Ref. trouwboek Terneuzen (Neusen) 1631-1697
 
een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet en Fred Inniger (1997/1998)

het origineel bevindt zich in het Zeeuws Archief in Middelburg


Er is een index op naam van de vrouw beschikbaar van de huwelijken van de periode 1631-1796,
een Word-document (523 KB) dat als zip-bestand (102 KB) te downloaden is.

 

23-2-1631 ondertrouwt Paulus Rechtstoot, j.g. van Vlissingen, met Elisabeth de Beer, j.d. van der Neusen. De vader van de bruidegom Denijs Rechtstoot consent 't houwelijck van sijnen soon. Tanneken de Beer moeder van de bruidt consent. Getrouwt ter Neusen 23-3.

7-4-1631 ondertrouwt Hubrecht Vyncke, j.g. van de Goeschepolder, met Elisabeth Buise, j.d. uit Wilmskercke. Christiaen Pieters voogt van den bruidegom consent int houwelijck. Andries Buise lantsman vader van de bruidt consent 't houwelijck van sijn dochter. Getrouwt 4-5.

13-5-1631 ondertrouwt Jan Coorens, j.g. van Ruddervoort in Vlaenderen, met Susanna de Vriendt, j.d. van der Neusen. Monsr. van Cruiningen getuigt dat d'Hr. Goosen? Coorens oom en voogt van de bruidegom int houwelijck consent. Jof. Johanna Roels moeder van de bruidt consenteert int houwelijck van haer dochter. Getrouwt 9-6.

2-7-1631 ondertrouwt Thomas Martens, j.m. van Assenede in Vlaenderen, met Neelcken Clayssen, van der Neusen, wed. van Jan van Rolle. Maijcke Bi..quet van Assenede getuigt dat de bruydegom is m.. vrijheit heeft, en van consent van bruidt Hendrick van Bystervelt stiefvader en Mayken Verheule moeder consenteert 't houwelijck van haer dochter. Getrouwt 31-8.

...-7-1631 ondertrouwt Jan Rutgers, soldat onder capt. ....., met Teuntje Cornelis, van Heijntgesant, wed. van Jan Fournier. Cap. Werij geeft consent aen de bruidegom. Getrouwt 10-8.

Ondertrouwt te Geertruidenberg Jan Heyndricksen, van Wit.ie(n), soldat onder Cap. Loesecaat, met Heyndrickse Cornelis, j.d. geboren van Uitregt. Att. gegeven om te ..... te trouwen .........

Ondertrouwt te Geertruidenberg Herman Janssen, j.m. van Lommel?, soldat onder .... met Jaquemintje Aertsd, van Wessel. Sijn hier getrouwt ..-11.

Ondertrouwt tot Geertruidenberg Hans Ernst David van Spur, adelborst onder Cap. Loesecaet met Adriaentje Dirickse, gebooren tot S. Genvesande. Getrouwt 17-11.

13-12-1631 ondertrouwt alhier Florijn Donsse, soldat onder Loesecaet, geboren in Savantcour in Artoys, met Cateleyne Pietters, van Oostende, wed. van Robert. Jacob Hasels getuigt dat de bruidt weduwe is. Cap. Loesecaet staet over 't houwelijck van sijne soldat. Getrouwt hier 24-12.

24-2-1632 ondertrouwt alhier Jacob Jolijt, j.g. van Vlissingen, met Gooltje Antheunis, van Vlissingen, wed. van Andries Stortewagen. Vader en moeder van de bruidegom consenteren int houwelijck van hunne soon. Christaen de Taywe verclaert dat de bruidt van haer overleden man erfgename is ...... Alhier getrouwt 13-3.

...... Adriaen Janssen, j.m. van Alblasserdam, met Tanneken Wolfaerts, j.d. van der Neusen. "t Blijckt bij bescheet van de predicant van Alblasserdam dat den bruydegom een vrij jonggesel is, Frans Wolphaerts en Jaquemintje vader en moeder consenteren int houwelijck van hunne dochter. Alhier getrouwt 18-4.

10-4-1632 ondertrouwt alhier Antony Wallet, j.g. van der Neusen, soldat onder Cap. Cruiningen, met Jaquemintge Christiaensdr, j.d. van der Neusen. Jan Wallet vader van de bruidegom consenteert int houwelijck van sijne soone. Cornelis Aertssen stiefvader en Geertge? Segers eygen moeder consenteren int houwelijck van hun dochter. Alhier getrouwt 6-5.

24-4-1632 ondertrouwt Wilm Hubrechtsse, uit 't landt van Luick, wedr. van Mayken Cornelis, soldat onder Monsr. Cruiningen, met Elisabeth Aertsen, j.d. van der Veere. 't Blijckt dat de bruidegom is gestorven. Heinrick de Wilde getuigt dat de bruidt is sonder ouders en vrienden. Getrouwt alhier 9-5.

8-5-1632 ondertrouwt Balthen Alleman, van Wetteren in Vlaenderen, wedr. van Mayken Carels, soldat onder Cap. Cruiningen, met Elisabeth Jansdr, uit 't landt van Lucsemburg, wed. van Hans Slocks. Getrouwt alhier 22-5.

Pieter Gijsel, van Axel, wedr. van Catelijntgen van Basselare en Tanneken Bax, j.d. van Wachtebeecke in Vlaenderen. Gilles Gijsel getuygt dat Pieter Gijsel van sijn trouwen ...... is gescheyden. Hans Bax, broeder consenteert int houwelijck. Att. gegeven om tot Axel te trouwen.

3-7-1632 ondertrouwt Pieter Leys, j.g. uit de Goeschepolder, met Grietje Quartiers, uit Triniteyt, wed. van Cornelis Stoffels. Hans Leys consenteert int houwelijck van de bruidegom. Betge Quartiers consent. int houwelijck van haer dochter. Getrouwt hier 17-7.

Ondertrouwt te Middelburg van daer att. gebracht om hier te mogen trouwen: Jean Bonneur, soldat, met Francijntje de Goe..... Maer sijn vertrocken voor hunne trouwdag .......

2-2-1633 ondertrouwdt tot Vlissingen Paulus Keuckelaer, j.g. met Pierijntje Lievens, wed. van Jan Maillarts, beyde van Vlissingen. Gegeven att. om te trouwen tot Vlissingen.

13-2-1633 Jan Stortewagen, j.g. van der Neusen, met Mayken Teyrlinx, j.d. van de polder van Willemskerk, Jaqmin(tje) Stortewagen consent. int houwelijck van haer broeder. Catelyntge Teyrlinx moeder int houwelijck van haer dochter. Getrout 27-3.

Op den selfden dag Cornelis Leys, won. tlant van Hulst, wedr. van Lievijne van Dooren, met Tenijntje Vyncke, j.d. uit de Goesepolder. Hans Leys consenteert int houwelijck van sijn broeder, Hubrecht Vyncke int houwelijck van sijn suster. Att. gegeven om te trouwen 27-3.

11-3-1633 ondertrouwt tot W....ing Franchoys van Beveren, van der Neusen, wedr. van ...., met Estherken Cornil, j.d. van Steenberchen. Getrouwt 17-4.

19-3-1633 ondertrouwt Jan Pieterssen Blessel, j.m. van Vlissingen, met Adrianeken Joye, j.d. van Lillo. H.... Adriaens getuygt dat bruidegom ......... Antoni Joye, vader ende moeder Maeycken consenteert int houwelijck van haer dochter. Getrouwt 10-4.

17-4-1633 ondertrouwt Hans Barcher, j.g. uit 't lant van Oldenburg, soldat onder Cap. van Borsele, met Adriaenken Symonsdr, j.d. van Ellewoutsdijck, Laureys Joije getuigt ... de bruidegom is vrij .... .... Janneken ..ens, moeder consenteert ..... van haer dochter. Getrouwt 8-5.

9-4-1633 ondertrouwt Loweys de Clerck, j.m. van Deerlinc, soldat onder Rogier van Borsele, met Jaquemintje Brantssen, j.d. van S..... bij L... Jan Brantsen, vader consent int houwelijck van sijn dochter. Getrouwt 8-5.

23-4-1633 ondertrouwt Carel van Grevelingen, j.g. van St. Winnoxberge, soldat onder Cap. de Broucqsout, met Pierijntje Mathijsdr, j.d. van Axel. Getrouwt tot IJsendijcke.

12-5-1633 ondertrouwt Mathijs van Dooren, j.g. van de Loovepolder, met Neelcken Jansdr, j.d. van den Coudenpolder. Mayken Boulois, schoonmoeder consenteert int houwlijck. Jan Cornelijssen de vader en Anneke Cornelis moeder consent. int houwelijck van haer dochter. Getrouwt 12-6.

23-7-1633 ondertrouwt Mahu de Baille, j.g. van St. Jans-Capel: ...., en Vijntge Smit Davids, wed. van Servaes Noeis, uit de Coudepolder. ...gegeven att. om te trouwen tot ............

20-8-1633 ondertrouwt Pierre Flan, j.g.: soldat onder Monsr. Cruiningen, geboren van Atrecht, met Magriete van Beveren, j.d. van Hallert int lant van Luik. Getrouwt 21-9.

8-10-1633 ondertrouwt Hubert du Pré, j.g.: soldat onder Monsr. Cruiningen, van Porro omtrent S. Quintin, met Marie du Pré, wed. van Abraham van Houte, van Ryssel. Getrouwt 23-10.

Op den selfden dag Jaques Charlier, j.g. van Leyden, soldat onder Monsr. Cruyninge, met Susanna Mercier, j.d. van Sedan, ..... van den bruidegom geven houwelycks consent. Denys Rentson ende Francoise Robbert vader ende moeder van de bruit consenteert met houwlijck van de dochter. Getrouwt 23-10.

5-11-1633 ondertrouwt Heyndrick Milward, j.g. van Dover in Engelant, met Maria Herbout, j.d. van der Neusen. Cap. Dionysus Pyron getuygt voor de bruydegom dat hij lange huytlande is geweest ..... ..... int houwelijck van sijn nighte. Getrouwt 20-11.

12-11-1633 ondertrouwt Jan Nevens, van Wals in Ingelant, wedr. van Betge Vrints, soldat onder Cap. Serooskercke, met Leuntge Debbaut, van der Neusen, wed. van Gillis Clayssen. Hier getrouwt 27-11.

4-11-1633 ondertrouwt Lambert Barentsen, j.g. van Hasselt ...., soldat onder Cap. Cruiningen, met Pieryntje Matheusdr, van der Neusen, wed. van Christiaen de Rive. Isack Libart getuygt ..... hebben soldat van 't regiment van Rose..n die op syn betoog, dewelcke getuygde den bruydegom gekent te hebben van jonckgesel en dat sij vrij van sijn lant .... gecom..... Hier getrouwt 18-12.

7-1-1634 ondertrouwt Marten Bast, j.g. uit de Loovenpolder, met Tanneken Fuitings, van Axel, wed. van Jan Nouts. Jacob Bast vader bruyt consent int houwelijc. Hier getrouwt 29-1.

Op den selfden Henrick Pietersen (Reveling), j.m. van ter Tholen, soldat onder Cruyningen, met Tanneken Balthensdr, j.d. van Ter Tholen. De vader van de bruit consent int houwelick. Getrouwt 23-1.

20-1-1634 ondertrouwt Andries Korleij?, j.g. van Turnhout, soldat onder de commandeur, met Josijntje van Wijckhuysen, j.d. van der Neusen. De commandeur consent. int houwelijck van de bruidegom. Vader .... ... consent. int houwelijck van de bruyt. Hier getrouwt 26-2.

11-2-1634 ondertrouwt te Middelburch Christoffel de Vriendt, j.g. van der Neusen, met Maria Kempe, j.d. van Middelburch. Att. gegeven om te Middelburch te trouwen.

15-2-1634 ondertrouwt hier Jacob Pieterssen Gerberdoen, soldat onder de Cap. Mornauw, van Domburg, wedr. van Catelyntie Pieters, met Elisabeth Maeckers, j.d. uit Triniteyt. Schoonmoeder: Stephelijne consenteert int houwelyck van haer dochter. Getrouwt 12-3.

23-2-1634 ondertrouwt Cornelis Janssen, j.g. van Axel, soldat onder Serooskercke, met Mayken Jaunelaere, j.d. van Deynse. Jaspar de Post?, schoonvader consent. int houwelijck van de bruidegom. De selfde getuigt ... de bruit geen ouders .. heeft.

11-3-1634 ondertrouwt Andries Pietersen Forsten: van Stampershouck: wedr. van Mayken Aefs, met Magdaleentge van Dooren: j.d. uit de Loovenpolder. Wilm Pietersen verclaert van de sijden van de bruidegom, Wilm Post consent. voor de bruidt.

25-3-1634 ondertrouwt Hans Back, j.g. van Wachtebeeke, met Pierijntje Everdeij, j.d. uit N-Beveland. Pieter Gijsel, swager, getuygt met consent. van de moeder. Pieter Pelnaij [Pinaij] en Tanneken van Goethem cons. int houwelijck van de bruidt. Getrouwt 30-4.

1-4-1634 ondertrouwt Marinus Marinissen, j.g. van Iersendam, en Catelijne Martelis, j.d. van Suijdtdorpe. Hier getrouwt 23-4.

22-4-1634 ondertrouwt te Vlissingen Pieter Adriaenssen, j.g. van Brouwershaven, met Grietje Pieters, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen.

13-5-1634 ondertrouwt Franchoys le Riche, j.g. van Avesnes in Henegauwe, soldat onder d'Hr. Commandeur Cruyninge, met Levijntje van Heyne, j.d. van Brussel. Gillis Bouws en Janneken (Carels), schoonvader ende eygen moeder, consenteert int houwelick van hun dochter. Getrouwt 6-6.

Ondertrouwt binnen 's Heertogenbosch Wilm Janssen, van Arnhem, soldat onder d'Hr. .... met Barbara Joris. Hier getrouwt 6-6.

24-6-1634 Jasper de Munck, j.g. uit 't land van der Neusen, met Leuntje Maecker, j.d. van de polder van Triniteyt. Geleijn van Hille, grootvader consenteert houwelijck van sijn klein... Vader en moeder van de bruidt en bruydegom. Getrouwt 9-7.

2-11-1634 ondertrouwt d'Heer Daniel de Wispelaer, j.m. van Axel ende Joffr. Dorothea Poteij, j.d. van Capelle. Joffr. Johanna de Burchgrave consent. int houwelijck van haer soone. Joffr. Isabeau Pyron als moeder van de bruidt consent. Cap. Dionysus Pyron en Joncheer Poteij consenteren 6-8.... ....... Getrouwt 17....

26-12-1634 ondertrouwt Paulus de Somer, van der Vere, wedr. van Janneke Jans, met Lievijntie van de Putte, j.d. van .... in Vlaenderen. Getrout 25-2-1635.

10-3-1635 Marinus ...., j.g. van der Neusen, met Maycke Roels, j.d. van der Neusen?

..-..-1635 Joris Vroom, j.g. van Straeskerke en Maijke Cornelis, wed. van Frans ...., van Bieselinge. Marinis Janssen getuygt dat de bruydegom vrij en ... is. Jan de Vlieger consenteert in het houwelijck en getuygt dat de bruidt ..... Getrout 26-4.

Walraven van Uffelen, van IJsendijcke, wedr. van Catilijntje van Ackeren, sergeant van de compagnie van Capiteijn Morigneau, met Janneken Jacobs, van Lillo, wed. van Gillis Claessen, van z(ijnent) W.(ege) getuygt Abraham Nowelier, goede bekende, van h.(arent) w.(ege) Abigael Jans, bekende.

13-5-1635 ondertrout. De bruydegom is Victor de Rijcke, j.m. geboren tot Axel, oock wonachtich aldaer: de bruijt is Jaquemijntie van Nuffele, j.d geboren bij der Neusen in Triniteijt, nu wonachtich binnen der Neusen.

6-5-1635 ondertrout tot Philippine ..... Dullaerts, Abraham Matheus, j.g. van der Neusen, en Susanneken Pauwels, j.d. van Biervliet.

9-6-1635 ondertrout tot Middelburg Mr. Pieter Pieterssen, dienaer des God. woorts ...., met Fransintie van der Steene, j.d.: beyde van Middelburg.

10-6-1635 Adriaen de Pauwe, j.g. van Caprick, soldaet onder d'Hr. van Cruijninge, en Janneke Goossens, j.d. uyt het lant van Waes. Robert Steijnten getuigt de bruidegom is van ..... ter Neusen. d'Hr. Cruninghe consenteert. Jaquemijne Steltens getuijgt de bruyt vrije te wesen.

16-6-1635 Thomas Claessen, j.g. van Sint Andries, en Catilina Bram, j.d. van Moerbeqe, woonende tot Vlissingen. Charles Bram, vader van de bruyt, getuygt voor bruidegom en bruyt. Getrouwt.

30-6-1635 Jacob Hutsen, j.g. van Leyden, Adelborst van compaignie van d'Hr. Morignau, Luytenant in garnisoen op Mauritsfort, en Lowisa Marcui, j.d. van Sandijck, woonende alhier. Ondertrouwt ter Vere. Teste D. Deijnse. Getrouwt.

Dominic Bastiaens, wedr. van Magrieta Didi, soldaet onder Capiteijn Jennitra uit Italie met Marij Jacobs, van 't lant van Luijck. Getuijge van de bruydegomswege Phlip Pose en Jaecus Lanij dat hij wednr. is ..... ..... attestatie .... .... voor de bruyt, dat hij haeren man- die nogh een ander troude met hindering int leu.. ... .. haer troude, .... is, en den selve is ...... niet gesien en heeft derhalve de s.broeder haer getuygenisse aennemende ondertrouwe gedaen.

28-7-1635 ondertrouwt Jan de Hanbie, wedr. van Marij du Bo(is?), van Prouven, en Antonette Doornij, van Leteren in Artoys. Antony Laru en Jaques Canu getuygte van de bruydegomswege dat hij aen nijemant sijn trouw belofte gegeven heeft als aen dese. Van de bruytswege Margriete Tibaut, de moeder; en consenteert int houwelic, getuygt ooc, benevens de attestatie van de Magis(traat) van der Neusen, dat dese haer dochter van haer man verlate is en den selven niet gesien is in 5 jaere, en dat hij ooc benevens haer noch 2 andere vrouwen heeft gehadt in Madera in Spangien. De Magistraet van der Neusen door valsche attestatie bedrogen sijnde, geven de E...... des Kerkceraets acte haer geboden geschorst sijn, ende selve de magistraat overgegeven dese gesch... he... was.

4-8-1635 Herman Wilschutter, j.g. uit het Stichte van Paterborn, soldaet onder de comp. van d'Hr. Capiteijn Cruijningen en Elsken Gerrits, wed. van Passchier Pietersen.

15-..-1635 ondertrouwt ...... Casper Schrijter, j.g. uit Duijtslant, met Maijken Stoffels, wed. van Aert Craqter. Ondertrouwt tot Bergen op Soom ..... Getrouwt. Testes Lambertus de Rijcke(?)

18-8-1635 Cornelis Adriaens Buijs, wedr. van Roosendale, en Maeijke Claes van de Walle, wed. van der Tholen. Van de bruydegoms wege getuygt Michiel Jansen Vittau, dat hij wedunaer is. Van de bruyts wege getuygt Anna Comblett dat sij weduwe is, is van de vrienden geschijde.

21-10-1635 Johannes Stortewagen, wedr. van Maeyke Terrelyncke, woonende alhier, en Neelcken Buyens, j.d......, in de stede Neusen gebooren .... alhier woonachtigh.

28-10-1635 Michiel Meyn de jonge, j.m. geboren in de Lovepolder, woonende aldaer, en Maeiken Libaert, j.d. van der Neusen, woonende alhier. Getrouwt alhier.

17-11-1635 Wouter Jansen, wedr. van Maeyke Jansen, adelborst onder Cap. Morigneau, met Pierijntien Poorters, j.d. van Waeschot. Jan Lepijn, van Middelburgh, soldaet onder Cap. Morigneau, getuygt dat .... overledene vrouws vrienden ontslage is. Janneke Poorters de suster van de bruyt getuygt dat haer moeder gesenteert int houwelijc. Monsr. Baillaert, Luijtenant van Cap. Morigneau, getuygt dat Wouter Jansen met nijemant anders het van doende heeft. (Getrouwt).

24-11-1635 Dirric Heynderixschen, j.g. van Thiel in Gelderlant, met Lena Jans, j.d. van den Briel. Sander Segersen, van Thiel, en soldaet onder Cap. Hennekijn, getuijgt dat hij vrij jongman is en de bruydegom belooft maendag toecomende attestatie te brengen, waeruit het consent van sijn moeder sal moghen blijcken. Holof Jans en Maeijken Jobbs als vader en moeder van de bruyt consenteren in het houwelijck. Alhier getrouwt.

8-12-1635 Samuel Tamiauw, j.g. van Middelburgh en Janneken Thuaert, j.d. van Middelburgh. Judith Lenaertsen betuygt van de bruidts sijde, Jan Comblet van de bruydegoms sijde dat hij oock consenteert int houlijck. Getrouwt alhier.

27-12-1635 Cornelis Jacobsen Hollaer, wedr. en Anna Abboute, wed. van Ealuye .fr. Josius. Getrouwt alhier 3-2-1636.

2-2-1636 Richard Bently, wedr. van Londen, en Maijken van Horlagie, wed. van Hulst van Jacob de Clerq. Getuygt van de bruydegomsijde Robert Staten. Van de bruijtsijde Martijnken de ...... Getrouwt alhier.

3-3-1636 Jonckheer Daniel de Savornie, Vendrich onder d'Hr. Capiteyn Pyron, en juffr. Lucretia Poteij. Getrouwt alhier 13-4.

15-3-1636 Jacob de Cuijper, wedr. van Suydtdorpe, en Luci Pieters, ..... van Aurich Oost-Friesland. Getrouwt alhier.

12-4-1636 Dirick de Genneppe, van Axel, wedr. van Janneken de Grave, met Catilina Moptaes, van Thielt, wed. van Herrij Piers. Daniel Lucru, sergeant getuygt dat de bruydegom vrij is. Getrouwt alhier.

3-5-1636 Robert Dourlez, j.g. van Lottroo in Walslandt, soldaet onder Monsr. Cap. Cruijningen, met Tanneke Jacobs, wed. van der Clothinge, wed. van Pieter Claessen. Jan Wallet, sergeant onder Cap. Cruijninge getuygt aen de bruydegomssijde. Lisabeth Jacobs als suster van de bruidt getuygt dat haer suster vrij is en dat haer vader gesenteert int houlijc. Getrouwt alhier.

16-8-1636 Francois Wolfaert, j.m. van der Neusen, met Pierijntge Egbaerts, j.d. uit de Sevenaer. Jan Wolfaert als vader gesenteert int houlijc van sijnen soon. Theunis Egberts gesenteert int houlijc van sijn dochter. Getrouwt alhier.

23-8-1636 Pieter Ottho, j.g., soldaet onder Cruijningen, van Hamborg, met Janneken Verhoeve, van der Neusen. Daniel Lucru getuijgt dat den bruydegom vrij is voor .... .... hij ....., Leuntien Debbouts getuygt dat de bruidt vrij is. Getrouwt alhier.

20-9-1636 Frans Pieters, j.g. Dijxmuijde in Vlaenderen, met Josijntgen Gillis, j.d. van Isendijcke. Jan Thibaut getuygt voor de bruydegom dat hij vrij is. De cos(ijn)? van de bruyt Gillis Daniels gesenteert. Getrouwt.

Pieter Jolijt, j.g. van Gent, soldaet onder d'Hr. Cap. Cruyn(ingen), met Catilina van der Pacht, j.d. van Maastrigt. Broeder Jolijt getuygt voor de Bruydegom. Monsr. Cruyningen getuygt voor de bruydt dat sij vrij is. Alhier getrouwt.

3-10-1636 Adriaen Roels, j.g. uit het lant van der Neusen, ende Dina Geleijns (Decker), j.d. van Vlissingen. Ondertrouwt tot Vlissingen. Att. gegeven om te Vlissingen te trouwen.

23-11-1636 Jan van Dijcke, j.g. van Diepholt, met Maeijken Geerings, j.d. van Oosterhout. Lowijs Jolyt voor de bruydegom. Alhier getrouwt.

13-12-1636 Antheunis van Heerentals, wedr. van Selsaet, met Catilijnke Everdeijs, j.d. uit de Sevenaer. Cornelis Geerssen van Hijsen, getuijgt voor de bruydtswege. De bruijdt den bruijdegom verlaten hebbende, is daerna ... met lammichchijt besogt sijnde. Sijn niet getrouwt. Is de bruijdt gestorven.

Robert Kotier, j.g. van Reyen int Sticht van Utrecht, soldaet onder Cap. Cruyninge, met Maeijken Verstrate, wed. van Pieter Wouters, uit Triniteijt. Daniel Lu Cru getuygt voor de bruydegom dat hij vrij is. Getrouwt.

Jacob Jan Aerentsen, j.g. van den D...., soldaet onder Cap. Cruyningen, met Catilina Wallet, j.d. van Lillo. Den bruydegoms .... oom..... van Isendijcke. Alhier getrouwt.

Engel de Beer, j.g. van Triniteijt, met Catilijntie Joris, wed. van Herrij Cornelis. De vader van den bruydegom Pieter de Beer gesenteert in het houweleijck. (Dese bruijt is geboren in Kerkwerve).

Hans Roose, j.g. van Trieren, soldaet onder Cap. Cromstrijen, met Susanneke Jans, wed. van Adriaen Lenaers. Getrouwt.

Lieven Driege, j.g., met Neeltken Danckers, j.d. uit lant van der Neusen. Getrouwt alhier.

7-2-1637 Carel Jansen, j.g. van Axel, met Grietje Heinderix, j.d. van Liefkenshoeck. Heynderick de Wilde vader van de bruyt. De vader van de bruydegom ....... Getrouwt.

25-2-1637 Isaac Libaert, j.g. van der Neusen, met Maeijcken Bernaerts, j.d. van Vlissingen. Getrouwt tot Vlissingen.

28-2-1637 Isaac Goossen, j.m. van der Neusen, met Janneke Luijcx, j.d. van der Neusen. Jan Goossen gesenteert int houlijc van sinen soon. Jan Luyck gesenteert int houlic van sin dogter. Getrouwt alhier.

12-4-1637 Jan Moreel, van Gent, wedr. van Leuntken Deij, met Lowijse van Wijckhuijsen, j.d. van der Neusen. Pieter van Wijckhuijsen vader van der bruyt gesenteert int houwlijc van sijn dochter. Getrouwt alhier.

18-4-1637 Adriaen Vincke, j.g. uit de Goessche polder, met Elisabeth Keersemaker. Ondertrout op den Hoeck. Teste fiberdio. Getrouwt.

25-4-1637 Anthonius Jorissen, j.g. van Kerckewerve, met Christina Compaignie, j.d. van Lillo. Claes Compaignie gesenteert int houlijc van sijn dogter. Catilintie Jorissen, huysvr. van Engel de Beer getuygt als suster van de bruydegom. (Getrouwt).

Francois le Rijche, wedr. van Havré, in Heinegou, met Neeltie Matthijsen, j.d. van Willemskercke. Matthijs Cornel gesenteert int houelijck van sijn dogter. Getrouwt ter Neusen.

2-5-1637 Pieter Jansen, soldaet onder de Cap. Borssele, met Pierijntke Visschers, van Gent, wed. van Pieter den Angelaer. Cap. Borssele getuijcht met de att., senteert voor de bruydegom. Josias Jacobsen voor de bruyt. Getrouwt ter Neusen.

Idem Antony Natens, j.g. van Tongerloo in Brabant, soldaet onder d'Hr. Cap. Broucksout, met Maeijcke Matthijsen de Seeuw, j.d. van Willemskercke. Ondertrouwt tot Axel. Getrouwt ter Neusen.

16-5-1637 Laurens Moreel, j.g. van Gent, soldaet onder d'Hr. van Wellant, met Catilijntie van Langevelde, j.d. van Moerbeek. De vader van de bruijt gesenteert int houwelijck, besegelt door den brief. De commandeur van Philippine en Jan Moreel de broeder van de bruydegom. Getrouwt te Philippine.

9-7-1637 Laurens Deij, j.g. van Axel, met Janneke Vijncke, uit 't lant van der Neusen, wed. van Matthijs Schockaert. Jacob Deij getuygt voor sijn broeder en consenteert int houwelijc. Hubrecht Vijncke gesenteert int houwlijc van sijn suster. Getrouwt.

22-8-1637 Claes Willemsen van der Meulen, van Spikenisse in Hollant, wedr. van Maeijke Pieters, met Neelken Jans, wed. van Matthijs van Doorne. Hier getrouwt.

5-10-1637 ondertrouwt op den Hoek Floris Jolijt, j.g. van Vlissingen, met Maety Libaert, wed. van Michiel Meyn. Hier getrout 1-11.

7-11-1637 Martin Graue, wedr. van Marij du Boys, met Sintje Bailij, wed. van Jaques Danauw. Daniel le Cru, sergeant getuijgt dat de bruydegom weduwnaar is. Michiel Meyn voor de bruyt. Getrouwt.

12-12-1637 Jacob Jan Aertsen, wedr. van Catilina Wallet, met Maeijken Goverts, j.d. van der Neusen. Pieter Goverts consenteert int houwelijc van sijn suster. Getrouwt alhier.

Idem Pietre le Burtin, j.g. van Normandije, met Jacumijntie Brueckelaers, j.d. van Ronse. Juffr. Serlippens getuygt voor de bruydt dat de vader gesenteert int houwlijc. Juffr. van C...(verder niets geschreven). Getrouwt ter Neusen.

9-1-1639 Pieter Bergs, j.g. uit 't lant der Neusen, soldaet onder d'Hr. commandeur Cruyninge, met Janneke Marinus, wed. van Jan Ma... Sergeant Daniel getuygt voor de bruydegom. Getrouwt.

