[AMSTERDAM -vervolg]

 N1269     Mij. tot Expl. v.d. Laval Stoomturbine, Heerengr. 370
 N6203      [Idem]
 Z4496      Mij. tot Expl. v. Onr. Goederen, Linnaeusstr. 47a
 N3769      Mij. tot Expl. v.d. Victoriabron te Oberlahnstein, Singel 512-514 (9-6)
 N2374      Mij. tot Expl. v.h. land "Wonokoijo", P.H.Kade202.
 Z4271      Mij. tot Expl. v. M.V. "Holland", Verhuizingen, gardemeuble, stofreiniging, Weesperzijde 94. (9-5)
   N550      Mij. tot Expl. v.d. Sigarenfabr., voorh. B. Bergman Carels, O.Z. Voorburgwal 316
N10146    Mij tot Expl. v. Sigarenmagazijnen, Damrak 13-14
 N8740      Mij. tot Expl. v. Staatssp.w. Informatie-bur., Reguliersbreestr. 1 (9-6)
 N2727      Idem, Informatie-bur., Raadhuisstr. h. Heerengr. (9-8)
 N6133      Mij. tot Expl. der Suikerfabr. "Sindang Laoet", Heerengr. 477
 N8988      Mij. tot Expl. der Suikerfar. "Tjebongar", Damrak 20-22
 N5729      Mij. tot Expl. der Suikerondern."Karong-Soewang", "Adiwerna" en "Djati-Barang"en v.d. Suikerfabr.
                  "Pangka", Heerengr. 477
 N3340      Mij. tot Expl. v. Waterleidingen in Nederland, Heerengr. 416
 N1740      Mij. tot Houtber. tegen bederf. Singel 178
 N9639     Mij. tot install. v. onontplofbare tanks Systeem Martini & Hueneke, Directie Geveke & Co., de
                  Ruyterkade 113
 N9848      [Idem]
 N2148      [Idem]
 N6054      Mij. tot Nut van 'tAlgemeen, Departem. Amsterdam en leesinr., N.Z.Voorburgwal 212
 N6609      Idem. Hoofdbestuur
 N4042      Mij. tot verk. v. Petroleum v/h. H. Rieth & Co., Heerengr. 404. (9-5)
 N1702      Idem, Depot Houtmankade 46
 N5156      Mij. tot Verz. tegen waterleidingschade, Prinsengr. 701. (10-12.30)
 Z3314      Mij. v. Uitvoer- en Commissiehandel, Huidekoperstr. 27. (9-12.30, 2-5.30), Zat. (9-1)
 N3824      Mij. voor Grondbezit en Grondcrediet, Singel 514
   N429      Mij. voor den Werkenden Stand, Bestuur en pachter, Kloveniersburgwal 87
 N9855      Idem, Afd. werkverschaffing, Groeneburgwal 24. (7-5)
   N935      Mij. voor Gemeente-Crediet, Heerengr. 575
 N8581      Mij. voor den handel in patent geneesmiddelen, Eerste Ned., voorh. Henri Sanders, Heerengr. 22
 N6385      Mij. voor Hypothecair Crediet in Nederland, Hoofdagentsch., Pr. Hendrikkade 125 (9-5)
N10471    Mij. voor Scheepsverband, Binnenkant 17
 N9287      Mij. Ziekenhulp, (Dir. Arn J. Baruch de la Pardo), Heerengr. 517
 N3453      Mij. voor Zwavelzuurbereiding, voorh. G.T. Ketjen & Co., Overzijde v.h. Y, hoek 
                  Nieuwendammerkanaal
 N1148      Idem, Expeditie
 Z1377      Macfarlane, Mevr. Wed. H.I., v. Eeghenstr. 56
   Z999      Mac Gillarvy, Dr. D., Chirurg, P.C. Hooftstr.171
 N9893      Machin, H. Laarzenmaker, Keizersgr. 602
 N9731      Machinefabr. en IJzergieterij "De Etna", N.V., voorh. B.W.H. Schmidt & Co., Boorstr.
 N8621     Machinefabrieken "Kalimas-Amsterdam", Raadhuisstr. 46 (9-5)
 Z2295      Macini & Co., Zuiveraars van gebouwen en schepen, Joh. v. Woustr. 1
 N4375      Mack, H., Modemag. Reguliersbreestr. 19
 N4172      Mack, N.V. Modemag. voorh. Robert, Hoofdkantoor, N.Z.Voorburgwal 168.(9-6)
 N1351      Idem, Utrechtschestr.8
 M1772      Mackay & Co., Kooplieden en exporteurs, Damrak 28-30
   N717      Mackeno & Co., (G.H. Mackeno), Pr. Hendrikkade 22. (6-8)
 N1043      Mackenzie, A., Notaris, Keizersgr. 742
 N7964      Mackor & Co., C.J., Kuiperij, fust en duigenhandel, Prinseneiland 127
 N2852      Mähler & Co., Comm. in eff., Damrak 60
 N4913      Mähler-Besse & Co., Prinsengr. 550 (7.30-5.30)
 Z1413      Maesen, L. v.d., fijne vleeschwaren en comest., Amstelveenscheweg 194
 Z2469      Idem, Ceintuurbaan 426
 N6384      Idem, Heerenstr. 11
 N7409      Idem, N. Vijzelstr. 1
 N4230      Idem, Prinsengr. 707
    Z493      Idem, RoelofHartstr.145
 N3740      Idem,     Utrechtschestr. 47
 Z2189      Idem, v. Woustr. 9b
N10085    Magasin "Suisse", (Dolmans Soeurs), Heerengr. 429
 N2159      Magazijn "de Garenklos", Houtman, Kalverstr. 160
 N2159      Magazijn "Nederland"(Kattenburg & Co.), Dam 4
    Z474      Magazijn "Valerius", in Koloniale waren, Valeriusstr. 93
 N2965      Magazijn West, Pakh. Hekker & Co., Oud-Entrepôtdok
N10127    Magazijnmeester der Artillerie, Waterlooplein 67
 N3422      Mager, J.L., Stoombootdienst op Arnhem en Middelburg, lichter over perceel Kloveniersburgwal 86
 Z3959      Magneet's puddingpoederfabr., (N.V. de Magneet), Nassaukade 321
 N2852      Mahler & Co., Comm in eff., Damrak 60
 N8658      Idem, Chefskantoor
 N1069      Maignen's Filtre Rapide and Anti Calcaire Co. Ltd.,Utrechtschestr. 34
 N8692      Maini, G.A., Schoorsteenveger, metselaar en loodgieter, Kerkstr. 343
   N858      Maini Jr., Naaml. Venn. voorh. G.A. Apothekersbenoodigdh., Ziekenverpl. art., O.Z.Voorburgwal 125
                 (9-6)
 N4554      Maintz & Co., Export, tin, N.V. Theeonderneming "Patoeahwattee", Keizersgr. 573-575
 N4642      [Idem]
 N2386      Idem, Import, boekhoud. Alg. Ned. Ind. Electr. Mij.
 N7246      Idem, Privé
 Z2052      Idem, (Procuratiehouder F.W. Hudig) Honthorststr. 48
 Z4210      Maison Americaine, banketbakker, Linnaeusstr. 98
 N6749      Maison Aué, (voorh. Maison Henri), Keizersgr. 770
 N9339      Maison Blitz, Leidschestr. 60
   N100      Maison de Bonneterie, Kalverstr. 183
 Z1416      Maison "Insulinde"Banketbakkerij, R. Hartstr. 158
 N5505      Maison Jacques, Kapper, Heiligeweg 39
 N6272      Maison Max, Heerengr. 338
N10363    Idem, Vijzelstr. 73
 Z3487      Maison Schrôder, P.C.Hooftstr. 107
 N8316      Maison Sophie, Chapeaux garnis, Utrechtschestr. 127
 N1053      Maison de Vries, in Damesconfectie, Kalverstr. 125-129
 N5851      Idem, Leidschestr. 89-93
 N5991      Maisonpierre, E., Niewendijk 229
 Z4094      Makelaars vereen. (Secr.), 2e Const. Huygenstr. 36
 N7876      Makelaars Weekblad, Rokin 81
 Z3270      Makelberg & Co., Uitgevers, Bur. "Geïll. Cityblad", "Vondelpark"en "Familiebode", 3e Helmerstr. 78
 N8313      Maks, C.J. Kunstschilder, Keizersgr. 185
 N2611      Maks, J.D., Grossiers in linnens, damasten en tijken, Keizersgr. 185 (9-6)
 N2250      Maks & Co., Tabak, Achterburgwal 143
 N4121      Malang Stoomtram Mij., Singel 295 (8.15-3)
 Z3721      Man, J. de, Machine- en heipalenvervoer, J. v. Lennepkade 309
   Z595      Manasse, A. de Clercqstr. 20-22
 Z4968      Manassen, D., Red. van "de Fakkel", Palestrinastr. 10
 Z1895      Mandele-Koch, Mevr. de Wed. H.J. v.d., P.C. Hooftstr. 26
   Z503      Mandere, Mr. J.J.B. v.d., Adv en proc., partic., Joh. Verhulststr. 102
 N1441      Idem, kant. Heerengr. 444
 N8048      Manders & v.d. Berg, Brouwersgr. 120
 N5243      Mandersloot & Assman, Comm in eff., Singel 258
 N2725      Manders Seemann & Co., Heerengr. 442
 N6216      Mandevilles Ltd., N.Z.Voorburgwal 140
   Z624      Manen, Mr. H.v., secretaris der H.IJ.S.M., Willemsparkweg 138
 Z3420      Maneschijn, H., Sigarenmag. "'t Wapen v. Holstijn", Bilderdijkstr.134
 N4792      Manfield & Sons, Schoenwinkeliers, Kalverstr. 107
 N5356      Manger &Huying, Makelaars en agenten, Spuistr.219
 N1353      Manger, W.J., Prinsengr. 971
 N8414      Manheim, J.S., Goud en zilver, Weesperstr. 119
 N9943      Manheim, S., Drukker, Amstel 130
 N2528      Manheim & Co., Fa., Fabr. v. kinderhoeden, mantels en bébéart., Pr. Hendrikkade 175
 N3859      Manheim & Co., Fa., Agentuur en commissiehandel, Sarphatistr. 109
 Z1140      Mann-Bouwmeester, Theo, Actrice, Hobbemastr. 1
 N7930      Mannaerts, J., Schoenfabr., Singel 106
 Z2283      Manschot, D., Boekdrukker, Alb. Cuypstr. 264-266
 N1354      Manshande, C., in koloniale waren, Hugo de Grootplein 6
 Z1294      Mante-de Veer, S.E., Costumière, Nic. Maesstr. 83. (9-12, 1-6, Zond. gesl).
 Z2003      Mantel, H.D., Tulpstr. 2
 N7418      Mantel, Jacob, Sigarenh. Damrak 10
 N5041      Mantgem & de Does, v., Uitgevers, Keizersgr. 411 (9-5)
 N2084      Mantegem, Stoomdrukkerij "de Fakkel"voorh. B.v., Singel 562
 N5947      Manufact. handel "Frederik Hendrik", Hugo de Grootplein 22
 Z3429      Manufacturen-, Tapijt- en Beddenmag. "de Tijdgeest"(M.G. Oudkerk), Kinkerstr. 39-41
   Z613      Manus, B., Joh. Verhulststr. 80
   N356      Manus, B.H., Koopman in tabak, Rokin 75-79. Administr.
 N2501      Idem, privë-kant., Rokin 75-79
 N5214      Idem, privé H.P. Manus
 N5710      Idem, Amstel 19, pakhuis
 Z2831      Manus, Bernard H., Westeinde 2
 Z2031      Manus, Emile K., Honthorststr. 30
 N1784      Manus, Felix, Kant. Zwanenburgerstr. 12 (na 4 uur Tel. No. N9055
 N9385      Manus, Felix, Sarphatistr. 27
 N4498      Manus, H.P., Pl. Parklaan 15
 N3534      Manus, Oscar, in Bouquetart., Singel 484
 N8603      Manus, Rosa, Pl. Parklaan 15 (bij g. geh. N1808)
 Z3058      Manus, Mevr. S., Vondelstr. 45
 N2133      Mar, Azn., A. de la, Financiëel Annonce-Bur., Alg. advertentie bur., N.Z. Voorburgwal 266
 N2137      [Idem]
 Z3509      Mar, H, de la, P. de Hoochstr.32
 N9642      Marchand, I., Gen. Vert.Sensperit Oesterr. Amer. Gummiwerke A.G., Prinsengr 1115
 N9848      Marconi Mij., Directie Geveke & Co., de Ruyterkade 113
 N2148      [idem]
 N9639      [idem]
 N5395      Marcus, J., Dir. Nat. Scheepsverband, Heerengr. 136
N10102    Marcus, J., Grossier in gouden en zilveren werken, Achterburgwal 118
 N5222      Marcus & Zn., J.C., Kerkstr. 32
 N6033      Marez Oyens, G.H. de, Particulier, Keizersgr. 560
      Z16      Marez Oyens, J. Czn. G.H. de, Honthorststr 14
 Z1368      Marez Oyens, Mevr. Wed.,H.J. de, Museumplein 6
 Z2868      Margadant, G.D., Tandarts, Jan Luykenstr. 52
 N4715      Margarinefabr., N.V. de Nieuwe, Singel 262 (8-6)
 N6602      Marijnen, J., Foto-art., engros, Prinsengr. 840
 N4115      Marinewerf, Gr. Kattenburgerstr.
 N4191      [idem]
 N1697      [idem]
 N4598      [idem]
 N5909      [idem]
 N2113      Marinkelle & Co., Singel 119. (9.30-5)
N10184    Maris, Simon, Keizersgr. 498
 N2903      Maritime Insurance Cy. Ltd. Liverpool 1864, (Meijjes & v. Coeverden). O.Z. Voorburgwal 101
 Z4717      Marjot, A., Vleeschh., Linnaeusstr. 79
 N3589      Marjot, D., Vleeschh. Reguliersgr. 77
   Z692      Marjot, D., Vleeschh. Corn. Schuytstr. 18
 Z2254      Mark, Dirk v.d., afd. rijwielen, Nic. Witsenkade 40
 N6008      Idem, Afd. motorrijwielen & automobielen, Keizersgr. 635
      Z69      Mark, Sam v.d., in Rijwielen, Wanningstr.2
 N3033      Marken & Middendorp, v., Comm in eff. Heerengr. 141
   N252      Markerboot, Havenstoombootdienst, Aanlegsteiger No 9, de Ruyterkade
 N9077      Markmann, Th. A., Kruier, Kattenburgervoorstr. 2
 Z3620      Marktwezen, Marktmeester, Fruitm., Marnixstr.
 N4216      Idem, Vischhal, de Ruyterkade
 N3664      Markus, F., in Effecten, kantoor Rokin 24
 Z3893      Idem, Nic. Witsenkade 10 (na 6 uur n.m.)
 Z4112      Markus & Schönfeld, L., Leeraren boekhouden en Accountants, Linnaeusstr. 41
 N9644      Markvoort, Mr. E.H., Adv. en proc., Leidschestr. 13
   Z555      Markx, H.A., Vleeschh., Jac. Obrechtstr.75
 Z5302      Markx, Oscar, Gen.-agent der Mignon-schrijfmach., Valeriusstr. 114
 Z1336      Marle, H.W. v. Koninginneweg 6
   N582      Marle & Co., J.v., Comm in eff., Doelenstr. 8.
 N3850      Mars & Co.P., Au Palais de Modes, Kalverstr. 179-181
 N5456      Mars-v. Balen, Wed. P., Weteringschans 83
 Z4004      Marsfelder, C.B., Commelinstr. 8
 N7438      Martens, E.J. Agent en makelaar in koffie, Nes 31
N10346    Martens, Gebr. Expediteurs, Singel 37
 N6101      Martens, H., Horlogerie, contrôle-uurwerken, Rokin 18
 N7269      Martens, H.A.D., Comm in Assurantiën, Kerkstr. 134
 N5224      Martens, H.C.E., Heerengr. 36
   N365      Martens, Herman, Makelaar in tabak, Nes 102
 N6079      Martens, J.H.R., IJzerwaren, huish.- en verlichtingsart., Keizersgracht 190
 N7732      Martens & Co., J., Naaml. Venn. Handel in kappersart., voorh., Prinsengr. 475
N10715    Martens & Steuven, Fa., Stukadoors, Prinsengr. 489
 N4988      Martijn, J.J., (fa. J.E. Evers), Banketbakker, Prinsengr. 455
 Z2322      Martin & Co., Achter Oosteinde 2
   N491      Martini, Arnold, fa. B.F. de Weert, Goederenverv. en schuitenvoerder, Bloedstr. 20
 Z1392      Martini & Tichelaar, Werktuigk. en scheepsbouwk. expers, makelaars in machinerieën, Joh.
