Hoofd- en beestentelling Mortsel 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, cartons, nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Lijste ende declaratie van allen ende iegelijcke de persoonen vrouwen, kinderen meijssens, knechten peerden ende beesten opgenomen ende bevonden binnen den dorpe van Mortsel onder den quaertiere van Rijen bij Antwerpen gelegen in conformiteijt de ordonnantie ende instructie van de Heeren Staeten van Brabant de sethien augustij ende vierden november sesthien hondert tweeenegentich bij t' placcaet van de vierden augustij sestienhondert vierennegentig, onderteeckent Joannes Baptist van Parijs desen dorpe toegesonden ende als volght;

Heer Guilliam Keijaerts Pastoor sieck met eene geraecktheijt.
Joanna … meijsen, 1G 0St.

Adraen de Rooij Pachter ende Adriana Bosschaerts sijne huijsvrouwe.
Drij sonen d'oudste dertien jaeren.
Twee dochter d'oudste twaelf jaer ende seven jaer.
Eenen bejaerde knecht.
Eenen bejaerden meijsen.
Twee peerden, seven koeijen ende twee kalveren, 13.1.

Nicolaes Meyers Pachter ende Joanna van Passchen sijne huijsvrouwe.
Eenen bejaerde meijsen.
Twee peerden ende vier koeijen, 9.1.

Thomas van Immerseel Hantwercker ende Gommelijn van Herck sijne huijsvrouwe.
Twee koeijen, 4.12.

Jan Poijters Hantwercker ende sijne huijsvrouwe …
Drij kinderen onder de acht jaeren.
Een koeij, 2.6.

Adriaen de Beuckelaer Weerdt ende Elisabeth van Nootens sijne huijsvrouwe.
Twee bejaerden meijssens.
Sijnen knecht.
Een peert ende twee koeijen, 12.13.

Adriaen Mortelmans Pachter ende Petronella Bosschaerts sijne huijsvrrouwe.
Drij kinderen onder de acht jaren.
Eenen knecht.
Een meijsen.
Een peerd, ses koeijen ende een kalf, 11.1.

Peeter van Passel Pachter ende Catharina Segers sijne huisvrouwe.
Sijnen sone.
Twee meijssens.
Eenen knecht.
Twee peerden, ses koeijen ende een kalf, 12.19. 

Peeter Segers Pachter ende Joanna Mannekens sijne huijsvrouw.
Twee dochters d'oudste seven jaer.
Twee meijssens.
Twee knechten.
Twee peerden, seven koeijen ende een kalf, 14.15.

Adriaen Hendricx Weerdt ende Maria Verhaegen sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen d'oudste derthien jaer.
Twee koeijen, 7.2.

Jan Vermijlen ende Maria Mertens sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste acht jaer.
Twee meijssens.
Drij bejaerde knechten.
Drij peerden, acht koeijen ende een kalf, 18.10.

Louis van de Vijver Hantwercker ende Catharina van Reedt sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste tien jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Jan Firens Hantwercker ende Joanna Herborts sijne huijsvrouwe.
Sijnen sone.
Sijnen meijsen.
Twee koeijen, 5.2. 

Jan Anneé Tapper ende … sijne huijsvrouwe.
Bejaerde sone.
Bejaerde dochter.
Twee koeijen, 8.2.

Gommer Paugvij Hantwercker ende Cornelia van den Branden sijne huijsvrouwe.
Een bejaerde dochter.
Eenen koeije, 3.6.

Guilliam Coens Hantwercker ende Barbara Gys sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen de oudste twaelf jaer.
Een koeij, 2.6.

Jan Credts Pachter ende Elisabeth van Wijngaert sijne huijsvrouwe
Twee kinderen de d'oudste vier jaer.
Eenen bejaerde meijsen.
Eenen bejaerde knecht.
Twee peerden, vier koeijen,ende een kalf, 10.7.

Peeter Meyers Hantwercker ende Maria…sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 3.16.

Peeter Vervliet Hantwercker ende Maria Janssens sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste twaelf jaer.
Drij koeijen, 4.13.

Alexander Vervliet Hantwercker, 2.

Geeraert de Roy Pachter ende Magdalena de Visser sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d' oudste 6 jaer.
Twee bejaerden meijssens.
Twee bejaerden knechten.
Twee peerden, een veulen, seven koeijen ende een kalf, 14.8.

Jan Covens Pachter ende … sijne huisvrouwe.
Drij kinderen onder de dertien jaer.
Een bejaert meijsen.
Eenen bejaerde knecht.
Twee peerden, vier koeijen ende een kalf, 10.7.

