ZWALUWE (LAGE) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een automatisch telefoonstation voor interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het Station.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Vaart, F. v.d., Graan- en aardappelhandel

top


ZWAMMERDAM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.30 vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., 1.-- nm tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

  1    Dam, Gebrs. v., Margarinefabr.

13    Geest, Gebrs. v.d., Veehandel

10    La Gro, J.L., Predikant

  2    Muiswinkel & Zn., M. v., Graanhandel

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  8    Sprey Lzn., J., Steenfabrikant
12    Sprey & Zonen, Houthandel en Stoomhoutzagerij

....    Telegraafkantoor (°)

14    Wijngaarden, A. v., Aardappel- en fruithandel

top


ZWARTSLUIS (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

12    Appelo Kzn., C., Scheepsbouw- en reparatiewerf
  8    Appelo Dzn., H., Caféhouder, Kolksluis

14    Boerum, T. v., Scheepsbevrachter, Sleepagent en Transportondernemer
  7    Buisman, Fa. R., (D. Buisman & Zn.), Koffiestroopfabrik. (kant. 8-12, 2-7)
10    Buisman, H., Koloniale handel en Dir. der Schippersvereen. "Zwartsluis"

11    Dikkers, J., Notaris, (Donderdag v. 10 vm. - 12.30 nm. opbellen Hasselt tel. no. 7)

13    Goor & Zn., J. v., IJzeren Scheepsbouw

  1    Jacobs & Zn., N.I., Handel in scheepsbeh. en borstelfabr., Buitenkwartier
  5    Jalink, F., Zeilmaker, handel in scheepsbeh. en grint  

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Schrijver, G., Hôtel en Café
  6    Slot, H., (fa. A. Slot & Zn.), Mast- en blokmakers en aannemers

....    Telegraafkantoor (°)

  9    Wijtzes, Gebrs., Mastenmakerij
  4    Woude, R.D.A. v.d., Beddenfabr.

top


ZWEELOO (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Zuivelfabr. "Zweeloo", Dir. T. Beute

top


ZWIJNDRECHT (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

1    Naaml. Venn. Intern. Guano en Superphosphaatwerken

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ZWOLLE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 vm, van 7.-- nm. tot 8.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend. Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2.Station der Staatsspoorwegen.

 

547    Aalderen, H.J. v., Schilders- en glazenwasscherijbedrijf, Diezerweg
343    Aalderen Wzn., Fa. A. v., (K. Hofman), Koffiebranderij, Thorbeckegr. 38
241    Aannemers Verz.-Mij. (Eerste Onderlinge), Korte Kamperstr.
515    Aarsen, F.W., Varkensslager, Melkmarkt
363    Aarsen, H., Smederij, Machinefabr., Oosterlaan
296    Aarsen, H., Smederij, Buitenkant
  60*   Aberson, J.M., Partic. Engelsche Werk
  77    Ackmann, H.G.A., Klaas Baving, Rijwielen, Vechtstr.
541    Aerssen, Baron v., v. Nahuysplein
658    Alberts, J., Visch- en fruithandel, Groote Markt
330    Alfrink,J.M.J., Broodbakkerij, Roggestr.

355    Ambrosis, G.B.A., Schoorsteenveger, 2e Roggestr.
627    Ambtenaar v.h. O.M., b/d. Kantongerechten i/h arr. Zwolle, Gerechtsgebouw, Blijmarkt
364    Anholt & Zn., E., Zakkenhandel, Nieuwstr.
     1    Ansingh & Co., N.V. voorh. Dirk, Diezerstr.
203    Arbeidsbeurs, Gem., Nieuwe Markt. (geop. v. 9-1 en v. 3-5 behalve Zaterdagsmiddags. Bovendien
            Maandag, Donderdag en Zaterdag v. 7-8 nm.)

398    Arink, N.C., brood- en banketbakker, Melkmarkt
693    Arnaud, W.A. d', Rhijnvis Feithlaan 19
336    Asselt & Brouwers, v., In witte goederen, Diezerstr.
204    Asseni, H. v., Groeneweg
121    Assen, Hz., J. v., Import v. granen, tarwemeel en olieslagerijart., Kant. Diezerstr.
121    Autogarage, B.J. Schurink, v. Nahuijsplein