Idem Pieter Gillis, wedr. van Marij Francois, met Tanneken Baltens, wed. van Heynderick Pieters Reveling. Getrouwt.

6-2-1639 Claes Danckert, wedr. van Maeijken Westelinck en Catilina Meertens, wed. van Marinus Coste.. Getrouwt.

6-3-1639 Pieter Coppens, j.g. van der Neusen, met Martijntje Paulus, j.d. van Biervliet. Joos Coppens gesenteert int houlijc van sijn broeder. Maeijken Cornelis getuycht dat de moeder van de bruydt gesenteerd int houwlijck. (Getrouwt).

Lauwereins [d' Oigillis]de Gieldillis, j.g. van St. Lauwereins, met Neelcken Backs, j.d. van Axel. Ondertrouwt tot Axel teste Lareno. Getrouwt. Voor ...

22-3-1639 Christiaen Joije, j.g. van Lillo, met Anna van Santen, j.d. van Sluijs. Antony Joije vader van de bruydegom gesenteerd int houwelijc van sijn soone. Getrouwt.

17-4-1639 Jan Stoffels, j.m. uit Triniteijt, met Josijntje Meertens, j.d. van Suydtdorpe. Pierijntje Combleths, suster van de bruidegom getuijgt, de moeder is gesenteert. Catilina Meertens suster van de bruydt gesenteert int houwelijc van haer suster.

Ondertrouwt tot Axel Pieter Alewijn, j.g. van Axel, met Hubrechtge Joos, j.d. van Bergen. (Getrouwt).

13-11-1639 Simon de Vlieger, j.g. van Axel, met Anna Batchelers, j.d. van ... Marc de Vlieger gesenteert int houwelijc van sijn broeder. Maeijken de Vroovrombe getuijgt de bruydt lange tijt gekent te hebben en dat in jare ouders en vrienden haer vroeg ontvallen sijn. Getrouwt met att. van Middelburg. (Inschrijving is doorgestreept).

30-4-1639 ondertrout Jan Bouw, j.g. int Triniteijt, soldaet onder d'Hr. Brouqsout, en Tanneken Leunissen, j.d. van Axel. Joos Bouw vaeder van de bruidegom consenteert. Jacob Leunissen vaeder van de bruijt consenteert. Getrouwt ter Neusen 5-6.

7-5-1639 ondertrouwt tot Axel Heijndrick de Wilde, wedr. van Bonne Troost, en Leuntjen Jaspers, j.d. van ter Goes. Getrouwt ter Neusen 5-6.

21-5-1639 Cornelis Cornelissen Serlippens, geboren van Capelle int landt van ter Goes, wedr. van Blasijntje Cornelis, en Margarite de Grave, j.d. geboren uijt Triniteijt. Adriaen de Beer oom van de bruijt consenteert. Getrouwt ter Neusen 13-6.

9-7-1639 Steven Brandt, j.g. van Watervliet, en Sara Doelders, j.d. gebooren ter Neusen. Jan de Doelder en Paulijntje Hijermans ouders van de bruijdt consenteren. Getrouwt ter Neusen 27-7.

15-7-1639 Borgemeester Joos Comblet, van Vlissingen, wedr. van Lijsbeth Jans, met Hester Hildernis, van Andtwerpen, wed. van borgemeester Jan Boele. Getrouwt ter Neusen 7-8.

15-7-1639 Michiel Meijn, wedr. van Maeijcken Meijn?, en Lijsbeth Bolle, wed. van Cornelis de (Clerck=niet ingevuld). Getrouwt ter Neusen 31-7.

6-8-1639 ondertrouwt tot Axel Cornelis Bernou, wedr. van Saerken Terlincq, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Capt. Simon van Cromstrijen, en Maeijcken Vincentssen, woonachtich in het landt van ter Neusen.

20-8-1639 Simon de Vlieger, wedr. van Anneken Basselaers, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Cruningen, en Susanna Gisels, wed. van Cornelis Geer.., beijde woonachtich alhier. Getrouwt ter Neusen 4-9.

10-9-1639 Simon Bolle, wedr. van Tanneke Bruijne, met Pierijntge Stoffels, wed. van Jan Comblet. Getrouwt ter Neusen 25-9.

24-9-1639 Arnout Simonssen, wedr. van Maeijcke Nobelis, met Susanneke Bralo, wed. van Leijn van Hillo. Getrout ter Neusen 9-10.

Idem Francoijs le Riche, wedr. van Neeltge de Zeeuw, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Cruninge, met Catlijntge Coppens, j.d. geboren van ter Neusen. Getrouwt ter Neusen 16-10.

8-10-1639 Pieter Berghs, wedr. van Janneken Marinis, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Cruningen met Janneken van Aacken, j.d. geboren van Uijtrecht. Voor de bruijt getuight haer naest-bestaenden vrient Jan Boudens Hoedemaecker in Middelburch, gelijck ons gebleken, heeft bij sijne brieven met sijne hant geschreven. Getrout ter Neusen 23-10.

Ondertrout tot Vlissingen Francoijs Rocusse, j.g. van der Neusen, en Maeijcken Jans Vermuijen, j.d. van Vlissingen. Getrouwt ter Neusen 30-10.

12-11-1639 ondertrout ter Neusen Jaques Aman, j.g. geboren van Doornick, soldaet onder companie van d'Hr. Commandeur Cruninge, en Janneke Conincks, j.d. geboren van Dourlans in Picardië. Dese persoonen voor desen een wijle tijts in onechte 't samen wooninge met malcanderen geleeft hebbende, verclaren daerover haer hertelijck leetwesen en versoecken dat wij haer in bant van houwelijck .... wilden vereenigen. Twelke wij haer gaerne hebben toegestaen en hebben haer ondertrouwt dese 12 november. Voor den bruijdegom getuijcht de sergant Daniel Le Cruij. Voor haer getuijcht de brief van haer moeder Francijnken Jans, te Dordrecht woonende. ... alsoo wij gaerne wat naerder bescheit van .... predicant of ander gelooft .... persoon van Dordrecht nopende dit consent en getuijgschrifte .... haer moeder souden sien, hebben wij gestipuleert, dat sij ons voor t... trou..... moet beschicken, 't welke sij ons oock belooft heeft.

19-11-1639 ondertrouwt ter Neusen Jacob Goossen, j.g. geboren van ter Neusen, met Maeijcken Libaerts, wed. van Joris Jolijt, beijde woonachtich alhier. De vader Joannes Goossen consenteert int houwlijck van sijn soon. Isaac Libaerts getuijcht voor sijne suster.

6-1-1640 ondertrout ter Neusen Jacob Engelssen, wedr. van Heynricgen Bauw, van Beekercke, woonende tot Middelburgh, met Abigail Spoorters, wed. van Willem Maertenssen, gebooren van Vlissingen. Adriaen Roels getuigt van de bruidegom. Matthijs Simonssen getuigt van de bruijt.

Jaques Gaide, wedr. van Janneken de Jonge, gebooren in 't lant van Henegauw, ...... met Perintjen Meertensens, wed. van Marcq ...., geboren te Grevelinge. (= Gravelines, Frankrijk)

1-3-1640 ondertrouw tot Bergen op Zoom Robert Philips, geboren uit Engelant, soldat en Adelborst? onder de compaignie van capitain Buntleij, .... Anniken Franse, uit Engelant geboren.

31-3-1640 ondertrouwt alhier ter plaatse Joos Coppensen, wedr. van Neusen, en Janneken Smits, j.d. van Alteren. getuijge der bruydegom Pieter Coppense, broeder, Caterijne Coppens, suster van de bruijts seyde. Josias Jacobsse, Maetje Mels .....

5-5-1640 sijn ondertrouwt Bernard Stoffels, j.m. geboren in Triniteijt, en Maijken Bolle, j.d. van Tielt in Vlaenderen, woonende binnen ter Neusen.

Nicola Clou, j.m. uit Picardië in Vrancrijct, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Cruningen, met Sara Coppens, j.d. geboren ter Neusen.

Vincent Op en Neer, j.g. soldaet onder d'Hr. Cruiningen, met Berbel Pierssens, wed. van Willem Bolle.

Francois Everaers, j.g. van Mano... in Vrancrijct, soldaet onder d'Hr. Cruininge, met Margarieta Cocks, j.d. van Zutphen. Daniel Le Cruij getuige van de bruidegom. Richard Cocks, vaeder van de bruydt consenteert.

17-6-1640 ondertrouwt Jan Crassé, j.g. van Lillo, met Susanna de Vriese, wed. van Jan Boy, geboren van Eecken. Pieter Crassé gesenteert int houwelijc van sijne sone. Juffrouw Majoors getuijgt voor den bruijdt.

15-6-1640 ondertrouwt Jonckheer Caspar de Marnouw, luijtenant van d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, wedr. van juffr. Catharina van Spanhuijsen, met juffr. Maria Kempe, wed. van Christoffel de Vriendt. D'Hr. Commandeur Cesar van Kruininge de als kennisse van sijn knegt, Anna van der Stringen en moeder van .... Getrout tot Vlissingen 12-7.

16-6-1640 ondertrouwt Jan de Doelder, j.m. van der Neusen, met Josijntje de Beer, j.d. uit 't lant van der Neusen. Getuige sijnentwege Paulijntje de Doelder als moeder en Steven Brant als swager. Van harentwege Pieter de Beer de vader. Perijntje Stortewagen als stiefmoeder.

16-6-1640 tot Axel ondertrouwt Daniel Gillissen, j.g. van Ekeloo, soldaet onder d'Hr. Cap. Symon van Cromstrijen, met Catalijntje Houvens, j.d. uijt 't land van Neusen. Getuigt B. van Laren.

15-7-1640 ondertrout op den Hoeck Jan Voorzee, j.m. van der Goes, en Tanneke de Wilde, j.d. van Sluijs.

21-7-1640 ondertrout Daniel van de Weege, wedr. van Christine Egbers, met Elisabet Buijse, wed. van Huijbrecht Vincke, beijde woonende in de Sevenaerpolder.

24-9-1640 ondertrouwt in Baerlandt Johannis de Lanoij, j.m., met Sara Adriaens, j.d. van Middelburgh.

13-11-1640 ondertrouwt Daniel Baltenss, van Middelburgh, wedr. van Evertje Adriaense, en Hachtien Adriaens, van Zirickzee, wed. van Francois de Blije. Getuige van sijnentwege de burgemr. Joos Comblet en de griphier Aernt Roels. Van H(arentwege) Maetje Rocus, moeder, Francois Burggrave.

22-12-1640 ondertrouwt Paulus Overloop, j.m. van Neusen, met Cornelia de Hane, j.d. van Middelburg.

29-12-1640 ondertrouwt Ritsaert Nevel (Newel), j.m. van Bergen op Zoom, met Janneken Braems, j.d. van Angen.

2-2-1641 ondertrouwt tot Middelburg Isaack Goosen, wedr. van der Neusen, met Maeijken Cornelis, j.d. van der Goes.

13-4-1641 ondertrouwt Jan de Maecker, j.m. uyt lant van der Neusen, met Maijken Bast, j.d. van Willemskercke. Stevelijntie Leunis, moeder van de bruidegom consenteert. Daniel van der Wege getuigt dat de bruidt vrij is. Getrout.

28-4-1641 ondertrout te Middelburg Pierre Grandin, geboren van Sisor, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, met Josine l'Espernier, geboren van Watervliet, woont te Middelburg. Getrout te Middelburg.

Ondertrout op den Hoeck Huibrecht Janssen, j.g. van Culemborg, met Maeijken Kraeckers, j.d. van Willemskercke. Getrout ter Neusen 24-4.

4-5-1641 Mahiu de Fevre, j.m. van Iper, met Josijntie Moens, j.d. van St. Laureins in Vlaenderen, beijde woonende in 't landt van der Neusen. Janneken van Poucke, moeder van de bruidt consenteerde. Getrout 26-5.

1-6-1641 ondertrout Joris van de Voorde, wedr. van Susanna [Leenders] Bresch, met Pierijntje Serclaes, wed. van Jan van Langevelde, gewoont hebbende te Caeprijck. Bleeck uijt schriftelijcke att. van ...., van Caeprijck en mondelinge getuigenissen van Catelijntie Langevelde; inwoonder deser stede dat de bruidt vrij persoon was.

13-7-1641 ondertrout Cornelis de Gadato, wedr. van Catelijntie van de Brande, soldaet onder d'Hr. Capt. Campen tot Axel, met Lijsbeth Jacobs, wed. van Jan Danielssen, woonende ter Neusen. Getrout.

3-8-1641 ondertrout Machiel van de Velde, soldaet onder d'Hr. Commandeur Broucqsault tot Axel, met Catelijntie Wouthers, wed. van Jacob Deij, in't lant van der Neusen. Getrout 27-8.

12-10-1641 ondertrout Hans Bolster, j.m. van Fristadt in Duitslant, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cruiningen, met Maurijne Mels, j.d. van Deinse in Vlaenderen. Getrout 8-11.

9-11-1641 ondertrout Tobias Wulframs, wedr. van Francijntje Wale, met Neelken Janssen Vermuijen, j.d. van Vlissingen, beijden woonende ter Neusen. Getrout.

16-11-1641 ondertrout Pieter Otto, wedr. van Janneken Verhoeve, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, met Janneken Geeraerts, wed. van Claeijs Groenlandt, woonende ter Neusen. Getrout.

8-2-1642 ondertrout Mr. Cornelis de Vrijere, j.m. van Ziericzee, met ...... .... dat de vader consenteert, met Abigael van Schagen, wed. van Adriaen van Borne, beiden woonend ter Neusen.

Den selven dito Joos Figure, wedr. van Geertruit Walet en Pierijntie Moorthamer, wed. van Cornelis Maertensse, beyde woonende ter Neusen. Getrout 23-2.

5-4-1642 ondertrout Pieter Stoffels, j.m. geboren in Drijentijts (Triniteijt), met Tanneken Bolle, j.d. van Middelburg, woonende ter Neusen. Getrout 21-4.

19-4-1642 ondertrout Mathijs Simonssen, wedr. van Lievijntie Pauwels, met Pauwelijntie Hijermans, wed. van Jan de Doelder, beijde woonende ter Neusen. Getrout 4-5.

Den selven dito Jaques Aman, wedr. van Janneken Conijnck, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, met Catelijntie Jacobs, wed. van Jan Domsijn, woonende ter Neusen. Getrout 18-5.

3-5-1642 ondertrout Andries van Guchte, wedr. van Maeijke Moens, met Barbel Klercx, j.d. van de Koudepolder, beijden woonende onder der Neusen. De vader van de bruidegom consent. Getrout 18-5.

Den selven dito Geeraert Jans, j.m. van Moerkerke in Vlaenderen, soldaet onder de compaignie van Capt. Kole in garnisoen tot Axel, met Catelijntie Verhoeven, j.d. uijt lant van der Neusen, alhier woonachtich. Jan Hermans tot Axel getuige voor de bruidegom. Jacob Verhoeven voor de bruidt. Getrout 25-5.

19-5-1642 ondertrout d'Hr. Borgemeester Daniel de Wispelaer, wedr. van Joffr. Dorothea Poteij, met Joffr. Maria Erbout, wed. van d'Hr. Henrick Milwart, beijde woonende ter Neusen. Getrout 1-6.

Den selven dito ondertrout Louis de Clerck, wedr. van Jaquemijntien Brantsen, met Tanneke Leunis, wed. van Jan Bou, beide woonende in't lant van der Neusen. Jacob Leunissen consenteert 't houwelijck van sijn dochter. Getrout 1-6.

22-5-1642 ondertrout Guilliaem Beyart, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, met Jorijntie Stercx, j.d. uijt 't lant van Aelst. Bleeck uyt wettelijcke getuijgenissen van beyden in 't lant van Aelst, dat de bruidt vrij persoon was. Getrout 9-6.

Den selven dito ondertrout Joris Vroom, wedr. van Maeyken Cornelis, soldaet onder d'Hr. Commandeur Cesar van Cruiningen, met Geertje Versterre, j.d. van Maestricht, woonende ter Neusen. Marten Pieters, soldaet onder d'Hr. Commandeur getuigt voor de bruidt. Getrout.

12-7-1642 ondertrout Jacob Arentsen, j.m. uijt den Loovenpolder, soldaet onder d'Hr. Commandeur van Axel, met Levijne Amelijncx, wed. van Jacob Snoeijert, woonende in 't lant van der Neusen. Getrout 10-8.

19-7-1642 ondertrout Jan Willemss, wedr. van Bastiaentie Masuer, met Leuntie Debbouts, wed. van Jan Evers, woonende ter Neusen. Getrout 3-8.

Den selven dito ondertrout Gerrit Egberts, j.m. van Heijnkensant int lant van der Goes, soldaet onder d'Hr. Commandeur, met Willemijntie Crijns, j.d. van 's Erabtskerke in 't lant van der Goes, woonende in 't lant van der Neusen. Getrout 10-8.

16-8-1642 ondertrout Antonij Joije, wedr. van Maijke Jans, soldaet onder de compaignie van d'Hr. Commandeur van der Neusen, met Janneke Carels, wed. van Gillis Bou, woonende ter Neusen. Getrout 31-8.

30-8-1642 Jan Rochel, j.g. van Moerkercke, dienende onder de compagnie van de Commandeur Cromstrijen, met Maeijken Freutiers, wed. van Syntijn Dirrickssen, beijde van woonende alhier. Getrout 28-9. De bruidt heeft belooft attest van doot harer mans te brengen voor de ... .... van dit jaer ....

Meerten Duijvaerts, j.g. van Asselt, soldaet onder de compangie van de Commandeur Cromstrijen, met Lijsebet Coppens, wed. van Marck de Vlieger, woonende alhier. Getrout 12-9. Sij moet voor de weescamer verschijnen. Is geschiet.

6-9-1642 ondertrout Jean de Genebbe, j.m. van Lillo, soldaet onder de compaignie van d'Hr. Cesar van Cruiningen, j.m. in guarnisoen tot Axel, met Catelijntie Verhoeven, j.d. uyt 't lant van Neusen alhier woonachtich. Jean Geneppe vader van de bruidegom. Jacob Verhoeven vader van de bruidt consenteert beide in 't houwelijck van hare kinderen. Getrout 21-10.

27-9-1642 Door absentie van d'Hr. predikant van Axel, sijn ondertrout Bastiaen Corneliss, j.m. ....., soldaet onder Cap. Lawijck in guarnisoen tot Axel, met Stevelijntie Dignis, j.d. van Deinse in Vlaenderen, woonende te Axel. Joos van de Capellen, oom van de bruidt, consenteert en getuijgt dat sij vrij is.

Idem Victor Stortewagen, j.g. van der Neusen, met Janneke Jans, j.d. van Goes, beide alhier woonachtich. Was bekent dat de oom van de bruidt consenteert. Getrout 9-11.

25-10-1642 ondertrout Jean Martin, j.m. van Chastel.., soldaet onder de compaignie van d'Hr. Cesar van Cruiningen, in guarnisoen tot Axel, met Marij Simons, wed. van Pieter Verbraecke, woonende ter Neusen. Getrout 9-11.

6-11-1642 Christoffel Dane, j.m. uijt 't lant van der Neusen, met Janneke Frans, j.d. van der Goes, beide woonende ter Neusen. Francois Pieterssen, vader van de bruidt consenteert. Getrout te Goes 26-11.

Idem Hendrick Imantssen 't Hooft, j.m. van Oosterland, soldaet onder d'Hr. Capiteijn Steengracht, met Jaquemijntie Stortewegen, wed. van Joos Prince, woonende ter Neusen. Getrout 27-11.

Idem Adriaen Valck, j.m. van IJsendijcke, soldaet onder d'Hr. Commandeur van der Neusen, met Cornelia van Heule, j.d. van der Tholen, woonende ter Neusen. Moet thonen 't consent van sijn vader. Is gedaen. Getrout 30-11.

29-11-1642 d'Heer Commandeur Simon van Cromstrijen, wedr. van Joffr. Geertruit van Hol..m met Joffr. Dina Geleins Decker, wed. van Rentmeester Adriaen Roels. Getrout 17-12.

13-12-1642 ondertrout Christoffel Prijs, soldaet onder ...., j.m. uyt Saxen met Christijne Edelaerts, wed. van Hans van Natten. De sergeant van de Compaignie getuigt dat de bruidegom vrij persoon is en de bruidt vijf jaren weduwe is geweest. Getrout 7-1-1643.

10-1-1643 ondertrout Jan Pieterssen, j.m. van Crevecoeur, soldaet onder de compaignie van d'Hr. van Cesar van Cruiningen, ..., met Neeltien de Munck, j.d. uijt den Sevenaer, woonende ter Neusen. Getrout 1-2.

31-1-1643 ondertrout Anthony Neuijens, wedr. van Maeijken Seeus, soldaet onder d'Hr. Commandeur van ..., met Lijsbeth Staesen, wed. van Jacob Pasman, woonende ter Neusen. Getrout 15-3.

7-2-1643 ondertrout Jan Janssen, j.g. van Steenwijck, soldaet onder d'Hr. Capt. Lawijck tot Axel, met Lijsbeth Jans, j.d. van den Briel, woonende ter Neusen. De moeder van de bruydt consenteert. Getrout 7-3.

Idem Jan Ouvens, j.g. uyt den Sevenaer, met Maijken Mels, wed. van Samuel van de Vondel, woonende in 't landt van der Neusen. De vader van de bruidegom consenteerde. Getrout 22-2.

idem Micho Heering, j.g. uijt Waeslant, soldaet onder de compaignie van d'Hr. Commandeur Sijmon van Cromstrijen, met Barbara Ritzart, wed. van George Charpentier, woonende ter Neusen. Getrout 14-3.

14-2-1643 ondertrout Cesar Lubé, j.g. van Sluis, soldaet onder d'Hr. Commandeur van der Neusen, met Lijsbeth Walen, wed. van Marinis Janssen, woonende ter Neusen. Isaac Lubé getuigt voor de bruidegom. Getrout 8-3.

4-4-1643 ondertrout Pieter de Lange, j.m. van Caeprijck, ende Maeijken Cornelis, j.d. van Capelle, beide woonende ter Neusen. Bleeck bij schriftelijcke getuigenissen dat de ouders van beiden consenteerden.

19-4-1643 Jacob Jansen, j.m. van ter Neusen, soldaet onder de compagnie van Cap. Symon van Cromstrijen, ende Sara Denijs, j.d. van Haerlem.

25-4-1643 Pieter Tack, j.g. van Vlissingen, woonende tot IJsendijck, ende Adriaentie Cents, j.d. van der Neusen en aldaer woonachtich. Beide de ouders van bruidegom en bruidt consenteren.

Idem Olivier Bolle, j.g. van Thielt in Vlaenderen, met Pierijntie Buise, j.d. van der Neusen, beide alhier woonachtich. De vader van de bruidegom consenteert.

Idem Marinis Corneliss, j.m. van Wolfaertsdijck, soldaet onder d'Hr. Commandeur van der Neusen, ende Lauwerijntie Nouts, wed. van David Matheussen, woonende ter Goes.

9-5-1643 Don Donsen, j.g. van Harlingen, soldaet onder commandeur .. Cromstrijen, ende Levijntie Mels, j.d. van Deijnse. Den bruidegom heeft niemant die daer hem helpt te schrijven, de bruit komt met schriftelijk bescheijt dat haer ouders int huwelijk consenteren.

9-8-1643 Lauwereijs Rogiers, van Evergem, wedr. van Sijntje Aelbrechts, soldaet onder Cap. Schotte, ende Maijken Jobs, van den Driest, wed. van Olof Janssen. Voor het derde gebot is de bruidegom overleden.

Idem Thomas Christoffels, j.m. van Namen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Cromstrijen, ende Pieternelle Vijtu, j.d. van der Goes.

8-11-1643 ondertrout op den Houck Pieter Vroombout, j.m. van ter Goes, met Susanneke Aux Brebys, wed. van Paulus Centsen, beijde alhier woonachtich.

23-2-1644 ondertrout Jeronimus van Kerckvoort, wedr. van Maijken van Hove, met Maijken Chomblets, j.d. van der Neusen en woonachtich. Alhier getrout.

26-3-1644 Antony Baroen, j.m. van Brugge, soldaet onder de compagnie van Cap. Morneaux, met Pierijntie Matheussen, wed. van Dignus Cornelisse, van der Neusen. Getrout Neusen 14-5.

26-3-1644 ondertrout op den Hoeck Bartel Jansen, j.m. van der Neusen, met Lijsbeth van de Velde, j.d. van Assenede.

26-3-1644 ondertrout op den selve Abraham Doelder, j.m. van der Neusen, met Grietien Meyns, j.d. van Neusen, getrout tot Neusen.

16-4-1644 ondertrout Heyndrick Vercamme, j.m. van Sluijs, soldaet onder Commandeur Cromstrijen, met Maijken Jans, j.d. van Vlissingen, beijde alhier woonachtich.

Jan Blondeau, j.m. van Foré int Waelsland, soldaet onder Commandeur Cromstrijen, met Maria Pieters, j.d. van der Goes, hier woonachtich.

Adriaen Gijsel, j.m. uit de Coudepolder, met Janneken van Herenthals, geboren tot Selsate, beijde hier woonachtich.

23-4-1644 ondertrout Huijbrecht Goverss, wedr. van Esther Aux Brebijs, geboren tot S. Maertensdijck, met Janneken Daijers, wed. van Charles Braems, geboren tot Oudenaerde, beijde alhier woonachtich.

Leendert de Beer, j.m. met Cateleijnken Stortewagens, j.d. beijde van der Neusen en alhier woonachtich. Getrout 22-5.

28-5-1644 ondertrouwt Francoijs Rochus, wedr. van Maeijken Jans Vermuijen, van der Neusen, met Lijsebeth Gleynsen Decker, j.d. van Vlissingen. Getrout 21-6.

25-6-1644 ondertrout Jan Bolle, j.m. van Thielt in Vlaenderen, woonachtich tot Middelburg, met Neeltien Alders, j.d. van der Neusen, alhier woonachtich. Getrout 26-7.

Passchier Keijmolen, j.m. van Sinte Lievens..Essche in Vlaenderen, soldaet onder Cap. du Bois, met Maijken Aertsen, uit land van der Neusen. Getrout in Neusen 10-7.

Geboden sijn hier gegaen van Jacob Jan Aertse, wedr. van Maijken Govers, en Tanneke Yolin?, wed. ter Goes. Hier getrout den ....

27-8-1644 ondertrout Joncheer Heyndrick de Brunelles, wedr. van Bergen op den Zoom, luijtenant van jonckheer Arent van Thuijle van .... tot Axel, met Joffr. Maria Cromstrijen, j.d.van Sluijs, alhier woonachtich. Alhier getrout.

Geboden van Geerit Egbaertsen, wedr. met Susanna Adriaens, j.d. tot Cruningen. (De inschrijving is doorgestreept).

29-10-1644 ondertrout Neusen Court Anhalt, j.m . van Axel, met Maijken Govers, j.d. van der Neusen, beijde alhier woonachtich. Hier getrout.

ondertrout tot Middelburg Jonckheer Jaques de Chantraijne dict Brousaut, Heer in Baerland, Hoog-balliou des lants van den vrije, Cappiteijn en Commandeur tot St. Annen, wedr. geboren tot Brugge, met Vrouwe Sabina van Liere, geboren tot Willemstat, wed. van Jonckheer Cesar van Cruninghe, Commandeur tot Neusen. Gegeven att. om te trouwen.

6-..-1644 ondertrout tot Neusen Michiel Debbout, j.m. van der Neusen, bootsgesel opt schip van Capt. Philips Goossen, met Tanneken Fuytings, wed. van Axel, alhier woonachtich.

24-9-1644 ondertrout te Arnemuiden Geerit Egbaertsen, wedr. met Susanna Adriaens, j.d. Att. gegeven om te trouwen.

11-3-1645 ondertrout tot Neusen Josias Jacobsen, wedr. van Goeree, met Geertruijt de Lange, j.d. van Caprick, beijde alhier woonachtich.

15-4-1645 ondertrout tot Neusen Jan de Clercq, j.m. met Josijntien Bouws, j.d., beijde van der Neusen en alhier woonachtich. Getrout tot Neusen.

22-4-1645 ondertrout tot Neusen Francoijs de Smidt, j.m. van Axel, met Susanna Goverts, j.d. van der Neusen. Getrout tot Neusen.

6-5-1645 ondertrout Jan Volckerssen, j.m. wonende in Baerland, met Neeltien Cortenbosch, j.d. van der Neusen. Getrout tot Neusen.

Adriaen Meertens, j.m. van Suijddorpe, met Lijsbeth Janssen, j.d. van Boechoute, beijde wonende onder der Neusen. Getrout te Neusen.

11-7-1645 ondertrout tot .... Levinus de Wasier, j.m. van Z......, tot Neusen, met Johanna Dassevael, j.d. van der Neusen, woonachtich tot Middelburg. Getrouwt tot Middelburg 26-6.

15-7-1645 ondertrout op den Houck Daniel Adriaenssen, van Assenede, met Roelandijne Gilliens, van Sint Catelijne.

15-7-1645 ondertrout tot Neusen Willem Adriaensen, j.m. van Axel, met Judith Lenaerts, wed. van Jan Corneliss, tot Middelburg, beijde hier woonachtich. Getrout tot Neusen.

30-9-1645 tot IJsendijcke ondertrout Gilles Nachtegael, van Watervliet, met Elijsabeth Melsens, van Deijnsse. Getrout tot IJsendijcke.

17-2-1646 ondertrout Neusen ..... Francoijs Bestenappel, wedr. Assenede, met Josijntie Coninx, j.d. van Eeckeloo, onder den Hoeck. Getrout op den Hoeck.

juni 1646 ondertrout tot Neusen Adriaen Daene, j.m. van Neusenambacht, met Catelijntie van der Wege, j.d. van Oetgenskercke, beijde onder der Neusen woonende. Getrout Neusen 15-7.