Jan Verheyden Pachter ende Maria Goossens sijne huijsvrouwe.
Eenen sone van vijftien jaer.
Twee bejaerden dochters.
Twee peerden, vier koeijen en een kalf, 11.7.

Simon Voet Hantwercker ende Anna Verret sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste vijf jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Peeter de Ridder Pachter ende Elisabeth Eliaerts sijne vrouwe.
Eenen bejaerde sone.
Eenen dochter van twaelf jaer.
Twee bejaerde meijssens.
Twee bejaerde knechten.
Vier peerden, twee koijen ende een kalf, 20.15.

Thomas Marien Hantwercker ende Maria Wijns sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen onder de dertien jaer, 1.16.

Peeter Verhagen Hantwercker ende Catharina van Eekeren sijne huijsvrouwe.
Vijf kinderen alle onder de veertien jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Francois Parguij Hantwercker ende Maria de Mayer sijne huijsvrouwe.
Een kind onder de vier jaer, 1.1.

Jasper Segers Weerdt ende Maria Poijters sijne huijsvrouwe.
Een dochter ontrent twee jaer.
Eenen bejaerde knecht.
Een bejaert meijsen.
Twee koeijen, 8.2.

Dirick Verhagen Hantwercker ende Maria Smidts sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste twaelf jaer.
Twee koeijen ende 1 kalf, 3.8. 

Joos Lenaerts Schoenlapper ende Clara Goris sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste tien jaer.
Een koeij, 2.6.

Adriaen van den Wijngaert Pachter ende Maria Segers sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen d'oudste ses jaer.
Drij bejaerden knechten.
Een bejaert meijsen.
Vier peerden, acht koeijen ende 6 kalven, 19.13.

Anthonis Firens Raedemaecker ende Elisabeth Goris sijne huijsvrouwe.
Een kleijn kind van een jaer.
Een bejaerden knecht.
Een bejaert meijsen.
Twee koeijen, 5.17.

Jan Goris Smidt ende Catharina Bessens sijne huijsvrouwe.
Twee dochters onder de ses jaer.
Eenen bejaerden knecht.
Twee koeijen, 4.17.

Cornelis Dellien Hantwercker ende Maria Vervliet sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste tien jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Jan van den Wijngaert Pachter ende Theresia …sijn huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste seven jaer.
Twee bejaerden knechten.
Een meijsen van twaelf jaer.
Drij peerden, acht koeijen ende twee kalveren, 16.13.

Cornelis Somers Smidt ende Catharina van Hauten sijne huijsvrouwe.
Een sone van vijftien jaer ende een dochter van vijf jaer.
Een koeij, 4.1.

David van Camp Hantwercker ende Maria Goetwerts sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 3.16.

Guilliam Stockmans Hantwercker ende Catharina de Coster sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 3.16.

Guilliam van Immerseel ende Catharina … sijn huijsvrouwe.
Twee kinderen onder de drij jaeren.
Een koeij, 2.6.

Peeter de Bruijnseels Hantwercker ende Catharina van der Aeck sijne huijsvrouwe.
Een koeijen, 3.16.

Peeter van Pudt Hantwercker ende Elisabeth van Hauten sijne huijsvrouwe.
Een kind onder de vier jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Jan Gevens Pachter ende Elisabeth Vissers sijne huijsvrouwe.
Twee bejaerden knechten.
Een bejaert meijsen.
Een meijsen onder de veertien jaer.
Een peert, een veulen, ses koeijen ende een kalf, 14.7.

Peeter de Ridder Pachter ende Maria de Backer sijne huisvrouwe.
Drij kinderen onder de seven jaer.
Twee bejaerden knechten.
Een bejaerde meijsen.
Noch een meijsen onder de veertien jaer.
Twee peerden, vijf koeijen ende een kalf, 13.3.

Dirick Wijns Pachter ende Elisabeth de Backer sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen.
Een bejaert meijsen.
Een peert ende drij koeijen, 6.19.

Jan Dellen Hantwercker ende Anna Mertens sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 3.16.

Jaecques Dellen Hantwercker ende … sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 2.6.

Lambrechts Mertens Hantwercker ende Anna Dellen sijne huijsvrouwe.
Vijf kinderen d'oudste twaelf jaer.
Een koe ende een kalf, 2.12.

Adriaen Stockmans Hantwercker ende Anna Marien sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen onder de vijf jaeren.
Een koeij, 2.6.

Peeter van den Bosch Hantwercker ende Anna van Herck sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen onder de tien jaeren, 1.10.