  92    Baarslag N.V. voorh. H.J., Melkmarkt
449    Baartman, H.Th.G., Varkensslagerij, Oude Vischmarkt
164      Idem, filiaal, Deventerstr.
434    Bachman, Fa. C., Thomas à Kempisstr.
  92    Baggelaar, Fa., Banketbakker en kok, Melkmarkt
140    Barbanson, G.B.J. de, Apotheker, Bethlehemsche Kerkplein
107    Bartels, J.W., Thomas à Kempisstr.
474    Bartels, Wilh., Bagijnesingel
473    Bartels, Fa. J.W., Fabr., Nieuwe Vecht
200    Bartels & Zn., Hendrik, Kant. Diezerpoortenplas, van 8-12 en van 2-7
484    Baving & Swaagman, Klaas, Automobielen, Garage, kant., Thomas à Kempisstr.
577    Beekman, J., Varkensslagerij, Thomas à Kempisstr.
657    Beekman, L.M.A., Emmastr.
581    Bartels, R., Schilder, behangselpapier en borstelwerk, Smeden
600    Beenen, J., Restaurant, Stationsplein
403    Beijer, Fa., A., Broerenstr.
310    Beijer & Co., E., Waschinr., Achter de Hoven
374    Bend, Hendrik v.d., Beestenmarkt
489    Bend, J. v.d., Hoogstraat
376    Berends, J.Jz., Boek en Kunsth., Sassenstr.
451    Berg, J. v.d., Café, Willemskade
576    Bernards, L.N., Loodgieter, Walstr.
210    Bervoets, Gebr., Diezerstr.
438    Bie Jr., Mr. H. de, "Spoolderpark", Veerallee
504    Bickart, C.P., Grossier kol. en bakkersw., Thorbeckegr.
  98    Bierens de Haan, W.J., Kl. Weezenland
357    Biesen, Mr. P.A. v.d., Notaris, kant. Badhuiswal
466    Biesen, M. v.d., lid der fa. Warner & v.d. Biesen, Wilhelminastr.
168    Bioscoop "de Kroon", Diezerstr.
  54    Biscuitfabr. voorheen E. Helder & Co., Hoogstr.
361    Bloemensalon, H.J. Wind, Nieuwe Haven 4, kweekerij Hoogstr.
452    Boerboom, J., Melkmarkt
554    Bokelmann, Fa.L., Centrale Muziekhandel, L. Bokelmann & D.H. Walburg Schmidt,Smeden
295    Bollen, W.F.J., Aannemer, Bloemendalstr.
433    Bomhof Jzn., D., Thomas à Kempisstr.
367    Bomhof J.Wzn., G., Vleeschh. en speksl., Roggenstr.
356    Bomhof & Zn., Fa. J.W., Diezerpoortendam
406    Bondt, A.J. de, Rund- en Varkenssl., Molenweg
574    Boom, F.J., Venduhuis, incasso's, hypotheken, enz., Praubstr.
639    Borger,H.G., Nieuwe Stadsherberg
490    Bos, D.J., Touwslagerij, Deventerstr.
420    Bos & Zn., Fa. Wed. H.H., Tapijth., Meubelfabr. "Modelhuis", Diezerstr.
606    Bos en Kuijten, Riviervisch- en palinghandel, Willemskade
197    Bosch, Fa. H., Stalh. Blijmarkt
635    Bosch, G.A., Wilhelminastr.
685    Bosch, P.B., Opzichter der Telegrafie, Deventerstraatweg
222    Bosch v. Rosenthal-v. Holthe, R.G.G., Stationsweg
471    Botterweg, H., Drogerijen, verband- en toiletart., Voorstr.
488    Bouwhuis, Brandweerbode, hoek Rhijnvis-Feithlaan
571    Bouman, A.F., in Land- en tuinbouwzaden, Roodetorenplein.
  33    Braak, G.J. v.d., Vechtstr.
573    Brendeier & Mr. M. Polak, Jhr. Mr. J.J.E. v.d., Advocaten, kant. Wilhelminasingel 6. 
500    Brandweer.
593    Breen, Dr. A.G., Veerallée.
324    Brem, J., in eieren, v.d. Laenstr.
563    Bremen, H.I., Geweerfabrik., Luttekestr. [voorletters waren feitelijk: H.J.]
338    Brinkman, H., Koekbakkerij, Diezerstr.
560    Broekman, H.J., Veerallée
615    Broekman,  M., Contra expert, Oude Vischmarkt.
317    Brouwer, W., Vleeschandel, Luttekestr.
150    Bruggenkate & v. Reede, Ten, Schoutensteeg.
  49    Bruijn-Rietberg, Mevr. de, Koestr.
498    Bruintjes, H. Brandweerbode, Bitterstr.
477    Bruens & Co., G., Diezerstr.
617    Bruggeman, B.W., Schilder en Behanger, Beestenmarkt.
653    Bülow, Jhr. Ae von, Terborchstr.
152    Buisman, Gratama & Co., Bethlehemsche Kerkplein.
538    Buitenkamp, H., Kapper, Luttekestr.
158    Buitensocieteit, Stationsplein 4.
235    Bur.Ingenieur Telegrafie, Westerallée.
393    Bur. Insp. der Posterijen en Telegrafie, Voorstr.

266    Campagne v. Oort, Fa., Apotheek, Luttekestr.
479    Centr. Verz. Mij. voor Paarden en Vee, Walstr.
700    Chef-Telefoniste, Centr. Bur.
603    Cieraad, Vleeschhouwerij van P., Ittersumstr.
353    Coninck Liefsting, C.W., Walstr.
523    Coöp. Landbouwbank en Handelsvereen. "Zwollerkerspel", Thorbeckegr.
460    Coöp. Tuinbouwvereen. "De Tuinbouw", Deventerstr.
579    Coster, Mevr. E., Gr. Weezenland.
  83    Cromme & Co., H.H. Manifacturen en gros, Nieuwstr. (9.--vm.--7.-- n.m.).
125    Cuperus, Dr. N.J., Terborchstr.

245    Dalenoord, B., Banketbakker en kok, Diezerstr., Diezerstr.
128    Damman Sr.,J.G., Zoutfabr., Koffiebranderij, Buitenkant b.d. Vischpoortenbrug.
128    Damman, W.I.H., Expedit., Kant.  Buitenkant b.d. Vischpoortenbrug.
  50    Damman,  L.W., Groot Weezenland.
212    Dannenboom, E., Huiden en Metalen, Deventerstr.
114    Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij., Meppelerstraatweg.
223      Idem, Diezerkade.
  38      Idem, Bestelhuis Luttekestr. h. Gr. Markt.
188    Deetman,R.J., Japonstoffen confectie naar maat, enz., Diezerstraat.
468    Dekker, B., Agent Sleepdienst, Nieuwstr.
130    Dengerink, Fa. A., Diezerstr.
444    Derksema, S., Café-Rest. "De Poort van Cleve", Diezerstr.
136    Deventer, A. van, Eekwal.
  47    Deventer, J.S. v., Pr. Hendrikstr.
166    Deventer, P.A. v., "Huize Spoolderenk", Veerallée.
  51    Deventer & Zonen, A. v., Sassenstr.
  55    Diggelen, Mr. B.P.G. v., Klein Weezenland.
437    Dijk, H. v., Med. docts, arts, Koestr.
533    Dijk,J.E., in luxepaarden, Meppelstraatweg.
279    Dingstee, J.K. v., Wagenmakerstr.
232    Dir. Postkantoor, Nieuwe Markt.
415    Dir. Rijkstelegraafkantoor, M. Hillen, woonh., Ter Pelkwijkpark 8a.
234    Dir. Spoorwegpostkant. No. 3, Westerallée.
618      Idem, woonh. Melkmarkt.
315    Disselhoff, E.A., Timmerman en Aannemer, Nieuwstr.
  29    Doesschate, J. ten, Diezerstr.
  17    Doesschate, J. ten, Kant., Bitterstr.
459    Doesschate, J. ten, Kl. Weezenland.
213    Doesschate, Jzn. A.J. ten, Spinhuis Breedehoek.
147    Doijer & v. Deventer, Gasthuisplein.
  44    Doijer & Kalff,Kamperstr. (9--1, 2--7).
143    Doijer & Pruimers, Sassenstr.
691    Dominikanenklooster, Assendorperstr.
373    Doorn, A.M. v., Visch- en fruithandel, Groote Markt.
401    Dorhout Mees, P., Klein Weezenland.
162    Dun, H. v., Katerveer.
525    Dun, Wed. H. v., Huize "Vijverberg", Zwollerkerspel.

