Telling in Wijnegem 1747

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Staten van Brabant supplementen, nr. 808

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden

den dorpe van Weijneghem

 

 

Gulden

Stuivers
De weduwe Fijen brouwer 10
Twee domestieken 4
Drij thee 3
Twee peerden 4
Drij koeijen 4 16
Twee calveren 1 4
Vier schouwen ende een oven 2 0
Matthijs van de Velde ackerman 2
Sijn vrouw 2
Twee kinderen boven de 7 jaer
Een meijsen
Vier thee 4
Een peert 2
Twee koeijen 3 4
Een schouw ende een oven 1
Joannes Jonckheer winckelier 4
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer 2
Een meijssen 2
Vijf thee 3
Twee schouwen ende een oven 1 10
Carel Cassiers hoefsmit 4
Twee kinderen boven de 7 jaer
Twee knechten 4
Ses thee 6
Een koeije 1 12
Twee schouwen ende een oven 1 10
Cornelis Gijs werkman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw 10
Jan Claes werkman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een koeije 1 12
Een schouw ende een oven 1
Den eerwaarde heere Pastor alhier 25
Een meijsen 2
Twee thee 2
Vier schouwen ende 1 oven 2 10
Jan Joris werkman 2
Een thee 1
Een schouw 10
Jan Cloots werkman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een koeije 1 12
Een schouw ende een oven 1
Gommar Thys werkman 2
Sijn vrouw 2
Een knecht 2
Drij thee 3
Een schouw 10
Peeter de Pooter garreelemaeker 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven 7 jaer
Drij thee 3
Een schouw 10
Adriaen  Sao werkman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw 10
Jan Reijnaerts werkman 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 14 jaer 2
Vijf thee 5
Een schouw ende een oven 1
Marcus Calluij ackerman 1/5 ploeg 2
Sijn vrouw 2
Een meijssen 2
Drij koeijen 4 16
Drij thee 3
Een schouw ende een oven 1
Peeter Calluij ackerman ploegh 3
Sijn vrouw 2
Drij domestieken 6
Vijf koeijen 8
Vijf thee 2
Drij peerden 6
Twee runderen 1 12
Twee calveren 1 4
Twee schouwen ende een oven 1 10
Peeter Taeijmans ackerman 3
Sijn vrouw 2
Twee domestieken 4
Twee peerden 4
Vier koeijen 6 8
Vier thee 4
Twee schouwen ende een oven 1 10
Jan Rouvoet ackerman 2
Sijn vrouw 2
Een kint bovende 7 jaer 2
Een kint boven de 14 jaer
Vier thee 4
Een peert 2
Twee koeijen 3 4
Twee schouwen ende een oven 1 10
Peeter Covents ploegh 3
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Twee domestieken 4
Vijf thee 5
Vijf koeijen 8
Een peert 2
Een schouw en de een oven 1
Philips Lauwers ackerman 2
Een kint boven 7 jaer
Een meijssen 2
Drij thee 3
Een schouw en de een oven 1
Norbert Claessens herbergier 4
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Twee schouwen ende een oven 1 10
Cornelis Ghijs werkman 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Drij thee 3
Een schouw ende een oven 1
Michiel Claessens 2
Sijn vrouw 2
Twee kinderen boven de 7 jaer
Vier thee 4
Twee schouwen ende een oven 1 10
Jan Schuerwegh wagenmaeker 4
Sijn vrouw 2
Een schouw 2
Jan Schalien ackerman 2
Sijn vrouw 2
Een koeij 1 12
Een calf 12
Twee thee 2
Twee schouwen ende een oven 1 10
Guilliam Theijs werkman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw 10
Adriaen Lauwers herbergier 4
Sijn vrouw 2
Sijn moeder 2
Drij thee 3
Twee koeijen 4 4
Een schouw ende een oven 1
Adriaen Cools ackerman ploegh 3
Drij domestieken 6
Vijf koeijen 8
Vijf thee 5
Twee schouwen ende een oven 1 10
Fransiscus van Linden meulder 10
Sijn vrouw 2
Twee domestieken 4
Een peert 2
Twee schouwen ende 1 oven 1 10
Jan Pittoirs ackerman 2
Sijn vrouw 2
Twee domestieken 4
Twee peerden 4
Vier thee 4
Vijf koeijen 8
Een schouw ende een oven 1
Guilliam Vinck ackerman ploegh 3
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 14 jaer 2
Twee peerden 4
Een veulen 1
Vier koeijen 6 8
Twee runders 1 12
Twee schouwen ende een oven 1 10
Jacobus van Uffelen werkman 2
Twee kinderen boven 7 jaer
Een koeij 1 12
Een schouw ende een oven 1
Den eerwaarde Heere Stevens Cappelaen 6
Een meijssen 2
Een knecht 2
Drij schouwen 1 10
Dillio de Hert werckman 2
Een kint boven de 7 jaer
Twee thee 2
Een schouw 10
Gerard Wilrijckx Castelijn 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Vier schouwen 2
Cornelio van Camp Casteleijn 2
Sijn vrouw 2
Twee schouwen 1
 
 

Dus het heel import te betalen als boven beloopt vierhondert drijennegentigh gls ende seven stuivers Den leste der arme menschen hier annex hier niet inne begrepen, 12 juli 1748.

 

Cornelio Giebens werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw 10
Adriaen Hovens werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw ende een oven 1
Jan Smits werckman 2
Sijn vrouw 2
Drij thee 3
Een schouw ende een oven 10
Peeter Mattheussens werckman 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Drij thee 3
Een schouw 10
Carel Reijsen werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw ende een oven 10
Wouter Bogaerts werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw 10
Jan van Put 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Een schouw 10
Adriaen Moresens werckman 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Twee thee 2
Een schouw en de een oven 10
Wouter van Steen werckman 2
Sijn vrouw 2
Een kint boven de 7 jaer
Drij thee 3
Een schouw ende een oven 1
Cornelis Wils werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee kinderen boven de 7 jaer
Vier thee 4
Een schouw ende een oven 1
Cornelis van de Ween werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee kinderezn boven de 4 jaer 4
Vier thee 4
Een schouw ende een oven 1
Jan Adriaenssens werckman 2
Sijn vrouw 2
Twee thee 2
Een schouw ende een oven 1
Cornelis Dellien werckman 2
Drij thee 2
Een schouw ende een oven 1
Lenaert Philips werckman 2
Een knecht 2
Drij thee 3
Een schouw ende een oven 1

 

Den onderschreven Pastor des Graefschappe van Weijneghem verclaert mits desen voor de gerechte waerheijt, dat de voornoemde vierthien persoonen in sulcke armoede ende miserie sijn het aen hun onmogelijck is van het alder minste wegens den taux van t'hooftgelt te connen voldaen. T'oirconde hebben vercleert dese toegewoordige declaratie binnen Weijneghem desen achsten julij seventhien hondert achtenviertigh.

                                                                                                            Armen tot Weijneghem
Fr. Rigoudts Pastor in Weijneghem


Voor het internet bewerkt door Herman de Wit, Maarssen, mei 2005

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net