Terneuzen, testamenten (e.d.) voor notaris Dirk van Bronkhorst 1721-1738

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet (2005)

het origineel bevindt zich in het Zeeuws Archief in Middelburg,
RAZVl inv. 1001 en 1002, een kopie in het archief van de gemeente Terneuzen te Axel


Testamenten, codicillen en huwelijksvoorwaarden
opgemaakt door de notaris Dirk van Bronkhorst te Terneuzen (1721-1727 en 1728-1738).

 

index (onderaan de pagina)

 

blz /fotonr

datum

comparant(en)

1e getuige

2e getuige

wat

bijzonderheden

1R
DSC03400

1721-03-04

Kock, Elijsabeth de (laatst wed. van Adriaen Heindricksen, eerder v. Cornelis de Buf)

Steenhuel, Gijsbregt

Ridderhuijse, Pieter

Testament

Oudste zoon: Jacobus de Buff. Voogd: Johan Vosburgh (haar zwager)

2R
DSC03401

1721-12-09

Schuytvlot, Johannes (x Catalijntjen den Hamer)

Blijcq, Jacob

Vincke, Adriaen

Testament langstlevende

won. in de Lovenpolder. Zij ligt ziek te bed

3V
DSC03403

1722-04-30

Jolijt, Gijsbreght (veerman van Mauritsfort op Philippine) x, Susanna Voorzee

Linde, Jan van der

Sene, Carel

Testament langstlevende

 

5V
DSC03405

1723-02-23

Christiaensen, Jacobus (x Neeltjen Sampioen). Hij  was eerder wedr. van Janna Boeye.

Boks, Marcus de

Engels, Jacobus

Testament langstlevende

Won. Hoek. Hij is ziekelijk. Zijn dochter bij Janna Boeye: Lijntjen Christiaensen. Voogd: Gijsbreght Jolijt, won. Hoek

7V
DSC03407

1723-03-02

Leijs, Josias (schipper van de Sluiskil) (x Elijsabet van der Burght)

Magijlsen, Pieter

Hermans, Jacobus; Aaltjen Deckers (hv v. Cornelis Huijbregtsen)

Test. langstlevende

Hij is ziek.

9R
DSC03408

1723-06-18

Haagenbos, Jan (wedr. van Tanneken Leunis) x Francoijse van Nieuwenhuijse (wed. van Jacobus Veroone)

Ridderhuise de jonge, Pieter

Puit, Sacharias de

Huw. Voorwaarden

won. in de Zaamslagpolder. De bruid brengt goederen ter waarde van ₤ 25 vlaams

10R
DSC03409

1723-07-07

Kint, Deogratia

 

Wulframs, mons. David

Smit, Antonij den

Pachtschulden

Won. Overslag. Maria Verkouteren (wed. van de commies Johan Faber te Sas van Gent) is schuldeiser.

16V
DSC03416

1723-07-23

Danielsen, Jan (mr. Strodekker) x Tanneken de Rijke

Mareeuw, Jacobus

Penne, Jan

Test. langstlevende

won. op den Hoek

12R
DSC03411

1723-09-10

Kock, Jan de (x Neeltjen de Minder)

Codin, Abram de

Lammens, Hendrik

Test. langstlevende

won. binnen Terneuzen. Zij is ziekelijk.

13V
DSC03413

1724-01-05

Baardman, Carel (wedr. van Maria van den Eede), burger en inwoner van Terneuzen.

Vos, Cornelis de

Leinsen, Matheus

testament

Won. Neusen. Ziekelijk. Legaat aan Marijtjen Tierens; Willem van den Eede (won. Zaamslag) en aaan Elijsabeth Rijkwel (haar vader is huishuur aan hem verschuldigd).
Adriaan Baardeman is zijn broer, David en Josientjen Baardeman zijn zijn neef en nicht

15V
DSC03415

1724-03-29

Alvarez, Geerhard (schepen van Neusen)

Laribeek, Jan

Bronkhorst, Jan

Testament

Erfgen. Pieter Alvarez (won. Goes)

18R
DSC03417

1724-05-01

Bolle, Andries (x Pieternella Jansen Smits)

Vondel, Jan van de (schepen)

Wolfers, Pieter

Test. langstlevende

Hij ligt ziek te bedde

25V DSC03425

1724-12-04

Clement, Jacob (j.m.)

Verbrugge, Cornelis

Lammens, Hendrik

Testament: gepasseert ten huize van Pieter Orlewijn

Hij is ziek. Legaat  van 26 rijxdaalders aan zijn moeij Martijntje Clement (voor de bijgestane diensten in zijn ziekte). Erfgen. Maerten Clement (oom) en Martijntje Clement (zijn tante)

20V DSC03419

1725-02-02

Feijts, Leena (laatst wed. van Jan Verhagen)

Ridderhuijse, Pieter

Pleijte, Floris

Testament

won. te Neusen. Voogd: Elias Verhage. Oudste zoon: Jacobus Verhage

21R
DSC03419

1725-02-09

Nieuwenhuijse, Jacobus van (x Cornelia Crijnsen)

Kerkvoort, Cornelis van

Overwerf, Marinus

Test. langstlevende

Won. in de Goesepolder. Hij is ziek te bedde. Jongste zoon: Paulus van Nieuwenhuyse krijgt voor div. getrouwe diensten 50 car. Guldens

21V DSC03421

1725-02-19

Vondel, Jan van de (schepen) wedr. van Willemijntje Marinus,

Vos, Cornelis de

Vertregt, Symon

Testament

won. Neusen. Ziekelijk te bedde. Erfgen. zijn kinderen: Jan van de Vondel (op reis naar Oost-Indië) x Elisabeth de Jonge (won. Middelburg) met 2 kinderen gen. Willemijntje en Sara van de Vondel; Janna van de Vondel (x Johan Romael) won. Hulst, Jacobus en Maria van de Vondel, de 2 kinderen van Josijna van de Vondel (†) x Sijmon Soujer (won. Middelburg)

23R
DSC03422

1725-06-01

Smit Davids, Jacobus (wedr. van Janneken de Maaker) x Janneken Loreijne (laatst wed. van Pieter Errenisse)

Ridderhuijse, Pieter

Smidt, capt. Jan Jansen

Huw. voorwaarden

won. Neusen. De bruid heeft goederen ter waarde van 800 guldens, de bruidegom heeft geen vrije goederen.

24R DSC03423

1725-06-11

Verlinde, Jacobus (x Jacomijntje Gommers)

Stouthamer, Joos

Nieuwenhuijse, Marinus

Test. langstlevende

won. in de Oude Zevenaar. Hij is ziek.

26V DSC03426

1725-09-02

Loreine, Janneke (stadsvroedvrouw) x nu Jacob Smit Davids

Ridderhuijs, mons. Pieter

Vosburgh, Johan

Testament

won. Neusen. Zij is ziek. Legaat aan Elisabeth Hermans (kind van haar zuster). )Legaat aan Pieternella Pieters (haar nicht, dochter van Fransois Pieters, won. Middelburg). Legaat aan Jacobus en Francoise de Kipper (kinderen van haar zuster)

27R DSC03426

1725-09-25

Poorter, Jacob de (x Leena Houben)

Ree, Cornelis van de

Michielsen, Joost

Test. langstlevende

Hij is ziek.