     5    Eelen, H. v., Diezerstr.
632    Eelsingh,J., Dir. der Photografie Mij. "Lux", Veerallee h. Beukenallee.
608    Eerkes, Dr. L.E., Emmawijk.
241    Eerste Onderl. Aannemers Verz.-Mij., Korte Kamperstr.
652    Eerste Zwolsche Autogarage,B.J. Schurink, Nieuwe Haven.
211    Eijk Bijleveld, Mr. Th. C. v., Veerallée.
332    Eijkel, R.N.M., arts.
366    Eijsselsteijn, W. v., Rund- en Varkensslagerij, Smeden 13.
667    Eikenaar, W., Kaashandel, Kerkstr.
  62    Eindhoven, Mevr. J.B., Koestr.
  59    Eindhoven & Zn., Houthandel voorh., Kantoor Kamperweg, Zwollerkerspel.
670    Eindhoven & Zn., Houthandel voorh., Werf. 't Rot.
224    Elemans,J.C., Agentuur, Commissie, Bouwmaterialen en steenkolenh., Kant. Eekwal.
524    Elemans, J.C., woonh. Rhijnvis Feithlaan.
344    Elfrink, Gerard H.S., Banketbakker en kok, Groot Weezenland.
586    Engelhardt, N., Tandarts, Emmawijk.
  32    Engels, E., Poelier en wildh., Thomas à Kempisstr.
117    Enter, Herman J. v., v. Nagelstr. 11.
  24    Esch & Co., v., Melkmarkt.
  45    Essen & Zn., Fa. I.S. v., Boter en eierenhandel.
534    Esser, C.F., Veerallée.

389    Fastré, C., Boekh., Diezerstr.
629    Fles & Co., L., Moderne kantoorart. en Schrijfmachines, Emmastr.
572    Föster, Theo, Tabak- en Sigarenhandel, Kl.m Weezenland.
676    Föster, Theo, Geimp. Havana sigaren, sigaretten en manilla's, Diezerstr.
261    Frackers-v.Loenen, Mevr. Wed. A., Rheijnvis Feithlaan.
265    Fraiture, H.J.W. de, Zoutziederij,Kant. Waterstr.
432    Francken-Tjeenk Willink, Mevr., ter Pelkwijkpark.
138    Frank, Dr. N.H., Eekwal.
585    Franken, J.H., Wilhelminastr.
267    Franssen, Dr. H., Walstr.
348    Franssen & Co., in Damesconfectie, Melkmarkt.
263    Frowein & Thiebout, Kassiers & Wisselkant., Luttekestr.

  28    Ganzeboom, Fa. W.E., Diezerstr.ruens & Co., G., Diezerstr.
    6    Gasfabr. en Waterl., Assiesplen. (9-12 en 2-7).
385    Geertman Jr., Jan, v. Nagellstr.
613    Geldersche Eierenhandel. Hetebrij en Vierhuis. Diezerpoortenplas
365    Gem.-Armenverzorging, Gr. Markt
456    Gem.-Reiniging, (kant.) b.d. Holterbroekerdijk
    4    Gemeentewerken, Dijkstr.
  72    Gend & Loos, v., Luttekestr.ruens & Co., G., Diezerstr.
580    Gerzée, H., Bur. v. boekhouding en admin. contrôle, Enkstr.
  86    Goeijen, Gebrs. de, Nieuwstr.
285    Goeijen, H. de, Klein Weezenland
443    Goené, Bierh., Diezerpoortenplas
  84    Goester, Dr. L.E., Insp. v.d. Volksgezondheid, Veerallée 
159    Goethem & Neuteboom, v., Restauratie, Station
618    Goor, F.J.W. v., Dir. Spoorwegpostkant. no. 3, woonh. Melkmarkt
347    Goor, W.R., Commies Posterijen en Telegrafie, woonh. Pr. Hendrikstr. 24 
430    Goosens, H. C., Willemsvaart.
416    Goossens, Jules, Lood- en zinkwerk, electr. geleid., enz., Nieuwstr.
178    Gorkum, H. v., Walstr.
115    Graafland, M.F.., Veeralleé
  35    Gratama, Mr. S., kant., Beestenmarkt
626    Gratama, Willinge, huis, Wilhelminastr.   
501    Greven, C.J.A., Huize Schellerberg, Zwollerkerspel   
288    Greven, Mr. O.F., Blijmarkt
112    Grijzen, Th.W., Sassenstr.
195    Griffie Rechtbank, Blijmarkt 
511    Griffier Kantongerecht, Blijmarkt 
427    Groenenberg, Kruithof & Sloet, Fa., Aannemers, Verl. Lindestr.
539    Groot, H.J. de, Scheepsbevrachter, Buitenkant
228    Gulik, D.T.v., Poelier, Diezerkade

  69    Haeck, G.J.H., Emmawijk
394    Haer, B. de, Kol.waren, Sassenstr. 
205    Haersolte, Mr. F.J. Baron v., Nahuysplein
592    Hardon, J.J., Brandmeester, Nieuwe Markt   
  43    Harmonie, Societeit de, Gr. Markt
  97    Heckman & Co., Melkmarkt
170    Heerkens, Schaepman & Co., Groot Weezenland   
476    Heetjans, A., Thorbeckegra. 
257    Heimans, I., Groot Weezenland
  39    Heimans & Zonen, J., Metalen, huiden, Thorbeckegr.   
221    Helder, E., Beestenmarkt
  54    Helder & Co., Biscuitfabr., Hoogstr.   
  20    Helmig, Joh., Fruithandel, Melkmarkt   
322    Hencke, Julius, in STeenkolen, Deventerstr.  
677    Hendriksen, Ad., Fabr. en mag. v. heeren en dameshoeden, petten en pelterijen, Diezerstr.  
655    Hengeveld, E.H., Walstr.  
129    Hens & Schaepman, Diezerstr.
307    Herder, F. de, Almeloosch Kanaal   
550    Hermsen, C.C., Veeralleé   
176    Hermsen, L.E., Emmawijk  
193    Herv. Weeshuis, Broerenstr.  
557    Heukels & Zonen, J., Stoombootdienst, Thorbeckegr.  
530    Heuvel, H. ten, Zwolsch Nieuws en Advertentieblad, Oude Vischmarkt   
141    Heuven, W.A. v.,  Spoolderpark, Zwollerkerspel  
495    Hilgen, Pannekoekendijk
435    Hillen, A., Fil. v. A. Hillens's Sigarenfabr., Luttekestr.
415    Hillen, M., Dir. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Ter Pelkwijkpark 8a
397    Hinnen, J.G., v.h. N. Wentzel, Vleeschouwer, Steenstr.   
118    Hoekstra, P., Smeden 
337    Hoekveld, Fa. Wed. H., Bierbottelaarij, Deventerstr.
  93    Hoffschulte, J.F., Winkel en kant., Oude Vischmarkt   
481    Hoffschulte, J.F., Ververij en chem. wasscherij, Waterstr.   
349    Hoffstedde, Gebr. ter, Mag. v. luxe- en huish. art., Diezerstr.
464    Hoijinck, Gijs, Aanemer, v. Nagellstr.   
126    Hollak, J.J., Brood- en banketbakker, Oude Vischmarkt   
650    "Holland", Nering en Bedrijfsverz. Mij., Willemskade   
656    Holterman, Joh., in granen en lijnkoeken, Smeden   
379    Hompes, Gebr., Grossiers in garen, band, suikerwerken, enz., Nieuwstr. (9-12, 2-9)   
663    Hoofdingenieur Dir. v.v. Rijkswaterstaat, Bureel, Emmawijk  
238    "Hoop op Zegen", Coöp. Stoomzuivelfabr., Philosofenallée   
157    Horst, C. ter, Aannemer, Willemsvaart
675    Horst, C. ter, Aannemer, Centrale werkplaats   
305    Hôtel Wed. H. Derboven, Café-Rest., Overijss. Veestalling, Beestenmarkt   
  15    Hôtel Heerenlogement, (G.J. Jansen), Gr. Markt     
  74    Hôtel de Keizerskroon, (T.H. v. Dijk), Kamperstr.    
226    Hôtel de Zon, H. Weterman, Gr. Markt    
216    Hôtel Pinas, Beestenmarkt    
278    Houte, W.A. v., Sassenstr.     
598    Houten, M.C. v., 1e Luitenant Kon. Maréchaussee, Spoolderpark   
  85    Houwink, Fa. Baggelaar, Banketbakker en kok, Melkmarkt 56   
601    Huiden, Ger. v., Smeden, (werkd. 8.30--9)   
  10    Huis v. Bewaring, Spinhuiswal     
487    Hutten, Gerrit, Fruithandel, Melkmarkt

