GEZINSRECONSTRUCTIES van TOLBERT

gebaseerd op de (ref.) doop- en trouwregisters 1663-1811

samengesteld door Yme Drost en Reid van der Ley


De vermelde doopgegevens zijn hier zonder tweede controle weergegeven; de juistheid kan dan ook niet worden gegarandeerd. Controleer altijd zelf de gegevens aan de hand van het originele DTB-boek!
De gegevens staan gesorteerd op de gestandaardiseerde voornaam van de man, voorafgegaan door enkele NN inschrijvingen; de genoemde dopen zijn te Tolbert. Een “P” voorafgaande aan de plaats betekent proclamatie. Een “A” betekent attestatie. Staat er niets voor de plaats aan het begin van een gezinsvermelding,
dan betreft het de huwelijksplaats en –datum
.

[Noot: deze gezinsreconstructies zijn gesorteerd op voornaam van de vrouw als zip-(html-)file te downloaden]


 

===>                                      NN  ADVOCAAT KAMPS   x   NN  
 
                                               1. Anna C, doop 19-10-1690
 
 
===>                                      NN  DE PASTOOR    x   NN  
 
                                               1. Magdalena H, doop 04-07-1669
 
 
===>                                      NN      x   NN  
 
                                               1. Trijntje, doop 15-08-1717
 
 
===>                                      NN  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Jacob, doop 29-11-1716
 
 
===>                                      NN  DE PREDIKANT    x   NN  
 
                                               1. Hindrikje, doop 01-01-1719
                                               2. Jan, doop 06-03-1720
 
 
===>                                      NN  CAPTEIN HOORN TEN   x   NN  
 
                                               1. Petronella C, doop 24-07-1709
 
 
===>                                      DE E(DELE)   DODEKUM   x   NN  
 
                                               1. Henrikus, doop 27-06-1677
 
 
Tolbert, 22 mei 1741             ABEL  BERENDS  van Midwolde   x   HENDRIKJE  TEYES  van Midwolde
 
                                               1. Martien, doop 29-07-1742
                                               2. Berent, doop 02-08-1744
                                               3. Antie, doop 03-03-1743
                                               4. Feye, doop 30-08-1750
                                               5. Antie, doop 22-04-1753
                                               6. Abel P, doop 12-03-1758
 
 
===>                                      ABEL  BERENTS    x   RENSTJE  ROCHERS
 
                                               1. Berend, doop 30-06-1811
 
 
Tolbert, 9 apr 1775                ABEL  BOKES  van Tolbert   x   LEENTJE  HINDRIKS  van Zevenhuizen
 
 
 
===>                                      ABEL  GERBENS  van Niebert   x   NN  
 
                                               1. Gerben, doop 22-09-1737
 
 
Tolbert,   1679                       ABEL  HILLEBRANS    x   JANTJEN  HINDRIKS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 16 mei 1802             ABEL  KLAASSEN  van Tolbert   x   HENDRIKJE  WILHELMUS WILKENS van Groningen
 
                                               1. Klaas, doop 27-03-1803
                                               2. Willem, doop 19-01-1806
                                               3. Jakob, doop 16-10-1808
 
 
===>                                      ABEL  MENNES  van Leek   x   SWAANE  BONNES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 25 apr 1667              ABRAHAM  JANSSEN  van Midwolde   x   AUKE  JANSSEN  van Tolbert
 
 
 
===>                                      ABRAM  TIMMES    x   GRIETJE  PIETERS
 
                                               1. Pieter, doop 17-06-1810
 
 
Tolbert, 8 mrt 1672               ADAM  CONRAATS  van Schuttorp   x   FROUKE  REITS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 apr 1724                ADOLF  ELING    x   AALTIE  WILLEMS  van Roden
 
                                               1. Willem, doop 05-08-1725
                                               2. Lysbet, doop 26-05-1729
                                               3. Eling, doop 17-06-1731
                                               4. Elink, doop 12-04-1733
 
 
===>                                      ADOLF  ELINGSON    x   NN  
                                               (Eling is op 22 jan 1719 te Niebert gedoopt)
 
                                               1. Lysbet, doop 05-09-1717
                                               2. Eling, doop 22-01-1719
                                               3. Eling, doop 10-03-1720
                                               4. Talke, doop 30-11-1721
 
 
Tolbert, 15 sep 1743             ADOLF  JANS  van De Swage   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
                                               (Jantien Jans is weduwe van Gelte Iwema)
 
                                               1. Jan, doop 14-05-1744
                                               2. Tryntie, doop 13-02-1746
 
 
Tolbert, 15 okt 1769              ADOLF  JANS  van Tolbert   x   GEERTIEN  PETERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 19 mei 1799             AKE  HARMS  van Tolbert   x   JANTJE  JAKOBS  van Roden
 