                 Verhulststr 85
   N178      Marwijk Kooij, B. v., woonh. Heerengr. 503
 Z1746      Marx, A., Partic., O. Nassaulaan 50
   N743      Marx, J., Fabr. de Wittenstr. 184
 Z1555      Idem, Partic., Tenierstr. 5
   Z128      Marx, J.P.J.A.B., Joh Verhulststr. 112
 N5979      Marchmeyer, Aug., Mag. v. lakens en stoffen, rijwielen, naai- en breimachines, Spuistr. 2
 Z4100      Maschmeyer Jr., A., Chem. fabr. a/d. Omval, Ouder-Amstel
 Z3748      Maseland, P., Bodega "de Zeven Provinciën"Adm. de Ruyterweg 222a J, Sloten
 N4380      Masereeuw, H., Dir. Drukkerij "Vooruitgang", Keizersgr. 378
 N1905      Masseling & J. Wessei, H., Diamantsl. "Prinses Marie", Joden Houttuinen 55-57
 Z1160      Masselman & Co., Fa. G.J., Sarphati-apotheek, 1e v.d. Helststr.70
 N3352      Mast, Wm., Grossier in sigaren en sigaretten, Gelderschekade 45
N10675    Mast, Wm., Sigaren, Nieuwendijk 22
 N7441      Mastenbroek, D.C.J., Loodgieter en gasfitter, Elandstr. 7
 Z3288      Mastenbroek, Gerard F., Architect, Saxen Weimarl. 20
 N7293      Mastenbroek, G.J., Schuitenvoerder, Oudeschans 26
 Z3799      Maten, J.P. ter, Geneesheer, Vondelstr. 150
 N4155      Maters, G., voorh. Kallenborn Jr., Café Concordia, Nassaukade 120
 N3401      Matheiser Römer Sprudel A.G. Dir. en Hoofddepôt v.Nederl., O.Z. Voorburgwal 221. (9-6)
 Z3690       Maltile, J.C.H., Beëdigd translateur in het Fransch, leeraar in de Romaanse talen, Overtoom 292
 N2653      Matla, Restaurant, Heerengr. 339
 N6200      "Mantovani", Huistelefoon Mij., Dir. J. Scheltema E.T., Singel 284
 N6281      "Mantovani", N.V. Techn.bur., (Dir. Chr. J. Jaski) Damrak 37-38
 Z3472     Matsos, M. Sponsen-imp., chem. bereiding, Adm. de Ruyterweg 34, Sloten
   N499      Mattern & Co., Sigarenfabr. O.Z. Voorburgwal 310
   Z384      Matthes, Dames, Tesselschadestr. 8
 Z1821      Matthes, D. v. Lankeren-, Oranje Nassaulaan 5
 N2533      Matthes, H.A., Koopman, Keizersgracht 756
 Z1786      Matthes, R., R.Visscherstr. 34
 Z3253      Matthes, C.W., Vossiusstr.38
   N479      Matthes & Bormeester, H.V. v. Dudok de Wit & Co., Kooplieden, Directie Copra, Heerengr. 184
 N7856      Idem, Expeditie Copra
 N1205      Matthes & Co., Singel 132
   N505      Matthes & Co., J.A., Comm. in eff., Singel 320
 N2677      Matthes & Porton, Makelaars Keizersgr. 399
 N9267      Matthieu, G., Timmerman en makelaar, Wolvenstr. 15
    Z347      Matthysen, F.J., v. Breestr. 162
 N6685      Matthijsen, M.D., (voorh. Timmer & Furstner), Timmerman, Bloemstr. 181
 Z5236      Mattijsen, Gebr. P & W., Aannemers van verhuizingen en goederenvervoer, v. Ostadestr. 232
 N2907      Matto, Jan, Mag. v. schoenen, O.Hoogstr. 29
  Z590       Matto Jr. Jan, Schoenenmag., Bilderdijkstr. 13b
 Z1077      Matto, Joh. J., Schoenmag. Ferd Bolstr. 40
 N9578      Matto, Louis, Schoenmag., Rapenburg 85
 N4384      Matveld, Henri, Wijnh., kantoor Marnixstr. 233
 N5392      Matveld & Zonen, Kappers, Huidenstr. 9
 N2008     Maurik Jr., Justus v., Spuistr. 64-70 (8.30-6)
 N6119      Maus, C., in Brandstoffen, Kantoor en mag., Bethaniënstr. 22
     N81      May, A., Heerengr. 528
 N1426      May, P., Heerengr. 268
 Z1602      Mayer, Alexander, Stadhouderskade 41
 Z3289      Mayer S., v. Eeghenstr. 107
 N7931      Mayer & Cie, Pelterijenfabr., Singel 328
   N290      Mayer & Co., A., Nes 116-118
 N6291      Idem, Mag. A. Brouwersgr. 215
 N7539      Mayer, & Söhne, G., handelaren in tabak, Nes 65
 Z4648      Maykels Hzn., A., (lid der fa. H.B. de Beer), den Texstr. 13
 N8461      Maykels, M.J., Diamantslijperij, Weesperstr. 83-85
 N2737      Maykels, S.M.J., Weesperstr. 83-85
 Z2392      Mays, F., in btandstoffen, 2e Jan Steenstr. 111
 Z5163      Mazure Czn., J., Rijksveearts, huis, v. Eeghenstr. 23
     N15      Medan Tabak-Mij., Leidschegr. 13-15.
 N7781      Meddens & Co., B.J., in Schoenen en laarzen, Kalverstr. 108
 N8326      Meder & Zn., J.J., Singel 119
 N9291      Medisch Weekblad, Rokin 74-76
 N9520      Meegeren & Frank, v. Kleedermakers, Singel 254
 Z4331      Meekeren, J.B. v., Apotheek, Javastr. 77
N10666    Meekhof, Hidde, Notaris, kant. Singel 266
   N374      Meekhof & Jurriaans, Comm. in eff., Singel 429-435
 N9324      [Idem]
 N8598      Meekren, Jacob v., In damesconf. Achterburgwal 93
 N2081      Meelfabr. "Ceres", N. Prinsengr. 53-55 (9.30-5.30)
 N1218      Meelfabr. "Holland", N.V., Zoutkeetsgr. 2 (9-6)
 N8751      [Idem]
 N9694      Idem, Directie (9-6)
 N9198      Meers' Eff. kantoor, E. v., Leliegr. 35. (9-6)
 N1760      Idem, Leliegr. 35 Directie (9-6)
 N5101      Idem, Effectenbeurs. Papenburgsteeg 3 (uitsl. onder beurstijd)
 N7434      [Idem]
 Z4782      Meer, L.v., Schilder, decorateur, Ruyschstr. 106
 Z4782      Meer & Co., v. Cem. fabr. "Sanita" v. Stofwerende vloerolie, Ruijschstr. 106
 N8566      Meer, E. v.d., Varkenssl. en gros, Cz. Peterstr. 15
   N873      Meer, Jac. v.d., Kristal en porcelein, Spuistr. 277
 Z1001      Meer, K. v.d., (fa. K.v.d.Meer & v. Roosmalen), v. Baerlestr 94
 N8827      Meer, P.C.P. v.d., Dansonderwijzer, Molenpad 2
 Z3673      Meer, P.J.O. v.d., Gem. arts, Moreelsestr. 13
 N4567      Meer & Zn., P. v.d., v/h/ Roodzant Koning & Co., Motorbootdiensten. 's-Hage en Rotterdam, Singel
                 133
 N9006      Meerboer, G., Accountant, Nassaukade 110.
 N4683      Meerkotter & Co., Alg. Advertentiebur., Heerengr. 375
   Z895      Meerman, Fa. A., Wijn- en cognach., Ferd Bolstr. 78
 Z1295      Idem, 2e v.d. Helststr. 30
   Z901      Meesman, J.H., Joh. Verhulststr.74
   N891      Meester Wzn/ W.N.J., Makelaar, Laanweg 51
 N3308      Meeth, J.P., Damrak 48
 N9768      "Meeuw", Electr. Choc.- en Suikerwerkfabr. "de, Meeuwenlaan
 Z2016      Meeuwissen & Zn., A., Kruideniersw., Amsteldijk 32
 N6431      Mei, J.H. v.d., Grossier in zout, zeep em huish. art., O.Z. Voorburgwal 105 (8-5.30)
 N8841      Meier, J., Commandant der Brandweer woning, Amstel 24
 N8628      Meihuizen, J., Oogarts, Keizersgr. 286
 Z2592      Meij, A. de, Adj-Ingenieur der Gem. Tram, woning Amsteldijk 58
 Z5200      Meij, Fa. Gebr., Rijwielhandel, Amstelv.weg 147
 Z3639      Meij, Gebr., Rijwielh., da Costastr. 1
 Z2867      Meij., J.M. v.d., Architect, Nic. Maesstr.32
 N4057      Meij,P.B. v.d. Manufacturen, Heerengr. 402
 N4948      Meijboom, W.F., Adj.ingen. der Gem. Tram, Pl. Lijnbaansgr. 21
 N5951      Meijer, Abr., (fa. G.W. von Schmit & Zn.), Tricotage, Leidschestr. 15
 Z1310      Meijer, A.E., Accountant, J. Luykenstr. 50
 N1120      Meijer, A.W.A., kantoor, Kerkstr. 69
 N7706      Meijer Ezn., Aug., Singel 105
    Z877      Meijer, B. A., Partic. v. Eeghenstr. 171
 N1370      Meijer, Bernard, Comm in eff., Singel 320
 Z1125      Meijer, Carel, partic., Alex. Boersstr. 16
 N9175      Meijer, C.J., Dameskleedermaker, Weteringschans 223
 N8216      Meijer Jr. C.L., Agent v. A. Cohn & Co., Nes 90
 N6047      Meijer, C.R., Wijn- en bierhandel, N.Z. Voorburgwal 171
   N941      Meijer, Mr. Evert. Adv & proc., Leidschegr. 64
   N691      Meijer, E. & A., Hôtel "Palais Royal", Paleisstr. 2
   Z241      Meijer, Dr. F.A., Mondarts, Jan Luykenstr. 27
N10667    Meijer, Fa. H.J., Grossier in oliën, zeep, zout enz., Binnenkant 29
 Z1907      Meijer, G., (fa. P.C. Vis & Co.), Willemsparkweg 5
 N6220      Meijer, G.A., deurwaarder, Spiegelstr. 60
 N9594      Meijer, G.A., Représ. de Lebrun &Cie., Keizersgr. 578
 N6062      Meijer, G.J., Exped., steiger t/o perc. Damrak 33
 N8683      Meijer, H., Mag. v. manufacturen, Koningsplein 4
   N440      [Idem]
   N242      Meijer, H.J., Reederij "de Blauwe Ster", N. Prinsengr. 6 (9.30-5.30, 6.30-7.30)
 N7940      Meijer, J., Adj.-hoofdopz. der gem. elctr. werken, woning Ger. Schaepstr. 1
 Z4275      Meijer, J.B., Varkenssl., 1e Oosterparkstr. 10
 Z3274      Meijer, J., 1e Const Huygenstr. 37
 Z1967      Meijer, J.G., Weesperzijde 18, Watergraafsmeer
 N2577      Meijer, J.J., Machinefabr., Anjelierstr. 134
 Z3196      Meijer, J.J., Machinefabr., de Clercqstr. 8
 Z5179      Meijer, Joh. J., Banketbakker, Corn. Schuytstr. 19
 N9993      Meijer, J.P., Vert. der Ned. Ind. Levensverz.- en LijfrenteMij., Weteringschans 229
 Z3332      Meijer, Lioni & Co., Comm in eff., Weteringschans 66
 Z1802      Meijer, K., de Clercqstr. 94
 Z3063      Meijer, Mej. C., Particul., Weteringschans 120
 Z4121      Meijer, Mevr. de Wed. Max, Hoogeweg 19, Watergraafsmeer
 N3885      Meijer, N. voorh. J.H.A. Gottmer, Stalhouder, Keizersgr. 10
 N4635      Meijer, Otto, Pels-confectie en vellen en gros, Singel 80
 N7428      Meijer, P.J., Caféhouder, Keizersgr. 660
 Z4177      Meijer, Ph., Spinozastr. 3 (kant. tel.no. N9464)
 N6612      Meijer, Rudolf, Handelsagent, Pl. Muidergr. 25
 N6370      Meijer, S., Suikerfabr., Prinsengr. 496-498
 Z5237      Meijer, S.C., Overtoom 398
   Z122      Meijer, Wed. E., Willemsparkweg 13
 N1401      Meijer & Co., Alex, Stoomkoffiebranderij en theehandel, Kromboomsloot 16 (9-6)
 N9464      Meijer & Co., Philip, Comm. in eff., Damrak 28-30. (9-6 nà 6 uur Tel. no. Z4177)
 N4772      Meijer & Co., Gottfr., Gem. Handels Entrepôt
        N9      Idem, Kooplieden, Keizersgr. 139
 N3491      Meijer & Co., J.L., Agent van buitenl. huizen, Amstel 105
 N3919      Meijer & Co., T.W. Caféhouder, Stroommarkt 19
   N490      Meijer & Couvée, Barentszkade h. v. Diemstr. (8.30-6)
  N142       Meijer & v. Essen, Chefskantoor, Prinsengr. 359
N10530    Idem, Bediendenkantoor
 N5686      Meijer & Groenewegen, Nes 39
 Z2564      Meijer & Schipper, Stucadoors, Bellamyplein 26
 N9042      Meijer & Zn., H.D.D., Behanger en Stoffeerder, Ameublementen, Vijzelgr. 26
 Z3400      Meijer & Vuijk, Fa., Mecaniciens, electriciens, Overtoom 313
    Z647      Meijer & E.P. Messer, Jan de, Architecten, Emmastr. 27 (9-12, 1-5)
 N7976      Meijer, S.H. de, Caféhouder, Prinsengr. 112
 N5806      Meijer, Gebr.v., Grossiers in verl.art., Singel 120
 N4371      Meijere & Co., de, Kooplieden, Keizersgr. 563
 N3968      Meijerink Meijer, J., Makelaars en meubelh., Singel 283. (9-5.30, 7-9)
 Z2879      Meijerink Meijer, W. & J., Makelaars en in assur., Overtoom 458
    Z372      Meijers, Dr. F.S., Arts. a. h. Wilhelminagasthuis, Willemsparkweg 16
 N4348      Meijers, G.J., Civiel-ingenieur, Keizersgr. 262
 N9345      Meijers Jr., Rud., Agenturen, Pl. Badlaan 1
 Z4570      Meijling, G.F., Oosterpark 43
 Z4808      Meijling Jr., G.F., Makelaar in suiker, Oosterpark 30
 Z4376      Meijling, J.C., Pretoriusstr. 56
 N5375      Meijlink, C., Kruier, Binn. Brouwersstr. 42
 N9008      Meijlink & Pieron, Smederij, Prinsengr. 263
 N5225      Meiler, Ph.M., Grossier in tabak, O.Z. Voorburgwal 302
 N2477      Meiler, M.Ph., In elctr. soldeer-,isolatie- en zwakstroomart. Keizersgr. 84
 N7447      Meiners D.C., Rembrandtplein 52
 Z3458      Meiners, Hendrik, in Visch en fruit, Overtoom 278
 N3532      Meinesz, H., Heerengr. 472
 N4749      Melcher, B.J., Hoofopzichter der Gem. Waterleidingen, woning, Fred. Hendrikplantsoen 104
 N3245      Melchers, As., Timmerman en makelaar, Geldersche kade 49
 N4020      Melchers, D., krijt, pijp- en Bruss. aarde. Lava cementplaten, de Ruyterkade 53
 Z5270      Melck, D.H., Illustrator, 2e Jan v.d. Heydenstr. 8
 N4502      Melhado, A., Koopman in diamant, N. Achtergr. 64
 N2708      Melhado, A.J., Mag. v. schoenen en laarzen, Joden Breestr.56
 N8188      Melhade, J.A. Agentuur- en Commissieh., Singel 368
 N4031      Melhado & Zoon, J.D., Grossiers in porselein, glas- en aardewerk, Zwanenburgwal 44 (8-7,
                  Zaterdag gesloten).