7-7-1646 ondertrout tot Neusen Dominicus Sijmons, wedr. uit Willemskercke, met Geertruijt de Lange, wed. van Caprijck, beijde alhier woonachtich. Getrout tot Neusen 12-8.

14-7-1646 ondertrout tot Neusen Bastiaen Buijse, j.m., met Susanne Goossens, j.d. van der Neusen, beijde aldaer woonachtich. Getrout tot Neusen 12-8.

21-7-1646 ondertrout tot Neusen Steven Pieters, j.m. van Thienen, soldaet onder Cap. Hoemakers, met Magdalena Maertens, j.d. van Biervliet, beijde hier woonachtich. Getrout tot Neusen 9-9.

1-9-1646 ondertrout tot Neusen Stoffel Moerle, wedr. van Critspijgel? in 't Graafschap van Tijrol, soldaet onder Commandeur Hoemakers, met Maijken Pieters, wed. van Waesmunster int lant van Waes, beijde hier woonachtich. Getrout Neusen 16-9.

8-9-1646 ondertrout tot Neusen Koert Anhalt, wedr. van Maeyke Govaers, van Axel, met Elisabeth Bouws, j.d. uijt het lant van Neusen, beijde woonachtich tot Neusen. Getuijge van de bruydegom is de vader. De vader is Hans Hanout (Anhalt). Getuijge tegenwoordig was de suster Josijntje Bouw. Getrout Neusen 23-9.

13-10-1646 ondertrout Neusen Gillis Vercamme, soldaet onder de compagnie van Cap. Cromstrijen, geboren tot Lillo, met Isabeau Marinus, j.d. van Biervliet, alhier woonachtich. Getrout Neusen.

27-10-1646 ondertrout alhier Pieter de Geneppe, j.m. van Gravenpolder int lant van Goes, soldaet onder Cap. Schotte, met Neeltien Verhoeve, uit den Lovenpolder, alhier woonachtich. Getrout Neusen.

16-2-1647 ondertrout Neusen Joos de Hond, j.m. van Axel, soldaet onder de Commandeur ....., met Lijsbeth Robbers, j.d. van Biervliet, beijde hier woonachtich. Getrout op den Hoec 17-3.

23-2-1647 ondertrout tot Neusen Andries Bolle, j.m. geboren in Wilmskerckepolder, met Janneken Samans, in Coudenpolder geboren, beijde int lant onder der Neusen woonachtich. Getrout op den Hoeck 21-3.

13-4-1647 ondertrout Neusen Pieter Doelder, j.m. van der Neusen, met Leuntie Stortewagen, j.d. oock van der Neusen. Getrout tot Neusen 11-5.

20-4-1647 ondertrout op den Houck Adriaen Galie, wedr. van Grietie van der Vivre, met Tonijntie van Nieuwenhuijsen, j.d. van Brugge, hier? woonachtich. Getrout op den Houck 11-5.

27-4-1647 ondertrout tot Neusen Thomas Smid, wedr. van Aberdijn in Schotlant, soldaet onder de Commandeur Hoemaker, met Maijken Versijpt?, wed. van Oostacker in Vlaenderen. Getrout tot Neusen.

item Leendert den Nolst, j.m. van Albertus(polder), met Josijntie Meertens, wed. van Suijddorpe, hier woonachtich Getrout tot Neusen.

Noch ten dage als voren Lodewijck de Febre, j.m. van Sage (Fage), commijs tot Philippine, met Francooijse van Borne, j.d. van der Neusen. Getrout tot Neusen 23-6.

11-5-1647 ondertrout tot Neusen Jacob de Leijne, j.m. van Vlissingen, met Adriaeneke Bolle, uit Willemskerckepolder, beijde onder der Neusen woonende. Getrout tot Neusen 9-6.

13-5-1647 ondertrout tot Neusen Claes Melssen, j.m. van Deijnsse in Vlaenderen, soldaet onder de compagnie van Cap. Boudewijns, met Martijntie Vermarts, wed. van der Neusen ende woonachtich. Getrout tot Neusen 12-6.

15-6-1647 ondertrout op den Hoeck Adriaen Noutssen, j.g., met Janneken Taffers, j.d. Getrout op den Hoeck 21-7.

noch ten selve dage op den Hoeck ondertrout Pieter van Goethem, wedr. met Leuntie Daelmans, j.d. Getrout op den Hoeck 21-7.

27-6-1647 ondertrout tot Neusen Nicodemus de Heck, tambourijn onder Cap. Hoemaker, van Camerijck, wedr., met Pijerijntie Vosvliet, wed. uit den Coudepolder, beijde alhier woonachtich. Getrout Neusen 21-7.

augustus-1647 ondertrout tot Neusen Jan de Coninck, wedr. van Kerrij in Welsland (Engeland), soldaet onder de Commandeur Hoemaker, met Lijsbeth van Velde, j.d. van Eertvelde, beijde alhier woonachtich. Getrout tot Neusen 7-9.

12-10-1647 ondertrout tot Neusen Victor Stortewagen, wedr. van der Neusen, met Leijntie Jans, j.d. van Out Vlissingen. Getrout Neusen 3-11.

26-10-1647 ondertrout tot Neusen Jan Arijssen, j.m. van Brackel in lant.... Weert, soldaet onder Commandeur Hoemaker, met Dina de la Force, j.d. van Breskenszand, alhier woonachtich. Getrout Neusen 10-11.

26-10-1647 ondertrout tot Middelburg Mathijs Looff, j.m. van der Neusen, met Neeltien ........, j.d. van ...... Middelburg. Getrout tot Neusen 17-11.

7-12-1647 ondertrout tot Neusen Lambrecht Fernande, j.m. van Bergen in Henegauwe, soldaet onder Cap. Serooskercke tot Axel, met Pierijntie Matheus, wed. van der Neusen. Getrout tot Neusen 26-12.

16-12-1647 ondertrout tot Vlissingen Jasper Rochus, j.m. van der Neusen, met Janneken Geleijnssen Deckers, j.d. van Vlissingen. Getrout tot Vlissingen.

november-1647 ondertrouwt op de Cruijsschanse Jan Luijcks, j.m. van der Neusen, bootsgesel op het schip van viceadmirael Jan Evertssen, met Cornelia Bitters, j.d. van Uijttrecht, ... op de Cruijsschansse. Att. gegeven om te trouwen op de Cruijsschansse.

21-12-1647 ondertrout tot Neusen Jan van Rasenburg, j.m. uit den Hage, met Maria Herrebauts, wed. van der Neusen. Getrout tot Neusen 8-1-1648.

11-1-1648 ondertrouwt tot Neusen Anthonij Thomas, wedr. van S. Lauwereins in Vlaenderen, soldaet onder de commandeur tot Philippijne, met Judith Robberts, wed. van der Vere, alhier woonachtich. Getrout tot Neusen 12-2.

tselven dage ondertrout Coenraet Merke, j.m. van Neurenburg, soldaet onder Commandeur Hoemackers, met Lijsbeth Pieters Stathouwers, j.d. van Grevenbruch int lant van Gulijck. Getrout Neusen 12-2.

22-2-1648 ondertrout tot Neusen Christiaen Vrijheijt, van Melchijn in Mechelenburgerland, j.m., soldaet onder Commandeur Hoemaker, met Grietie Massu, j.d. van Vlissingen, beijde alhier woonachtich. Getrout tot Neusen 8-3.

28-2-1648 ondertrout tot Neusen Philips le Febre, van St. ......., sergeant onder Capt. du Bois op Moerspuije, met Janneke Walet, j.d. van ter Neusen. Getrout tot Neusen 15-3.

tselven dage Bastiaen Bolle, j.m. uit de Goessenpolder, met Lijsbeth Egbaerts, j.d. uit den Sevenaer. Getrouwt tot Neusen 22-3.

14-3-1648 ondertrout tot Neusen Daniel Gillessen, wedr. van Eeckeloo, met Lijsbeth Melssen, wed. van Deijnsse in Vlaenderen. Getrout tot Neusen 10-5.

4-4-1648 ondertrout tot Neusen Lieven Fockaert, j.m. van Assenede, met Teunijntie Bolle, j.d. uit den Loovenpolder, beijde onder der Neusen woonachtich. Getrout Neusen 18-(5?)

4-4-1648 ondertrouwt tot Axel Jan Carpentier, j.m. van Eeckeloo, woonachtich tot Neusen, met Francijna Adriaens, j.d. van Axel. Getrout tot Axel 10-5.

16-4-1648 ondertrouwt tot Axel ..... Gilles Bertesau, j.m., soldaet onder Capt. du Bois op Moerspuije, met Susanne Luijx, j.d. van der Neusen. Getrout opt fort Moerspuije 10-5.

2-7-1648 ondertrouwt Jan de Smit, j.m. van der Neusen, met Lijsbeth Pieters, j.d. int land van der Neusen. Getrout 12-8.

tselven dage Jacob van Ameren, wedr. van Delft, sergeant onder Capt. Haen.., met Marij Saldauy, wed. van Hosell bij Cassel in Vlaenderen, beijde hier woonachtich. Getrout 12-7.

12-9-1648 ondertrouwt tot Neusen Pieter de Vos, j.m. van Oost-Eeckeloo, met Tanneken Balten, van der Tolen, wed. van Hendrick Pietersen (Reveling). Getrout 27-10.

26-9-1648 ondertrouwt Andries Adriaensen, j.m. van Axel, met Janneken Boone, j.d. van der Neusen. Getrouwt tot Neusen 25-10.

31-10-1648 ondertrout tot Neusen Claes Gillesse Roose, j.g. van Drijwegen land van Goes, met Susanneken Engels, j.d. uit Triniteijt. Getrouwt tot Neusen 9-12.

19-2-1649 ondertrout alhier Johannes van Beursteen, j.m. van Middelburg, met Susanna Laccherts, wed. van Mailliaert Liebaert, geboren van Middelburg. Getrout alhier 24-3.

13-3-1649 ondertrouwt tot Vlissingen Abraham de Doelder, van der Neusen, wedr. van Grietje Meijns, met Janneken Andries Rijckaerts, j.d. van Aechtekercke. Getrout tot Vlissingen 11-4.

10-4-1649 ondertrout op den Hoeck Corijn Leijs, j.m. uit het land van der Neusen, met Maijken Vlaminc, j.d. van Waechbeke (Wachtebeke), beijde onder den Hoeck woonachtich. Getrouwt op den Hoeck.

17-4-1649 ondertrouwt tot Neusen Claes Danckert, wed. van Catelijne Meertens, van Steeken(e), met Maijken van Ackere, j.d. van Desteldonck, beijde in Triniteijt woonachtich. Getrouwt alhier 9-5.

Jan Bast, j.g. uit Willemskercke, met Janneke Meesters, j.d. van Aspere in Vlaenderen, beijde in Sevenaer woonachtich. Getrouwt alhier 9-5.

Anthony Pasman, j.g. van Diest, soldaet onder Commandeur Hoetmaker, met Sijntie Keijsers, j.d. uit den Loovenpolder. Getrouwt alhier 16-5.

Pieter Teutschaver, j.g. van Deijnse, soldaet onder Cap. Hoetmaker, met Lijsbeth de Jagere, wed. Robert Jans, van Sandwich? in Engeland, beijde hier woonachtich. Heeft schriftelijke att. gebracht van haer..... lijcke en van Edi G...old twijfel niet aen de doot van haer man. Getrouwt alhier 2-5.

8-5-1649 ondertrouwt tot Axel Ritsaerd Nevel, wedr. van Janneke Braems, met Neeltien Leijs, j.d. uit land van der Neusen. Getrouwt alhier 6-6.

5-6-1649 ondertrouwt Jacob Menichel, van Boxem, met Francijntie Jans, van Eetelgem in Vlaenderen. Getrouwt tot Neusen 15-12. Langere tijt niet doende behoorlijck blijcken 't consent van sijn vader en dat hij een vrij jongman is.

10-6-1649 ondertrouwt Joncheer Pieter Alvares, j.m. van Vlissingen, Vendrich van d'Hr. Commandeur alhier, met Joffr. Anna de Malepas, j.d. van Vlissingen. Alhier getrouwt 14-7.

26-6-1649 ondertrouwt alhier Antheunis Isebaert, wed. van de Coudepolder, met Anthonettie Vincke, wed. uit Goesepolder, beijde alhier woonachtich. Getrouwt 18-7.

tselven dage Jan de la Massijne, van Ma.chie.. int land van Luijck, wed. van Maijke de Fossen, met Jaquemijntie Claes, j.d. van .. in Vlaenderen geboren. Alhier getrouwt 8-8.

ultima juli ondertrout Joncheer Emmerij van Cruijningen, j.g met Joffr. Francoise Margarieta Pijron, j.d, beijde van der Neusen, alhier woonachtich. Getrouwt 25-8.

tselven dage Lambrecht Lambrechsen, wed. uit land van Brielle?, soldaet onder den Commandeur Broucqsaut te Axel, met Maijken Jobs, wed. oock uyt land ...., beijde alhier woonachtich. Alhier getrouwt 25-8.

21-8-1649 ondertrouwt Olivier Bolle, wedr. van Thielt in Vlaenderen, met Saertien Pieters, j.d. van der Neusen, beijde alhier woonachtich. Getrouwt .. september.

8-1-1650 ondertrouwt Neusen Coenraed Sijmons, j.m. van Coudekercke in Duijveland, met Toontien Adriaens, wed. tot Dreijschor, beijde onlangs tot Capelle in Duijveland gewoonde hebbende, nu in de Nieuwe Wijckhuysen bij S(luis?). Getrout tot Neusen 19-2.

23-4-1650 ondertrouwt tot Neusen Pieter Dullaert, j.m., corporaal onder den Commandeur Hoemaker alhier, geboren op den Oudeman in Vlaenderen, met Isebeau Marinus, wed. van Gillis Vercammen, geboren tot Biervliedt. Getrout tot Neusen 15-5.

Vincent Bloemmaert, uit land van Aelst, van S. Lievens-Esschen, wed. van Willemijntie Willems, met Christina van Craijenburg, geboren tot Brugge op Onsenvrouparochie, wed. van Michiel Feijla. Getrout tot Neusen 8-5.

7-5-1650 ondertrouwt tot Neusen Pieter de Geneppe, wedr. van Neeltie Verhoeve, geboren tot de Gravenpolder int land van Goes, met Tanneken Corthals, j.d. van Cluijse in Vlaenderen. Getrouwt 22-5.

Hans Tuerschveld, van Neuerenberch in Hooch-Duijtsland, onlangs soldaet onder Commandeur Hoemaker, met Pijerijne Serklaes, wed. van Joris van de Voorde, van Eijgem boven Gent. Getrout tot Neusen 2-5.

14-5-1650 ondertrouwt tot Neusen Cornelis de Visscher, j.m. van Axel, soldaet onder Capt. Viceadmirael Jan Everts, tot Vlissingen, met Adriaenken Braems, j.d. van Dickelvenne int land van Gavere in Vlaenderen. Getrout tot Axel.

15-5-1650 ondertrout op den Houck Boudewijn Willemsse, j.g. wonende tot Neusen, met Maijken van Kerckhove, j.d. van Boechoute. Getrout op den Houck 15-6.

10-6-1650 ondertrout tot Zerooskercke int lant van Schouw(en) Cornelis de Vrijere, van Ziericzee, wedr. van Abigael van Schagen, met Anna Dodius, j.d. van Zerooskercke, aldaer woonende. Getrout tot Zerooskercke.

6-8-1650 ondertrout tot Neusen Carel IJsebaert, j.m. van Eertvelde, met Lijsbeth Govers, j.d. van der Neusen, beijde daer woonachtich. Getrouwt tot Neusen 28-8.

3-9-1650 ondertrouwt tot Neusen Jan Joppen Jabaij, j.m. van Strijen in Holland, met Pierijntie Pauwels, wed. van Guilliam Steenmaer, beijde onder der Neusen woonachtich. Getrout tot Neusen 20-10.

15-10-1650 ondertrouwt tot Neusen Jan Hoelands, j.m. van Biervliet, met Martijntie Jans, j.d. van Vlissingen, beijde alhier woonachtich. getrouwt alhier 30-10. .....

11-2-1651 ondertrout tot Neusen Marijnis Adriaensse, wedr. van Adriaentie Pieters, van Schravenpolder int lant van Goes, hier woonachtich, met Adriaentie Bastiaens, wed. van Claes Adriaensen, van Heijnkenssand, woont op N. C... Hier getrouwt maart 1651. ....an predicatie.

13-2-1651 ondertrouwt alhier Cornelis Jorissen, wedr. van Grietie Cornelis, van Gorichum, woont in N. Zevenaer, met Tanneken Andries, j.d. van Oetienskercke (Hoedekenskercke) int land van der Goes, hier woonachtich. Alhier getrouwt 8-3 na de ochtendpredicatie.

15-3-1651 ondertrouwt in Out-Vossemeer Daniel Pieterssen, j.g. van Massenhove in Vldren, met Leentien Cornelis, wed. van Willem Adriaenssen de Bruijne, woonende in Vossemeer. Att. gegeven om te trouwen.

15-4-1651 ondertrouwt alhier Geleijn Marcussen de Bock, j.g. van IJerseke, met Janneken Cents, j.d. van der Neusen, beijde alhier woonachtich. Getrout 7-5.

22-4-1651 ondertrout Jan Coninck, wedr. van Kerrij in Engeland, soldaet onder de commandeur alhier, met Lijsbeth Brouwers, j.d. van Willemskercke. Getrout 14-5.

Noch tselfden dag Joos Ritsaert, j.m. van Werwijck in Vlaenderen, soldaet onder Cap. Serooskercke tot Axel, met Maijken Lambrechts, j.d. van C.....

13-5-1651 Guilliam van Slembrouck, van Polickhove, met Cornelia Marinus, van Biervliet. Op Saemslach getrout met att. van hier 10-9.

20-5-1651 alhier ondertrouwt Jan Dué, wedr. van Bergen op den Zoom, soldaet onder de Commandeur Haen.., met Ursula Hasin, van Thietelingen (Tuttlingen) bij Ulm in Duijtsland, beijde hier woonachtich. Getrouwt 4-6.

22-7-1651 ondertrouwt tot Neusen Carel Schepen, van Boeschepe in West Vlaenderen, wed. van Janneken Wijdeijns, met Margriete Segelaers, van Holt.... in Franckenland, wed. van Pieter de Leijne. Getrouwt op Saemslacht 20-8.

.-8-1651 ondertrouwt alhier Joos Middelem, j.m. van Nieukercke? in Vlaenderen, soldaet onder de commandeur alhier, met Maijken Jans, wed. van Heijndrick Vercamme, van Vlissingen, beijde hier woonachtich. Alhier getrout 20-9.

19-8-1651 ondertrouwt tot Isendijcke Jan Wouters, j.m. van Maldegem in Vlaenderen, met Elijsabeth de Loof, wed. woonachtich beijde alhier. Getrout tot IJsendijcke 22-9.

2-9-1651 ondertrouwt alhier Frederick Janssen, j.m. van Praga, soldaet onder den commandeur alhier, met Marij Pieters, wed. van Jan Blondeau, alhier woonachtich. Getrout 24-9.

23-9-1651 ondertrout Pieter Lamblo, j.m. van Frijchapelle in Henegauwe, soldaet onder commandeur alhier, met Maurijne Melssen, van Deijnse in Vlaenderen, wed. van Hans Bolster.

7-11-1651 ondertrout Narnart Combau, van Bergen in Henegauwen, wedr. van Stene Dijck, soldaet onder de commandeur alhier, met Janneken Verdichel, wed. van Bernard Martijn, geboren van Brugge in Vlaenderen, beijde alhier woonachtich. Getrout .. november.

20-12-1651 alhier ondertrouwt ..... Arij de Wilde, j.m. van Alblasserdam, met Catelijntien Mackers?, j.d. van Mauritsfort, beijde alhier woonachtich. Getrout januari 1652.

14-1-1652 ondertrouwt tot Axel Geleijn Pieterssen, wedr. in Nieuwe Zevenaer, met Lijsbeth Vincentsen, j.d. van der Neusen, woonachtich tot Axel. Att. gegeven om te trouwen tot Axel.

20-1-1652 ondertrout alhier Joris Jonckbloet, j.m. van Goes, soldaet onder de commandeur alhier, met Willemijntie Corneel, j.d. van Vlissingen, alhier woonachtich. Getrout alhier.

3-2-1652 ondertrouwt Adriaen Cooman, j.m. van Weerde in Zuijt Beveland, schoolmeester tot Zaemslacht, met Catelijntie Driege, j.d. van der Neusen. Hier getrout 13-3.

16-3-1652 alhier ondertrouwt Heijndrick IJemanssen Hooft, wedr. van Jaquemijne Prince (=Stortewagen), geboren in Oosterland, met Maijtie Leijns, wed. van Antheunis ....., van der Veere, beijde hier woonachtich. Getrout alhier 19-4.

23-3-1652 alhier ondertrouwt Jan Lambrechs, wedr. van Grietien Huybregts, van Antwerpen geboren, soldaet onder de commandeur alhier, met Janneken van Bussche, j.d. van Dixmuijde, alhier woonachtich. Getrout alhier 14-4.

Pieter Coreman, j.m. van Dorisele in Vlaenderen, met Maijken Antheunis Egbaerts, j.d. uit de Zevenaer en aldaer woonachtich. Getrout alhier 25-4.

2-..-1652 ondertrouwt tot Middelburgh Jan uit ter Sale...., j.m. van Gra....., met Rachel Jacobs, j.d. van Middelburgh en aldaer woonachtich. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh.

6-4-1652 ondertrouwt alhier tot Neusen Marijnis Janssen Cruijl, j.m. van der Goes, met Janneken de Lange, j.d. van Bassevelde. Getrout .. mei.

23-4-1652 ondertrouwt tot Capelle int lant van der Goes Pauwels Claijssen, j.m. van Oosteeckelo, met Maijken Crijns, j.d. van Bieselingen. Att. gegeven om te trouwen tot Bieselingen.

11-5-1652 ondertrouwt alhier Cornelis Jorisse Verboven, j.m. van Stavenisse, met Rebecca Rutgers, van Lillo geboren, wed. van Dirck Vincke. Getrout alhier.

25-5-1652 alhier ondertrouwt Noe Donse, van Boesinge, wed. van Magdalena Mahieus, met Adriaeneken van Wijckhuijse, j.d. van der Neusen, beijde alhier woonachtich. Getrout alhier in juni.

22-6-1652 ondertrouwt tot Axel Pieter Prince, j.m. van der Neusen, met Neeltien Costers, j.d. Att. gegeven om te trouwen 27-7.

24-8-1652 ondertrouwt op den Hoeck Pieter Damisse (de Witte), wedr. van (Lysabeth Janssen van den Leth), geboren tot Ooltgensplaete, met Cornelia Amelijncks, j.d. van Coudepolder, alhier woonachtich. Alhier getrout 8-9.

5-9-1652 ondertrout Sr. Jean Alessey, j.m. van Horde.. in Vranckrijck, coopman tot Middelburgh, met Joffr. Catelijntie Rassers, j.d. van der Tholen, alhier woonachtich. Alhier getrout 2-10.

..-9-1652 ondertrout tot Middelburgh Meerten Janssen de Wege, j.m. van der Neusen, met Lijntien Antheunis Remeeussen, j.d. van Middelburgh, beijde aldaer woonachtich. Getrouwt alhier 10-11.

5-10-1652 ondertrouwt alhier Harman Isacsen Sluijter, j.m. van Coudekercke in Walcheren, met Neeltien de Beer, j.d. uit Triniteijt, beijde alhier woonachtich. Getrouwt 6-11.

9-10-1652 ondertrouwt in Middelburgh ... der ... Steven Pieters, geboren van Thienen, wedr. van Magdalena Matheus, soldaet onder de Commandeur Hoemakers alhier, met Mayken Lambrechs, van Gullegem, wed. van Wijgert Sijmonssen. Att. gegeven om te mogen trouwen.

19-10-1652 ondertrouwt tot Neusen Crijn Aerensse, j.m. van Coorndijck in Holland, soldaet onder de commandeur Hoetmaker alhier, met Janneken Sanders, j.d. van Groede int land van Cadsand, hier woonachtich int land. Getrouwt 24-11.

8-3-1653 alhier ondertrout Cornelis Machielsse, wedr. van Tanneken Crakers, geboren in Coudepolder en woonende, met Willemijntje Cornelis, wed. van Cornelis Kel, van Zeraeskercke in Walcheren, woonachtich in Triniteijt. Getrouwt 9-4.

22-3-1653 ondertrout alhier Anthonij Thomas, wedr. van Judith Robbers, van S. Lauwereins in Vlaenderen, met Janneken Natolfs, j.d. van Vlissingen, beijde alhier woonachtich. Alhier getrout 20-4.

5-4-1653 alhier ondertrouwt Adriaen Noutsen, j.m. uit den Goessepolder, met Neeltien Leijs, j.d. van desgelijx uit de voors(chreven) polder. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

12-4-1653 alhier ondertrouwt Meerten van de Wege, j.m. uit Triniteijt, met Josijntien IJsebaerts, j.d. van Vlissingen.

Jan van Laren, j.m. van Slinge (=Sleijdinge) in Vlaenderen, met Adriaentie Vincke, j.d. uit Triniteijt.

Adriaen Janssen Noutsen, wedr. van Janneken Taffers, uit de Coudepolder, met Grietien Kel, j.d. oock uit den polder voors.

19-4-1653 ondertrout alhier Adriaen Deij, wedr. van Jaquemijntie Kempe, geboren tot Axel, met Agnietie Seus, j.d. uit Vlooswijckpolder, beijde daer woonachtich. Alhier getrouwt 25-5.

14-4-1653 ondertrout tot Middelburgh Claes Wouterssen, wedr. van Zevenbergen, met Elijsabet Jacobs, j.d. van Enchuijsen. Alhier getrout 11-5.

26-4-1653 alhier ondertrouwt Cornelis Gelderlant, wedr. van Josijntje Joos, van Vijanen in Duijveland, met Aeltien Pieters, j.d. van Sevenaer. Alhier getrout 3-6.

Cornelis van Beveren, j.m. van der Neusen, met Barbelken Clercks, j.d. mede van der Neusen en beijde woonachtich. Alhier getrout 21-5.

Cornelis Cornelissen Pluck, j.m. van Lillo, met Tanneken Vliegers, j.d. van der Neusen. Alhier getrout 2-6.

6-5-1653 ondertrout alhier Johannes Claus, wedr. van Barbera Roose, geboren tot Axel, met Joffr. Levijntie Rassaers, j.d. van der Tholen. Alhier getrout 2-6.

26-4-1653 ondertrouwt tot Vlissingen Johannes Chombleth, j.m. van der Neusen, met Sabina Cents, j.d. van Vlissingen. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen.

27-6-1653 ondertrout in Zaemslacht Gabriel Adriaenssen, wedr. van Grietien Bartholomeus, van Ellewoutsdijck, met Maijcken Passchiers, j.d. van Vlaedille..(?) in Vlaenderen. Getrouwt alhier 16-7.

5-7-1653 ondertrouwt op den Hoeck Pieter de Lange, van Caperijcke, wedr. van Maijken Knuijts, met Teuntie Pauwels, j.d. van Geertruijdenberch. Alhier getrout 30-7.

23-7-1653 alhier getrout met att. van Hoeck Meus Claijssen, wedr. van Susanne Verschore, met Maetie de Hond, j.d. van Deijnse.

26-7-1653 alhier ondertrouwt Pieter Schockaert, j.m. van Eertvelde, soldaet onder de commandeur tot Philippijne, met Catelijntie Baers, wed. van Adriaen Adriaenssen, van Westcapelle bij Sluijs in Vlaenderen. Att. gegeven om te trouwen tot Philippijne.

7-8-1653 alhier ondertrouwt Jacob Leijnsse, van Middelburg, wedr. van Abigael Heijndrix, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Christina van Batenburg, van Ooltiesplaete, wed. van Abraham Lijnen. De bruijt is ghedoopt voor haer ......

23-8-1653 Jacob Garnaet, j.m. van Eeckeloo in ..., met Pieternelle Creijaels, wed. van Jan ....., woonende op Nooten.

30-8-1653 ondertrouwt op Zaemslacht Bastiaen Cornelissen, j.m. van Colijnspl(aat), met Martijntie Meertens, j.d. van ter Vere in Walcheren, hier woonachtich. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

6-9-1653 hier ondertrouwt Jacob de Visscher, j.m. van Axel, soldaet onder de commandeur alhier, met Appollonia Craels, j.d. van Aarschot(?), alhier woonachtich. Att. gegeven van Aer...

25-10-1653 alhier ondertrouwt Cornelis Jorisse van Boven, van Stavenisse, wedr. van Rebecca Rutgers, met Adriaentie de Munck, j.d. van der Ne(usen). Hier getrouwt.

29-10-1653 ondertrouwt te Vlissingen Johannes le Duc, j.m. van Cortrijc, met Maetien Ruijssentvelt, j.d. van Vlissingen. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen.

3-11-1653 hier ondertrouwt Jan Socs, j.m. van ter Tholen, met Maijke van Nuffelen, j.d. van Neusen. Alhier getrouwt.

14-1-1654 alhier ondertrouwt Jaques Duycker, wedr. van Janneke van Crombrugge, geboren tot Zeel in Vlaenderen, met Janneken Geeraerts, lest wed. van Pieter Otthe, geboren tot Lootehulle. in Vlaenderen, beijde alhier woonachtich. Getrout alhier 8-3.

28-2-1654 hier ondertrouwt Jacob Janssen, j.m. van Axel, met Catelijnken Antheunis Egbaerts, j.d. uit den Zevenaere. Hier getrouwt 6-4.

21-3-1654 alhier ondertrouwt Anthonij Pasman, van Diest, wedr. van Sijntie Keijssers, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Maijken Moorthamers, j.d. van Axel, hier woonachtich. Hier getrouwt 12-4.

