In 2006 kwam Jan van Griethuysen in het bezit van de tweedelige telefoongids van Nederland uit 1950, de "Naamlijst voor de interlocale telefoondienst". Hij heeft alle pagina's gescand, waarna hij aan het werk is gegaan om een index op plaatsnaam te maken die als toegang kon dienen om snel de juiste pagina te vinden. Naar aanleiding van de al sinds 2003 op dit domein staande Naamlijst voor den Telefoondienst uit 1915 werd ik door hem benaderd met de vraag of ik ook de uit 1950 stammende gegevens online zou willen zetten. Na een aantal bewerkingsslagen leidde dit tot het online komen van dit telefoonboek begin 2008.

In deze online versie kan niet dwars door de hele telefoongids worden gezocht op familienamen. Dan kan niet omdat hier afbeeldingen van de originele gids te zien zijn. De index op plaatsnaam, toegankelijk via het menu op beginletter van de plaatsnaam, is zo ingericht, dat per pagina wordt aangegeven welke namen erop te vinden zijn. Zo kan in elke plaats direct naar de juiste afbeelding worden gegaan om een familienaam te zoeken.
Het plaatsnamenmenu bevat een zeer groot aantal plaatsen, waaronder veel dorpen en gehuchten, waarvoor vaak een verwijzing is opgenomen. De aanvullingsgidsen, met correcties en verhuizingen, zijn ook verwerkt. Eenmaal een plaats gevonden kan naar de afzonderlijk gescande pagina's worden gegaan. Hiervoor is een programma nodig waarmee PDF-bestanden kunnen worden bekeken, meestal wordt hiervoor Acrobat Reader van Adobe gebruikt. Mocht een PDF-lezer op uw computer ontbreken, dan kan via het logo hieronder gratis de Acrobat Reader worden gedownload.

Tot slot: In de Telefoongids zijn in beide delen enkele inleidende pagina's opgenomen die via onderstaande links te benaderen zijn. De pagina's openen in een nieuw venster:

Deel 1
Deel 1
de plaatsen en op welk net ze zijn aangesloten:
Deel 1
de mogelijkheid tot automatische bereikbaarheid voor aangeslotenen in de districten:
Deel 2
de mogelijkheid tot automatische bereikbaarheid voor aangeslotenen in de districten:
Deel 2

Onderdeel van de Telefoongids 1950 - 2008 Bewerking van Jan van Griethuysen, voor het internet bewerkt door Herman de Wit.