Aannemers
181    Mees, R.A., Bosch en Duin
  70    Meeuwenberg, D., Bloemist
184    Meijer, J., Vleeschhouwer
168    Melkinrichting, Utrechtsche
    1    Melsen & Zoons, N.V. Stoomwasscherij, Strijkinr. voorh. A. v.
509    Melvill v. Carnbee, Jhr., "Kraaijbeek", Rijsenburg
258    Mersch, Mr. Dr. B. v.d., Adv.-Proc., "Veelzigt"
105*   Mersch, H.M. v.d., "Heerewegen"
  44*   Mersch, Mej. S.J. v.d., "Eikenhof"
527    Metelerkamp, Mr. A.H., "Lindenhorst", Driebergen
160    Milius, J.G., Apotheker
271    Moen, R.G.
580    Mol v. Otterloo, de, "de Horst"
306    Moll, Restaurant, "Jagershuis"
529    Moll v. Charante, Mevr., Johannisberg'
578    Mommers Levelt, A.V.
285    Montirans, B. v., Horloger
550    Mooij, J., "Beau Séjour", Rijsenburg
121    Muelen, Jhr. J.C.E. v.d.
248    Muelen, P.J. v.d.
249    Müller, F.J.
144    Muller, J.
117    Muller, Prof. Dr. J.J.A.
276    Muller, Dr. M.L., Vijverlaan

  87    Ned. Fabr. v. gouden en zilveren werken, N.V., voorh. J.A.A. Gerritsen
112    Nie & Zn., J.A. v., Aannemers en Makelaars
256    Nieuwzilver-fabriek
245    Noë, Fa. de Heus, Boekhandel
557    Notten, P. v., Driebergen
  71    Notten, W.P. v., "Witten-Hull"

  14    Oosterstoomtram, Wachtlokaal, 't Rond
252    Openbare Leeszaal,Heerenstr. 27
  24    Oremus, H.A., Mr. Lood en zinkwerker, Nooit-gedacht
300    Oud-Bussem", N.V. Melkerij "Hofstede, filiaal Slotlaan 59
539*   Oudijk, D., Vleeschh., Driebergen

136    Pauw v. Wieldrecht, Douair., "Silvana"
548    Payens, L.A., Rijsenburg
  48    Pesters, Jhr. C.A. de, "Villa Nova"
  35    Pesters, Jhr. E. de, "Bloemenheuvel"
214    Picard, Dr., Veearts
545    Pické, C.J., Driebergen
  56*   Pienbroek, Hygiën. art. en drogerijen
  43    Pijper, Behanger en stoffeerder, Hoogeweg
  12    Pijper, K.G., Bouwkundige
178    Pleines, Chr., Kon. Zeepfabr. "De Duif", Den Dolder N.C.S.
101    Politiebureau Zeist
  17    Poll, Jhr. F. v.d., "Beek en Rooyen"
243    Pont, A.F.C. de

262    Ragay Jr., Mr. D.
274    Ram, Jonkvr. H.J.W.E.
  52    Reenen, Jhr. F. v., "Schaerweide"
543    Reenen, J. v., Kruidenier, comest., Driebergen
161    Reineke, P., "de Breul"
525    Remmerden, v., Vleeschh., Driebergen
  49    Rengers, Bar. Burmania, "Stenia"
103*   Repelaer, Jhr., 't Park
247    Repelaer, Jhr. P.J., "Beeklust"
  21    Rijksopvoedingsgesticht
. . . .    Rijkstelegraafkantoor (°)
231    Roëll, Mevr. E.L.E.
278    Roelvink, Mr. J.B., Huize Vinkenhof, Bosch en Duin, Huis ter Heide
  54    Romondt Vis, Mr. v., "Schoonoord"
520    Ros, Vleeschh., Rijsenburg
188    Ruijssenaars, H.J., Bierhandel