28V DSC03429

1725-10-25

Michielsen, Pieter (laats wedr van Janneken Deij) x Aeltje Deckers (laatst wed. van Cornelis Huijbrechtsen Hals)

Nieuwenhuijse, Lejer van

Wilde, Lieven de

Huw. voorwaarden

Won. in de Koegorspolder. Zij brengt in: 2 pluimbedden met toebehoren, een kast, een behangsel, een grote koperen ketel, een koperen koffieketel, 2 tafellakens, 2½ dozijn servetten, 12 paar 'fluwijnen', wat aardewerk, 'klederen en lijnwaet', het zilver dat 'tot haar lighaam is behorende'

28V DSC03428

1725-12-05

Maalen, Daniel van (x Janneken Maertens)

Jolijt, Gijsbrecht

Coole, Levinus

Test. langstlevende

won. bij Mauritsfort. Zij is ziekelijk

29V DSC03430

1726-01-08

Klaassen, Jan (x Josijntien Couweliers)

Meer, mons. Cornelis van der

Codin, Abraham de

Test. langstlevende

Zij is ziekelijk. De oudste zoon : Jan Claassen

30V DSC03431

1726-02-13

Avarez, Guljaam (griffier)

Wolfaerts, Pieter (burger van Neusen)

Stoffels, Pieter (burger van Neusen)

Testament

 

30R
DSC03430

1726-02-27

Scheel, Cornelis (x Lijntje Kervinks)

Verberkmoes, Jan

Machielsen, Huybregt

Test. langstlevende

won. op den Hoek Zij is ziekelijk

32V DSC03433

1726-03-25

Poorter, Francooijs de (x Pieternella Franke),

Cornelis, Jebbe

Ridderhuyse, Pieter

Test. langstlevende

won. in de Oud Westenrijkpolder

33V DSC03434

1726-08-03

Meer, mons. Cornelis van der (x Catharina Boone, wed. van Jan Wallaart)

Wulframs, mons. David

Claasen de jonge, Jan

Testament

Won. te Neusen. Zij is ziekelijk. Van hem: legaat aan zijn zuster te Middelburg; 600 car. Guldens. Legaat aan de 2 zonen van zijn broer gen. Cornelis en Anthony. 
Erfgen. van haar: kinderen Magdaleentje en Franssooijs Wallaarts, haar dochterszoon: Jan de Doelder

35R DSC03435

1726-08-11

Beekman, mons. Adriaan (x Johanna Barthorens)

Vijver, Johan van de

Paschiersen, Adriaan

Test. langstlevende

Zij is ziekelijk

36V DSC03437

1726-09-16

Putter, Cornelis de (x Adriaantje Aelbregts van Alteren)

Exter, Dirk

Blom, Mons. Joost

Test. langstlevende

won. in de Huyssenspolder onder Zaamslag

31R DSC03431

1726-11-05

Wijtink, Cornelia Lowijsa (wed. van Mr Wilhelmus Coomans)

Velde, Joos van de

Daamens, Nicolaas

Testament

(eerder testament te Axel d.d. 9-6-1726)

won. Middelburg. Zij is ziekelijk. Heeft een hofstede in de Willemskerkepolder.

Legaat aan Catharina Alvarez (dochter van de griffier Guljaam Alvarez): haar juwelen: een 'colan', 2 oorbellen, 2 gouden vingerringen met 7 diamanten, 1 goud ringetje wat ze draagt aan haar middelste vinger, een kerkboek met 8 gouden hoeken en 2 gouden sloten. 
Legaat aan Cornelia Johanna du Quant (dochter van mons. Jan du Quant) waarvan zij meter is, te Middelburg: 25 £ Vlaams 
Legaat aan haat tegenwoordige meid: Josina Stokmans (als zij nog bij haar woont bij haar overlijden, anders niet): een 'dobbele rouw of een daagse en een sondagse nieuwpacq rouwkleden van alle nieuw en van de beste stoffasie met een streeksel, een paar muijlen, kousen en verder toebehoren en 25 £ Vlaams.
Haar zuster Dina Maria Wijtink mag haar kleren en "lijwaet' verkopen. Uit de boedel worden de rouwkleren betaald voor haar  zwager Johan de Sailly met zijn kinderen en vrouw. Verder gaat alles naar de kinderen van haar zuster Dina Maria Wijtink (x Johan de Sailly, med. Doctor te Middelburg)

37V DSC03438

1727-01-03

Baardman, Carel

Baart, Gillis (buur)

Lijnsen, Matheus (buur)

Testament

won. Neusen. Hij is ziekelijk: Legaat: Elisabeth Rijkwel: zijn zwarte kast, 64 guldens (uit te keren 6 weken na zijn dood). Adriaan Baardeman is zijn broer. David en Josientje Baardeman zijn zijn neef en nicht

39V DSC03440

1727-02-28

Vondel, Maria van de

Vos, Cornelis de

Cempe, Machiel

Testament

Legaat aan Janna van de Vondel (zuster) x Johan Romael, won. Hulst en legaat aan haar dochter Cornelia Romael (waarvan zij meter is): een pillegift zijnde haar kerkboek zijnde het oude en nieuwe testament met 2 zilveren sloten en 8 zilveren hoeken. 
Legaat aan Willemijntje en Sara van de Vondel te Middelburg (kinderen van haar broer Jan †): 4 zilveren rijksdaalders. Legaat aan Crnelia de Fou.. won. Middelburg (dochter van Josina van de Vondel). Erfgenaam: Jacobus van de Vondel (haar broer)

41R
DSC03441

1727-06-03

Stoffels, Josijntje (j.d. )

Baltnecker, Hans

Linde, mons. Wilhelmus van de

Testament

won. Neusen. Erfgen. haar vader Pieter Stoffels en als hij is † haar 2 broers Pieter en Fransooijs Stoffels en de kinderen van haar zuster gen. Dervaas Verbrugge en Neeltje Haage

42R DSC03442

1727-09-03

Stoffels de jonge, mons. Pieter (x Maatje Veroone)

Claasen de jonge, Jan

Codin de jonge, Abraham de

Test. langstlevende

 

43V DSC03444

1727-09-22

Claasen de jonge, Jan (x Elisabeth de Codijn)

Meer, Cornelis van der

Codin de jonge, Abraham de

Test. langstlevende

 

44V DSC03445

1727-11-06

Marinissen, Adriaan (landman) x Maria Verelst

Wolfert, Fransooijs

Hasaart, Jacobus

Test. langstlevende

won. in de Oude Zevenaar

45V DSC03446

1727-12-05

Bliecq, Maju (x Ester Roelants)

Mareeuw, Mons. Jacobus (buur)

Jansen, Jan (buur)

Test. langstlevende

won. Hoek. Hij is ziekelijk. Voogd: Jacob Bliecq (broer)

38V DSC03439

1727-2-12

Craane, Adriaen

Maas, Lauwijs

Sturm, Pieter

Testament

won. in het Oude land, Neusendistrict. Erfgen.: zijn zusters kinderen, won. te Huijke bij Oudenaarde. 
Executeur: Joos Stouthamer

40V DSC03441

1727-30-10

Lobbesoo, Jan (x Catharina van Goethem)

Koelenhoek, Dirk

Smit, Antonij de

Test. langstlevende

won. Neusen

Nr 1
DSC03452

1728-01-28

Heemschoot, Jan van (x Janneke Aelbregts)

Vinke, Cornelis

Colijn, Joris

Test. langstlevende

Ze wonen in het district van Neusen. Hij is ziek. Voogden: Mons. Willem Willemsen; Marinus Bacquer

Nr 3
DSC03456

1728-02-07

Peil, Nevelijna van der (j.d. 16 jaar)

Zeeuw, Pieter de

Blieq, Pieter

Testament

Testatrice kan niet tekenen wegens zwakheid. Woont onder Hoek. Erfgen. haar halve broers en zuster gen. Pieter, Jan en Anthonijntje van Alten (zie nr. 2), als zij eerder sterven haar 'schoonvader' Jacobus van Alten

Nr 2
DSC03454

1728-02-23

Halten, Jacobus van (x Sara Tesselaar)

Zeeuw, Pieter de

Dhei, Jacobus

Test. langstlevende

Won. in de Nieuw Westenrijkpolder. Zij is ziekelijk, zij heeft een voorkind Nevelina van der Pijl (fa Jan)

Nr 4
DSC03457

1728-03-07

Horlewijn, Pieter (x Maria Clement)

Lobbeso, Jan

Kock, Jan de

Test. langstlevende

Won. Neusen. Hij is ziek. Zij heeft voorkinderen uit eerder huwelijk met Simon de Rijke: Maarten de Rijke; Tanneke de Rijke (x Abraham Keukelaar); Jan de Kraeker (x Adriaentje Verheule, wed. van Bastiaan de Rijke met dochters Maria en Elisabeth de Rijke). Allen kinderen en kindskinderen

Nr 5
DSC03458

1728-05-18

Witte, Marinus de (mr wagenmaker) x Martina Hoelands

Maalen, Daniel van

Collemeier, Jacobus

Test. langstlevende

Won. op den Hoek, zij is ziek.

