Hoofd- en veetelling Boom 1702

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant Cartons nr. 392.2

Transcriptie van Hugo Driesen.


 

Lijste ofte cohier van alle de persoonen, vrouwen, kinderen ende beesten opgenomen bij den Heere Drossaert ende Schepenen der Heerleijckheijt van Boom alles ende conformiteijt van het placcaert met een extract van de instructie over het hooftgelt data van twintich juni seventien hondert twee onderteeckent Jan Baptist van Parijs alhier gesien ende gepublicieert ende sijn als volght bij de naer volgende persoonen aen ons over gebracht op den dertiende juli 1702.

 

Mijnheer Guillielmus Petrus Bosschaert Heere van Boom out ontrent 40 jaer
Maria Catharina Bouton out
Een knecht out , 1g.
Een meijssen out , 1g.

Den eerweerdige Heere Pastoir Carolus van den Abeele, 8g.
Een meijssen out , 1g.

Mijnheer Hendrik Vertommen, 3g.

Mijnheer Philippus Kennis Drossaert out 36 jaer, 6g.
Joannes Kennis sijn broeder out 45 jaer, 1g.
Michiel van den Dries knecht out 28 jaer, 1g.
Maria Verheyden meijssen out 43 jaer, 1g.
Adriana Verheyden meijssen out 30 jaer, 1g.
Vier peerden,4 g.
Ses koeijen, 4g.- 16st.
Twee kalveren, 12st.
Twee vercken, 6st.
Twee ploegen, 10g.

Sr. Jacobus Anthoni Beauclercq Meyer out 41 jaer met Maria Margarita Hardin sijn vrouw, 1g. - 10 st.
Jan Francois hun sone out 11 jaer
Noch twee dochters out 10 jaer
Een knecht out , 1g.
Een meijssen out , 1g.
Twee peerden, 2g.
Twee koeyen 1g.- 12st.
Een runt, 8st.
Labeurende ontrent drij bunderen lant ende ploegh, 1g - 5st.

Cornelis de Herdt eerste Schepenen ende pachter out 41 jaer met Catharina Janssens sijn vrouw out 34 jaer, 1g.
Jan de Herdt sijn sone out 9 jaer
Peeter van de Wouter knecht out 32 jaer, 1g.
Anna de Weert meijssen out 20 jaer, 1g.
Een peert, 1g.
Vier koeijen, 3g. - 4g.
Twee kalveren, 12st.
Labeurende ontrent 8 bunderen lant ploegh, 2g. - 10st.

Cornelis Verschueren Schepenen ende bakker out 56 jaer met Margarita Brughmans sijn vrouw out 62 jaer, 4g.
Catharina Roelants meijssen out 18 jaer, 1g.

JanWilms van Dijck Schepenen ende hantwercker out 54 jaer met Anna de Coeij sijn vrouw out 34 jaer, 1g.
Een koey, 1g.

Adriaen Spillemaeckers Schepenen ende brouwer out 39 jaer met Elisabeth sijn vrouw, 8g.
Andries Peeters knecht out 28 jaer, 1g.
Anna de Dillewijns out 20 jaer meijssen, 1g.
Twee koeyen, 1g. - 12st.
Twee verckens, 8 st.

Adriaen Dens Schepenen ende steenbacker out 48 jaer met Anna Peeters sijn vrouw out 46 jaer 1g.
Elisabeth sijn dochter out 20 jaer, 1g.
Peeter sijn sone out 18 jaer, 1g.
Arendhoudt van de Bril knecht out 33 jaer, 1g.
Guilliam sijn sone out 14 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Adriaen de Bruijn schepenen ende steenbacker out 42 jaer met Josina de Brie sijn vrouw out 34 jaer, 1g.
Peeter sijn sone out 10 jaer
Catharina meijssen out 23 jaer, 1g.
Twee koeijen 1g. - 12 st.

Adriaen Coveliers Schepenen ende hantwercker out 54 jaer met Elisabeth Goos sijn vrouw out 54 jaer, 1g.
Elisabeth Verreijcken meijssen out 23 jaer, 1g.
Een koey, 16 st.

