Telling Beerse 1693

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Office Fiscale nr. 351

Transcriptie van Hugo Driesen
 


 
Adriaen van Ael ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Maria ende Catharina henne kinderen ende Jan de knecht ende Elisabeth de meijtte.

Jan de Bie huerlinck ende Anneke sijne huijsvrouwe ende Margriet hen kint.

Hendrik Goris ende Maria sijne huijsvrouwe ende Adriaen henne kint ende Jenneken de meijtte.

Jan Peeters huerlinck ende Catalijn sijne huijsvrouwe ende Peeter henne sone ende Maria de meijtte.

Govaert Willems ende Jacobijn sijne huijsvrouwe ende Willem de sone ende Cornelia de meijtte.

Elisabeth Proost weduwe van Hendrick ende Adriaen, Catharina ende Jan haere kinderen.

Jan van Ammel huerlinck ende Maria sijne huijsvrouwe ende Adriaen ende Cornelis henne kinderen ende Quirijn ende Goris de knechten ende Catharina ende Elisabeth henne meijtten.

Anthoni de Roover ende Anna sijne huijsvrouwe ende Andries henne sone, Jan ende Hendrik de knechten ende Elisabeth de meijtte.

Joachim van Ischoven ende Maria sijne huijsvrouwe ende Cornelis, Elisabeth ende Sijhs henne kinderen ende Jan de knecht ende Anneken de meijtte.

Joos van Ael huerlinck ende Jenneken sijne huijsvrouwe ende Jan hen kint.

Cornelis Borghmans ende Catharina , Peeternel, Margriet ende Matthys sijne kinderen ende Adriaen ende Jan de knechten ende Anneken ende Jenneken de meijtten.

Cornelis Broeckx ende Maria sijne huijsvrouwe ende Maria, Catharina ende Jan henne kinderen ende Geert de knecht ende Elisabeth de meijtte.

Cornelis van Ael ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan hen kint ende Adriaen de knecht ende Adriaentien de meijtte.

Wouter Hermans met Jan ende Jenneken sijnen broeder en zuster.

Jan van Ael met Vincent sijne broeder.

Frans Rol ende Dingna sijne vrouwe.

Sebastiaen Loijs huerlinck ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Maria ende Cornelis henne kinderen ende Adriaen de knecht.

Jan van den ende Maria sijne huijsvrouwe ende Peeter ende Elisabeth henne kinderen.

Thomas de Meijer ende Maria sijne huijsvrouwe ende Conelia de dochter ende Peeter de knecht.

Elisabeth van Loock ende Aldegonde haer suster.

Peeter Wils ende Jenneken sijne huijsvrouwe.

Nicolaes Clapmans huerlinck ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Hendrick, Anneken ende Adriaen henne kinderen met Anneke de meijtte.

Wouter van Eijnde ende Sijks sijne huisvrouwe ende Adriaen ende Elisabeth henne kinderen ende Jan de knecht ende Maria de meijtte.

Hermans Coijmans ende Catharina sijne huijsvrouwe ende Willem ende Cornelis henne kinderen.

Philips Meulenberghs ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Jan, Maria, Anneke ende Jacob henne kinderen.

Molijn Willems weduwe van Adriaen Druijts ende Geert ende Maria haere kinderen met Peeter de knecht.

Jan Proost Franssone ende Anneke sijne huijsvrouwe ende Jan, Maria, Peeter ende Francois henne kinderen.

Jan Mas ende Adriaentien sijne huijsvrouwe ende Anna ende Maria henne kinderen.

Jenneken Druijts met Dingna haere dochter.

Adriaen de Ridder ende Anneke sijne huijsvrouwe ende Maria hen kint.

Cornelis Aerts ende Margriet sijne huijsvrouwe ende Cornelis den sone ende Maijken de meijtte.

Jan Matteus Allarts de jonge ende Maria sijne huijsvrouwe ende Anneken, Andries ende Maria henne kinderen en de Adriaen de knecht ende Anneken de meijtte.

Dillis Reijns ende Anna de meijtte.

Jan Princen huerlinck ende Maijken sijne huijsvrouwe ende Peeter ende Anneke henne kinderen Sebastiaen de knecht ende Anne de meijtte.

Jan Diels ende Engel sijne meijtte ende Jan de knecht.

Engel Moons weduwe van Jan Vleeshouwers ende Peeter haere knecht.

Jan Vleeshouwers ende Mari sijne huijsvrouwe ende Christien, Anneken ende Catharina ende Dingna henne kinderen.

Jan Nuyens ende Anneken sijne hujsvrouwe ende Jan ende Maria henne kinderen.

Huybrechts Diels ende Beijken sijne huijsvrouwe ende Catharina hen kint ende Jan de knecht.

Hendrik Wouters ende pauwelijn sijne huijsvrouwe ende Cornelis, Jan, Nicolaes, Peeters ende Margriet henne kinderen ende Jenneken de dienstmeijtte.