Nr 6
DSC03460

1728-06-11

Magielsen, Cornelis (schepen) x Perina Jansen

Rijke, Carel de

Vondel, Pieter van de

Testament

Hij is ziek. Hij benoemt zijn vrouw tot erfgenaam, zij haar dochters kinderen in huwelijk bij Hendrik de Witte

Nr 7
DSC03461

1728-07-28

Bernardij, Joos (x Anthona Adriana Scheeper)

Baleniker, Jan

Nieuwenhuijse, Marinus van

Test. langstlevende

Won. onder Neusen

Nr 8
DSC03462

1728-10-23

Lathouwer, Janna (x Andries IJenbaart)

Schuytvlot, Daniel (gebuur)

Beer, Leendert den (gebuur)

Testament

Won. onder Neusen. Ziekelijk. Erfgen. haar man. Voor het kind: 30 ponden, haar gouden 'sticken', een gouden ring, een snoer bleodkoralen en met het goud dat daaraan is; een paar zilveren gespen

Nr 9
DSC03464

1728-11-18

Witte, mons. Hendrik de (koopman)

Ridderhuijs de oude, Pieter

Smidt, Jan Jansen

Codicil

Won. Hoek. Stelt aan tot voogden over zijn kinderen bij Josina Deckers, gen. Elisabeth, Jan en Prijna de Witte: Geleijn de Bokx en Jan de Doelder fs Jacobus (en ter assistentie: Jan de Doelder en Cornelis van der Meer)

Nr 10
DSC03465

1729-01-04

Koeijer, Jan de (x Janna Aelbregtsen)

Machielsen, Huijbregt

Veerman, Adriaen

Testament

Won. in de Oude Zevenaar. Hij is ziek. Erfgen. van hem: zijn vrouw, van haar: haar man en kinderen uit eerder huwelijk

Nr 12
DSC03469

1729-03-22

Kelk, Cornelis (x Adriana Verlinde)

Tatenhove, mons. Marinus van

Schuytvlot, Willem

Test. langstlevende

Won. in de Nieuwe Zevenaar

Nr 11
DSC03467

1729-03-22

Petegem, Maarten van (x Neeltje Magghielsen)

Celck, Cornelis (gebuur)

Jansen, Willem (gebuur)

Test. langstlevende

Won. in de Nieuwe Zevenaar. Hij is ziek

Nr 13
DSC03470

1729-04-11

Zoomer, Levinus de (x Sara Boeije)

Jansen fs Willem, Jan (gebuur)

Dees, Jan (gebuur)

Test. langstlevende

Won. Hoek. Zij is ziek. Ze ondertekenen in de Koudepolder

Nr 14
DSC03472

1729-06-29

Nieuwenhuijse, Legier van (x Antonijntje Fockers)

Bok, Cornelis

Bok, Jan

Test. langstlevende

Won. in de Oude Zevenaar. Hij is ziek. Hij heeft een zoon Pieter (x Saartjen Leijs) uit een eerder huwelijk.

Nr 19
DSC03482

1729-08-30

Machielsen, Huijbregt (x Crina Wadde)

Riemers, Cornelis

Bernardij, Joost

Test. langstlevende

Zij is ziekelijk

Nr 18
DSC03480

1729-09-16

Claesen de oude, Pieter

Linde, mons. Jan van der

Ramont, Jacobus

Testament

Won. omtrent den Hoek. Hij heeft 6 kinderen (o.a. Pieter die altijd voor hem heeft gewerkt) en 1 kleinkind

Nr 17
DSC03478

1729-10-28

Heijnsdijk, Gijsbreght (x Dingetie Meulenbergh)

Scheel, Jacobus

Baltneeker, Jan

Testament

Won. in de Grote Huyssenspolder onder Zaamslag. Kinderen: Jasper, Janneke, Leendert en Adriaan

Nr 16
DSC03476

1729-11-25

Bacquer, Adriaen Jansen (x Janna van den Broek)

Orlewijn, Pieter

Kok, Jan de

Test. langstlevende

Won. Neuzen

Nr 15
DSC03474

1729-11-29

Verbrugge, Servaes (schipper) x Josientje Stoffels

Koster, Nicolaas de

Koster, Pieter de

Test. langstlevende

Won. Neusen

Nr 20
DSC03483

1730-01-03

Nicolai, Zusanna (laatst wed. van mons. Janes Wulframs)

Linden, Mons. Wilhelmus van der

Germonpree, Abraham

Codocil

(testament 13-3-1718 op langstlevende). Ze stelt aan tot voogd David Wulfrans (oom paternel). Ze heeft 1 kind gen. Jannis Wulframs (7 jaar)

Nr 22
DSC03486

1730-02-19

Vondel, mons. Jacob van de (mr bakker) x Anna Bokx (zijn 2e vrouw)

Bakker, Anthonij (schipper)

Gilde, Leendert

Testament

Won. Neusen

Nr 23
DSC03488

1730-02-22

Matijs, Jan (laatst wedr van Pieternella Moes)

Marinussen, Adriaen

Vrijlant, Nicolaas

Codocil

Won. in de Oude Zevenaar, ziekelijk. Erfgen. zijn kind gen. Matheus. Voogd: Jan de Leege

Nr 24
DSC03490

1730-03-01

Alvarez, Guilliaem (griffier te Neusen)

Stoffels, Pieter (burger van Neusen)

Laribeek, Jan van (burger van Neusen)

Superscriptie

Verklaring op besloten papier op 5 plaatsen met zijn ed. cachet verzeghelt

Nr 35
DSC03491

1730-04-06

Machielsen, Jacob (x Catharina de Kock)

Soomer de oude, Levinus de

Bliecq fs Abraham, Jacob

Test. langstlevende

Hij is ziekelijk

Nr 26
DSC03493

1730-05-19

Steenhuel, Gijsbregt (wedr. van Elisabeth van de Christange) x Janna van Roosendael (wed. van Pieter Hooft)

Orlewijn, Pieter

Vertregt, Simon

Huw. voorwaarden

De bruidegom brengt niets in, de bruid 36 ponden

Nr 27
DSC03494

1730-07-06

Symonsen, Sijmon (x Leentjen Christiaensen)

Bokx, Geleijn de

Hoelands, Cornelis

Test. langstlevende

Won. Hoek, hij is ziekelijk

Nr 28
DSC03495

1730-07-14

Amijs, Jacobus (predikant te Neusen) laatst wedr van Anna Dubon

Germonpree, Abraham

Baltnekker, Jan

Codicil

Laat na aan zijn dochter Maria: alle kleren en juwelen van haar moeder, een kerkboek met gouden sloten, een foliantbijbel met koperverslag en de bijbelse historien en de werken van Cats, mede beide in folio, een kabinet en het beste ledikant met zijn behangsel, bed en verdere toebehoren, 300 ponden vlaams. 
Aan zijn zonen Jan en Jacobus: de gehele bibliotheek, behalve de genoemde boeken voor zijn dochter, de boekenkasten en toebehoren, het goud en zilver gemunt en ongemunt.  Voogden zijn zwagers: Daniel en Jacobus Dubon

Nr 30
DSC03499

1730-09-09

Kervinck, Levinus (x Levina Westelinck)

Coeman, Pieter

Impe, Joos

Test. langstlevende

Won. Hoek, hij is ziek.

