Hoofd- en beestentelling Loenhout 1695

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant Cartons nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen.


Adriaenssen Adriaen Mattijs sijn vrouw een koeije een calf

Aecken Van Joos sijn vrouw een koeije

Aerde Van Peeter sijn vrouw een peert twee koeijen twee calveren

Aernouts Aernout Cornelis twee koeijen

Aernouts Cornelis Peeter sijn vrouw eenen cnecht een peert drije koeijen een calff thien schaepen ses lammeren

Aernouts Jan sijn vrouw een koeije

Aerts Cornelis sijn vrouw een koeije eenen osse

Altina de Benedictus pastoor met sijnen cnecht

Anthonissen Lucas sijn vrouw een dochter twee koeijen een calff

Anthonissen Peeter sijn vrouw eenen sone een peert twee koeijen een calff

Antwerpen Van Cornelis sijn vrouw

Bertelmeeussen Anthonis sijn vrouw

Bie De Peeter sijn vrouw

Bleke Van Den Gabrieel sijn vrouw eenen cnecht twee koeijen een calff

Bode Joan herbergier sijn vrouw eenen cnecht een peert drije koeijen een halff koeije een meijssen

Bossche Van Den Marten sijn weduwe eenen cnecht een meijsen drije koeijen een calff

Broomans Lambert tapper sijn vrouw twee sonen een peert drije koeijen thien schaepen vier lammeren

Broomans Peeter sijn vrouw een peert twee koeijen

Breda Peeter Van sijn vrouw

Brocatus Hendrick sijn vrouw eenen sone een dochter een peert drije koeijen halff koeije

Buijten Van Geert Meester coster sijn suste ende dochter

Buijten Van Peeter tapper sijn vrouw twee koeijen een calff

Buijten Van Peeter sijn vrouw een cnecht 2 peerden ses koeijen vier calveren

Claessen Jochim sijn vrouw een peert twee koeijen een halff koeije

Cleir Heijndrick sijn vrouw

Cloot Van Jacob sijn vrouw eenen cnecht een meijssen een peert drije koeijen een calff

Coecken Joris sijn vrouw een koeije

Coecken Peeter sijn vrouw twee sonen een peert drije koeijen een calff

Conincx Jan sijn vrouw eenen sone

Cornelissen Cappelaan

Crocx Jacob Jan sijn vrouw

Deckers Cornelis Joos smit sijn vrouw

Deckers Jan waegemaecker sijn vrouw

Dijck Van Cornelis Jan sijn vrouw twee koeijen een calff

Dijck van Geert sijn vrouw een koeije ende calf

Dijck Van Peeter Jan sijn vrouw twee koeijen een calff

Ditfort Anthonij sijn vrouw sijn dochter een peert twee koeijen

Elsacker Van Francois sijne suster eenen cnecht een meijssen een peert

drij koeijen en halff koeije een calf

Elsacker Van Jan sijn vrouw twee koeijen een calff

Elsacker Van Michiel Martin procureur brouwer sijn vrouw een cnecht een meijsen vier koeijen een calff

Elsacker Michiel sijn weduwe brouwer tapper haeren sone een cnecht een meijsen een peert vier koeijen twee calveren

Elsacker Michiel Cornelis sijn vrouw een dochter een peert drije koeijen twee calveren 16 schaepen ses lammeren

Elsacker van Peeter procureur sijn huijsvrouw eenen cnecht een meijssen een peert twee koeijen

Franssen Christiaen sijn weduwe haeren sone

Franssen Frans Geert sijn vrouw twee koeijen eenen osse

Gabriels Gijsbrecht sijn vrouw twee koeijen een calff

Gabriels Peeter Jan sijn vrouw een cnecht eenen sone een dochter ses koeijen vier calveren 10 schaepen thien lammeren

Goossens Cornelis sijn vrouw twee sonen een dochter een peert vier koeijen een calff

Goossens Jan Peeter jongman een suster een peert twee koeijen een calff

Goossens Mattijs sijn vrouw een peert een meijsen twee koeijen twee calveren

Goossens Mattijs Jan sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Goossens Michiel Jan sijn vrouw een peert drije koeijen een calff

Goris Heijndrick sijn vrouw een cnecht een dochter een peert vier koeije halff koeije twee calveren 6 lammeren15 schaepen

Goris Mattijs Peeter sijn vrouw een koeije

Goris Sijmen sijn dochter twee koeijen

Gorp Van Jan sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Gorp Van Wauter sijn vrouw een koeije een calff

Hal Van Dionijs molder sijn vrouw een koeije

Halle Van Adriaen sijn vrouw een koeije

Heestermans Jan sijn vrouw

Heijndricx Adriaen sijn vrouw eenen sone een peert een veulen drije koeijen twee calveren

Hendricx Hendrick sijn vrouw een koeije

Hendricx Lenaerts Huijb sijn vrouw twee koeijen

Heuvelmans Baudewijn sijn vrouw drije koeijen twee calveren

Heuvelmans Jan sijn vrouw eenen sone twee koeijen een calff

Huijbrechts Lenaert sijn vrouw twee koeije

Huijben Adriaen sijn vrouw eenen sone een peert twee koeijen

Huijben Peeter Adriaen sijn vrouw twee koeijen

Huijghens Cornelis winckelier sijn vrouw eenen sone ende dochter

Jacobs Jacob Peeter Jans sijn vrouw een koeije

Jacobs Jan sijn vrouw een peert drije koeijen twee calveren

Janssen Jan Hendrick sijn vrouw

Janssen Diericx Naes sijn vrouw twee koeijen een calff

Jordaens Peeter sijn weduwe haeren sone

Kenis Jan Wouter sijn vrouw mercus een peert twee koeijen een calff

Kennis Jan sijn vrouw eenen sone een peert drije koeijen twee calveren 12 schaepen acht lammeren