 N6610      Melis, E.H.A., Comm. in Assurantiën, Prinsengr. 178
 N5627      Melk- en Roomboterh. "de Eendracht", (J.W. v. Bronkhorst), Kerkstr. 443
 Z3980      Melk- en Roomboterinr., "Welgelegen", (D.v. Voornveld Jzn.), Hondecoeterstr. 54
   N862      Melk, Fabr. v. "Gesteril. seerde, Ämsterdam", 2e Spaarndammerdw.str. 34
 Z1053      Melkfabr. "de Landbouw"N.V. Flesschen, 1e Jan Steenstr. 18a-22
 N9208      "'tMelkhuis", Leliegr. 32
 N1203      Melkinricht. en Roomboterfabr. "Plancius", N.V. 2e fabriek, Keizersgr. 802 (8-8, Zondags van 8-1)
N10260    Idem, 3e fabriek, v. Beuningenstr. 200-202 (8-8, Zondags van 8-1)
 Z2717      Idem, Hoofdkant., Overtoom 191-195a (8-8, Zondags van 8-1)
 Z2718      [Idem]
 Z4994      Idem, Depôt Pretoriusstr. 96 (7 v.m.-10 n.m)
 Z3966      Melkinr. "Assumptio", Bilderdijkkade 55-61)
 N6351      Melk-inr., Amst., Naaml. Venn., Prinsengr. 739-743. (9-12.30 en 4-7)
 Z3392      Melkinr. "Holland", Bilderdijkstr. 157a-161
 N4790      Melkinr. "de Nijverheid", Reguliersdwarsstr. 54
                  Melkinr. Onderl. Vereen. v. Veehouders, N.V., (8-8, Zond. 8-1):
 N3276      Hoofdkant. en fabr., Weteringschans 81-89
   N920      2e Fabriek, Vijzelgr. 28
 Z1208      Filiaal en depôt, Roel. Hartstr. 172
 Z5171      Filiaal en depôt, Hendrik Jacobszstr. 10
 N4277      Lunchroom, Reguliersbreestr. 51
 Z2725      Melkman, D., Vleeschh. v. Woustr. 149
   Z859      Melksuikerfabr. N.V. Hollandsche, Palestrinastr. 11
 N1803      Mellema, H., Dir. bijkant. Eerste Ned. Verz. Mij., Utrechtschestr. 2
 N1801      Mellink, P.F.G., Chef v.d. buitenaanleg d. Gem. Telefoon, woning, Fred. Hendrikplantsoen 86
 Z5105      Meltzer, R., partic. Wald. Pyrmontlaan 16
 Z3599      Meltzer-von d. Möhlen, Wed. R., Anna Vondelstr. 12
 N2183      Menadosche Handelsvereen., Pl. Parklaan 16
 N3059      Menagé Challa, Th. F., Deurwaarder bij het Gerechtshof, Weteringschans 63
 N4710      Mendels, I. M. Moderne meubileerinr. behangerij en stoffeerderij, Weesperstr. 33
 N2860      Mendels, J., in Zijden stoffen, Oude Hoogstr. 16-18
 N9036      Mendels, J., Sarphatistr. 71
 Z2934      Mendels Jr., M. Oosteinde 22
 N9466      Mendels & J.H. Polenaar, Mrs. M. Adv. en proc., Prinsengr. 526
 N6936      Mendels, Ph., Zwanenburgwal 68
 Z3325      Mendels, W.A.P.F.L.J., Vrouwenarts en verloskundige, Oosteinde 12
 N4053      Mendels & v.d. Horst, Grossiers in Eng ledikanten en staaldraadmatrassen, P.H. Kade 127
 N4560      Mendels & v. Polen, Grossiers in garen, band, modeart.,P.H. kade 135
 N3971      Mendelson, T.M., in Passementerieën en kanten, Leidschestr. 17
 N6953      Mendes, I.A., Keizersgr. 739
   Z492      Mendes, J.E., v. Baerlestr. 70
 N5360      Mendes, L., fijne vleeschw. en Comest., N. Hoogstr. 2
 Z4910      Mendes da Costa, H., Dir. der Bataafsche Hypotheekb., Weesperzijde 70
 Z1645      Mendes da Costa, S., Vondelstr. 65
 N9125      Mendes da Costa, Fa., in Bouwmat., N.Prinsengr. 69
    Z346      Mendes Coutinho, J., Handelsagent, meubelagenturen, Roel. Hartstr. 171
 N7557      Mendes, de Jong & Co., St. Agnietenstr. 4
 Z1471      Mendes de Leon, Mr. F., den Teastr. 1
 Z1145      Mendes de Leon, Dr. M.A., (Boerhaave-Kliniek), Tenierstr.1
 N3396      Idem, Sarphatistr. 1b, woonhuis
 Z2403      Idem, Garage, Achter Oosteinde 11
    Z863      Mengelberg, W., Dir. v.h. orkest v.h. Concertgebouw, v. Eeghenstr. 107
 N8167      Menist, S., Makelaar en expert, Pl. Parklaan 29
 N3091      Menk, M. v., Spiegel- en lijstenfabr., vergulderij, Kantoor, Kalverstr. 21
 N6581      Menk & Zonen, v., Fabr. v. heeren- en jongeheerenconfectie, Singel 23
 N8129      Menke, G., Import der pathéfoonfonograaf "Pathé", Reguliersbreestr. 33
 N1209      Menko, Dr. M.L.H.S., Rokin 147
 Z4757      Menko, R.H.S., Handelsagent, Sarphatistr. 92 (9-6)
 N3768      Mens, L., Nieuwendijk 146
   Z154      Mensing, A.W.M., Joh. Vermeerstr. h. Honthorstdtr.
 Z2571      Mensing, B.F.M., Boek- en Kunsthandel, Koninginneweg 65
 N4410      Mensing, Fa. C.J., Boekbinderij, Raamgr. 7.
 Z4462      Mensing v. Charante, Mr. N.A., Adv en proc., Westeinde 13
 Z3239      Mensing v. Charante, Mr. N.A., Adv. en proc., Linnaeusparkweg 49, Watergraafsmeer
 N7001      Menten, J.H., Oud Papierhandel, Wijdesteeg 6
 N4986      Mentz, B.v., (v/h fa. N.M. Lansberg), Grossier in tapijten en linoleums, vert., S. Content. Singel 54
                  (8-6)
 N7873      Merauke, Comp., Doelenstr. 8, krs 20-21
    Z189      Mercier, Carl E., Joh. Vermeerstr. 25
 N2274      Mercier, W.E., Assuradeur, Heerengr. 370
 N7400      "Mercurius", Kantoorboek- en Papierh., N.Z. Voorburgwal 344
 N2168      "Mercurius", Brand- en Inbraak-Verz. Mij., Spui 15-19, (9-5.30)
 N6979      "Mercurius", Drukkerij, (W.N.L. Gortman), Kerkstr. 223
 N3819      Merens, A., Prinsengr. 329 (9.30-4.30)
 N7822      Merens A. Dzn., J.A., Dir. Holl. Mij v. agentuurzaken, Keizersgr. 174-176
 N1645      Merens & Co., M., Binnenkant 46
 N4801      Merkelbach, J. Fotogr., Leidscheplein 29
N10407    Merkelbach, & Co., Kaverstr. 30
 N3786      Merkelbach's Speelgoedmag., Damrak 89
   N715      Merrem & la Porte, Keizersgr. 473-479
   N821      Mersie Bruijn & Fa. Wachtels, N.V. Houthandel voorh., Zeeburgerpad
 Z3848      Mertens, Max C.H.E., Dir. Ned. Centr. Bur. v. brandass. techniek, Stadhouderskade 27. ((9-5 beh.
                  Zat. midd)
 N1969      Mertens, Wed. Carl, Heerengr. 134
 N2928      Mertens & Co.'s Ned. Mij voor Handels-, Cultuur- en Mijnbouwzaken, N.V., N. Doelenstr. 12-14
N10026    [Idem]
 N1445      Mes, J.F., Accountant, Heerengr. 87
 Z4921      Mesch Mispelblom-Beijer, Wed. I.T.J., Valeriusstr. 176
 N5852      Mescher, J.F., Varkenssl., fijne worst- en vleeschw., Huidenstr. 8.
 N3784      Meslier, J., Kerkstr.28
 N6138      Mesquita, J.G. de, Kantoorboekh., Muidenstr. 17. (Zaterd. en Isr. feestd. gesl).
 N3994      Mesquita, Azn., J. Bueno de, Papierh., N.Z. Kolk 13
 N5793      Mesquita, Azn., M. Bueno de, meubileering, behangerij, stoffeerderij, Achtergr. 7.
 Z4434      Mesritz, Benj., fruit, Linnaeusstr. 12
 N1026      Mesritz, W. Julius, Koopman, Heerengr. 600
 Z2379      Messel, Ch. v., Partic., Stadhouderskade 99
N10222    Messel, S. v., Antiquair, N. Spiegelstr. 39
 N8213      Metelerkamp Cappenberg, A.C.L., Wijnkooper, Prinsengr. 657 (na 6 uur Z2968)
 Z2968      Metelerkamp Cappenberg, W.G., Arts, Overtoom 486
 N1715      Meteorologisch Instituut, Filiaal inrichting v/h K.N., Handelskade, "Gebouw v. Algemeenen dienst",
                 (9-5)
    Z864      Metten, Joseph, Banketbakkerij, Kwakerstr. 4 {bedoeld is waarsch. Kwakersstr.)
 N4379      Metz, Diamantslijperij, Opz., Rapenburgerstr. 53-61
 N1626      Idem, Kantoor
 Z2271      Metz, A.S. de, Nic. Maesstr. 84
 N5843      Metz, G., Tapijten, vloerzeil, behangelpapier enz., Rozengr. 225
 N4571      Metz, J.D., in Fijne Vleeschw. en comestibles, Weesperstr. 132
 N7743      Metz, Fa. D.S., Vleeschh., N. Amstelstr., Isr. Vleeschhal
 Z4172      Metz, S.S. de partic., Weesperzijde 36
 N7191      Metz & Co., Joh., Lederhandel, Prinsengr. 598
 N7952      Metz & Co., (Liberty & Co.) eenige vert. van Liberty & Co., Londen, Leidschestr. (8.30-6.30)
 Z1644      Metz, Mevr. Ad. S., Nic. Maesstr. 69
 N7429      Matz & Iserief, Handelsagenten, O.Z. Voorburgwal 113
 N5517      Metzelaar, A.H., In galanterieën, Haarlemmerstr. 76
 Z1057      Metzelaar, C.A., Bezorging van diners aan huis, Fr. Halsstr. 6
 N5578      Meubelengroshandel "Amsterdam", N.V., grooth in Perzische tapijten, Warmoesstr. 113 (8(?)-6)
 N9523      Meubelfabr. "Excelsior" Egelantiersgr. 147-149
 N8046      Meubelfabr. "'tModelhuis" Planciusstr. 3-9
 N6634      Meubelfabr. "Modern", v. Hallstr. 12
 Z5250      Meubelhuis "Hollandia", (M.Figatner), Weesperzijde 73
 Z2628      Meubelmakers en Behangersbond, de Genestetstr. 8
 N5974      Meubileering, Mij. "Holland", N.Z. Voorburgwal 274
 Z5164      Meubileerinr. "de Schouw", 1e Const. Huygenstr. 23
 N6409      Meubileerinr. "'t Woonhuys", Magazijn, Vijzelstr. 56-60
 N6408      Idem, Kantoren
   Z485      Meulen, Dames ter, v. Eeghenstr. 65
 Z2426      Meulen, E.A. ter, Part., Stadhouderskade 130
 N7688    Meulen, Dr. G. ter, Heerengr 310
 N8617     Meulen, Jan ter, Assuradeur, kant. Heerengr. 248
     N84     [idem]
 N5719     Meulen, Jr. J. ter, Asseradeur, woonh. Heerengr. 342
      Z22     Meulen, Jrzn., ter, Part., Koningslaan 46
 N7653     Meulen, D. v.d., Emailleur, Schipperstr. 11-13
 N6485     Meulen, E.A. v.d., Roomboterh., Prinsengr. 672
 Z5086     Meulen, H. v.d., Makelaar en in assur., de Clercqstr. 57
 N3711     Meulen, Dr. L.C. v.d., Pl. Middenlaan 1
   N778     Meulen, Jr., M.E. v.d., Sarphatistr. 19
 N1166     Meulen, R.J. v.d., Jac. Catskade 18
 Z2110     Meulen, U. v.d., Ijzerwaren, Bouwart. en gereedsch., Ceintuurbaan 402
N10693   Meulen, Mevr. Wed. W.H. v.d., Stormsteeg 4
 N4043     Meulen, Mevr. de Wed. K.E. ter, Keizersgr. 606
    Z279     Meulen, Dr. P. Hajonides v.d., Dir. Amst. Chininefabr., Wanningstr. 4
 N1609     Meulenhoff & Co., Importboekhandel, Damrak 88
 N8611     Meulman, J.J.H., Keizersgr. 614
   Z133     Meurer, Dr. R.J. Th., Honthorststr. 12
   N967     Meuring & v.d. Honert, Frederiksplein 3. (9-5)
 Z5019     Meursing, J., v. Eeghenstr. 125
 Z2207     Meursing, N.A., Stadhouderskade 155
 N4492     Meuser, Wed. C.F.Th., Vleeschh., St. Jansstr. 27
 N4491     Meuser & Frese, Vleeschh., Nieuwe Leliestr. 49
 N9681     Meutstege, Gerhard, Handelsagent, depôt kapokfabr., Singel 384
 N3198     Meuwsen, J.S., in Hoeden en Heerenart., Damrak 73
 N3195     Idem, Leidschestr. 4
 N5345     Idem, O. Doelenstr. 20
 N8608     Idem, Damstr. 2
 N4270     Idem, Kalverstr. 2
 Z4545     Mewe, B.L., Loodgieter en in gasart. Dapperstr. 36
 Z4588     Mewe, J.H. Loodgieter, 2e Oosterparkstr. 134
 N6860     Mewe, K.C., Loodgieter, Kerkstr. 41
 Z1759     Meyer, Wed. Rob. M., Bier- en wijnh., Amstelveenscheweg 146
 N7585     Meyer Nzn., A., Vleesch- en kaaswinkel, Jodenbreestr. 97. (Zaterd. gesl.)
 N1674     Meyer & Co. 's Scheepv. Mij. Pr. Hendrikkade 145, vrachtzaken, passage en assur. afd. (9-s)
 N3420     Idem, Pr. Hendrikkade 145, Directie (9-5)
 N2789     Idem, Ykade, vrachtbureau
 N6684     Idem, Ykade, uitgaande lading
 N8271     Meyers & Co., Fa. J., P. den Duijn, Schilders, Singel 386
   N744     Meyjes, C.B. Posthumus, Architect, Bureau, Heerengr. 560 (9-12, 1-5)
 N5238     Idem, woonh. Amstel 244
 N2916     Meyjes, Dr. W. Posthumus, keel-,neus- en oorarts, Keizersgr. 582. (Spr. 1-2 behalve Donderdags)
 N5074     Meyjes, Dr.W.C. Posthumus, Keizersgr. 728
 Z3226     Meyjes, F., partic. Emmalaan 6
 N4980     Meyjes, Mr. F.E. Posthumus, Keizersgr. 144
 N2903     Meyjes & v. Coeverden, Assuradeuren, Comm in Assur., O.Z. Voorburgwal 101
 N1802     Meyjes & Höweler, E.M. Jaarsma's modellenzaal, Haarden, kachels, fornuizen, huish. art., Damrak
                19-22 (8-10)
 N3496     Meyjes & Zn. 's Zeildoekh. Naaml. Venn. Joh., Pr. Hendrikkade 14
 N7319     Meyst, J.J. Mag. v. goud-, zilverw., horloges, Boomdwarsstr. 5.
 N5047     Meyst L. in machinerieën v.d. metaalbewerking. 's Gravelandsche Veer 7
 N6538     Micheels, A., Comm in eff., Rokin 54-56
 Z2227     Michelinbandenfabr., Vertegenw. J. Leonard Lang, Stadhouderskade 114
 N7026     Michels, D.H., Kapper, Utrechtschestr. 82
 N3772     Michels & Cie., Soieries Lainages, Kalverstr. 143-145
 N6391     Middelb. Techn. School "Amsterdam", (tevens Kweekschool voor Machinisten), Pl. Muidergr. 12-16
 N9021     Middelbeek & Co., Fa. J.W., Grossier in kaas, margarine enz., Achterburgwal 120
 Z2006     Middelburg, Bolt, A.J.A., Sigarenh. Sarphatipark 99. (Zond. gesl.)
 Z1805     Idem, Koninginneweg 139, (filiaal).
