ZUIDBROEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

5    Bouman, Wed. W., Logementhoudster
7    Buining, B., Logementhouder en paardenhandel

8    Gemeentehuis

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Siemens, B.W., Burgemeester
6    Smid, B., Logementhouder
4    Stukje, E., In kunstmeststoffen

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de overige nummers van aansluiting ook onder HOOGEZAND

top


ZUIDDORPE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


ZUIDHORN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1 nm. tot 2 nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

3    Bennema, H.A., Café "Welgelegen"

2    Drenth, B.W., Notaris

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

5    Sijbolts, E., Fabrikant
1    Smit, K., Fouragehandel, Villa Arnichem

..    Telegraafkantoor (°)

4    Zuivelfabr. "de Noordstar"

top


ZUIDLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Buren, C. v., Comm. in aardappelen, hooi en stroo

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Wal, Wed. D. v.d., Beurtschipper, Nieuwstr.

top


ZUIDLAREN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

6    Albarda, F.M., Burgemeester, Huize "Entinge"
5    Andringa de Kempenaer, Jonkvr. N.H.D. v., Huize Laarent, a.d. Brink

1    Ess, O. v., Hôtel "Sissingh"

2    Pekelaër, Wed. R.T.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

3    Vereen. tot Christelijke Verzorging v. Krankzinnigen en zenuwlijders in Nederl., Dennenoord

4    Zondag, J.J., In bouwmaterialen

top


ZUID-SCHARWOUDE (Hulptelefoonkantoor)

(Broek op Langendijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  8    Bekker, G., Groentenhandel
  3    Berkhouwer, C., Zuurkoolfabrik

10    Coöp. Verbruiksvereeniging "Vooruit"

  4    Hoekstra, T., Arts

  5    Kramer, G., Zuurkoolfabrik
  7    Kroon, J.W.C., Burgemeester
  9    Kroon, J.W.C., Notaris

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Verdonk, W., Arts, Broek op Langendijk

  1    Wagenaar Czn., C., Groentenhandel

top


Zuidwending zie onder Veendam

top


ZUIDWOLDE (Drenthe) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"

2    Hemmers, W.G., Notaris

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ZUILEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.--nm.  tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

3    Plomp, D.M., Gem. Secretaris, Klein Zuijlenburg
2    Plomp, M.A., Groot Zuijlenburg

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Tuijll v. Serooskerken v. Zuijlen, F.L.S., Baron v., Kasteel Zuijlen

4    Weener, W., Pannenfabrikant

top


ZUILICHEM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst (Ook op Goeden Vrijdag en Nieuwjaarsdag.)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


ZUNDERT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

3    Bie, v. Aalst & Zonen, Wed. de, Boomkweekerij, Katerstr.

1    Ginneken & Zn., Chs. v., Kon. Boomkweekerij "Wilhelmina", Markt, (bij voorkeur v. 8-9, 12-1 en 6-7)

6    Hassel, S. v., Veehandel, Molenstr.

4    Lombarts, P.A.F.M., Kon. Boomkweekerijen, (bij voorkeur 11-1, 6-7½, 8½-9)

7    Maréchaussée-kazerne

2    Pillot, J., (fa. C.A. Pillot, Wijnhandel) en (fa. Jules Pillot en v. Beek, Stroohulzenfabr.)

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ZURICH (Friesland) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp. Roomboter- en Kaasfabr. "Frisia"    

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ZUTPHEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Brummen, Eefde en Warnsveld)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor, -2. Gebouw "Wijnhuistoren" hoek Lange Hofstraat-Groenmarkt.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het Station.

 

354    Accountantskantoor, Pijlgroms & Knapp, IJsselkade 13
    3    Albers, H. A. Coehoornsingel 22
          Albers, L., Marschweg 2 [zonder aansluitnummer]
132    Albers & Co., B. A., Marschweg 1
508    Alphen, H. v.., Kattenhavenstr. 5
356    Alphen-v.. d. Bergh, Wed.. v.., Coehoornsingel 82
365    Andre de La Porte, H., Kapitein der Maréchaussée, Coehoornsingel, 82c
181    Antvelink. E. J. W., Marschpoorstr. 25
112    Assuruntie-Mij. ,,de Neder landen" van 1845, Dir. D. J. Bosman, IJsselkade 3
274    "Au bon Marché", in Mode-art., Turfstr. 2
188    Auto-garage, J. Huizinga, 's Gravenhof 18
490    Auto-garage, A. G. v.. Zuilekom, Nieuwstad 61
407    Automob. fabr., Laarstr. 28

