Telling Wiekevorst 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, carton nr. 390/2

Transcriptie van Hugo Driesen
 


 
In den eersten den Eerwaarde Heere Adrianus Boureys Pastoir met knecht ende meijsen 2.0.
Mijnheer Vermeenen coster 3.0.
Jan van Dijck Meyer weduwnaer, met eene meijsen 6.10.
Peeter van Ostaeijen Schepenen, met sijn vrouw ende knecht 3.05
Jonas Kersselaer Schepenen, met sijne soone ende dochter 3.10.
Jan Verstappen Schepenen ende Smidt met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Peeter van Dijck Schepenen, met sijn vrouw 2.5.
Adriaen Schepenen weduwe, sijn dochter ende knecht 3.10.
Merten Heijlen Schepenen, met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Graspar Wouters Secretaris, woonacht te Itegem 4.10.
Aernout Gijps met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Adriaen de Ceuster Schepenen, met sijn vrouw 2.5.
Jan Bellens met sijn vrouw ende sijne soone 3.5.
Hendrick van Dijck winckelier, met sijn vrouw, knecht ende meijsen 6.10.
Merten van Kerckhoven met sijn vrouw ende meijsen 3.5.
Gommar de Ceuster met sijn vrouw, knechten ende meijsen 6.10.
Jan Laureys herbergier, met sijn vrouw, knecht ende meijsen 8.15.
Nicolaes van Dijck met sijn vrouw 2.5.
Hendrik Vestappen raijmaker met sijn vrouw 4.10.
Guilliam Peeters met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Jan Bellens Augustijnssens met sijn vrouw ende dochter ende knecht 4.5.
De weduwe Cornelis Nelis meulder, haer soone ende knecht 3.10.
Maria van Kerckhoven weduwe ende twee soonen 3.10.
Peeter Brandts met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Adriaen Verhaegen met sijn vrouw 4.10.
Adriaen van den Eijnde weduwnaer 3.
Cornelis Kersselaers met sijn vrouw eenen soone ende meijsen 4.5.
Adriaen Thiongens met sijn vrouw, knecht ende meijsen 4.5.
Peeter Faes jonckman, knecht ende meijsen 4.5.
Den Heer Adriaen Verstrepen jonckman, met sijn meijsen 5.10.

Item soo sijn binnen dese voorsijde dorpe twintich peirden 26.
Item soo sijn der binnen dese dorpe alnoch bevonden veertigh koeijen ende thien ruijnders 36.
Mitsgaders alnoch sestigh schaepen 4.10
Totael : 66.10.


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net