Hoofd- en veetelling Vremde 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, Cartons nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen.


 

COHIER VANDEN DORPE VAN VREMDE

RAECKENDE HET HOOFT GELDT

1694

Op den derden October XVI c vierent negentich in conformitijdt der ordonnantie ende instructie der Heeren Staeten van Brabant de date sestien augusti ende vier november XVIc inde tweent negentich, bij placcaerts vanden vierden augusti XVI c ende vierent negentich onderteeckent Joannes Baptist van Parijs, den borge toegesonden binnen Vremde opgenomen alle de persoonen, vrouwen, knechten, meijsens kinders ende bestiaelen binnen den dorpe als volght

 

Heer Peeter vande Sande pastoir 1.0
Barbara sijne meijsen

Cornelis de Laet pachter ende Elisabeth Taymans sijn vrouw 8.10
2 sonen, een bejaert de andere 14 jaer, een mijsken van 12 jaer ende 13 jaer
1 peert, 1 veulen 3 koeijen ende 1 kalf

Mechior Van Dijck pachter ende Catharina Taymans sijn vrouw 18.7
2 sonen, een bejaert de andere 10 jaer ende een dochter van 14 jaer
3 bejaerde knechten ende 1 meijsen
3 kalveren, 3 peerden, 2 veulens ende 5 koeijen

Carel Stuyck pachter ende Elisabeth van Camp sijn vrouw 9.10
1 bejaerde sone ende 2 dochters van 12 jaer ende 18 jaer
1 bejaert knecht ende 1 bejaert meijsen
1 peert, 2 koeijen, 1 veulen ende 1 kalf

Adriaen Vloeberchs pachter14.6
2 dochters de eenen 11 jaer en de andere 13 jaer ende 1 bejaert sone
2 bejaerde meijsen ende twee bejaerde knechten
2 peerden, 1 veulen, 2 koeijen ende 1 kalf

Adriaen Fierens pachter ende Anna Ceulemans sijn vrouw 10.12
1 sone 13 jaer ende eenen dochter 12 jaer
1 bejaert knecht
2 peerden, 3 koeijen ende 1 kalf

Jan Bossaert handtwercker ende Elisabeth Verdonck sijn vrouw 3.14
1 sone 10 jaer ende eenen dochter 12 jaer
1 bejaert knecht
1 koeij

Sebastiaen Slaets handtwercker ende Magdalena 2.6
1 dochter 10 jaer
1 koeij

Andries Taymans pachter 15.15
Catharina Taymans sijn dochter
Jan van Dijck sijn schoonsone
2 bejaerde knechten
1 bejaert meijsen
5 koeijen, 3 peerden ende 1 kalf

Peter Schouvorst kleine pachter ende Catharina Fijens sijn vrouw 7.9
1 sone bejaert ende twee dochters 1 bejaert ende andere 12 jaer
1 peert , 2 koeijen ende 1 kalf

De weduwe Andries van Bouwel pachteresse 18.2
1 sone bejaert ende 1 dochter bejaert ende 1 dochter 12 jaer
1 meijsen ende 2 knechten
6 koeijen, 2 kalveren, 2 veulens ende 3 peerden

Peter Perrie handtwercker Maijken Callot sijn vrouw 1.10
3 sone de oudste is 8 jaer

Jan van Dijck pachter ende Jenneken Luycx sijn vrouw 17.10
1 sone van 12 jaer ende 2 bejaerde dochters
3 knechten bejaert
3 peerden, 1 veulen, 6 koeijen ende 3 kalveren

Mercus Taymans pachter ende Maijke van Linden sijn vrouw 17.4
1 sone bejaert ende 1 sone van 14 jaer
1 knecht ende 1 meijsen bejaert
6 koeijen, 3 peerden, 1 veulen ende 2 kalveren

Michael Smits tapper ende Jenneken van Bauwel sijn vrouw 13.9
1 sone bejaert ende noch ses kinderen onbejaert
1 mijsken van 14 jaer
1 peert, 3 koeijen

Hendrik Cuypers handwercker ende Jenneken Bastiaen sijn vrouw 3.12
1 bejaerde dochter
1 koeij

Melsem Somers pachter ende Jenneken van de Perre sijn vrouw 5.3
1 sone van 5 jaer
1 mijsken van 3 jaer ende noch mijsken van 14 jaer
2 koeijen, 1 kalf


Cornelis Corluy handtwercker Maijke Segers sijn vrouw 3.16
1 koeij

Hendrik de Schutter pachter ende Elisabeth van Regenmotten sijn vrouw 5.3
1 mijsken van 3 jaer noch een van 13 jaer
1 peert ende 2 koeijen

De weduwe Peeter Cuyff pachter 6.14
1 sone meerderjarig ende 1 dochter 20 jaer
1 peert, 2 koeijen ende 1 kalf

Jan de Bie handtwercker ende Lisabeth de Ridder sijn vrouw 2.6
1 dochter van 3 jaer
1 koeij