11-4-1654 hier ondertrouwt Leendert den Nolst, uyt Albertuspolder, wedr. van Sijntie Meertens, met Willemijntje Meesters, j.d. van Asperen in Vlaenderen. Alhier getrouwt 3-5.

Tselvden Dage Adriaen Deij, wedr. van Catelijntie Leijs, van Axel, met Anthonette Vijncke, uit den Zevenaer. Att. gegeven op den Houck 3-5.

13-4-1654 ondertrouwt op Zaemslacht Carel Schepen, lest wedr. van Margriete Zegelaers ....., met Janneken van de Steene, wed. van Jan Peere, woonende tot Neusen. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

16-4-1654 hier ondertrouwt Nicodeme de Heck, van Camerijcke, lest wedr. van Pijrijne Vosvliet, soldaet onder de commandeur, met Maijken Jolijt, wed. van ..... Alhier getrouwt 17-5.

..-4-1654 ondertrouwt tot Middelburgh Jacob Cornelissen, j.m. van Hoedekenskercke, woonende tot Neusen, met Adriana Engels, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh.

9-5-1654 alhier ondertrouwt Jacob Looff, j.m. van Ansegem in Vlaenderen, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Janneken Seus, j.d. uit Vlooswijckpolder. Alhier getrouwt 7-8.

I9-5-1654 Cornelis Adriaenssen, j.m. van Ovensan(de) int land van der Goes, met Adriaentie Willems, j.d. tot D...gem. Att. gegeven om te trouwen op Zaamslacht.

15-5-1654 hier ondertrouwt Cornelis de Vrijere, van Ziericzee, wedr. van Anna Dodius, met Maria Chomblets, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 9-8.

16-5-1654 ondertrouwt tot Axel Jan Lievens, j.m. van Loo in Vlaenderen, woonende in Sparckspolder, met Susanneken Schaepmeester, j.d. van Axel. Getrouwt tot Axel.

27-6-1654 ondertrouwt tot Axel Monsr. Isaack de Ridder, j.m. van Lillo, Maioor tot Neusen, met Joffr. Catharina Rassaerts, wed. van Alessui, van der Tholen, hier woonende. Getrouwt op den Hoeck.

4-7-1654 hier ondertrouwt Willem Jonckbloet, j.m. van Bergen op Zoom, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Catharina Regiers?, j.d. van S. Denijs in Vlaenderen, woonachtich tot Neusen. Hier getrouwt 26-5.

17-7-1654 hier ondertrouwt Jan Vermuijen, j.m. van Vlissingen, met Magdaleentien Chomblets, j.d. van der Neusen. Getrouwt alhier 9-8.

18-7-1654 alhier ondertrouwt Andries Elve, j.m. van Helmstatt int lant van Brunswijck, soldaet onder d'Hr. commandeur, met Marij Godaert, van Noorwiths in Engeland, wed. van Christoffel Dircks, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 2-8.

22-8-1654 hier ondertrouwt Pieter Lobell, j.m. van Doornick, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Tanneken Cruls, j.d. van der Goes. Hier getrouwt 4-10.

28-9-1654 alhier ondertrouwt Pieter Simons, j.m. van Triniteit, en Janneken Danckaerts, j.d. in de Koudepolder, woonachtig in Westenrijck. Attest gegeven om te trouwen op den Houck

12-9-1654 hier ondertrouwt Meerten van de Wege, wedr. van Leijntien Anthonis (Remeeussen), met Gryselle Heijndrix, j.d. van Vlissingen. Hier getrouwt.

26-9-1654 hier ondertrouwt Josias van Schore, j.m. van der Neusen, met Anneken Putsouws, j.d. van IJsendijcke. Hier getrouwt 15-11.

Attest van den Houck ondertr. 19-10-1654 Cornelis Roels, j.m. van den Houck, en Sara Wolfrans, j.d. van Neusen, beijde alhier woonachtig. Hier getrout 5-11.

19-10-1654 ondertr. Cornelis Adriaenszn. Buijs, wedr. van Annetie Claes, en Neeltie van der Bussche, geboren van Dixmuiden. Hier getrout 3-11.

31-10-1654 hier ondertrouwt Matheus de Geijter, j.m. van Maldegem, met Maijken van Wege, j.d. uit Triniteijt. Hier getrouwt 29-11.

27-11-1654 ondertrouwt tot Vlissingen Abraham Rochus, j.m. van der Neusen, met Maetie Cornelis, j.d. van Vlissingen. Hier getrouwt 20-12.

26-12-1654 ondertrouwt op Zaemslacht Frans Janssen Braem, j.m. van 's-Gravenpolder, met Tanneke van Vondel, j.d. uit lant van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

16-1-1655 hier ondertrouwt Jan Willemsen, van Leent (Leende) in Meijerije van den Bosch, met Anneke Rijsbeeck, van Doornijck, wed. van Jonas Marchians, beijde hier woonende. Alhier getrouwt 9-2.

Adriaen Machielsse, van Zeroeskercke in Walcheren, lest wed. van Janneke Cornelis, met Susanna Meertens, van Biervliet, wed. van Abram Matheeusse Daems, beijde hier woonende. Hier getrouwt 23-2. Na.....

30-1-1655 hier ondertrouwt Jan Cornelissen van de Broecke, van Oedekenskercke int lant van der Goes, met Lijsbeth de Rijcke, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt 20-2.

6-3-1655 hier ondertrouwt Jan Moreel, van Gent, wedr. van Lowijsse van Wijckhuysen, met Magdaleena Davids, van der Neusen, wed. van Andries Salomons. Hier getrouwt 29-3.

13-3-1655 hier ondertrouwt Jan de Vlieger, wedr. van Saertie Jans, van der Neusen, met Macchelijntie Claes Pijnpedeij, lest wed. van Corn(elis) Janssen van de Broecke, van Cappelle bij Grevelingen, in Vlaenderen. Hier getrouwt 29-3.

27-3-1655 hier ondertrouwt Jan de Bel, j.m. van Meerensen in Vlaenderen, met Maijken Janssen, j.d. van Berchum (=Berlicum), in de Meyerije van den Bosch, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 25-4.

10-4-1655 hier ondertrouwt Aernouwt Janssen, van Baerlant int land van der Goes, wedr. van Maijken Muijs, met Tanneken Loufs, j.d. van Assenede, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 2-5.

24-4-1655 hier ondertrouwt Gillis Vermeulen, j.m. van Crabbendijcke int lant van der Goes, met Margareta Marelle, j.d. van Lens in Artoijs, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 9-5.

22-5-1655 ondertrouwt tot Axel Joos van de Velde, wedr. van Catharijn Cotreij, met Catelijntie Jans, wed. van Geert de Bant. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 5-6.

3-7-1655 hier ondertrouwt Lambrecht Lambrechtsen, lest wedr. van Maetie Jobs, met Maetie Cornelis, lest wed. van Willem J(ans?). Hier getrouwt.

31-7-1655 hier ondertrouwt Abraham van Meldert, j.m. van Briel, met Abigael Lijens, j.d. van S. Maertensdijck, beijde hier woonachtich. Att. gegeven om te trouwen tot S. Maertensdijck.

28-8-1655 hier ondertrouwt Jacob de Codeijn, j.m. van der Neusen, met Catelijntie Lubert, j.d. van Axel, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 12-9.

22-8-1655 ondertrouwt tot Axel Jacob Geleijnsse, j.m. van IJsendijcke, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Adriaentie Cornelis, j.d van Oostburg, hier woonachtich. Att. gegeven om te trouwen tot Axel.

18 (24)-9-1655 tot Middelburgh ondertrouwt d'Hr. Johan Pijeron, out burgemeester alhier, wedr. van Joffr. Susanna Croocks, met Joffr. Amerentia van de Voorde, wed. van d'Hr. Jan Lowijssen, van Middelburg. Att. gegeven tot Middelburg.

25-9-1655 hier ondertrouwt Meerten Dirxen, van Cleijn Sundert in Baaronije van Breda, wedr. van Judith Je...miassen, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Neeltien Marinus, wed. van Pieter Meertens, geboren tot Bieselinge. Hier getrouwt 15-10.

-1656 alhier ondertrouwt Sijmon Lambrechtss, wedr. van Lijsbeth de ......, met Elijsabeth ....., wed. van Francoys ......., woonende (alhier). Getrouwt 29-2.

4-3-1656 hier ondertrouwt Gabriel Poijz....., ... in Nieuwe ....., soldaet onder de commandeur, met Anna Maahijcagie, van Valencien in Henegauwen, wed. van ..... ........., hier woonachtich. Hier getrouwt 19-3.

8-3-1656 hier ondertrouwt Cornelis Dionijs, wedr. van Magdelena Hildernis, van der Neusen, met Leuntie Rontvis, wed. van Heijndrick Willems van der Goot(s), beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 11-4.

1-4-1656 hier ondertrouwt Johannes Weijnaer, j.m. van Bergen op Zoom, soldaet onder d'Hr. commandeur alhier, met Catelijntie Rijcke Aelbrecht, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt.

15-4-1656 hier ondertrouwt Abraham Doelder, van der Neusen, lest wedr. van Janneke Rijckers, onder Middelburgh woonende, met Levijntie Moorthamers, j.d. van Axel, hier woonachtich. Hier getrouwt 14-5.

Den selvden Cornelis de Vos, j.m. van der Neusen, met Pijrijntie Loufs, j.d. van Assenede, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 7-5.

15-4-1656 ondertrouwt op den Houck Isaack Luijck, j.m. van der Neusen, met Maijken Leijs, j.d. tot de Coudepolder. Att. gegeven om te trouwen op den Houck.

22-4-1656 op Zaemslacht ondertrouwt Jan Leendertsen Telle, wedr. van .... Jacobs, woonachtich in Borssele, met Tonijntie Vijncke, lest wed. van Antheunis IJsebaert, onder der Neusen. Den bruydegom overleedt onder den geboden.

29-4-1656 hier ondertrouwt Joos Leijs, wedr. van Lijsbeth Meijns, woonachtich in Zaemslacht, met Lijsbeth Bous, uit Triniteyt en daer woonende, wed. van Court Anhalt. Getrouwt op Zaemslacht 2.-5.

6-5-1656 hier ondertrouwt Adriaen Carpentier, j.m. van Deijnse in Vlaenderen, soldaet onder d'Hr. commandeur, met Josijntje Buijs, j.d. van IJsendijcke, beijde alhier woonachtich. Hier getrouwt 21-5.

13-5-1656 ondertrouwt tot Middelburgh Louwereijs Rochus, j.m. van der Neusen, met Maetien Jacobs, j.d. van Middelburgh. Getrout tot Middelburgh 7-6.

20-5-1656 ondertrouwt op Zaemslacht Jan Donckers, lest wedr. van Janneken ....., met Elijsabeth Jans, j.d. van Caprijck. Hier getrouwt 11-6.

22-7-1656 hier ondertrouwt Cornelis Boone, j.m., met Jaquemijntie de Doelder, j.d., beijde van der Neusen en woonachtich. Hier getrouwt 20-8.

29-7-1656 ondertrouwt tot Breskens Adriaen Dirxsen, j.m. van Breskens, met Maetien van de Vondel, j.d. uit lant van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen.

2-8-1656 ondertrouwt op Zaemslacht Lieven van Wesenpoel, wedr. van Janneken Burs, wonende in Zaemslacht, met Maijken Taij, j.d. van Oudenaerden, onlangs hebbende gewoont in Triniteijt. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

20-10-1656 ondertrouwt op Zaemslacht Jasper Aertsen, j.m. van Hontenisse, met Maijken Rijckaerts, j.d. van Brugge, onlangs hebbende gewoont in Triniteijt en nu beijde in Zaemslacht. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

28-10-1656 ondertrouwt op Cadsand Pieter de Voocht, j.m. van Vincke in Vlaenderen, onlangs vertrocken van der Neusen, met Lijsbet Reyns, wed. van Marinus Janssen, woonende op Suijtsande. Att. gegeven voor Cadsand.

13-11-1656 ondertrouwt op Saemslacht Lieven Hoppe, wedr. van Janneken Michiels, met Elijsabeth Rijckaerts, j.d. van Nevel, beijde int lant van der Neusen woonende. Hier getrouwt in december.

29-11-1656 ondertrouwt tot Vlissingen Pieter Jansse Vermuijen, griffier van der stede Neusen, wedr. van Anna Combleth, met Sara Tats, wed. van Jan de Moor, beijde van Vlissingen. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen.

16-12-1656 ondertrouwt alhier Arij Cornelis (=Jabays), j.m. van Strijen met Pierijntien Egbaerts, uit den O. Zevenaer, wed. van Francoijs Wolphaerts, beijde onder der Neusen woonachtich. Hier getrouwt 4-1-1657.

29-2-1657 hier ondertrouwt Daniel Heijndricksen, van de Oudeman, wedr. van Maijken de Rouck, wonende onder Biervlied met Tonijntje Vijncke, lest wed. van Antheunis IJsebaert, onderhand ondertrouwt met Jan Leenderssen Telle voor sijn bevestinge in foutijf staet.. att. ........ Att. gegeven om te trouwen tot Biervliet.

14-4-1657 hier ondertrouwt Jacob van de Broucke, j.m. van Bergen op Zoom, tambour onder d'Hr. commandeur alhier, met Anna Maria Jurriens, j.d. van Swol, hier woonachtich. Getrouwt op den Houck 21-5.

21-4-1657 hier ondertrouwt Francoijs de Doelder, van der Neusen, wedr. van Catelijntie van Dickelen, woonachtich Vlissingen met Janneken Moorthamer, j.d. van Axel, woonachtich tot Neusen. Hier getrouwt 21-5.

7-7-1657 hier ondertrouwt Jan Voorzee, van der Goes, wedr. van Tanneken de Wilde, met Anneken Putzauws, van IJsendijcke, wed. van Josias Verschore, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 22-7.

29-9-1657 ondertrouwt op Zaemslacht Joncheer Adolft Alvarez, van IJsendijcke, met Catelijntie Lammens, j.d. van Axel. Getrouwt tot Axel 21-10.

6-10-1657 ondertrouwt op Zaemslacht Abraham Steenmaer, j.m. in Triniteijt, met Elisabeth Griems, j.d. van Boxtel. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

13-10-1657 Jan Hoelants, van Biervliet, wedr. van Martijntie Jans, met Janneken Horlewijns, j.d. van Philippijne, beijde alhier woonachtich. Hier getrouwd 9-11.

Ten zelfden dage Jacob Arens, van den Houck, wedr. van Vijntien Amelijnx, met Janneken van Heerentals, wed. van Adriaen Gijsel, geboren van Zelsate, beijde onder der Neusen woonachtich. Hier getrouwt 9-11.

28-10-1657 met att. van den Houck hier getrouwt Wijnock de Cuijper, j.m. van Haersel in West-Vlaenderen, met Levijntie van der Gucht, j.d. van Caprijck.

29-11-1657 ondertrouwt Middelburgh Pieter Vroombout, van der Goes, wedr. van Susanneken Aux Brebijs, met Abigael Jacobs, j.d. van Middelburg. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburg.

15-12-1657 hier ondertrouwt Cornelis Goens, van Lillo, soldaet onder d'Hr. Commandeur Hoetmaker, alhier met Lijsbeth Evers, van der Neusen.

14-4-1658 hier ondertrouwt Christiaen Christiaensen (Holbeck), j.m., soldaet onder de Commandeur Hoetmacker alhier, met Neeltjen van IJssen, j.d. woonende ter Neusen. Hier getrouwt 12-5.

20-4-1658 hier ondertrout Adriaen Carpentier, wedr. van Sijntie Buijse, soldaet onder d'Hr. Commandeur met Catelijntie Cornelis van de Broucke, j.d. van Willemskercke, hier woonachtich. Hier getrouwt 19-5.

Jan de Lange, j.m. van Bassenvelde, met Maria van de Wege, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt 12-5.

27-4-1658 hier ondertrouwt Joris Jonckbloet, wedr. van Willemijntje Corneel, soldaet onder d'Hr. Commandeur, met Grietie Massu, wed. van Christiaen Everts, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 12-5.

18-5-1658 ondertrouwt op den Houck Pieter Chombleth, j.m. van der Neusen, met Sara Ponds, j.d. van den Houck. Att. gegeven voor den Hoeck.

10-6-1658 ondertrouwt alhier Jan Aernouts, j.m. van Cattendijcke, met Janneken Moijses, j.d. van den Houck, beijde woonachtich in de Sluijspolder onder der Neusen. Getrouwt 30-6.

6-7-1658 hier ondertrouwt Clais Danckert, van S(t). Gillis, lest wedr. van Maeijke van Ackere, met Pijrijntie Pauwels, uit Triniteijt, lest wed. van Jan Jopps Jabaij, beijde in Triniteijt. Hier getrouwt 21-7.

29-6-1658 ondertrouwt op Zaemslacht Joris Loufs, lest wedr. van Berbelken van Yperen, met Huijbrechie Marinus, wed. van Pieter de Roo, op Zaemslacht. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslacht.

6-7-1658 hier ondertrouwt Richard Nevil, van Bergen op Zoom, lest wedr. van Neeltie Leijs, met Margriete Bast, van der Neusen. Hier getrouwt 25-7.

12-7-1658 ondertrouwt tot Meertensdijck Levinus de Wasier, wedr. van Johanna Dassevael, predicant tot Neusen met Philippina Liens, j.d. van S. Meertensdijck, aldaer woonachtich.

20-7-1658 ondertrouwt in de polder bij der Veren, int land van Walcheren, Jan Janssen (Hoevens), int land van der Neusen, wedr. van Maijcken Mels, met Catelijntie Cornelissen, j.d. van Zeroeskercke, en aldaer woonachtich. Att. gegeven om te trouwen in de polder.

21-12-1658 hier ondertrouwt Dirck Jaspersen, uit Strijen, wedr. van Bastiantie Joppen Jabaij, met Maijken Schavers, j.d. van ..... in Vlaenderen, beijde woonachtich in Nieuwe Zevenaer. Hier getrouwt 7-1-1659.

1-2-1659 Jan Evertsen Sprong, j.m. van Borssele, met Passchijntie Brands, j.d. van der Neusen, beijde onder Neusen woonachtich. Hier getrouwt 23-2.

15-2-1659 ondertrouwt op den Houck Huijbrecht Lievensse Schuijtvlott, j.m. van Heijnkenssand, met Maetien Evers, j.d. van Baerland, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 2-3.

29-3-1659 ondertrouwt op Zaemslacht Antheunis Lievense Schuijtvlott, wedr. van Neeltie Abrams, met Maetie Willems Claeswael, j.d. van Strijen, wonende in Zaemslacht. Getrouwt op Zaemslacht 8-4.

29-3-1659 ondertrouwt tot Grijpskercke Boudewijn de Smitt, j.m. van Schoondijcke in de Zevenaer wonende, met Geertien Harmans, j.d. van Koedijcke in Noord Holland. Att. gegeven om te trouwen tot Grijpskercke.

3-5-1659 hier ondertrouwt Jan Wijleijn, van Doornick, wedr. van Maijke de Vos, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Tanneken de Munck, van der Neusen. Hier getrouwt 2-6.

10-5-1659 hier ondertrouwt Jan van de Broucke, van Hoedekenskercke, wed. van Lijsbeth Rijcke, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Maetie Pieters, j.d. van Thorout in Vlaenderen, onlangs hebbende gewoont in Borssele. Hier getrouwt 6-6.

18-5-1659 ondertrouwt tot Axel Michiel de Herder, j.m. van Tolebeke, met Maijken Potters, j.d. van Desselgem, onder der Neusen woonende. Att. gegeven om te trouwen tot Axel.

12-7-1659 hier ondertrouwt Jacob van de Velde, van Kalcke in Vlaenderen, wedr. van Levijntie van Frappe, met Jelijntie de Haene, j.d. van Cruijshoute in Vlaenderen. Hier getrouwt 13-8.

12-6-1659 ondertrouwt op den Hoeck Jan de Malpas, wedr. van Pieternelleke van Oortegem, sergeant onder d'Hr. Commandeur alhier, met Janneke Combleths, j.d. van der Neusen, onder den Houck woonachtich. Getrouwt op den Houck 7-9.

23-8-1659 ondertrouwt tot Middelburgh Cornelis de Vriend, j.m. van der Neusen, met Margriete Corens, van Ruddervoorde, wed. van Thomas Huijssen, tot Aerdenburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Aerdenburgh.

27-9-1659 hier ondertrouwt Abraham de Codijn, j.m. van der Neusen, met Maijken Putsauws, j.d. van Vlissingen, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 19-10.

20-9-1659 ondertrouwt tot Biervliet Martinus Dammaert, van der Tholen, wedr. van Janneken Raets, met Maria Buijse, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Biervliet.

13-12-1659 hier ondertrouwt Francois Wallaert, j.m. van Nieuwpoort in Vlaenderen, met Susanneke Goverts, van der Neusen, wed. van Francoys de Smit, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 13-1-1660.

31-1-1660 hier ondertrouwt Anthoni Neuiens, van Tongerloo, lest wedr. van Lijsbeth Staese, soldaet onder d'Hr. Commandeur, met j.d. Elijsabeth Goverts, van Antwerpen, hier beijde woonachtich. Hier getrouwt.

28-2-1660 hier ondertrouwt Cornelis Bouw, j.m. uit Triniteijt, met Maijken Antheunis Egbaerts, wed. van Pieter Coremans. Hier getrouwt 29-3.

12-3-1660 hier ondertrouwt Jan de Lange, van Bassevelde, wedr. van Maria van de Wege, met Leuntie Rontvis, van der Goes, lest wed. van Cornelis Denijs, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 6-4.

25-3-1660 ondertrouwt op Moerspuije Mr. Joris Croock, doctor in de rechten, j.m. van Middelburgh, woonachtich tot Neusen, met Joffr. Cornelia Bercx, j.d. van Middelburgh, woonachtich tot Moerspuije. Att. gegeven om te trouwen op Moerspuije.

27-3-1660 hier ondertrouwt Cornelis van Dijcke, van der Neusen, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Catelijntie van Mater, geboren op 't fort St. Anna in de polder van Namen. Hier getrouwt 25-4 in de nieuwe kerkcke!

3-4-1660 hier ondertrouwt in de nieuwe kerck Jan van Emschot, j.m. van Eerburn in Vlaenderen, met Maijcken van Oostdijck, j.d. tot Triniteijt. Hier getrouwt 2-5.

10-4-1660 hier ondertrouwt Machiel Jacobse Vroone, j.m. van Wolphaertsdijck, met Lijsbeth van Nuffelen, j.d. van der Neusen, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 9-5.

tselven dage hier ondertrouwt Jan Colpaert, lest wedr. van Martijntie Pieters, geboren van Oudenaerde, met Pierijntie Birsou, wed. van Gillis Colijn, van Elchijn (=Esplechin) bij Doornick, beijde in Triniteijt woonachtich. Hier getrouwt 2-5.

10-4-1660 ondertrouwt op den Houck Jan Kerving, j.m. (er staat j.d.) uit den Ouden Zevenaer, met Cornelia Olfaerts, j.d. uit Westenrijck. Att. gegeven om te trouwen op den Houck.

24-4-1660 hier ondertrouwt Lieven Wijting, j.m. van Bassevelde, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Dina de Vrijere, j.d. van Ziericzee, alhier woonachtich. Hier getrouwt 23-5.

1-5-1660 hier ondertrouwt Jan Janssen, j.m. uyt tlant van Steenberghe, ....... met Francoise Dankaart, j.d. van Tryniteyt, beyde woonende .... fort? ...... ..... ....... Hier getrouwt 30-5.

29-5-1660 hier ondertrouwt Daniel IJsebaert, j.m. van Vlissingen met Anthonette Schockaerts, j.d. uit de Vlooswijckpolder int land van der Neusen, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 20-6.

12-5-1660 hier ondertrouwt in de ..... Anthonis Feijs, j.m. van Desselgem, met Jaquemijntie Coreels, van Vlamertingen, wed. van Matheus de Wilde, beijde in Triniteijt woonachtich. Hier getrouwt.

26-6-1660 hier ondertrouwt Caspar Vriens (Vyons), j.m. van Lier, soldaet onder de Hr. Commandeur alhier, met Susanneken Jagelaers, j.d. van Middelburgh, hier woonachtich. Hier getrouwt.

10-7-1660 hier ondertrouwt Jacob Menichel, van Repons (Roxens), wedr. van Francijntie Jans, met Janneken Goemans, j.d. van Sillegem, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt.

17-7-1660 hier ondertrouwt Leijn Dregge, wedr. van Janneke Westelijnx, geboren in Triniteijt, met Pijrijntie Leunis, j.d. van Axel. Hier getrouwt.

21-8-1660 ondertrouwt op Zaemslacht Joos Kellens, j.m. van Scheldero, soldaet onder de Commandeur alhier, met Maijken Bekets, j.d. van Waregem, onder der Neusen woonachtich. Hier getrouwt.

28-8-1660 ondertrouwt tot Breda Jonckhr. Wolphaert van Borssele, j.m. van der Tholen, balliauw der steden en ambachten Axel, Neusen en Biervliet, met Jonckvrouw Magdalena van Overschie, j.d. tot Breda. Getrouwt tot Reijen in de Baaronije van Breda 15-9.

5-9-1660 ondertrouwt tot Axel Jan Carpentier, wedr. van Francijntie Adriaens, tot Neusen woonende, met Tanneken Cocks, wed. van Pieter de Visser, woonende binnen de stadt Axel. Getrouwt tot Axel.

23-10-1660 ondertrouwt tot Neusen Louwereijs Rochus, van der Neusen, wedr. van Maetie Jacobs, met Janneken Ysebaert, j.d. van Vlissingen, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 7-11.

6-11-1660 hier ondertrouwt Pieter Kerving, uit de Oude Zevenaer, met Neeltie Pauwels, van Bieselinge int lant van der Goes, beijde onder Neusen woonachtich. Hier getrouwt 22-11.

1-1-1661 ondertrouwt op Zaemslacht Jan Wouters, van Philippijne, met Maria de Beer, uit Triniteijt. Att. gegeven om te trouwen in Zaemslacht.

17-1-1661 ondertrouwt tot Philippijne Jacob de Cock, wedr. van Maijke Schockaert, geboren van Moerkercke, met Catelijntie Boone, j.d. van Langenmarck. Hier getrouwt 13-2.

22-1-1661 ondertrouwt op den Hoeck Sijmon Bolle, lest wedr. van Pijrijntie Stoffels, met Anthonette Pijngion, wed. van Jacob Maseur. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck.

27-1-1661 hier ondertrouwt Willem Jansse de Cock, j.m. van Baerland, met Janneken van Averbeecke, wed. van Jan de Hane, tot Hoochlede in Vlaenderen, burgemr. Pijron en van Beveren getuijgen, den magistraet ... ...... Hier getrouwt 6-3.

5-2-1661 hier ondertrouwt Bernard Stoffels, uit Triniteyt, wedr. van Maetie Bolle, met Susanna Gosens, van der Neusen, wed. van Bastian Buijse, hier woonachtich. Hier getrouwt 22-2.

5-3-1661 ondertrouwt tot ter Vere Cornelis Stelleman, van Heijnkenssand, wedr. van Lijsbeth, met Magdaleentie Walraven ....., j.d. van Langemerck, woont te Isendijck. Att. gegeven om te trouwen te Ter Vere.

19-3-1661 ondertrouwt tot Vlissingen Jacob Andriessen, j.g. van Westrige, met Janneken Cornelis, wed. van Francois Driege. Getrout tot Vlissingen.

16-4-1661 hier ondertrouwt Gothard Greijger Drost, j.m. van Oldenborg in Holsteijn, soldaet onder d'Hr. Commandeur alhier, met Maijecken .....en, j.d. van Crabbendijcke int land van der Goes, hier woonachtich. Hier getrouwt.

18-6-1661 ondertrouwt op den Houck Pieter Stoffels, wedr. van Tanneken Bolle, met Maria Masseur, j.d. van Axel, beijde in Triniteijt. Hier getrouwt 3-7.

9-7-1661 ondertrouwt tot Vlissingen Jan Geers, van Borssele, soldaet onder de compagnie van Barthel Altans, met Neeltie Jans, j.d. van Vlissingen.

3-8-1661 ondertrouwt op den Houck Cornelis Goossen, j.m. uit Vlooswijckpolder, met Martijntie Meertens, wed. van Pieter Coppens. Hier getrouwt 4-9.

't selven dag op den Houck Pieter Deij, j.m. van Axel, met Josijntie Bouws, wed. van Jan de Clerck. Hier getrouwt 11-9.

27-8-1661 hier ondertrouwt Pieter Cools, j.m. van Cassel in Vlaenderen, met Janneken Adriaens, j.d. van Eltsdijck. Hier getrouwt 11-9.

22-10-1661 hier ondertrouwt Johannes de Vos, j.m. van der Neusen, met Tanneken van Herentals, j.d. uit Vlooswijckpolder, Hier getrouwt.

15-10-1661 ondertrouwt tot Heijnsdijck Sijmon Cornelissen, wedr. van Jacomijntie Jacobs, met Levijntje Loufs, j.d. van Assenede. Att. gegeven om te trouwen tot Heijnsdijck.

19-11-1661 hier ondertrouwt Jacob Veroone, j.m. van Wolphaertsdijck, met Pieternella Gillis, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt.

24-2-1662 hier ondertrouwt Jacob Moerman, corporaal onder d'Hr. Commandeur Looper, wedr. van Josijntie ....., van Overmeere int lant van Waes, met Catelijntie Pieters, j.d. van de Cruijsschans. Hier getrouwt 12-3.

18-3-1662 ondertrouwt op Zaemslagh Mels Deij, wedr. van Neeltie Marinus, binnen Axel woonachtigh, met Tanneken Berlaer, wed. van Jan Barbier, in Triniteijt woonachtich. Hier getrouwt 2-4.

8-4-1662 hier ondertrouwt Joos Leijs, j.m. uit Triniteijt, met Mayken Antheunis, j.d. uit den Loovenpolder. Getrouwt op den Houck 30-4.

