Het telefoonproject 1915

Op 21 juni 2002 was de vliegende start van het project en toen op 18 maart 2003 de laatste pagina's online werden gebracht waren alle 754 pagina beschikbaar. Het telefoonproject 1915 is tot stand gekomen met behulp van een groot aantal vrijwilligers, die op afstand van elkaar samenwerkten. Het kende een simpele structuur van werken. In de nieuwsgroep voor de Benelux en later ook op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België werden oproepen gedaan om als vrijwilliger bij te dragen aan dit project. Als initiatiefnemers hadden we zelf een aantal pagina online gebracht in een structuur waarin het hele project vorm zou kunnen krijgen. Tot onze verrassing waren er al in zeer korte tijd veel reacties van mensen die wilden helpen. In het begin kon men nog een voorkeur opgeven welke plaats men uit wilde werken, later was de keuze natuurlijk beperkt. Van het aantal pagina's dat iemand aanbood om uit te werken werden scans verstuurd per mail. Aan de hand van een voorbeeldpagina kon men direct in deze html-pagina thuis aan de slag om de gegevens in te voeren. Als pagina's klaar waren werden ze weer naar ons gestuurd en na een kleine controle (en eventueel nog een bewerking als iemand niet in html had gewerkt) werden de pagina's online gezet en werd het menu bijgewerkt.

Hieronder volgt de lijst de 52 mensen die hebben bijgedragen aan de uitwerking van de pagina's. Op de pagina's die zij hebben uitgewerkt wordt onderaan telkens hun naam genoemd. De lijst staat in volgorde van het aantal uitgewerkte pagina's. Niet alle pagina's telden evenveel tekst. Met name zij die de grote steden uitwerkten moesten veel typewerk per pagina doen, in tegenstelling tot het werk aan een pagina met kleine plaatsen, want die kende veel witruimte... Maar alle bijdragen, groot en klein, waren uiteraard zeer welkom. Veel vrijwilligers hadden duidelijk plezier in het werk. Ze kwamen grappige vemeldingen tegen of konden de gegevens zelf plaatsen in hun kennis van een plaats.

Veel plezier met uw zoektocht in de Naamlijst voor den Telefoondienst van 1915!

Hans den Braber en Herman de Wit,
18 maart 2003

 

U heeft deze bewerking te danken aan de volgende personen:

 

naam:

aantal pagina's:

 
Huub van Helvoort 89
Ineke Smit 86
Ruud Feenstra 77
Erica v. D. 54
Bert van Loon 35
Frank van Thienen 23
Aart-Jan Elsenaar 22
Fokke Zwaan 22
Gertie van Lienen-Visser 22
Nanny Verheyen 22
Luuk Keunen 21
Chris Pfeiffer 20
Afina Broekman 17
Dick Koster 17
Karen Veldmeijer 17
Tom Janse 15
Ine van den Munckhof 14
Joop Kuijntjes 14
Dick Warrink 12
Robert Buzink 12
Jan de Graaf 11
Ruud van Putten  11
Rita Pierar   9
Hans Warnar   8
Eugène van der Pijll   7
Herman de Wit   7
Marco Schelling   7
Michel Serné   7
Peter van Maanen   7
Eveline ter Haar   6
Hans den Braber   6
Sake Wagenaar   6
Homme Zwiep   5
Joke van Veenendaal   5
Gerrie Overweel   4
Jan Wissink   4
Peter Klunder   4
George Parren   3
Marike Bloemhard   3
Pieter Jan Kole   3
Yvette Hoitink   3
Adri Stuart   2
Ebel Geertsema   2
Ed Boeren   2
Evert ter Haar   2
Jos Poot   2
Marga Hoogenboom-Keuvelaar   2
André Westendorp   1
Christiaan Plug   1
Evelien van Ruitenbeek   1
Jasper den Engelsman   1
Pieter Cramwinkel   1
 

totaal:

754