Lenaerts Adam Jan sijn vrouw een koeije een calff

Lenaerts Anthonij Jan sijn vrouw

Lenaerts Jan Jan sijn vrouw twee koeijen

Lippens Cornelis Jan sijn vrouw sijn … peert twee koeijen een calf

Lippens Geert sijn vrouw twee koeijen

Luijcx Geert sijn vrouw eenen sone een meijssen een peert drije koeijen twee calveren

Luijcx Jan Melsen sijn vrouw twee koeijen een calf

Luijcx Mattijs Peeter sijn vrouw sijnen sone een koeije een calf

Mans Andries sijn vrouw een koeije

Marcellij Marcellus schouteth sijn suster eenen cnecht een meijssen

een peert 2 koeijen een halff koeije

Meeussen Melsen sijn vrouw twee sonen een meijssen acht koeijen vier calveren dertigh schaepen 16 lammeren twee peerden

Meijvis Hendrick sijn vrouw twee koeijen een halff koeije

Melssens Jan sijn vrouw sijn dochter een koeije

Melssens Cornelis Peeter sijn vrouw twee koeijen

Melssens Jan Peeter sijn vrouw een cnecht eenen meijssen een peert twee koeijen een calff

Melssens Peeter sijn vrouw drije koeijen een calff

Mierop Van Jan een peert twee koeijen een calff

Nauts Adriaen Anthony sijn vrouw eenen sone een peert twee koeijen een calff

Nauts Peeter sijn vrouw Anthonij

Nijssen Christiaen smit sijn vrouw

Ooms Mattijs Aernout sijn vrouw een peert twee koeijen een halff koeije

Ooms Mattijs Jan sijn vrouw twee koeijen een calff

Ooms Wauter Peter sijn vrouw twee koeijen een calff

Ostaeijen Aernout sijn vrouw eenen sone een dochter twee koeijen een calff

Ostaeijen Van Jan sijn vrouw

Philips Cornelis Hendrick sijn vrouw een koeije een calff

Philipssen Merten sijn vrouw sijn vrouw eenen sone twee koeijen een calff

Quirijnen Aert Anthonij sijn vrouw een cnecht twee koeijen een calff

Reijns Jan Anthonij sijn vrouw sijn moeder een koeije

Rennen Wauter sijn vrouw moeder een koeije

Rennen Wauter Jan sijn vrouw een koeije

Roelen Jan Adriaen sijn weduwe tapper eenen sone twee koeijen met een calff

Rombauts Jan Goris sijn vrouw twee koeijen een calff

Schrauwen Jan Cornelis sijn vrouw een peert een koeije

Schooffs Cornelis sijn vrouw een koeije eenen osse

Schooffs Neeltien Anthonij een dochter

Sebrechts Cornelis sijn vrouw sijnen sone een peert drije koeijen 10 schaepen

Staeijen Van Goris sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Swaegemaeckers Adriaen sijn vrouw een meijssen drije koeijen een peert een calff

Thomas Roelant Jacob sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Tichelt Adriaen sijn vrouw eenen sone twee koeijen een calff

Tichels Nijs Jan jongman

Tichelt Van Mattijs sijn vrouw een koeije

Tichelt Peeter sijn vrouw twee koeijen

Valentijns Reinigius winckelier sijn vrouw

Verboven Cornelis een meijsen twee koeijen een calff

Verheijen Peeter sijn vrouw sijn dochter een peert twee koeijen een calff

Vermeiren Adriaen Peeter sijn vrouw twee koeijen twee calveren

Vermeiren Cornelis Adriaen sijn vrouw

Vermeiren Jan herbergier sijn vrouw een dochter

Vermeiren Willem sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Vleminincx sijn vrouw een peert drije koeijen een calff

Vleminincx Jan sijn vrouw

Vorsselmans Bastiaen sijn vrouw een peert twee koeijen een calff

Vorsselmans Christiaen Geert schoenlapper sijn vrouw

Vorsselmans Christiaen Jan sijn vrouw twee koeijen een peert

Vorsselmans Michiel Bastiaen sijn vrouw eenen cnecht een veulen twee koeijen twelff schaepen

Wauters Cornelis Jan jongman

Wauters Jan sijn weduwe twee dochters een koeije een calff

Weerts Jan sijn moeder twee koeijen een calff

Wiericx Jan sijn vrouw twee koeije

Wiericx Jan Jan Lenaert sijn vrouw een koeije

Wiericx Jan Lenaert sijn vrouw eenen sone een koeije een calff

Wiericx Jan Lenaert sijn vrouw een koeije

Wiericx Lenaert Jan sijn vrouw een peert drije koeije een calf elff schaepen ses lammeren

Wijs Jan De sijn vrouw

Willems Quireijn sijn vrouw eenen osse

Willemen Huijb Jacob sijn vrouw

Wouters Jan mercus sijn vrouw een peert twee koeijen een calf

 

Wij pastoor Schouteth Schepenen ende gesworenen des dorps van Loenhoudt dese onderteeckent hebbende verclaeren het opteecken van d’ingesetenen ende hunne peerden ende beesten getrauwelijck gedaen te hebben volgens dover brengen van ieder int particulier aen ons gedaen. Actum den 8 februarij 1695.

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net