Hoofd- en beestentelling Kapellen 1694

Bron: Rijkarchief Anderlecht, Inventaris Staten van Brabant Cartons, Beatrijs Augustijns, 1998, nr.25, archiefnummer 391/2

 

Transcriptie van Hugo Driesen.


Inleiding

De staten van Brabant was de vergadering van personen die sinds de late middeleeuwen het hertogdom Brabant vertegenwoordigde in politieke en financiële aangelegenheden van het hertogdom. De zittingen werden gehouden in het stadhuis van Brussel. Zij hebben de macht verworven de privilegies van de standen en de fundamentele rechten van het land te doen na leven in ruil voor het bewijzen van diensten aan de vorst, inzonderheid het toekennen van beden en subsidies voor bestuur en landsverdediging. Zij moesten ook de rentmeester-generaal per kwartier zijn boekhouding kontroleren.
Deze telling noemt men Kohieren van het hoofd en beestengeld en paardengeld opgemaakt conform plakkaat van 4 augustus 1694.
Het archief van de staten van Brabant werd bewaard in het stadhuis van Brussel meerbepaald.
Maar door de bombardementen op het stadhuis van Brussel in 1695zijn er vele documenten verloren gegaan. Daar mede beginnen de meeste stukken einde 17de eeuw.
Tijdens het ancien regime was Ekeren, Brasschaat, Hoevenen en Kapellen een gemeente.
Ik heb mij beperkt tot de telling van Kapellen die van Ekeren en Brasschaat zijn vroeger al gepubliceerd. 
Hoofd en Beestentelling Ekeren 1694 (Heemkring van Ekeren, Jaarboek Ekeren nr.13, 1995).
Hoofd en Beestentelling van Brasschaat 1694 (VVF referentie sporen nr.54, 2002) alle bewerkt door Hugo Driesen.

Wat vindt men terug in de telling
Ik heb de telling identiek overgenomen om geen namen verwisseling mogelijk te maken.
De telling is gemaakt per gehucht. Capellestraete, de Galgestraete, den Horen en Zuijtsijde.
- Eerst de belastingbetaler of het hoofd van het gezin en achteraan de belasting
- naam van zijn vrouw
- de namen van de kinderen en hun ouderdom
- knechten en meiden soms met hun partner en hun kinderen vermeld
- veestapel, die toen aanwezig was. 
En natuurlijk de betaling van de belasting. En er werd natuurlijk in die tijd ook fraude gepleegd, de aantallen vee, knechten en meiden is dan ook geen 100% juist. In andere dorpstellingen van het bewust jaar word alleen de belastingbetaler vermeld, dus deze telling is van onschatbare waarde.


Verwijzing; 
1 gulden = 20 stuivers
1 stuiver = 4 oorden


KAPELLEN 

1694

Cappelestraet
Jan Jan Parijs (9G.1St.)
Catharina Jan Dierickx
Elisabeth Parijs
Maria Parijs oudt 13 jaer
Jan Parijs oudt thien jaer
Jacomijn Parijs oudt 7 jaer
Cornelia Parijs oudt 3 jaer
1 paaert
4 koeijen
1 calff

Jan Rijven (4G.15St.)
Francijn de Licht
Cornelis Sijmons oudt 10 jaer
Magdalena Rijven oudt 10 jaer
1 koeij
3 calveren
1 os

Job Volders (16G.9St. ¾)
Maria van Tichelt
Anna Patrijs
Cornelia Patrijs
Magdalena Patrijs oudt 13 jaer
Marie Patrijs oudt 10 jaer
Elisabeth Volders oudt 7 jaer
Jan Cornelis Sijmons knecht
Adriaen Peeters Stijnen oudt 13 jaer knecht
Elisabeth Volders oudt 10 jaer
2 peerden
6 koeien
4 calveren
19 schaepen
19 lammeren
2 verreckens

Jan van Leuven (8G.6St.)
Maria Joossen
Adriaen van Leuven oudt 11 jaer
Steven Cornelissen oudt 4 jaer houkint 
Catharina Vertolen oudt 13 jaer meijsen
1 peert
1 volen
2 calveren
3 koeijen