     Z29    Idem, v. Baerlestr. 52, (filiaal)
   Z286     Middendorp, H.J., v. Breestr. 59
 Z1695     Middernachtzending, (bur. Afd. Amsterdam), 1e Weteringplantsoen 22
   N297     Miele & Co., Kalverstr. 35-37
 N8504     Migny, C., Kapper, Kalverstr. 196
 N5301     Mijnarends, G.J., Comm. in effecten, N.Z. Voorburgwal 38. (9-12.30)
 N8674     Mijnarends, P., Grossier in hoeden en petten, N.Z. Voorburgwal 290
   N652     Mijnarends & de Rooy, Assuradeurs, N.Z. Voorburgwal 158
 N5268     Mijnlieff, Dr. C.J. Admin. Gem-arts 7e afd., Keizersgr. 134
 N4940     Mijnmaatschij. "Curaçao", Keizersgr. 579-581
 Z1634     Mijnssen, C.J.B., O. Nassaulaan 37
 Z1132     Mijnssen, J.W., Joh. Verhulststr. 186
 N1685     Mijnssen & Co., Ingenieurs, Keizersgr. 205
N10487   Idem, Afd. electriciteit.
 N5372     Mik, D., Sleepdienst, Scheepsbevrachter, Droogbak 12.
 Z5344     Mikmak, J.P., v. Eeghenstr. 64
N10718   Miks, A., Damesmantels en costumes, Keizersgr. 142
 N5733     Militie-Adviesbur., Weteringschans 171
 Z4705     Militair, Hospitaal, Sarphatistr. 108
 N7410     Militaire Bakkerij, Conradstr.
 N3461     Militaire Zaken. Militiezaal, Handboogstr.
 N6331     Idem, Milit. logement, Louriergr.
 N5421     Mill & Co., R. v. Kooplieden in kol. waren, O.Z. Kolk 1b
 N2567     [Idem]
   N511     Millard & CO., Foto-lithografie, Stroomdr., Spuistr. 34
 Z3259     Millenaar, H.A., Voorman Storingzoeker Gem. Telef., Kuiperstr. 168
 N3780     Minden, A.L. v., Makelaar in eff., assur., enz., N. Heerengr. 115
 N7106     Minden, Ralph, Kerkstr. 441
 Z5361     Minderhout, J.P., Bedrijfsingenieur der Gem. waterleidingen, Koninginneweg 131
 N5925     Mineraalwaterfabr., Amst., H.J. de Kruyff voorh. F.J. Raken, Spuistr. 222
 Z3906     Mineraalwaterfabr. "de Hoop", v. Alphenstr. 7
 N8112     Minerva Motors, Soc. An., Damrak 80-81
   N663     Ministerie van Financiën, (Agentsch.), K. Spinhuissteeg 3
   N573     Minkenhof, S., Nieuwendijk 199, kantoor (9-6)
 N3015     Minxenhoff, Leonard, Manufacturen en gros en export, Heerengr. 70. (9-6)
 N1632     Minne, J.E. Koffiepellerij, Dir. der Naaml. Venn. "het Ned. Veem", Uilenburgerstr. 3
 Z2622     Minne & Zn., Fa., Timmerlieden en aannemers, Overtoom 23
 N7142     Minnigh & Co., Grossiers in tabak, pakhuis, Pl. Muidergr. 85
   N243     Minnigh & Co., Grossiers in tabak, kantoor O.Z. Voorburgwal 302
 N6478     Mirandolle, & Co., L., Exoport en Commissie, Heerengr.494
 N1658     Mirandolle W.A., Amstel 256
 N5209     Mirandolle, Voûte & Co., Chefs Heerengr 591
   N259     Idem, Administratie
N10681   Idem, M.P. Voûte, privé
 N9905     Mirani's Pianohandel, Prinsengr. 289
 N1651     Miseroy, Chs., Notaris, Heerengr. 436
 N5192     Mitteldeutsche Gummiwaren Fabrik Louis Peter, A.G., Techn. Gummiwaren, Automob.- en
                 Rijwielbanden, filiaal N.Z. Voorburgwal 314. (9-6)
      N73     Modderman & L.H.C. Kuhn, Mrs. H.A.E., Adv. en Proc., Kantoor, Leidschegr. 13-15
 N9689     Modehandel, N.V. Amst., voorh. A.W. Roemer & Co., Singel 39. (9-6)
 N3584     Modelhuis", "'t Keizersgr. 730-734
 N9400     Modelkantoor","'het, Kantoorbenoodigdh., Copieerinr., N. Heerengr. 107
 N6339     Moderne Boekhandel", "de, Kalverstr. 185
 N9009     Moderne Kantoor", "hrt, Compl. kantoor install enz. Rokin 52
 Z5062     Möhlmann, Mevr. C.H., Pension, Leidschekade 62
 N5081     Möller, J.B., Schoen- en laarzenmag., Kalverstr. 119
 Z1661     Möller, I., Vossiusstr. 11
N10236   Möllmann, J.J.F., in Kruideniersw., Haarlemmerstr. 51
 N8350     Möllmann & Zn., Fa. H.W., Stucadoors, Prinsengr. 571
    Z550     Moen, Adr., Architect, Corn. Schuijtstr. 30
 Z1146     Moen, J.H., Adj. hoofdopz. der gem. electr. werken, woning v. Ostadestr. 192
 Z3961     Moen & Co., H.L.W., Sigarenfabr., Brederodestr. 17a
 N2968     Moen & v.d. Wielen, in Effecten, Keizersgr. 285-287
 N4007     Moens, Mr. A., Heerengr. 479
 Z4184     Moens, J.C. Bernelot, Valeriusstr. 113
 N3817     Moens & Beck, N.V. Techn. bur. voorh., Rokin 122
 N1405     Moerbeek Jr., B., Bier in syphons, wijn en bronwaterh, Prinsengr. 757
 N6304     Idem, filiaal, Reguliersgr. 87
 Z2106     Idem, filiaal, de Clerqstr. 102
 Z4327     Moerbeek, C., Scheepmaker, verhuurder v. dekschuiten en grondbakken, Baarsjes D94, Sloten
 Z3137     Moerbeek Sr., C., Dir. N.V. Imp. handel voorh. C. Moerbeek, Lomanstr. 79
N10101   Moerbeek, Gebr., Gross. in meel en kolon. waren. Heerengr. 73
   N537     Moerbeek, Naaml. Venn. Importhandel, voorh. C., Pr. Hendrikkade 70
 Z4605     Moerman, P., Banketbakker, Tilanusstr. 59
 N1567     Moerman & Co., Sarphatistr. 29-31
 N8257     Moes, Chr., Weteringschans 87
   N918     Moes, Franz, Prinsengr. 697 (9- 5.15)
 Z2579     Moesman, G.C.E., Apotheker, Ceintuurbaan 231
 Z4176     Mogendorff, E., Arts, Oosterpark 83
N10463   Mogendorff, S. Antiquair, St. Anthoniebreestr. 54
   N298     Mohr, F., Heerengr. 254
 N9734     Mohr, Wed. E., Astor-bar, Amstel 124
 N4566     Mohrmann, Louis, Aannemer bouwmeester, Laanweg 10
 Z5148     Mohrmann, G.H., Kunstsmederij, 1e J. v.d. Heijdenstr. 83
 N7465     Moiet, Timon, City-bar, Frederiksplein 1
N10103   Mok, Gebr., in Fruit, Jodenbreestr. 50
 N4664     Mok & Zn., Bernard, Kleedermakerij, Keizersgr. 760
 Z1256     Mol, A.J., Apotheker, verband- en ziekenverplegingsart. Ferd. Bolstr. 103
   Z966     Mol, M.J.J., Drogerijen, Ferd. Bolstr. 126
 Z2981     Molen, A. v.d., in Fijne vleeschw. en comestibles, Nassaukade 356
 N8959     Molen, D. v.d., N. Prinsengr. 30
 Z4824     Molen & Co., M.v.d., Humber Rijwielen en automobielen, garage, Middenweg 4a, Watergraafsmeer
 N4299     Molenaar, J., Makelaar en aannemer, Zeeburgerpad 3a
 N2905     Molenbroek, W., Bur. v. architectuur, onr. goederen, hypoth. enz. "Resurgo", Raadhuisstr. 16
 N2294     Molière, Th., Keizersgr. 585
 N1983     Molle, Louis, Sigarenmag., Vijzelgr. 49
 Z1080     Mollee, P.I.G., Koffie- en theemag. "de Javaan", Ferd. Bolstr. 60
   Z238     Mollinger, Ida, Stemvorming, spraakstoringen, ademgymnastiek, voordracht, P.C. Hooftstr. 42 (Ma.
                 Wo. Vr. 1-2)
 N6476     Molster, H., Keizersgr. 270
     N92     Moltzer J. Ezn., C.N.J., kant., Rozengr. 103
 Z1591     Moltzer, J. Ezn., C.N.J., partic., Koninginneweg 24
   N105     Moluksche Hand.-Venn., Directie, Import. Keizersgr. 382
 N5706     Idem, Export
 Z2777     Mommer, G.C., Adj.-hoofdopz. v.d. Gem. Telefoon, woning Bellamyplein 30
 N6385     Monchy, Mr. E.P. de, Adv. en Proc. Pr. Hendrikkade 125, kantoor (9-5)
 Z1024     Idem, Partic., Fr. v Mierisstr. 129
 Z2723     Monchy, Mr. M.F. de, Jan Luijkenstr. 14
 Z4428     Monierswerken "de Amstel", Ned. Mij. voor, Jaagpad C87. Ouder Amstel. (na 5 u. Z4911 of Z2563)
 N8375     Monk, Wed. S., Prinsengr.856
 Z4108     Monné, F.J.., Dapperstr.51
 Z4913     Monnickendam, M., Partic., Gijsbr. v. Aemstelstr. 31
 N5343     Monopole-bar, Utrechtschestr. 76
 N8190    Mons, J.J., In brandstoffen, Brouwersgr. 155
 N4221     Monshouwer, A.A., Worstfabr., in eieren, Warmoesstr. 20
 N4291     Monshouwer, Fa. Cortlever &., Steenhouwerij, kant. en werkpl., Ketelstr.
 N3065     Idem, J.M. Cortlever, partic., Rozengr. 217
 N8403     Monsma, Fa., Droogbak 1
    Z841     Montauban v. Swijndregt, P., Roelof Hartstr. 150
 N9047     Montezinos Benjamin, Vleesch., Waterlooplein 64
N10180   Montezinos, Jacob, in Diamant, Kerkstr. 366
 Z2307     Montijn, J.R., Vleeschh., v. Woustr. 54
 N1175    Montijn, Th.D., Machinerieën Machinekamerben., Prinsengr. 381
 N8400     Mooij, Adriaan, Sigarenh., Keizersgr. 200
 N5387     Mooij, Fa., in Boter en kaas, Taksteeg 2
 N7594     Mooij, H.W., Boek- en kantoorboekh., Blauwburgwal 17
 N4914     Mook, L.H.A.G. Visch- en Fruithandel, Hartenstr. 36
 N4141     Moolen, G.J., Dir. Ned. dekkleeden-, tenten- en vlaggenfabr., P.H. Kade 12
 N2674     Moolen, F.J. v.d., Comm in eff. en assurantiën, Keizersgr. 790
 Z1413     Idem, Weteringschans 92
 Z4993     Moolen, G. v.d., Schoenhandel, Weesperzijde 77
 Z3934     Moolhuijsen, A.B.A., Caféhouder, Adm. de Ruijterweg 1, Sloten
 N3074     Moolhuijzen, F., Stalhouder, Haarlemmerplein 11
   N229     Moolhuizen, J., Lood- en zinkwerkers Korsjespoortsteeg 16-18
 N6732     Moonen, K.C., (fa. A. Moonen), Agent in manufacturen, kant.Heerengr. 504
 N6477     Idem, partic, Keizersgr. 620
 Z3944     Moor, A. de, Aannemer, keet P. de   Hoochstr.
 Z3482     Moorman, M., Loodgieter, Overtoom 129
 N3707     Moppes, D.L. v., Diamantslijperij, Pl. Middenlaan 14-16
 N6829     Moppes, Gebr. L. & J. v., Diamantklopvers, Uilenburgerstraat 193-175
    Z887     Moppes, M.A. v., den Texstr. 42
 N6464     Moquette & Co., Comm in effecten, Singel 240
 Z2311     Moransard, W.B., Uitgever, boekhand., 2e Jan Steenstr. 39
 N4579     Moret Jr., J.G., groot- en kleinhandel in Kruideniers en gruttersw., de Wittenstr. 13-15 [sic! streepje
                 achter Kruideniers ontbreekt]
 N9306     Morlang, F.C., Glasslijperij en glasverzilvering, Bloemgr. 61
 N7899     Morpurgo, Jozeph M., Antiquair, N. Hoogstr. 7
 Z2554     Morpurgo, M., Visch- en Zuurwaren,. Ferd. Bolstr. 112
 N7756     Morpurgo, M.J., Antiquair, N. Hoogstr. 13
 N9236     Morpurgo, Raphaël, Antiquaire, N. Hoogstr. 5
 N3176     Mors, Société des Automobiles, Hoofdvert. J.C. Schulmayer, Keizersgr. 211
      Z24     Morsink Ez., H.C., (Joh. H. Mohrmann), in fijne Vleeschw., vruchten, chocolaterie, P.C. Hooftstr. 30
   N202     Morsink, H.C., Vleeschrooker, Prinsengr. 822
 N8107     Mortel, J.C., (vd. J. de Weerd), in Aardapp., groenten en fruit, Heerenstr. 34
 N7259     Mortel, W.F.J., Sigarenwinkelier, Gr. v. Prinstererstr. 110
 Z3828     Mosch, H. Rud. du, Chef der firma Maintz en Co., Oosteinde 14
 Z4761     Moscow, John, Accountant, Leeraar Boekh., M.O. Ceintuurbaan 253
   Z111     Mossel, I., Toonkunstenaar, Fr. v. Mierisstr. 96.
 N8529     Mossel, S.E., Antiquair, Rokin 120
 N5836     Motor Union Insurance Cy. Ltd., Keizersgr. 124
   N406     Motordienst op Weesp en Vreeland, (v.d. Kwast & Tober), Rokin (9-5) vóór 9 v.m. en nà 5 n.m.
                 N2308)
     768     Motorenfabr. Deutz, Directie, Heerengr. 134 [sic! zonder N of Z]
     770     Idem, Algemeene zaken [sic! zonder N of Z]
 Z1961     Mourits, J., Fruit en delicatessenhandel. Brachthuyzerstr. 8
  N856     Moussault, Th., Prinsengr. 868
N10023   Mouthaan Jr., Mr. W.H.K., Sarphatistr. 137
 N1207     Mouthaan & Zn., Assuradeurs, Reguliersdwarsstr. 73
 Z5044     Mouw, M.J., Trompstr.
N10568   Mouw & Passenier, in houtwaren, Brouwersgr. 126
 N5908     Mouwes, H., Fruit, visch en comestibles, Weesperstr. 38
 N2541    Mouwes, S.I., in Groenten, zuurwaren en comestibles, Jodenbreestr. 73
 N5069     Mudde, B.G., Rijtuigfabr., Spuistr. 1
 Z2038     Mudde, Theod. H.G., eig. Carosserie "Excelsior", Veerstr. 73-75
 N5593     Mühlhaus, & v.d. Heide, voorh. H. en J. v.d. Wall Bake, Prinsengr. 411
 Z1753     Muelink Hzn., J.H., Taxateur en makelaar, Koninginneweg 265
 N4004     Muinck & Co., de, Kunsth. Singel 309a (8-6)
 Z1411     Müller, A., Chocolat "Suchard", Nic. Maasstr. 62
 N3514     Müller, Bruno, Kleedermaker, Singel 238
 N5845     Müller, Conrad, Handel in rijwielen, herstelplaats, Pl. Parklaan 1
 Z3570     Müller Jr., H., P.C. Hooftstr. 137
 N1019     Müller, H. Th. M., Notaris, Keizersgr. 271
    Z697     Müller, Johannes, Boekhandel, v. Baerlestr. 18
 N7445     Müller, J.J.F.F., Prinsengr. 681, (Kant. Tel No. N1087)
 N4673     Müller, L.H.C., Apotheker, Brouwersgr.
 N4674     Müller, L.H.C., voorh. v. Meurs, Apotheker, Kalverstr. 199
 N1155     Müller, S. Ch., Dir. der Levensverz. Mij. "de Nederlanden", Heerengr. 100
 N1087     Müller & H. Siegmund, J.J.F.F., Makelaars, Heerengr. 442 (9-4.30, 7-8)
 N8834     Müller, V., Tailor, Paleisstr. 31
 N1723     Müller & Co., Wm. H., Cargadoors en expediteurs, ink. lading, Beurspassage 8
 N1079     Idem, Geregelde doorlijnen, Beurspassage 8
 N5865     Idem, Beurspassage 8
 N8018     Idem, Inkomende Javaloods, IJkade loods J.