101    Bakker J. Hzn., J. H., Korte Hofstr. 2
164    Bakker & Co., J. H., Kweeklust. Polsbrug 45
356    Bakker's Weeshuis, Gebr., Kuiperstr. 11
488    Bakkerij ,,de Samenwerking".Lieve Vrouwenstr
215    Barenbrugh-Ort, Wed. A., Nieuwstad 95
141    Bartels, Fa. J. A., Timmerman en metselaar, Kerksteegje 3
  91    Bas & Co.., L. H. de, Houtmarkt 70
235    Bauduin, F., Kapitein ter zee Huize ,,Baank", Warnsveld
563    Bazen, A., Glazenwasscherij en dienstverrichting, Houtmarkt 78
131    Beest, H. v., Scheepsbevrachter, IJsselkade 14
397    Begieneman, H. J.., Paardenslachter, Rodetorenstr. 4. Warnsveld
  80    Behrens, H. W. A., Apotheker, Houtmarkt. 73
  75    Beijers, J. W., Spittaalstr. 34
  71    Belkum Azn., P. v., Houtmarkt 65
358    Bennink, H.H., Rund- en varkenssl., Nieuwstad 51
201    Benteijn, J.M., Majoor der Huzaren, Deventerweg 113
476    Berkum & Co., Fa. v., Fabr. v. vleeschw., Laarstr. 72
  43    Beroep, Raad v. Kerkhof 1
  96    Bessem, D., Kuijperstr. 35
524    Beth, E.W., Opz. Rijkstelegrafie, Martinetsingel 13
227    Bloemendaal, D., Handelsagent, Tademastr. 19
494    Blok, Dr. J.C., Arts, Verl. Nieuwstr. 97.
185    Boekhout, Th. C., Stalhouder, Hoornwerk en Waterstr. 36
406    Boellaard, A.P.H., 1e Luitenant der Huzaren, Boompjeswal 17
  82    Boers, B.J.H., Apoth., Houtmarkt 51
291    Boersbroek, G.J., Handelsagent Laarstr. 80
363    Boesewinkel, H., Aannemer, Pelikaanstr. 14
327    Bongers, J. in Tabak en sigaren, Beukerstr. 42
436    Bonnetterie, Magasin de, (E. L. Schwartz), Turfstr. 16
513    Borch-Baronesse v. Nagell, Douair. Baronesse v.d., "Wolzak", Eefde
353    Borch v. Verwolde, Mr. W. H. E. Baron v. d. Eefde
  78    Bornhof Zaadmarkt 101
418    Bosch. W. H. v. d., Turfstr. 34.
414    Bosch ridder v. Rosenthal, Mr. Dr. L. H. N., Deventerweg 7
199    Boterhal, Dir. W. C. H. Albrecht
284    Bouwmeester, Fa. T. A. G., Coiffeur, Nieuwstad 13
148    Bouwmeester, Wed. T. A.. G., Houtmarkt 52
454    Brink v.. Zeben, Fa. Schoenmag., Houtmarkt 63
468    Brink & Co., J. B. v. d., Boekhandel, Beukerstr. 79
373    Brinkmann Jr., J. H., IJzerhandel, Deventerweg 11
  49    Brinkmann & Niemeijer, IJsselkade
396    Broekmann M. D., Lid der fa. H. R. Hoetink en Co., Deventerweg 13
280    Brünings & Co., P. F. C., Kassiers en Comm. in eff., Nieuwstad 65
239    Bruggen, D. A.. v., Varkensl.,Barlheze 27
479    Bruggen E. F. J. v.., Timmerman, metselaar en aannemer, Kuiperstr. 10 en 43
110    Bruijn, C. B.. H. de, Huis den Dam
279    Bruins, Dr. D., Rector van het gymnasium, IJsselkade 20
  13    Buijsing, C. Storm; Nieuwstad 79
451    Bureau Gemeentereiniging, Lange Hofstr. 3
161    Burgermeesterskamer, Stadhuis, 's Gravenhof
114    Burger-Weeshuis, Kuiperstr. 20
444    Burgers, H. D. Papierhandel, Vischpoortplein 9

278    Calkoen E. C. U.. Baron, Rijksbetaalmeester, IJsselkade 8
504    Calkoen, Jhr.. F. J, A., Luitn. 431 Wielrijders, Deventerweg 131
221    Campen, J. M. E. Duvelaer v., Warnsveld
109    Canters, J., Eefde
489    Canters, J.., Dir. Kon, Zutph, Stoomzeepfebr.,Coehoornsingel 78
408    Capel, H., Notaris, Nieuwstad 23
498    Cate, P. ten, Deventerweg 129
  23    Cavalerie Kazerne, Nieuwstad 76
268    Christiaans, J., Bloemist, Nieuwstad 18
329    Coenen, Jhr. H.A., Gem. Ontvanger, Hoven
  31    Colthoff, Mr. M. Rom, woonh. IJsselkade 21
  20    Idem, Kantoor, Berkelkade 17
510    Coöp. Broodbakkerij "het Volksbelang", Hoornwerk 26
155    Coöp. Zuivelfabr., Eefde
178    Coöp. Zuivelfabr. (depôt), Nieuwstad 12
283    Corman, Henri, Baketbakker, Houtmarkt 55
222    Cornegoor, R., Houtkooper, Emmerikscheweg 6
424    Cornegoor, R.J.C., Agent Zuid-Holl. Bierbrouwerij, Barlheze 21
281    Courbois, G.L., Tandarts, Deventerweg 6
    1    Cuperus, Wed. B., Deventerweg 1

497    Dam, J., v., Varkensslagerij, Spittaalstr.10
265    Degenaar, M.W., in Kruideniersw. Marschpoortstr. 16
545    Dekker, H., Warnsveld
562    Dekker, N.Th., In modes, Jacob Damsingel 25
475    Denneboom, W., Houthandelaar, Marschweg 46c
258    Dieren & Co., Fa. J.W. v., Kant. v. vaste goederen en assur., Schupstoel 14
416    Dieterink, H., Baketbakker, kok, Turfstr. 8
211    Dijk, D.L. ten, Handelsagent, Berkelsingel 70
247    Dijk v. 't Velde-Brants, Wed. J.G.C. v., Deventerweg 12
307    Dijkstra, Mr. Th., Adv.-proc., woonh. Jacob Damsingel 24
304    Idem, kantoor, Kuiperstr. 2
341    Dikema, Mr. F.L.J.G., Rechter, Deventerweg 73
521    Dir. v.h. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Rozenhoflaan 20
495    Doesburgh, Mevr. v., Pédicure, Martinetsingel 5
458    Dondertman, E.W. Fruithandel, Frankesteeg 6
    4    Doorninck, Wed. A.J.W. v., Coehoornsingel 28
412    Dullaert, L.L., IJzer- en Wapenmag., Spittaalstr. 2
542    Dullaert & Co., L.L. IJzerhandel, Nieuwstad 15

