Telling Westmalle 1702

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, supplement 799

Transcriptie van Hugo Driesen
 


 
Lijste ende specificatie vande persoonen, beesten ende ploeghen bevonden binnen den dorpe van Westmalle opgenomen ende geformeert ingevolghe vande placcate oft extract vuijt des Justrictie van de Heeren Staeten van Brabant vuijtgezonden voor een nieuw subside van desen jaer seventhienhondert twee onderteeckent H. van den Broeck.

Alhier binnen Westmalle en woont geene Heere memorie

Wauter Sledden ende Josina Tielemans sijn huijsvrouwe
Anna Maria Sledden dochter
Christiaen Quireijns knecht
1 peert, 3 koeijen, 1 calf. (6.14)

Tanneken Smidts weduwe Willem Gijsels
Jan Gijsels haeren sone
Maria haere dochter
Barbara ende Anna Gijsels onder dan seven jaer
1 veulen, 1 rundt ende 2 koeijen. (5.10)

Willem Jespers ende Geertruijdt Wuijts sijn huijsvrouwe
1 koeije ende 1 calf. (2.2)

Michiel Bodaer ende Elisabeth Heufkens sijn huijsvrouwe
Geen kinderen boven de seven jaer
2 koeijen, 1 os ende 1 calf. (3.14)

Matthijs Wauter ende Maria van Steijl sijn huijsvrouwe
Anthoni Verlinden knecht
Catharina Kijen meijsen
Catharina van Aecken oud thien jaer
1 peert, 3 koeijen ende 2 calveren. (8)

Jesper van Aerde handwercker ende sijn huisvrouw
een kindt.(1)

Adriaen Verlinden ende sijn huijsvrouwe
Een kindt oudt twaelf en seven jaeren
1 koeije ende 1 calf. (2.2)

Robert Delen raedemaecker aldoende labeur ende sijn huijsvrouwe
Twee sonen oudt negen en acht jaeren
Anna Delen sijn dochter
1 koeij ende 1 rund. (3.4)

Lambert Lambrechts ende Elisabeth Verijt sijn huisvrouwe
een sone oudt seven jaer
een sone oudt seven jaer
Jespers Bistmans knecht
Adriaen Smits aerm
Catharina Bistmans aerm
1 ploeg
1 peert, 1 veulen, 6 koeijen, 1 rundt, 4 calveren ende 45 schaepen. (16.1)

Hendrick Spierincx vorster ende sijn huijsvrouwe
een kint omtrent negen jaer
1 koeije. (1.16)

De eerweerdighe Pastoor 
Cornelia N meijsen
Maria Gijsels oudt twaelf jaer. (9)

Meester Leonaerdus Hens Custos ende sijn huijsvrouwe
1 koeije ende 1 calf. (3.2)

Martinus Janssens ende Maria Verdievelt sijn huisvrouwe
twee kinderen meerderjarig
en nog een oudt negen jaer
1 peert ende 3 koeijen. (6.14)

Cornelis de Crom jonghman. (1)

Philipus Jacobus Maesmants secretaris van een cleijn dorp
Philipus Joannes Maesmants oudt negen jaer
Franciscus Lambrechts knecht
Maria Wuyts meijsen
1 peert. (9)

Philip Henricx aerm ende sijn huijsvrouwe aerm

Jan Hoegaerts wever ende sijn huijsvrouwe
Twee kinderen oudt negen en seven jaeren
Anthoni Hoegaert knecht
1 os, 2 koeijen ende 1 calf. (4.14)

Cornelia van den Brande jonghe dochter. (1)

Peeter Goris ende sijn huijsvrouwe
Drije kinderen de oudste seven jaer aerm

Peeter Mens ende Maria Staes sijn huijsvrouwe
Catharina Mens sijn dochter

Jan Jordaens handtwercker
Peter sijn sone oudt thien jaer. (1)