 N4840     Muijden, Jr., J.v., Broodbakker, Nieuwe Leliestr. 144
    Z507     Muijden, J.N. v., Broodbakker, P.C. Hooftstr. 127
 N8962     Muijs, D., Huidarts, Prinsengr. 693
     Z70    Mulder, Mr. A.C., Adv. en Proc., Willemsparkweg 131, kantoot Tel. No. N371
 Z1575     Mulder, A.F.H., Robes et manteaux, Vondelstr. 102a
 N5166     Mulder, A.E.M., Notaris, Heerengr. 138 (9.30-4)
   Z449     Mulder Jr., C.A., 1e Helmerstr. 39
 Z3671     Mulder, C.A.E., Adj.-ingenieur der Gem. Tram, woning, Havenstr.
 N9534     Mulder, D., Kol. waren, Comestibles, Koffie en thee,Prinsengr. 420
 N9586     Mulder, H., Kol. waren, Comestibles, koffie en thee, K. Kolksteeg 5
 Z1829     Mulder, Hugo C., Dir. N.V. "Vriesseveem", Koninginneweg 175 (Hoofdkant. Rokin 58, tel. No N324)
 N3194     Mulder, J., Café "Metropole", Rembrandtplein 44-48
 N5999     Mulder, N.V. Techn. Handel Mij. voorh. Jan, Keizersgr. 422
   N215     Mulder, Jan, Malekaar, dir. adviesbur. voor belastingzaken, N. Spiegelstr. 53
 N3928     Mulder, K. Huis- en kachelsmederij, Romeinsarmsteeg 8
 Z1147     Mulder, N., insp. der Poster. en Tel., bur. v. Eeghenstr. 137
    Z597     Idem, woning, Valeriusstr. 238
 N2815     Mulder Jzn., Mr. Ties, Adv. en proc., Keizersgr. 752
 N6268     Mulder Jr., W., in fijne Vleeschw., Gravenstr. 7
 Z1249     Mulder, W., In fijne vleeschw. Willemspark 85
    Z766     Idem, Valeriusstr. 165
 N4179     Idem, Heiligenweg 18
 Z3730     Idem, Bosb. Toussaintstr. 4
 Z5371     Mulder, Willem, Grossier in Sigaren, Valeriusstr. 213 (10-12, 2-5)
N10646   Mulder, Willem, Rijwiel- en bandenhandel, Reguliersgr. 72
 Z4242     Mulders, C., Rijwiel- en Motorhandel, Transvaalstr. 5
N10565   Mulders, J., in Brandstoffen, Lijnbaansgr. 141
 N7841     Mullemeister & Co., J., Agentuur- en commissieh., Keizersgr. 174-176
 N7229     Muller, A., Sigarenwinkelier, Heiligenweg 39
 Z1713     Muller, Abr., v. Eeghenstr. 96
 N4889     Muller, Bert, in Hôtelart., Keizersgr. 54
 Z1488     Muller, C., J.W. Brouwersstr. 12
   Z313     Muller, Ed., P. Potterstr. 30
 N2943     Muller, Mevr. Wed. C.H.I., Keizersgr. 135. (2-5)
 Z4831     Muller, F., Ingenieur, 2e Oosterparkstr. 243
 N6259     Muller, G. Kruierij en goederenvervoer, Heerenstr. 1
   N399     Muller, G. & A., Kooplieden in porcelein, Rokin 66 (8.30-8)
 Z2998     Muller, G.J.L., Meubileerinrichting, Nassaukade 134-135, (9-5; 7-9)
 N1324     Muller, Hugo, Kantoor, Keizersgr. 571
   Z459     Idem, Particulier, v.d. Veldestr. 9
 N6011     Muller, J.N., in Koffers, tasschen en lederwaren, Paleisstr. 45
 N1867     Muller, Johz., M.J., Mak. in assur., schepen en mobilair, Keizersgr. 561
 N8347     Muller, L., Stoomlijstenfabr. Stoofsteeg, 4-6
   N340     Muller, L.D., Tandarts, Keizersgr. 816
 N9701     Muller & Co., C., Drukkerij, Nes 70-72
 N1101     Muller & Co., Fred., Boek- en kunsth. en Dir. v. publieke veilingen, Doelenstr. 16-18
 N1111     [Idem]
 N5114     Muller & Co., H.L., Grossiers in manufacturen, Kloveniersburgwal 33
N10092   Muller & Zn., J.L., Pettenfabr., Nieuwendijk 33
 N6604     Muller Mssis, Mr. Th., Adv. & proc., Heerengr. 134
   N881     Muller & Jansen, Prinsengr. 677. (8.30-5)
 N5102     Muller Smit & Co., in Liq., Oude schans 29. (8-5.30)
 Z2230     Mulock Houwer, A.W., Oogarts, Vondelstr. 12
 N7714     Mumm, A.C.C., Behanger en stoffeerder, Prinsengr. 265
N10125   "Mundus", N.V. Vereen. Oostenr. fabr. v. gebogen meubelen, vert. Leijden, v. Beest & Co.,
                 Heerengr. 80
 Z3337     Munnig Schmidt, Mevr. Wed. H.C.N., P.C. Hooftstr. 57
 N8450     Munnix, W., Vert. der Alg. Suiker Mij te Breda, Rokin 57
 Z4085     Muns, Joz. P., Sigarenh. Linnaeusstr. 33
 N7846     Idem, N. Spiegelstr. 52
 Z2401     Idem, v. Woustr. 105
 Z4587     Muns & Co., W.J.P., Fotograaf. Oosterpark 33
  N679     Munster & Zn., De Erven H. v., Heerengr. 244
 N2188     Muntendam Heerengr. 504 (9-5)
   Z563     Muntendam, H. Assuradeur, Jac. Obrechtstr. 7, kantoor Tel. No. N2188
   Z150     Muntendam, P., Redactie Ned. Tijdschrift voor Geneesk., Oogarts, Jan Luykenstr. 31
 Z1494     Munting Jr., Dr. D.K., Arts, Homoeopatisch geneesheer, den Texstr. 8.
 N7014     Munts, Ned. Wapenhandel, voorh. Joh., P.H. Kade 13
 N5154     Musaph, J., Tandarts, Rokin 97
 N1665     Musbach, J.F., Wijnh., Kalkmarkt 9 (9-5)
   Z390     Musch, H., Nic. Witsenkade 3.
 Z3612     Muskens, Dr. L.J.J., Zenuwarts, Vondelstraat 160 (Ma. en Vrijd. 1-2)
N10578   Musschenbroek, S.C. v. partic., Keizersgr. 670
 N7027     Mustert, Wed. H., Volkscafé, N.Z. Voorburgwal 121
 N3056     Mutual Life Insurance Cy. of New-York, the, Spui 7
 Z1477     Muysken, F.P., Makelaar in eff. v. Baerlestr.6
 Z1429     Muysken, Mr. I.F., v. Miereveldstr.
 Z2465     Muysken, J., Dir. der Ned. Fabr. van Werkt. en  Spoorwegmat., Sarphatikade 4
 Z2049     Muysken-Guépin, Mevr. Wed. E.C., partic., 1e Const. Huygenstr. 111
 N1321     Muziekh. De Nieuwe, Heiligenweg 5
 N4833     Muzikant Jr., M.S., Diamantkoopman, N. Heerengr. 107, kant. (9-12, 2-6)
   Z389     Muzikant Jr., M.S., Nic. Maesstr. 38
 N8661     "My Valet's Correct System", rep. inr. v. Heeren- en dameskl., N.Z. Voorburgwal 229
 N4915     "My Valet from London", 1e Amst. rep. inr. v. Heeren- en dameskl., Beurspassage 14-16

 N8376     Naaml. Venn. Alg. Beton Mij., Dir. P.A.H. Hornix, bijkant. de Ruijterkade 53
 N7989     Naaml. Venn. Alg. Ver. Mij. "de Nederlanden", Singel 306
 N3910     Naaml. Venn. American Ala Cola Mfg and Bottling Comp. Motorkade 10
 Z4958     Naaml. Venn. "de Amstel", (Dir. Joh. Th. Nijman), Houthandel, P. Nieuwlandstr 78-80-82
 Z2595     idem, Hoofdkant. Ceintuurbaan 193
 N4846     Naaml. Venn. Amstels Olie Mij., (Dir. R.S. Stokvis), Brouwersgr. 218
 N1246     Naaml. Venn. "Amsterdam", (Dir. J.J.C. Trapman), Looiersgr. 23 (8-6, 7-8)
 N5888     Naaml. Venn. Amst. Boterh., Dir. J. v. Witzenburg, Prinsengr. 299 (9-12)
   N727     Naaml. Venn. Amst. Glashandel, Keizersgr. 403
N10295   Naaml. Venn. Amst. Likeurstokerij Limonade- en Bitterfabr. "de Prins", Prinseneiland 40-42
 Z5128     Naaml. Venn. Amst. Mij. t. Expl. v. Etagewoningen, de Lairessestr.
 N9614     Naaml. Venn. Amst. Mach. Stoelenfabr., Haarl. Houttuinen 195-197
 N3588     Naaml. Venn. Amst. Handelsvereen., Pr. Hendrikkade 20-21
 N1172     Naaml. Venn. "de Amst. Spaarkas", Damrak 48
 N7633     Naaml. Venn. Amst. Veem., Hoofdkant., Damstr. 19, Pass. Wijnand Focking.
 N2248     [Idem]
 N4829     idem, Afdeeling Prinseneiland
 N3612     idem, Alg. Handelsentrepôt, Rietlanden
 N7262     idem, Rottingetabl. pakhuis "Ratania", Kattenburgerkade 26
 N8988     Naaml. Venn. "Banjoewangi", Suikercultuur Mij., Damrak 20-22
 Z1512     Naaml. Venn. Betonijzerbouw "Holland", (Dir. P.Vis), J. v. Lennepkade 71
   N680     Naaml. Venn. Blaauwhoedenveem, Hoofdkantoor, Singel 206-208
 N2251     [idem]
 N2463     [idem]
 N3836     [idem]
 N5196     [idem]
 N8398     [Idem]
 N3535     Idem, Algem. Handels Entrepôt, Rietlanden
 N8412     Idem, Inspecteur en Adj. inspect. Kant. Handelskade 26-28
 N6025     Naaml. Venn. Blaauwhoedenveem, Chef afd. vervoer, Handelskade 26-28
 N1638     Idem, Handelskade 26-28
 N2464     [Idem]
 N8070     [Idem]
 N1746     Idem, Huiden Etablissement, mag. "Amsterdam", Entrepôtdok
   N139     Idem, Prinsengr. 323
 N6164     Idem, Pakhuis No. 3, Prinsengr. 233
 N7977     Idem, Pakhuis "Texel" O. Entrepôtdok
   N878     Idem, Afd. Kant. v.d. Rotterd. Lloyd, P.H.Kade 121
   N802     Idem, Afd. Ned. Handel Mij.", Keizersgr. 493
N10595   Idem, Houthaven, Tasmanstr. 4
 N4071     Naaml. Venn. "St. Bonifatius", (Dir. W.Th. Th. Schouten), tuindersvereen. exporthandel van groenten,
                 Baarsjesweg D 17, Sloten
 
Z1636     Naaml. Venn. "St. Bonifatius", mesthandel, Sloterstraatweg A19
 N9927     Idem, Pakhuis, Lijnbaansgr. 203
 N8729     Naaml. Venn. boter- en kaash. v/h. M.J. Raadsveld, Nieuwendijk 32
 N3436     Naaml. Venn. Brandstoffenhand., voorh. H.A. Bürmann, Hugo de Grootstr. 112
 Z1131     Naaml. Venn. Brood- en Beschuitbakkerij "Ons beginsel", Corn. Trooststr. 16-20
 N4269     Naaml. Venn. Buffet Mij "Fortuna", Kloven. burgw. 39
 N1283     Naaml. Venn. Cartonnage- en Reclamekaartenfabr., v/h. F.J. Schwendemann, Falckstr. 47 (8-6)
 Z4647     Naaml. Venn. "Cyklon", (voorh. fa. J.L. Geidt), Middenweg 14, Watergraafsmeer
 N8227    Naaml. Venn. Dellih Mij., (Damast en Linnen, Leverantie in huur), Rozengr. 184
 N6516     Naaml. Venn. "de Eendracht", voorh. Beunder en Buiten, in Kol. waren, Prinseneiland 39
 N9773     Naaml. Venn. Eeerste Amst. Oliehandel, Lepelstr. 15
 N7474     Naaml. Venn. Eerste Ned. Celluloidwarenfabr., Keizersgr. 433
   N102     Naaml. Venn. Goederendienst IJmuiden-Amst. "Voorwaarts", Kiosk Pr. Hendrikkade
 N4830     Naaml. Venn. Gordijnenfabr. v. Aug. Kleine, Heerengr. 252
 N3594     Naaml. Venn. Grofsmederij en machinefabr., voorh. H.F. Winthouwer, Slootstr. 12-14 (6-12.30) en 2-6)
 N7732     Naaml. Venn. Handel in Kappersart., voorh. J. Martens & Co., Prinsengr. 475
 N1277     Naaml. Venn. Handel in Visscherijart., voorh Tj. Velthuijsen, Fred. Hendrikplantsoen 13
 Z3827     Naaml. Venn. Handels Mij. voor Textiel-industrie, linnen, Jute enz., Leidschekade 32
 N3750     Naaml. Venn. v/h. E.A. v. Gelder & Zonen, grossiers en fabr. v. gouden-, zilveren werken en
                 diamanten, Raadhuisstr. 4
 N2110     Naaml. Venn. v h. Hendriks & v. Steenbergen, Instrumentmakers, Singel 434
 N2545     Naaml. Venn. Holland-Amerika Industrie Mij., Damrak 95
 N4768     Naaml. Venn. "Hollandia Stoom-rijstpellerij", Beurspassage 8
 N4716     Naaml. Venn. de Holl. Boterboer, Dir. P.J. Hulscher, Marnixstr. 69
 N3811     Naaml. Venn. Holl. Draad- en Kabelfabr., Boorstr. 2, (8.30-5.30, na 5.30 tel. no. N9904)
N10262    [Idem]
N10112    Naaml. Venn. de Holl. Kaas Comp., Prinsengr. 347
 N4853     Naaml. Venn. Importhuis "Gaasterland", Handel in bouwmater., H. Kadijk t.o. 177
 N7987     Naaml. Venn. Import Mij. voorh. M.J.F. Hendrichs & Zn., Singel 294-296
    Z140     Naaml. Venn. Install. bur. voorh. A.B. Kettenes, P.C. Hooftstr. 123
 N4210     Naaml. Venn. Japan Import, (voorh. P. Kuinders), Singel 326 (9-5)
 N6041    Naaml. Venn. Japan en China Import, Dir. P. de Rijke, Achterburgwal 196
 N6937     Naaml. Venn. Kolon. Tabak Imp. Mij., v/h. G. Klomp, Passage Wijnand. Fockink.
 Z4796     Naaml. Venn. Kon. Fabr. v. verbandst., Weesperzijde 99
 N4628     Naaml. Venn. "het Lancet", Sarphatistr. 83
 N4160     Naaml. Venn. Leo Anholt's Lijstenfabr., O.Z. Voorburgwal 93 (8-6)
 N2888     Naaml. Venn. Leydsche Veem, Hoofdkantoor, Heerengr. 344
N10125   Naaml. Venn. Luterma Belge, (voorh. Leijden, v. Beest & Co.) Fabrik. Belijmd hout en Zittingen,
                 Heerengr. 80
 Z3839     Naaml. Venn. Mij. Boerhaavekwartier 1e, 2e en 3e, Fr. v. Mierisstr.8
 Z3839     Naaml. Venn. Mij Borneokwartier, Fr. v. Mierisstr. 8
 Z3839     Naaml. Venn. Mij. Roelof Hartkwartier, Fr. v. Mierisstr. 8
 N9356     Naaml. Venn. Mij t. Expl. v. Limonade Benedictine, Keizersgr. 228
 N7402     Naaml. Venn. Mij. t. Expl. v. Sportterreinen en Wielerbanen, Singel 450
 N4308     Naaml. Venn. Mij. de Koophandel, Paleisstr.10
     K          Naaml. Venn. tot exploit der Nieuwe Amst. Courant, "Algemeen Handelsblad", (Niet voor locale
                 gesprekken). Dir. Ch. Boissevain, N.Z. Voorburgwal
 N3204     Naaml. Venn. Mij. tot voortzetting der Smederij voorh. H.J. Ligtermoed, O.Z. Voorburgwal 96
N10426   Naaml. Venn. Mij. "de Munt", Kalverstr. 226 en Singel 469
 N4400     Naaml. Venn. Machinehandel, voorh. C. v. Kleef & Co., Warmoesstr. 84
 N7689     Naaml. Venn. Mattenhandel "Fortuna", Oude Schans 27
   N858     Naaml. Venn. v/h. G.A. Maint Jr., Apothekersbenoodigdh., ziekenverplegingsart., O.Z. Voorburgwal
                125 (9-6)
 Z4881     Naaml. Venn. v. Motoren ingev. door Willem Remmers & Co., Weesperzijde 144
 N5747     Naaml. Venn. Nederl. Fabr. van Gouden en Zilveren werken, v/h. J.A.A. Gerritsen, Mag. Kalverstr. 49
 N6439     Naaml. Venn. Ned. Lingeriefabr., voorh. L.C.I. Aué, H. Kadijk 19
 Z5311     Naaml. Venn. Ned. Plantenboterfabr., (woonh. Dr. Diedrichs), Valeriusstr. 245
   N993     Naaml. Venn. Ned. Schoenindustrie, voorh. Gebrs. Hoogenbosch, Haarlemmerstr. 115
 Z1692     Idem, v. Woustr. 94
 Z2042     Naaml. Venn. Ned. Tricotfabr. voorh. Valton & Zonene, fabriek Amsteldijk, N. Amstel (kant. v. 8-6)
 N8221     Naaml. Venn. Ned. IJzerhandel, (Chef C. Busser), Singel 178
 Z3265     Naaml. Venn. Noord Holl. Graanhandel, Valeriusstr. 134
   N684     Naaml. Venn. Noord-Nederl. Grint- en Keislag Industrie "Flevo", O.Z. Voorburgwal 127
 N7515     Naaml. Venn. Olifantvloeren, Houtgraniet en Terraszowerken, (Dir. W.F.M. de Buy Wenniger), fabr.