Nr 29
DSC03498

1730-09-30

Bruneel, Levinus

Coole, Levinus

Colijn, Willem

Testament

Won. in de Koudepolder, ziekelijk. Erfgen. zijn 2 broers: Fransooijs en Jacobus Bruneel en zijn zuster Pieternella Bruneel (won. op de parochie van Moggelen en Sneigen, gelegen Vier Dalen boven Gent), en zijn zuster Isabella Bruneel (won. te Deiselen evneens viervalen? Boven Gent). Benoemt tot executeurs: Jacobus de Poorter en Jan van de Ree

Nr 31
DSC03501

1730-12-20

Schovel, Jacobus (predikant op den Hoek) x Johanna Andriessen

Mareeuw, Jacobus (buurman)

Engels, Laurens (buurman)

Testament

Zijn erfgen. zijn zusters won. te Middelburg: Elijsabeth Schovel (wed.), Catarina Schovel (x Mons. Louis Volmer), Maria Schovel (x Jacobus de Chuyter).
Haar erfgen.: haar vader Johannes Andriessen (predikant te Goes) en bij zijn † haar broer Nicolaas Andriessen (predikant in Waterland, land van Cadsand)

Nr 32
DSC03503

1730-12-25

Vlasman, Marinis (x Catarina Lemmens)

Linden, Jan van der

Bronkhorst, Johan van

Test. langstlevende

Won. Neusen, zij is ziekelijk. Een kindsdeel is voor haar dochter uit een eerder huwelijk met schepen Jacobus Doelder

Nr 21
DSC03484

1731-01-11

Buijse, Cornelia (laatst wed. van mons. Marcus de Bokx)

Bronchorst, Johan van

Baltneker, Jannes

Codicil

Won. Hoek. Zij laat na aan haar dochter Maria: "haar paeq zwarte kleren die zij van haar moeder kreeg". Haar zoon Geleyn krijgt haar huis, erf, smidse met het gereedschap, het gemaakte en ongemaakte ijzerwerk, de kolen, turf, brandhout, haar bed en toebehoren

Nr 34
DSC03506

1731-03-21

Hals, Elisabeth (x Cornelis Nausen)

Klerck, Willem de

Vondel, Anthony van de

Testament

Won. in de Lovenpolder, ziekelijk. Erfgen.: haar man

Nr 33
DSC03505

1731-04-12

Vlasman, Marinus (wedr. van Catharina Lemmens)

Vondel, mons. Jacobus van de

Codin, Jan de

Testament

Erfgen. Madaleene Doelder (zie nr 32) en Catharina Vlasman (moeder Catharina Lemmens). Voogden: Adriaan Lemmens (zwager) en Pieter de Zitter (x Janna Lemmens (schoonzuster)

Nr 35
DSC03507

1731-05-01

Weege, Daniel van de (landman) x Maria de Braal

Cubber, Jacob de

Bervoets, Jan

Test. langstlevende

Won. in het groote Soute onder Neusen, zij is ziekelijk

Nr 36
DSC03509

1731-07-14

Alten, Jacobus van (x Pieternella Klinke)

Rijke, Simon de

Velde, Hendrik van de

Testament

Won. in de Nieuw Westenrijkpolder, zij is ziek. Hij heeft voorkinderen bij Sara Tesselaar

Nr 44
DSC03520

1732-05-02

Vondel, mons. Jacobus van de (meester bakker) x Janna van Schoonevelt

Germonpree, Abraham

(zie DSC03524)

Bagge, Cornelis (zie DSC03524)

Test. langstlevende

Won. Terneuzen

Nr 41
DSC03515

1732-08-08

Buijse, Geleijn (mr timmerman) x Jacomijna Vertreght

Biscop, Paulus (burgemeester)

Machielsen, Hubreght

Test. langstlevende

Won. Hoek

Nr 38
DSC03513

1732-10-22

Wulframs, David (schepen) x Maria de Doelder

Laribeek, Jan van

 

Codicil

Won. Neusen. Voogden: mons. Cornelis de Feijter (won. Axel) en mons. Pieter Klaassen (won. Neusen), beide schoonzoon.

Nr 39
DSC03513

1732-10-27

Grieke, Huijbregt van de (x Johanna Bol)

Bacquer, Adriaan Jansen

Kok, Jan de

Test. langstlevende

Won. Neusen

Nr 37
DSC03511

1732-12-19

Woetselaar, Paulus

Symons, Pieter

Bocx, Geleyn de

Testament

Won. Hoek. Enige erfgen. is Adriaentje Leijns. Voogd: Huijbregt Magielsen, won. Hoek

Nr 42
DSC03517

1733-02-12

Jans, Prina (laats wed. van schepen Cornelis Machielsen)

Buyse, Geleyn

Machielsen, Huijbregt

Testament

Won. Hoek, ziekelijk. Stelt aan tot voogden: Reijnier Bakker (won. Axel) en Cornelis Noutsen

Nr 43
DSC03519

1733-02-23

Alvarez, Guilliaem (griffier te Neusen)

Biscop, Paulus (burgemeester)

Alvarez, Geerhard

Superscriptie

Hij is ziekelijk. Hij had burgemeester Lammens van Axel aangesteld tot voogd. Twee van zijn kinderen zijn nu meerderjarig: Guilliaem Alvarez (is burgemeester) en Catarina Cornelia Alvarez

Nr 45
DSC03521

1733-07-17

Craene, Philips de (x Josina Baerdeman)

Rijke, Jacobus de

Verheule, Crijn

Test. langstlevende

Won. int Grote Zoute onder Neusen. Beide hebben voorkinderen. Voogd: David Baerdeman

Nr 46
DSC03522

1733-10-30

Alvarez, Catharina Cornelia

Codijn, Abraham de

Baltnekker, Jan

Testament

Won. Neusen, ziek te bed. Erfgen. haar moeder Martijna Geertruijt Dekker (laatst wed. van Guiljaam Alvarez, griffier), zij erft alle "klederen, lywaten, goude en zilvere juwelen" en het vruchtgebruik van de "capitale renten, cynsen, thienden, landerijen (bedijkt en onbedijkt)

Nr 40
DSC03514

1733-11-17

Amijs, Jacobus (predikant te Neusen)

Lippens, Pieter (schepen)

Wulfrans, Davidt (schepen)

Codicil

De voogden worden ontheven van hun taak (zie 17-6-1730 nr 28). Maria Amijs is ondertrouwde bruid met Johan de Coo (secretaris te Cappelle Bieselinge, land van Goes).

Nr 47
DSC03525

1733-12-22

Hendricx, Daniel (x Saara Bartholf)

Hollaart, Cornelis

Blauwkamer, Cornelis (schepen)

Test. langstlevende

Won. Biervliet

Nr 48
DSC03527

1734-01-07

Witte, Jan de (schipper te Neusen) x Anna Wulframs

Linde, Wilhelmus van der

Baltnecker, Jan

Test. langstlevende

Won. Neusen

Nr 49
DSC03528

1734-02-27

Dolcq, Joos (schipper op Sluiskil) x Adriana Timmerman

Dieleman, C.

Bruggeman, Jan

Test. langstlevende

 

Nr 50
DSC03530

1734-08-29

Verhuele, Crijn (x Cornelia Leijs)

Berger, Jan

Brugman, Jan

Test. langstlevende

Won. in het Oude land onder Neusen. Hij is ziek

Nr 52
DSC03533

1735-08-13

Geerars fs Jan, mons. Johannes (x Joanna de Vos)

Bronchorst, Johan van

Aveijle, Francijs van den

Huw. voorwaarden

Won. Overslag

Nr 51
DSC03532

1735-10-25

Coelen, Pieter Jansen van (x Janna Contordu)

Bouters, Jan

Tollenaar, Joost

Test. langstlevende

Won. in de Sluispolder. Zij is ziek.

Nr 53
DSC03534

1736-09-08

Orlewijn, Pieter (laatst wedr van Pieternella van Nuffelen) en Maria de Beer (laatst wed. van Pieter Lathouder) als bruidegom en bruid

Doelder, Jan de

Luijk, Jan

Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.

Beide won. Terneuzen

Zij moet 25 caroly guldens betalen aan Josina van Wageningen (hv van Jan Beekman) en aan Janna Orlewijn (hv van Leendert van der Weele, mr smid te Aagtekerke). 
Haar kinderen krijgen een kindsdeel

Nr 56
DSC03540

1736-09-29

Bagge, Cornelis (x Janneken Wadde)

Vlasman, Marinus (schepen)

Veerinck, Anthony

Testament

Won. Neusen. Erfgen. hun zoon Cornelis Bagge (x Maatjen Leendertsen) won. Middelburg. Als hij kinderloos overlijdt, wordt zijn vrouw erfgenaam.