Martinus Verhaegen schepmaeker out out 51 jaer met Elisabeth de Bruijn sijn vrouw out 50 jaer, 4g.
Symon sijn sone out 17 jaer, 1g.

Cornelis Mertens schipper out 42 jaer met Elisabeth Puttemans out 42 jaer sijn vrouw, 1g.
Jan ende Guilliam hun sonen boven de seven jaer

Gillis van Reeth steenbacker out 32 jaer met Joanna Somers sijn vrouw out 35 jaer, 1g.
Guilliam sijn sone boven de 7 jaer,
Noch vier kinderen onder de seven jaer
Cornelis van Goethem knecht out 50 jaer, 1g.
Catharina Schillemans meijssen out 26 jaer, 1g.

Guilliam van Reeth steenbacker out 58 jaer met Barbara Taeyaerts sijn vrouw out 57 jaer, 1g.
Guilliam sijn sone out 18 jaer, 1g.
Elisabeth sijn dochter out 15 jaer, 1g.
Een koey, 16 st.

Hendrik van Reeth steenbacker out 33 jaer met Joanna Selleslaghs sijn vrouw out 29 jaer, 1g.
Twee kinderen onder de seven jaer
Joanna van Goethem meijssen out 29 jaer, 1g.
Een koey, 16 st.

Cornelis Asselberghs steenbacker out 34 jaer met Elisabeth Vermeiren sijn vrouw out 51 jaer, 1g.
Andries sijn sone out 20 jaer, 1g.
Gillis sijn sone out 15 jaer
Barbara sijn dochter out 14 jaer
Een koey, 16st.

Gillis Somers steenbacker out 40 jaer met Elisabeth Scheurweghs sijn vrouw out 41 jaer, 1g.
Jan ende Andries hun sonen boven de 7 jaer
Noch twee onder de 7 jaer
Maria Wijckmans meijssen out 18 jaer, 1g.

Gommer Hellemans hantwercker out 60 jaer met Anna Clement sijn vrouw out 58 jaer, 1g.
Gillis en,de Catharina hun kinderen boven de 7 jaer
Twee koeyen, 1g.- 16st.

Anthoni van Reet hantwercker out 24 jaer met Elisabeth van Breedam out 25 jaer, 1g.

Cornelis Cop steenbacker out 36 jaer met Catharina van Reet sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Een koey, 16 st.

Elisabeth Peeters weduwe Jan van Cop steenbacker out 50 jaer, 1g.
Elisabeth haer dochter out 19 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Gillis de Jonge hantwercker out 36 jaer met Joanna Roels sijn vrouw out 34 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Francois Peeters hantwercker out 50 jaer met Anna Thys sijn vrouw out 46 jaer, 1g.
Jan ende Joanna hun kinderen boven de seven jaer

Francois Addiers pachter out 55 jaer met Catharina Somers sijn vrouw out ,1g.
Gillis Wuyts knecht out 20 jaer, 1g.
Catharina Struyf meijssen out 20 jaer, 1g.
Vijf koeijen, 4g.
Twee peerden, 2g.
Labeurende ontrent 9 bunderen lant op een halfe ploegh, 2g - 10st.

Francois van Reet steenbacker out 22 jaer met Maria Cop sijn vrouw out 21 jaer, 1g.

Guiliam Spillemaeckers pachter out 40 jaer met Maria Borems sijn vrouw out 24 jaer, 1g.
Michiel de Laet knecht out 28 jaer, 1g.
Een peert, 1g.
Twee koeyen, 1g. - 12st.
Een halfe ploegh 2g. - 10st.

Andries Francois Smetz out 42 jaer met Anna Schellekens sijn vrouw out 34 jaer, 4g.
Drij kinderen onder de seven jaer

Peeter de Jonge out 43 jaer met Joanna van Campenhoudt sijn vrouw 29 jaer, 8g.
Joanna van Camp meijssen out 20 jaer, 1g.
Twee koeijen, 1g. - 12st.