                 Spuistr. 107, kant Spuistr. 150
 N2928     Naaml. Venn. "Palembang"Land-, Hout- en Mijn- Syndicaat, N. Doelenstr. 12-14
N10026   [Idem]
   N457     Naaml. Venn. Reductor Electr. Mij., Prinsengr. 375
 Z4259     Naaml. Venn. Soerabaya Handel en Cultuur Mij., Dir. E.W. Redeker, en I. Mulder, Hoogeweg 23,
                 Watergraafsmeer
 N5019     Naaml. Venn. voorh. Jac. Smit & Co., fabr. en magaz. v. chocolade en suikerwerken, Prinsengr. 36
 N6951     Naaml. Venn. Steenhouwerij, v/h. Scholtz & Burie, Bickersgr. t/o. 74
 N8751     Naaml. Venn. Stoom Meelfabr. "Holland", Zoutkeetsgr.2 (9-6)
 N9694     Idem, Directie, Zoutkeetsgr. 2
 N8988     Naaml. Venn. Suikerfabr. "Bodjong", Damrak 20-22
 N8988     Naaml. Venn. Suikerfabr. "Krian", Damrak 20-22
 N5429     Naaml. Venn. Suikerfabr. "Tjoekir", (gedelegeerde), Singel 397 (bij g. geh. N2178)
       BB     Naaml. Venn. Suikerhandel Mij. Prinsengr. 485-487. (Niet voor locale gesprekken. Aangesloten a.h.
                 locale telefoonnet onder no. N205, N2436 en N10670)
 N6741     Idem, Beurs, nis 2 (1¾-3¼)
 N4966     Naaml. Venn. Techn. Handelsvereen., Kerkstr. 104
 N4554     Naaml. Venn. Theeonderneming "Patoeahwattee", (Dir. Maintz & Co.), Keizersgr. 573-575
 Z5233     Naaml. Venn. H. Tol's Electr. Brood- en Beschuitbakkerij, J. v. Lennepstr. 70
 Z2771     Naaml. Venn. "Het Tooneel", Dir. Willem Royaards, P. Pauwstr 1.
 N8701     Naaml. Venn. Transportondern. "Sperwer", Amstel t/o. perc. 216 (hoofdkant. Tel. No. Z5048)
 Z2943     Naaml. Venn. Verffabriek, voorh. A. Pleging & Co., (Dir. W.F. Bijvoet), da Costastr. 110. (Kant. Tel.
                 No. N839)
 Z5095     Naaml. Venn. "Victoria", Stoomwasscherij, v. Speijkstr. 32-40
 N2779     Naaml. Venn. Vitrage-Weverij "Anglo-Holland", Singel 40
 Z1472     Naaml. Venn. "de Vijl", mag. v. ijzerw. , Overtoom 95
 N5008     Naaml. Venn. Vruchtensiroopfabr. "Holland", Kerkstr. 170
          H     Naaml. Venn. Westersuikerraffin., Spaarndammerstr. 26 (Niet voor locale gesprekken. Aangesloten
                 a.h. locale telefoonnet onder No. N795)
 N2694     Naaml. Venn. Witsenburg Jr.'s Agentuur en Commissiehandel, Keizersgr. 28-34, (8-6)
 N4499     Nabarro, Gerard, Agentuur en commissieh., O.Z. Voorburgwal 117. (9-6)
 Z4803     Nabarro, Leopold, Agentuur, import, export, Hoogeweg 37, Watergraafsmeer
 N4108     Nabarro & Zn., M., Imp. v. Amer. art., N. Heerengr. 85
 N5327     Nabarro & Co., S., Grossiers in zijden stoffen en mode art., Heerengr. 290 (9-6)
 N1437     Nachenius & Zn., Kerkstr. 21
 N5234     Idem, Effectenbeurs. ( 1½-2¾)
   Z629     Nachenius, A. de Bijll, O. Nassaulaan 46 (kant. Tel. No. N1437)
    Z167    Nacht-, dag- en avondbewaking v.d. Ned. BewakingMij., Willemsparkweg 89
 N9365    Nagel, G.B., in manufact., kant. Haarlemmerdijk 164
 Z3366    idem, Kinkerstr. 127-129
 N6410    Nagel, W.F., Koffiesiroopfabr., Warmoesstr. 31 (9-3.30)
 N4676    Nagel & v. Es, Vleeschh, Prinsengr. 600
 N5257    Nagtegaal, G.de, Heerengr. 455
 N4394    Nagtglas Versteeg, C.D., bur. v. Electr. Inspecties en Adviezen, Heerengr.134
 N1689    Nahuijs, H.A. v., in Brandstoffen, Cruquiusweg, terrein H.IJ.S.M. (6-6)
 Z2178    Nahuijs, H.J., Café "Rembrandt", van Woustr. 111
 Z1709    Namias, Jos. A., Makelaar, Spinozastr. 31
 N7926    Nanninga, Carl H., Broodbakkerij, Heerengr. 300
 Z1780    Napel, D. ten, Café Schinkelhaven, Dubbele buurt 124
 Z3969    Nassau, Julius, O. Nassaulaan 60
   N631    Nathusius, B., Heerengr. 476
N10306   Nat. Alg. Levensverz. Mij., bijkant., Heerengr. 626
 Z2839    Nat. Arbeids-Secretariaat, Potgieterstr. 27
 N9065    Nat. Bank v. Belaste Waarden, (dir. Mr. H.J. Loman, H.D. Heukers en Mr. G.E. Kronenberg),
                 Heerengr. 420
   N468    Nat. Borg-Mij., Heerengr. 380
 N2175    Nat. Hypotheekbank, hg465 (9-4)
    Z568    Nat. Kolenhandel, Naaml. Venn., Ruysdaelstr. 104-106 (8-6)
 N2664    Nat. Levensverz.-Bank, Bijkant. en inspectie, Dir. H.B.M. Sinnige, Koningsplein 11. (na 5 u. tel.
No.
   
              Z1431)
 N5395    Nat.
Scheepsverband, Heerengr. 136
 N2368    Nat.
Voorschotbank, Dir. Mrs. D.A.Ribbe en Eijlard v. Hall, Keizersgr. 126 (9-12, 1-4)
 N6994    Nat. White Oil Cy. Ltd.
Petroleum import, dir en admin., Paleisstr. 14. (9-5.30 daarna te. No. Z449)
  
   N82    Idem, Expeditie. (9-5½ daarna Z449)
 N7554    Nat.
Zee- en Brandassurantie Mij., Rokin 69
 N1736    "Natura artis Magistra", Pl.
Kerklaan 4
 N5725    Nauta en Haagen, Zincopraphen, Prinsengr.  780
 N2626    "Nautica"Techn. Scheepv. Bur. (dir. J.H. Bergmann & G.S. Vlieger), Pr. Hendrikkade 106
 N6688    [Idem]
 N7467    Neck, J.C. v., Vleeschh., Cz. Peterstr. 122
 N6904    Nederhasselt, Mej. A., Keizersgr. 593
 N1953    "Nederland", (Naaml. Venn. voor Levensverz.), Heerengr. 554a (9.30-4.30
 N1155    Nederlanden", "de, Levensverz.-Mij., Heerengr. 100
 N2367    Nederlanden v. 1845", "De, Assurantie Mij tegen Brandschade en op het Leven, Sophiaplein 2
                 (9.30-5)
 N3532    Ned. Administratie- en Trustkantoor, Heerengr. 472
   N116    Ned. Amerik. Land-Mij., Heerengr. 444
N10234   Ned. Anthraciethandel Mij., H. Kadijk 177
N10300   [Idem]
 N8259    Ned. Assurantie Compagnie te Amsterdam v. 1776 Beurspassage 8
   N275    Ned. Bank, Rokin 127-129. na 5.-nm. en vóór 9.-vm. N275
 N3296    [Idem]
 N6381    [Idem]
 N6380    Idem, Uitsl. Kassier-generaal
 N7857    Ned. Bank voor Algem. Crediet, Heerengr. 452
 N4246    Ned. Bank van Verzekering,Heerengr. 452 (10-5)
     N85    Ned. Bank voor Zuid-Afrika, Keizersgr. 389
   N474    Ned. Bell Telephoon Mij., Damstr. Passage Wijnand Fockink
 N9174    Ned. Betonijzerbouw, N.V. Raadhuisstr. 35-37 Directie en Administratie
 N3572    Idem, Techn. bureau
 N5554    Idem,  Afd.  waterbouw en Siegwartbalken
 N2845    Ned. Bouw Mij., Amstel 342
 N1243    Ned.
Brandassurantie-Mij. "de Salamander", Prinsengr.  701 (9-5)
 N1909    Ned. Brandassurantie-Mij. v. 1842, Heerengr. 456
 N6423    Ned. Brand Verz. Mij., Singel 512
 N1935    Ned. Brandw. Genootschap, (opgericht anno 1821), Prinsengr.  761
 N5370    Ned. Buffet Mij., Prinsengr. 1037
 N5872    Ned. Cartonnagefabr. voorh. P.J. Zürcher, (A.F. Zürcher), Looiersgr. 68 (8-7)
 N4878    Ned. Confectie Industrie, de, fabrik. v. lingerieën en schorten, Prinsengr.  854
 N3554    Ned. Coöp. Transito Mij., Algem. Hand. Entrepôtdok, pakhuis "Maandag
   N189    Ned.-Duitsche Transp. Mij., Cargadoors en expediteurs, Handelskade Rijnloods. (9-5.30)
 N1395    [Idem]
 Z4391    Ned. Fabr. v. Hoog- en Laag-spanningsapparaten, Ringlaan
 Z1954    Ned. Fabr. v. Bronswerken, (voorh. Becht & Dyserinck), Dir. en afd. klachten, Stadhouderskade
                80-81
 Z1133    Idem, Admin., elctr. afd., Centr. verw., fabr. en magazijn
 N1601    Ned. Fabr. v. turnart. en Schoolmeubelen, voorh. J.H. Keunen, 2e Leeghwaterstr. 5
 Z5215    Idem, privé, Linnaeuskade 14, Watergraafsmeer, (na 6 uur nm.).
 N1742    Ned. Fabr. v. Werktuigen en Spoorwegmat., Directie, Secretaris, Hoofdingenieur, kantoren,
                 expeditie, teekenbureaux voor interloc.gesprekken bij voorkeur N6256 en N10438, Oostenb.
                 middenstr. 62
 N6256    [Idem]
N10438   [Idem]
 Z3360    Ned. Fed. Bond. v. Gem. werklieden, (afd. Amsterdam), Agatha Dekenstr. 4
 N8992    Ned. Financiëele Mij. voor Canada, Keizersgr. 529
 N3598    Ned. Financier, De, Dag. Beurscourant, Warmoesstr. 174
 N5233    Ned. Gas-Electrique Mij., Prinsengr.  808
 N1035    Ned. Gasgl. Mij., voorh. I. Selten, Filiaal Utrechtschestr. 2. (8-9)
 N3064    Ned. Glasverz. Mij. "Noord-Holland", Amstel 77
 Z2556    Ned. Goederen Termijnhandel, den Texstr. 57
 N7215    Ned. Grondbriefbank, Heerengr. 495
 N7979    Ned. Handel Mij., Heerengr. 466 (9.15-5). (voor interl. gesprekken)
   N330    Idem, Afdeelingen
 N3237    [Idem]
 N4955    [Idem]
 N8668    [Idem]
 N8669    [Idem]
 N4954    Idem,  Directie
 N1098    Idem,  Pakhuis "Indië, Keizersgr. 493
N10607   Ned. Hoedenfabr., "Konijnenstr. 9-11
 Z4563    Ned. Hout- en heipalen-Mij. (W.Kouw), woonark Nieuwediep b/h. Merwedekanaal
 Z3452    Ned. Houth. Mij. Overt. 469
 N5380    Ned. Huistelefoon Mij., Frederiksplein 28
 N6200    Ned. Huistelefoon Mij. "Matovani", Dir. J. Scheltema E.T., Singel 284
 N1980    Ned. Ind. Brandwaarborg Mij., Singel 262
 N6492    Ned. Ind. Eff. en Prolongatiebank, Agentsch. Keizersgr. 573-575
 N9316    Ned. Ind. Escompto-Mij., Agentschap, Keizersgr. 573-575 (9.30-5, na 6 uur Tel. No. Z712)
 N6492    [Idem]
 N4835    [Idem]
 N9359    Ned. Ind. Grond Crediet Bank, Paleisstr. 10-12
 N9802    Ned. Ind. Handelsbank, Singel 250 (9-5)
 N9803    [Idem]
 N9804    [Idem]
N10273   Ned. Ind. Im- en Export Mij., "Atlantic", Heerengr. 278
 N9802    Ned. Ind. Landbouw Mij., Singel 250
 N9803    [Idem]
 N9804    [Idem]
 N9993    Ned. Ind. Levensverz.- en Lijfrente Mij., (Vert. J.P. Meijer), Weteringschans 229
 Z5094    Ned. Ind. Mij. tot voortz. der zaken v.d. Linde & Teves & R.S. Stokvis & Zonen Ltd., J.W.
                Brouwersplein 2 kant v. 9-12½, 1½-5½, Zat. van 9-1)
 Z2455    [Idem]
 Z2279    [Idem]
 Z2532    [Idem]
 Z2243    [Idem]
 N8925    Ned. Ind. Portland Cement Mij., (Dir. Gebr. Veth), P.H. kade  123 (9-6)
 N9802    Ned. Ind. Spiritus Mij., Singel 250
 N9803    [Idem]
 N9804    [Idem]
N10523   Ned. Israël. Armbestuur, N. Keizersgr. 104-114
 N4733    Ned. Israël.Jongens Weeshuis, Zwanenburgerstr. 20
 N5653    Ned. Israël. Hoofdsynagoge, Secretarie, J.D. Meijerplein 4
 N5673    Idem, Thesaurie, J.D. Meijerplein 10. (9-4, Zaterdags gesloten).