Nr 54
DSC03536

1736-10-03

Jeronee, Willem (x Klaara de Nagel)

Allaert, Willem

Simons, Jan

Huw. Voorwaarden gemaakt te Yzendijke

Won. Biervliet. Zij is erfgenaam van de meubilaire en losse goederen, ze krijgt het vruchtgebruik van al zijn goederen zoals huis, schuur en landen. Ze zal alles goed moeten onderhouden en repareren indien nodig. Als ze hertrouwt gaan zijn goederen over op zijn kind. Voogd: Willem Allaert

Nr 55
DSC03538

1736-12-10

Noutsen, Cornelis (landman) x Johanna Schuijtvlot

Doelder, mons. Jan de

Luijk, Jan

Test. langstlevende

Won. in de Lovenpolder

Nr 57
DSC03540

1736-12-28

Bokx, Gelijn de (mr hoefsmid)

Maelen, Daniel van

Walraven, Adriaen

Testament

Won. Hoek, hij is ziek. Erfgen. zijn tegenwoordige hv Janna Verhelst

Nr 59
DSC03543

1737-05-16

Dont, Cornelis (x Adriaantjen Scherlee)

Vertregt, Simon

Luijk, Jan

Test. langstlevende

Won. Hoek

Nr 60
DSC03544

1737-05-20

Beer, Christina de (j.d.)

Doelder, mons. Jan de

Vertregt, Simon

Testament

Won. in de Zuidpolder. Erfgen. haar vader Leendert de Beer. Als hij eerder sterft haar halve zusters en broers

Nr 61
DSC03546

1737-06-02

Francq, Jacobus (predikant) x Johanna Burgstadt

Mareeuw, Jacob

Penne, Jan

Test. langstlevende

Won. Hoek

Nr 62
DSC03548

1737-07-07

Mareuw, Jacobus (schepen) x Maria Pietersen

Franc, mr Jacobus le

Hoelands, Cornelis

Testament

Won. Hoek. Als ze kinderloos overlijden erft haar zuster Maria Pietersz (won. Middelburg) al haar 'kleederen en lijnwaeten tot haar lighaam behoorende'

Nr 63
DSC03551

1737-08-29

Vlasman, mons. Marinus (oud-schepen) x Susanna Nicolaij

Vertrecht, Simon

Germonpree, Abraham

 

 

Nr 64
DSC03553

1737-09-22

Manker, Jacobus de (x Lauwrina Hermans)

Bakker, Anthony Cornelisse

Bakker, Jacob Cornelisse

Test. langstlevende

Won. Neusen. Zij is ziek

Nr 58
DSC03542

1738-02-22

Casandt, Jacobus van (x Martina Bedet)

Herders, mons. Machiel

Bos, Jan Antony

Test. langstlevende

Won. in de Zaamslagpolder

Nr 65
DSC03554

1738-02-24

Stuijaart, Jacobus (landman) x Catarina Stoothamer

Exter, Pieter den (buur)

Heere, Walter (buur)

Test. langstlevende

Won. Zaamslag. Zij ligt ziek te bed

Nr 66
DSC03558

1738-02-28

Dieleman, Willem (landman) x Neeltjen Moes

Zutter, Jannes de

Berger, Jan

Test. langstlevende

Won. onder Zaamslag. Zij is ziek. Voogden hun beider vaders: Christiaan Dieleman en Pieter Moes. En anders hun oudste broers: Jan Dieleman en Jacobus Moes

Nr 67
DSC03560

1738-04-03

D'heij, Levinus en Adriaan

Bervoet, Jan

Bracman, Jan

Testament

Erfgen. is hun moeder Catarijna de Beer (x Pieter Brugman, stiefvader) wegens grote moeite en kosten

Nr 68
DSC03561

1738-05-27

Focker, Levynes de (x Josina Bel)

Vlasman, Marinus

Brugman, Pieter

Test. langstlevende

Won. in de Koudepolder

Nr 69
DSC03562

1738-05-27

Coppelaer, Jan (schipper) x Sara Mareuw

Berger, Jan

Maertens, Thomas

Test. langstlevende

Won. op de Sluiskil

Nr 70
DSC03563

1738-06-29

Willemsen, mons. Willem (mr brouwer) x Elisabeth Commers

Dicxhoorn, Jan van

Dicxhoorn, Maarten van

Test. langstlevende

Won. Zaamslag. Hij is ziek. Voogden: Marinis de Putter en Pieter Willemsen

Nr 71
DSC03565

1738-08-05

Hollander, mons. Jacobus de (oud-schepen) x Wijve Bastiana Pols

Cunes, Frederick (luitenant)

Bruijne, Abraham de

Testament

Won. Zaamslag. Zij laat na aan haar zuster Mechteltjen Pols (won. Maaslandersluis) x Frans Joosten (of indien zij overleden is aan haar dochter Lydereij Schuijns): juwelen van goud en zilver en "kleederen en lijnwaeten die ten lighaame van de testatrijse zijn behoorende"

Nr 72
DSC03566

1738-08-14

Bakker, Cornelis (landman) x Cornelia Maartens

Verdulft, Cornelis

Maartens, Thomas

Test. langstlevende

Won. in de Zaamslagpolder

Nr 73
DSC03567

1738-09-17

Leijs, Matie (hv van Daniel Schuytvlot, schepen)

Rijkwel, Martinus

Eeden, mr Willem van den

Testament

Won. in de Zuidpolder, ziekelijk. Voogd over haar minderj. kinderen: Jacobus Steyaart, Albertus Visser, Jan de Crael (zij zijn gehuwd met haar dochters) en Leendert Dicxhoorn (x haar oudstezoonsdochter) en Joost Stouthamer (over de minderj. wezen van Elisabeth, Passchier en Joost Stouthamer)

Nr 74
DSC03568

1738-10-21

Baardeman, David (landman) x Elena de Beer

Heijnsdijk, Adriaan

Lagra, Pieter

Testament

Won. in de Zaamslagpolder, hij is ziekelijk. Zij heeft voorkinderen. Voogden: Jan Dont (x zijn zuster) en Jan de Leeger

Nr 75
DSC03570

1738-10-21

Jonge, Pieter de (oud-schepen van Axel) x Francoise Bakker

Lagra, Pieter

Nieuwelinck, Jacobus

Test. langstlevende

Won. te Zaamslag. Zij is ziek. Voor de kinderen: zeker hofstedeken met 28G147R wei- en zaailand + plantage en timmerage 1e kavel van de Zaamslagpolder en goud, zilver, kleren en lijwaat

Nr 77
DSC03575

1738-11-04

Herders, mons. Michiel (mr timmerman) x Antonetta van Nieuwenhuijse

Feijter, mons. Cornelis de

Rijke, Daniel de

Test. langstlevende

Won. Neusen. Beide hebben voorkinderen

Nr 79
DSC03578

1738-11-14

Dieleman, Jan (landman) x Magdalena de Sitter

Lagra, Pieter

Toorens, Jan

Test. langstlevende

Won. in de Koegorspolder.

Nr 78
DSC03576

1738-11-14

Steur, Pieter (mr vleeshouwer) x Elisabeth van der Burgh

Admiraal, Jan de

Zitter, Pieter de

Test. langstlevende

Won. Neusen, zij ligt ziek te bed.

Nr 80
DSC03580

1738-11-20

Diaert, Jacobus (landman) x Catharina de Nijs

Woestijne, Jacobus van den

Verhage, Gillis

Test. langstlevende

Won. in de Varempeepolder, zij ligt ziek te bed, ze heeft een voorkind

Nr 76
DSC03573

1738-11-30

Zutter, Adriaan de (x Geertjen van Ebbute)

Feiter, mons. Cornelis de

Swaaf, Johannes de

Test. langstlevende

Won. Neusen, hij is ziek

Nr 81
DSC03582

1738-12-17

Bustent, Jacobus Andriesen (predikant van Vlissingen) x Elisabeth de Wael (dr van Philip de Wael)

Zutter, Pieter de

Schelle, Augustynus van

Codicil: langstlevende lijftocht en vruchtgebruik van alle goederen

Won. Neusen, hij is ziekelijk

Nr 82
DSC03584

1738-12-29

Penne, Jan (x Adriana Albast)

Franque, Jacobus le

Jansen, Jan

Testament

Won. Hoek. Hij heeft een voorzoon

Nr 83
DSC03586

1739-01-26

Dupree, Sara (x Adriaan Cuyper)

Krijger, mons. Jan de

Veerdegem, Pieter van

Testament.