Jan de Rooy Pachter ende Catharina Patrijs sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen alle onder de dertien jaeren.
Een peert ende twee koeijen, 5.3.

Jan van den Wijngaert Pachter ende Catharina Groenendael sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste twaelf jaer.
Eenen bejaerde knecht.
Een bejaert meijsen.
Een peert, vijf koeijen ende een kalf, 9.1.

Cornelis van den Bosch de jonge Tapper ende Catharina Année sijne huijsvrouwe.
Vijf kinderen d'oudste tien jaer.
Een meijsen.
Een koeij, 6.6.

Cornelis van den Bosch de oude Pachter ende Maria van Altenaecken sijne huijsvrouwe.
Een bejaerden sone.
Een peert, twee koeijen ende een kalf, 6.9.

Crispijn van Herck Pachter ende Elisabeth van den Donck sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste dertien jaeren.
Een peert ende twee koeijen, 5.3.

Adriaen de Wolff Hantwercker ende Gommerijn Kocx sijne huijsvrouwe.
Een koeij, 3.16.

Gommer Segers Pachter ende Joanna Thys sijne huijsvrouwe.
Een peert ende twee koeijen, 7.8.

De weduwe Jan van Camp 'vuytwerken gaende'.
Twee dochters onder de elf jaeren, 1.

Laurijs Janssens Pachter ende Sijken Peeters sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen onder de twaelf jaeren.
Een peert ende twee koeijen, 5.3.

Peeter Franck Hantwercker ende Anna Struys sijne huijsvrouwe.
Drij dochters d'oudste elf jaer.
Een koeij, 2.6.

Peeter van Dijck Hantwercker ende sijne huijsvrouwe Anna Janssens sijne huijsvrouwe.
Een cleijn kind.
Een koeij, 2.6.

Jan Jacobs Pachter ende Elisabeth Marien sijne huijsvrouw.
Een bejaerde dochter.
Een peert ende twee koeijen, 3.5.

Guilliam Buyens Hantwercker Maria Smidts sijne huijsvrouwe, 3.

Peeter Dellien Pachter ende Maria de Vos sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste twaelf jaer.
Een meijsen.
Een peert ende twee koeijen, 6.3.

De weduwe Melchior van den Wijngaert Pachteresse sijne huijsvrouwe.
Jan de Herdt haeren sone.
Een dochter bejaerde dochter.
Een dochter van acht jaer.
Twee knechten.
Een meijsen.
Twee peerden, ses koeijen ende een kalf, 13.4.

Jan Winckelmans Hantwercker ende Maria Franck sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste seven jaer, 1.10.

Melchior van den Wijngaert Pachter ende Magdalena Ceulemans sijne huijsvrouwe.
Een dochter onder de acht jaer.
Twee bejaerde knechten.
Twee bejaerde meijsens.
Een peert, drie koeijen ende een kalf, 10.18.

Cornelis Thys Wagemaecker ende Joanna Goris sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen d'oudste twaelf jaer.
Eene, knecht.
Een koeij, 4.1.

Anthony van Herck Pachter ende Digna va Camp sijne huijsvrouwe.
Een bejaerden sone.
Een peert ende twee koeijen, 6.3.

Aert van den Brande Pachter ende Maria Hellemans sijne huijsvrouwe.
Een bejaert meijsen.
Een peert ende een koeij, 5.9.

Joos van den Vijvere Pachter ende Catharina Dilis sijne huijsvrouwe.
Twee bejaerden sonen.
Een bejaerde dochter.
Een peert ende drij koeijen, 8.19.

Peeter van Immerseel Hantwercker ende Anna de Vos sijne vrouwe.
Een dochter van negen jaer.
Een veulen ende twee koeijen, 4.10.

Jan van Immerseel Hantwercker ende Anna Somers sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen d'oudste ses jaer.
Een koeij, 2.6.

Cornelis van Immerseel Hantwercker ende Maria van Bortel sijne huijsvrouwe, 3.

Walter Franck Pachter ende Petronella de Visser sijne huisvrouwe.
Vier kinderen d'oudste tien jaeren.
Een bejaerde knecht.
Een meijsen.
Een peert ende drij koeijen, 7.19.

Jan Mannekens Pachter ende Joanna Ceulemans sijne huijsvrouw.
Twee kinderen onder de twaelf jaer.
Een bejaerden knecht.
Een bejaert meijsen.
Twee peerden, vier koeijen ende een kalf, 10.7.

Rombaut Swiggers Coster ende Anna Faes sijne huijsvrouw.
Drij kinderen onder de acht jaer.
Een meijsen van elf jaer, 1.19.

