ZEVENAAR (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  18    Baas, G., Molenaar en Graanhandel, Grieth.
    8    Bless, H.C.H., Stalh. en Hôtel "de Harmonie", Markt A72
    6    Bossmann. Wed. P.W., Stalh. en Hôtel "Het Hof van Berlijn", Didamschestraat A131
  23    Bracht, W.H.v., Vleeschhouwer, Markt
  24    Bus, J., Oranje-Hôtel Kerkstraat
    1    Buschhammer, in Tabak, Kerkstraat A12

  13    Feldbrugge, Mr. Th.V>J.M., Adv.-Proc., Oud-Zevenaarscheweg

  16    Gans, D.L., Exportslagerij en veehandel, Grietschestraat
  19    Gaus, M.L., Exportslager, Marktstraat
  25    Geldersche Credietvereeniging, Markt
    4    Gem. Bestuur, Gem.Huis, Didamschestraat A75
    5    Gerritsen & Zn., W.A., Graanhandel., Didamschestraat A73
  12    Gimborn, Max. v., Fabrikant
  27    "Guttalin", Vereen. Ned. Ledercrême en poetsmiddelenfabrieken

  15    Hazewinkel, J.H.O., Notaris, Kerkstraat
    2    Honig, J.G.A., Geneesheer, villa "Mathena"

  25    Janssen, R.Th.m., Dir. bijkant. Geldersche Credietvereen., Markt
    7    Janssen, Th.J.H.G., Stalh. en Hôtel "de Leeuw"Marktstraat A169

  26    Quaedvlieg, E.J.A.A., Veearts

  22    Reinders, J., Slager, Grietschestraat
  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  21    Slachthuis, Gem.-, Exportslachting, Maandag, Dinsdag en Vrijdag
    3    Speditions und Lagerhaus Aktien Gesellschaft, vereenigde Firma's Chalier & Scheibier, Arthur
           Vrancken, Expediteur, Kerkstraat 254A
  11    Stoomzuivelfabr., Dir. A. Wöhrmann, Molenstraat

  ....    Telegraafkantoor (°)

    3    Vrancken, Arthur, Expediteur

  17    Ziekenhuis "Consolatie Afflictorum", (het wezenfonds)

top


ZEVENBERGEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Terheijden)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    8    Aarden & Zonen, Fa, C., Stoomhoutzagerij "Hazeldonk", Hazeldomksche Zandweg, Terheijden

    3    Beetwortelsuikerfabr., Lebret & Co., Schansdijk
    1    Beetwortelsuikerfabr., "de Phoenix", Houben & Co., Huizersdijk
  16    Bruijn, G.de
    9    Buijs Ballot, A.C., Techn. Dir. Mij. voor Landbouw en Beetwortel-suikerindustrie

  19    Crezée, B., Veearts

    5    Eck, A.L.v., Graan- en aardappelhandel, Motordienst op Rotterdam v.v., Zuidhaven

  18    Goderie, C., Notaris

    4    Hessles, J., Havenmeester en scheepsbevrachter
  12    Hof, P.v.d., Scheepsbevrachter
  11    "Hollandia"

    6    Keyzer Sr., Fa. J.de, Kaash., Stationstraat

  14    Laane, Fa. W., Bankier (kant. 10-2)

    2    Mij. voor Landbouw- en Beetwortelsuikerindustrie, Huizersdijk

  11    Ouden, Corn. de, Agentuur en Commissiehandel

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  10    Schuurmans, G.A., Dir. Mij. v. Landbouw en Beetwortelsuikerindustrie, Stationstraat
  15    Sneep & Maris, Fa., Stoomlabelfabr. en Boekdrukkerij, (9.--vm. - 1.-- nm.)
  20    Steenfabr., "Zevenbergen", Dir. J.J.v. Aken, (bij voorkeur opbellen tusschen 1 en 2 nm.)
    7    Stoomtimmerfabr., "de Toekomst",  H.G. v. Meer, Hazeldonksche Zandweg

  ....    Telegraafkantoor (°)

  17    Vrij, J. de, Vee- verloskundige

top


ZEVENBERGSCHENHOEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.30 vm. tot 11.-- vnm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

    2    Coop. Stoomzuivelfabr., "Zevenbergschenhoek", Dir. S.A. Witteveen

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafkantoor (°)

    1    Witteveen, S.A., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabriek

top


ZEVENHUIZEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.--nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

    1    Boode & Co., J.M., Eerste Zuid Holl. Stoom- en handgrondboorinr.

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ....    Telegraafkantoor (°)

top


ZIERIKZEE (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

[De huisaanduiding is in het origineel op diverse manieren weergegeven. Hier is dit teruggebracht tot een letter-cijfercombinatie die aan elkaar is genoteerd]]

 