Adriaen van Steyl ende Anna Tielemans sijn huijsvrouwe
Jan van Steyl 
Catharina van Steyl
1 peert, 1 veulen ende 2 calveren. (8.10)

Wauter Rans ende sijn huijsvrouwe Elisabeth Janssen
Twee kinderen oudt negen en seven jaeren
Jan Verbraecken ende Celis Faes knechten
2 koeijen. (3.12)

Perina Princen weduwe Jan Sesques
Cornelia Sesques dochter
Jan Sesques
1 koeije. (2.16)

Anthoni Hofkens tapper weduwe 
Lucia ende Philipini dochteren
Peeter Hofkens sone
1 peert, 3 koeijen ende 1 rundt. (7.16)

Hendrick Sesques tapper ende sijn huijsvrouwe
2 koeijen. (2.12)

Clara Aerts weduwe Nicolaes Meijvisch 
Jan Meijvisch jonghman. (1.10)

Joos Janssens tapper ende Anna van den Einde sijn huijsvrouwe
een kind oudt seven jaer
Andries Sesques knecht
Cornelia ende Lucia meijsen
1 ploeg
1 peert, 5 koeijen, 1 calf ende 1 vercken. (13.9)

Guilliam Vallentijns smidt ende sijn huijsvrouwe
Cornelis van Nabblengen voorsone
Ida Jespers meijsen
1 vercken, 2 koeijen ende 1 calf. (6.8)

Catharina Gijsels tapper weduwe Jan Aert
Jan Baptist Aerts haer sone
Maria Aerts haer dochter
Peter Gijsbrechts knecht
3 koeijen ende 1 calf. (6.14)

Jacobus Gijsels tapper aldoende labeur ende Digna Bervoets sijn huisvrouwe
Nicolas Blocken knecht
Jenneken Aerts meijsen
1 peert, 1 koeije, 1 rundt ende 1 veulen. (6.19)

Den heer Schouteth van een cleijn dorp
Constintanus sijn sone oudt elf jaer
Petronella Verdievelt meijsen. (7)

Adriaen van Noye winckelier aldoende labeur met sijn huijsvrouwe. (2)

Phillip Verbraecken tapper aldoende labeur sijn huijsvrouwe
Geerardt Verhoeven knecht
Digna Leijsen meijsen
1 peert, 3 koeijen, 1 calf ende 1 vercken. (6.17)

Cornelis Janssens tapper ende Catharina van Trier sijn huijsvrouwe
Maria Loots meijsen
1 peert ende 3 koeijen. (5.8)

Laureijs Verbraecken weduwe 
Catharina Verbraecken dochter
Elisabeth Verbraecken oudt twaelf jaer
Hendrick Verbraecken oudt negen jaer. (3)

Mijnheer Proost Cappelaen
Jenneken N meijsen. (4)

Francis van Aecken smidt sijn huijsvrouwe
Jan van Aecken sone
Noch een klein kind oudt acht jaer
2 koeijen. (3.12)

Cornelis Schrijvers ende Adriana Smouts sijn huijsvrouw
Cornelis Schijvers sone
Geertruijdt Schrijvers dochter
Elisabeth Schrijvers oudt negen jaer
1 peert, 3 koeijen ende 2 koeijen. (7)

Hendrick Geerardt gereelmaecker ende Anna Bastiaens sijn huijsvrouwe. (2)

Joanna Bastiaens weduwe Jan Sebrecht. (10st.)