15-4-1662 hier ondertrouwt Antheunis IJsebaert, j.m uit den Loovenpolder, met Catelijntie Commer Andries Lijckes, j.d. van fort S. Anna, onder der Neusen woonachtich. Hier getrouwt 7-5.

Cornelis Machielsse, j.m. van Nieuw Vossemeer, met Francoyseke Danckers, wed. van Jan Janssen, onder der Neusen woonachtich. Hier getrouwt 30-4.

22-4-1662 hier ondertrouwt Stoffel Buijse, j.m. int land van der Neusen, met Sabina Willem Janssen, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt 7-5.

6-5-1662 hier ondertrouwt Jan IJsaerts, van Kokelaere, wedr. van Janneken Madous, met Janneken Geeraerts (Bans), j.d. van Axel. Hier getrouwt 29-5.

Mahuij Tafeijn, op den Hoeck ondertrouwt met Catelijntie Cuijpers. Hier getrouwt met att. van den Hoeck 7-5.

13-5-1662 hier ondertrouwt Cornelis Cornelissen Pluck, van Lillo, wedr. van Tanneken Vliegers, met Catalijntien Teerlings, j.d. van der Neusen, beijde hier woonachtich.

10-6-1662 hier ondertrouwt Lieven Fockaert, van Assenede, wedr. van Teunijntje Bolle, met Jaquemijntie Guilliaems, j.d. van Deynse, beijde onder Neusen woonachtich. 25-6.

24-6-1662 hier ondertrouwt Jan Steenaert, j.m. van Groede, met Neeltie Cornelis, j.d. van Westkapelle in Walcheren, hier onder Neusen beijde woonachtich. Gegeven att. om te trouwen op Zaa(mslag).

13-8-1662 hier ondertrouwt Cornelis Boone, wedr. van Jaquemijntje Doelder, van der Neusen, met Magdaleentie Walravens, van Langemerck, wed. van Cornelis Jacobsse Stelleman, beijde (niet ingevuld).

19-8-1662 ondertrouwt tot Middelburgh Joris Croes, j.m. van Popelare, met Pijrijntie Wigers, van Amsterdam, wed. van Joris de Grave.

1-9-1662 hier ondertrouwt Willem de Vrijere, van Noortwelle, wedr. van Neeltie Jans, schoolmeester tot Cattendijcke, met Blasijntje Jasper ......sch, van der Goes. Hier getrouwt 1-10.

24-9-1662 ondertrouwt David Salomons, j.m. van der Neusen met Maetie Vijlders, j.d. van Assenede, beijde hier woonachtich. Getrouwt.

16-10-1662 ondertrouwt op Zaemslaght Gabriel Adriaenssen, lest wedr. van Maijcke Passchiers, met Pieternelle Colijns, van Cruininge, beijde op Zaemslaght woonachtich, en van hier vertrocken. Att. gegeven. Getrouwt Zaemslaght.

23-12-1662 hier ondertrouwt Jacob Molhoeck, van Iersekendamme, wedr. van Aeltie Cornelis ... ......, met Cathalijne Jans, van Ziericzee, wed. van Evert Sprong, in de Sluijspolder onder Neusen. Getrouwt 9-1-1663.

13-1-1663 Andries Adriaensse, wedr. van Janneken Boone, geboren tot Axel en aldaer woonachtich, met Maetie Pieterssen Smits, j.d. van der Neusen. Getrouwt 4-2.

3-2-1663 hier ondertrouwt Adam Matheusse, j.m. van der Neusen, soldaet onder Commandeur Looper, met Neeltien Pieters, j.d. van Vlissingen geboren, hier woonachtich. Getrouwt 2-2.

10-2-1663 hier ondertrouwt Pieter Claijssen, uyt den Westenrijckpolder, wedr. van Maijken Apers, met Willemijntie Willems, uit den Coudepolder, wed. van Christoffel Christoffelsen. Att. gegeven om te trouwen op den Houck.

7-3-1663 hier ondertrouwt Cornelis van de Broucke, j.m. van Seraeskercke int land van Goes, met Adriaentie Baijaerts, j.d. van Lillo, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 29-4.

24-3-1663 ondertrouwt op den Houck Jan Jansse Boeije, wed. van Maijke Huijbrechs, met Emmetien Heijndrix Hedde, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen op den Houck.

31-3-1663 hier ondertrouwt Andries Jansse Steenheul, ... uit land van ...., wedr. van Leentie Arijs, woonende in Princeland, met Amel Joos Eeckemans, van Bergen op Zoom, lest wed. van Wijt Claissen, hier woonende. Hier getrouwt 27-5-1663.

7-4-1663 hier ondertrouwt Francoijs Wallaert, van Nieuwpoort, wedr. van Susanna Goverts, met Sara Engels, j.d. van Vlissingen, beijde alhier woonachtich. Hier getrouwt 22-4.

7-4-1663 ondertrouwt tot Middelburgh Adriaen Verheijcke, j.m. van Axel, Neusen woonachtich, met Janneken Crijns, j.d. van Middelburgh. Hier getrouwt 6-5.

14-4-1663 hier ondertrouwt Jan van Nieuwenhuse, j.m. van Deerlijc bij Cortrijc, met Jaquemijntie Jans Bischop, van IJperen, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 7-5.

Idem Gillis Colijn, j.m. van Waerde, land van der Goes, met Vijntie Pierssen, j.d. uyt den Loven(polder), beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 6-5.

1-4-1663 hier ondertrouwt Philippus Abelsen, j.m. van Stavenisse, tot Axel woonachtigh, met Passchijntie Seus, j.d. uit Vlooswijckpolder. Att. gegeven om te trouwen Stavenisse.

21-4-1663 hier ondertrouwt Cornelis Teerling, j.m. van der Neusen, met Francoise Wijdemans, j.d. uit de Coudepolder, beijde onder Neusen woonachtich. Getrouwt 14-5.

12-5-1663 hier ondertrouwt Jacob Smit, j.m. van Cruijsschanse, soldaet onder de Commandeur alhier, met Griettien Holar (Hollaer?), j.d. van der Neusen. Getrouwt 27-5.

2-6-1663 hier ondertrouwt Pieter Ports?, j.m. te Nieuwvliet met Catalina Kel, j.d. in de Zuijdtpolder buijten ter Neusen. Hier getrouwt, juli.

30-6-1663 hier ondertrouwt Pieter Bastiaenssen Thorenaers, j.m. van Sr. Heijnskinderen int land van der Goes, met Passchijntie Kuijpers, wed. van Daniel Deij, beijde onder der Neusen woonachtich.

7-1663 ondertrouwt op Moerspuij Jan Ramont, j.m. van Moerbeke, tot Neusen (woonachtich) met Catharina Wenders, j.d. van Philipine, op Moerspuije woonachtich.

21-7-1663 hier ondertrouwt Jacob Looft, van Ansegem in Vlaenderen, wedr. van Janneken Seus, met Maetie de Beste, j.d. van Coudekercke in Calishouck, beijde onder Neusen woonende. Hier getrouwt 12-8.

21-7-1663 ondertrouwt tot Axel Geeraerd de Roo, j.m. van Stavenisse, met Clara Salomons, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Axel.

4-8-1663 hier ondertrouwt Jan Houvens, lest wed. van Catelijntje Cornelis, uit den Ouden Zevenaer, met Susanneken Deijs, j.d. van Neusen, beijde onder Neusen woonachtigh. Hier getrouwd 19-8.

8-9-1663 hier ondertrouwt Pieter van de Brande, j.m. van Moerkercke in Vlaenderen, met Pierijntie Egbaerts, lest wed. van Ary Cornelissen Jabaij, beijde onder Neusen. Getrouwt op den Hoeck 2-10.

29-9-1663 hier ondertrouwt Pieter de Beuf, j.m. van Mauritsfort, woonende ter Neusen, ende Maria de Koster, j.d. van den Sluijspolder in 't lant van der Neusen, ....... ter Neusen. Hier getrouwd 21-10.

6-10-1663 hier ondertrouwt Pieter Janssen, van Liefkenshouck, ... onder d'Hr. Commandeur Looper, wedr. van Janneke Grissens, met Pieternelle Vitu, van der Goes, wed. van Thomas Christoffels. Hier getrouwt 21-10.

13-10-1663 hier ondertrouwt Passchier Stouthamer, j.m. van Assenede, met Passchijntie Heijndricks, j.d. van Liefkenshouck, beijde onder Neusen woonachtich. Getrouwt 8-11.

20-10-1663 hier ondertrouwt Jan de Vlieger, j.m. van der Neusen, met Magdalena van de Broucke, j.d. van Zeraaskercke in 't land van der Goes, beijde hier woonachtich. Getrouwt 13-11.

10-11-1663 hier ondertrouwt Johannes van Beveren, j.m. van der Neusen, met Pieternella Geleijns, j.d. van Breskens, beijde hier woonachtich. Getrouwt.

18-11-1663 ondertrouwt Gillis Christoffel, wedr. van Tanneken de Loijs, Capt. des Armes onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, met Josijntje Violiers, j.d. van Dixmuyde, alhier woonachtich. Getrouwt 12-12.

24-11-1663 hier ondertrouwt Joos van Beneen, van Lantscouter in het lant van Aelst, wedr. van Josijntie Vogelaers, met Jaquemijntie Jacobs Veroone, wed. van Andries Bast, beijde hier woonachtich. Getrouwt ... december.

(dito) Johannes Timmermans, j.m. van Vlissingen, met Maria Wijtings, j.d. van Bassevelde, beijde hier woonachtich. Getrouwt december.

2-2-1664 hier ondertrouwt Willem Bolle, j.m. van den Hoeck, met Adriaentie Deijs, j.d. tot den Coudenpolder, beijde woonagtigh in de O. Zevenaer. Hier getrout 17-2.

6-3-1664 ondertrouwt tot Tholen Doctor Petrus Dassevael, j.m. van der Neusen, met Jacoba Vermuijden, j.d. van der Tholen. Getrouwt tot Tholen 30-4.

5-4-1664 hier ondertrouwt Pieter van de Voorde, j.m. van de Aytryssepolder, met Susanna Lievens, j.d. van Bouchoute, beijde woonagtich int Coeschorre. Att. gegeven tot Axel.

12-4-1664 hier ondertrouwt Geleijn Vaens, j.m. van Vlissingen met Grietie Roels, j.d. uit Westenrijck, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 11-5.

Jacob de Vlieger, j.m. van der (Neusen?), met Lena Baijaerts, j.d. van Axel, beijde hier woonachtich. Hier getrouwt 20-5.

Olivier van Lenseel, j.m. van Berchem bij Oudenaerde, met Janneken Rijcke (Aalbrecht?), j.d. van ......, hier woonachtich. Hier getrouwt 11-5.

27?-4-1664 hier ondertrouwt Jacob Willemssen, wedr. van Jaquemijntie van Anque, van Houck geboren, met Catalijntie Offaerts, j.d. van Vlaerseele in Vlaenderen, hier woonachtigh. Hier getrouwt 4-5.

10-5-1664 alhier ondertrouwt J... de Coster?, van der Neusen en alhier woonachtigh, wedr. van Gelintie Claes, met Barbel Bruij...., wed. van Jan van de Weege, van Bruyssel (Brussel?), alhier woonagtigh. Hier getrouwt 2-6.

Dito sijn bij ons ondertrouwt Cornelis Pieters Janssen, j.m. sijnde geboren op de Cruijsschans ende woonagtigh alhier, li...... onder de compagnie van dHr. de Looper, met Magdaleentie de Brander (?), j.d. van der Neuse, alhier woonende. Hier getrouwt 8-6.

5-1664 Hier getrouwt met attestatie van Philippijne, Passchier de Smit, met Anneken S.ente.

13-6-1664 hier ondertrouwt mr. Abraham Hudenbrouck, j.m. van Aerdenburg, bedienaer der H. Evangelij op Zaemslaght, met Francoise Dassevael, j.d. van Middelburg. Hier getrouwt 15-7.

12-7-1664 hier ondertrouwt Lambrecht Ferdinandus, van Cerveau bij Bergen in Henegauwe, wedr. van Pierijntje Matheus, met Maria Jans, van Baerland, wed. van Servaes Verbrugge, beijde woonende hier. Hier getrouwt 29-7.

12-7-1664 hier ondertrouwt Jan Bast, uyt Willemskercke, wedr. van Janneken Meesters, met Maria Colijn, j.d. van Cruijningen, onder der Neusen woonagtigh. Hier getrouwd 27-7.

12-7-1664 ondertrouwt op den Houck Thomas Wulframs, j.m. van der Neusen, met Cornelia Struijff, j.d. van Middelburgh. Getrouwt op den Houck 24-8.

19-8-1664 ondertrouwt tot IJsendijcke Jasper Verduijst, j.m. van Sluijs in Vlaenderen, hier woonagtigh, met Cornelia Janssen Schagen, j.d. van IJsendijcke, ende aldaer woonagtigh. Att. gegeven om te trouwen tot IJsendijcke.

23-8-1664 ondertrouwt op den Houck Balten Janssen, j.m. van Ellewoutsdijck met Tanneken Coremans, j.d van Assenede, beijde in tland onder Neusen woonende. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck.

19-9-1664 hier ondertrouwt Alexander Heijndrijs, van der Tholen, chirurgijn onder d'Hr Commandeur Looper, wedr. van Levijne, met Lijsbeth Rochus, j.d. van der Neusen. Hier getrouwt 12-10.

Item Pieter van Nuffelen, j.m. van der Neusen, met Janneken de Geyter, j.d. van Maldeghem. Hier getrouwt 12-10.

23-9-1664 hier ondertrouwt Jacob de Cock de jonghe, j.m. Biervliet, met Josijntie Deijs, j.d. uit Sparxpolder, onder der Neusen, beyde woonagtigh. Hier getrouwt 23-9.

25-9-1664 hier ondertrouwt Cornelis Malecontent, j.m. van Cloosterzande, met Tanneken Laenders, j.d. uyt Assenede, beijde onder der Neusen woonagtigh. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 3-10.

4-10-1664 hier ondertrouwt Marinus Pieters Meertens, j.m. van Biervliet, met Janneken Kervings, uyt den Loovenpolder, wed. van David (Smits) Jansen, beijde onder Neusen.

21-10-1664 hier ondertrouwt Stoffel Buijse, wedr. van Sabina Willems, met Neeltien Sijmons, j.d. van der Neusen, beyde hier woonagtigh. Hier getrouwt 9?-11.

27-1-1665 hier ondertrouwt Monsr. Willem Snellen, j.m. van Vlissingen, Vendrich onder d'Hr. Commandeur Looper, met Joffr. Maria de Looper, j.d. van Sluijs. Sijn hier getrouwt 2-2.

28-3-1665 hier ondertrouwt Adriaen van Noo(r)den, van Mendonck, wedr. van Vijntje de Loose, met Catelijntje Loofs, j.d. van Ansegem, beijde hier woonagtigh. Hier getrouwt 19-3.

23-3-1665 ondertrouwt Joos Kellens, van Scheldero, wedr. van Marij Becett, met Janneken Zaemans, j.d. van Gend, onder der Neusen woonachtich. Att. gegeven om te trouwen tot Axel.

21-3-1665 hier ondertrouwt Adriaen Post, j.m. van 's-Hertogenbosch, woonende op Othenen, ende Elisabeth Barbiers, j.d. van de Groede, woonende ter Neusen. Sijn hier getrouwt 6?-4.

4-4-1665 ondertrouwt op den Hoeck Isaack Colijn, j.m. van Cruninghen, ende Lievijntje Clercks, j.d. uyt de Koudepolder. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck.

11-4-1665 ondertrouwt alhier Pieter Willaert, j.m. van Aemstede in 't lant van Zierikzee, met Lysebeth van de Wege, j.d. van der Neusen. Sijn hier getrouwt 3-5.

Adriaen Carpentier, wedr. van Catalijntien van den Broeke, met Antonette Marchiants, j.d. van Leyserh.. int lant van der Goes. Sijn hier getrouwt 17-5.

26-4-1665 ondertrouwt op Zaemslagh Johannes Blanckehoorn, sergeant van de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, wedr. van Maetje Claes, met Janneken Combleth, wed. van de sergeant Jan de Malepas, woonende ter Neusen. Getuignisse gehoord? om te moghen trouwen op Zaamslag de 10 van Bloeimaand.

24-7-1665 ondertrouwt tot Vlissingen Abraham Rochus, van der Neusen, wedr. van Maeijken Cornelis, ende Cornelia Adriaens, j.d. van Domburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen 9-8.

8-8-1665 ondertrouwt tot Neusen Marinis Pynet, van Nevel, jonckman sergeant van de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Debora Diemen, wed. van Hendrik van Sweden, van Vlissingen. Sijn hier getrouwt 23-8.

17-8-1665 ondertrouwt tot Westzouburg de Heer Bartholomeus de Looper, Capiteyn en Commandeur deser stede Neusen, wedr. van Juffr. Francoise van Brienen, met Juffr. Catharina de Brune, wed. van d'Hr. Philips Melckebeecq. Att. om te trouwen tot Westzouburg 27-8.

5-9-1665 ondertrouwt tot Axel Adriaen Wolphert, j.m. uyt den ouden Sevenaer in 't lant van der Neusen, ende Maeyken Adriaens, j.d. van Cattendijcke uyt 't lant van der Goes, woonachtigh int Koeschorre.

7-11-1665 ondertrouwt tot Neusen Jan Voutje, j.m. van de Cruysschants, ende Neeltjen Cornelis Curf, j.d. van Breda. Sijn hier getrouwt 24-11.

26-12-1665 ondertrouwt tot Neusen Bartholomeus Meertens, j.m. van Crabbedijcke, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Barthol. de Looper, ende Grytje Bast, wed. van Dirck (Richard) Nevil, woonachtigh tot Neusen. Sijn hier getrouwt 29-1-1666.

6-2-1666 ondertrouwt tot Neusen Jacob Menichel, wedr. van Janneken Goemans, soldaet onder de compagnie van d'Hr. commandeur Barthol. de Looper ende Jerijntjen Doone, wed. van Jaques van de W..., van Silte, woonachtigh tot Neusen. Sijn hier getrouwt 23-2.

13-3-1666 ondertrouwt op Saemslagh Maerten Cornelissen van Dyckshoorn, j.m. van Maeslandersluys, ende Maetje Telle, j.d. van Borssele, beyde woonende in 't Koeschorre. Sijn hier getrouwt 23-3.

15-3-1666 ondertrouwt tot Neusen (19-3 gri...) Gelleijn Roels, j.m. van der Neusen, ende Juffr. Susanna de Moor, j.d. van Vlissingen. Sijn hier getrouwt 23-3.

6-4-1666 ondertrouwt tot Middelburgh Mr. Enoch Biscop, j.m. van Soutelanck (Zoutelande), dienaer des Goddelijke woorts ter Neusen, ende Juffr. Zophia van den Brande, j.d. van Vlissingen. Sijn getrouwt tot Middelburgh 24-3.

29-3-1666 ondertrouwt tot Neusen Pieter Thornaer, ... van Heijnk(enssand?), soldaet onder de compagnie van Looper, ende Soetje Pieters, j.d. van Valkenisse. Sijn hier getrouwt 11-4.

3-4-1666 ondertrouwt tot Neusen Guiljaem de Keyser, j.m van Gent, ende Petronella Adriaens, j.d. van der Tholen. Sijn hier getrouwt 16-5.

13-4-1666 ondertrouwt tot Neusen Dirck Stoffels van de Velde, j.m. van Leyden ende Jacomijntje Deyts, j.d. van Axel. Sijn hier getrouwt 26-4.

27-3-1666 ondertrouwt tot Middelburgh Heindrick Smit, j.m. van Middelburgh, soldaet onder de compagnie van d'Hr. commandeur Looper, ende Neeltjen Stringers, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 21-4.

16-4-1666 ondertrouwt tot Neusen Meerten van de Weghe, wedr. van Josijntje Isebaert, uyt St. Annapolder, ende Trijntje Jans de Reus, j.d. van Nieuw Vossenaer. Sijn hier getrouwt 9-5.

16-4-1666 ondertrouwt tot Neusen Michiel Schot, wedr. van Elisabeth Braems, uyt Lapacq in den Palts, ende Grijtje Pieters, j.d. van Axel. Sijn hier getrouwt 2-5.

8-5-1666 ondertrouwt tot Neusen Jacob de Maecker, j.m. uyt den ouden Sevenaer in 't lant van der Neusen, ende Maetje Pieters, j.d. van Cruninghen in 't lant van der Goes. Sijn hier getrouwt 23-5.

8-5-1666 ondertrouwt tot Flissinghen (Vlissingen) Jacob Philipsen van Steene, j.m., ende Madaleentje Colijns, j.d. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen 30-5.

15-5-1666 ondertrouwt tot Neusen Fredrick Vermeer, wedr. van Magrita Anselle, van Doay, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Capiteyn Bartholomeus de Looper, ende Josijna van den Raede, wed. van Christiaen Dees, van Waterbergh. Sijn hier getrouwt 30-5.

3-7-1666 ondertrouwt tot Neusen Jan Adriaensen, j.m. uyt 't lant Casant, soldaet onder de compagnie van d'Hr. commandeur Bartholomeus de Looper, ende Maria Jansen, j.d. van 't lant van Aelst. Att. gegeven om te trouwen op Saemslagh 14-8.

28-6-1666 ondertrouwt tot Borssele Dignum Leys, j.m. van der Neusen ende Janneken Dirx, j.d. van Borssele. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 16-8.

10-7-1666 ondertrouwt tot Neusen Thomas Thomassen, j.m. van der Neusen, ende Susanna Lijckens, j.d. van Cruninghen in 't lant van der Goes. Sijn hier getrouwt 25-7.

7-8-1666 ondertrouwt tot Biervliet Lucas Ritzaert, j.m. van Biervliet, ende Vijntgen Aernouts, j.d. van Biervliet. Att. gegeven om te trouwen tot Biervliet 20-9.

14-8-1666 ondertrouwt tot Neusen Gerrit Jansen, j.m. van Lidden, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Major van den Heuvel, van Nimegen, ende Gijsbertjen Hermansen, j.d. van Aernem. Sijn hier getrouwt 19-9.

21-9-1666 ondertrouwt tot Neusen Jan Baecke, j.m. van Moerbeeck ende Lena Cabours, j.d. van der Tholen. Sijn hier getrouwt 10-10.

23-10-1666 ondertrouwt op den Hoeck Gillis Goosen, j.m. uyt Flooswijckspolder, ende Catelijntje Westelincks, j.d. van Bassevelde in Vlaenderen. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 20-11.

30-10-1666 ondertrouwt op den Hoeck Pieter Goosen, wedr. van Catelijntje Rijsel, ende Maetjen Vijve, j.d. van Weerden, beyde woonende in de Koudepolder. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 20-11.

6-11-1666 ondertrouwt tot Neusen Jacobus Cornelis, outschepen deser stede, wedr. van Adriaentje Ingels, ende Debora Diemen, wed. van Maurits Braet, beyde woonachtigh alhier. Sijn hier getrouwt 23-11.

6-11-1666 ondertrouwt tot Neusen Jan de Langhe, wedr. van Leuntje Rontvis, ende Helena Monje, j.d. van Middelburgh. Sijn hier getrouwt 23-11.

28-11-1666 ondertrouwt tot Neusen Jacob Cortenbos, wedr. van Lena Roelants, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Bartholomeus de Looper, ende Janneken Cocks, wed. van Christiaen van Beneen, beyde woonachtigh alhier. Sijn hier getrouwt 14-12.

4-12-1666 ondertrouwt tot Neusen Pieter van Hoorn, j.m. van Middelburgh, ende juffr. Sara Piron, j.d. van der Neusen. Sijn hier getrouwt 12-1-1667.

11-12-1666 ondertrouwt tot Neusen Jillis de Munck, wedr. van Maetje Boermans, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Bartholomeus de Looper, ende Antonette Marsjan, wed. van Adriaen Carpentier. Sijn hier getrouwt 31-12.

11-12-1666 ondertrouwt tot Neusen Pieter van Damme, wedr. van Maria Busjens, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Bartholomeus de Looper, ende Levijne Smullinghs, wed. van Adriaen Covient(?). Att. gegeven om te trouwen op 't Sas 29-12.

31-12-1666 ondertrouwt alhier Joos van Langerack [Langehaar], wed. van Josijntje de Cock, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, ende Prijntjen Abrahams, j.d. van der Neusen. Sijn hier getrouwt 16-1-1667.

31-12-1666 ondertrouwt alhier Jillis van Goenhuysen, wedr. van Levijne Mutis, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, ende Josijne Pieters, wed. van Joos Himpins. Sijn alhier getrouwt 16-1-1667.

31-12-1666 ondertrouwt alhier Carel Dane, j.m. van Sulte gelegen in Vlaanderen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, ende Martijntje de Meuyt, wed. van Dirck Schudduyt. Sijn hier getrouwt 16-1-1667.

29-1-1667 ondertrouwt alhier Monsr. Leenaert Soute, j.m van Middelburgh, Vaendrager van de compagnie van d'Hr. Capiteyn Jonas Herris, ende Juffr. Johanna Loopers, j.d. van St. Marc?. Sijn hier getrouwt 8-3.

2-2-1667 ondertrouwt alhier Lieven de Somer, van Saffelaer in Vlaanderen, ende Catelijntje Brant, van ter Neusen. Alhier getrouwt 22-2.

12-2-1667 ondertrouwt alhier Jacob Gineber, j.m. van Damme in Vlaanderen, ende Susanneken Aernoutsen, j.d. uyt het lant van der Neusen. Sijn hier getrouwt 27-3.

12-2-1667 ondertrouwt alhier Laureys Meersman, wedr. van Adriaentje de Roy, van Ba.....en, ende Lysebet Govers, wed. van Anthony Neuiens. Sijn alhier getrouwt 6-3.

19-2-1667 ondertrouwt alhier Francois Knudde, j.m. van Nazareth, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Francina Olislagers, j.d. van Moerspuy. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 20-3.

20-2-1667 ondertrouwt op den Hoeck Cornelis Verstelle, wed. van Maeyken Jans, ende Maria de Beer, j.d. uyt St. Annapolder. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 13-3.

26-2-1667 ondertrouwt alhier Willem Neve, j.m. van Ser Paulspolder in Hulsterambacht, ende Elisabeth Cramers, wed. van Abraham Steenmaer. Sijn hier getrouwt 13-3.

5-3-1667 ondertrouwt op den Hoeck Cornelis Jorissen Verboven, wed. van Adriaentje de Munck, met Maeycken Jans, wed. van Lambrecht Ferdinandi. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 20-3.

26-3-1667 ondertrouwt tot Axel Jacob van der Muelen, j.m. van Axel, ende Catelijntje Nieuwlants, j.d. van Stoppeldijcke. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 20-4.

16-4-1667 ondertrouwt tot Neusen Nicolaes Osier, j.m. van Sluys in Vlaanderen, ende Janneken Natholfs, wed. van Anthony Thomas. Sijn hier getrouwt 8-5.

7-5-1667 ondertrouwt op den Hoeck Jan Vendeloo, j.m. van Assenee, soldaet onder d'Hr. Commandeur Looper, met Martijntje Grisons, j.d. uyt Willemskerckepolder, beyde woonende aldaer. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 28-5.

9-7-1667 ondertrouwt tot Middelburgh Quirijn Francke, j.m. van der Goes ende Maria Boers, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 8-8.

8-8-1667 ondertrouwt alhier Pieter de Meersman, j.m. van ....zeel, ende Catrina Wenders, wed. van Jan Ramo(nt). Sijn hier getrouwt 28-8.

27-8-1667 ondertrouwt tot Zaemslagh Laurens Sazelsen, j.m. van Riddervoorde, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper ende Catelijntje Jacobs, wed. van Jan de Bock, woonende in Saemslagh. Att. gegeven om te trouwen op Saemslagh 24-9.

21-9-1667 ondertrouwt tot Soutelande Dames Pietersen (=de Witte), j.m. van de Plate, ende Pieternella Stevens du Pré, j.d. van Soutelande. Sijn getrouwt op Soutelande 16-10.

8-10-1667 ondertrouwt alhier Francois van Kerckvoort, wed. van Maetje Waeijwels, ende Maria de Buf, j.d. van Mauritsfort. Sijn getrouwt op den Hoeck 30-10.

5-11-1667 ondertrouwt alhier Jacob de Roo, j.m. van Brugge, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Maetjen Lambrechts, wed. van Stoffel Pietersen. Sijn hier getrouwt 22-11.

19-11-1667 ondertrouwt alhier Christoffel Bouzery, j.m. van Hoftijlingen in Henegauwen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Josijntje Violiers, wed. van Jillis Christoffels. Sijn hier getrouwt 4-12.

7-1-1668 ondertrouwt tot Axel Boudewijn de Coster, wedr., soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Adriaentje Boone, wed. van Paulus Joossen. Sijn hier getrouwt 24-1.

4-2-1668 ondertrouwt alhier Abraham Bijnet, j.m. van der Groede gelegen in 't lant van Casant, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Willemijntje Lowijsen, wed. van Paulus van de Putte. Att. gegeven om te trouwen op Groede 29-2.

18-2-1668 ondertrouwt op Saemslagh Cornelis Kelcks, j.m. uyt het lant van der Neusen, ende Helena Leendertsen Blauwkamer, j.d. uyt het lant van der Neusen. Sijn getrouwt op Saemslagh 7-3.

17-3-1668 ondertrouwt alhier Jan Marsjan, j.m. van Philipine, ende Janneken Kervinghs, wed. van Marinus (Pieters) Meertens. Sijn getrouwt alhier 2-4.

24-3-1668 ondertrouwt alhier Jacob Antheunissen, j.m. van Aelst Opbraeckelen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Colonel Commandeur Schot, ende Maria Aernouts, j.d. van den Hoeck. Att. gegeven om te trouwen op Philipine april 1668.

8-4-1668 ondertrouwt alhier Jan Vincke, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Berbel Meijns, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Sijn getrouwt alhier 6-5.