659    Iersel & Zn., M.H. v., Schoenenmag., Diezerstr.   
335    Immink-Roijer, Mevr. A., Veerallée  
412    Industrie- en Huishoudsch. voor Meisjes, Dir. Mej. J.E. Kleyn, Emmastr.   
231    Ingenieur der Telegrafie, A.A. Oosting, woning, Deventerstr. 12   
235        Idem, Bur., Westerallée   
233    Insp. der Posterijen en Telegrafie, M. Mouw, woning, Smeden   
393        Idem, bur., Voorstr.      
549    Ittersum, Mr. F.A. baron v., Spoolderpark

362    Jacobs & Zn., Fa. N.J., Kamperstr.   
  64    Jans, J., Kamperstr.   
570    Jansen, C.W., in IJzerwaren, Wolweverstr.   
151    Janssen, Fa. Wed. W., Bloemendalstr.  
318    Janssen & Zn., H.J., in Bouwmat. en steenkolen, Terpelkwijkpark   
272    Jong, Louis de, Rund-, Kalfs- en Lamsslagerij, Melkmarkt   
380    Jordaan, Mevr. de Wed. A.W., Kl. Weezenland   
402    Jordens, Mr. H.G., Kantonrechter, Deventerstr. 94   
383    Jorritsma, Dr. A.J., Nieuwstr.

206    Kaempff, Mr. C.F., Melkmarkt   
154    Kalff G.Jz., J., Terborchstr.
631    Kalff L.H.W., Emmawijk   
131    Kamerling, N., Diezerstr. 
378    Kamphuis, Fa. G., Timmer- en metselaffaire, in Bouwmat., steenkolen, Enkstr.
426    Kapinga, R., Alg. Assurantiekant., Sassenstr.
341    Keizer, Ed., Slager, Sassenstr.
421    Keizer, K., Middelweg-Dieze
382    Ketwich Verschuur, Mr. Dr, E. v., Referendaris Prov. Griffie, Prins Hendrikstr.
457    Keuringsdienst van vee en vleesch, Nieuwe Markt
  21    Klein & C. & H. Hoijer, Nic. D., Ververij en chem. wasscherij, manufacturen, Smeden
268    Kleinschmit, Henri C., Mantelmag. "de Ster", Roggestr. 1
535    Klinkert, A. C., Villa Flora, Veerallée
186    Klinkert, Dr. E., Koestr.
184    Klinkert & Co., Goudsteeg
413    Koch, H. K., Exporteur v. aardappelen, haver en stroo, Pr. Hendrikstr.
567    Koedijk, P. J., Hoogstr.
472    Koenders, J. L., Hôtel, Café-Rest., Deventerstr.
289    Kok Bzn., H. H., Melkmarkt
395    Kok, H. F., Hôtel de Halve Maan, Ossenmarkt
202    Kolkman, D. Jz., Joh., Kamperstr.
543    Koops, H., Agent Sleepdienst, Scheepsbevrachter, Papenstr.
192    Kossen, C., Dir. der Noordoosterlocaalspoorweg, Mij., en Spoorweg Stadskanaal - Ter Apel -
           Rijksgreeeens, Badhuiswall 8

108    Krajenbelt & Koldewee, Fa., Bloemisterij, Deventerstr.
447    Kramers, M. H. C., Ingenieur, Chef der centr. werkpl. der Staatsspoor, Potgietersingel
  65    Krol & Co., G. J., Bloemendalstr., Kant.
103    Krol & Co., G. J., Kunstmestfabr., Zwartewater
111    Krol & Co., G. J., Houtbereiding, Zwartewater
334    Kromschröder, G., Kleingrachtje
414    Kroon, Jm., Steenkolenh., Hoogstr. 
   
106    Laer, Mr. D. v., Vechtbrug   
517    Laer, W. A. v., Wilhelminastr.
  13    Lambrechtsen, N. C., Pr. Hendrikstr.
369    Lamminga, H. J., Terborchstr.
122    Leeuw, O. de, IJzerh., Diezerstr. (8-12, 1½-8, Vrijdags 8-8 Hoofdkant.)
183    Leeuw, O. de, Veerallée
465    Leeuw, O. de, Landbouwmag., Roode Torenplein, (Kant. 8-12, 2-5, 6-8.)
644    Leeuw Jr., O. de, Wilhelminastr.
287    Leipsig, Jos. v., Schrijfbehoeften. Reis-, Luxe- en Toiletart., Luttekestr.
660    Lenderink, H. J., Diezerstr.
283    Lette, P. N. J., Eekwal
  22    Letter, Fa. K., Vleesschouwer, Gasthuisplein
120    Letter, I., Vleeschhandel, Spoelstr.
610    Liefdesgesticht, Gasthuisplein
436    Linde, G. W. v. d., Tandarts, Eekwal
167    Lindeboom, Dr. E., Terpelkwijkstr.
  30    Lindeboom, L., Broodbakkerij, Luttekestr.
187    Löhnis, H., Klein Weezenland
316    Lohle, J. TH. A., Agent en Comm. in Manufact., Stationsplein
497    Lohman, D., Brandweerbode, Hoekstr. 
220    Lohman, Mr. W. C., Terborghstr.
648    Lohman, J. C., Civ. Ing., distr. Insp. der Spoorwegdiensten, Potgietersingel
249    Loo, P. v., Vloerzeilfabr., Hofvliet 
417    Louman, Hneri, Mr. Smid, Thorbeckegr. 
142    Lubberink, G., Willemskade
602    Lubberink, Dr. K., Oog-, oor- neus- en keelarts, Emmawijk
   