Jan Janssen Gobbens (14G.14St.)
Elisabeth de Ruijter
Jan Janssen oudt 4 jaer
Cornelia Janssen oudt 2 jaer
Anna Pauwels arm meijsen
Peeter Stijnen oudt 9 jaer knecht
Jaecques vanden Eijnden knecht
Maria Slingen oudt 7 jaer
Jan vande Velde knecht
2 peerden
7 koeijen
2 calveren

Catharina Geuns wed. (6G.2St.)
Jacob Leemans
Magdalena Sijmons sijne huijsvrouwe
Anna Leemans oudt 5 jaer
Cornelis Broers oudt 13 jaer
1 peert
4 calveren
1 verrecken

Guilliam Jacobs (8G.11St.)
Maria Bresseleirs
Jan Jacobs oudt 1 jaer
Adriaen Roelants knecht
Catharina Roelants
1 peert
1 volen
3 koeijen
2 calveren
14 schaepen
8 lammeren

Jan Laureijssen (10G.12St.)
Maria van Caen
Jan Laureijssen oudt 13 jaer
Catharina Laureijssen oudt 11 jaer 
Jacobus Laureijssen oudt 10 jaer
Anna Laureijssen oudt 10 jaer
1 peert
1 volen
6 koeijen
2 calveren

Elisabeth Leemans wed. (2G.)

Jan de Moor (13G.13St.)
Franchijn Anthonissen
Anthoni de Moor oudt 11 jaer
Peeter de Moor oudt 8 jaer
Jenneken de Moor oudt 6 jaer
Anna de Moor oudt 2 jaer
Peeter van Leuven knecht
Anna Patrijs meijsen
2 peerden
7 koeijen
3 calveren
2 verreckens

Jan Lucas (2G.)
Maria van Leuven
Jan Nauwelaerts oudt 7 jaer

Adriaen de Moor (11G.13St.)
Anna Claessen
Adriaen de Moor oudt 8 jaer
Jan de Moor oudt 2 jaer
Catharina Adriaenssen meijsen
2 peerden
7 koeijen
3 calveren
2 verreckens

Cornelis Sijmons (15G.15 ½ st.)
Eilisabeth de Ridder
Kerstiaen Sijmons
Adriaen Sijmons
Catharina Sijmons
Joanna de Ridder meijsen
Eva Sijmons oudt 8 jaer
2 peerden
5 koeijen
3 schaepen
24 lammeren
2 verreckens

Thomas van Leuven (7G.5St.)
Catharina Severeijns
Cornelia van Leuven oudt 2 jaer
Joanna van Leuven oudt 1 jaer
Geert Janssen knecht
1 peert
1 volen
1 calff
1 verrecken

Peeter van Leuven (6G.13St.)
Cornelia Leemans
Anna van Leuven oudt 9 jaer
Adriaen van Laerhoven
Margarita Wachters wed.
1 peert
1 volen
1 calff
1 verrecken

Peeter Hermans (12G.16St.)
Marie Wouters
Jan Hermans
Anthoni Janssen
Maria Boen meijsen
Joanna Vergouts oudt 13 jaer meijsen
2 peerden
4 koeijen
2 calveren
1 verrecken

Matthijs Leemans (14g.13 ½ St.)
Maria Jacobs
Cornelia Leemans oudt 2 jaer
Peeter Dielis knecht
Jan Dielen knecht
Matthijs Jaspers oudt 7 jaer
Catharina Willems
2 peerden
1 volen
5 koeijen
1 calff
16 schaepen
14 lammeren
1 verrecken

Hendrik Wijlants wed. (5G.2St.)
Anna Wijlants
Hendrik Wijlants oudt 10 jaer
Michiel Wijlants oudt 7 jaer
Cornelis Wijlants Hendrickx oudt 5 jaer
Magdalena Hendrickx oudt 3 jaer
1 peert
2 koeijen

Kerstiaen Sijmons (3G.)
Cornelia Sijmons

Cornelis Boers decker (3G.12St.)
Elisabeth van Camp
Elisabeth Boers
Joos Boers oudt 12 jaer
Joanna Boers oudt 2 jaer
1 koeije
1 calff