449    Eberson, L.H., Ritmeester der Huzaren, Coehoornsingel 6
199    Eierenverkoop-vereen.", "Nederl. Coöp., Marschpoortstr. 8
207    Eijsden, Th. J.L. v., Exped. kant. IJsselkade 28, Tuinstr. 1
105    Eldik, A.v., Lange Hofstr. 33
297    Eldik, Fa. Bart v., Engelsch mag., Beukerstr. 33
463    Eldik, Wed. B.W. v., Deventerweg 30
244    Eldik, B.W.v., Goud- en Zilversmid, Nieuwstad 50
323    Eldik, D.D. v., Lood- en Zinkwerker, Nieuwstad 25
210    Elisabethsgesticht, Sint-, Geweldigershoek
431    Elk, Dames v., Nieuwstad 72
371    Elk, J.P.W. v., Kassier, Deventerweg 69
180    Elk & Co., J.P.W. v., Kassier, Marschpoortstr. 9
203    Elk, H.A.A.v., Rozenhoflaan 10
117    Elk, H.A.A.v., Havenstr. 22a
367    Elzas Jzn., I., Lederhandelaar, Lange Hofstr. 12
384    Elzas, Fa. Gebr., in Horlogefournituren, Gasthuisstr. 14
224    Elzas, Fa. L., in Leder, Marschpoortstr. 10
387    Elzas, Wed. J., Deventerweg 81
337    Engelen, Jhr. Mr. D.O., President der Arr.- Rechtbank, Coehoornsingel 24.
492    Evekink, H., Kassier, "Huize Erno", Eefde
  60    Evekink & Zn., D., Stationsweg 7
393    Ezerman, H.A., Architect en Hoofdagent A.G. Brussel, Oudewand 14

267    Feberwee, A., Behanger, stoffeerder en beddenmag., Houtmarkt 72
216    Förch, G.L., Schoorsteenv , Paardenwal 25
299    Francken, Dr. N.J.A., 2e Geneesh. Krankzinnigengest., Rozenhoflaan 4
296    Franken, Mej. M., Schoenenmag., Turfstr. 24
214    Frederiks, E.W., Meubelfabr., Houtmarkt 64
400    Frederiks, G., Sigaren en tabak, K. Hofstr. 1a
113    Frederikse. Dr. J.J., Arts, Warnsveld

285    Garsen, Fa. Wed. A., Theehandel en kruideniersw., Pelikaanstr. 9
238    Garssen & Zn., Fa., J.E., Graanhandel., Parkstr.
292    Garvelink, A., in Bouwmat., Vischpoortplein 6a.
  88    Garvelink, Fa. J.A., Timmerlieden en metselaars, Laarstr. 58
135    Gasfabr., Pollaan
345    Gast & Co., voorh. J.M. Zadelhoff, Vleeschwarenfabr., Waterstr. 35
  22    Gasthuis, Oude en Nieuwe
469    Gefken, Mej. M.L.C., Verl. Nieuwstad 99
506    Gelder & Zn., I. v., Veehandel, Barlheze 22a
119    Gelder, M.A. v., Slager, Nieuwstad 30
159    Geld. Crediet-vereen., IJsselkade 16
  95    Gemeentehuis, Bodenkamer
438    Idem, Bur. v. Financiën
  94    Idem, Bur. v.d. secretaris
343    Gemeentehuis van Warnsveld, Warnsveld
421    Gemeentewerken, Bur., Lange Hofstr. 3
154    Gend & Loos v., Groenmarkt 22
375    Genderingen & Co., Fa. E. v., Sigarenfabr., Havenstr. 32
  46    Gerbrands, W., voorh. Fa. D.A. Roelofsen D. Jzn., in Kruideniersw. Korte Hofstr. 7
  61    Gerritsen, Gebr., Beukerstr. 20
  21    Gerritsen Rz., H.J., Beuk- en Turfstr. 26
336    Gerritsen, Wed. Reinier, In manufact. Schupstoel 2
123    Glaser, J.G., Brugstr. 6
  14    Goddard, Th. A. Notaris, Deventerweg 9
450    Godefroy, J. C.L., 3e Geneesh. Krankz.-gesticht. Rozenhoflaan 32
125    Goethem & Neuteboom, v., Stations restaurant, Stationsplein 6
  79    Goldenberg, J., Zaadmarkt 109
433    Goudsmit, Dr. B.C., Voorz. v.d. Voogdijraad, Stationsweg 13
  51    Graafland, Jhr. Mr. J.P. Hooft, Arrond. Schoolopziener, Huize "'t Velde", Warnsveld
460    Graafschap", "de, Hôtel en Café-Rest., W. Gramsma, Houtmarkt 68
272    Graafschap", Tramweg "de Kant., Stationsplein
163    Gravestein, J., Nieuwstad 17
419    Groote, Fa. Derk de, Café-Rest. handel in wijnen en likeuren, Turfstr. 33
  84    Groot Gaffel", "Het, Buitengesticht voor Krankzinnigen, Warnsveld