Jan Hoens ende Elisabeth van den Bogaert sijn huijsvrouwe
Dilis Hoens sone
Peeter Hoens oudt derthien jaer
1 peert, 3 koeijen ende 2 calf. (5.4)

Geeraerdt Verhoeven ende Tanneken Waegemans sijn huijsvrouwe
2 koeijen. (2.12)

Jan Cnaeps ende Margriet Mattheeussen sijn huijsvrouwe
2 koeijen ende 1 calf. (2.18)

Cornelis Schillemans ende Jacquemijn Sebrechts
Dilis Schillemans sone
Anna Schillemans oudt twaelf jaer
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (5.14)

Hendrick Hasselmans ende Clara Verhoeven sijn huijsvrouwe
1 calf ende 1 koeije. (2)

Michiel Gijsels ende Agneet Jacobs sijn huijsvrouwe
Cornelia sijn dochter
1 slecht peert, 2 koeijen ende 1 calf. (5)

Peeter Weens ende Maria van Aecken sijn huijsvrouwe
Een kind oudt twaelf jaer
1 calf aerm.

Balthesaer Dieltkens ende Elisabeth Smits sijn huijsvrouwe
Michiel Verhoeven knecht
Joanna Goris meijsen
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (6.14)

Nicolaes van den Bosch weduwnaer 
Anna van den Bosch dochter
1 kind ende 1 rundt. (3.4)

Jan Kyen ende Tanneken sijn huijsvrouw
twee kinderen oudt elf jaer en acht jaer
1 os, 2 koeijen ende 1 calf. (3.14)

Jespers Gijsels ende Adrinan Puytcuijps sijn huijsvrouwe
drie kinderen d'oudste negen jaer
Jan Gijsels knecht
Joanna Putcuijps meijsen
1 peert, 3 koeijen, 1 rundt , 1 calf ende 20 schaepen. (7.12)

Peter Kyen ende Maria van den Branden sijn huijsvrouwe
Een kindt oudt negen jaer
2 runderen. (2.12)

Jacob Smidts ende Barbara van Nyen sijn huijsvrouwe
Cornelis van Nyen ende Jacobus Sebrechts knechten
Jacobus Verhoeven Scheeper oudt twaelf jaer
Jacquemijn der Muyden meijsen
Maria Bolincx meijsen
1 ploeg
2 peerden, 1 veulen, 6 koeijen, 1 rundt, 1 vercken ende 40 schaepen. (20.9)

Jacobus Roers ende Joanna Bogaert sijn huijsvrouwe
Peeter Roers sone oudt elf jaer
1 koeije ende 1 rundt aerm.

Hendrick Laureijssen ende Gabriela van den Broeck sijn huijsvrouwe
ses kinderen d'oudste twaelf jaer
1 veulen, 2 koeijen aerm.

Nicolaes de Beuckelaer ende Amelberga Smidts sijn huijsvrouwe
Jan de Pooter voorsone
Maria de Pooter voordochter
1 peert, 1 calf, 3 koeijen ende 35 schaepen. (9.14)

Peeter de Beuckelaer ende Cornelia Bistmans sijn huijsvrouwe
Francis de Beuckelaer 15 jaer
Barbara de Beuckelaer
Jan Adriaens knecht
1 peert, 3 koeijen ende 2 calveren. (7)

Willem Pluijm ende Jenneken Gijsels sijn huijsvrouwe 
Mathys Pluijm sone
Noch twee kinderen derthien en elf jaeren
Maria Gijsels meijsen
Peter Verhoeven knecht
1 ploeg
1 rund, 2 calveren, 2 peerden, 5 koeijen ende 36 schaepen. (17.14)

Cornelis Stuyts ende Maria Wilborts sijn huijsvrouwe
2 koeijen, 1 calf ende 1 rundt. (3.16)

De weduwe Merten Smidts
Peeter Smidts haere sone
Barbara Smidts dochter
1 koeije ende 1 rundt aerm.