14-4-1668 ondertrouwt op Saemslagh Cornelis Cornelissen van Dijxoorden, j.m. van Maeslantsluys, ende Elisabeth Boerman, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Sijn getrouwt alhier 6-5.

25-4-1668 ondertrouwt alhier Jan van Vossenhol, van Wetteren in 't lant van Waes, ende Susanneken Beerens, van der Neusen. Sijn getrouwt alhier 13-5.

13-4-1668 ondertrouwt alhier Pieter D'eij, wedr. van Josijntje Bouws, met Cornelia Lijckens, j.d. van der Neusen. Sijn getrouwt alhier 13-5.

5-5-1668 ondertrouwt alhier Joris Lambrecht, j.m. van Neerlinder gelegen in Brabant, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Maria Schudduyt, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 3-6.

16-6-1668 ondertrouwt alhier Philips Abel, wedr. van Paschijntjen Seuys, ende Maetje Lambrechts, wed. van Jacob de Roo. Sijn getrouwt alhier 8-7.

7-7-1668 ondertrouwt alhier Joris van Meese, j.m. van der Neusen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper ende Antonette Marsjan, wed. van Jillis de Munck. Sijn hier getrouwt 5-8.

7-7-1668 ondertrouwt alhier Cornelis Comblet, j.m. van der Neusen, ende Susanneke Voorzee, j.d. van der Goes. Sijn hier getrouwt 29-7.

14-7-1668 ondertrouwt op den Hoeck Bartel Vercamme, j.m. van St. Marc, soldaet onder d'Hr. Commandeur Looper, ende Cornelia Adriaenssen, van der Neusen, beyde woonende aldaer. Sijn alhier getrouwt 12-8.

24-7-1668 ondertrouwt alhier Jan de Raedt, j.m. van Bommel, ende Janneken Horlewijn, wed. van Jan Hoelants. Sijn alhier getrouwt 19-8.

28-7-1668 ondertrouwt alhier Meerten Verhelst, j.m. van Axel, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Leonora de Pauw, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 19-8.

11-8-1668 ondertrouwt alhier Beernardt van Moer, j.m. van Himbeeck bij Antwerpen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Elisabeth Andries, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 20-8.

15-9-1668 ondertrouwt alhier Jan Bolle, wedr. van Neeltjen Alders, ende Sara Denijs, j.d. van der Neusen. Sijn hier getrouwt 2-10.

29-9-1668 ondertrouwt tot Middelburgh Jan Voorzee, wedr., van der Goes ende Adriaentje Stoffels, van Oostcappel, wed. van Isaac Adriaensen. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 21-10.

6-10-1668 ondertrouwt alhier Jan Horlewijn, j.m. van der Neusen, ende Elysabeth Meulewaters, j.d. van Axel. Sijn alhier getrouwt 21-10.

13-10-1668 ondertrouwt alhier Stoffel Buyse, wedr. van Neeltje Simons, ende Maria Claeys, j.d. van Nieucoop. Sijn alhier getrouwt 4-11.

13-10-1668 ondertrouwt alhier Andries Muyte, j.m. van Lengeleede onder Cortrijck, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Tanneken Duycks, j.d. uyt de polder van Naemen. Sijn alhier getrouwt 4-11.

13-10-1668 ondertrouwt tot Axel Michiel Leemans, wedr. van Adriaentje Boeckaert, ende Susanna Salomons, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 30-10.

20-10-1668 ondertrouwt alhier Pieter Stoffels de jonge, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Francijntje de Smit, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 11-11.

18-11-1668 ondertrouwt alhier Pieter Steenmaer, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Tanneken Meertens, j.d. van Mauritsfort. Sijn alhier getrouwt 2-12.

4-1-1669 ondertrouwt alhier Carel Dane, wedr. van Martijntje Muyters, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Marij Lavaes, wed. van Jan Meertens. Sijn alhier getrouwt 22-1.

16-2-1669 ondertrouwt alhier Pieter Seruse, j.m. van Hulst, ende Maria Verschoor, j.d. van den Hoeck. Sijn alhier getrouwt 10-3.

2-3-1669 ondertrouwt alhier Pieter Vincke, j.m. van Liefkenshoeck, ende Maria Colijn, wed. van Jan Bast. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 17-3.

13-4-1669 ondertrouwt alhier Marinus Smit, j.m. uyt 't lant van der Neusen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Berbel Wedumans, j.d. van Biervliet. Sijn alhier getrouwt 5-5.

13-4-1669 ondertrouwt alhier Cornelis van Berghen, j.m. van Bergen Winnocks, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Janneken Nevels, j.d. van Bergen op Zoom. Sijn alhier getrouwt 12-5.

27-4-1669 ondertrouwt alhier Geeraert van Beveren, j.m. van der Neusen, ende Cornelia de Klerck, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 12-5.

5-5-1669 ondertrouwt alhier Jacob de Geneppe, j.m. van der Neusen, ende Maria Bal, j.d. uyt de polder van Oosterweel gelegen omtrent Antwerpen. Sijn alhier getrouwt 26-5.

5-5-1669 ondertrouwt alhier Henderick Schellingh, j.m. uyt de Coudepolder, ende Catelijntje de Cock, j.d. van Saemslagh. Sijn alhier getrouwd 26-5.

15-6-1669 ondertrouwt tot Middelburgh Pieter de Blomme, j.m. van Zottegem, ende Catelijntje Porrenaers, j.d. van Middelburgh Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 10-7.

31-8-1669 ondertrouwt alhier Stoffel Christoffelsen, j.m., ende Lydia Putzon, j.d., beyde van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 22-9.

31-8-1669 ondertrouwt alhier Lowijs de Clerck, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Janneken Klijncket, j.d. van Hoemen in Vlaanderen. Sijn alhier getrouwt 22-9.

12-10-1669 ondertrouwt alhier Thomas Wulframs, wedr. van Cornelia Struyf, ende Cornelia Janssen Italiaen j.d. geboren Stoppeldijcke. Att. gegeven om te trouwen op Saemslagh 9-11.

9-11-1669 ondertrouwt alhier Willem Janssen de Cock, wedr. van Janneken van Averbeecke, ende Susanna Lievens, wed. van Pieter van de Voorde. Sijn alhier getrouwt 10-12.

16-11-1669 ondertrouwt alhier Willem Bolle, j.m. van den Hoeck, ende Maria Lijckens, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 26-11.

28-12-1669 ondertrout Claes Melssen, wedr. van Martijntgen Vermarts, van Deijnse in Vlaanderen, ende Janneken Saemans, wed. van Joos Kellens, van Gendt. Att. gegeven om te moghen trouwen op Saemslagh 21-1-1670.

11-1-1670 ondertrouwt alhier Cornelis Gabrielsen, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Susanna Doremus, j.d. van Bresjens, Att. gegeven om te moghen trouwen op Saemslagh 28-1-1640.

22-2-1670 ondertrouwt alhier Jacob Andries, j.m. van der Neusen, ende Janneke Lievens, wed. van Crijn Arentse. Sijn getrouwt op den Hoeck 13-4.

1-3-1670 ondertrouwt alhier Joos van Damme, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Anneken Meertens, wed. van Isaac Codeyn. Alhier getrouwt 23-3.

8-3-1670 ondertrouwt alhier Carel Croppe, wedr. van Maetje Ellaerts, ende Maetje Vijlders, wed. van David Salomons. Sijn hier getrouwt 30-3.

22-3-1670 ondertrouwt alhier Cornelis Waghe, j.m. van den Hoeck, ende Marij Bartels, j.d. van Ovesande in 't lant van der Goes. Sijn hier getrouwt meije 1670.

12-4-1670 ondertrouwt alhier Pieter Willaerts, wedr. van Elysabeth van de Weghe, ende Janneken van Arenthals, laest wed. van Jacob Arentsen. Sijn hier getrouwt 27-4.

19-4-1670 ondertrouwt alhier Jan van de Velde, j.m. uyt 't lant van der Neusen, ende Tenijntje Cornelis (Kel), j.d. van Domburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 6-5.

17-4-1670 ondertrouwt tot Vlissingen Johannes Figure , j.m. van der Neusen, ende Elysabeth Penne, j.d. van Vlissingen. Att. gegeven om te trouwen tot Vlissingen 9-5.

3-5-1670 ondertrouwt alhier Jan van den Broecke, wedr. van Maetje van Toets, ende Maetje van Nuffelen, wed. van Jan Sock. Sijn alhier getrouwt 26-5.

10-5-1670 ondertrouwt alhier Pieter Rogiers, j.m. van Exaerden gelegen in 't lant van Waes, ende Maria Jacobs, j.d. van 't Princelant. Sijn alhier getrouwt 28-5.

23-5-1670 ondertrouwt alhier Heyndrick Heyndericks, j.m. van O..... gelegen in 't lant van Gulick, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Prijntje Coppens, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 29-6.

5-6-1670 ondertrouwt alhier Monsr. Francois van Horick, wedr. van Juffr. Janette van Aecken, ende Juffr. Dina Roels, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 8-7.

15-6-1670 ondertrouwt tot Moerspuy Claes Cornelissen Dircksen, wedr. van Sara Tervile, geboren tot Westdorpe, ende Janneken Verbrugge, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen op Moerspuy 10-7.

10-7-1670 ondertrouwt alhier Anthony Reuyers, j.m. uyt de Outstryche polder gelegen bij kleyn Gent, ende Elysabeth de Klerck, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 10-8.

30-8-1670 ondertrouwt alhier Jan de Vlieger, wedr. van Berbel, ende Tanneken Loefs, wed. van Aernout (Jansen). Sijn hier getrouwt 14-9.

Dito ondertrouwt Cornelis Meertensen van Dijckshoorn, wedr. van Neeltje Leenderts (Telle), ende Cornelia Cornelis (Roose), j.d. van Schreinskinderen. ('s Heer Hendrikskinderen). Sijn alhier getrouwt 21-9.

4-9-1670 ondertrouwt tot Middelburgh Geleyn Vaens, wedr. van Vlissingen, ende Jacoba Meertens, van der Vere, wed. van Daniel van Wijckersloot. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 29-9.

26-9-1670 ondertrouwt tot Axel Cornelis Boone, wedr. van Magdaleentje Walrave, ende Janneken de Hap, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 19-10.

8-11-1670 ondertrouwt alhier Andries Boes, wedr. van Josijntje Vos, ende Adriaentje Bolle, wed. van Jacob de Ley(ne).

Dito ondertrouwt Jacob van Nuffelen, j.m. van der Neusen, ende Susanneken Leunis, j.d. van Cassandria. Sijn bij ons getrouwt 29-11.

20-1-1671 ondertrouwt alhier Adriaen Machielsen, wedr. van Susanne Meertens, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Janneken Geleyns, wed. van Waernij Combou. Alhier getrouwt 2-2.

17-1-1671 ondertrouwt alhier Machiel Cornelissen van der Heyden, j.m. van Halsteren, ende Janneken Bans, wed. van Jan Isaert. Alhier getrouwt februari 1671.

24-1-1671 ondertrouwt alhier Bartel Gerritsen, j.m. van Hulst, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Elysabeth Berbiers, wed. van Adriaen Post. Alhier getrouwt februari 1671.

24-1-1671 ondertrouwt alhier Jan van Campenhout, j.m. van Willebroe(ck), soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Neeltje van Yssen, wed. van Christiaen Christiaensen Olbeck. Alhier getrouwt februari 1671.

31-1-1671 ondertrouwt alhier Cornelis van Dijcke, wed. van Catrina van Mater, met Maetje Jans, wed. van Cornelis Jorissen Verboven. Sijn alhier getrouwt 17-2.

2-1671 ondertrouwt alhier Andries Antheunissen, j.m. van W..... gelegen omtrent Mechelen, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, ende Berbel van de Wiele, j.d. van Hulst. Den 16e deser de bruydegom onder de geboden sittende overleden. (25-3-1671).

27-2-1671 ondertrouwt tot Biervliet Dignus Doluyn, j.m. van Biervliet, met Vijntje Gijssels, uyt het lant van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Biervliet 16-3.

21-3-1671 ondertrouwt alhier Pieter Kervinck, wedr. van Neeltje Pauwels, met Martijntje de Leyne, j.d. geboren in de polder 't groote Zoute genaemt omtrent der Neusen. Sijn alhier getrouwt 12-4.

27-3-1671 ondertrouwt alhier Meerten Verhelst, wedr. van Leonora de Pauw, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Tenijntje Keymeulen, j.d. geboren omtrent der Neusen. Sijn alhier getrouwt 3-5.

11-4-1671 ondertrouwt alhier Machiel Dey, j.m. uyt de Goesepolder in 't lant van der Neusen, met Clasijntje de Roo, j.d. van Drijwegen in 't lant van der Goes. Sijn alhier getrouwt 3-5.

11-4-1671 ondertrouwt op den Hoeck Thomas Gerritsen, j.m. van Philipine, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Commerijntje Arents, wed. van Jacob Staats.

2-5-1671 ondertrouwt alhier Cornelis Hubrechtsen Hals, j.m. van Stavenisse, met Catelijntje Boone, wed. van Jacob Cock. Sijn alhier getrouwt 18-5.

9-5-1671 ondertrouwt Pieter de Geneppe, j.m. van der Neusen, met Pieternella van den Broecke, j.d. van Seraaskercke in 't land van der Goes. Alhier getrouwt mei 1671.

25-5-1671 ondertrouwt tot Axel Melchior Dey, wedr. van Tanneken Beerelaer, met Neeltje Bolle, j.d. van den Hoeck. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 2-6.

26-5-1671 ondertrouwt alhier Jan Coppens, j.m. van der Neusen, met Janneken van Ee(de), j.d. van Breskens. Alhier getrouwt 31-6.

10-6-1671 ondertrouwt tot Wissenkercke Cornelis Aernoutsen Velsneere, j.m. van den Hoeck, met Willemijntje Antheunis, van Breda, wed. van Johan Quintinisse. Att. gegeven om te trouwen op Willemskercke 28-6.

4-7-1671 ondertrouwt tot Middelburgh d'Hr. Joos Figure, wedr. van Prijntje Moorthamers, met Cornelia Matthijs van Wingen, van Axel, wed. van Cornelis Dirxen van der Wegen. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 25-7.

28-7-1671 ondertrouwt op Lillo Adriaen Jorissen Snijder, j.m., met Maria Cornelis, j.d. Beyde van Lillo. Att. om te trouwen tot Lillo 14-8.

8-8-1671 ondertrouwt alhier Pieter Fidder, j.m. van Philipine met Adriaentje Schellincks, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Alhier getrouwt augustus 1671.

5-9-1671 ondertrouwt alhier Geeraert Impe, j.m. van Axel, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Pieternella Meertens, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt september 1671.

9-1671 ondertrout Jan Heindricks, wedr. van Grijtje, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Susanna Schudduyts, j.d. van Axel. Sijn alhier getrouwt 20-9.

12-9-1671 ondertrouwt alhier Matthijs Hesen, wedr. van Dina Gerrit(sen), soldaet onder de compagnie van d'Hr. Looper, met Willemijntje Lubberts, j.d. van Renc(um) in Gelderlant. Sijn alhier getrouwt 2-10.

26-9-1671 ondertrouwt alhier Bartel Meertens, wedr. van Maayke Bast, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur Looper, met Susanneken Pieters, j.d. van Midde(lburg). Att. gegeven om te trouwen op St. Laurey(n)s 22-10.

20-10-1671 ondertrouwt alhier Francois Wallaert, wedr. van Sara Ingels, met Cornelia Sanders van den Bergh, j.d. van St. Marck. Sijn alhier getrouwt 10-11.

21-10-1671 ondertrouwt tot Middelburgh Jan Goons, wedr. van Borsselen, sergeant onder de compagnie van d'Hr. Commandeur, met Susanna Buyse, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 25-11.

7-11-1671 ondertrouwt alhier Pieter Stoffels de jonge, wedr. van Francijntje Smits (de Smit), met Marij de Doelder, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 2-12.

5-1-1672 ondertrouwt alhier Monsr. Johannes Rontvis, j.m. van Middelburgh, met Juffr. Johanna de Wasier, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 25-1.

9-1-1672 ondertrouwt alhier Jonckheer Jacob van Oldenburgh, Vaandrig van de compagnie van d'Hr. Capit: Oldenburgh, met Juffr. Angenita de Looper, j.d. van St. Marc. Alhier getrouwt 2-2.

Dito ondertrouwt Pieter Colijn, j.m. van der Neusen, met Antonetta Schockers, wed. van Daniel Isebaert. Sijn alhier getrouwt 2-2.

23-1-1672 ondertrouwt alhier Dirck Pietersen de Wit, j.m. van Ooltjesplaete, met Debora de Barbier, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 11-2.

6-2-1672 ondertrouwt alhier Pieter Seruse, wedr. van Mary Verschoor, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, met Berbel van de Wiele, van Hulst. Sijn alhier getrouwt 1-2.

26-3-1672 ondertrouwt alhier Mr. Abrahamus Hudenbroeck, wedr. van Juffr. Francoise Dassevael, bedienaer des Goddelicken woorts op Zaemslagh, met Juffr. Johanna van Rasenburgh, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 14-4.

18-3-1672 ondertrouwt alhier Dirck van de Velde, wedr. van Jacomijntje Deys, met Maria Cornelis Brederoede, j.d. van Westcappel. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 4-4.

16-4-1672 ondertrouwt alhier Guiljaem Bartijn, j.m. van Roonhuyse, met Mary Leunis, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 8-5.

Jan Evertsen Spronck, wedr. van (Passchijntie) Brant, met Jacomijntje de Ges, j.d. van Waghtebeke? Sijn alhier getrout 12-6.

18-6-1672 ondertrouwt alhier Pieter Claessen Eeckeman, j.m. van Axel, met Anna van de Vondel, j.d. geboren in de Koudepolder. Getrout den Hoeck.

9-7-1672 ondertrouwt alhier Jan Bolle, wedr. van Sara Denijs, met Cornelia Adriaens, wed. van Abraham Rochus. Sijn alhier getrouwt 16-7.

10-10-1672 ondertrouwt alhier Adriaen Holfert (Olfaert), j.m. uyt 't lant van der Neusen, met Tenijntje Cornelissen Kel, wed. van Jan van de Velde. Sijn alhier getrouwt 28-10.

15-10-1672 ondertrouwt alhier Jillis Colijn, wedr. van Vijntje Piersen, met Maetje Loefs, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 6-11.

3-12-1672 ondertrouwt alhier Cornelis van den Broecke, wedr. van Adriaentje Bajaerts, met Elysabeth Jagers, laest wed. van Pieter Thuynschraver. Sijn alhier getrouwt 18-12.

30-12-1672 ondertrouwt alhier Francois de Poorter, j.m. van Capelle in 't lant van der Goes, met Willemijntje Gijsels, wed. van Jan van der Eede. Sijn alhier getrouwt 17-1-1673.

31-12-1672 ondertrouwt alhier Pieter Vrelant, j.m. van Baerlant in 't lant van der Goes, met Janneken Fuetinck, j.d. van St. Laureis in Vlaanderen. Sijn alhier getrouwt 19-1-1673.

22-1-1673 ondertrouwt alhier Joos Verhaghe, wedr. van Marij Goorg... , met Maetjen Vlaminghs, laest wed. van Cornelis Smallegange. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 6-2.

28-1-1673 ondertrouwt alhier Jan de Vlieger de jonge, wedr. van Magdaleentje van den Broecke, met Trijntje Boerave, j.d. van der Vere. Alhier getrouwt 21-2.

8-4-1673 ondertrouwt alhier Job Arentsen Jabaey, wedr. van Catalijntje Willems, met Lijntje Jaspers, j.d. van Strien. Sijn alhier getrouwt 30-4.

15-4-1673 ondertrouwt alhier Thomas de Poorter, j.m. van Capelle in 't lant van der Goes, met Elysabeth Leemans, j.d. van Oostersele in 't lant van Aelst. Alhier getrouwt 22-5.

3-5-1673 ondertrouwt alhier Joos Horlewijn, j.m. van der Neusen, met Jacomijntje Bals, j.d. van Wilmstadt. Alhier getrouwt 22-5.

6-5-1673 ondertrouwt alhier Dirck Curf, j.m. van Bergen op Zoom, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandeur de Looper, met Janneken van Dijcke, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 22-5.

13-5-1673 ondertrouwt alhier Jillis de Craecker, wedr. van Maetje Heindricks, met Maetje Cornelis Kelck, j.d. van Domburgh. Sijn alhier getrouwt 19-9.

20-5-1673 ondertrouwt alhier Jacob Cortenbos, wedr. van Janneken Cocks, soldaet onder de compagnie van d'Hr. Commandr. Looper, met Maetje Leys, wed. van Daniel Deij. Sijn alhier getrouwt 4-6.

Dito ondertrouwt Frans Duyck, j.m. van de polder van Namen, met Gijsbertje van de Graeve, j.d. van Rotterdam. Att. gegeven om te trouwen 12-6.

8-7-1673 ondertrouwt alhier Laureys van Gentbrugghe, j.m. van Desselgem in Vlaanderen, met Marij Jacobs, j.d. van Baerlant in 't lant van der Goes. Alhier getrouwt 8-8.

7-10-1673 ondertrouwt alhier Bastiaen Bolle, wedr. van Elysabeth Egberts, met Cornelia Verhaghe, j.d. van Zaemslagh. Alhier getrouwt 29-10.

2-12-1673 ondertrouwt alhier David Pluck, j.m. van Bergen, met Janneken Comblet, laest wed. van Jan Blanckenhoorn. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 29-12.

Dito ondertrouwt alhier Jan Marsjan, wedr. van Janneken Kervinghs, met Magdelena Pennij (Pinnaij?), laest wed. van Jan Holbeecke. Alhier getrouwt 17-12.

29-12-1673 ondertrout alhier Adriaen Vincke, j.m. uyt 't lant van der Neusen, met Susanneken Deys, wed. van Jan Hoevens. Alhier getrouwt 9-1-1674.

17-1-1674 ondertrouwt tot Dordrecht Wouter van Hooghstraeten, wedr., en Lijntje Cornelis, j.d. van Dordrecht. Att. gegeven om te trouwen tot Dordrecht 5-2.

10-3-1674 ondertrouwt alhier Johannes Wedumans, j.m. van Saemslagh met Baertje Lubberts, j.d. van Renchu (Renkum) in Gelderlant. Alhier getrouwt 10-4.

21-4-1674 ondertrouwt alhier Jan de Maecker, j.m. uyt 't lant van der Neusen, met Geertje Hermans, wed. van Boudewijn de Smit. Hier getrouwt 14-5.

12-5-1674 ondertrouwt op Saemslagh Antheunis Willemsen, j.m. van Zaemslagh, met Blasijntje Adriaenssen Seys, j.d. van St. Maartensdijck. Att. om te trouwen op Zaemslagh 2-6.

29-5-1674 ondertrouwt alhier Mattheus de Geyter, wedr. van Maetje van de Weghe, met Adriaentje Vincke, wed. van Jan van Lare. Alhier getrouwt 17-6.

25-5-1674 ondertrouwt tot Axel Pieter van Straeten, j.m. van Duynkercke, met Janneken Jacobs de Reus, j.d. woonende op Speuye. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 19-6.

2-6-1674 ondertrouwt op den Hoeck Jan de Doelder, j.m. van der Neusen, met Josijntje Danckaerts, j.d. uyt Westenrijck. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 25-6.

23-6-1674 ondertrouwt alhier Pieter Horlewijn, j.m. met Anna Bolle, j.d., beyde van der Neusen. Getrouwt alhier 22-7.

9-7-1674 ondertrouwt alhier d'Hr. Jaques Dallens, wedr. van Juffr. Maria Cau, met Juffr. Jacoba Vermuyden, wed. van d'Hr. Pieter Dassevael. Att. gegeven om te trouwen 4-8.

4-8-1674 ondertrouwt alhier Adriaen Gijsel, j.m. van der Neusen, soldaet onder d'Hr. Capiteyn Elias Beeckman, met Janneken Voortrap, j.d. van Saemslagh. Getrouwt tot Dixmuyden.

15-9-1674 ondertrouwt alhier Jan Cornelissen Kelck, wedr. van A(bigael) Jans de Loy, met Elysabeth Cramers, laest wed. van Willem Neve. Getrouwt alhier 7-10.

13-10-1674 ondertrouwt tot Philippine Fredrick Daem, j.m. van Antwerpen, sergeant onder d'Hr. Colonel en Commandeur alhier, met Francijntje van Kerckvoorde, j.d. van den Hoeck. Att. gegeven om te trouwen tot Philippine 11-11.

3-11-1674 ondertrouwt alhier Geleyn de Bock, wedr. van Janneken Sens, met Marij Boone, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 27-11.

10-11-1674 ondertrouwt alhier Meerten van de Weghe, wedr. van Grijselle Heindricks, met Josijntje Violiers, laest wed. van Christoffel Bouzerij. Alhier getrouwt 25-11.

8-12-1674 ondertrouwt alhier Cornelis Stoffels, j.m. uyt 't lant van der Neusen, met Francijntje Klinckets, j.d. van Women in Vlaanderen. Sijn hier getrouwt 26-12.

13-2-1675 ondertrouwt alhier Pieter de Doelder, j.m. van der Neusen, met Catlijntje Adriaensen, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 9-3.

9-3-1675 ondertrouwt alhier Pieter Dileman, j.m. van den Hoeck, met Josijntje Jacobs, j.d. van Saemslagh. Sijn door mij getrouwt op den Hoeck 24-3.

23-3-1675 ondertrouwt alhier Franck Willemsen, j.m. van Doornspijck gelegen in Gelderlant, Ruyter van de compagnie van d'Hr. Ritmeester de Hubert, met Tanneken Andries, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 7-4.

6-4-1675 ondertrouwt tot Middelburgh Pieter van Goethem, j.m. van der Neusen, met Elysabet van Eens, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 2-6.

20-4-1675 ondertrouwt alhier Jacob van Mercke, j.m. van Moerbeeck, met Janneken Ginebers, wed. van Adriaen Gieunens. Sijn alhier getrouwt 12-5.

1-6-1675 ondertrouwt alhier Joris Lambrechtsen, j.m. van Slinge in Vlaanderen, met Maetje Claeis Eeckeman, wed. van Ariaen de Vogelaer. Alhier getrouwt 14-7.

15-6-1675 ondertrouwt alhier Herman Sanders, j.m. van Arnhem, met Elisabeth Bals, j.d. van Strien. Door mij getrouwt op den Hoeck 21-7.

2-8-1675 ondertrouwt alhier Geeraert Blaes, wedr. van Tanneken Stercks, met Elysabeth Wulffrans, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 20-8.

3-8-1675 ondertrouwt alhier Jan Pietersen Luyck, wedr. van Grytje Pieters de Platte, met Maetje Marinus Oostdijck, wed. van Jan van Heemschot. Alhier getrouwt 18-8.

31-8-1675 ondertrouwt alhier Jacob Walrave, wedr. van Riesje Lambrechts Lammers, met Neeltje Davids, j.d. uyt den Middelburghsen polder. Alhier getrouwt 22-9.

5-9-1675 ondertrouwt tot Dordrecht Aernout Roels, j.m. van der Neusen, met Aletta van Mennich, j.d. van Dordrecht. Att. gegeven om te trouwen tot Dordrecht 23-9.

12-10-1675 ondertrouwt alhier Evert Spronck, uyt den ouden Sevenaer, met Neeltje van Oosten, j.d. IJersekendamme.

3-11-1675 ondertrouwt tot Middelburgh Cornelis van Ens, j.m. van Middelburgh, met Ester Russe, j.d. mede van Middelburgh. Sijn getrouwt tot Middelburgh 20-11.

6-11-1675 ondertrouwt alhier Jacobus Pasman, j.m. van der Neusen, met Maria de Koster, wed. van Pieter du Boeuf. Alhier getrouwd 17-12.

11-1675 ondertrouwt alhier Pieter Maes, j.m. van Steeckelen (Stekene) in 't lant van Waes, met Elysabet Andries, wed. van Barent van Moer. Alhier getrouwt 5-1-1676.

7-12-1675 ondertrouwt alhier Jan Horlewijn, wedr. van Elysabeth Meulewater, met Lydia Bolle, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 26-12.

18-1-1676 ondertrouwt alhier Dirck Jansen, van Versel, wedr. van Janneken Cornelis Prince, soldaat onder de compagnie van d'Hr. Capiteyn Anthony Colve, met Berbel van de Wiele, wed. van Pieter Seruse. Alhier getrouwt 2-2.

12-1-1676 ondertrouwt alhier Dirck van de Velde, wedr. van Marij Cornelissen Breederoede, met Aegje Michielsen Herduyn, wed. van Paschier Pierssen. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 3-2.

15-2-1676 ondertrouwt op den Hoeck Jan Vossenhol, wedr. van Susanna Beerents, met Josijntje Huyssens, uyt den Loovenpolder. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 3-3.

22-2-1676 ondertrouwt alhier Jan Schellinck, j.m. uyt de Coudepolder 't lant van der Neusen, met Neeltje Dircs, j.d.uyt den Nieuwen Sevenaer in 't lant van der Neusen. Alhier getrouwt 22-3.

22-2-1676 ondertrouwt alhier Reynier Pietersen Goosen, j.m. van Stoppeldijcke, met Francijntje Schellinck, j.d. uyt Koeschorre in 't lant van Axel. Alhier getrouwt 22-3.

29-2-1676 ondertrouwt alhier Jacob Ysen, j.m. van Axel, soldaat onder de compagnie van d'Hr. Capiteyn Vrijberghe, met Pieternelle Colijn, wed. van Gabriel Adriaenssen. Alhier getrouwt 22-3.

6-4-1676 ondertrouwt alhier Quirijn Amelinck, j.m. van de polder van Oosterweel, met Josijntje Deys, j.d. uyt de Goesepolder onder 't ambacht van der Neusen. Alhier getrouwt 3-5.