 N9697    Ned. Israël. Meisjes Weeshuis, Rapenburgerstr. 171
 N1710    Ned. Israël. Oude Mannen en Vrouwenhuis, N. Keizersgr. 104-110
 Z3870    Ned. en Koloniale Bank voor Handel en Landbouw, Westeinde 7
N10720   Ned. Kunsthandel, (Th. Vlas), Rokin 68
 N5031    Ned. Levensverz. en Lijfrentebank, Heerengr. 148a (9-5)
 Z1414    Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond, (bondsbestuur), Alb. Thijmstr. 5
 N4110    Ned. Lood- en Zinkpletterij, voorh. A.D. Hamburger, Binne Amstel 198
 N8617    Ned. Lloyd, Heerengr. 248
     N84    [Idem]
   N468    Ned. Mij. v. Brandverz. te Tiel, J. v. Thiel en H.E. v. Dam) Heerengr. 380
 N5431    Ned. Mij. v. Centr. Verwarming, O.Z. Voorburgw. 95. (9-5.30)
 N8059    Ned. Mij. voor Havenwerken, Amstelstr. 32
 Z4428    Ned. Mij. v. Monierwerken "de Amstel", Omval Jaagpad C87. O. Amstel. (na 5 u. Z4911 of Z2563)
 N5368    Ned. Motorwielrijdersvereen., Secretariaat, Rokin 55 (9½--1, 2½-5)
 N4997    Ned. Nering en Bedrijfsverz., Heerengr. 141-145 (9-5)
 N9507    Ned. Nieuw-Guinea Handel Mij., Import- en export, N. Doelenstr. 12-14
 Z3053    Ned. Onderwijzers Genootschap, Hoofdbestuur, 1e Weteringplantsoen 28
 N7071    Ned. Patent-Bureau, Heerengr. 564 (9-12, 2-5½)
 N9373    Ned. Plaatsing- en Inform.bur., Spiegelstr. 10
 N3244    Ned. Plantenboterfabr. Rokin 75/79
 N8919    [Idem]
 N4178    Idem, Fabriek, Buiksloterhampolder 30
 N8159    [Idem]
 Z3813    Idem,  H.A. v.d. Wall Bake, Directeur, partic., Koninginneweg 48
 Z3365    Idem, P.Pollatschek, Directeur, partic., Prinsengr. . Hendriklaan 36
 N6079    Ned. Poets-Crêmefabr. "Triumf", Kant. Keizersgr. 190
 Z4571    Ned. R.K. Metaalbewerkersbond, Eikenweg 17
 N6165    Ned. R.K.Volksbond, (Afd. Amst.), Heerengr. 489
N10216   Ned. -Russische Handels Comp., Export, Import, Spuistr.34
 N1616    Ned. Scheepsbouw-Mij., 3e Conradstr. (voor interloc. gesprekken bij voorkeur  N6256 en N10438
 N6270    [Idem]
N10210   Idem, Afd. dokbouw, Baggerbergpl. Oranje Sluizen
 Z2639    Ned. Schildersgezellenbonb (sic!), 1e Helmerstr. 78
 N7012    Ned. Schrijfmachinehandel, Heerengr. 329
 N3843    Ned. Sigarenfabr., Spaan & Bertram, Haarlemmerstr. 123-127. (9-5)
 N7276    Ned. Sigarenmakers- en Tabakswerkersbond, (Hoofdbestuur), Reguliersgr. 80
 N4545    Ned. Spaar- & Incasso Bank, Leidschegr. 12 (9-6)
   N911    Ned. Spaarkas", "de, Rokin 95
   N364    Ned. Sport, Redactie en Administratie Warmoesstr. 149-151. (9-5.30)
 Z5023    Ned. Sportpark, Amstelveenscheweg
 N2938    Ned. Surinaamsche Goud Mij., Dir. Dr. J.D. Otten, Heerengr. 259
 N5603    Ned. Tabakshandel-Mij., Kantoor, Nes 39. (9-5.30)
 N3163    Idem,  Pakhuis, Prinseneiland 77.
 N5742    Ned. Thee-Mij., Naaml. Venn., Prinsengr. . Hendrikkade 173
 N8992    Ned. Transatlantische Hypotheekbank, Keizersgr. 529
 N7351    Ned. Transport en Liftenindustrie, H. v.d. Bogaard & Co.). Prinsengr. 575
 N7154    Ned. Trust-Mij., Keizersgr. 391
 N6265    Ned. Veem, Naaml. Venn., Hoofdkantoor, Achterburgwal 177
 N1620    Idem, Algem. Handelsentrpôt, Rietlanden
 N1051    Idem, Gebouw "Oranje Nassau", v. Diemenstr. 10
 N1632    Idem, Koffiepellerij, Uilenburgerstr. 3
 N7177    Ned. Verbond v. Vakvereen., Reguliersgr. 80
     N88    Ned. Verzekerings Mij., Heerengr. 456
N10075   Ned. Verz. Mij "Unicum", Prinsengr. 673a
 N1984    Ned. Voorschotbank, De, Frederiksplein 51
 N2177    Ned. Zuid-Afrik. Hypoth. bank, Heerengr. 477
 Z4325    Neef Lzn., C. de, Aannemer, Commelinstr. 36
 N6681    "Neerlandia", Fabr. v. Melkproducten, Prinsengr.  1109 (5 vm.-7 nm. Zondags 5-7, 10-12 m.)
 N8555    Neeter-Chapon, S., Kruideniersw., en Comest., Pl. Muidergr. 53
 Z2507    Nefkens, Fa. Gebr. Adler automobielen, Jac. Obrechtstr. 26
 N7111    Neher, C., Kistenmaker en timmerman, Spaarndammerstr. 151
 Z2385    Neidig & v. Elven, Stoomwasscherij "het Zuiden", N. Tolstr. 68. (7-7)
 Z5041    Neijenhoff, G.W. v., Comm in eff., Joh. Verhulststr. 73
 Z1420    Neiszen, C.J., Adj.-Ingenieur. Gem. Tram, Valeriusstr. 45
 Z2607    Nelissen, G., Kol. waren, v. Woustr. 22
 N7629    Nelle, de Erven de Wed. J.v., Tabak, Sigaren, koffie en thee, K. Prinsengr. 10 (9-5)
 N7074    Nep Steeman, H.F., 2e Ned. Glazenwasscherij, Zandh. 14
 N4657    "Neptunus", N.V. tot bouw en expl. van huizen, Rokin 30
 Z2180    Nerden & Preso, Diamanten, Gov. Flinckstr. 357
 N2081    Nering Bögel, G.A., Nieuwe Prinsengr.  53-55 (9.30-5.30)
 Z1630    Nering Bögel, W., Partic., Fr. v. Mierisstr. 18
 N8021    Nestelroy & Co., H.J., Papierwarenfabr., Planciusstr. 15
 Z1200    Neter,I., Handelsagent, Corn. Schuijtstr. 7
   Z929    Neuberg, Emil, v.  Eeghenstr. 91
   N575    Neuberg & Sohn, Louis, O.Z. Voorburgwal 235. (9-5)
 N1448    Neuberg & Sohn, Louis, N. Teertuinen 11-14
 N8194    Neuberger & Co., Fa., fabr. v. sportart. en schoenwerk, O.Z. Voorburgwal 119
 N2239    Neuchatel Asphalte Comp. Lim., Damrak 74. (9-6)
 Z4014    Neujean, C.C., Apotheker, Linnaeusstr. 23
 N4242    Neumann & CO., M.B., Agent v. buitenl. huizen, Brouwersgr. 53 (8.30-6)
   Z880    Neumeijer, Jr., L.J., M.H. Trompstr. 16, Sloten
 N5676    Neustadt, M., Dameskapper, N. Heerengr. 51
 N8541    Neutrale Vakbond "Onze Belangen", Rembrandtsplein 22
 N3893    "Newsburg", Mij., Uitgevers- en publiciteitsbur., Keizersgr. 410
 N2271    "New-York" Life Insurance Company, Keizersgr. 455
 Z4044    Nie, Emil J.v., In dameshandwerken, Depôt chem. wasscherij en ververij Joh. Verhulststr. 105
 Z1750    Nie, G.A. v., in fijne vleeschw 1e Const. Huygenstr. 101
 N8757    Nie, J.G. v., Banketbakker, Vijzelgr. 15
 N2836    Nie, W.F.K. v., Restaurant "Het Gouden Hoofd", Rembrandtplein 37-39
 N8054    Nieber, J.K. Banketbakker, Weteringschans 211
 N2788    Nieberding en Meijer, Kooplieden, N.Z. Voorburgwal 150 (9-6)
 N1081    Nieberg, G.B., Heerenhoeden en regenjassen, Rokin 104
 N8875    Nieberg, O.H. Heerenmodemag., Utrechtschestr. 15-17
 Z1828    Niederländer, R., Koffiehuishouder, Ceintuurbaan 91
 Z5140    Niekerk, H.W.E., Theeroom Leidschekade 83
 N2257    Nielsen, Axel P., Kantoor Rokin 10
 Z2102    Niesel, Axel P., Nic. Witsenkade 32
 Z3863    Nieman, E., Koopman, Wanningstr. 13
 Z5051    Nieme, Fa. C., Rijwielfabr. en herstelplaats "Aeroplaen", v. Ostadestr. 317
 N9224    Niemöller, Fa., Broodbakkerij, St. Nicolaasstr. 48
 N6199    Niemöller, Carl, Bakkerij, Damstr. 32
 Z1955    Nienaber, D.R., Makelaar, 2e Const. Huygensstr. 83
 N4314    Nienaber, K. Theod., Makelaar, bouwkundige en in assurantiën en hypotheken, Prinsengr.  797
   N234    Nienhuijs en Hesterman, Rokin 87
 Z1633    Nienhuis, J. M., Fruith. Hendr. Jacobszstraat 8
 N4229    Niermans, H.P.M., (J.J.C. Kruls), Banketbakkerij, Utrechtschestr. 111
 N4327    Niermans, W.D., Ingenieur, Vert. der Machinefabr. L.A. Riedinger A.G., Keizersgr. 347
 N7264    Niermeijer, Gebr., Verlicht. art., glas, aardewerk, emaille, Heerengr. 15
 N7419    Nierop, Fa. K., Sigarenh., N.Z. Voorburgwal 228
 N1226    Nierop, Mr. A.H. v., Keizersgr. 482 (9-12.30 en 1.30-4)
   N238    Nierop, Mr. F.S. v., Dir. d. Amst. Bank, Sarphatistr. 1
 Z5015    Nierop, Mr. H.A. v., Adv.- proc., Joh. Vermeerstr. 20
     Z40    Nierop, L.B. v. Museumplein 11
 Z1639    Nierop, S.L. v. O. Nassaulaan 9
 N4286    Nierop & Co., v., Bankiers en Comm. in eff., Heerengr. 380-382
 N4288    [Idem]
 N3860    Idem,  uitsl. onder beurst.
 N9139    Nierop & Co., Ed. L.v., Japansche Handelsvereen., Leidschegr. 17
 N5864    Nierop & Co., S.L.v., Exporteur, Heerengr. 573 (9-6)
 Z1056    Nierstrasz, B., Dir. Holl. Stoomboot Mij., P.H. Laan 26
 Z4048    Nierstrasz, P.A., Industr. gedel. Comm. Trustées kantoor, Dir. Brigano Mij., Langeweg 25,
                Watergraafsmeer, (kant. Dam 6, tel. No. N10045)
 N7163    Nierstrasz, Techn. bur. voorh., Pl. Middenlaan 62 (8½-5, Zat. 8½-12)
 N2783    [Idem]
   N916    Nietvelt, A.W., kantoorboekh., Nieuwendijk 178
   N236    Nieukerken, Mr. K.J. v., Advoc. & Proc., Dispacheur, Prinsengr. . Hendrikkade 34
 N1155    Nieukerken, Mr. K.J. v., Heerengr. 100
 N2894    "Nieuw Engelenad", Heeren en Kinder kleedingmag., Singel 472-496
 N4340    Nieuw Israël. Weekblad, (Uitgever J.L. Joachimsthal), Jodenbreestr. 63
N10045   Nieuw Ned. Trustee's kantoor, Trust en Admin. Kant., Dam 6
 Z3855    Nieuwe Coöp. Keuken, Nassaukade 446a
 Z4756    Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank, Inspecteur A.Willing, den Texstr. 3
 N7051    Nieuwe Israël. Vleeschhal, N. Kerkstr. 102-104
   Z844    Nieuwe Huish. school, Directrice G. Oldenboom, Gabr. Netsustr. 8
 N9086    Nieuwe Kerk, kosterij, Eggertstr. 6, Dam.
 N1321    Nieuwe Muziekhandel, De, Heiligenweg 5
 N7427    Nieuwe Muziekwinkel", "de, Utrechtschestr. 39
 N1480    Nieuwe Ned. Hypotheekbank, Heerengr. 560 (9-4)
 Z3847    Nieuwe Ned. Tooneel Ver. (Dir. B. Delmonte), kant., 2e Swelinckstr. 9
 N5755    Nieuwe Rijnvaart Mij., IJ-kade tevens cargadoor Bordeaux lijn K.N.S.M
 N4458    Idem, woning Admin. Binnendijk, Heerengr. 418, na 6 uur
 N7407    Idem,  Laadmeester, O. Handelskade 12. (7 n.m.- 6 v.m.
   N614    Nieuwe Rotterd. Courant, Administratie, Rokin 47
 N6014    Idem,  Redactie, (na 10½ uur n.m., Z541
 N9073    Nieuwendammer Stoomb. dienst, wachtkamer, Oostelijke viaduct t/o de Schreierstoren
 Z4074    Nieuwendijk, Anton, Varkenssl, Wakkerstr. 13. Watergraafsmeer
 Z2849    Nieuwendijk, J., Café "Amstel Quelle", Overtoom 428
 N6031    Nieuwendijk, W.A., Varkenssl., 2e Rozendwarsstr. 12
 Z3205    Nieuwenhuijs, Jam, Lood- en Zinkwerker, Corn. Schuytstr. 28
 N3505    Nieuwenhuijs Jr. & Co., J.H., Fabr. v. verduurz. levensmidd., Gelderschekade 113
 Z3758    Nieuwenhuis, Corn., Banketbakker, Nassaukade 177
 N9664    Nieuwenhuis, H.I., (voorh. Gebr. Carno), Hoedenfabr., Passeerdersgr. 24-26
 N1513    Nieuwenhuis, J.A., Hoofdbrandmeester, Prinsengr.  237
   Z677    Nieuwenhuis, J.G., Banketbakker, J.W. Brouwerstr. 34
N10303   Nieuwenhuis, L., Banketbakker, Singel 385
 Z3635    Nieuwenhuis, W., Agent v. buitenl. huizen, J.W. Brouwerstr. 36
 Z4387    Nieuwenhuijsen, A.J.H., Deurwwaarder, Linnaeusstr. 51
 N8732    Nieuwenhuijsen, L. v.d., "het Jagershuis", Rokin 118
 Z5078    Nieuwenhuizen, Mevr. Wed. Ceintuurbaan 366
 Z3269    Nieuwenhuizen-Klijn, Wed. G.J.C. v.d., partic., Vondelstr. 170
 N2660    Nieuwenkamp, W.O.J., Import, provisiën, export, Prinsengr.  317-319. grossierderij
 N5839    Idem,  export
   Z171    Nieuwenkamp, Fernande, Leerares ademgymnast. en hyg. spreken, P.C. Hooftstr. 181 (12.30-1.30)
 Z3207    Nieuwenkamp Kotting & Zn., C., Mag. v. witte goederen, uitzetten, luiermanden enz., Galerij P.v.V. 29
   Z939    Idem,  Willemsparkweg 5
 Z3099    Nieuwhof, P.B., Lood- en Zinkwerker, Kwakerstr. 14
 Z2703    Nieuwland, G., Oheghenstr. 19
   N540    Nieuwland & Zn., Heerengr. 265
 N9973    Nieuwmeijer & Co., Techn. bur., Leliegr. 51
 N6844    Nieuwsblad voor den Boekh. Spuistr. 155
   N418    Nieuwsblad voor Nederland, Directie N.Z. Voorburgwal (Concordia)
 N7947    Idem,  Redactie N.Z. Voorburgwal, (Concordia)
 Z4418    Idem, Commelinstr. 27, Bijkant.
 Z1428    Idem, Amstelv.weg 139, Bijkant.