Frderik Soeteweij (8G.132St.)
Anna van Immerseel
Jan Soeteweij oudt 13 jaer
Frederik Soeteweij oudt 12 jaer
Peeter Soeteweij oudt 8 jaer
Maria Soeteweij oudt 6 jaer
Cornelia Stoffels meijsen
Jan vande Velde oudt 11 jaer
1 peert
3 koeijen
19 schaepen
13 lammeren

Jan Enghelen (10G.9St.)
Margarita Cornelissen
Adriana Severijns
Thomas van Leuven oudt 12 jaer
1 peert
4 koeijen
1 calff
1 verrecken

Cornelis Dierickx (7G.18St.)
Naentien Jaspers 
Cornelis Dierickx oudt 5 jaer
Cornelia Dierickx oudt 8 jaer
Magdalena Dierickx oudt 9 jaer
Elisabeth Hendrickx meijsen
Cornelis Stijnen arm houkint
1 peert
1 volen
3 koeijen
1 calff

Jan Selen (9G.9St.)
Jenneken Beuckeleirs
Maria … 
1 peert
3 koeijen
2 calveren
1 verecken

Catharina Claessen wed. (2G.)
Catharina Janssen
Elisabeth Janssen oudt 9 jaer
Adriaen Janssen oudt 6 jaer

Jan de Windt (3G.)
Anna van Aert

Jan Reijnen (12G.2St.)
Catharina van Bierloo
Cornelia Reijnen
Joris Reijnen
Gert Reijnen oudt 13 jaer
Thijs Reijnen oudt 12 jaer
Martijntien Reijnen oudt 8 jaer
1 peert
4 koeijen
2 calveren
21 schaepen
18 lammeren

Adriaen de Roij (15G.18St.)
Margarita Sebrechts
Peeter de Roij oudt 13 jaer
Cornelis de Roij oudt 8 jaer
Anna de Roij oudt 3 jaer
Joos Vingerhoets
Jan Nuijten oudt 13 jaer
Elisabeth Geerts
2 peerden
1 volen
7 koeijen
4 calveren
2 verreckens

Heijltien Cools wed. (11G.14St.)
Peeter Boons
Cornelis Boons
Catharina Boons
Huijbrechts Boons
Michiel …
1 peert
5 koeijen
2 calveren 
2 verreckens

Marie Claes wed. (12G.2St.)
Jan Aerts
Beijken Jan Aerts
Catharina … meijsen
1 peert
5 koeijen
1 calff

Hendrik Claessen (3G.8St.)
Elisabeth de Winde
Jan Claessen oudt 8 jaer
Cornelis Claessen oudt 7 jaer
Maria Claessen oudt 1 ½ aer

Adriaen de Beuckeleir (14G.15St.)
Maria Lambrechts
Jan de Beuckeleir
Adriaen de Beuckeleir
Peeter de Beuckeleir oudt 12 jaer
Catharina de Beuckeleir oudt 10 jaer
Anna Cornelissen
2 peerden
1 volen
6 koeijen
5 calveren
1 veirs
1 verrecken

Dielis Willemssen (10G.14St.)
Catharina Joossen
Maria Willemssen oudt 5 jaer
Elisabeth Cornelissen oudt 2 jaer
Adriaen Domus knecht
Maria Broeckhoven meijsen
1 peert
5 koeijen
3 calveren
1 verrecken

Joris Janssen (2G.6St.)
Fran. Teijs
Everaert Janssen oudt 9 jaer
Jacobus Janssen oudt 5 jaer
Kerstiaen Janssen oudt 4 maenden houkint
1 koeije

Anna Peeters wed. (9G.6St.)
Maria Lambrechts
Elisabeth Lambrechts
Peeter Lambrechts oudt 13 jaer
Anna Lambrechts oudt 11 jaer
1 peert
3 koeijen
2 calveren

Jan de Lepeleir (14G.11 1/4 St.)
Lucia Hendrickx
Matthijs Hendrickx
Adriaen Wijlants knecht
Peeter … oudt 13 jaer knecht
1 peert
1 volen
5 koeijen
5 calveren
20 schaepen
15 lammeren
2 verreckens