5-4-1676 ondertrouwt alhier Jacob van Lieven, j.m. van Breda, lantpassaet onder de compagnie van d'Hr. Capit. Sael, met Anna Widumans, j.d. van Moerspuij. Alhier getrouwt 6-12-1676.

11-4-1676 ondertrouwt alhier Jacob Joosen, wedr. van Maety Jaspers, met Jacomijntje Sanders, j.d. van Dryweghen in 't lant van Goes. Alhier getrouwt 10-5.

9-5-1676 ondertrouwt op den Hoeck Pieter Christiaensen, wedr. van Maetje Schaarlee (Serle), met Jerijntjen Verhaghen, j.d. van Saemslagh. Att. gegeven om te moghen trouwen op den Hoeck 30-5.

12-6-1676 ondertrouwt tot Axel Jan Herbouts, wedr. van Elisabeth Bake, met Anna Zas, wed. van Jacob Bequij.

2-7-1676 Mr. Enoch Biscop, wedr. van Juffr. Sophia van den Brande, met juffr. Quirina Jacoba Decker, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 28-7.

28-8-1676 ondertrouwt tot Axel Ingel de Beer, j.m. van de Zuydtpolder, met Janneken Wadde, j.d. uyt Koeschorre. Getrouwt tot Axel 23-9.

7-11-1676 ondertrouwt alhier Jan Leys, j.m. van Saemslagh, soldaat onder de compagnie van d'Hr. Capit. Elias Beeckman, met Catlijntje Bertijn, j.d. van Santvliet in Vlaanderen Brabant. Getrouwt alhier 21-2-1677.

Ondertrouwt alhier 22-11-1676 Adriaen Haemelinck, wedr. van Anneken Heindricks, sergeant onder de compagnie van d'Hr. Capt. Maximiliaen van Steenhuyse, met Adriaentje Keymeulen, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen 11-12.

28-1-1677 ondertrouwt alhier Dominee Cornelis Bruynvis, j.m. van Ziericzee, met Juffr. Abigael de Ridder, j.d. van der Neusen. Getrouwt op Saemslagh 17-2.

30-1-1677 ondertrouwt alhier Christiaen Jansen de Grijs, wedr. van Grietje Antheunis, met Elisabeth Abrahams, j.d. van Vlissingen. (Hele inschrijving is doorgestreept).

27-3-1677 ondertrouwt alhier Jacobus Veroone, wedr. van Pieternelletje Gillis, met Catlijntje Denijs, j.d. van Arnemuyden. Getrouwt alhier 25-4.

10-4-1677 ondertrouwt alhier Johannes van Bruyssel, j.m. van Exaerden in 't lant van Waes, met Pieternella Abrahams, j.d. van ter Tholen. Ondertrouwt alhier 2-5.

29-4-1677 ondertrouwt tot Middelburgh Francois van Beveren, j.m. van der Neusen, met Catharina Driege, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 9-5.

1-5-1677 ondertrouwt alhier Jan d'Hottel, wedr. van Susanna de Bie, met Tanneken Stoffels, j.d. uyt 't land van der Neusen. Getrouwt alhier 23-5.

Dito ondertrouwt Nicolaes Bastaert, j.m. van Venloon, met Elisabeth Socks, j.d. van der Neusen. Getrouwt alhier 23-5.

Dito ondertrouwt alhier Jacob de Vlieger, wedr. van Lena Bayaert, met Sara Witboom, j.d. van Vlissingen. Alhier getrouwt 30-5.

Dito ondertrouwt Cornelis Meerssen van Dijckshoorn, wedr. van Elisabeth Boermans, met Cornelia Verhaghe, wed. van Bastiaen Bolle. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 29-5.

3-6-1677 ondertrouwt alhier Nicolaes Dolein, wedr. van Catelijntgen Nuyts, met Janneken van Harenthals, laest wed. van Pieter Willaert. Hier getrouwd 27-6.

12-6-1677 ondertrouwt alhier Pieter Verwulgen, wedr. van Ameltje van Hoecke, met Jacomijntje Willaerts, j.d. van Steeckene in 't lant van Waes. Alhier getrouwt 27-6.

20-6-1677 ondertrouwt alhier Pieter Maes, wedr. van Elisabeth Andriessen, met Tanneke Duycks, wed. van Andries Muyte. Getrouwt alhier 11-7.

10-7-1677 ondertrouwt alhier Jillis Daleman, j.m. van Moerbeecke, met Vijntje Bliecks, j.d. uyt de Beoosten blie besuyden onder 't ambacht van Axel. Getrouwt door mij op den Hoeck 5-9.

28-8-1677 ondertrouwt alhier Joos Neis, j.m. van Bouchoute, met Josijntje Bans, j.d. van Axel. Getrouwt alhier 26-9.

11-9-1677 ondertrouwt alhier Noe Donse, wedr. van Adriaentje Wijckhuyse, met Tanneken Oftens, wed. van Bastiaen d'Hulst. Getrouwt alhier 17-10.

17-9-1677 ondertrouwt alhier d'Hr. Stephen van Waltha, wedr. van Geertruyt Lettingh, secretaris tot Ooltjensplaat, met Juffr. Maria Vosburgh, j.d. van der Neusen. Getrouwt alhier 26-10.

9-10-1677 ondertrouwt alhier Jillis Neis, j.m. van Moerbeecke, met Adriaentje Marinis, j.d. van Poortvliet. Getrouwt alhier 31-10.

Dito ondertrouwt Joris Horlewijn, j.m., met Susanna Jacobi, j.d., beyde van der Neusen. Getrouwt alhier 31-10.

27-11-1677 ondertrouwt tot Axel Hendrick de Rooster, j.m. van Mechelen, met Prijntje Goossen, j.d. van den Hoeck. Getrouwt alhier 14-12.

4-12-1677 ondertrouwt alhier Paulus de Beer, j.m. uyt 't lant van ter Neusen, met Anna Wouters (van de Ree), j.d. van Prinselant. Getrouwt alhier 28-12.

22-1-1678 ondertrouwt alhier Andries de Doelder, j.m., Neusen, met Martijntje Verborg, j.d., N... Getrouwt alhier 13-2.

26-2-1678 ondertrouwt alhier Jillis de Leur, wedr. van Josijntje de Keyser, met Catlijne van de Velde, j.d. van St. Andries. Getrouwt alhier 27-3.

26-3-1678 ondertrouwt tot Axel Cornelis Claeuwert, j.m., met Zusanna Pieters, j.d., beyde van Moerbeke. Getrouwt alhier 10-4.

8-4-1678 ondertrouwt alhier Pieter Machielsen, j.m. uyt de Sluispolder Neusen ambacht, met Janneken Buysson, j.d. van Vlissingen. Att. gegeven om te moghen trouwen op den Hoeck 2-5.

Dito ondertrouwt Machiel Smit Davids, j.m. van Saemslagh, met Elisabeth Maeckers, j.d. uyt den Ouden Sevenaer Neusen ambacht. Getrouwt alhier 1-5.

Dito ondertrouwt Jillis (Gillis) Goosen, wedr. van Catlijntje Westelincks, met Elisabeth Verdijn, wed. van Lieven Lippens. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 7-5.

9-4-1678 ondertrouwt alhier Jacobus Cornely, wedr. van (Debora) Diemen, met Maetje Bals, wedr. van Jacob de Geneppe. Getrouwt alhier 1-5.

26-4-1678 ondertrouwt tot Dordrecht d'Hr. Levinus Wijtinck, wedr., griffier der stede ende ambachten van ter Neusen met Juffr. Helena Glyrius, j.d. van Dordrecht. Att. gegeven om te trouwen tot Dordrecht 15-5.

23-4-1678 ondertrouwt tot Middelburgh Andries Buyse, j.m. van der Neusen, met Elisabeth Robber, j.d. van Middelburgh. Alhier getrouwt 22-5.

30-4-1678 ondertrouwt alhier Jan van de Vondel, j.m. van den Hoeck, met Cornelia van den Broecke, j.d. van Philippine. Alhier getrouwt 29-5.

17-6-1678 ondertrouwt alhier Jan Volckers, laest wedr. van Anna van der Plancke, met Juffr. Magrieta Coorens, laest wed. van Sr. Cornelis de Vrient. Att. gegeven om te trouwen op Borssele 26-6.

23-7-1678 ondertrouwt Cornelis van den Broecke, wedr. van Marij Colijns, corporaal onder de compagnie van d'Hr. Colonel Schotte, met Esther van Melder, j.d. van St. Meertensdijck. Alhier getrouwt 14-8.

Dito ondertrouwt Cornelis van den Broecke, j.m., met Antonijntje Bolle, j.d., beyde van ter Neusen. Alhier getrouwt 14-8.

8-10-1678 ondertrouwt alhier Philip Abels, laest wedr. van Maetje Lambrechts, met Neeltje Leys, wed. van Adriaen Noutsen. Alhier getrouwt 6-11.

5-11-1678 ondertrouwt alhier Cornelis Boone, laest wedr. van Janneken d'Dap, met Elysabeth van Ens, wed. van Pieter van Goethem. Alhier getrouwt 20-11.

12-11-1678 ondertrouwt alhier Servaes Verbrugghe, j.m. van Hulst, met Sara Pluck, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 12-12.

11-2-1679 ondertrouwt alhier Anthony Ysebaert, wedr. van Catlijntje Lijckens, met Maetje Putzon, wed. van Abraham Coduyn. Alhier getrouwt 5-3.

15-4-1679 ondertrouwt alhier Elias de Munck, wedr. van Jacomijntje Tanghe, met Geertruyt Meynders, wed. van Jacob Plancke. Alhier getrouwt 30-4.

18-4-1679 ondertrouwt tot Oostcappel Jacob van Doorn, j.m., met Neeltje Casse, j.d. van Domburgh. Att. gegeven om te moghen trouwen 4-5.

6-5-1679 ondertrouwt Hendrick Fransen Oostdijck, wedr. van Cornelia Dircksen, met Neeltje Cornelis, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te moghen trouwen op den Hoeck 22-5.

Dito ondertrouwt Cornelis Marinissen, j.m. van Oost Duyvelant, soldaat onder de compagnie van d'Hr. Capiteyn David Happaert, met Janneken de Vos, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Philippine 26-5.

1679 Isaack Colijn, wedr. van Levientje de Clerck, met Volckertie Jans (van der Perre), j.d., beijde woonende onder der Neusen.

5-8-1679 Abraham Dey, j.m. uijt de Goessepolder, met Berbel de Clerck, wed. van Cornelis de Baas?, woonaghtigh binnen Neusen. Alhier getrouwt 27-8.

19-8-1679 ondertrouwt tot Neusen Jan van de Velde, j.m. uijt de Goesse polder, met Janneken van Hee, wed. van Jan Coppens, woonende onder der Neusen.

6-10-1679 ondertrouwt tot Neusen Jan Vincke, wedr. van Berbel Meijn, met Marij de Maacker, j.d. beijde uijt het lant van der Neusen. Alhier getrouwt 11-11.

2-9-1679 ondertrouwt op Zaemslagh Jacob de Maecker, wedr. van Maike Pieters, met Maria de Leyne, wed. van Pieter Machielsen. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 24-9.

2-11-1679 ondertrouwt tot Dordrecht d'Hr. Adriaen Decker, rentmeester ende Schepen deser Stede, j.m van der Neusen, met Juffr. Cornelia van der Werf, j.d. van Dordrecht. Att. gegeven om te trouwen tot Dordrecht 28-11.

16-11-1679 ondertrouwt op Oudelande Symon van Dixhoorn, j.m. van Zaemslagh, met Petronella Logier Leynsen, j.d. van Oudelande. Att. gegeven om te trouwen op Oudelande 4-12.

9-12-1679 ondertrouwt alhier Marinus Tierens, j.m. van Oten, met Pieternelleken Diemens, j.d. van Vlissingen. Alhier getrouwd 26-12.

10-2-1680 ondertrouwt alhier Egbert Wolfert, j.m. uyt den Ouden Sevenaer Neusen ambacht, met Neeltje van Oosten, wed. van Evert Spronck. Sijn alhier getrouwt 3-3.

16-3-1680 ondertrouwt alhier Pieter Jansen, j.m. van Scheldewijndeken in Vlaanderen, met Berbel van de Wiele, laest wed. van Dirck Jansen. Sijn alhier getrouwt 28-4.

13-4-1680 ondertrouwt alhier Dirck Hoelands, j.m. van der Neusen, met Catlijntje Cornelis, j.d. van Biervliet. Sijn alhier getrouwt 12-5.

27-4-1680 ondertrouwt alhier Christiaen Holbeck, j.m. van der Neusen, met Elisabeth de Klerck, j.d. van Saemslagh. Sijn alhier getrouwt 12-5.

4-5-1680 ondertrouwt alhier Jan van Nee, wedr. van Sara Verwee(le), met Neeltje Burghgrave, j.d. van Saemslagh. Att. gegeven om te trouwen op Saemslagh 25-5.

1-6-1680 ondertrouwt tot Axel Johannes de Kock, j.m. van Vlake, met Maetje van de Capelle, wed. van Frans Hermans. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 23-6.

8-6-1680 ondertrouwt Jan Croonenburgh, wedr. van Tonijntje Dey, met Magdaleentje Colijns, wed. van Jacob van de Steene. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 6-7.

8-6-1680 ondertrouwt tot Axel Bartholomeus de Gerechtigheyt, wedr. van Janneken Cornelis, met Maria Cherle, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 1-7.

22-6-1680 ondertrouwt alhier Cornelis de Jonghe, j.m. met Cornelia Roels, j.d., beyde van Zaemslagh. Sijn alhier getrouwt 17-7.

13-7-1680 ondertrouwt alhier Willem Cornelissen van Wieringen, j.m. van Nieucoop, met Elisabeth Noutsen, j.d. van der Neusen. Sijn alhier getrouwt 21-8.

14-9-1680 ondertrouwt alhier Jan Dielman, j.m. van den Hoeck, met Cornelia Rose, wed. van Cornelis Meersen van Dijckshoorn. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 29-9.

14-9-1680 ondertrouwt op den Hoeck Cornelis Bruggeman, wedr. van Prientje Muis, met Cornelia Verpaal, j.d. uyt den polder van Canisvliet. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 9-10.

19-9-1680 ondertrouwt alhier D'Hr. Schepen Cornelis Roels, wedr. van Juffr. Sara Wulfframs, met Juffr. Quirina Vosburgh, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 25-10.

26-10-1680 ondertrouwt alhier Pieter Lippens, wedr. van Josijntje de Croock, met Janneken de Kock, j.d. van Balingem in 't lant van Aelst. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 13-11.

30-11-1680 ondertrouwt alhier Cornelis Melsen, jongman van der Neusen, met Janneken Dauw, jongedoghter van der Neusen. Getrouwt alhier 17-2-1681.

7-12-1680 ondertrouwt alhier Jacob de Cock, wedr. van Josijntje Deys, met Vijntje Nevels, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 25-12.

8-2-1681 ondertrouwt alhier Pieter Vrelant, j.m. uyt Suyt...., met Martijntje Stael, j.d. van der Neusen. Getrouwt 2-3.

29-3-1681 ondertrouwt alhier Dirck Meertensen Teerman, j.m. van der Neusen, met Cornelia Machielsen, wed. van Bartel Vercamme. Getrouwt alhier 20-4.

12-4-1681 ondertrouwt alhier Pieter Wadde, j.m. van Brouwershaven, met Catlijntje van der Eedt, j.d. uyt 't lant van der Neusen. Alhier getrouwt 4-5.

12-4-1681 ondertrouwt tot Axel Cornelis Theunissen van Dijck, j.m. van Leerdam, met Elisabeth Cornelis, j.d. uyt Koeschorre.

10-5-1681 ondertrouwt alhier Jan van Geem, j.m. van Moerseke? in Vlaanderen, met Janneken Pietersen de Zeeuw, j.d. van den Hoeck.

17-5-1681 ondertrouwt alhier Jacob Slock, j.m. van Stoppeldijck, met Neeltje Cornelis, wed. van Heindrick Fransen Oostdijck. Getrouwt alhier 8-6.

30-5-1681 ondertrouwt tot Philippine Johannes van Ens, j.m. van Middelburgh, met Catharina Pieters, j.d. van Philippine. Att. gegeven om te trouwen op Philippine 20-6.

7-6-1681 ondertrouwt alhier Pieter Dey, j.m. uyt het lant van der Neusen, met Berbel Jacobsen de Klerck, wed. van Anthony Oppenneer. Getrouwt alhier 22-6.

28-6-1681 ondertrouwt alhier Jan de Broecker, j.m. van Valckenisse, met Prijntje van Ee, j.d. van Saemslagh.

25-10-1681 ondertrouwt alhier Pieter Vrelant, wedr. van Janneken Feutinghs, met Catlijntje Bertijn, wed. van Jan Leys. Getrouwt alhier 16-11.

7-11-1681 ondertrouwt alhier Jan de Jonghe, j.m. van Middelburgh, met Aeltje Timmermansen, j.d. van der Neusen. Getrouwt alhier 7-12.

15-11-1681 ondertrouwt alhier Ary Huysert de jonghe, j.m. van Saarloos in 't lant van Overmaes, met Susanna Verhaghe, j.d. van Saemslagh. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 5-12.

27-12-1681 ondertrouwt alhier Levinis van Laaren, j.m. van den Hoeck, met Susanneken Deys, laest wed. van Adriaen Vincke. Getrouwt 5-1-1682.

24-1-1682 ondertrouwt alhier Jan Hermanssen, j.m. van Saemslagh, met Leuntje Adriaens, j.d. van Wolphersdijck. Getrouwt 15-2.

14-2-1682 ondertrouwt alhier Johannes de Geyter, j.m. van Oudelande in 't lant van der Goes, met Abigael van Hooghstraeten, j.d. van der Neusen. Getrouwt 1-3.

Dito ondertrouwt Jacob Lippens, j.m. van Oten, met Jacomijntje de Geyter, j.d. van Oudelande in 't lant van der Goes. Getrout maart 1682.

7-2-1682 ondertrouwt alhier Jacobus Cornelis, wedr. van Maetje Bals, met Maria Davids, wed. van Anthony van Uffelen, beyde woonende tot Lilloo. Att. gegeven om te trouwen tot Lilloo 8-3.

28-2-1682 ondertrouwt alhier Jan Bol, j.m. van der Neusen, met Joanna Plancke, j.d. van 't Sas van Gent. Den Bruydegom onder de geboden sittende overleden op 12-3.

31-3-1682 ondertrouwt alhier Guiljaem Gryson, wedr. van Jacomijntje Suffereins, met Jacomijntje Dees, wed. van Jan Eversen. Alhier getrouwt 5-4.

11-4-1682 ondertrouwt tot Axel Jacob Vendeloo, j.m. van Ysendijcke met Janneken Bels? Ysels, j.d. uyt Koeschorre. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 26-4.

april 1682 ondertrouwt tot Middelburgh Jan de Mol, wedr. van Burrem in Kleyn Brabant, met Janneken de Geyter, van Maldegem, wed. van Pieter van Nuffelen. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 4-5.

2-5-1682 ondertrouwt alhier Jan de Raedt, wedr. van Janneken Horlewijns, met Lydia Jansen Smit, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 18-5.

3-5-1682 ondertrouwt alhier Adriaen Smalleganghe, j.m. van Baarland, met Sara Denijs, j.d. van Arnemuiden. Att. gegeven om te trouwen A(rnemuiden). 12-7.

20-6-1682 ondertrouwt alhier Jan Bel, wedr. van Marij Boeye, met Lowijseken Walcams, wed. van Joos de Geyter. Alhier getrouwt 5-7.

27-6-1682 Jacob van Nuffelen, wedr. van Susanneken Leunis, met Janneken Donse, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen 12-7.

dito ondertrouwt Daniel de Maecker, j.m. uyt 't lant van der Neusen, met Janneken Dey, j.d. van Axel. Alhier getrouwt 19-7-1682.

11-7-1682 ondertrouwt tot Axel Mels Dey, wedr. van Neeltje Bolle, met Elisabeth Barrizens] Barrizeus, wed. van Fransois Boone. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 26-6.

11-8-1682 ondertrouwt tot Middelburgh Carel Ritzaert, j.m. van Biervliet, met Margarita van Tienen, j.d. van Middelburgh. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 30-8.

22-8-1682 ondertrouwt alhier Pieter Maes, wedr. van Tanneken Duycks, met Susanna Schudduyt, wed. van Jan Heindricks. Alhier getrouwt 6-9.

29-8-1682 ondertrouwt alhier Jacob Veroone, j.m. van der Neusen, met Janneken van de Walle, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 16-9.

19-9-1682 ondertrouwt alhier Isaac Romeyn, j.m. uyt 't lant van Axel, met Susanna Verhaghe, wed. van Arij Huyssert de Jonghe.

17-10-1682 ondertrouwt tot Axel Cornelis Clauwert, wedr. van Susanna Pietersen, van Moerbeecke, met Margrietje Ceulbroecks, j.d. van Asperen. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 8-11.

24-10-1682 ondertrouwt alhier Gillis Bugghenhout, wedr. van Maetje Schavaelje, met Marij Jacobsen, wed. van Pieter Rogiers. Alhier getrouwt 8-11.

7-11-1682 ondertrouwt alhier Jan Claeisen, j.m. uyt der Loovenpolder der Neusen ambacht, met Josijntje Couweliers, j.d. van Lillo. Alhier getrouwt 23-11.

21-11-1682 ondertrouwt op den Hoeck Jan Roose, j.m. van Biervliet, met Stoffelijntje van Laaren, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 13-12.

5-12-1682 ondertrouwt alhier Pieter Donse, j.m. van der Neusen met Janneken de Rijcke, van Hulst. Alhier getrouwt 26-12.

5-12-1682 ondertrouwt alhier Pieter Wadde, wedr. van Catlijntje van der Eedt, met Neeltje Cornelis, laest wed. van Jacob Slock. Alhier getrouwt 26-12.

12-12-1682 ondertrouwt alhier Levinus Dey, j.m. van Axel, met Neeltje de Beer, j.d. uyt de Suytpolder Neusen ambacht. Alhier getrouwt 6-1-1685.

19-12-1682 ondertrouwt alhier Pieter de Rijcke, j.m. van Hulst, met Francijntje Klincket, wed. van Cornelis Stoffels. Alhier getrouwt 6-1-1683.

6-2-1683 ondertrouwt alhier Adriaen van Praet, wedr. van Catlijntje Jans, met Janneken de Vos, j.d. van Axel. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 5-3.

20-2-1683 ondertrouwt alhier Jan van Nieuwenhuyse, wedr. van Levina Bisschop, met Pieternella Reuyers, uyt Austrichepolder bij 't Sas van Gent. Att. gegeven om te trouwen 27-3, sijn getrout tot Axel maart.

20-2-1683 ondertrout tot Axel Joos Bell(e), met Maetje Munters. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 13-3.

27-3-1683 ondertrouwt alhier Floris Jaspers, j.m. uyt de Nieuwen Zevenaer onder 't ambacht van der Neusen, met Janneken Ysebaert, j.d. uyt de Zuydtpolder onder 't ambacht van der Neusen. Alhier getrout 19-4.

17-4-1683 ondertrout alhier Jan Keymeulen, j.m. uyt de Kerckepolder der Neusen ambacht, met Sara Buyse, j.d. van der Neusen. Alhier getrout 9-5-.

15-5-1683 ondertrouwt op den Hoeck Marinus van Nieuwenhuysen, j.m. van Chalcke, met Elisabeth Geleins, j.d. uyt het Koeschorre. Att. om te trouwen op den Hoeck.

22-5-1683 ondertrout op Zaemslagh Cornelis Versluys, j.m. van Oudelande, met Passchina van Laeren, j.d. van Zaemslagh. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh.

19-6-1683 ondertrouwt alhier Meerten Coppens, j.m. uyt de Zuytdtpolder, met Martijntje de Vos, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 4-7.

26-6-1683 ondertrouwt tot Axel Pieter Haeck, wedr. van Tanneken de Minder, met Neeltje Bolle, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 11-7.

1683 ondertrouwt alhier Jan Lippens, j.m. van Waghtebeeck, met Sara van Beveren, j.d. van der Neusen. Alhier getrout 9-1-1684.

22-12-1683 ondertrouwt op Oudelande Pieter van Nieuwenhuyse, j.m. van ..., met Janneken Logiers, j.d. van Oud-Vlissingen. Att. gegeven om te trouwen op Oudelande 6-3-1684.

31-12-1683 ondertrouwt alhier Ingel de Beer, wedr. van Janneken van Roon, met Catrina van Nieuwenhuyse, j.d. van Axel. Alhier getrouwt 23-1-1684.

29-1-1684 ondertrouwt alhier Fransois Moes, j.m. van Cruyspolder, met Neeltje (van) Oosten, laest wed. van Egbert Wolferts. Alhier getrouwt 20-2.

Februari 1684 ondertrouwt op Schoondijcke Jacob de Cock, wedr. van Vijntje Nevels, met Janneken de Jagher, wed. van Christiaen Cant. Att. gegeven om te trouwen op Schoondijcke 27-2.

Maart 1684 ondertrouwt tot Axel Cornelis Telle, wedr. van Susanna Jansen, met Janneken Dielemans, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 2-4.

Maart 1684 ondertrouwt tot Middelburgh Daniel van de Weghe, wedr. van Elisabeth Thuynschaver, met Janneken de Bel, j.d. van Berghen. Att. gegeven om te trouwen ... 4-4.

8-4-1684 ondertrouwt alhier Pieter Wolfert, j.m. uyt Zevenaerpolder, Neusen ambacht, met Maria Heymens, j.d. van Maestricht. Alhier getrouwt 30-4.

April 1684 ondertrouwt alhier Jan van Kerkvoort, j.m. uyt de Coudepolder, met Janneken Vogels, j.d. van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen 7-5.

29-4-1684 ondertrouwt alhier Jacob van Nieuwenhuysen, j.m. van Biervliet, met Adriaentje Deys, j.d. uyt Vlodewijcspolder Neusen ambacht. Hier getrouwt 14-5.

6-5-1684 ondertrout alhier Pieter Impe, j.m. van der Neusen, met Janneken Loofs, j.d. uyt Vlodewijckspolder Neusen ambacht. Hier getrouwt 14-6.

13-5-1684 ondertrouwt alhier Joos Horlewijn, wedr. van Jacomijntje Bals, met Jacomijntje Thomas, beyde van der Neusen. Hier getrouwt .. mei.

27-5-1684 ondertrouwt alhier Pieter Klinckespoor, wedr. van Maetje Pauwels, met Martijntje Meertens, laest wed. van Cornelis Goosen. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh.

3-6-1684 ondertrouwt alhier Jacobus Tippels, j.m. van 't Sas van Gent, met Maetje de Vos, j.d. van Dordrecht. Alhier getrouwt 8-6.

22-7-1684 ondertrouwt alhier Jan Verhelst, j.m. van Axel, met Janneken Dey, wed. van Daniel de Maecker. Hier getrout 6-8.

1684 ondertrouwt alhier .... Monsr. Jacobus Willemsen fil..., van Middelburg, met Juffr. Aletta van Mennigh, wed. van d'Hr. Aernout Roels. Alhier getrout 31-10.

27-9-1684 ondertrouwt alhier Monsr. Pieter van Beaumont, wedr. van Joanna van der Schilde, met Andriesijna Bals, j.d. van der Neusen. Getrouwt op Heinsdijck 22-10.

2-10-1684 ondertrout alhier Aernout Bol, j.m. van der Neusen, met Magdaleentje Italiaan, j.d. van Zaemslagh. Alhier getrouwt 26-10.

28-1-1685 ondertrouwt alhier Jacob Yssen, wedr. van Pieternella Colijn, met Janneken Zaelbroecks de Grou..., wed. van Anthony Ramont. Alhier getrouwt 18-2.

17-3-1685 ondertrout alhier Adriaen Italiaen, j.m. van Zaemslagh, met Neeltje Bol, j.d. van ter Neusen. Alhier getrout 12-4.

30-3-1685 ondertrouwt alhier Leunis van Boven, wedr. van Neeltje Lievens, met Martijntje Meertens, laest wed. van Pieter Klinckespoor. Alhier getrouwt 15-4.

21-4-1685 ondertrout alhier Cornelis van Kerckvoort, j.m. van den Hoeck, met Janneken de Maecker, j.d. uyt den Ouden Zevenaer Neusen ambacht. Alhier getrouwt 13-5.

5-5-1685 ondertrouwt alhier Jacobus de Mey, j.m. van Cloostersande, soldaat onder de compagnie van Capitein Knoppert, met Jacomijntje Veroone, j.d. van der Neusen. Getrouwt 27-5.

11-5-1685 ondertrouwt alhier Severeyn Croppenbergh, j.m. van Axel, met Levina Aenhalt, j.d. Getrouwd Axel 3-6.

3-6-1685 ondertrouwt alhier Jan Voorzee de jonge, j.m. van der Neusen, met Janneken van Oosten, j.d. van Wemeldinge. Getrouwd 17-6.

14-7-1685 ondertrouwt alhier Jacob Clouwer, laest wedr. van Marij de Beste, met Catlijntje Loofs, wed. van Adriaen van Hoorn. Hier getrouwt 29-7.

14-7-1685 ondertrouwt alhier Joris de Smit, wedr. van Marij Paulussen?, van Lier, met Catrina Italiaan, j.d. van Zaamslagh. Getrouwd 7-8.

8-9-1685 ondertrouwt op den Hoeck Jacob de Maacker, wedr. van Marij de Leyne, met Catlijntje Everts, wed. van Joos Tollenaar. Getrouwt op den Hoeck september 1685.

13-10-1685 ondertrouwt alhier Jan van Doesselaer, j.m. van Axel, met Martijntje de Vos, wed. van Meerten Coppens. Getrouwt october 1685.

12-1685 ondertrouwt alhier Fransois de Doelder, j.m. van der Neusen, met Cornelia Sanders van den Berge, wed. van Fransois Wallaert. Alhier getrouwd 4-12-1685.