Won. Neusen. Haar ouders zijn nog in leven.

Nr 84
DSC03588

1739-02-05

Grison, Jacomijntje (laatst wed. van Jacobus van Hoorn)

Boutens, mons. Jan

Huijsen, Cornelis

Codicil

Won. Zaamslag. Zij stelt als voogd aan: Jan van Hoorn

Nr 85
DSC03589

1739-02-06

Bol, Jacoba (laatst wed. van Cornelis de Bruyne, mr metselaar)

Bruijne, Jacobus de (schipper)

Huijsen, Jan

Codicil

Won. Zaamslag. Zij stelt als voogd aan (naast Aarnout Roels): Floris Pleite (schoolmeester)

Nr 86
DSC03591

1739-03-20

Coolsen, Cornelis (landman) x Cornelia Crikaart

Veerdegem, mons. Pieter van

Krieger, Jan de

Test. langstlevende

Won. in de Stoppeldijkpolder

Nr 87
DSC03593

1739-03-22

Rijke, Abraham de (x Susanna de Gelke)

Herders, mons. Machiel

Heijke, Levinus van der

Test. langstlevende

Won. Neusen, hij ligt ziek te bede

Nr 89
DSC03596

1739-04-13

Mareuw, Jacobus (schepen) x Maria Pieterse

Scheele, Cornelis

Lagra, Pieter

Codicil (testament d.d. 7-6-1737)

Won. Hoek. Voor zijn vrouw al haar 'kleederen en lijnwaaten ten haaren lijve behoorende', maar voor zijn kinderen: 'al zijn kleederen en lijnwaeten'. Stelt aan tot voogden: Jacobus Mareuw (zijn  zoon) en Johannes Adriaansen (schoonzoon)

Nr 88
DSC03595

1739-04-13

Pietersz, Johanna Maria (woonde te Middelburg)

Scheele, Cornelis

Lagra, Pieter

Testament

Won. nu op den Hoek. Legaat voor haar tante Susanna Jacon (wed. van Jacobus de Jonge), won. in Sluis in Vlaanderen en voor haar oom Abraham de Jonge (won. Middelburg. Erfgen. is haar tante Maria Pietersz (hv van Jacobus Mareuw, schepen), won. Hoek

Nr 90
DSC03598

1739-06-13

Jonge, Pieter de (oud-schepen van Axel) x Francoise Bakker)

Snoep, Cornelis

Lypens, Christiaan

Test. langstlevende

Johanna de Jonge (dochter) x Cornelis de Regt

Nr 91
DSC03600

1739-06-16

Dieleman, Francois (landman) x Janna Duvaert

Snoep, Corneis

Lippens, Christiaen

Test. langstlevende

Won. in de Koegorspolder. Voogden : mons. Christiaen Dieleman en Jan de Brael

Nr 92
DSC03602

1739-08-11

Smidt, Anthoni de (mr hoefsmid te Neusen) x Elisabeth Bol

Dolk, Joost (schipper)

Rijmens, Cornelis

Test. langstlevende

Won. nu te Axel

Nr 93
DSC03604

1739-08-13

Campenhout, Cornelis van (wedr. van Maria Buskop) x Dina de Wael (laatst wed. van Jacobus Azarias Fabritius

Gargon, Petrus Mattheus

Veerdegem, Pieter van

Huwelijkse voorwaarden

Beide won. Axel

Nr 94
DSC03605

1739-10-30

Loo, Cornelis van (schipper) x Pieternella Carteel

Admiraal, Jan de

Heim, Gerrit

Test. langstlevende

Won. Neusen. Voogd: mons. Pieter de Pree (mr smid te Neusen)

Nr 95
DSC03607

1739-11-23

Pottelbergh, Pieternella van (wed. van Jan de Klerck)

Baardt, Joghim

Bolleman, Adriaen

Codocil

Won. op het fort Axel in Axelambacht. Zij is ziek. Erfgen. Pieternella Tollenaar

Nr 96
DSC03609

1739-12-02

Alvarez, Adriaen (med. Doctor) x Catharina Vlasman

Bouters, Jan

Wit, Marinis de

Huwelijkse voorwaarden

Won. Neusen. Haar vader schepen Marinus Vlasman assissteert.

 

 

 

I N D E X

Admiraal, Jan de
Adriaansen , Johannes
Allaert, Willem
Alten , Pieter, Jan en Anthonijntje van (haar halve broers en zuster ) als zij eerder sterven haar 'schoonvader' Jacobus van Alten
Alten/ Halten, Jacobus van (x Sara Tesselaar x Pieternella Klinke)
Alvarez , Catharina (dochter van de griffier Guljaam Alvarez Verder gaat alles naar de kinderen van haar zuster
Alvarez , Guilliaem (is burgemeester) en Catarina Cornelia Alvarez
Alvarez , Pieter (won. Goes)
Alvarez, Adriaen (med. Doctor) x Catharina Vlasman
Alvarez, Catharina Cornelia
Alvarez, Geerhard (schepen van Neusen)
Amijs fa Jacobus, Maria (is ondertrouwde bruid met Johan de Coo (secretaris te Cappelle Bieselinge, land van Goes).
Amijs, Jacobus (predikant te Neusen) laatst wedr van Anna Dubon
Andriessen , Johannes (predikant te Goes) en zoon Nicolaas Andriessen (predikant in Waterland, land van Cadsand)
Aveijle, Francijs van den

Baardeman , Adriaan (is zijn broer. David en Josientje Baardeman zijn zijn neef en nicht
Baardeman, David (landman) x Elena de Beer
Baardman, Carel (wedr. van Maria van den Eede), burger en inwoner van Terneuzen.
Baardt, Joghim
Baart, Gillis (buur)
Bacquer, Adriaen Jansen (x Janna van den Broek)
Bacquer, Marinus
Bagge , Cornelis (x Maatjen Leendertsen) won. Middelburg
Bagge, Cornelis (x Janneken Wadde)
Bakker , Reijnier (won. Axel)
Bakker, Anthonij (schipper)
Bakker, Anthony Cornelisse
Bakker, Cornelis (landman) x Cornelia Maartens
Bakker, Jacob Cornelisse
Baltnecker/ Baleniker/ Baltneeker, Jan (Hans)
Beekman, mons. Adriaan (x Johanna Barthorens)
Beer , Catarijna de (x Pieter Brugman)
Beer, Christina de (j.d.)
Beer, Leendert den (gebuur)
Berger, Jan
Bernardij, Joos (x Anthona Adriana Scheeper)
Bervoets, Jan
Biscop, Paulus (burgemeester)
Blauwkamer, Cornelis (schepen)
Bliecq fs Abraham, Jacob
Bliecq, Maju (x Ester Roelants)
Bliecq/ Blijcq , Jacob
Blieq, Pieter
Blom, Mons. Joost
Bok, Cornelis
Bok, Jan
Boks, Marcus de
Bokx fi Marcus, Maria en zoon Geleyn
Bokx, Gelijn de (mr hoefsmid)
Bol, Jacoba (laatst wed. van Cornelis de Bruyne, mr metselaar)
Bolle, Andries (x Pieternella Jansen Smits)
Bolleman, Adriaen
Bos, Jan Antony
Boutens/ Bouters, mons. Jan
Bracman, Jan
Brael , Jan de
Bronkhorst, Johan/ Jan van
Bruggeman/ Brugman, Jan
Brugman, Pieter
Bruijne, Abraham de
Bruijne, Jacobus de (schipper)
Bruneel, Fransooijs en Jacobus (broers) en zijn zuster Pieternella Bruneel (won. op de parochie van Moggelen en Sneigen, gelegen Vier Dalen boven Gent), en zijn zuster Isabella Bruneel (won. te Deiselen
Bruneel, Levinus
Buff, Jacobus de (oudste zoon)
Buijse, Cornelia (laatst wed. van mons. Marcus de Bokx)
Buijse, Geleijn (mr timmerman) x Jacomijna Vertreght
Bustent, Jacobus Andriesen (predikant van Vlissingen) x Elisabeth de Wael (dr van Philip de Wael)