Joos Pandelaers pachter ende Elisabeth van Been sijn vrouw 1.10
1 sone van 2 jaer

Jan Slachtmolen pachter ende Mayke van Bulck sijn vrouw 6.11
1 bejaerde dochter ende 1 minderjarige soon
1 peert, 1 rundt 

Peeter Schillemans ende Maijke Vermeulen sijn vrouw 5.3
1 sone van 5 jaer ende een dochter van 7 jaer
1 peert ende 2 koeijen

Peeter van Bauwel pachter ende Petronella van Camp sijn vrouw 5.1
2 kinderen onder de 6 jaer
2 koeijen, 1 rundt, 1 kalf ende 1 peert

Gommer Tillens tapper ende Catharina Peeter sijn vrouw 11.13
1 bejaert sone ende 1 bejaert dochter
1 peert ende 2 koeijen

Gommer van de Wijngaert ende Catalijn de Ridder sijn vrouw 11.11
1 sone 8 jaer ende een mijsken van 4 jaer
2 knechten ende 1 meijsen
2 peerden, 1 kalf ende 4 koeijen

Andries van Ben handtwercker ende Catalijn Verrept sijn vrouw 3

Cornelis de Ridder tapper ende Magdalena Vloeberchs sijn vrouw 6.2
2 koeijen

Mattees van Put pachter ende Anneken de Ridder sijn vrouw 15.2
1 dochter 19 jaer
2 knechten ende 1 meijsen
3 peerden, 1 veulen, 5 koeijen ende 1 kalf

Dilis Heulens handtwercker ende Magdalena van Camp sijn vrouw 2.6
1 koeij

Adriaen Wuyts pachter ende Lisabeth Schoesetter sijn vrouw 3.17
2 koeijen

Jasper Subiano handtwercker ende Lisabet Verbert sijn vrouw 3.16
1 koeij

Dilis Huybrechts handtwercker ende Jenneken van den Wijngaert sijn vrouw 4.12
2 koeijen

Melsen Beuckelaers handtwerker ende Tanneken Verbert sijn vrouw 3.16
1 koeij

Jan de Backer pachter ende Anna van Beirendonck sijn vrouw 7.14
1 peert, 2 koeijen ende 1 kalf

Andries Asselberchs keuster ende Margriet van Hurck sijn vrouw 1.19
1 dochter van 6 jaer

Jan van Immerseel pachter ende Catalijn sijn vrouw 5.3
1 kint van 2 jaer
2 koeijen

Peeter Francq handtwercker ende Lisabet Bogaerts sijn vrouw 4.16
1 mijsken
1 koeij

Jan Verbert handtwercker ende Lisabet van Gulck sijn vrouw 3.6
1 koeij

Diel van Hurck handtwercker ende Catalijn sijn vrouw 3.16
1 koeij

Cornelis Jacob handtwercker ende Jenneken Wuyts sijn vrouw 2.6
1 sone
1 mijsken
1koeij

Jan Corluy Adriaenssone ende Anna Peelmans sijn vrouw 5.3
1 kint van 1 jaer
1 peert ende 2 koeijen

Francois Gijsbrechts brouwer ende Elisabeth van Dijck sijn vrouw 20.13
1 sone van 18 jaer
1 peert ende 2 koeijen

Jan van Dijck Melsenssone handtwercker ende Magdalena Regemotten sijn vrouw 3.2
2 knechten
2 koeijen

De weduwe Hendrik Mortelmans 3.12
Peeter Mortelmans haere sone
1 minderjarig kint
2 koeijen

Gommer van Winkel handtwercker ende Jenneken Schoesetter sijn vrouw 2.6
1 koeij

Martinus de Ridder smit ende Anna Somers sijn vrouw 2.5
2 klijne kinderen onder de 12 jaer

Andries Scheurwech raymaker ende Sussana van Hurck sijn vrouw 3.1
1 kint van 4 jaer 
1 koeij

Adriaen Hens pachter ende Petronella Segers 1.2
2 klijne kinderen
1 mijsken
4 koeijen, 2 peerden, 1 veulen ende 1 kalf

Nicasen van Laken pachter ende Anneken Peeters 7.9
1 sone 12 jaer
1 bejaerde knecht ende 1 bejaerde meijsen
1 peert, 2 koeijen ende 1 kalf

Adriaen Fransens ende Magdalena de Ridder sijn vrouw 8.14
1 bejaert meijsen
1 peert, 2 koeijen en de 1 kalf

Laureys Peeter handtwercker ende Digna Blockhuijsen 3.16
1 koeij

Guilliam Verbeeck handtwercker ende Maijeken Scheurweghs 3.16
1 koeij

 

                        Publique Armen

Francois Vermeulen
Sijke de Weert sijn vrouw
De weduwe Elisabeth van Camp
De weduwe Mattys met haere sone
Peeter de Wever

Aldaer de voorsijde opneminge binnen de baenderije van Vremde

 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net