301    Haan, F. de, Groot-Hungerink, Eefde
395    Haar, L. A. ter, Brood- en banketbakkerij, Sprongstr. 14
544    Haartsen, J., Opz. Rijkstelegrafie, Weg naar laren 12
380    Haas, Dr. I.M. de, Arts, Zaadmarkst 99
428    Ham, S.J.C. Electro-techn. installatie bur., Beukerstr. 24
  51    Hamer H.Jzn., G.J., Beukerstr.39
  48    Hamburg, L.A., Broederenkerkhof 2
  40    Hamburg & v.d. Poll, Marschpoortstr. 18
404    Hamstra, H. v. Woudenberg, Weg naar Laren 1
381    Harbach, D.J.P., Zadelmakerij, reis- en jachtart., Schupstoel 16
168    Harenberg, Fa. R., In natuurboter en Geldersche eieren, Spittaalstr. 49
209    Harmsen, Fa. Wed. G.J., in Kol. waren, Spittaalstr. 102
167    Hartman, J.F., Beukerstr. 66
328    Hartong, Aug., "Old England", Beukerstr. 59
124    Hasselo, H.W., Stationsweg 17
487    Hasseloo,, W.H. te, Bakker, Laarstr. 19
260    Hasselt-Houwink, Mevr. A.A. v., Huis te Empe, Brummen
302    Hasselt, Mej. J.F.W. v., "de Wijkverpleging", Stationsweg 15
472    Hattink, Dr. H.K., Oogarts, Stationsplein 4
525    Hattink, Dr. H.K. Woonh., Warnsveld
  83    Haverkorn v. Rijsewijk, W.H., Coehoornsingel 82e
439    Heemstra, F.J.J. Baron v., 1e Luitenaant der Huzaren, Eefde
  55    Heeringa, S.T., Boompjeswal 8.
420    Heijink, E. J., Poelier, Roodetorenstr. 24
405    Heimans, S., Rijks-Veearts, IJsselkade 25
231    Hemert, H.F. v., Stalhouderij, Halterstr. 16
175    Hendriks Gzn., J.H. Slager, Groenmarkt 24
319    Henny, mej. A.A. IJsselkade 30
226    Hietbrink, H., Café-Rest. "'t Jachthuis", Warnsveld
456    Hietink, J.H., Coehoornsingel 80
228    Hoeven, Dr. J. v.d., Rustoord, Eefde
314    Hoeven, Dr. J. v.d., Arts, Nieuwstad 39
  74    Hoff-Henny, Wed. Dr. L. v. 't, "Overbaank", Warnsveld
115    Holl. Spoor, Vrachtgoederenbur
170    Holleman, Dr. E.J.W. IJsselkade 17
305    Hoogstraten, Mejonkvr. C.G.J. v., Eefde
126    Hoop", Stoomdrukkerij "De Flora Bioscope, Zaadmarkt 84a
583    Horsting, F.W., Opz. Rijkstelegrafie, Kuiperstr. 36
  89    Hospitaal, Kerksteegje 5
  70    Hôtel du Soleil, Zaadmarkt 91
143    Hôtel Holl. Tuin, Joseph. H.C. v. Berkel, Groenmarkt 16
364    Hôtel "de Keizerskroon", Waterstr. 45
383    Hôtel "de Prins", Marschpoortstr. 17-19
455    Hove Jzn., Fa. H.W. ten, Sigarenmag., Nieuwstad 11
255    Huis v. Bewaring, Martinetsingel
491    Huisken, A., In brandstoffen en kunstmest, Eefde
317    Huizinga, J., Rijwielh., Turfstr. 32
289    Hunink, Anton, in Vleeschw. Beukerstr. 18
157    Hupkens v.d. Elst, Mr. A.F.C., "'t Elze", Eefde
453    Hupkens v.d. Elst, Mr. A.F.C., Rechter Arr. Rechtb., IJsselkade 7

253    Iliohan, A., in Vruchten en groenten, Houtmarkt 74
262    Iliohan Jr., W., in Fruit, groenten, enz., Barlheze 58
187    Immink, Mr. J.C., Griffier der Arr. Rechtbank, Coehoornsingel 30

263    Jacob, Mr. C.M. 's, Subst. Off. v. Justitie, Deventerweg 43
441    Jansen, H.J., in Brandstoffen, Turfstr. 11
369    Jansen, J.W., (fa. v. Dijk & Wesseldijk), Drogist, Sprongstr. 3
379    Joncheere, J.R. de, Ritmeester der Huzaren, Rozenhoflaan 7
351    Jonge, Jhr. Mr. B. de, Adv. en Proc. woonh., Boompjeswal 16
401    Jonge, Jhr. Mr. B. de, Adv.-Proc., kantoor, Brugstr. 16
  33    Jonge, Jhr. W.A.C. de, Districts-Ingenieur Staatsspoor, woonh. Deventerweg 35
162    Josselin de Jong, Mevr. de Wed. G.W. de, Coehoornsingel 38
522    Joxhorst, J., Groenten & fruith., Nieuwstad 41