Adriaen Peeter Aerden (12G.12St.)
Beijken van Olmen
Peeter van Aerde oudt 5 jaer
Joos Peeter Aerden oudt 3 jaer
Peeter Engels oudt 13 jaer knecht
Jenneken Wijlants oudt 11 jaer meijsen
Matthijs Aerden knecht
1 peert
4 koeijen
2 calveren
20 schaepen
16 lammeren
1 verrecken

Marten de Roij (13G.2St.)
Anna Peeter Geuns
Jan de Roij
Joanna de Roij oudt 9 jaer
Peeter de Roij oudt 7 jaer
Jan van Aerden knecht
Naentien Verdijck meijsen 
2 peerden
7 koeijen
4 calveren
1 verrecken

Geert Vingerhoets (10G.6St.)
Cornelia Peeter Janssen
Anna van Loij oudt 8 jaer
Anna … wed. Adriaen Nishoven
Joos vande Loij knecht
1 peert
5 koeijen
2 calveren 1 verrecken

Jan Vergouts (8G.5St.)
Maria van Winckel
Joanna Vergouts oudt 4 jaer
Catharina Vergouts meijsen
Catharina Peeters wed.
1 peert
3 koeijen
1 calf

Jan van Passel (4G.13St.)
Marie Leemans
Marie van Passel oudt 10 jaer
Hendrik van Passel oudt 2 jaer
2 koeijen
1 os

Geertrudis Meijers wed. (1G.)
Marie Stijnen oudt 7 jaer

Peeter Sijmons (3G.)
Maria Geijtens huisvrouw

Adriaen Willemen (5G.2St.)
Catharina Corijnen
Fran … oudt 6 jaer houkint
Adriaen Teijs
Jenneken Verdijck
Elisabeth Teijs oudt 3 jaer
Anthoni Teijs oudt 1 jaer
2 koeijen

Cornelis van Calmthoudt wed. (9G.4St.)
Adriaen Speeck oudt 11 jaer
Marie Speeck oudt 8 jaer
Jan Speeck oudt 6 jaer
Cornelia Speeck oudt 1 maendt
Philips Speeck knecht
Catharina Langes meijsen
1 peert
4 koeijen
3 calveren
2 verreckens

De Galgestraet

Dierickx de Roij (5G.11St.)
Elisabeth Adriaenssen
Adriaen Stoffels arm
2 koeijen
1 calf
1 verecken

Peeter Niehoven (3G.16St.)
Catharian Beuckeleir
1 koeije

Matthijs Ooms (5G.15St.)
Anna Cools
Jan Ooms oudt 10 jaer
Maria Ooms oudt 4 jaer
Adriana Ooms oudt 4 jaer
Martinus Ooms oudt 1 jaer
1 os
3 koeijen
1 calf

Jan Sijmons (8G.4St.)
Catharina Bal
Peeternel Sijmons oudt 4 maenden
Cathartian Rosiers meijsen
1 peert
1 volen
3 koeijen
2 calveren

Den Horen

Abraham de Boeij (4G.12St.)
Beijken van Croeij
Jan de Boeij
1 koeije
1 calf

Cornelis Wouters (3G.)
Marie Lauwers

Maria Peeter Lemmens wed. (2G.)
Michiel de haeren sone

Jaecques Coijmans (5G.18St.)
Anna Steenwerckers 
Maria Brouwert meijsen
2 koeijen
1 calf
1 verrecken

Rosier Hendrickx (1G.10St.)
Peerijn Cools
Jacobus Hendrickx oudt 13 jaer

Cornelis Jacobs (11G.17St.)
Anna Mattheeussen
Willem Jacobs
Adriaen Jacobs
Fran … knecht
Anna Dierickx meijsen
1 peert 
4 koeijen
3 calveren

Jacobus Roelants (3G.)
Agnes Farmeiz

Martinus vanden Eeden (3G.11St.)
Eijken de Roeij
Catharina vanden Eeden oudt 9 jaar
Anna vanden Eeden oudt 4 jaer
2 koeijen
1 calff
1 verrecken