Joos Verhoeven waegenmaeker out 81 jaer met Peternella Pirians sijn vrouw out 59 jaer, 4g.
Anthoni sijn sone 42 jaer

Dominicus van Breedam hantwercker out 66 jaer met Joanna Lemmens sijn vrouw out 60 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Fransiscus Staes hantwercker out 39 jaer met Catharina Cop sijn vrouw out 40 jaer, 1g.
Joanna sijn dochter boven de seven jaer
Jan sijn sone onder de seven jaer

Joos Dedemaecker hantwercker out 32 jaer met Joanna Basteliers sijn vrouw out 28 jaer, 1g.

Hendrik Peeters hantwercker out 61 jaer met Elisabeth van den Brandt sijn vrouw out 56 jaer, 1g.
Martin sijn sone out 21 jaer, 1g.

Augustijns Puttemans schoenmaecker out 57 jaer met Joanana Steylaerts sijn vrouw out 65 jaer, 4g.
Jan sijn sone out 22 jaer, 1g.

Adriaen de Cuyper hantwercker out 40 jaerr met Catharina de Ceuster sijn vrouw out 26 jaer, 1g.

Michiel Parijs schepmaecker out 63 jaer met Elisabeth Volkiers sijn vrouw out 49 jaer, 4g.
Jan Baptist sijn sone out 21 jaer, 1g.
Anna Catharina sijn dochter, 1g.
Michiel sijn sone out 11 jaer

Peeter Peeters hantwercker out 51 jaer
Anna Maria sijn dochter out 22 jaer, 1g.

Peeter Schoeliers hantwercker out 31 jaer met Maria Wils sijn vrouw out 25 jaer, 1g.
Een koey, 16st.
Een kalf, 6st.

Peeter de Bruijn hantwercker out 30 jaer met Barbara Mastel sijn vrouw out , 1g.
Een kint boven de seven jaer
Twee kinderen onder de seven jaer

Guilliam Lamot hantwercker out 26 jaer met Maria Selleslaghs sijn vrouw out 28 jaer, 1g.

Andries Schellekens cuijper out 25 jaer met Maria Jenneken sijn vrouw out 23 jaer, 4g.

Christoffel van Zeebroek hantwercker out 53 jaer met Adriana Beuckmans out 40 jaer,1g.

Peeter de Meester hantwercker out 28 jaer met Catharina Dillewijns sijn vrouw out 32jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Jan van Reet steenbacker out 32 jaer met Elisabeth Pauwels sijn vrouw out 26 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Gommer van Bulck hantwercker out 40 jaer met Elisabeth Roeck sijn vrouw out 1g.
Een koey, 16st.

Peeter Verbeeck hantwercker out 36 jaer met Anna van Onckelen sijn vrouw out 35 jaer, 1g.
Een koe, 16st.

Guilliam Somers hantwercker out 40 jaer met Elisabeth Verhulst sijn vrouw out 45 jaer, 1g.
Anna ende Jan hun kinderen boven de seven jaer

Adriaen Briels hantwercker out 34 jaer met Petronnella Asselberghs sijn vrouw out 23 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Adriaen Somers steenbacker out 51 jaer met Elisabeth van de Wauwer sijn vrouw out 51 jaer, 1g.
Een koe, 16st.

Jan de Bruijn steenbacker out 56 jaer met Maria van de Vliet sijn vrouw out 39 jaer, 1g.
Jan ende Peeter hun kinderen boven de seven jaer

Hendrik Feirens hantwercker out 32 jaer met Lucia de Boeck sijn vrouw out 28 jaer, 1g.

Marcus Teullens hantwercker out 38 jaer met Catharina Coveliers sijn vrouw out , 1g.

Geeraert de Bruijn hantwercker out 47 jaer met Anna van de Vliet sijn vrouw out 41 jaer, 1g.
Andries sijn sone 19 jaer, 1g.
Twee koeijen, 1g.- 12st.

Andries Berckmans hantwercker out 34 jaer met Elisabeth Teullens sijn vrouw out 30 jaer, 1g.

Jan Selleslaghs hantwercker out 34 jaer met Elisabeth Somers sijn vrouw out 24 jaer, 1g.

Geeraert Possemiers hantwercker out 43 jaer met Maria van Onckelen sijn vrouw out 43 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Anthoni van Reet hantwercker out 24jaer met Elisabeth Breedam out 25 jaer, 1g.