    9    Kantongerecht, Martinetsingel
249    Kap", "de, Hôtel en Rest., H.O. Breukink, Warnsveld
430    Kasteele, v.d., 's-Gravenhof 6
481    Kazerne Waliën, Cantine, 's-Gravenhof
122    Kempenaer, Jhr. Mr. D.W. v. Adringa de, IJsselkade 5
480    Kerkhof, B.J., Techn. wegenbur. Deventerweg 61
127    Kerlen, C.H., Spittaalstr. 1
  98    Ketjen, H.L., IJsselkade 32
194    Ketjen, Mr. J.H., Berkelkade 19
331    Ketjen en Cavadino, Fa., Wijnh., Kuiperstr. 9
190    Ketjen-Willink, Wed. H., Deventerweg 3
264    Ketjen, Wed. W.E. Houtmarkt 63
172    Ketjen & v. Roekel, Houtzaagmolen
  77    Klaassen, G.J., Havenstr. 36
104    Klaassen & Zn., G.J., Lange Hofstr. 31
248    Klerk, S., Banketbakker, Turfstr. 21
410    Kloosterman, R.M., Warnsveldscheweg 3a
252    Kneppelhout, J., Partic., Warnsveld
236    Koers, H.J., Fabr. v. honig, crême en snippers, Oudewand 34
359    Koerselman, H., Rijwielhandel, Spittaalstr. 55
245    Koningsveld, W.D.C., Mag. v. instrum. en Stoomslijperij, Nieuwstad 14
132    Kon. Zutph. Stoomzeepfab., Marschweg 1
250    Koppel, Gebrs., in Kol. waren, Spittaalstr. 22
311    Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Banketbakkerij, Turfstr. 37
315    Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Broodbakkerij, Groenmarkt 10
500    Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Bakkerij, Laarstr. 8
470    Kuiper, H., Broodbakker, Waterstr. 38.

370    Laak, Henriette v., Tandarts, Coehoornsingel 40
357    Laar, G.J.v., kruidenier, Kanonsdijk 60. Hoven
  59    Laatste Stuiver, Eefde
  17    Labrijn, Wed. D.N., Deventerweg 18
142    Lagerweij, C.G., IJsselkade 4
  30    Leeuw, J.P. v.d., Ingenieur, Brugstr. 9
335    Lennep, Dr. E.C.C. v., Neus- keel- en oorspecialist, Zaadmarkt 95
340    Lensen, L.W., Speksl. Diezerstr. 16
196    Levison, S., kantoor, Havenstr.
  81    Levison, S., Koopman, woonh., Marschpoortstr. 5
425    Lijnden, Mr. Dr. R.W. Baron v., Gem.-Secretaris, Coehoornsingel 32
  87    Lijsen, Fa. G.J., Laarstr. 16
171    Lijsen, G., Stationsplein 2
434    Linde, G.J. v.d., Handelsagent, Coehoornsingel 90
308    Linde, J. v.d., Brood- en beschuitbakker, Nieuwstad 52
261    Loo, D.J. v., Architect, Coehoornsingel 12 (Kant. 9-12, 2-5)
446    Looman, G.J., Broodbakkerij, Spittaalstr. 29

361    Maaldrink, Fa. H.W., Leerlooierij, Lievenheersteeg 43
584    Maaldrink, Gerard, L., Kassier, Deventerweg 28
  39    Maaldrink & Co., Kassiers- en comm. in eff., Beukerstr. 56, (kant. 9-3;5-7)
325    Makkink, B., Horlogerie Suisse, Beukerstr. 43
147    Makkink, H.A., Groenmarkt 9
  86    Makkink, H.J., In kol. waren en veevoeder, Laarstr. 140
271    Marck, Fa. v.d., Apotheker-Scheikundige, Houtmarkt 79
243    Maréchaussée Kazerne, Buitensingel
344    Massink, H.W., Ijzerhandel Boompjeswal 11
435    Matzen, M.S., Deventerweg 34
  66    Meerstadt, A., Houtmarkt 60
388    Meerstadt, Fa. G.J., Spekslagerij, Schupstoel 7
240    Meerstadt, Fa. Arn., Speksl. Frankensteeg 7
514    Mees, Mr. M., "Veelzicht"Eefde
338    Mees-Then Bergh, Mevr. de Wed., "'t Barge", Eefde
130    Meeuwsen, N.A., in Kol. waren, Houtmarkt 71
  16    Meijerink, W.J., Smederij en mag. v. ijzerw., K. Beukerstr. 6
  58    Melkinrichting, Kattenhavenstr. 1
332    Menk, A.M., Slager, Laarstr. 85
144    Mesker, P.J.J., Groenmarkt 14
149    Mestvaalt, Stads-, Buitensingel
151    Mettray, Ned., Eefde
467    Meuter, J.W., Ingenieur Rijkswaterstaat, IJsselkade 10
  62    Mink, J.M. de, Agent in hout, Spittaalstr 18
148    Mispelblom Beijer & Zn., J.J., Wijnh., Waterstr. 34
137    Mispelblom & Co., Bakkerstr. 30
232    Modderman, Mr. B.H., Off. v. Justitie, Coehoornsingel 8
  41    Molenaar, D., IJsselkade 19
339    Moltzer, Mr. M., Warnsveld
448    Monyé, G.A. de, Dir. der Gem. Reiniging, Weg naar Laren 2p
277    Mozes, I. "de Nieuwe Bazar", Beukerstr. 61
213    Muijderman, J.C., Expediteur, Pakh. IJsselkade 27
  13    Muijderman & Zn., W.G., Nieuwstad 59
  19    Mulder, Dr. W., Nieuwstad 81
350    Mulderije & Co., Assurantiekantoor, Boompjeswal 2
  56    Mulders, M.J., Mag. v. luxe-art., Sprongstr. 1
391    Mulier, B.J., Haitsma, Sectie-Ingenieur, Jacob Damsingel 21

543    Naaml. Venn. voorh. C.E.J. Röntgen, eerste Nederl. Fabr. v. Alcoholvrije dranken, Beukerstr. 93. (Kant,
           9-12, 2-6)
429    Nauta & Co., Fa., Boek- en handelsdrukkerij, Zaadmarkt 100
334    Niemeijer Jzn., H., IJzerh., Coehoornsingel 42
107    Nierstrasz, C.J., Ritmeester, Coehoornsingel 26
273    Nieuwkamp, Deventerweg 133
274    Nijburg, S., in Antiquiteiten, Turfstraat 2
398    Nijhof, G.J., in Leder, Zaadmarkt 107.
322    Nijkamp, J., Boek- en muziekh., Beukerstr. 29
437    Nijland, Fa. J.A., Horlogerie, L. Hofstr. 19
  35    Nooij, Jan de, Bierhandel, Deventerweg 33a
  60    Norddeutscher Lloyd, Bremen Passage-agentuur, D. Evekink & Zn., Stationsweg 7
478    Notarishuis, Marschpoortstr. 12
200    Nuij, Fa. Wed. Th., Modemag., Korte Hofstr. 6
342    Nuijsink, Wed. D., Deventerweg 87.

