Hoofd- en beestentelling Wommelgem 1702

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Staten van Brabant, Supplement nr. 799

Transcriptie van Hugo Driesen.


Liste ofte quohier pertinentelijck aenwijsende alle ende ijghelijcke de ploeghe, innegesetenen, peerden, koeijen, runderen, veulen, kalveren bevonden binnen de heerlijckheijt van Wommelghem alles ingevolghe de instructie ende placcaerte aen den selve dorpe toeghesonden de date twintigh juni van desen jaere duisent seven hondert ende twee ende is als volght.

 

Ierst  den eerwaerde Heere pastoir
Sijn meijssen
Den eerwaerde Cappelaen
Sijn suster
Cornelis Knuijf pachter
Sijn moeder
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
3 knechten
3 meijssen
8 koeijen
1 vaars
1 kalf
1 rundt
2 veulens
Dillis Quaeyhaeghs pachter
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
3 knechten
2 meiden
7 koeijen
3 kalveren
3 peerden
2 veulens
Adriaen de Rijck pachter
1 knecht 
1 meijssen
5 koeijen
2 kalveren
1 peert
1 veulen
Melssen Pittoirs pachter
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
2 calveren
2 peerden
1 veulen
Cornelis van Camp pachter
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
1 meijssen
4 koeijen
1 calf
2 peerden
1 veulen
1 rundt
Cornelis de Ridder
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
1 knecht
1 meijsen
2 koeijen
1 rundt
1 peert
Adriaen Peeters
Drie bejaarde sonen
1 meijsen
2 koeijen
1 rundt
1 peerden
Cornelis Janssen
1 koeij
Joos de Vriendt 
Sijne bejaarde sone
Een meisken  tussen de 7 en 14 jaer
1 koeije
Adriaen Verhoeven pachter
2 knechten
1 meijssen
6 koeijen
1 kalf
1 vaarse
3 peerden
1 veulen
Mr. Anthoni … barbier
Matthys de Ridder pachter
Een jongen van de armen
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
1 kalf
1 rundt
2 peerden
1 veulen

Jan Joris pachter
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
1 kalf
2 peerden
Carel Vereijck
1 meijssen
2 koeijen
Adriaen Janssens
1 koeije
Matthys de Cnodder
Sijne soon tussen de 7 en 14 jaer
1 meijsen
2 koeijen
1 peert
Jan van de Velde
2 koeijen
Jan Schoenzetters
Sijn moeder
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
1 knecht
1 meijssen
5 koeijen
1 rundt
2 peerden
Adriaen Boets
Sijne scoonsone
2 koeije
Nicolaes Quaeyhaeghs pachter
2 knechten
1 meijssen
5 koeijen
2 kalveren
Adriaen Janssens 
Sijne sone
1 koeije
1 rundt
Jasper van Veil
1 koeije
Jan van Soom
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
Gommar Gijs
1 koeije
Cornelis de Rijck
1 meijssen
3 koeijen
1 peert
Cornelis Mertens
2 koeijen
1 rundt
1 peert
1 veulen
Laereys Quaeyhaeghs
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
1 meijssen
2 koeijen
Peeter van Hove
1 koeije
Jasper Braeckmans
1 meijssen
2 koeijen
2 peerden
1 rundt
Cornelis Deckers
1 koeije
1 rundt
Thomas Buydens
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
2 koeijen
1 peert
Laereys  … 
Twee sonen
Geeraert Knuijf pachter
1 knecht
2 meijssen
3 koeijen 1 kalf
2 peerden
Adriaen Brants pachter
2 knechten
2 meiden
5 koeijen
1 kalf
3 peerden
Jan Peeters
1 knecht
1 meid
2 koeijen
1 rundt
1 peert
Sr- De Gré
1 meijssen
1 knechten
Jaques Quaeyhaeghs pachter
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
4 knechten
1 meijssen
5 koeijen
1 kalf
1 rundt
2 peerden
1 veulen
Marten Gastmans
Sijne sone en dochter
2 koeijen
1 rundt
Cornelis de Wolf pachter
2 knechten
2 meijssen
7 koeijen
1 vaars
3 peerden
Adriaen de Ridder pachter
3 knechten
2 meijssen
6 koeijen
1 rundt
3 peerden

