Plaatsnamen beginnend met de letter F

Farnsum

zie Delfzijl
Feerwerd zie Ezinge
Fellenoord zie Eindhoven
Ferwerd Ferwerd
Aanvulling
Ferwerderadeel zie Ferwerd
Ferwoude zie Workum
Finkeburen zie Nicolaasga (St.)
Finkum zie Hallum
Finsterwolde Finsterwolde
Finsterwolderpolder Finsterwolderpolder
Firdgum zie Minnertsga
Fivelzigt zie Delfzijl
Flaauwers zie Kerkwerve
Fochteloo zie Oosterwolde (Fr.)
Fok zie Heerenveen
Folgeren (de) zie Drachten
Folsgare zie Nijland Wijmbritseradeel
Formerum zie Hoorn-Terschelling of Midsland
Fortmond zie Olst
Foxham zie Hoogezand
Foxhol zie Hoogezand of Westerbroek
Franeker begin t/m Apotheek
Arbeidsbur t/m Pol
Politie t/m eind
Aanvulling
Franekeradeel zie Franeker of Harlingen of Ried
Frankhuis (Gem. Zwollerkerspel) zie Zwolle
Frederiksoord begin t/m Menger
Mos t/m eind
Aanvulling
Friens zie Irnsum
Friesche Palen zie Ureterp
Frijtum zie Oldehove
Fijnaart zie ook Heiningen, Klundert en Oud Gastel
Fijnaart

Onderdeel van de Telefoongids 1950 - 2008 Bewerking van Jan van Griethuysen, voor het internet bewerkt door Herman de Wit.