Den eerweerde Heer pastoir Jeronimus Maes (1G.)
Cornelia Luijckx 

Meester Joannes Ammans coster (4G.1St.)
Maria Matheeussen sijne huijsvrouwe
1 verrecken

Jan Boeckaerts (2G.13St.)
Anneken Cnaepen 
Joanna Naulaerts oudt 10 jaer
Clara Naulaerts oudt 4 jaer
Jan Lambrechts knecht
Catharina Henrickx oudt 7 jaer
1 verrecken

Jenneken Peeter Sijmons wed. (2G.)
Elisabeth Dierickx oudt 7 jaer
Anna Dierickx oudt 4 jaer
Cornelia Peeters Sijmons

Jan Loijmans (6G.10St.)
Joanna Leijs
Eva Loijmans
Adriaen Loijmans
Dingna Loijmans oudt 8 jaer
Maria Loijmans oudt 7 jaer
Jan Loijmans oudt 4 jaer
Casen Loijmans oudt 3 jaer
2 koeijen
2 calveren
1 verrecken

Willem Vergouts (9G.14St.)
Margarita de Beuckerleir
Daneel Adriaenssen
Joanna Cools
1 peert
2 koeijen
1 calff
2 vereckens

Jan Aerts (5G.7St.)
Joanna Huijbrechts
Matthijs oudt 11 jaer
Cornelis Aerts oudt 7 jaer
1 os 
2 koeijen
2 calveren

Jan Anthoni Janssen (13G.6St.)
Elisabeth Geerts
Elisabeth Peeter Martens
Adriana Peeter Martens
Adriana Martens oudt 13 jaer
Martinus Martens oudt 10 jaer
Geeraert Martens oudt 5 jaer
Jan Anthonissen oudt 1 ½ jaer
Adriaen Wils knecht
2 peerden
6 koeijen
4 calveren
1 verrecken

Peeter Janssen Gobbens (14G.7St.)
Anna Gorissen
Jan van Camp
Fran. Janssen
Catharina Janssen
Andries Janssen oudt 10 jaer
2 peerden
1 volen
6 koeijen
2 calveren
3 verreckens

Cornelis Peeter Jaspers (16G.16St.)
Adriaen van Camp
Peeter Cornelis Jaspers
Jacobus Jaspers
Barbara van leuven meijsen
Marie Daneels
Jacobus Jaspers arm knecht
2 peerden
1 os
6 koeijen
5 calveren
2 verreckens

Adriaen de Clerck ambacht (4G.10St.)
Anna de Roij
Cornelis Scheipers oudt 9 jaer
Peeter Scheipers oudt 6 jaer
Fran. Scheipers oudt 2 jaer

Matthijs Lambrechts brouwer (24G.9St.)
Catharina van Camp
Peeter Lambrechts
Catharina Lambrechts oudt 13 jaer
Jacobus Lambrechts oudt 12 jaer
Elisabeth Lambrechts oudt 4 jaer
Jan Jordaens knecht
Anna Daneels oudt 13 jaer meijsen
1 peert
6 koeijen
2 calveren

Peeter Daneel Peeters ambacht (2G.10St.)
Cornelia Peeters
Catharina Peeters oudt 9 jaer
Jasperijn Peeters oudt 6 jaer

Nicolaes van Amstel (5G.5St.)
Catharina Aerts
Reijnier van Amstel
Naentien Scheipers meijsen
Marie de Cnodder oudt 2 jaer houkint
2 koeijen
1 verrecken

Peeter van Aertsen ambacht (5G.16St.)
Cornelia Jaspers
Catharina Leemans
Cornelia Jaspers oudt 8 jaer
Cornelis Jaspers oudt 5 jaer
Jan Jaspers oudt 6 jaer
Anna Maria van Aertsen oudt 2 jaer
3 koeijen
1 verrecken

Nicolaes Lenaerts (1G.10St.)
Joanna Jan de Backers
Anna Lenaerts oudt 1 jaer

Willem de Winde (1G.10St.)
Catharina Matthijs Hendrickx 
Cornelis van Camp oudt 7 jaer
Mathijs de Winde oudt 1 jaer