630    Magendans, F. W., Gasthuisplein
268    Mantelmag. "de Ster", Roggestr. 1
146    Marcus, A. & Iz., Friesche Vleeschh., Diezerstr.
694    Marcas, B. de, Deurwaarder, Wolweverstr.   
  67    Marchausseekazerne, Beestenmarkt 
  68    Markens, M., Willemskade
375    Marsman, Hzn., J., Graan- en meelh., Thomas à Kempisstr. 
463    Mateboer, T., Stalhouder, Thomas à Kempisstr. 
273    Meeverden-Mulert, Mevr. de Wed. v., v. Nahuijsplein
359    Meiberg, Hôtel, Voorstr.
276    Meijer, W., vruchtenh. Luttekestr.
306    Meijerink, W., Handelsagent, Praubstr
584    Mensink, H. J., Grossier in groenten en fruit, Jufferenwal
144    Mensink, Fa. W. M., Wijnhandel, Sassenstr.
102    Mesdag, M., Melkmarkt
504    Mesdag,Dr. T. M., Terpelkwijkstr.
496    Meuleman, G., Koper- en blikslager, Korte Kamperstr.
  27    Meulemeester, P. J. A. J., Apotheker, Diezerstr. 
137    Meulenhoff, R. & J. S., Apothekers, Diezerstr.
405    Mijnheer, H., Steenkolenh., Kant. v. vaste goederen, Gasthuisplein
  40    Molenaar, H., Nieuwstr.
476    Monchy, M. & R. de., Petroleumdepôt, Thorbeckegr. 18
650    Moolenbeek, W. A., Notaris, Willemskade
233    Mouw, M., Insp. d. Posterijen en Telegrafie, woonh. Smeden
393    Idem, bureel Voorstr.
512    Mulder, Mej. P., Pr. Hendrikstraat
638    Muller, H. C. J., Arts, Bloemendalstr.

684    Nauta, A., Opzichter der Telegrafie, Schoutensteeg b. Sassenstr.   
388    Nederlanden", Assurantie Mij, tegen brandschade en op het leven, "de, Markt 9ableek", Gr. Weezenland
148    Nederl. Bank, Agentschap der, Koestr.
346    Ned. Centr. Spoorw. Mij., Bur. Agent Station S.S., Kamer N. C. S.
663    Nederlof, Mr. K. A., Dir. der Noordelijke Hypotheekbank, Koestr.
  53    Nekkers, P., (v. h. J. v. d. Hull), Bierbott. en mineraalaterfabr., Praubstr.
329    Nekkers, Wed., Café Neuf, Luttekestr.
668    Nie, H. de., Architect, Badhuiswal
596    Nijland, H., Sleepdienst, Beestenmarkt
578    Noordelijke Hypoth.bank, Stationsweg
192    Noord Ooster Loc. Spoorw., Badhuiswal 8
345    Noordtzij, J., Homoeopatisch Arts, Willemskade
   
407    Odéon, Gebouw, Blijmarkt
248    Officier v. Justitie, Parket, Gerechtshof, Blijmarkt
614    Oldenhof, Bleekerij "de Boschbleek", Gr. Weezenland
339    Oldenhof, Fa., H., Smederij en emailwaren, Gasthuisplein
238    Olland, J. C., Instrumentm., Kamperstr.
    3    Onderl. Boerenbrandwaarborg Mij., Emmawijk
350    Oorschot, Wed. A. C. v., Emmawijk
231    Oosting, A. A., Ingenieur der Telegrafie, woning, Deventerstr. 12
527    Oostveen, J. J. v., Modes, Diezerstr.  
219    Otté, E. H., Tandarts, Kamperstr.
381    Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Diaconie der Ned. Hervormde Gemeente, Denventerstr.
116    Overbeek, Fa. G. I., in Grutters- en Kruideniersw., Stoommosterdfabr., Oude Vischmarkt
518    Overbeek, G. J., Stalhouder- Vrachtrijder, Assendorpermiddenweg
408    Overijss. Onderl. Brandwaarborg Mij. opgericht in 1809, de, Dir. J. M. Baron v. Voorst tot Voorst,
           Kamperstr.

   
259    Paalman, Gebr., Slagerij, Sassenstr.
450    Paarden & Veeverz. Mij. "de Zwolsche", Dir. G. H. J. Tervoert. kant. 8½-12; 2-6, Weezenland
  78    Parker & Co., Wipstrikkerallée
689    Passantenhuis, Frieschewal
551    Pauw, Fa. P., Boterhandel, Buitenkant
641    Peel, Mevr. Wed. Dr., Emmawijk
532    Peereboom, Mr. P., Rechter, Willemskade
680    Pieper, Jan, Sigarenm., Luttekestr.
277    Pijnappel, Dr. M. W., Terborchstr.
440    Piquet, J. S., Terpelkwijkpark
521    Plaats, Dr. N. v. d., Zenuwarts, Ter Borchstr.
582    Ploegsma, J., Wilhelminastr.
573    Polak & Jhr. Mr. J. J. E. v. d. Brandeler, Advocaten, kant., Wilhelminasingel 6
  34    Politiebur., Lombardstr.
139    Politiewachthuis, Diezerpoort
174    Idem, Sassenpoort
326    Poortier, L. H. J., Veerallée
253    Poppe, B. J., Steenfabr., Bleekerswegje
  61    Poppe, H. S., Vleessch. en Speksl., Smeden
232    Postkantoor
234    Postkantoor No. 3, Spoorweg.
309    Postlokaal, Spoorweg-, Station
  78    Pot, B. v. d., Overenk
311    Pot, Mr. I. R. v. d., Adv. en Proc., v. Nahuyplein
643    Prov. Gouvernement, Comm. der Koningin, (persoonlijk)
134    Prov. Gouvernementsgeb., Diezerstr.
     8    Puffelen, C. E. v., Handelsagent, commissieh., Thomas à Kempisstr.
   