Jan Dieltkens ende Jenneken Adriaenssen sijn huijsvrouwe
2 koeijen ende 2 calveren. (3.4) 

Peter Verdievelt ende Lucia de Beuckelaer sijn huijsvrouwe
Twee kinderen van twaelf en acht jaer
1 os, 2 koeijen ende 1 calf. (2.14)

Adriaen Tesser ende Digna Adriaenssen sijn huijsvrouwe
Drie kinderen van twaelf en negen en seven jaer
1 os, 1 calf ende 2 koeijen. (3.14)

Jan de Beuckelaer ende Maria Broeckhoven sijn huijsvrouwe
Maria de Beuckelaer dochter
2 koeijen ende 1 os. (3.18)

Adriaen Bogaert ende Maria van den Bogaert sijn huijsvrouwe
Jan Vertichelt knecht
Elisabeth Bogaert meijsen
1 peert, 3 veulens ende 1 os. (5.10)

Jan Maes ende Digna Speeck
Vijf cleijn kinderen oudste elf jaer aerm.

Hillaria Stuyts weduwe Wauter Bervoets 
Walter Bervoets haere sone
Catharina Verhoeven meijsen
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (5.14)

Willem Luyckx ende Margriet Jacobs sijn huijsvrouwe
Petronella Luyckx dochter
Anthoni Gijsels ende Jan Verlinden knechten
Andriaen Maes Scheeper
2 peerden, 6 koeijen, 1 rundt ende 32 schaepen. (8.10)
1 ploeg

Jan Weens ende Maria van der Muyden sijn huijsvrouwe
Peeter Weens oudt dertien jaer
Peeter Verlinden knecht
Anna Wuyts meijsen
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (6.14)

Adriaen de Beuckelaer sijn huijsvrouwe Cornelia Betten
vijf kinderen oudste elf jaer aerm.

Thomas Taymans weduwnaer
Marten Taymans sone
Cornelia Taymans dochter
Lucia Ceustermans meijsen
1 peert, 1 rundt, 1 calf ende 20 schaepen. (9.12)

Adriaen Jordaens ende Maria de Beuckelaer sijn huijsvrouwe
Maria Enghelen meijsen
1 peert, 3 koeijen ende 1 rundt. (6.2)

Andriaen Goris ende Lucia van Habert
1 koeije. (2)

Cornelis Goris ende Cornelia Proost sijn huijsvrouwe
Lenaert Goris sijn sone
1 calf ende 1 koeije aerm.

De weduwe Merck Schilders
Nicolaes Schilders sone
Maria Schilders sone
Noch twee kinderen oudt 8 en seven jaer
Pieter Verhoeven knecht
2 koeijen, 1 rundt, 1 vercken ende 1 calf. (7.14)

Peeter van Roy ende Anna der Muyden sijn huijsvrouwe
1 koeije ende 1 peert. (2.4)

Hendrick Blocken ende Lucia Pellens sijn huijsvrouwe aerm.

Hubrechts Ceustermans ende Maria De Vrije sijn huijsvrouwe
Vijf kinderen d'oudste seven jaer
Peeter Smidt knecht
1 ploeg
2 peerden, 2 runderen, 2 calveren, 6 koeijenende 20 schaepen.
(15.6)

Peeter van den Zande ende Catharina Aerts sijn huijsvrouwe
Jan Weens knecht
Digna Aerts meijsen
1 peert, 2 koeijen ende 1 calf. (6.10)

Jan Schilders ende Elisabeth Peeters
Jacobus Schillemans
Maria Schillemans
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (7.14)

Gelande Sesques ende Tanneken Ceustermans 
Jan Sesques sone
Twee kinderen acht en seven jaer
1 peert, 3 koeijen ende 1 calf. (15.4)

Somma totalis deser lijste beloopt de somme van vierhondert seven gulden vier stuivers.

Dico 407
Peerden 43
Ploegen 6
Aldus gedaen gepasseert ende opgenomen getrouwelijck op den eed 
Int aencomen onser officie gedaen ten Crierstaen van den eerweerdighen heere pastoor voor soo vele concerneert de persoonen levende van de middelen van de taeffele van de Heilige Geest den heer Schouteth Wauter Sledden Lambrecht Lambrechts ende Laureijs Verbraecken Schepenen op den dertighste juni seventienhondert twee.

B. Nys Pastoor

Wouter Sledden Schouteth


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net