Peeter van Laer ende Anna Margareta sijne huijsvrouwe ende Peeter hen sone ende Cornelis ende Hendrik henne knechten ende Adriaentien de dienstmeijtte.

Jacob van Ael ende Maria sijne huijsvrouwe ende Mattys hen kint

Jan Thys ende Anneken sijne huijsvrouwe.

Mattys Adriaen den knecht ende Catharina de meijtte.

Adriaen Gielens ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Amelberga ende Cornelis henne kinderen.

Peeter Willems ende Catharina sijne huijsvrouwe ende Jan ende Maria henne kinderen.

Anthoni Mertens ende Anneken sijne huijsvrouwe met Maria hen kint ende Cornelis sijn broeder.

Cornelis Ceusters ende Margriet sijne huijsvrouwe ende Paessijn ende Cornelis henne kinderen.

Geert Proost ende Christien sijne huijsvrouwe met Paessijn henne moeder.

Hendrick Pelckmans ende Anneken sijne huijsvrouwe en de Jan hen kint.

Cornelia Grielens weduwe van Jacob Borchgmans pachteresse ende Huybrecht ende Adriaen henne kinderen ende Hendrik haere knecht ende Maria de meijtte.

Jan Baptist Heyns ende Maria sijne huijsvrouwe ende Catharina henne moeder.

Hendrik Rerygers ende Anna sijne dochter ende Peeter de knecht.

Jan van ende Elisabeth sijne hujsvrouwe ende Elisabeth hen kint.

Cornelis Proost ende Cornelis sijn kint ende Catharina de meijtte.

Aert Rijmen ende Anne sijne huijsvrouwe ende Elisabeth hen kint. 

Jan Symons ende Maria sijne vrouwe ende Dingna hen dochter.

Jan Cuijlaerts ende Jenneken sijne suster.

Peeter Mertens ende Anneken sijne huijsvrouwe ende Jan, Cornelis ende Peeter henne kinderen.

Laureijs Grielens weduwe met Elisabeth haer kint.

Frans Sas huerlinck ende Paessijn sijne huijsvrouwe ende Maria, Michael ende Cornelis henne kinderen met Christien de meijtte.

Jan Van Ael ende sijne huijsvrouwe ende Gijsbrecht, Hendrick ende Matthys henne kinderen met Magdalena de dienstmeijte.

Jan Saeijendriesch huerlinck ende Adriaentien sijne huijsvrouwe met Elisabeth de meijtte.

Peeter Ceusters huerlinck ende Maria sijne huijsvrouwe ende Cornelis, Jan, Antoni ende Mari henne kinderen.

Quirijn Wouters huerlinck Margriet ende Maria sijne dienstmeijtte.

Anna Jacobs pachteresse weduwe van Jan Janssen ende Peeter ende Jan haere kinderen met Cornelia de meijtte.

Jan Coppens ende Lambrechts de knecht met Elisabeth de meijtte.

Hendrik Druijts ende Margriet de dochter ende Jan de knecht.


Adriaen Druijts ende Jan, Willem ende Maria sijne kinderen met Jacobijn de dienstmeijtte.

Jacobijn Borghmans weduwe van Peeter Broeckx ende Cornelis ende Adriaentien haere kinderen ende Quirijn de knecht ende Elisabeth de meijtte.

Cornelis Rombauts ende Cathalijn sijne huijsvrouwe ende Catharina hen kint.

Nicolaes Wouters ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan de knecht ende Maijken de meijtte.

Jan Thys huerlinck ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan hen kint.

Elisabeth Verbalen weduwe van Quirijn Borghmans ende Catharina haer kint ende Huybrecht de knecht.

Giardus Druyts ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan de knecht.

Elisabeth Druyts ende Maria haer dochter ende Peeter de knecht.

Cornelis Wouters ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Nicolaes ende Anne henne kinderen ende Jan de knecht ende Dingna de meijtte.

Anna Driesen met Hendrik haeren sone.

Jan Wouters huerlinck ende Anneken sijne huijsvrouwe ende Maria ende Nicolaes henne kinderen.

Maria Thys ende Catharina ende Andries haere kinderen.

Willem Zeeus huerlinck ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan henne sone Maria de meijtte.

Peeter Thys ende Cornelis ende Peeter sijne kinderen.

Peeter Druyts ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Adriaen hen kint met Anna henne meijtte.

Adriaen Thys ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Elisabeth hen dochter met Adriaen de knecht.

Peeter Luyckx ende Maria sijne huijsvrouwe met Jenneken de meijtte.

Beloopende de voorschreven persoonen mans vrouwen, kinderen cnechten, meijsens arme als rijcke soo buijten als binnen geboren ter quantiteijt van ses hondert negentien persoonen inteecken der waerheijt hebben wij pastoor, Schouten, Schepen, Borgemeester ende Secretaris.


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net