                                               1. Jakob, doop 16-03-1800
 
 
===>                                      ALBERT   SCHIPPER   x   NN  
 
                                               1. Trijntie, doop 10-03-1726
 
 
===>                                      ALBERT  ALBERTS    x   NN  
 
                                               1. Lammert, doop ..-..-1701
 
 
===>                                      ALBERT  ALBERTS PLOEG   x   HENRICA  ARENDS STAAL
 
                                               1. Geertje, doop 18-08-1799
                                               2. Arend, doop 30-01-1803
                                               3. Arend Staal, doop 12-05-1805
                                               4. Aagtje, doop 10-04-1808
                                               5. Albert, doop 04-11-1810
 
 
===>                                      ALBERT  ALLERTS    x   NN  
 
                                               1. Martjen, doop 22-01-1664
 
 
Tolbert, 25 mei 1755             ALBERT  ANNES  van Midwolde   x   ROELEFKE  FRIDSERS  van Tolbert
                                               (Roelefke Fridsers is weduwe van Wybe Middelborg)
 
 
 
Tolbert, 12 apr 1762              ALBERT  ANNES  van Tolbert   x   GRIETIE  FRERIKS  van Vlagtwedde
 
                                               1. Louwe Jan, doop 05-09-1762
                                               2. Roelefke, doop 28-08-1763
                                               3. Louwe, doop 06-10-1765
                                               4. Antje, doop 28-02-1768
                                               5. Anneas, doop 15-07-1770
                                               6. Peterke, doop 18-07-1773
                                               7. Pyr, doop 21-05-1775
                                               8. Peterke, doop 09-11-1777
                                               9. Peterke, doop 26-12-1778
                                               10. Peterke, doop 18-07-1780
                                               11. Loewe, doop 24-02-1782
 
 
A, Tolbert, 1 mrt 1696           ALBERT  EITES  van Roden   x   ANJE  WILLEMS  van Tolbert
 
                                               1. Metje, doop ..-10-1696
                                               2. Hindrikjen, doop ..-..-1700
                                               3. Eite, doop 30-01-1703
                                               4. Ipke, doop 29-01-1708
 
 
Tolbert, 13 dec 1705             ALBERT  EYTES  van Tolbert   x   FENNE  LUES  van Noordwijk
 
 
 
Tolbert, 14 jun 1667              ALBERT  VINCENTIUS  van Groningen   x   HELENA  EDEN  van Groningen
 
 
 
===>                                      ALBERT  HARMS    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 08-10-1758
                                               2. Klaaske, doop 02-12-1759
                                               3. Klauske, doop 23-11-1760
                                               4. Sywkie, doop 14-03-1762
                                               5. Harm, doop 28-12-1763
 
 
P, Tolbert, 29 dec 1793         ALBERT  HARMS  van Nuis   x   MARTJE  JANNES  van Grootegast
                                               (Vertrokken met attestatie naar Niebert)
 
 
 
Tolbert,  jul 1678                   ALBERT  HARMS  van Tolbert   x   TJITSKE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Pieter, doop ..-09-1680
                                               2. Tietje, doop 23-09-1683
                                               3. Roelef, doop 07-03-1686
                                               4. Anke, doop 19-03-1693
                                               5. Harmen, doop 08-11-1696
 
 
Tolbert,   1680                       ALBERT  HINDRIKS  van Leek   x   RENSKE  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      ALBERT  JACOBS    x   NN  
 
                                               1. Jacob, doop 27-10-1713
                                               2. Hindrikje, doop 16-03-1716
 
 
Tolbert, 27 mei 1770             ALBERT  JACOBS  van Midwolde   x   HINDRIKYN  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 18 jul 1773               ALBERT  JACOBS  van Lettelbert   x   ANTJE  HARMS  van Niekerk
 
                                               1. Trijntien, doop 12-09-1773
                                               2. Harm, doop 29-10-1775
                                               3. Jan, doop 18-01-1778
                                               4. Antje, doop 23-04-1780
 
 
Tolbert,  jun 1681                  ALBERT  JANSEN  van Groningen   x   MARIA  SYTSES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  mrt 1683                 ALBERT  JANS  van Tolbert   x   SIBRIG    van Noordhorn
                                               (Sibrig is weduwe van Wijbe Tjeerts)
 
 
 
Tolbert, 16 dec 1810             ALBERT  JANNES  van Tolbert   x   JANTJE  TYTSES  van Tolbert
 
 
 
Sebaldeburen, 16 aug 1795   ALBERT  JURJENS  van Tolbert   x   ANTJE  WOBBES  van Sebaldeburen
 
 
 
Tolbert, 11 okt 1668              ALBERT  CLAASSEN  van Aduard   x   JACOBJEN  HARMENS  van Tolbert
 
                                               1. Claas, doop 25-07-1669
                                               2. Stijne, doop 09-10-1670
                                               3. Martjen, doop 25-02-1672
                                               4. Geert, doop ..-10-1678
                                               5. Hilke, doop 19-11-1682
 