Cornelis Cop steenbacker out 36 jaer met Catharina Reet sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Gillis de Jonge smit out 36 jaer met Joanna Roels sijn vrouw out 34 jaer, 1g.

Fransiscus Peeters hantwercker 50 jaer met Anna Thys sijn vrouw out 46 jaer

Francois van Reet steenbacker out 22 jaer met Maria Cop sijn vrouw out 21 jaer, 1g.

Guilliam Spillemaeckers pachter out 40 jaer met Maria Borms sijn vrouw out 24 jaer, 1g.

Guilliam van Put hantwercker out 44 jaer met Adriana de Wachter sijn vrouw out 44 jaer 1g.
Gillis sijn sone19 jaer
Adriana sijn dochter18 jaer

Peeter Spillemaeckers out 60 jaer met Jacomeijn Vereycken sijn vrouw out 52 jaer, 2g.
Peeter sijn sone out 15 jaer

Peeter Wils hantwercker out 51 jaer met Anna Pauwels sijn vrouw out 51 jaer, 1g.

Joos de Wachter hantwercker 31 jaer met Joanna Steylaerts sijn vrouw out 27 jaer, 1g.

Jan Vinck hantwercker out 45 jaer met Anna Mampaey sijn vrouw out 44 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Francois Beeckmans hantwercker out 26 jaer met Joanna Puttemans sijn vrouw out 23 jaer, 1g.

Jan Vermeiren hantwercker out 32 jaer met Catharina de Jonge sijn vrouw out 36 jaer, 1g.

Jacobus de Bruijn steenbacker out 45 jaer met Barbara Spillemaeckers sijn vrouw out 40 jaer, 1g.
Peeter sijn sone 19 jaer, 1g.
Theresia sijn dochter 1g.
Twee koeyen, 1g. - 12st.
Een kalf, 12st.
Twee peerden, 2g.
Labeurende ses bunderen landt een halfe ploegh, 2g. - 10st.

Gysbrecht van Bulck hantwercker 75 out jaer met Maria Vinck sijn vrouw out 75 jaer 1g.
Een koey, 16st.
Een kalf, 8st.

Gillis Selleslachs hantwercker 40 out jaer met Catharina Pirians sijn vrouw out 32 jaer, 1g.
Twee koeijen, 1g - 12st.

Andries van den Bril Steenbacker 51 jaer met Catharina Calluy sijn vrouw out 50 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Jan van den Vliedt hantwercker out 36 jaer met Adriana Haverals sijn vrouw out 40 jaer, 1g.
Een koey, 12st.

Jacobus Selleslachs hantwercker out 36 jaer met Elisabeth van de Vliet sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Een koey, 12st.

Adriaen van de Vliedt weduwe out 75 jaer wijlen Susanna van Reet sijn vrouw out 75 jaer, 1g.

Guilliam van de Vliedt hantwercker out 36 jaer met Joanna Piraens sijn vrouw out 34 jaer, 1g.
Andries sijn sone out 13 jaer
Anna hun dochter onder de seven jaer
2 koeyen, 1g. - 12st.
1 vercken, 3st.

Andries Piriaens hantwercker weduwnaer Maria Spillemaeckers out 62 jaer,
Joanna Smets meijssen out 16 jaer, 1g.
Een koey, 16st.
Een vercken, 3st.

Peeter Maes hantwercker out 70 jaer met Catharina Huijgens sijn vrouw out 50 jaer, 1g.
Catharina sijn dochter out 20 jaer
Een koey, 12st.

Guilliam Pauwels hantwercker out 31 jaer met Elisabeth Beuckelaer sijn vrouw out 28 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Philips Naepels hantwerker out 33 jaer met Adriana Steylaerts sijn vrouw out 29 jaer, 1g.
Joanna Briel meijssen out , 1g.
Drij koeijen 2g. - 8st.

Peeter Miers hantwercker out 43 jaer met Elisabeth Vermeulen sijn vrouw out 46 jaer, 1g.
Maria hun dochter out 16 jaer
Een koey, 16st.