Adriaen de Laet jonghman (9G.9St.)
Adam Everaerts
Margarita Beirnaerts
Anna Cornelissen oudt 10 jaer
Jan Cornelissen oudt 7 jaer
Geert Cornelissen oudt 4 jaer
Maria Everaerts oudt 8 maenden
1 peert
2 calveren
1 verrecken

Willem Kenis ambacht (6G.6St.)
Maria de Laet
Anthonis Kenis
Andries Kenis oudt 13 jaer
Jan Kenis oudt 10 jaer
2 koeijen
1 calff
1 verrecken

Jan Bogaerts ambacht (5G.1St.)
Maria Soeteweij
Jan Bogaerts
Cornelis vande Velde
1 koeije

Zuijtsijde
Joos Boeckaerts (1G.10St.)
Lisken Boons
Anthoni Boeckaerts oudt 9 jaer
Peeter Boeckaerts oudt 7 jaer
Elisabeth Boeckaerts oudt 4 jaer

Jan van Aerden (1G.10St.)
Anna Verbert
Eijken van Aerden oudt 7 jaer
Dimpna van Aerden oudt 4 jaer
Jan van Aerden oudt 2 jaer

Adriaen Bernaerts (7G.11St.)
Adriana Veraert
Joanna Veraert oudt 4 jaer
Jan Bernaerts knecht
1 peert
3 koeijen
2 calveren

Peeter Thomas (8G.12St.)
Maeijken Everaert Baltens
Anthoni Peeter Thomas
Elisabeth Thomas oudt 13 jaer
Catharina Peer Thomas oudt 10 jaer
Anna Peer Thomas oudt 8 jaer
1 peert
1 volen
3 koeijen
3 calveren

Melsen Dierickx wed. 14G.17St.)
Jan Melsen Dierickx
Clara Melsen Dierickx
Adriaen Melsen Dierickx oudt 13 jaer
Maria Melsen Dierickx oudt 8 jaer
… Melsen Dierickx
Peeter Speeck knecht
Adriana Speeck meijsen
Adriana Sonck meijsen
2 peerden
6 koeijen
1 calf
1 verrecken

Peeter Geuns (11G.5St.)
Catharina Loos
Sijmon Geuns
Cornelis Geuns oudt 13 jaer
Nicolaes Geuns oudt 7 jaer
Matthijs Geuns oudt 5 jaer
Joanna Geuns oudt 1 ½ jaer
Maria Claessen meijsen
1 peert
6 koeijen
3 calveren

Geeraert Sebavels (7G.1St.)
Marie Dierickx
Maria Sebavels
Hendrik Sebavels oudt 4 jaer
Anna Sebavels oudt 4 jaer
4 koeijen
2 calveren

Jan Cloeck (11G.9St.)
Catharina vanSantvliet
Adriaen Cloeck
Cornelis Cloeck
Eva van Craeij meijsen
1 peert
5 koeijen
3 calveren

Jan Cornelis Verheijen 18G.10St.)
Joanna Sijmons
Elisabeth Deerheijen oudt 2 jaer
Cornelis Verheijen oudt 1 jaer
Reijnier Verhijen knecht
Adriaen Gijsels knecht
Jan Wils oudt 11 jaer knecht
Maria Wils meijsen
Anna de Beuckeleir meijsen
4 peerden
1 volen
5 koeijen
1 stier
4 calveren
2 verreckens

Geeraert Engels (6G.12St.)
Maria Jaspers
Catharina Engels oudt 11 jaer
Elisabeth Engels oudt 7 jaer
Peeter Engels oudt
1 os
3 calveren
1 verrecken

Naentien Joris wed. (13G.14St.)
Franchois …
Jan Peeters
Anna Hoesens
Jan Peeters oudt 1 jaer
Eva Stoffels oudt 12 jaer meijsen
Jacob Martens knecht
Jan Janssen
1 peert
5 koeijen
2 calveren
2 verreckens

Diel Brouwers (3G.14St.)
Joanna Joris sijne huijsvrouwe 
Balten Brouwers
Cornelia Rijnen oudt 13 jaer
2 koeijen
2 calveren


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net