Campenhout, Cornelis van (wedr. van Maria Buskop) x Dina de Wael (laatst wed. van Jacobus Azarias Fabritius
Casandt, Jacobus van (x Martina Bedet)
Christiaensen, Jacobus (x Neeltjen Sampioen). Hij was eerder wedr. van Janna Boeye.
Christiaensen, Lijntjen (zijn dochter bij Janna Boeye)
Clement , Martijntje (sijn moey) (voor de bijgestane diensten in zijn ziekte). Erfgen. Maerten Clement (oom) en Martijntje Clement (zijn tante)
Clement, Jacob (j.m.)
Codin de jonge, Abraham de
Codin, Jan de
Codin/ Codijn, Abraham de
Colijn, Joris
Colijn, Willem
Collemeier, Jacobus
Coppelaer, Jan (schipper) x Sara Mareuw
Cornelis, Jebbe
Craane, Adriaen
Crael , Jan de
Craene, Philips de (x Josina Baerdeman)
Cubber, Jacob de
Cunes, Frederick (luitenant)

Daamens, Nicolaas
Danielsen, Jan (mr. Strodekker) x Tanneken de Rijke
Deckers , Aaltjen (hv v. Cornelis Huijbregtsen)
Dees, Jan (gebuur)
Dekker , Martijna Geertruijt (laatst wed. van Guiljaam Alvarez, griffier)
Dey/ D'heij, Levinus en Adriaan
Dey/ Dhei, Jacobus
Diaert, Jacobus (landman) x Catharina de Nijs
Dicxhoorn , Leendert
Dicxhoorn, Jan van
Dicxhoorn, Maarten van
Dieleman , mons. Christiaen
Dieleman, Francois (landman) x Janna Duvaert
Dieleman, Jan (landman) x Magdalena de Sitter
Dieleman, Willem (landman) x Neeltjen Moes
Doelder , Jacobus
Doelder , Jan de, (haar dochterszoon)
Doelder , Madaleene
Doelder fs Jacobus, Jan de
Doelder, mons. Jan de
Dolcq, Joos (schipper op Sluiskil) x Adriana Timmerman
Dubon , Daniel en Jacobus
Dupree, Sara (x Adriaan Cuyper)

Eeden, mr Willem van den (won. Zaamslag)
Engels, Jacobus
Engels, Laurens (buurman)
Exter, Dirk
Exter, Pieter den (buur)

Feijter , mons. Cornelis de (won. Axel)
Feijts, Leena (laatst wed. van Jan Verhagen)
Focker, Levynes de (x Josina Bel)
Fou , Cornelia de (won. Middelburg (dochter van Josina van de Vondel)
Franc, mr Jacobus le
Francq, Jacobus (le) (predikant) x Johanna Burgstadt

Gargon, Petrus Mattheus
Geerars fs Jan, mons. Johannes (x Joanna de Vos)
Germonpree, Abraham
Gilde, Leendert
Grieke, Huijbregt van de (x Johanna Bol)
Grison, Jacomijntje (laatst wed. van Jacobus van Hoorn)

Haage , Neeltje
Haagenbos, Jan (wedr. van Tanneken Leunis) x Francoijse van Nieuwenhuijse (wed. van Jacobus Veroone)
Hals, Elisabeth (x Cornelis Nausen)
Hasaart, Jacobus
Heemschoot, Jan van (x Janneke Aelbregts)
Heere, Walter (buur)
Heijke, Levinus van der
Heijnsdijk, Adriaan
Heim, Gerrit
Hendricx, Daniel (x Saara Bartholf)
Herders, mons. Michiel (mr timmerman) x Antonetta van Nieuwenhuijse
Hermans , Elisabeth (kind van haar zuster). Legaat aan. Legaat aan
Hermans, Jacobus
Heynsdijk fi Gijsbrecht, Jasper, Janneke, Leendert en Adriaan
Heynsdijk, Gijsbreght (x Dingetie Meulenbergh)
Hoelands, Cornelis
Hollaart, Cornelis
Hollander, mons. Jacobus de (oud-schepen) x Wijve Bastiana Pols
Hont , Jan d'
Hont/ Dont, Cornelis (x Adriaantjen Scherlee)
Hoorn , Jan van
Horlewijn, Pieter (x Maria Clement)
Huijsen, Cornelis
Huijsen, Jan

Impe, Joos

Jacon , Susanna (wed. van Jacobus de Jonge), won. in Sluis in Vlaanderen
Jans, Prina (laats wed. van schepen Cornelis Machielsen)
Jansen fs Willem, Jan (gebuur)
Jansen, Jan (buur)
Jansen, Willem (gebuur)
Jeronee, Willem (x Klaara de Nagel)
Jolijt, Gijsbreght (veerman van Mauritsfort op Philippine) x, Susanna Voorzee
Jonge , Abraham de (won. Middelburg.)
Jonge , Johanna de (dochter) x Cornelis de Regt
Jonge, Pieter de (oud-schepen van Axel) x Francoise Bakker

Kelk/ Celck, Cornelis (x Adriana Verlinde)
Kempe/ Cempe, Machiel
Kerkvoort, Cornelis van
Kervinck, Levinus (x Levina Westelinck)
Kint, Deogratia
Kipper , Jacobus en Francoise de (kinderen van haar zuster)
Klaassen , mons. Pieter (won. Neusen)
Klaassen, Jan (x Josijntien Couweliers)
Klaassen/ Claasen de jonge, Jan (x Elisabeth de Codijn)
Klaassen/ Claassen , Jan, (oudste zoon)
Klaassen/ Claassen, Pieter (zoon van Pieter Claassen de oude)
Klaassen/ Claesen de oude, Pieter
Klerck, Willem de
Kock, Elijsabeth de (laatst wed. van Adriaen Heindricksen, eerder v. Cornelis de Buf)
Kock, Jan de (x Neeltjen de Minder)
Koeijer, Jan de (x Janna Aelbregtsen)
Koelen/ Coelen, Pieter Jansen van (x Janna Contordu)
Koelenhoek, Dirk
Koeman/ Coeman, Pieter
Koole/ Coole, Levinus
Koolsen/Coolsen, Cornelis (landman) x Cornelia Crikaart
Koster, Nicolaas de
Koster, Pieter de
Kraeker , Jan de (x Adriaentje Verheule, wed. van Bastiaan de Rijke met dochters Maria en Elisabeth de Rijke).
Krijger, mons. Jan de

Lagra, Pieter
Lammens , burgemeester van Axel
Lammens, Hendrik
Laribeek, Jan van (burger van Neusen)
Lathouwer, Janna (x Andries IJenbaart)
Leege , Jan de
Leijns , Adriaentje
Leijs, Josias (schipper van de Sluiskil) (x Elijsabet van der Burght)
Leijs, Matie (hv van Daniel Schuytvlot, schepen)
Lemmens , Adriaan (zwager)
Lijnsen/ Leinsen, Matheus (buur)
Linde, mons. Jan van der
Linde, mons. Wilhelmus van de
Lippens, Pieter (schepen)
Lippens/ Lypens, Christiaen
Lobbesoo, Jan (x Catharina van Goethem)
Loo, Cornelis van (schipper) x Pieternella Carteel
Loreine, Janneke (stadsvroedvrouw) x nu Jacob Smit Davids
Luijk, Jan

Maalen, Daniel van (x Janneken Maertens)
Maartens, Thomas
Maas, Lauwijs
Machielsen, Huijbregt (x Crina Wadde)
Machielsen, Jacob (x Catharina de Kock)
Magielsen , Huijbregt, won. Hoek
Magielsen, Cornelis (schepen) x Perina Jansen
Maker, Jacobus de (x Lauwrina Hermans)
Mareuw, Jacobus (schepen) x Maria Pieterse
Marinissen, Adriaan (landman) x Maria Verelst
Matijs, Jan (laatst wedr van Pieternella Moes)
Mattijs fs Jan, Mattheus
Meer, mons. Cornelis van der (x Catharina Boone, wed. van Jan Wallaart)
Meer, van der, Cornelis en Anthony.
Michielsen, Joost
Michielsen, Pieter (laats wedr van Janneken Deij) x Aeltje Deckers (laatst wed. van Cornelis Huijbrechtsen Hals)
Moes , Jacobus
Moes , Pieter