75    Adriaanse, P., Automobiel Verhuurder, Karsteil D304
22    Anker & Zonen, Fa. Wed. A., Smederij, Vischslop.
82    Arnold, W., Banketbakker, en Kok, Havenplein D371

  5    Bal, C.M., Kassier, Oudehaven
28    Bank v. Schouwen en Duiveland, Dir. J. Hoogeboom, Appelmarkt. (10-3, 7-8)
70    Beelaerts v. Emmichoven, II.E., Gemeenteontvanger, Oude Haven A339
35    Beije, M., Commissionair in aardapp. en uien, Varremarkt
89    Bumée, S., Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor, woning
13    Biermasz, J.A., Notaris, Oude Haven D480
51    Bolt, J., Dir. Gasfabr.
86    Bos, D., in bier, fruit, aardappelen en uien, K. Groenendaal
16    Bout, N. v.d., in Wijn, bier en steenkolen, NIeuwe Boogerdstr.
19    Broekert, J. de, Houthandel

61    Cashoek, J.M., uitspanning. Lammermarkt B253
31    Constandse, M.J., Kruidenier, Melkmarkt
76    Cost Budde, Mr. H.E., Rechter Arr.-Rechtbank, Havenpark
47    Crane, W.C. de, Dir. der Zeeuwsche BrandwaarborgMij., Corresp. 1e kl. Nederl. Bank, Zee- en
         rivierassurantiën
85    Crane, P. Tzn., W.C. de, Zoutziederij, "de Zierikzeesche Leye keet", Hoenderpark "de Toekomst",
         Visschersdijk

89    Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor, S. Beumée, woning
30    Doeleman, L., Meelhandel, Beschuit- en Geleifabrik., Meelstr.
67    Doorninck, J.M. v., Burgemeester v. Stavenisse, Varremarkt B466

23    Ende, L.M. v.d., Vruchtenwijnfabrik.

20    Fokker, Mr. A.J.F., Adv. Proc., Havenplein

  1    Gaanderse, A., Kruidenier, Havenplein
17    Gastel, P.H. v., Kant. Stoombootdienst op Rotterdam
  3    Gelderman, E.J., Huis
52    Gem.-Gasfabriek
84    Gloude, Fa. J., Vleeschhouwerij, Dam
60    Graaff, A. de, Café "Gekroonde Suikerbiet", Nieuwe Haven D3

49    Haaf, J.E. ten, Hôtel-Café Juliana en Graanbeurs
12    Heimbach, J.H., Modeartikelen, Appelmarkt D368
27    Hoek, J. v.d., Koffiehuishouder
29    Hogerheide en Co., Sigarenfabrik.
57    Hôtel "de Faam", Mej. G.P. de Jonge
25    Hôtel en Restaurant v. Oppen, J.J. v.d. Ven
50    Hôtel "Smalheer", Nieuwe Haven
24    Houtkamp, A., in Aardappelen en ajuin, Korte Nobelstr.

  2    Insalaire Hypotheekbank

  6    Jongmans & Zn., Fa., Sigarenfabrik.

42    Knaap, J.H., Schoen- en ledermag., Oude Haven A313
  9    Koole & Zn., R., Comm. in eff
64    Koopman Mzn., F., Slager, Oude Haven D382a
69    Korsten, C.J., Verfwaren, smeermiddelen, electriciteit, Kraanplein D472
68    Korteweg, J.S.L., Notaris, Kantoor Nieuwe Boogerdstr. D224
26        Idem, woonhuis Schouwenoord
39    Krom, H.G., Boekhandel
36    Kwast, J. v.d., Arts, Lange Nobelstr.

65    Labzowsky, J., Manufacturenhandel, Oudehaven A330
  4    Lek de Clercq, Th. v.d., Oudehaven N.Z.
73    Loewer, P.P.J., Tabak-, sigaren-, koffie- en theehandel, Havenplein
45    Lokker, Gebr., In tapijten en meubelen, Nieuwe Boogerdstraat
32    Looze, A.J. de, Dir. Nieuwsbode, Schuithaven

34    Merlé, W., Kol. waren en veevoeder
38    Meteren, F.C. v., Societeit "Concordia"
55    Meuwese, C., Heeren- en kinderconfectie, Oudehaven
40    Mooij, A.C. de, Boekhandel
77    Mulock Houwer, M.C., Wijnhandel, Oudehaven

10    Nouhuys, H.J. v., Notaris, Oude Haven
78    Nutsspaarbank, A. Verhagen, Meelstr. B393

43    Ochtman, Fa. Joh., Manufact., Appelmarkt D360/361
74    Ochtman, R.W.J., Papiermag. Appelmarkt D365
37    Ochtman & Zn., S. Boek-, Kunst- en Muziekh., Appelmarkt
59    Officier van Justitie, Gerechtsgebouw, Oude Haven A344