   N221    Nieuws v.d. Dag, Dir. en Adm. N.Z.Voorburgwal 187
   N304    Idem, Redactie N.Z.Voorburgwal 187
   N108    Nieveen & Cie., Makelaars, P.H. Kade 137
 N9915    Niezen Azn., A., Boter- en Kaash., Buiten Bantammerstr. 6
 Z1117    Nifterik, W.A.G. v., bur. voor boekhouding en Controle, Jac. Obrechtstr. 8
 N7913    Nifterik, P.H. v., Architect, Hermietenstr. 1
 N6399    Niggebrugge, H.H., Leliegr. 52
 Z4843    Nijburg, L., Joh. Vermeerstr. 50
   Z741    Nije, J.J., Handelsagent, P.C. Hooftstr. 139
 N8635    Nije, J.P., Reguliersdw.str. 86
 Z1824    Nijenhuis, G.J., (fa. Nijenhuis & v. Lochem), Koninginneweg 261
   N614    Nijgh & v. Ditmar's Algem. Advertentie bur., (filiaal) Rokin 47
    Z168    Nijhoff, Paul, O. Nassaulaan 11
 Z5366    Nijhuis Mr., G.W., Adv. en proc., Vondelstr. 126
 N2082    Nijkerk, B.J., N. Achtergr. 182
 N7056    Nijkerk, B.M., Sarphatistr. 79
 Z1158    Nijkerk, Hertz, Mevr. J.B., Nic. Maesstr. 110
 N3944    Nijkerk, H.M., Makelaar, Pl. Franschelaan 34
 N4952    Nijkerk, K., Sarphatistr. 51
 N1895    Nijkerk, E., Diamantzagerij, Valckenierstr. 81
 N5802    Nijkerk & Co., M.B., in granen, O.Z. Voorburgwal 290
 N6530    [Idem]
 N6531    [Idem]
 Z2015    Idem, (Ph. Philips), Stadhouderskade 149. (na 6 uur
 Z1114    Idem, (J.Polak), Joh. Verhulststr. 141
 N6489    Nijkerk & Zonene, M.E., in Verlicht. art., Waterlooplein 41
 N4552    Nijland, A.A.J., Tandarts, Prinsengr. 806
 Z3927    Nijman, A., Houtkooper, da Costastr. 82-84
 Z1820    Nijman, A.J.N., Koningslaan 42
 Z2595    Nijman, Joh. Th., Bouwk. makelaar en taxateur, bijkant. der Insulaire Hypoth. Bank, Ceintuurbaan
                193 (9-5)
 Z2721    Nijman, Dames M.C. en C.L., Vondelstr. 146
 N1617    Nijpels & Co., Comm. in eff. Heerengr. 504
 N6761    Nijs & Co., de, Singel 78
 N3480    Nijssen, P., Keizersgr. 243
   N292    Nilsson & Lamm, Fransche Boekhandel, Damrak 62
 Z2763    Nink, A., Geld. Vleeschh., Hemonystr. 52
 N4837    Nispen, Jhr. P.O. v., Notaris, Prinsengr.  574 (9.30-5)
 N8219    Noach, M., Horlogemaker, gouden en zilverwerken, Amstelstr. 25
 N4236    Noack, E., Fijne vleeschw. en comest., Hoofdkant., Warmoesstr. 12
 N1957    Idem, Filiaal, Nes 9
 N5956    Idem, Filiaal Reguliersbreestr. 8
 N8206    Nöggerath, F.A., Reguliersbreestr. 34
 Z4951    Idem,  Bioscope-atelier, Nic. Witsenkade 3
 N2403    Idem, Filmverhuurkant, Wagenstr. 2a
N10214   Idem, Filmfabr., Reguliersdw.str. 117-119
 Z1544    Nöhr, J.H.C.F., Partic., O. Nassaulaan 52
N10497   Nollen, G., koelhuis, Abattoir
 N7829    Nollen, voorh., E.W. Dieperink, Banketbakker, Blauwburgwal 21
 Z3979    Nollen & Heijmerink, Aannemers, kantoor, 1e Helmersstr. 269
N10445   Idem,  bouw Plantenboterfabr. Overzijde IJ
  N2729    Nolles, D.R., Schuitenvoerder, Achterburgwal 211
    Z305    Nolte, C.F., in Kol. waren, Jac. Obrechtstr. 8
N10617   Nolte, H.G.M., Caféhouder, Kerkstr. 377
      Z43    Nolte, H.J., Willemsparkweg 135
 N5815    Nolte, J.G., Handelsagent, Westerdokstr. 13
 Z4841    Nolte, H.J. Makelaar en aannemer, Nieuwew 17, Watergraafsmeer
 Z5154    Nooij, Alb., partic., Oosterpark 17
   Z780    Nooij, G., Partic., Roelof Hartstr. 121
 Z1385    Nooij, H. de, Decoratie- en huisschilder, Hondecoeterstr. 15
 Z4211    Nooij's Bedden- en Tapijthandel, Dapperstr. 57-59
 Z3524    Idem,  Kinkerstr. 209-213
 N8915    Idem,  Weesperstr. 109-113
 Z3658    Nooij's Manufact. handel, Kinkerstr. 167-171
 N7101    Idem, 2e Nassaustr. 27
 Z3659    Idem, v. Woustr. 61
 Z5153    Idem, privé, Oosterpark 17
 N7735    Nooijer, Jr. P.F. de, Loonlingerie-confectionnair, Looiersgr. 39
 N2221    Noordbeek, J. H. de Pont, Deurwaarder b.d. Arr.-Rechtbank, kant. Keizersgr. 421
 Z1299    Noord-Brab. Schoenen Mij. "de Concurrent", Ferd. Bolstr. 79
 N9597    Noordendorp & Dros, Techn. Advies en intern. patentbur., ingenieurs, Heerengr. 125
   N401    Noordhoff, Firma J.J., in Manufact. 2e Tuindwarsstr. 2
 N3659    "Noord-Holland", Boterinrichting fa. Noé, Staalstr. 26
 N7944    Noordholl. Kolenhandel, Spuistr. 287
 N2164    Noord Holl. Tramw. Mij., Personenvervoer-Station en Directie, Stationsplein 10 en Overzijde IJ.
 N2574    Idem, Goederenvervoerstation en Directie
 N7793    Idem,  Buffetten
 Z2090    Noorlander, Willem, Architect, Ceintuurbaan 340 (9-5)
   Z795    Noorlander, Willem, Directie woningbouw "Rochdale", keet Hasebroekstr.
 Z3682    Noorman, K.H., Confiseur, 3e Helmerstr. 47d
 Z3796    Noorman, K.H., Banketb. en kok, 1e Const. Huygensstr. 71
 N5065    Noort, G.C. v., Pastoor, Prinsengr.  754
 Z2252    Noort Sr., H., Zuiveraar van Stads-, rijks- en part. gebouwen, Ger. Doustr. 147
 N5208    Noort, Ds. J.J. v. Nassaukade 82
 Z4122    Noort Jr., N.M., Behanger, zuiveraar, Laing's Nekstr. 46
N10582   Noort, Hartog, Zuiveraar van gebouwen en behanger, Ger. Doustr. 147
 Z1267    Noort, N.v.d., Perz. stopinr. Behangerij, Kanaalstr. 175
 Z2238    Noort v. Straten Jr., M.M., zuiveraar v. gebouwen, Ger. Doustr. 143
                Noort v. Straten, Magazijn v. Behnagselpapier, Ger. Doustr. 143
                Noort v. Straten, M., Behanger en Zuiveraar, Ger. Doustr. 143
 N7973    Noortman, fa. Wed. H.J., Goederenvervoer en kruierij, O.Z. Voorburgwal 70
 N5831    Noorweegen, Wed. P.W., Frederiksplein 24
 Z2679    Nooteboom, A., Sigarenmag., Amsteldijk 25
   Z268    Noothout, A.M.A., Willemsparkweg 164
 Z2120    Noothoven v. Goor, J.M.,Saphatikade 10
 Z1226    Nop-Schadd, Wed. P.v., Weteringschans 116
 N6590    Nopol, Fa. A.J., Lompen-, beenderen- en metaalhandel, Houtkopersburgwal 1. (7-1 en 2-7 Zaterd.
                 gesloten)
 N6587    Nopol, L.B., Koopman in diamanten, N. Keizersgr. 58
 N6547    Norddeutscher Lloyd, Gen. agent v. Holl, Kalverstr. 64
   N207    Nord Thomson, J.P., Ned. Chemischefabr., Keizersgr. 382
   Z225    Nord Thomson, J.P., Consul-generaal v. Perzië, v. Eeghenstr. 72 (10-1)
 N5986    Norden, A., Vleeschh. en in meat preserve krystall, Staalstr. 6
 N6480    Norden, Dr. A., Arts, O.Z. Voorburgwal 185
 N6785    Norden, Dr. S. A., Arts P.H. Kade 122
 N7302    Norden Izn., Simon v., Loon-Confectiefabr., Snoekjesgr. 8-10. (8-6, Zaterd. gesl.)
 N1088    North British and mercantile Insurance Comp., Heerengr. 440
 N2114    North-Western and Pacific Hypotheekbank, N.Z. Voorburgwal 169
 N4851    Nortier & Co., Djatihouthandel, Damrak 28-30
 Z3773    "Nosokomos", Secret. en redactie, Nic. Maesstr. 85. (9-12, 2-5 Zat. 9-12)
   Z656    "Nosokomos", Adres-bureau voor partic. verpleging, Mej. M.G.E. Brugman), v. Baerlestr. 20
 Z1526    Notten, M.v., Prinsengr. . Hendriklaan 23
 N2438    Notten, M.v., Prinsengr. . Hendriklaan 23
 N2438    Notten, P.v., Keizersgr. 604
 N5335    Nova, A.L., Gem.-arts 1e afd. Damrak 8
 Z2107    Nova, D.A., (fa. D. Lutomirski) comm. en makelaar in eff. Nic. Witsenkade 33. kant. tel. No. N515
   Z114    Nova, Gebr., Meubelfabr. behangers en stoffeerders, Hobbemastr. 2a (8½-9)
 N2228    "Novum", Hotel en Aut. Rest. vh. "de Oude Graaf", Kalverstr. 12
N10522   Nugter, J. v., Agent in mantels en pelterijen, Keizersgr. 145
 N5643    Nuijens, Dr. B.W.Th., Arts, Keizersgr. 247
 N6842    Nuijens, F.J., (fa. Kellevink & Nuijens) Prinsengr. . Hendrikkade 20-21
 N4042    Nuijens, Jos., Heerengr. 404 (kant. 9-5)
 N4741    Idem, Weteringschans 231 part.
 Z2428    Nuijl-Dil, H. te, Vleeschh., Hemonystr. 25
 Z3795    Nuijl Jzn., G.H. te, in Boter, kaas en vleeschw. da Costakade 180
 N1979    Nulck, A. PE. v., Makelaar in tabak, Vereen. Sigarenh. van Nulck & Co., Rokin 51
 N8559    Numan, H., Vleeschh. Bloemgr. 99
 Z1857    Numan, I.H., Fabrik., Nassaukade 172
 N2622    Numan, Fa. Wed. J.T., Fabr. v. Blimemballage Nieuwendijk 70
 Z2323    Numan, K.E., Dir. der West-friesche Bank, Amsteldijk 46
   N130    Numan & Hansen, Wolvenstr. 26
 Z1083    Nunes, E.R., Comm in eff., den Texstr. 5a
 N2562    Nunes, Max R., Centraal Advert.-Bur. N.Z. Voorburgwal 232
N10241   Nunes, Max R., in Eff. N.Z. Voorburgwal 232
    Z206    Nunes, Max R., Vossiusstr. 41
 N3986    Nunes, A. Vas, Comm. in diamanten Muidenstr. 12
 N4699    Nunnikhoven, J., Boekdrukker, Haarl. Houttuinen 44
   N557    Nuss, A.J., (vh. C.L.C. Voskuil), kantoorboekh., drukkerij en binderij, Reguliersbreestr. 30-32
 N9048    Idem,  Paleisstr. 17
 N6145    Nusselein, F., Agentuur en Commissie, Krommewaal 12
 N4797    "Nutricia", Mij., Backhaus kindermelk, Leidschestr. 44

 Z1740    Obes, S.J., Fabr. v. geschilderde en eiken meubelen, Dan. Stalpertstr. 83
 N5045    "Obelt", Badhuis, Klaverweg 5
 N1643    "Obelt's Sanit. techn. bur., Th. v. Heemstede, de Ruyterkade 106
 N1452    Oberink & Co., D., Techn. bur., Prinsengr.  456
 N9747    Oberthur, J., Grossier in modes, Spui 20
 N8738    Obligatie-Mij. "Het Witte Kruis", (Hoofdagentschap A. Deen), kantoor, Zwanenburgwal 10
 Z4991    Observatiehuis voor jongens, Vosmaerstr. 1

        "Oceaan", Ned. Stoomvaart MIj. Prinsengr. . Hendrikkade 145, (9-5):
 N1674    Directie
 N3420    Vracht-, exped. en assur. afd.
 N1824    Loods E, inkomende lading
 N2789    ,,   F, inkomende lading
         Nachtdienst portier
 N6684    Loods G, uitgaande lading
 N2789    Inspecteur Kapt. Pothuis & Provianddienst
 Z4833    Inspecteur (na 6 uur)
 Z4872    J. Vernes, Kapt. v. afmonstering
 N1674    J.G. Hendriksen, Prinsengr. . Hendrikkade 145 (na 6 uur)
 Z4819    J.H.B. Brouwer, Retiefstr. 15 (uitg. afd. na 6 uur)
N10507   Ocean Accident and Guarantee Corp. Ltd., The, Verz. Mij. tegen Ongel., ziekten en wettel.
                 aansprakelijkheid, Administratie, Rokin 151 (9-5)
 N8050    Idem,  Directie
   Z735    Ochtman, Joh. A., Museumdrukkerij, Boek- en papierh., Alex. Boersstr. 33
   Z170    Octrooibur. de Beer & Ali Cohen
 N1982    Octrooibur. J. Bendien, Damrak 60. (9-6)
 N5980    Odd-Fellow-Huis, Keizersgr. 720
 Z1453    Oderwald, W.H.J., Vondelstr. 130
 N5369    Odewald, Arnold, Agentuur en Commissie, en gros, export, Keizersgr. 555
   Z265    Odewald & Kool, Handelsagenten, Ceintuurbaan 388
   Z968    Odink, Jean H., Fr. v. Mierisstr. 57
 Z1496    Odinot, N.J., Vleeschh., Pl. Middenlaan 30a
 N5015    Ödberg, G., (D. Vriesendorp). Agent v. buitenl. huizen in hout, N.Z. Voorburgwal 161
 N9606    Oers, C.J.A. v., in behangselpapier, zeilen en karpetten, Haarlemmerdijk 52
 N6718    Oesterman, N., grossier in gouden- en zilverwerken, O.Z. Voorburgwal 65
N10374    Oever & Co., J. ten, In centr. verwarming, Buiten Oranjestr. 8
 N7385    Oeveren, C.P. v. in Brandstoffen, Pieter Vlamingstr. 40
 N7140    Ofeigssen Jr., W.H., Timmerman, Achterburgwal 206
 Z3736    Offeren, H.M.C. v., Sigarenh., de Clercqstr. 77
 N2357    Offermeier, H.A., Comm. in granen, Heerengr. 208 (8½-5 en 7-9) (Za. 8-7)
N10561   Ofman, Hzn., C., Loodgieter electricien, Brouwersgr. 40
 Z4527    Ognibeni & Co., O., Ital. wijnh., Amstel 8. (9-7)
   N783    Ogreen, M., Houtmankade 21
 Z1969    Ogtrop, A.J.M. v., part., Joh. Vermeerstr. 73
   Z159    Ogtrop, Bern. L.A.M. v., Partic., P.Potterstr. 26
 Z1518    Ogtrop, F.I.M., Vondelstr. 74
   Z670    Ogtrop, Ign. J.J. v., Joh. Vehulststr. 143
 Z3935    Ogtrop, L.C.J. v., Comm. in eff., Roem Visscherstr. 23
   Z763    Ogtrop, Mr. L.F.A.M. v., Roem. Visscherstr. 3
   Z226    Ogtrop, Mr. P.L.M. v., v. Breestr. 173
 N2231    Ogtrop & Hamer, v., O.Z. Voorburgwal 187 (9-6)
 N1195    Ogtrop & Zn., H.J. v., Comm. in eff., Singel 464
 N5353    Idem, Effectenbeurs, nis 36 (Onder Beurstijd)
     N95    Oidtmann, Dr. A.H., Chirurg a.h. O.L.V. Gasthuis, Prinsengr.  758
   Z868    Ojemann, A., Med. doct. arts, Sarphatipark 76
   Z282    Okhuijsen, Fa. Arnold, Agentuur en commissieh., Valeriusstr. 46
 Z4114    Okhuizen, A., Vleeschh., Weesperzijde 85
 Z4763    Okker Sr., S.H., Linnaeusparkweg 16, Watergraafsmeer
   Z844    Oldenboom, G., Directrice Nieuwe Huishoudschool, Gabr. Metsustr. 8
   N410    Oldenboom, & Lely, Achterburgwal 94. (9-5)
 N4026    Oldenborgh, C.v., Part., Keizersgr. 698
     Z63    Oldenborgh, F.J. v., P. Potterstr. 11
   N451    Oldenborgh & Co., v., Kant., Damrak 68
 N6406    Idem, Effectenbeurs, nis 4
          Y    Oldenborgh & Co. Fa. v., Damrak 68 (Niet voor locale gesprekken. Aangesloten aan het locale
                 telefoonnet onder No. N451)
 N4117    Oldenborgh & Co., J. v., Wijnh., Singel 270. (9-5)
 Z2629    Old England, Kleedermakerij. (H.F.H. Langehenkel), v. Woustr. 11
 N2051    Oldenkott & Zonen, Herm., Tabaksfabr., N.Z. Kolk 21 (9-6)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 87-98

Transcriptie door: L.J. van Loon


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net