313    Officier van Justitie, Gerechtsgebouw, Martinetsingel.
  63    Olrée, J., Tabakshandel, Laarstr. 44-46
348    Ommeren, Fa. Wed. G.J. v., Vruchtenh., Frankesteeg 10
    6    Onderwater, B.E., Deventerweg 49
275    Oort, Dr. A.J., Emer.-predikant, Lange Hofstr. 16
474    Op den Winkel, Fa. Marten, Stoomdropfabr., Laarstr. 3
140    Op den Winkel, Fa. Wed. E., Houtmarkt 54
198    Oudenampsen, Dr. J., Overwelving 1
541    Oudenampsen, G.J.M., In kolon. waren, Turfstr. 39
432    Overbosch, L., Handelsagent, Ravenstraatje 3

  28    Pekema, D., Drukkerij, Waterstr. 30
121    Pennink, Mr. H.C. v. Hanswijk, Wijnh., Deventerweg 27
309    Pforte von Cleve", "Die, Hôtel-Café-Rest., G.J.N. v. Eede, Turfstr. 28
464    Philips, Alex., Exportslager, Rozenhoflaan 26
509    Philips, Mej, G., Krudeniers- en gruttersw. en comest., Groenmarkt 32
290    Philips, K., Veehandel en exportslagerij, Havenstr. 31
  50    Pieters & Zn., J.W., Kleedingmag., Beukerstr. 40
189    Pieters & Zn., J.W. Spittaalstr. 57
120    Pieterse, H.R., Brugstr. 3
193    Pijlgroms, L., Accountant, woonh. Martinetsingen 11
270    Pijnappel, H.J., Boterh., Nieuwstad 10
219    Pitlo, R., Kruidenier, Sprongstr. 16
483    Poelman, J., Bakker, Zaadmarkt 90
  18    Polak, S., Fruit- en Groenteh., Barlheze 32
160    Politiebureau
  26    Politiepost, Deventerweg 39
324    Politiepost in de Hoven
330    Polman, Jr., J.W., Loodgieter en zinkwerker, Oudewant 9
246    Pompe, J.G., Landmeter b.h. Kadaster, Deventerweg 115
106    Pompstation, Weg naar Vierakker
205    Portheine Hzn., L., Graanh., Vischpoortplein 3
306    Postkantoor, Kuiperstr. 7
    8    Prinsen, Fa. P., Zaadmarkt 86

399    Quarles v. Ufford, Jhr. C. v.d. Merwede, Zaadmarkt 102

288    Raalten, Mej. A. v. Rozenhoflaan 25
417    Rappard, Mr. Dr. W. Ridder v., Rechter in de Arrond.-Rechtbank, Deventerweg 41
    9    Rechtbank, Aroond., Martinetsingel
129    Reesinck, J.C., Photograaf, Brugstr. 1
374    Reesink, C.A., IJzerhandel., Villa Ruimzicht, Brummen
192    Reesink, H.J., Kanonsdijk 92
195    Reesink & Co., Fa. H.J., IJzerhandel, Havenstr. 6 en 7
465    [idem]
378    Reesink-v.d. Leeuw, H.W., IJzerhandel Coehoornsingel 14
303    Revelman, Herman, Drogist, Groenmarkt 29
156    Rhijn, Dr. A.J. v., Brugstr. 2
372    Rhijn, Mej. J.Chr. v., Deventerweg 67
128    Rijkens, Dr. R.G., Stationsweg 9
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
521    Rijkstelegraafkantoor, Dir. v.h. woonh. Rozenhoflaan 20
482    Rijks-Waterstaat, 6e Directiebureau, IJsselkade 10
512    Idem, 3e Rivier-Arrondissement, Bureau, Jac. Damsingel 19
179    Roekels & Martens, v., Koffiebranderij en Theehandel, Stationsplein 5 (kant. 9-1, 3-7)
108    Roelofsen D.Jzn., Fa. D.A. Grossier in kol waren, Berkelkade
293    Roelofsen, D.J., Deventerweg 25
229    Roelofsz, H., Kassier, Vert. Nieuwstad 83
581    Roetert, G.J., Hòtel en Café "de Kroon", K. Beukerstr. 23
505    Rooijen, Dr. J.W. v., Leeraar Gymnasium, Deventerweg 22
516    Ruijsink, G. H., Timmerman metselaar en aannemer, Laarstr. 54
152    Rutgers, J., Warnsveld A 78