71    Page & Co., W.P. v., Wijn-, bier-, gedistilleerd-, bronwater- en steenkolenhandel, Poststr.
54    Politie-Beureau
15    Polvliet, Mr. H., Adv. & Proc., Gezondheids Commissie Bur., Oude Haven D497
89    Post- en Telegraafkantoor, Dir. v.h., S. Bumée, woning

59    Rechtbank, Oude Haven A344
66    Regteren Altena, Mr. P. v., Rechter, Havenpark A335
14    Ribbens, W. & J.C., in Granen, stoomvaartdienst op Amsterdam, Nieuwehaven
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
83    Roode, J.H. de, Blokweg
79    Rotterd. Tramweg Mij., Drachtweg

18    Schürmann, J.C., Banketbakker, Oude Haven
  8    Societeit "de Vereeniging", Kastelein C. v. Meteren
48    Spruijt, Dr. J.A., Voorz. v.d. Gezondheidscomm., Lange Nobelstr. 159
53    Stadhuis
41    "Stoomdr. v.h. Lakenman en Ochtman", Naaml. Venn., Dir. H. Lakeman

  ..    Telegraafkantoor (°)
63    Tilburg, T.J. v., in Bouwmaterialen, Zierikzee-wandeling A421

81    Unger, J., Winkelier en grossier, Poststr.

58    Valk, Jac. v.d., (Gebr. v.d. Valk), Kolon. waren, fabr. v. suikerwerken, St. Domusstr. D32
62    Valk Lzn., J. v.d., Aannemer en adj.-dir. oeverwerken, Oude Haven A360
72    Verwerk, O., Societeit "Ons Genoegen", Poststr.
  9    Vliet, A.C. v.d., fa. R. Koole & Zn., Oudehaven N.Z.
56    Vliet, Mr. D. v.d., Burgemeester, Havenplein
46    Vliet, M.C. v.d., Wijnh., Havenplein
21    Vliet, Cz., J. v.c., Kassier, Nieuwe Boogerdstr. (10-4)
33    Vos, Gebr. de, Verfwaren en glash.

11    Wiebols, Gebr., Manufact., Oudehaven

  7    Zeeuwsche Landbouwbank, Dir. Rensen en Gelderman, Poststr.
44    Zevenboom en Zn., K. Ph., Meubelmakerij en stoffeerderij, Oude Haven

top


ZIJPE zie onder BRUINISSE

top


ZOELEN zie onder TIEL

top


ZOETERMEER (Hulptelefoonkantoor)

(Zegwaard)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

13    Blonk, Johs., Graanhandel, Zegwaard
  4    Bos, C.L.J., Burgemeester
  1    Bos, Az., G., Graanh.
12    Brinkers, B., Boterh., Zegwaard

  3    Hamersveldt, H. v.,  Notaris
  2    Hoed, A. den, Boterh.

11    Lammens, Jac., Graanh., Zegwaard

15    Naaml. Venn. Centrale fabr. v. Melkproducten en Melkhandel, Dorpstr., Zegwaard
17    Naaml. Venn. "Zélandia", Fabrieken v. melkproducten Zegwaard
10    Noordam, C. & A.J., Roomboter & Kaash., Zegwaard
13    "Nutricia", Mij., Fabr. v. geconserv. melkproducten, Zegwaard

  5    Poot, M., Bondshôtel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  9    Roos, G.P., Boterh., Zegwaard

  8    Spek, A. v.d., Botherh., Zegwaard

  ..    Telegraafkantoor (°)

  6    Verhoeff, A.P., Graanh.
14    Vos, Jac., Spekslagerlij en handel in varkens, Dorpstr. 11
16    Vries, K. de, Vleeschh., Dorpstr., Zegwaard

  7    Well, L.M.G. v., Handel in wijnen en kol. waren, Zegwaard

top


ZOETERWOUDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Gemeentehuis, Woning Burgemeester, A. v. Gils

  3    Niekerk, W.C. v., Graanh., Dorpstr.

  4    Poel Nzn., J. v.d., Graanhandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Schuur, C.C., Graanh, Zuidbuurt

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ZONNEMAIRE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Hocke-Hoogenboom, D.J., Landbouwer, Viletta
  2    Hocke, M.P., Landbouwer, Kreekzicht

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ZOUTKAMP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Brands, E.J., Eerste Nederl. Zee- en Koraalmosververij

  1    Naaml. Venn. Oester- en Mosselkweekerij "het Noorden"

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ZUID BEIJERLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Boer, D.B., Caféhouder

  3    Linden, A. v.d., Commissiehandel in aardappelen, hooi, stroo, enz.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Verwijs, G., Beurtschipper

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 744 / 745-746

Transcriptie door: Ineke Smit / Marga Hoogenboom-Keuvelaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net