16-2-1686 ondertrouwt alhier Jeroen van der Linde, j.m. van Steennockerzeel in Brabant, met Sara Arents, j.d. van Soutenspuije onder 't ambacht van Axel. Att. om te trouwen tot Axel 5-3.

26-3-1686 ondertrouwt op Zaamslagh Passchier Stouthamer, wedr. van Passchijntje Heijndricks, met Catelijntje Lippens, j.d. van Philippine. Att. om te trouwen op Zaamslagh 13-4.

5-4-1686 ondertrouwt alhier Abraham Jaspers, j.m. uyt den Ouden Zevenaer, met Jacomijntje de Reus, j.d. uyt den Ouden Zevenaer. Alhier getrouwt 5-5.

13-4-1686 ondertrouwt alhier Geert Hermans, j.m. van Zevenhuijsen? (Zaamslag?), met Sara Jaspers, j.d. uyt den Nieuwen Zevenaer, Neusenambacht. Alhier getrouwt 5-5.

4-5-1686 ondertrouwt alhier Jacob de Klerck, j.m. van Middelburg, met Josijntje van Lare, j.d. van Zaamslagh. Att. om te trouwen tot Zaamslagh afgegeven 24-5.

10-5-1686 ondertrouwt alhier Jan Wallaert, j.m., met Catrina Boone, j.d. Beyde van der Neusen. Alhier getrouwt 2-6-1686.

19-5-1686 ondertrouwt alhier Huijbrecht Coreman, j.m. uyt de Austrichepolder bij 't Sas van Gent, met Janneken Bouw, j.d. van der Neusen. Att. om te trouwen op den Hoeck 16-6.

8-6-1686 ondertrouwt alhier Jan Staes, j.m. soldaat onder de compagnie van d'Hr. Capt. Jacob van der Heyden, met Sara de Vlieger, j.d. Beyde van der Neusen. Getrouwt op den Hoeck 6-1686.

Dito ondertrouwt Pieter van (N)aerden, j.m. van Saffelare, met Pieternella Weerdevoor, j.d. uyt de polder van Canisvliet. Getrouwt op den Hoeck 13-6.

11-8-1686 ondertrouwt alhier Marinus Hooghcamer, wedr. van Adriaentje van de Casteele, met Maria Aernoutsen, wed. van Jacob Antheunis. Getrouwt alhier 4-8.

28-9-1686 ondertrouwt alhier Jan de Loore, j.m. van Velsijck in Vlaanderen, met Maria Meulemans, j.d. van Oten in Zaamslagh. Getrouwt alhier 20-10.

19-10-1686 ondertrouwt alhier Pieter Jansen Smit, j.m. van der Neusen, met Maria Fosters, j.d. van Tiel. Getrouwt alhier 3-11.

21-12-1686 ondertrouwt alhier Machiel de Codijn, j.m., met Elisabeth Jansen Smit, j.d. Beyde van der Neusen. Alhier getrouwt 7-1-1687.

21-2-1687 ondertrouwt alhier Elias Schipper, j.m. van Weerden, met Anna Wulfframs, j.d. van ter Neusen. Alhier getrouwt 19-3.

1-3-1687 ondertrouwt alhier Leunis van Boven, laest wedr. van Martijntje Meertens, met Berbel Jacobsen de Klerck, laest wed. van Pieter Dey. Alhier getrouwt 16-3.

16-8-1687 ondertrouwt alhier Pieter Impe, wedr. van Janneke Loofs, met Janneken van Averbeecke, j.d. uyt de Zuytpolder, Neusen ambacht. Alhier getrouwt 31-8.

23-8-1687 ondertrouwt alhier Pieter de Keyser, j.m. van den Hoeck, met Anna Jansen Smit, j.d. van ter Neusen. Alhier getrouwt 7-9.

9-9-1687 ondertrouwt tot Middelburg Jan Jansen Smit, van der Neusen, met Joanna Volckerts, van Axel. Att. om te trouwen tot Middelburg 29-9.

20-12-1687 Geeraert van Beveren, wedr. van Cornelia de Klerck, met Elisabeth Dircksen, j.d. van den Hoeck. Att. gegeven om te trouwen tot Middelburgh 1-1-1688. Getrouwd tot Middelburgh 6-1-1688.

Dito ondertrouwt Jan Croonenburgh, laest wedr. van Magdaleentje Colijns, met Elisabeth Cramers, laest wed. van Jan Cornelissen Kelck. Sijn bij ons getrouwt 11-1-1688.

26-12-1687 Jacob de Codijn, j.m. van der Neusen, met Clasijntje de Roo, wed. van Machiel Dey. Sijn alhier getrouwt 11-1-1688.

28-12-1687 ondertrouwt tot Axel Lieven Haeck, wedr. van Susanneken Leunis, met Janneken Steenaert, j.d. van der Neusen. Att. om te trouwen tot Axel 12-1-1688.

10-1-1688 ondertrouwt alhier Huybrecht Willems, wedr. van Cornelia Klercks, met Marij Smits, j.d. uyt den Nieuwen Zevenaer, Neusenambacht. Alhier getrouwt 1-2-1688.

17-1-1688 ondertrouwt alhier Pieter Colijn, wedr. van Anthonette Schockers, met Marij de Cock, j.d. uyt de Zuytpolder, Neusenambacht. Alhier getrouwt 1-2.

31-1-1688 ondertrouwt alhier Joris Adriaensen Decker, wedr. van Janneken Craeckers, met Janneken Klinckets, wed. van Lowijs de Klerck. Att. om te trouwen op den Hoeck 16-2.

21-2-1688 ondertrouwt op den Hoeck Cornelis Teerlings, wedr. van Francoise Wedemans, met Prijntje van Kerkvoort, j.d. wonende onder het district van den Hoeck.

5-3-1688 ondertrouwt tot Goes Fransois de Doelder, wedr. van Neeltie Sanders van den Berge, met Vrouwlina van der Vissche, j.d. van Brouwershaven. Att. tot Axel 22-3-1688.

13-3-1688 ondertrouwt alhier Jan van der Wege, j.m. uyt den Noortpolder, Neusenambacht, met Maatje Jabaeis, j.d. uyt den Ouden Zevenaer, Neusenambacht. Alhier getrouwt meert 1688.

9-4-1688 ondertrouwt alhier Jan Verberckmoes, wedr. van Willemina Goosen, met Martintie Verborg, wed. van Andries de Doelder. Att. om te trouwen op den Hoeck 25-4. Dito op den Hoeck getrouwt.

2-5-1688 ondertrouwt alhier Pieter van Tatenhoven, wedr. van Judick Meyn, met Grijtje Smits, j.d. uyt den Nieuwen Zevenaer, Neusenambacht. Alhier getrouwt 18-5.

8-5-1688 ondertrouwt op den Hoek Jan Janssen Backer, j.m. van ter Neusen met Maria de Bock, j.d. van den Hoeck. Att. om te trouwen op den Hoeck 29-5.

3-7-1688 ondertrouwt tot Hulst Pieter van der Sype, j.m. woonende onder het ambacht van der Neusen, met Janneken Vereecke, j.d. in Hulsterambacht. Att. om te trouwen tot Hulst 20-7.

17-9-1688 ondertrouwt tot Axel Marinus Hooghcamer, laest wedr. van Marij Aernouts, met Metje Gelderlants, wed. van Joos Weesepoel. Att. om te trouwen tot Axel 3-10.

7-12-1688 ondertrouwt alhier Jacobus Preusie?, wedr. van Marij de Klerck, met Catrina de Klerck, wed. van Adriaen de Bruyne. Alhier getrouwt 1-2-1689.

6-1-1689 ondertrouwt alhier Paulus Elve, wedr. van Maria Lathouwers, met Elisabeth Piersen, j.d. van Zaemslagh. Att. gegeven om te trouwen op 't Sas 6-2.

8-4-1689 ondertrouwt alhier Christiaen Bel, j.m. uyt den Nieuwen Zevenaer, met Adriaantje Walraven, j.d. uyt den Ouden Zevenaer, beyde Neusen ambacht. Alhier getrouwt 24-4.

9-4-1689 ondertrout tot Biervliet Jan Claeisen, j.m. van Biervliet, met Josijntje Keuckelaer, j.d. uyt het land van der Neusen. Att. gegeven om te trouwen tot Biervliet 4-5.

16-4-1689 Jan de Jonge, j.m. van Zaamslagh, met Maria Hoevens, j.d. uyt het land van der Neusen. Alhier getrouwt 8-5.

23-4-1689 ondertrouwt alhier Andries Bolle, j.m. uyt het land van der Neusen, met Petronella Jansen Smit, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 25-5.

30-4-1689 ondertrouwt Jacob van Leuven, wedr. van Jacomintje Smits Davids, met Catelijntje Langeraad, j.d. van ter Neusen. Att. gegeven om te trouwen op den Hoeck 15-05.

1-5-1689 ondertrouwt alhier Jacob de Rijke, j.m. uijt Stoppeldyke Hulsterambacht, met Tanneke Teerlinck, j.d. van Neusen. Alhier getrouwt 22-5.

7-5-1689 ondertrouwt alhier Andries Buyse, wedr. van Elisabeth Robbert, met Marij Schiddein, van Middelburgh. Alhier getrouwt 30-5.

7-5-1689 ondertrouwt alhier Jacobus van Kerkvoort, wedr. van Janneken Vogels, met Maetje Bouwens, j.d. uyt de Coudepolder, Neusenambacht. Alhier getrouwt 29-5.

1-7-1689 Pieter van de Voorde, j.m. van Axel, met Janneke van Nieuwenhuyse, uyt den Nieuwen Zevenaer, Axelambacht. Alhier getrouwt 17-7.

17-7-1689 ondertrouwt alhier Claes de Koster, j.m. van Axel, met Clara Jansen Backers, j.d. van der Neusen. Getrouwt hier op het stadshuys.

11-2-1690 ondertrouwt alhier Lowijs de Kraecker, j.m. van Sparckspolder, Neusen ambacht, met Cornelia Noutsen, j.d. van Zaemslagh. Alhier getrouwt 26-2.

9-4-1690 ondertrouwt alhier Daniel de Vos, j.m. van der Neusen, met Magdaleentje van der Hum, j.d. Ortsoey. Alhier getrouwt 7-5.

23-7-1690 ondertrouwt alhier Jaques Burrick, wedr. van Joanna de Schippers, met Anna Maria Claerenman, j.d. van St. Pieter. Alhier getrout 6-8.

19-8-1690 ondertrouwt alhier Pieter Horlewijn, wedr. van Anna Bol, met Cornelia Italiaan, wed. van Thomas Wulfframs. Alhier getrouwt 10-9.

20-8-1690 ondertrouwt alhier Cornelis Goons, j.m. van ter Neusen met Pieternella Lucifer, van Vlissingen. Att. om te trouwen op 't stadhuys 18-9.

7-10-1690 ondertrouwt alhier Jan de Lange, j.m., met Joanna Ramont, j.d., beyde van der Neusen. Alhier getrouwt 29-10.

18-11-1690 ondertrouwt alhier Willem Jacobsen, j.m. van Ovesande, met Marij van Kets, j.d. van Zaemslagh. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 30-11-1690.

23-12-1690 ondertrouwt op Zaemslagh Adriaen Bolle, j.m. uyt Koeschor, woonende op Oten onder Zaemslagh, met Maria Karre, j.d. van Outecapelle, Veurenambacht. Att. gegeven om te trouwen op Zaemslagh 10-1-1691.

13-1-1691 ondertrouwt alhier Cornelis de Doelder, wedr. van Jacomijntje Brant, met Judick Waelpot, j.d. van Dordrecht. Getrouwd 4-2.

3-2-1691 ondertrouwt op den Hoeck Cornelis Jongelou, j.m. geboren op den Hoeck, met Marij Staes, j.d. van den Hoeck.

10-2-1691 ondertrouwt alhier Steven van Nieuwenhuyse, j.m. van Deerlick onder 't ambacht van Cortrijck, met Marij Duycks, j.d. van Waregem? Alhier getrouwt 25-2.

17-2-1691 ondertrouwt alhier Pieter Lameere, wedr. van Adriaentje Bastiaens, met Adriaentje Vincke, laest wed. van Mattheus de Geyter. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 4-3.

3-3-1691 ondertrouwt alhier Daniel Berrij, j.m. van Oost-Zouburgh, met Aeltje Vos, j.d. opgevoedt tot Neusen. Hier getrouwd 18-3.

13-5-1691 ondertrouwt tot Axel Johannes Coelé, j.m. van Vlissingen, met Catarina Italiaan, wed. van Joris de Smit. Att. gegeven om te trouwen tot Axel 3-6.

2-6-1691 ondertrouwt alhier Paulus Schrijver, wedr. van Janneken van Nieuwaarde, met Tenijntje Bouwens, j.d. van den Hoeck. Hier getrouwt 17-6.

Dito ondertrouwt Boudewijn Bouters, van Zaemslagh, met Adriaentje Marinis, wed. van Gillis Denijs. Interdiptie ... 30-12-1691 getrout.

9-6-1691 Machiel van Doesselaer, j.m. van Sinaai in 't land van Waes, met Elisabeth Noutsen, wed. van Willem Cornelissen van Wieringen. Hier getrout 24-6.

15-9-1691 ondertrouwt op Zaamslagh Jan de Sutter, wedr. van Pieternella Spruyt, met Volkje Jans van de Perre, wed. van Isaac Colijn. Att. gegeven voor Zaamslagh.

3-11-1691 ondertrout alhier Jan van de Wege, wedr. van Maaijke Boey, met Anneke Gewijs, j.d. onder den Hoeck. Att. gegeven voor den Hoeck om te trouwen.

10-11-1691 ondertrouwt alhier Marinis Verhoeven?, j.m. van Sinai, met Janneke Jans van Averbeke, wed. van Pieter Himpe. Att. gegeven voor den Hoeck.

24-11-1691 ondertrouwt alhier Jacob Leijnsen, j.m. van onder Groede, met Lijsbeth Abels, j.d. van der Neusen. Alhier getrouwt 9-12.

15-3-1692 ondertrout op den Hoeck Cornelis Bol, j.m. van der Neusen, met Leintie de Bock, j.d. van den Hoeck. Getrout op den Hoeck 7-4.

22-3-1692 ondertrout alhier Jacob de Vlieger, wedr. van Sara Wijdtloon, met Josintie Saman, wed. van Pieter Ye. Getrout op den Hoeck 7-4.

22-3-1692 ondertrout alhier Corin Dees, wedr. van Catelintie Marels, met Tanneke van Nuffelen, j.d. van der Neusen. Getrout op Saamslag 7-4.

12-4-1692 ondertrout alhier Pieter de Wilde, j.m. van 't ambacht van der Neusen, met Janneken Mareels, j.d. van Mauritsfort, woonende bij der Neusen. Getrout 10-5.

12-4-1692 ondertrout op Biervliet Jacob Jores, wedr. van Catalintie Kels(en), met Paschintie Croonenborgh.

18-4-1692 ondertrout tot Vlissingen Geleijn Vanes, wed. van Jacoba Mertens, met Pieternelletie Marinus, wed. van Johannes Tielemans. Getrout op den Hoeck 12-5.

3-5-1692 ondertrout Andries de Minder, j.m., met Jacomintie van Beneden, j.d. van ter Neusen. Getrout op den Hoeck 26-6.

1692 ondertrout alhier Jan van den Vondel, wedr. van Cor... van den Broecke, met Willemintie Marinus, j.d. van Axel. Getrout op Pauluspolder ... 6-6-1692.

12-6-1692 ondertrout alhier Petrus de Wasier, j.m. van ter Neusen, met Andrisientje Bals, wed. van Pieter Coninck. Getrout op Heinsdijk 21-7.

1-7-1692 ondertrout op den Hoeck Paulus Kervinck, j.m. van den Hoeck, met Maiken Noe, wed. van Guiljaam Douwe. Getrout op den Hoeck 3-8.

11-7-1692 ondertrout op Axel Willem Lontsijn, j.m. van Arnemuiden, met Elisabeth van der Nat, j.d. van Axel. Getrout.

19-7-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Bastiaen Verbeeck, j.m. van Antwerpen met Jacomijntien (Jaquemijntie Willems) Tray, wed. van Cornelis Kelle. Getrout.

9-8-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Josua Verberckmoes, j.m. van Suyddorpe, met Tanneke Noutsen, j.d. van ter Neusen. Getrout 31-8.

13-9-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Croonenburg, wedr. van Elisabeth Cramers, met Sara Arents, wed. van Jeroen van de Linden.

20-9-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw aangenomen Antoni Wouters van de Ree, j.m. van Prinsenlant met Johanna Rochus, j.d. van der Neusen. Getrout 14-10.

9-11-1692 sijn in wettige ondertrouw opgenomen Abraham de Codijn, j.m. van der Neusen, met Jacomintien Veroone, j.d. van der Neusen. Getrout 30-11.

29-11-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jillis van der Walle, wedr. van Elisabeth Potters, met Janneken Konincks, wed. van Geert de Wale. Getrout te Axel december 1692.

2-12-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Hendrick Arnoldus Michielsen, j.m. van Wesel, met Juffr. Elisabeth Biscop, j.d. van der Neusen. Getrout op den Hoeck 12-1-1693.

6-12-1692 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob de Hondt, wedr. van Josintien Frans, met Janneke van de Walle, wed. van Jacob Veroone.

6-12-1692 ondertrouwt Johannes de Cock, j.m. uyt de Nieuwe Sevenaer, met Tanneke Makers, j.d. uyt den Ouden Sevenaer.

20-12-1692 sijn in wettige ondertrouw opgenomen Johannes van Beveren, j.m. van der Neusen, met Elisabeth Rochus, j.d. van der Neusen.

12-1692 ondertrouw gedaen Jacob Op en Neer, j.m. van Neusen, met Matien Bouwens, wed. van Jacob van Kerkvoort. Getrout 7-1-1693.

17-1-1693 sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Matthys Veroone, j.m. van der Neusen, met Margarita de Codijn, j.d. van der Neusen. Getrout alhier.

24-1-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacobus de Bock, j.m. van den Hoek met Johanna Ramonts, wed. van Johan de Lange. Getrout alhier.

14-2-1693 ondertrout op den Hoek Bartel Geertsen, wedr. van Elisabeth de Barbier, met Eva Meins, wed. van Jacobus Taffijns. Getrout.

11-4-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Geeraert Hermanssen, wedr. van Sara Jaspers, met Berbel Klercks, wed. van Abraham Dey. Getrout 16-4.

Den selfden dito ondertrouw gedaen Geeraert Isaert, j.m. uyt de groote Soutpolder, met Francintie Keukelaer, j.d. uyt de groote Soutepolder. Getrout 13-5.

11-4-1693 ondertrouw gedaen op Philippine Claas Werners W., corporaal onder de comp. van d'Hr. Capt. Hanckrot in garnisoen tot Philippine, met Philippine Binet, j.d. van ter Neusen.

18-4-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Vreylandt, wedr. van Martijntie Stael, met Lisbeth Bogers, j.d. van Zuijddorpe.

19-4-1693 ondertrouw gedaen in Saemslagh Cornelis Nerings, j.m. van Otene onder Saemslagh, met Maria Steenaerts, j.d. van Axel.

25-4-1693 ondertrouwt in Saemslagh Jan Verhage, wedr. van Janneken Bekarts, met Helena Feys, j.d. van Saemslagh. Getrout.

3-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannes de Geyter, j.m. uyt Oude-Sevenaer, met Mary van Doorn, j.d. van Saemslagh. Getrout.

9-5-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Cornelis Gelderlant, j.m. van Axel, met Printie Openneer, j.d. van onder der Neusen. Getrout.

11-7-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Huybrechtssen Hals, wedr. van Catelintie Boone, met Aaltje Deckers, j.d. onder den Hoeck. Getrout.

19-7-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Jansen Smidt, wedr. van Johanna Volckerts, met Anna Himmeneer, j.d. van Vlissingen. Getrout.

3-10-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter van Naerden, wed. van Pieternella Weerdevoor, met Josijntie Stevens, j.d. van Moerbeke. getrout.

10-10-1693 ondertrouw gedaen op Saemslagh Jan Claessen, j.m. van Saemslagh, met Sara Jans, j.d. van Oedekenskerke. Getrout.

31-10-1693 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter de Rijcke, wed. van Francintie Klinckets, met Francintie Adriaens, j.d. van onder Axel. Getrout.

9-1-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Adriaen Marynis, j.m. van Axel, met Jacomyntie de Reus, wed. van Abraham Jaspers. Getrout binnen Axel.

13-2-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Joos Germonpre, wedr. van Adriaentie Jacobs [Polets], met Neeltie Neve, j.d. uijt de Suijtpolder. Getrout 24-2.

27-2-1694 ondertrouw gedaen op den Hoeck Dirck Spirinck, j.m. van Axel, met Printie Kolins, j.d. van onder der Neusen. Getrout op den Hoeck.

6-3-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Marinus Verhoeven, wedr. van Janneken van Averbeke, met Tanneke Often, wed. van Carel de Rycke. Getrout.

2-4-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gillis de Klerck, j.m. van Kerckhoven, met Elisabeth de Groote, van den Hoek.

17-4-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Francois Buyse, j.m. van der Neusen, met Maria de Bock, wed. van Jan Jansen (Backer).

3-5-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan de Raet, laest wedr. van Lydia Jansen Smit, met Pieternella van den Broeke, j.d. van den Hoeck. Getrout binnen ter Neusen.

5-5-1694 dito Livinus Schuijtvlot, j.m. van Saemslagh, met Johanna Coomans, j.d. Noortpolder. Getrout binnen .... 5-1694.

28-5-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannes de Geijter, wed. van Abigael van Hooghstraten, met Lievina van Dickxhoren, wed. van Johan Haeck.

29-5-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Hasaert, j.m. van Axel, met Esther Willems, wed. van Josias van Hemschote. Getrout binnen Axel.

26-6-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob van Nieuwenhuijse, j.m. onder der Neusen, met Printie Teerlincks, j.d. van onder Neusen. Getrout binnen Axel.

3-7-1694 ondertrouw gedaen op Saemslagh Fransois Braem, j.m. van Oten, met Gooltie Mattheusse, van Oostburgh. Getrout.

31-7-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis van den Broeke, laest wedr. van Elisabeth Jagers, met Clara Soerlant, j.d. Sweert (=Weert). Getrout op den Hoeck.

4-9-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Jacobus de Hamer, wedr. van Anna Claassen, met Elisabeth Vincke, j.d. van onder der Neusen. Getrout alhier.

7-9-1694 ondertrout in Saemslagh Michiel Brand, wedr. van Cornelia Romeyn, met Adriana de Ruijter, j.d. van Saemslagh. Getrout alhier.

19-9-1694 ondertrout in Saemslagh Paulus Scryver, wedr. van Antonientie Bouwens, met Janneken van ter Vere, j.d. van Biervliet. Getrout alhier.

9-10-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Pieter Wolfert, wedr. van Maria Heimens, met Catelintie Rochus, j.d. van ter Neusen. Getrout 31-10.

16-10-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Fransois van der Cruijsse, wedr. van Elisabeth Goosens, met Berbel de Smidt, wed. van Pieter van Houtegem.

23-10-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Pieter Jansen de Smidt, j.m. van Saemslagh, met Anna Nerings, j.d. van Oten. Getrout.

30-10-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Pieter Colin, j.m. van Ceulen, met Catelijntie Denijs, wed. van Jacobus Veroone. Getrout.

13-11-1694 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Cornelis du Buf, j.m. van der Neusen, met Elisabeth de Cock, j.d. van der Neusen. Getrout.

..-..-1694 ondertrout tot Tholen de Heer Mr. Adrianus van Vrybergen, baljuw der Steden en Ambachten van Axel Neusen en Biervliet, met Juffr. Marthilda Cornelia Lichtenbergh. Getrout jaar 1695.

29-1-1695 sijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen Johannes Bracke, j.m. van Loebos, met Geertie Meyns, wed. van Pieter Loof. Getrout.

5-2-1695 ondertrouw gedaen bij ons Nicolaes Kel, j.m. van onder der Neusen, met Beerendintie de Klerck, j.d. van der Neusen. Getrout.

5-3-1695 ondertroudt Abraham van der Ree, j.m. uyt het Princenland, met Janneken IJsenbaert, wed. van Floris Jaspers. Getroudt.

19-3-1695 sijn bij ons ondertroudt Boudewijn Kooreman, j.m. uyt Oostk...., met Katarina Langeraet, wed. van (Jacob van Leuven). Getrout.

5-4-1695 ondertroudt op Saemslagh Tobias Wulframs, j.m. van der Neusen, met Anna Italiaan, j.d. van Saemslagh. Getrout.

24-5-1695 ondertroudt bij ons Geeraert van Beveren, wedr. van Elisabeth Dircks, met Sara Karre, j.d. van Oten. Getrout.

25-6-1695 ondertroudt op Saemslagh Dirck Slovers, j.m. van Neusen, met Pieternella Karre, j.d. onder Saemslagh. Getroudt op Saemslagh.

30-7-1695 ondertroudt bij ons Joos Horlewijn, wedr. van Jacomintie van Meyeren, met Elisabeth Penne, wed. van Joos (=Johannes) Figure. Getroudt.

3-9-1695 ondertroudt tot Biervliet Pieter Fransen, j.m. van Isendijck, met Adriaentie de Kock, j.d. van onder Neusen. Getrouwd.

10-9-1695 sijn bij ons ondertroudt Jan Horlewijn, wedr. van Lidia Bol, met Maria Bay, j.d. van Dort. Getrout.

5-11-1695 sijn bij ons ondertrout Jan Pietersen Luijck, j.m. van onder der Neusen, met Lievina Kervincks, j.d. van onder den Hoeck. Getrout.

10-11-1695 ondertroudt op den Hoeck Adriaen Noutsen, j.m. van Neusen, met Maria Makers, wed. van Jan Vincke. Getrout.

26-11-1695 sijn bij ons ondertroudt Cornelis van der Meer, j.m. van der Veere, met Catarina Boone, wed. van Jan Wallaert. Getrout.

15-12-1695 de Heer Abel Sechiere, j.m. van Suyd-Beveland, propronent der H. Theologie, met Juffr. Quirina Jacoba Decker, wed. van Enoch Biscob. Getrout op den Hoeck.

1-2-1696 ondertroudt bij ons Fransois Rieckwel, wedr. van Janneken Baertman, met Sara Binet, j.d. van der Neusen. Getrout.

10-3-1696 sijn bij ons ondertrout Maljaert Baudewinsen, wedr. van Dina Adriaens, met Janneken Meulemans, j.d. van Oten. Getrout.

14-4-1696 sijn bij ons ter ondertrouw opgenomen Cornelis de Vlieger, j.m. van Neusen, met Jacomintien Hubregtsen Brouwer, j.d. van onder Neusen. Getrout.

dito ondertroudt Johannes Gijs, wedr. van Maria Pieters, met Neeltien Keukelaers, j.d. van onder Neusen. Getrout.

dito Jasper Jaspersen, j.m. van onder Neusen, met Martha Kelle, j.d. van Saemslagh. Getrout.

5-5-1696 ondertroudt Cornelis Goversen van der Wiele, j.m. van Poortvliet, met Anna Post, j.d. van Saemslagh. Getrout.

19-5-1696 sijn bij ons ondertroudt Paulus Timmerman, j.m. van Assenede, met Maria Baltazars, j.d. van Saemslagh. Getroudt.

26-5-1696 sijn bij ons ondertroudt Hendrick Boeye, j.m. van den Hoeck, met Paulintie Keukelaer, j.d. van onder Neusen. Getrout.

29-9-1696 sijn bij ons ondertroudt Jan Dingenis, j.m. van Sinoutskerke, met Tanneken Oftens, wed. van Marinis Verhoeven. Getroudt.

30-10-1696 sijn bij ons ondertroudt Jan Waelbroeck, wedr. van Elisabeth van de Peyl, met Matey Evers, j.d. van onder der Neusen. Getrout.

ondertroudt tot Vlissingen Dirck van Denne, wedr. van Sara de .... met Cornelia Noutsen, j.d. van der Neusen. Getrout te Vlissingen.

17-11-1696 ondertroudt onder ons Jan Jacobi, j.m. van der Neusen, met Neeltie de Vos, j.d. van der Neusen. Getrout tot Neusen 9-12.

dito ondertroudt Marinus Cornelisen, j.m. van Breunisse en Matien Hubrechsen Brouwers, j.d. van der Neusen. Att. gegeven. Getrouwt tot (Co)linsplate .....

dito ondertroudt Guiljaem Leys, j.m. van Borsele, met Lievina Kervinck, j.d. van onder Neusen. Getrout op den Hoeck ..-12.

dito ondertroudt Johannes de ....... ... uyt den N. Sevenaer, met Adriana Ca....., van Poortvliet. Getrout.

24-11-1696 sijn bij ons ondertroudt Jan du Parcke, j.m. van Meenen, met Maria Meulemans, wed. van Jan de Loire. Getrout.

Dito Dominicus van Kerckvoort, j.m. van den Hoeck, met Neeltien den Hamer, j.d. van Axel. Getrout.

13-4-1697 sijn bij ons ondertroudt Hendrick Wessels, j.m. van Swol, met Judick Hendricksen, j.d. van ter Neusen. Getrout 7-5.

20-4-1697 sijn bij ons ondertroudt Francois Wolfert, j.m. uijt den N. Sevenaer, met Jaqumintien Dey, j.d. van onder Neusen. Getrout ..-5.

Dito Jan Janssen Verreyke, j.m. van Hoedekenskercke, met Catelintie Verroone, j.d. van ter Neusen. Getrout ..-5.

4-5-1697 sijn bij ons ondertroudt Hubrecht Machielsen, wedr. van Janneken de Vos, met Sara Zacharias, j.d. van Drywegen. Getrout.

 


Gepubliceerd met toestemming van de gemeentearchivaris van Terneuzen  

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net