Melchior Vloebergh Pachter ende Catharina Schillemans sijne huijsvrouw.
Vier bejaerden knechten.
Twee bejaerden meijsens.
Drij peerden, seven koeijen, een stier ende een kalf, 19.12.

Peeter Pissée Metser ende Cornelia Steylaerts sijne huijsvrouw.
Sijn kind ontrent veertien jaer.
Een bejaerde sone.
Een koeij, 5.1.

Peeter Smidts Wever Catharina Meulders sijne vrouwe, 3.

Jan Smidts Wever ende Theresia van de Vijver sijne huijsvrouw.
Vijf kinderen onder de de twaelf jaer.
Twee koeijen, 3.2.

Peeter van den Bosch Hantwercker
Twee kinderen onder de drij jaer, 1.10.

Jan Dellen Hantwercker ende Maria Hantsetter sijne huijsvrouwe.
Drij kinderen onder de twaelf jaer.
Een koeij, 2.6.

Nicolaes van den Branden Meyer ende Elisabeth Bisschops sijne huijsvrouwe, 7.16.

Gysbrechts Vermeiren Timmerman ende Cornelia Verhoeven sijne vrouw, 4.10.

Philips Vermeiren Timmerman ende Petronella Gysbrechts sijne huijsvrouw, 4.

Merten Dries Pachter ende Clara Verhoeven sijne huijsvrouw.
Een kind van twee jaer.
Een bejaert meijsen.
Een peert ende twee koeijen, 6.3.

Cornelis Palms Pachter ende Catharina Jacobs sijne huijsvrouw.
Twee kinderen d'oudste drij jaer.
Een bejaerde knecht.
Een bejaert meijsen.
Een peert, drij koeijen ende een kalf, 8.

Cornelis Dellien Hantwercker ende Joanna Bosschuyt sijne huijsvrouw.
Twee kinderen d'oudste vier jaer.
Twee koeijen, 1.10.

Cornelis van de Velde Pachter ende Maria Jacobs sijne huijsvrouwe.
Vier kinderen d'oudste dertien jaer.
Een bejaerde knecht.
Een peert ende drij koeijen, 7.19.

De weduwe Van Herck Pachteresse.
Drij kinderen onder de tien jaer.
Een bejaerde sone.
Een bejaerde dochter.
Een peert ende twee koeijen, 6.8.

Jacobus Vernimmen Cleermaker ende Anna Smidts sijne huijsvrouwe.
Twee kinderen beide onder de twaelf jaer, 2.5.

Adriaen Sneeuwaters Pachter ende Magdalena de Wolff sijne huijsvrouwe.
Twee knechten.
Een bejaerde meijsen.
Een meijsen van tien jaer.
Een peert, vier koeijen ende een kalf, 10.1.

Peeter de Berckelaer Pachter ende Maria Segers sijne huijsvrouwe.
Een bejaerde meijsen.
Een peert ende twee koeijen, 6.3.

Francis Wauters Molder … sijne huijsvrouwe.
Een bejaerde knecht.
Een meijsen van tien jaer, 5.

Aldus gedaen opgenomen ende behoorlijck gesloten den dertighsten october sestien hondert vierennegentich present de Schepenen, Dorpsmeesters beneffens de Secretaris mits d'Indispositie van den heere Pastoor ende de Heere Drossaert Peeter van Passen ende Mortelmans Schepenen.


Personen arm ende behoeftige:
Thomas van Immerseel Hantwercker haudt een kind van de armen twaelf jaer
Jan Firens Hantwercker haudt een kind van de armen ses jaer.
Guilliam Covens Hantwercker haudt een kind van armen 13 jaer.
Peter Bruynseels Hantwercker haudt een oud vrouwken van de H.Geest van Kontich.
Guilliam Frank Hantwercker ende Christina Wijckmans sijn huijsvrouwe een simpele sone van de armen.
Martinus Smidts ende Elisabeth Roelants sijn huijsvrouwe drij armen van kinderen 
Jan Waedts ende Elisabeth Franc sijn huijsvrouwe drij arme kinderen
Adriaen Stockmans haudt een meijsken Margarita Broumels. 
Sebastiaen Stallaerts Hantwercker ende Anna Bogaerts sijn huijsvrouw vijf arme kinderen.
Guilliam Parguy ende Barbara Janssens sijn huijsvrouw twee cleijne kinderen onder de drij jaer.
Peeter van den Bosch woont met een oude arme weduwe Jaecques Gijs.

Actum als vooren de dertighsten october sestien hondert vierennegentig, present als vooren;


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net