De weduwe Peeter Driesen
Een onbejaart kint
Jan van La  haere scoonsone
Adriaen Driesen hantwercker
Jan de Wolf pachter
2 knechten 
1 meijssen
5 koeijen
1 rundt
2 peerden
Jacobus Zelers pachter
2 knechten
1 meijssen
4 koeijen
2 peerden
Francois den Backer pachter
Een meisje tussen de 7 en 14 jaer
2 knechten
1 meijssen
5 koeijen
1 kalf
2 peerden
Adriaen de Cnodder pachter
2 knechten
2 meijssen
5 koeijen
1 kalf 
1 vaars
2 peerden
Adriaen Braeckmans
1 koeije
Adriaen de Wever
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
2 koeije
1 rundt
1 peert
Nicolaes Vloeberghs molder
Sijne sone 
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
2 koeijen
Nicolaes de Cnodder pachter
Een jongen tussen de 7 en 14 jaer
2 knechten
1 meijssen
4 koeijen
1 rundt
2 peerden
Thomas Pittoirs pachter
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
2 peerden
Michiel Gijs hantwercker cuijper
Sijne sone onbejaart sijnde
Sijne scoonsone
2 koeijen
Jan Vloeberghs pachter
2 knechten
1 meijsen
5 koeijen
3 peerden
1 rundt
Hendrick van Bauwel pachter
2 knechten
1 meijssen
5 koeijen
1 runt
Matthijs Pittoirs pachter
2 knechten
2 meijssen
5 koeijen
1 rundt
2 peerden
2 veulens
Jacobus Lauwers pachter
3 knechten
2 meijssen
7 koeijen
2 runderen
3 peerden
2 veulens
Frans de Rijck
1 koeije
1 rundt
Laureys Pittoirs hantwercker
1 koeije
Peeter de Bie hantwercker
1 koeije
Adriaen Verbruggen hantwercker
1 koeije
Peeter Janssens 
Een kint tussen de 7 en 14 jaer
1 meijssen
1 knecht
3 koeijen
1 peert
Jan Patrijs
1 knecht
1 meijssen
2 koeijen
1 rundt
1 peert
Marten de Cnodder
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
1 rundt
1 peert
1 veulen
Jan van Soome arm
1 koeijen 
1 rundt
Jacques Smits hantwercker
Sijne sone en dochter
1 koeijen 
1 kalf
Herman Pittoirs arm
1 koeijen
1 kalf

Anthoni Aertssens
Artus Verreijcken pachter en coster
2 knechten
1 meijssen
5 koeijen
2 runderen
3 peerden
1 veulen
Jan Janssens arm
1 koeije
Joos van El
1 knecht 
1 meijssen
2 koeijen
1 rundt
1 peert
Jan Wilms werckman
1 koeije
1 kalf
Mattheijs de Vriendt
Sijne sone
1 koeije
Peeter Geeraert hantwercker
1 koeije
Guilliam Braeckelmans pachter
1 knechten
1 meijssen
4 koeijen
1 peert
Matthys de Keyser
1 knecht
2 koeijen
1 peert
Jan Lens
1 meijssen
2 koeijen
1 peert

De heere Greve van Gistelles
Sijne knecht sijne meijssen
2 koeijen
3 verckens
Peeter Liekens hantwercker
1 koeije
Peeter la Forette smit
2 knechten
1 peert
Jan Selderslach hantwercker arm
1 koeije
Jan van Schil
2 koeije
Michiel Hendricx hantwercker
2 koeije
Jan Ceulemans  hantwercker
1 koeije
Sr Batkin
1 knecht
1 meijssen
2 koeijen
Gommer Braeckmans pachter
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
1 peert
1 veulen
Peeter Gevaert 
2 koeijen
1 peert
Jan Braeckmans pachter
Twee kinderen  tussen de 7 en 14 jaer
2 meijssen
6 koeijen
3 peerden
1 veulen

Thomas Taymans pachter
Twee kinderen tussen de 7 en 14 jaer
2 knechten
1 meijssen
7 koeijen
1 rundt
3 peerden
1 veulen
Peeter Taymans pachter
Twee kinderen tussen de 7 en 14 jaer
2 knechten
2 meijssen
7 koeijen
2 kalveren
1 rundt
3 peerden
1 veulen
Adriaen Mertens hantwercker
1 koeije
Merten Govaerts hantwercker
Sijne sone
1 koeije
1 kalf
Jan de Ridder hantwercker
2 koeije
De weduwe Jacques de Wever
2 koeijen
1 rundt
Jan Hallot schoenlapper
Sijne dochter 
1 koeije
Cornelis Jacobus hantwercker
1 koeije
Cornelis Marten pachter
Een dochter tussen de 7 en 14 jaer
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
2 peerden
Jan Taymans pachter
Een dochter tussen de 7 en 14 jaer
3 knechten
2 meijssen
7 koeijen
3 runderen
3 peerden
Cornelis Fijen pachter
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
1 rundt
1 peert
Jan de Roy hantwercker
1 koeije
Dirickx Deckers hantwercker
Sone bejaart sijnde
Een meisken tussen de 7 en 14 jaer
1 koeije
1 rundt
Nicolaes Liekens pachter
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
1 kalf
2 peerden
Jan Somers hantwercker
Sijne dochter
1 knecht
1 rundt
Anthoni Martens pachter
Twee sonen tussen 7 en 14 jaer
1 knecht
1 meijssen
4 koeijen
1 rundt
2 peerden
Joris Bogaerts hantwercker
Een kint tussen de 7 en 14 jaer
1 koeije
1 rundt
Joos Mertens hantwercker
Een kint tussen de 7 en 14 jaer
1 koeije
Jasper Pittoirs pachter
2 knechten
1 meijssen
4 koeijen
1 kalf
1 rundt
2 peerden
Adriaen de Backer
2 knechten
1 meijssen
4 koeijen
2 peerden
Peeter Pittoirs pachter
Sijne sone
1 knecht
1 meijssen
3 koeijen
1 rundt
2 peerden
Joos Laus pachter
2 knechten
1 meijssen
5 koeijen
1 rundt
1 veulen

 

Leijste ofte cohier aenwijsende de inngesetenen bestiaelen als andersints van den 

dorpe van Wommelghem 1702


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net