333    Schaafsma, H.A., Notaris, Eefde
426    Schaapveld, A.C., Agent Bierbrouwerij "de Oranjeboom", Halterstr. 31
427    Scheer, A.F. v.d., Handelsagent, Berkelkade 9
445    Schegget, J. ter, Sleepbootagent, Burgerhôtel, Barlheze 36
  69    Schellenberg, Fa., Nieuwstad 47
202    Schillemans, H.G.J., Uitgever, Houtmarkt 66
  53    Schillemans, W.J., Stationsplein 9
    5    Schmidt, A.M.M., voorh. Fried. C. Günther, Opticien en bandagist, Rozengr. 17
501    Scholten, F.H.A., Spekslagerij, Beukerstr. 44
153    Schukking, W.H., IJsselkade 12
413    Schultz, D.C., Deurwaarder bij het Kantonger., Nieustad 35
  99    Schultz & Co., Spittaalstr. 14
111    Schut, A., Havenstr. 18
225    Schut Jr., A.J. Voerman, Waterstr. 41a
259    Siemens, J.L., Arts, Zaadmarkt 97
320    Siersma, K., Rijwielhandel, Nieuwstad 9 en Tilstr. 6
409    "Singer Manufacturing Co.", Overwelving 5
184    St. Anth. Gr. Broederschap, Berkelsingel 38
366    Sluis, H.N., Cand. Notaris, Eefde
457    Snethlage, Mej. E.P., Deventerweg 63
    2    Societeit, Buiten, Coehoornsingel 1
  36    Societeit Groote, Oude Want
133    Societeit Nieuwe, Beukerstr.
  92    Sölner, Mr. J.B., Proosdijsteeg 2
230    Somer, A.J., Boter- en eierenh., Lange Hofstr. 28
352    Someren, Fa. A.E.C. v., (A. Hagenbeek), Turfstr. 19
269    Spaan, Hôtel, Nieuwstad 58
183    Spaarbank, Vereeniging, Kant. Bornhovestr.
  64    Spanjer Dzn., Ph., kant. Havenstr. 17
286    Spanjer Dzn., Ph., Koopman, woonh. IJsselkade 1
  29    Spier, Gebr., Nieuwstad 1
440    Spier-Elias, I., Koopman, Deventerweg 20
169    Spier, J.L., Beukerstr. 7
242    Spier, L. Koopman, Deventerweg 79
  52    Spier, Fa. Wed. L.M., "Maison de confection", Beukerstr. 41
385    Spier, M., Deventerweg 93
217    Spruijt & Co., Fa. J., Boek- en Steendr., Waterstr. 27
515    Staaij, W.C. v.d., Opperbrandmeester, Kerkhof 2
116    Staatssp., Goederenloods, Stsp.
166    Staatsspoor, Bur. Districts-Ingenieur, 's-Gravenhof 14
197    Staatssp., Bur. Sectie-Ingenieur Station
484    Starink, Fa. W.J.G. Boekhandel, Houtmarkt 46
234    Station der Stoomtr. Zutphen-Emmerik, Houtwal
390    Steijsel, J.H., Runder- en varkensslager, Martinetsingel 23
507    Sternfeld, L., Fijne vleesch- en vischw. en comest. Rozengr. 9
459    Stoel, Wed. J.J., Brugstr. 11
502    Stok, J. v.d., Agent Rijksverz. Bank, Coehoornsingel 94
218    Stolk, Mr. C.E., Adv en proc., Jac. Damsingel 23
  90    Stolk, Mr. J.L.A., Zaadmarkt 87
  72    Stolp, D., Houtmarkt 67
257    Strafgevangenis, Lunettenstr.
  10    Striep, R.H. v., Stalhouder voorh. W. Thien. Apenstert 18a
523    Suringar, J.A., Brugstr. 7
477    Swaving, H.G.J., Gep. Kolonel der Art., "de Bute", Warnsveld

316    Tacke, J.H.H., Heerenkleedingmag., Korte Hofstr. 14
266    Tappers, A.A.L., Loodgieter en kopersl., Laarstr. 83
300    Telefoon Mij., Markt
    ..    Telegraafkantoor (°)
521    Telegraafkantoor, Dir. v.h. woonh. Rozenhoflaan 20
186    Tennisbaan, Berkelwandeling
360    Terlet, J.W., in Zuivelwerktuigen, Marschpoortstr. 3
138    Thieme & Cie., W.J., Groenmarkt 19
102    Tielenius Kruijthoff, E., Arts, Deventerweg 39
377    Tiend-Commissie, Kuiperstr. 2

  37    Ubbens, J.M., Papierhandel, Deventerweg 19

382    Veen, Ds. P., Predikant, IJsselkade 18
326    Veen, B.J. v.d., Behanger en stoffeerder, Beukerstr. 71
  12    Velde, Fa. J. v.d., Nieuwstad 42
346    Velders, A., woonh., Deventerweg 16
347    Velders, A., in Tabak, Korte Hofstr. 1
355    Velders, Mej. M., Groenmarkt 23
223    Vergeer, L., Coehoornsingel 76
466    Vergeer, T., Grooth. in tapijten, linoleums, enz., Roodetorenstr. 1a
173    Vergeer & Co., J. Wilh., Zeepfabrikanten, Oudewant 28
103    Vergeer & Zn., Lange Hofstr. 32
134    Verloren v. Themaat, Mr. H.B., Ambt. O.M. b.h. Kantongerecht, Martinetsingel 1
174    Verloren v. Themaat-Kronenberg, Wed., Warnsveld
521    Verschoor, M., Dir. Rijks Tel. kant., woonh. Rozenhoflaan 20
  45    Vetter & Co., Korte Hofstr. 12
318    Vink, W., Warnsveldscheweg
462    Visser, J.J., fa. Westerbeek v. Eerten, Goud en zilversmid, Turfstr. 5
237    Völcker, E.C.K., Huize "de Voorst", Gorssel
158    Völcker, J., 't Spijk, Eefde
212    Volkersz, Fa. E.G., papierh., kant. Berkelkade
376    Volkersz, Dames, Stationsplein 1
256    Vollenhoven, P.J. v., Notaris, Schupstoel 4
145    Voorthuijsen, Mr. G.M. v., Notaris en Adv. & Proc., Deventerweg 8
411    Vos & Broekhuijsen, Fa. de, Makelaars in vaste goederen en assurantiën, Overwelving 3
486    Vries, A. de, Café, Barlheze 68
  68    Vries, Mr. J.H. de, Rechter, Kuiperstr. 1
  32    Vries, P. de, Broederenkerkhof 13
362    Vromen Jzn., A., Lompenhandel, Laarstr. 21
402    Vromen, Fa. M., Papierhandel, Laarstr. 128-130
220    Vrugtman Jbzn., E., Slager, Lange Hofstr. 29