  69    Sanatorium, Dir. Dr. Schermers
236    Sanson, W.L., "Bosch en Duin"
227    Scheltema, Mej. A., Opvoedingsgesticht
  40    Scherpenzeel, C.J. v., Vleeschhouwer
159    Schimmelpenninck, Mr. R.J. Graaf, "Simarowa"
174    Schimmelpenninck v.d. Oye, C.W. Bar.esse, "Nije Wilp"
  29    Schneider, W.K., "Broeder-Hôtel"
501    Schols, C.B., Hôtel "'t Wapen van Rijsenburg", Rijsenburg
565    Scholten, J.A., Rijsenburg
283    Scholten v.h. Oosthoek, Vleeschhouwerij
269    Schootemeijer, A., Houthandel
130    Schorer, Jhr., "Rozenoord"
265    Schröder, F.G.M., "Nieuweroord"
206    Schütz, C.H., Duitsche Bakkerij
  42    Schütz & Co., Kruidenier
  38    Schnitt, Jac., Soesterberg
  65    Schuurbeque Boeije, Jhr. L., "'t Slot"
566    Setten W. v., Automobielen en rijwielen
197    Sissingh, Pension W.J., Cuisinier
  41    Sloet v. Marxveld, A.H. Baron, "Beukbergen", Amersf. weg
192    Smits & Co., J.L.H., Machineriën
158    Smitskamp, C., Bloemist
189    Snellen, Dr. K., Arts
185    Societeit, de Nieuwe
201    Soeters, J.C.
141    Sorgen, W.G.Th.H. v., Villa "Blanda"
129    Spaarkogel, J.H., Drogisterij "'t Roode Kruis"
164    Specht", Naaml. Venn. "de, Houtbewerking
504*   Station Driebergen, Staatssp.
107*   Station Zeist, Centraalsp.
255    Steenberghe, F.
208    Steenhoven, Mr. v.d., "Spaarenheuvel"
284    Stolk, A. v., Bosch en Duin
116    Stoové, A.E., Brood- en kleingoedbakker
270    Stoové, P.A., Brood- en koekbakkerij, Huis ter Heide
259    Straalen, J.J. v., Architect
143    Stratenus, Jhr., "Villa Johanna"
534    Stuivenberg, A. v., Hôtel "'t Wapen v. Driebergen"
170    Stuivinga, Jan, Architect
554    Suchtelen v.d. Haare, Jhr. O. v., "Nijendal", Driebergen
. . . .    Telegraafkantoor (°)
211    Tempelmans Plat jr., A.G.J., Tandarts
526    Teseling, G., Vleeschhouwer, Driebergen
517    Teseling, Hôtel "de Prins van Oranje", Driebergen
  55    Tets, Jhr. G. v., "Valckenbosch"
215    Tevel-de Fouchier, Mevr. Wed.
167    Thissen, M.L.H., "Tallyho-Cottage"
546    Thürkow, Mr. C.T.F., "Bornia", Driebergen
540    Till, Mr. C.E.A. Baron v., "Hoogeweerd", Driebergen
126    Tjeenk Willink, Dr. L.W.H., Arts
253    Tombe, F.W. des, Bosch en Duin
134    Trip, Mr. H.

212    Uit den Bogert, J., Werktuigkundige
203    Uitman, Gebr., Zeister Rijtuigfabr., automobielen, carosseriën

  81    Veen, P.M. v.d., Architect, Stationsplein
  13    Verlinden, F., Expediteur
  57    Verloop, Soesterberg
177    Verseveld, G.J. v., Fruithandel
222    Versteeg, Wed. G., Stalhouderij nabij Station, Driebergen
556    Visser, J. de, Notaris, Driebergen
224    Vliet, A.D. v.d., Kruidenier
  16    Voet v. Vormizeele, Mevr., Soesterberg
507    Vollenhoven, Mevr. v., "Sparrendaal", Driebergen
  63    Vonk & Co., Stoomdrukkerij
288    Vorkink, J.
209    Vorst, Vleeschhouwer
  84    Vosmaer, A., Notaris

  67    Warmolts, L., Vischhandel
  60    Waterleiding Mij., Utr.
573    Waveren, Fa. v., Loodgieters
235    Weede v. Dijkveld, Jhr. v.
512    Weerd, L. v.d., Poelier, Driebergen
  28    Wees & Weiss, G. v.
287    Weiss, L.G.
562    Wendelaar, G., "Sylvana", Driebergen
515    Werkhoven, Fa. J.E., Poelier, Doorn
    8    Westphal, K.L., Vleeschhouwer
533    Wetstein Pfister, Mr. F.J.H. de, "Heidestein", Driebergen
538    Wichen, H. v., Kruideniersw., Comestibles, Driebergen
146    Wichers, Jhr.
505    Wienhoven, H., Rijsenburg
118    Wille, J.S., "Rustoord", Utrechtscheweg
  81    Woningbureau voorheen Rijk Cruyff, N.V. Stichtsch Bouwen, Stationsplein

246    Zanten, D. v., Pharm. Docts.
242    Zanten, J.J. v., Donkere laan
  76    Zanten, W. v., Kruidenier
    4    Zanten & Zoons, v., Taylors
178    Zeepfabr. "De Duif", Kon., Dir. Chr. Pleines, Den Dolder N.C.S.
104    Zeepfabr. "Nimrod", J. v.d. Brink, Jagerlaan 35-37
147    Zeister Wissel- en Effectenkantoor
541    Idem, Driebergen
110    Ziekenhuis te Zeist, Krullelaan
552    Zuylen v. Nijevelt, Mr. J.A.N.B. Baron v., "Hyde-Park", Doorn
  99    Zwart, voorh. Mej. Slokker, Vischhandel

* Vermits dit perceel nog niet door dubbele draden met hel locale centraalbureel in gemeenschap is gebracht, mogen van uit dit perceel noch interlocale, noch internationale gesprekken worden aangevraagd. Ingeval het uit andere plaatsen wordt opgeroepen, wordt de gevraagde verbinding nochtans tot stand gebracht.

top


ZELHEM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 7,30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

8    Boerenleenbank, De Coöp

1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Erica"

6    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Erica", Woning v.d. Directeur

5    Gemeentehuis

4    Looman, G., Veekoopman

7    Oldenboom, D.J., Stoomhoutzagerij en korenmolen, graan en houthandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Smeenk, J., Kleermaker

..    Telegraafkantoor (°)

2    Zadelhoff Azn., G., Stationstr.

top


ZETTEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm, van 6.-- nm. tot 7,30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

3    Burgemeester v. Valburg

4    Nijland, Dr. J., Arts

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
2    Rutgers, J.H., Rijksveearts

..    Telegraafkantoor (°)

1    Vink J.Fzn., L.W., Fruithandel

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 733 / 734 / 735-738 / 739-743

Transcriptie door: Eugène van der Pijll / Hans den Braber / Ruud van Putten / Karen Veldmeijer-Schultz


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net