Guilliam Selleslachs steenbacker out 61 jaer met Joanna Naularts sijn vrouw out 46 jaer, 1g.
Gillis sijn sone out 22 jaer, 1g.
Peter hun sone boven de seven jaer
Een koey, 16st.

Nicolaes de Mol hantwercker out 48 jaer met Elisabeth Spillemaeckers sijn vrouw out 58 jaer, 1g.
Jan sijn sone out 15 jaer
Anna Catharina sijn dochter out 13 jaer
Een koey, 16st.

Andries van de Briel hantwercker 30 jaer met Catharina Verberck sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Jenneken Hendrikx meijssen out 18 jaer, 1g.
Twee koeijen 12st.

Jan Schoelaerts hantwercker out 40 jaer met Adriana Beuckelaers sijn vrouw out 45 jaer, 1g.
Een koey, 12st.

Cornelis Huijgel pachter out 41 jaer met Catharina Verscheuren sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Jacques Steylaert knecht out 55 jaer, 1g.
Een peert, 1g.
Vier koeijen 3g. - 4st.
Labeurende op 9 bunderen lant ende een halfe ploegh 2g. - 10st.

Anna Pauwels weduwe wijlen Jan Verstrepen out 29 jaer, 1g.
Jan Baptist Pauwels knecht out 20 jaer, 1g.
Een koey, 12st.

Jan van Reet hantwercker out 36 jaer met Anna Verstrepen sijn vrouw out 34 jaer 1g.
Een koey, 12st.
Een kalf, 6st.

Andries Dens pachter out 40 jaer met Ammertia Spillemaeckers sijn vrouw out 50 jaer, 1g.
Francois out 13 jaer
Amandus knecht out 20 jaer
Twee koeyen, 1g. - 12st.
Twee kalveren, 16st.
Een peert, 1g.
Labeurend onder vijf bunderen landts genomen op en vierde paert van een ploegh,

Jouffrouw Anna Catharina Martijns weduwe van den heere Bosschaert out 38 jaer, 2g.
Jouffrouw Anna Catharina haer dochter out 19jaer, 1g.
Anna Verhoeven meijssen out 28 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Adriana Vertommen, weduwe Guilliam Spillemaeckers out 50 jaer, 1g.
Jan haer son out 70 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Francois Spillemaeckers pachter out 36 jaer met Catharina van Cauwenberghe sijn vrouw out 30 jaer, 1g.
Andries Gys knecht out , 1g.
Maria de Bruijn meijssen out 20 jaer, 1g.
Twee koeyen, 1g. - 12st.
Twee peerden, 2g.
Labeurende ses bunderen landt genomen van een halfe ploegh, 2g. 10st.

Jan Piraens hantwercker out 29 jaer met Anna Spillemaecker sijn vrouw out 26 jaer, 1g.
Een koey, 16st.

Gommar Verhaegen hantwercker out 41 jaer met Cornelia van Onckelen sijn vrouw out 42 jaer, 1g.
Guilliam sijn sone out 20 jaer
Een koey, 16st.
Een kalf, 6st.

Lijste van den aerme menschen levende bij den Heijlighen Geest ofte aelmoesschenen woonende onder voorschreven heerlijckheijt van Bom, opgenomen door de heere Pastoir ende aermmeester dese onderteeckent hebben op den 13 juli 1702 ende sijn als volght:

Catharina Rens weduwe Jan Haeghmans
Jan Haeghmans
Catharina Briels weduwe Guilliam Spillemaeckers
Jan Spillemaeckers
Magdalena Kennis weduwe
Nicolas van den Bosch
Rogier van Goethem
Anna Thys weduwe Martin Coveliers
Jan de Coster
Hendrik Schoenaerts
Peeter de Maeyer
Adriaen Cools
Fransiscus Roelants
Jacomeijn Mampaey
Anthoni Sloetmaeckers
Guilliam van den Briel
Joanna Thys
Jan Verlinden
Jacques Mampaey
De weduwnaer Mattheus de Heyder
De weduwnaer Guilliam Wijckmans
De weduwnaer Peeter van Bulck
Jacques Thys
De weduwnaer Peeter Briels
De weduwnaer Adriaen Hallemans
Laureys Asselmans
Peeter van de Ampt
Jan Deckers

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net