  93    Wansleven & Zn., J.H.A., Oudewant 25
368    Wansleven, Fa. W.C., Boekh. en drukkerij, Beukerstr. 63
349    Weede, Jhr. Mr. H.v., 'tHaveke, Eefde
  44    Weevers, Fa. J.H., K. Hofstr. 16
136    Weijl, Ph., Laarstr. 92
  73    Weijl, Fa. Wed. S. Beukerstr. 85
471    Weijman, B., Brood- en beschuitbakker, Spittaalstr. 15
182    Wennink, H. in Granen, Hoornwerk
  38    Wensink, H.F., Beukerstr. 23
442    Wensink-Wöhrmann, Fa., Behangerij en Stoffeerderij, Houtmarkt 85
276    Wessels, Fa. Gebr., Tabak- en Sigarenfabr. Beukerstr. 69 en Oudewand 38 en 40
295    Westendorp, H.J., Bloemenmag., Beukerstr. 36
  57    Westerbeek v. Eerten, W.A., Beukerstr. 34
403    Widt, W. de, Inspecteur der Assur. Mij. "de Nederlanden"van 1845, Kanonsdijk 68
241    Wiggers & Zn., G.J., J.N. Wiggers, Houth. Nieuwstad 21
  54    Wigman, R., Bloemisterij, Berkelsingel
  42    Wigman, R. Bloemenmag. en zaadhandel, Kant. Turfstr. 9
  65    Wigman & Zn., Wed. J.W., Laarstr. 76
312    Wijkverpleging, Gebouw, Proostdijsteeg 1
503    Wildervanck de Blécourt, Mr. P., Kantonrechter, Deventerweg 117
389    Willemsen, Q.B. Boekdrukkerij, Oudewand 22
447    Wilten, Fa.W., Manufact. mantel- en beddenmag., Houtmarkt 47
206    Winter & Zn., M. de, Slagers, Nieuwstad 4
394    Wissink, Jzn. J., Bakker, Beukerstr. 14
  97    Wöhrmann, C.H. Fr., Kuiperstr. 12
208    Wolf & Co., Fa. M. de, Rundersl., Waterstr. 49
  25    Wonnink, R., Groenten- en fruith. Spittaalstr. 39
422    Wormgoor, B.H., Graanhandel, Hoornwerk 20 en 29
233    Woude, R.A.P. v.d., Deurwaarder Arr. Rechtbank, Vischpoortplein 2
  24    Wuijster, G., Handelsreiziger, Zaadmarkt 98
564    Wüstefeld, Fa. P., Hoeden- en modemag., Beukerstr. 28
310    Wunderink, G.M., Villa Schoonoord, Eefde

165    Ybes-v.d. Chijs, Wed. M., Deventerweg 5
561    IJkelen, Joh., Kapper, Oudewand 1
176    Ypeij, F., Coehoornsingel 32
582    "IJssel Centrale", Onderstation, Deventerweg

321    Zeben & Zn., Fa. D. v., Meubelfabrik., behangers, stoffeerderij, Laarstr. 12. Polsbroek 8
173    Zeepziederij Vergeer, Oudewater 28
  27    Ziekenhuis, Coehoornsingel 3
461    Zijlstra Hzn., J., in Kolon.waren, Nieuwstad 2
443    Zimmerman, A.E., Burgemeester, IJsselkade 9
415    Zondervan, H., Administrateur v.d. "Geld.-Overijss. Bond v. Coöp. Zuivelfabrieken", Berkelkade 2
177    Zuilekom, A.G. v., Groenmarkt 28
392    Zuivel-Consulent, Provinciaal, Rozengr. 8
  76    Zutphensche Begrafenisvereen. , Spiegelstr. 15
118    Zutphensche Broodfabr., Fabriek, Havenstr. 25
  85    Idem, Depôt Houtmarkt 61
254    Idem, Depôt Nieuwstad 55
    7    Zutphensche Courant, Redactie. (Kantoor 9-12, 1½ -5)
204    Zwiers Rzn., E., in Brandstoffen, Nieuwstad 68

top


ZWAAG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen 1 Juli tot 30 Sept.: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 1.30 nm tot 8.30 nm. 1 Oct. tot 30 Juni: van 8.- vm. tot 1.- nm. van 2.- nm. tot 3.30 nm, van 6.- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Breed, J., Café "Fruithandel"

1    Fruitkweekerij "Pomona", W. Balk

3    Koeman, Wed. Jb., Café "Markt- en Spoorzicht".

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Veilingsgebouw v.d. Veilingsvereen. Bangert en Omstreken."(Alleen in Mei, Juni en Oct. v. 2-3½ nm. en in
       Juli, Aug. en Sept. v. 1½-5 nm.)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 747-748 / 749-752

Transcriptie door: Homme Zwiep / L.J. van Loon


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net