483    Quarles de Quarles, Baron, Wilhelminasingel
  95    Quirijns, H. A., Zeven Alleetjes 6 
   
171    Raalte, J. W. v., Walstr.
526    Rantwijk, W. v., Pianomag., Koestr.
  23    Rave, Fa. Wed. J., Melkmarkt
640    Ravenek, F. J., Ingenieur S. S. Wipstrikkerallée
321    Reede, v. d., Diezerkade
252    Reede, W. C. v., Huis en kant., Blijmarkt
    9    Rees & Zn., Jan v., Gr. Weezenland.(kant.9-2)
133    Reinders, D. J., Wipstrikkerallée
556    Reinders, Dr. D. M., Terpelkwijkpark   
313    Reinders, H.A.J., Vleeschh., Thomas à Kempisstr.   
  89    Reinders, H.T., Rund- en Varkensslagerij, Melkmarkt   
256    Reinders, K., v. Nagelstr.   
303    Reinders, Dr. R.U., Zeep- en Chemicaliënfabr., Nieuwe Vecht   
411    Reinders & Co., Hoofdkant., Melkmarkt   
  75    Reinders & Co., Kant., Melkmarkt   
  25    Reinders & Co., Stoomoliefabr. "Aloë", Nieuwe Vecht      
  66    Reinders & Co.,  Stoomoliefabr. "Excelsior", (voorh. Jochem v. Assen), a.h. Almelosche Kanaal   
161    Reinders, J. Douwes, Eekwal   
371    Reynen, C.T.L.H., van Nagellstr.   
292    Ridder Thzn., G., Loodgieter en zinkwerker, Sassenstr.
516    Rietman, J., Deurwaarder b.d. Rechtbank en het Kantonger., Melkmarkt (kant. 8.30-5; 6.30-8)   
352    Rigter, H., Bloemist, Zeven Alléetjes   
441    Rijks Hoogere Burgerschool, Bagijnesingel   
    ..     Rijkstelegraafkantoor (*)       
415    Rijkstelegraafkkantoor, Dir., M. Hillen, woonh. Ter Pelkwijkpark 8a   
692    Rijkswaterstaat, bureel Ingenieur, Wilheminastr.   
173    Rijtuig Mij. Dir. Zwolsche, Dir. J. Oostindiën, Nieuwe Markt   
  73    Rivière, H.  la, Nieuwstr.    
244    Rivière & Voorhoeve, la, Drukkerij, Papenstr.      
281    Roetert Tak, Mevr. Wed. J.A., Wilhelminasingel   
124    Roijen, Mr. I.A. v., Klein Weezenland   
229    Roijer, B.W.A.E., Notaris, huis, Stationsweg   
189    Roijer, C.B.H., Notaris, huis, Koestr.   
274    Roijer, C.B.H. & B.W.A.E., Notarissen, kant., Nieuwstr. 48 (9-4)      
160    Roijer, Mr. W.H., Stationsweg   
  43    Roos, W.L. de, Brandstoffenh., "de Kolenmijn", Bethlehemschkerkpl.   
609    Rooseboom, G., Prins Hendrikstr.   
179    Rooseboom, Wed. H.J., in Wijn en gedist., Koestr. 35   
179    Rooseboom, Fa.  in Tuinbouwart., Koestr. 35     
351    Rosendaal, Gebrs., Houth., kant. Hofvliet  
372    Roskam, J., Vischh.  en Sleepdienst, Willemskade
  52    Royaards, H.W.J., Veerallee   
360    Ruiter, W. de, Spek, vet, kol.- en bakkersw., Waterstr.

454    Salomons, A., Handelsagent, K. Smeden   
354    Sandfort, Anton, Banketbakker, Sassenstr.   
566    Santema, J., Pannekoekendijk   
209    Savornin Lohman, Jhr. Mr. M.A. de, Rechter, Spoolderpark   
284    Schaepman, C.J.J., Terpelkwijkpark   
185    Schaepman, G.R.V., Kl. Weezenland  
418    Schaepman & Co., Ed., Thorbeckegr.   
250    Schaepman & Co., H.T.J., Roodetorenplein (tusschen 12-2 gesl.)   
328    Schaepman & Russell, Terrein der Stoomhoutzagerij a.h. Zwartewater
110    Schaepman & Russell, Kant., Holtenbroekerdijk    
647    Schat, Dr. P., Districtsveearts, Pr. Hendrikstr.   
510    Scheffer, H.J., Rund- kalfs- en varkensslagerij, Diezerstr.   
214    Schoemaker & Zonen, Fa. F.J., Stoommeubelfabr., Diezerstr.
237    Schoemaker, Louis, Walstr.   
623    Scholten, D.J., Veemarkt      
651    Scholten, H., visch, fruit, groenten, Voorstr.   
616    Schulte Nordholt, H., In specerijen, bakkersart., suikerwerken, cacao enz.   
254    Schurink B.J., rijwielen en automobielen, v. Nahuysplein  
  80    Schutte, R., Luttekesteeg   
181    Schutte, W., Opperbrandmeester, Koestr.   
242    Schuttelaar & Co., G.J., Granen en Leder, Kamperstr.   
540    Schuttelaar & Zn., J.B., Luttekestr.       
493    Selleger, W., Stukadoor, Bleekersweg   
  63    Setten, Mr. J. v., Kant., Koestr.  
461    Sichterman,  Mr. M., Veerallee
251    Sichterman,  Mr. P.C.A., Kl. Weezenland   
246    Sichterman,  Mr. P.C.A., Villa Dijkzicht    
291    Sietsma, G., Bremer & Sietsma, in Rijwielen, Luttekestr.   
505    Simon, Fa. Gebr., Engrosmagazijnen, Wolweverstr.    
529    Singer Mij., Diezerstr.
264    Slooten, Mr. A.J. v., Eekwal   
589    Slooten, H.B. v., Badhuiswal   
280    Slotemaker, Dr. A.W., Oor- neus- en keelarts, Terborchstr.   
681    Sluiter, H.J., Aannemer, Molenstr.  
308    Smid, H., Horlogerie Suisse, Diezerstr.
514    Smid, F., Sigarenfabrik., Bagijnesingel   
400    Smit & Co., Distill., wijnen en bieren, v. Ittersumstr.   
227    Societeit, Groote, Koestr.   
180    Sophiaziekenhuis, Rhijnvis Feithlaan 40   
422    Spanjaard, E.A., Arts, Eekwal 29A   
548    Spelthuis, G.J., Scheepsbevrachter en kruidenier, Willemskade   
  87    Spijkman & Willink, in Heerenconfectie, Diezerstr.   
485    "Spoolde", Hyg. Boerderij, Beukenallée   
234    Spoorwegpostlokaal, Station   
618       Idem, Dir. F.J.W. v. Goor, woonh. Melkmarkt  
309    Spoorwegpostlokaal, Station   
192    Spoorweg Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens, Hoofdbur., Badhuiswal   
290    Spruit, P.J., Slagerij, Sassenstr.   
155    Staatsspoor, Telegraafbureau  
175       Idem, Goederenloods   
240       Idem, Centrale Werkplaats
386       Idem, Ingenieur der Tractie
404       Idem, Locomotief depôt
482       Idem, Inspecteur der Expl.
508       Idem, Magazijnmeester
319       Idem, Sectie Ingenieur, Bur. Station   
208    Stadhuis, Sassenstraat   
208    Steenmeijer, Dr. F.G.J., v. Nahuysplein   
  14    Stegeman & Zn., A., Melkmarkt     
642    Steinebach, M., Varkenssl., Roggenstr.  
475    Steltman, L., Juwelier, Diezerstr.   
604    Steniert Kroese, Mr. Dr. J.G., Spoolderpark, Zwollerkerspel   
    2    Sterk, Fa. W.O., G. Zuiderbaan   
409    Stibbe & Zonene, E.S., Zakkenh. Tabaks- en Theematten, Roggenstr.   
669    Stoombootdienst, "Zwartewater", Telegraaf en Drentsche Stoombootmij.   
  90    Stoombootreederij, voorh. J. & A. v.d. Schuijt, Buitenkant   
165    Stork, E., Groot Weezenland   
320    Stroink, Dr. J.H.H., Apoth., Koestr.   
636    Stroink & Co., J.M. Dirk, Diezerstr.

