Telling Waarloos 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, carton nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen
 


 
Lijste van alle ende iegelijcke der ingesetene der heerlijckheijt van Waerloos mitsgaeders de peerden ende koeijen opgenomen bij den heere Drossaert ende der Schepenen der selven heerlijckheijt ter interventie van den heer pastoor om te voldoen d'ordinantie ende justructie wegens mijne heere Staeten van Brabant toegsonden door den Raedt ende heeren rentmeester van Parijs op dat 4 august lestleden sijnde soo ende gelijck als volght

Ierst den Eerweerde heere Petrus Knaeps
Maria van Sompel sijn meijsen(1).

Jan Cools Schepene pachter ende Elisabeth de Belder sijn huijsvrouwe
Gillis Verheyen knecht
Adriana Cools meijsen
2 peerden ende 5 koeijen (10.17).

Adriaen de Grove Schepene ende pachter ende Elisabeth Braeckmans sijne huijsvrouwe
Catharina 20 jaer
Jan 14 jaer
2 peerden ende 5 koeijen (10.17).

Peeter de Bruijn hantwercker ende Schepene ende Magdalena de Weert sijn huijsvrouwe
Cornelis 18 jaer
Anna 22 jaer
2 koeijen (5.2). 

Jan van Regenmortel ende Elisabeth Struijf sijn huijsvrouwe
Jan 18 jaer
Maria 6 jaer
2 koeijen (4.2).

Govaert van Hauter Schepene ende handtwercker ende Maria Raeps sijn huijsvrouwe
2 koeijen (4.12).

Peeter Tijs Schepene ende pachter ende Gommelijn Asselberchts sijn huijsvrouwe
Cornelis 23 jaer
Anna 21 jaer
4 koeijen ende 2 peerden (10.1).

Alexander van Reedt bedesetter ende handtwercker ende Elisabeth Claes sijn huijsvrouwe
2 koeijen (4.12).

Adriaen Braeckmans oock bedesetter ende handtwercker ende Elisabeth Cools
Jan 18 jaer
Jenneken 8 jaer
2 koeijen ende 1 calf (4.8).

Ferdinand van Camps meyer ende Barbara Stroopers sijn huijsvrouwe
Eilsabeth 5 jaer
Jacobus 1 jaer
2 koeijen (5.10).

Gommer van Soom handtwercker ende Anna de Cosch
Gillis de Jonge 7 jaer voorkint
Catalina 1 jaer
1 koeije (2.6).

Peeter de Vosch ende Catharina Possemiers
Peeter 20 jaer
2 koeijen (4.2).

Jacobus Liekens ende Cathalijn van Put
Anna 6 jaer
1 calf, 3 koeijen (4.19).

Pieter Bessems handtwercker ende Maria Govaerts
Peeter 15 jaer
Erasmus 8 jaer
Maria 3 jaer
(5.13).

Adriaen Theuns smit ende Joanna Loockx
Catalina 7 jaer
Peeter 2 jaer
Elisabeth 9 maenden
1 koeije (3.1).

Andries Possemiers handtwercker Maria Naegels sijn huijsvrouwe
Elisabeth 7 jaer
Petronella 1 jaer
1 koeije (2.6).

Adriaen Geeraerts ende Maria Calluij
Anna 6 jaer 
Jan 2 jaer
1 koeije (2.6).

Peeter Possemiers handtwercker ende Elisabeth de Herde
Peeter 3 jaer
Cornelis 2 jaer
2 koeijen (3.2).

Adriaen de Herde hantwercker ende Anna Mennekens
Lenaert 12 jaer
1 koeije (2.6).

Adriaen Francis ende Maria Govaerts sijn huijsvrouwe
Anna 13 jaer
Elisabeth 9 jaer
Catharina 1 jaer
3 koeijen (4.13).

Cornelis Verbeeck ende Anna Somer sijn huijsvrouwe
1 koeije (0.16) arm.

Wouter de Herdt de jonge cleermaecker ende Sara Fris sijn huijsvrouwe
Maria 11 jaer
Peeter 2 jaer
1 koeije (2.5).

Maria Laureijs weduwe Andries de Vocht
Peeter 15 jaer
1 koeije (0.16).arm

Jan de Jonge handtwercker ende Anna Struijf sijn huijsvrouwe
Gilis 6 jaer
Jenneken 3 jaer
Jan 10 maenden
2 koeijen (3.2)

Jan Verhijden ende Anna de Prost sijn huijsvrouwe
Jan 20 jaer
3 koeijen ende 1 calf (5.19).

Adriana Braeckmans pachteresse weduwe Michiel Cools
Jan 30 jaer
Michiel 25 jaer
Anna 8 jaer
Adriaen knecht
Anna Cloots meijsen
2 peerden ende 6 koeijen (13.8).

Cathelijn de Prost weduwe Jan de Molder
Anna 22 jaer
Jan 18 jaer
2 koeijen (4.2).

Jenneken Luijckx pachteresse weduwe Peeter Wegge
Francis 20 jaer
Catharina 18 jaer
Jan Cnop knecht
Anna meijsen
3 koeijen, 2 veulens ende 2 peerden (15.4).

Maximiliaen Francis handtwercker Cathelijn de Vosch sijn huijsvrouwe
2 koeijen(3.2).

Jan Possemiers coster ende Maria Verbeeck sijne huijsvrouwe
Jan 7 jaer
Maritine 3 jaer
Cornelis 7 maenden 
1 koeije (2.15).

Andries Jacobs handtwercker ende Maria Francis sijn huijsvrouwe
Peeter 3 jaer
2 koeijen (3.2).

Adriaen Braeckmans herbergier ende Anna Govaerts sijn huijsvrouwe
Peeter 4 jaer
Catharina 2 jaer
Elisabeth de Herde meijsen
Gielis Govaerts knecht 
3 koeijen (11.3).

Daniel Loocx raedemaecker ende Maria Claes sijn huijsvrouwe
Peter 8 jaer
Cornelis 6 jaer
(2.5)

Gillis van Noyen ende Elisabeth Braeckmans sijn huijsvrouwe 
(1.10).

Peeter van Berckelaer pachter Jenneken Masgoris sijn huijsvrouwe
Catalijn 20 jaer
Jan 9 jaer
Elisabeth 8 jaer
(10.10).

Jan Bruijndonck handtwerckr ende Anna Hellemans sijn huijsvrouwe
Jan 12 jaer
Catalina 9 jaer
Michiel 9 jaer
1 koeije (2.16).

Laureijs Zegers pachter ende herbergier ende Anna Geeraerts sijn huijsvrouwe
Gillis 11 jaer
Michiel ende Elisabeth 3 jaeren
Cathelijn meijsen
Peeter knecht
2 peerden, 4 koeijen ende 2 calveren (13.11).

Jan de Vosch cuijper weduwe Judith Wuijdts sijn huijsvrouwe
Jan 12 jaer
Adriaen 3 jaer
Cornelis 2 jaer (2.10).

Wij drossaert Schepenen ende regeerders van Waerloos onder de quartiere of Arckel certificeren dat wij voorsijde alsoo wel ende getrouwelijck hebben gedaen van alle ingesetenen ende bestialen hier kennisen der waerheijt hebben de dorpssegel hier onder opgedruckt, 9 ber 1694. 


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net