Nicolai, Zusanna (laatst wed. van mons. Janes Wulframs)
Nieuwelinck, Jacobus
Nieuwenhuijse, Jacobus van (x Cornelia Crijnsen)
Nieuwenhuijse, Legier van (x Antonijntje Fockers)
Nieuwenhuijse, Marinus van
Nieuwenhuyse , Paulus van, jongste zoon: krijgt voor div. getrouwe diensten 50 car. Guldens
Nieuwenhuyzen Legiersz, Pieter van(x Saartjen Leijs)
Noutsen, Cornelis (landman) x Johanna Schuijtvlot

Orlewijn , Janna (hv van Leendert van der Weele, mr smid te Aagtekerke).
Orlewijn, Pieter (laatst wedr van Pieternella van Nuffelen) en Maria de Beer (laatst wed. van Pieter Lathouder) als bruidegom en bruid
Overwerf, Marinus

Paschiersen, Adriaan
Peil fa Jan, Nevelijna van der (j.d. 16 jaar)
Penne, Jan (x Adriana Albast)
Petegem, Maarten van (x Neeltje Magghielsen)
Pieters , Pieternella (haar nicht, dochter van Fransois Pieters, won. Middelburg)
Pietersz , Maria (hv van Jacobus Mareuw, schepen), won. Hoek
Pietersz, Johanna Maria (woonde te Middelburg)
Pleite , Floris (schoolmeester)
Pols , Mechteltjen (won. Maaslandersluis) x Frans Joosten (of indien zij overleden is aan haar dochter Lydereij Schuijns)"
Poorter, Francooijs de (x Pieternella Franke),
Poorter, Jacob de (x Leena Houben)
Pottelbergh, Pieternella van (wed. van Jan de Klerck)
Pree , mons. Pieter de (mr smid te Neusen)
Puit, Sacharias de
Putter , Marinis de
Putter, Cornelis de (x Adriaantje Aelbregts van Alteren)

Quant , Cornelia Johanna du (dochter van mons. Jan du Quant)

Ramont, Jacobus
Ree , Jan van de
Ree, Cornelis van de
Ridderhuijs de oude, Pieter
Ridderhuijs, mons. Pieter
Ridderhuise de jonge, Pieter
Riemers/ Rijmens, Cornelis
Rijke Simonsz: Maarten en Tanneke Simonsd de (x Abraham Keukelaar)
Rijke, Abraham de (x Susanna de Gelke)
Rijke, Carel de
Rijke, Daniel de
Rijke, Jacobus de
Rijke, Simon de
Rijkwel , Elijsabeth
Rijkwel, Martinus
Roels , Aarnout

Sailly , Johan de (haar zwager met zijn kinderen en vrouw)
Scheel, Jacobus
Scheel/ Scheele, Cornelis (x Lijntje Kervinks)
Schelle, Augustynus van
Schovel, Elijsabeth (wed.), Catarina Schovel (x Mons. Louis Volmer), Maria Schovel (x Jacobus de Chuyter)
Schovel, Jacobus (predikant op den Hoek) x Johanna Andriessen
Schuytvlot, Daniel (gebuur)
Schuytvlot, Johannes (x Catalijntjen den Hamer)
Schuytvlot, Willem
Sene, Carel
Smidt, Anthoni de (mr hoefsmid te Neusen) x Elisabeth Bol
Smidt, capt. Jan Jansen
Smit Davids, Jacobus (wedr. van Janneken de Maaker) x Janneken Loreijne (laatst wed. van Pieter Errenisse)
Smit, Antonij de
Snoep, Cornelis
Steenhuel, Gijsbregt (wedr. van Elisabeth van de Christange) x Janna van Roosendael (wed. van Pieter Hooft)
Steur, Pieter (mr vleeshouwer) x Elisabeth van der Burgh
Steyaart / Stuijaart, Jacobus (landman) x Catarina Stoothamer
Stoffels , Pieter (haar vader) en als hij is † haar 2 broers en de kinderen van haar zuster gen. Servaas en
Stoffels , Pieter en Fransooijs
Stoffels de jonge, mons. Pieter (x Maatje Veroone)
Stoffels, Josijntje (j.d. )
Stoffels, Pieter (burger van Neusen)
Stokmans , Josina (haar tegenwoordige meid)
Stouthamer , Joost (over de minderj. wezen van Elisabeth, Passchier en Joost Stouthamer)
Sturm, Pieter
Swaaf, Johannes de
Symons, Pieter
Symons/ Simons, Jan
Symonsen, Sijmon (x Leentjen Christiaensen)

Tatenhove, mons. Marinus van
Tesselaar, Sara
Tierens , Marijtjen
Tollenaar, Pieternella
Tollenaar, Joost
Toorens, Jan

Veerdegem, mons. Pieter van
Veerinck, Anthony
Veerman, Adriaen
Velde, Hendrik van de
Velde, Joos van de
Verberkmoes, Jan
Verbrugge, Cornelis
Verbrugge, Servaes (schipper) x Josientje Stoffels
Verdulft, Cornelis
Verhage , Elias. Oudste zoon: Jacobus Verhage
Verhage, Gillis
Verhelst , Janna
Verheule/ Verhuele, Crijn (x Cornelia Leijs)
Verkouteren , Maria (wed. van de commies Johan Faber te Sas van Gent)
Verlinde, Jacobus (x Jacomijntje Gommers)
Vertrecht, Simon
Vijver, Johan van de
Vincke, Adriaen
Vinke, Cornelis
Visser , Albertus
Vlasman , Catharina (moeder is Catharina Lemmens).
Vlasman, Marinis (schepen) (x Catarina Lemmens x Susanna Nicolaij)
Vondel , Jan van de (op reis naar Oost-Indië) x Elisabeth de Jonge (won. Middelburg) met 2 kinderen gen. Willemijntje en Sara van de Vondel
Vondel , Janna van de (zuster) x Johan Romael, won. Hulst en legaat aan haar dochter Cornelia Romael
Vondel , Josijna van de (†) x Sijmon Soujer (won. Middelburg)
Vondel, Anthony van de
Vondel, Jan van de (schepen) wedr. van Willemijntje Marinus,
Vondel, Maria van de
Vondel, mons. Jacob van de (mr bakker) x Janna van Schoonevelt x Anna Bokx (zijn 2e vrouw)
Vondel, Pieter van de
Vos, Cornelis de
Vosburgh, Johan
Vrijlant, Nicolaas

Wageningen , Josina van (hv van Jan Beekman
Wallaarts , Magdaleentje en Franssooijs
Walraven, Adriaen
Weege, Daniel van de (landman) x Maria de Braal
Wijtink , Dina Maria (x Johan de Sailly, med. Doctor te Middelburg)
Wijtink, Cornelia Lowijsa (wed. van Mr Wilhelmus Coomans)
Wilde, Lieven de
Willemsen , Pieter
Willemsen, mons. Willem (mr brouwer) x Elisabeth Commers
Witte, Hendrik de (koopman) (x Josina Deckers) hun kinderen gen. Elisabeth, Jan en Prijna de Witte
Witte, Jan de (schipper te Neusen) x Anna Wulframs
Witte, Marinus de (mr wagenmaker) x Martina Hoelands
Woestijne, Jacobus van den
Woetselaar, Paulus
Wolfaerts, Pieter (burger van Neusen)
Wolfert, Fransooijs
Wulframs, David (schepen) x Maria de Doelder
Wulframs, Jannis

Zeeuw, Pieter de
Zomer/ Soomer de oude, Levinus de
Zoomer, Levinus de (x Sara Boeije)
Zutter, Adriaan de (x Geertjen van Ebbute)
Zutter, Jannes de
Zutter/ Zitter , Pieter de (x Janna Lemmens (schoonzuster)


Gepubliceerd met toestemming van de gemeentearchivaris van Terneuzen  

De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net