  18    Taconis, Joh., Kant., Waterstr.   
519    Tamse, Jacob, Sassenstr.   
    ..     Telegraafkantoor (°)      
415    Telegraafkantoor, Dir., M. Hillen, woonh. Ter Pelkwijkpark 8a   
231    Telegrafie, Ingenieur der, A.A. Oosting, woning Deventerstr.   
611    Tepe, Gebrs., Gebreide ondergoederen en mode-art. en gros, Melkmarkt   
543    Tepe & Co, Manuf. en gros, Koningsplein   
605    Tervoert, G.H.J., Rijksveearts, Dir. Zwolsche Paarden- en Veeverz. Mij., woonh. Westerlaan 4   
  88    Terwisscha v. Scheltinga, A., Boter- en Kaash., Diezerstr. 76-78   
492    Teunis, G., Aanemer, Deventerstr.   
196    Themans Jzn., A., Grootemarkt   
  41    Themans Jzoon., I., Export en Import v. boter, spek en vetwaren, Sassenstr.   
198    Themans & Co., Jacob, Boterhandel, Melkmarkt 33   
270    Thiebout, Mr. C.H., Terborchstr.   
333    Thiebout -Wenckebach, Mevr. Wed., Kl. Weezenland  
553    Thoden v. Velzen, Mr. S.K., Koestr.   
  91    Tibout & Zn., Wed. B., Diezerstr.   
260    Tije, A. ten, Scheepsagent en sleepdienst, Pannekoekendijk   
101    Tijl, de Erven J.J., Melkmarkt   
506    Tijl, de Erven J.J., Melkmarkt   
135    Tijl, J.J., Eekwal   
531    Til, H. v., voorh. A.P. Hooglugt, Smeden    
325    Til, J. v., Stalh., Diezerkade   
480    Timmer, J., Drogerijen, verfw., vensterglas, Oude Vischmarkt   
262    Tjeenk Willink, J.C., v. Nahuijsplein    
340    Tjeenk Willink, Dr. J.W., Walstr.
  12    Tjeenk Willink, Fa. W.E.J., Uitgevers, Melkmarkt (kant. 8½-12½, 1½-7)   
561    Tjeenk Willink, W., Groot Weezenland
569    Tobias & Hooft, Kantoor, Waterstr.   
678    Toeler, H.H., Schoorsteenveger en Metselaar, Bitterstr.   
293    Treep, H.G. Chr., Lid der fa. H.G. Treep & Zn., Aanemer, Thorbeckegr.   
215    Trooster, A.G., Hoogstr.   
542    Troostwijk, Arthur, Emaille verlichtingsart., Voorstr.    
301    Tulp Fa. H., Boek- en Papierh., Drukkerij en Binderij, Blijmarkt    
439    Tulp & Co., Fa., Vetsmelterij, Thorbeckegr.

634    Ulsen & Hendriks, Fa., v., Timmer en metselaffaire, Schoutensteeg   
243    Umbgrove, Mr. E.L., ter Borchstr.   
494    Unen, L.H. v., Timmer- en metselaffaire, Nieuwe Markt

390    Vecht, A. v.d., Kruidenier, Voorstr.   
664    Veenhuizen, D., Bur. v. ontginning en grondverbetering, Middelweg   
555    Veenstra, G., Algem. Assurantiekant., Kant. Coöp. Middenstandsbank "Boaz", Koestr.   
156    Veestallen en veetransporten, Nederl. Mij tot Expl. v., Veerallée bij de veelading
445    Vegt, H. v.d., in Kol. waren, Roggenstr.  
132    Vegte, Mr. H. v. d., Bloemendalstr.
163    Vegte, W. L., v. d. Terborchstr.
  82    Vegte & v. Reede, v. d., Roodetoreplein
590    Velden Mignot, Dr. Henri v. d., Wilhelminasingel
513    Velsen Coster, W. G. v., Oude Vischmarkt
286    Verbeek,H., Poolsch Koffieh., Melkmarkt
  71    Verhoeff, A. C. J., Ontvanger der Invoerrechten & Accijnzen, Pr. Hendrikstr.
225    Vermeulen, J. J., Ingenieur S. S., Pr. Hendrikstr.
428    Vermeulen, W. R., Klein Weezenland
625    Verschooff, P., Inspect. bij 's Rijksbelastingen. Veerallee
666    Verstege, G., Varkensslagerij, Vechtstr.
425    Vilsteren, B. M. v., Timmerm., metselaar en aannemer, Thorbeckegr.
522    Vilsteren, J. A. v., Cafe en Gedistill., Luttekestr.
    7    Visscher, Hs., Expedit. en Stoombootagent, Thorbeckegr.
368    Visscher, J. A., Potgietersingel
149    Visscher, W.H., Nieuwe Markt
¹)56    Visscher, W. H., Frankhuis
559    Visscher & v. Dam, Fa., Vleesschouwerij, Kamperstr.
  31    Vitringa, Dr. C. L., Arts, Kl. Weezenland
109    Vleming, Jr., J. L., Leeraar M. O. Boekhouden, Accountant, Wilhelminastr.
  58    Vogel, v. Calcar & Co., De, Hoogstr.
673    Volkers, J. H., Gas-, water- en electr. leidingen, Kamperstr.
455    Volkers & Baron, Koper-, Bliksl. en huish. art., Smeden
546    Vonk, Frans, Diezerstr.
558    Voogden, H. J., Architect, Voorstr.
607    Voorst tot Voorst, Mr. G. R. Bar. v., Eekwal
282    Voort & Co., v. d., Wijh. Nieuwstr.
429    Vos Hzn., W., kant., Nieuwstr.
575    Voskuil, Machiel, \brood- en Banketbakkerij, Oude Vischm.
588    Vos Hzn., W., woonh., Groenewegje
153    Vos v. Steenwijk, Douairière Mr. C. de, Stationsweg
453    Vos v. Steenwijk, J. W. J. Baron de, Huize "Frisia State"
469    Vos v. Steenwijk, geb. Baronesse v. Haersolte, Douair. Mr. J. W. J. Baron de, Potgietersingel
387    Vossenaar, A H., Control. geneesk. der Rijksverz. bank, Veerallée
637    Vries, D. P. de, Slaapkamermeubelen, bedden enz., Melkmarkt
377    Vries Hzn., E. de, in Dedistill., Gr. Markt
105    Vries Hzn., H. de, Touwfabr. fa, H. de Vries & Zn., Rhijnvis Feithlaan
419    Vries Hzn., Jan de, Touwfabrik. Diezerkade
  16    Vries Ozn., J. de, Pakhuis, Westerallée
191    Vries Ozn., J. de, Brandstoffenh., Thorbeckegr.
683    Vries, J. E. de, Opzichter der telegrafie, woonh. Wilhelminastr. 13
182    Vries, de, Bijker & de Vries, zandzuigerij "Friso", Eekwal
294    Vries, Otto de, Smederij en Rijwielh., Thorbeckegr.
  76    Vries-Roozenburg, Mevr. de, Klein Weezenland
646    Vroom, Jos. L., Walstr.
654    Vroom & Dreesmann, Diezerstr. Koningsplein
  46    Vulker, Gebr. A. A. en Th. H., Luttekestr.

  95    Waalsteenfabr. "Windesheim", Dir. H. A. Quirijns, Zeven Alleetjes 6
  26    Waanders, J . M. W., Gr. Markt
674    Wall Perné, B. v. d., Inspect. der Algem. Mij. v. Levensverz. en Lijfrente, Wilhelminastr.
    3    Warner & v. d. Biesen, (J. Warner), Emmawijk
236    Wassen, Herman, Diezerstr.
  19    Weele Buisman & Nellensteijn, ter, Diezerstr. 
624    Weener Azn., J., In steenslag, grint en metselzand, Beestenmarkt
565    Weener, W., Scheepsbevrachter, Pannekoekendijk
591    Weijns, A., Brandmeester, Koestr.
230    Wentholt, L. R., Dir. Rijks Belastingen, Weezenland
  70    Wentzel, J. E., Vleeschhouwerij, Kamperstr.
499    Werkpl. v. d. Brandweer, Roode Torenplein
614    Westmeijer, Fa. A., Bleekerij "de Boschbleek", Gr. Weezenland
271    Wicherlink, J., Lid der fa. J. v. Assen Hzn., Stationsweg
399    Wiggers, H. G., Insp. der Expl. S. S., v, Nagelstr.
255    Wijnaendts, W. M., Gep. Kol. Kon. Marchaussee, Emmawijk
679    Willigenburg, F. H., Bier- en Limonadehandel, Melksalon de Grot, Smeden
361    Wind, H. J., Bloemensalon, N. Haven4, Kweekerij Hoogstr.
239    Winkelman, J. M., Vleeschhouwerij, Spekslagerij, v.d. Laenstr.
331    Wisbrun & Liffmann, in Damesmode-art., Diezerstr.
327    Wispelweij, G. J., Gr. Weezenland
123    Wispelweij & Co., Fa. G. J., Zwolsche IJzergieterij en Machinefabr., Dijkstr. 1
491    Wissink, J., Thorbeckegr.  
688    With, Daniël de Blocq v. Haersma de, Zandhove
587    Wolbert, G. P. P., Lid der fa. J. J. Wolbert; Thorbeckegr.
  42    Wolbert, J. G., in Bakkersart., Kamperstr.
628    Wolff, H. S., Kapper, Kamperstr.
342    Wolters, J. H. M., in Brandstoffen, v. Nahuijsplein

201    Ysclub, Groot Weezenland  
275    Ysendijk, Dr. Anth. v., Eekwal
217    Ysendijk, Jr., H. E. v., Thorbeckegr.
218    Ysendijk, H. J. v., v. Nahuysplein
693    IJsselcentrale, Ingenieur, Rhijnir's Feithlaan 19
612   "Ysselcentrale", N. V. Electriciteitsfabr., N. Markt 
649    "Ysselcentrale",N. V. Electriciteitsfabr., marsweg
104    Yzer, Metaalgieterij "Sallandia", Holtenbroederdijk 31
  99    Yzerman, Jac. J., Diezerstr.

520    Zanten, Johs. v., Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, Luttekestr.
396    Zanten, B.S. v., Ingen. der Tractie S.S., Pr. Hendrikstr.
247    Ziekenverpleging, R.K., Bleekerstr.
458    Zieren, A.A., Glazenwasscherij, Nieuwstr.   
323    Zijlstra, H., Houthandel, Bleekerswegje   
502    Zijlstra Hzn., J., woonh., Gr.  Groot Weezenland   
  36    Zijlstra Hzn., J. Kol. waren, Smeden   
269    Zuivelconsulent voor Overijssel, Thorbeckegr.   
  57    Zuivelfabr. "Mastenbroek", Stoom-, Frankhuis (8-12.15;1.30-5.30, overige iren No. 566)   
177    Zwartjens, Th.A.W., Stalhouder, Sassenstr.   
682    Zwollerkerspel, Gemeentehuis v., Melkmarkt   
241    "Zwolsche", Algemeene Verz. Mij., Korte Kamperstr.   
370    Zwolsche Begrafenis Onderneming, Korte Kamperstr. 6a   
173    Zwolsche Begrarenis Vereen. Dir. J. Oostindiën, Kant. N. Markt. 5   
101    Zwolsche Courant, Prov. Overijss. en, Melkmarkt   
506    Zwolsche Courant, Prov. Overijss. en, Melkmarkt
123    Zwolsche IJzergieterij en Machinefabr., fa. G. Wispelwey & Co., Dijkstr. 1.   
661    Zwolsche Melkinr., Dr. A. Popma, Spinhuisbreedehoek   
450    Zwolsche Paarden- en Veeverz. Mij., Dir. G.H.J. Tervoert, Weezenland (kant. 8.30-12; 2-6)   
645    Zwolsche Patroonsbakkerij N.V., Vechtstr.

 

*  Vermits dit perceel nog niet door dubbele geleidedraden met het locale centraalbureel in gemeenschap is
    gebracht, mogen vanuit dit perceel geen interlocale noch internationale gesprekken worden aangevraagd.
    Ingeval het uit andere plaatsen wordt opgeroepen, wordt de gevraagde verbinding nochthans tot stand
    gebracht.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 753 / 754-757

Transcriptie door: Dick Warrink / Hans Warnar & Peggy Warnar-Hezemans


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net