 
Marum, 10 mrt 1725             ALBERT  KLAESEN  van Tolbert   x   DIETIE  BENNES  van Oostermeer
 
 
 
Tolbert, 10 mei 1801             ALBERT  KLAASSENS  van Tolbert   x   RENSKE  GERRITS  van Tolbert
 
                                               1. Tetje, doop 28-02-1802
                                               2. Gerrit, doop 02-09-1804
                                               3. Klaas, doop 24-05-1807
                                               4. Foppe, doop 16-09-1810
 
 
Tolbert, 24 okt 1734              ALBERT  LAMMERS  van Midwolde   x   WYTSKE  LAMMERS  van De Holm
                                               (Wytske Lammers is weduwe van Alef Jans)
 
 
 
Tolbert, 21 jun 1674              ALBERT  LEBBES  van Tolbert   x   MARTJEN  ALLERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 25 jan 1722              ALBERT  LEBBES  van Tolbert   x   MENKE  EVERS  van Tolbert
                                               (Menke Evers is weduwe van Geert Hindriks)
 
                                               1. Roelefke, doop 03-10-1723
                                               2. Geert, doop 23-03-1727
                                               3. Jantien, doop 12-02-1730
                                               4. Menke, doop 30-12-1731
                                               5. Lebbe, doop 25-01-1733
                                               6. Sywke, doop 13-07-1738
 
 
Tolbert, 8 okt 1730                ALBERT  LEBBES  van Tolbert   x   SAPKE  GEERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 jul 1786                 ALBERT  MEERTENS    x   GEESKE  HAATJES  van Tolbert
 
                                               1. Seetje, doop 22-10-1786
                                               2. Meerten, doop 01-06-1788
                                               3. Alle, doop 21-11-1790
 
 
A, Tolbert, 20 sep 1684         ALBERT  PIETERS  van Westeremden   x   JILTJE  DOEJES
                                               (Jiltje Doejes is weduwe van Simen Everts)
 
 
 
Tolbert, 3 nov 1731               ALBERT  ROELEFS  van Tolbert   x   YBBELTIE  HINDRIKS  van Boil
 
                                               1. Hindrik, doop 10-08-1732
                                               2. Sikke, doop 11-10-1733
                                               3. Anna, doop 04-10-1736
                                               4. Roelef, doop 30-03-1739
                                               5. Berent, doop 23-09-1742
                                               6. Jan, doop 19-09-1745
 
 
Tolbert, 6 mrt 1791               ALBERT  SYTZES  van Lippenhuizen   x   SJOUKJE  JANS
 
 
 
Tolbert,   1704                       ALBERT  SIWERTS  van Leek   x   AELTIEN  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 27 dec 1761             ALBERT  SIUURTS RAVEN van Roden   x   TRYNTIE  PIETERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   171                         ALEF  JANSEN  van Tolbert   x   ZIJDJE  HINDRIKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 4 jan 1722                ALEF  JANSSEN  van Tolbert   x   WYTSKE  LAMMERTS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 07-11-1723
                                               2. Sapke, doop 18-02-1725
                                               3. Sapke, doop 10-10-1728
                                               4. Janke, doop 08-10-1730
 
 
Tolbert, 7 mei 1786               ALLE  HALBES  van Tolbert   x   DEWERKE  KLASENS  van Den Ham
                                               (Alle Halbes was kerkvoogd te Tolbert)
 
 
 
Tolbert, 13 okt 1799              ALLE  HENDRIKS  van Marum   x   AUKTJEN  WOBBES  van Tolbert
 
                                               1. Hendrikje, doop 02-02-1800
 
 
Tolbert, 25 apr 1784              ALLE  JACOBS  van Tolbert   x   FRAUWKJE  JANS PLOEG van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 20 dec 1801             ALLE  JANS  van Lettelbert   x   ETJE  ADOLFS  van Grijpskerk
                                               (Etje Adolfs is weduwe van Melle Pieters)
 
 
 
===>                                      ALLE  MEYNDERTS    x   NN  
 
                                               1. Meyndert, doop 18-09-1740
                                               2. Kunje, doop 19-08-1742
                                               3. Hindrikie, doop 01-11-1744
                                               4. Jacob, doop 19-11-1747
                                               5. Jacob, doop 25-05-1749
                                               6. Meyndert, doop 04-03-1753
 
 
Tolbert, 26 jun 1746              ALLE  MICHIELS  van Tolbert   x   JANTIEN  UISSES  van Nuis
 
                                               1. Michiel, doop 01-01-1751
                                               2. Tryntie, doop 20-05-1753
 
 
Tolbert, 25 sep 1750             ALLE  MICHIELS  van Tolbert   x   TRYNTIE  FRERIKS  van Zuidhorn
 
 
 
===>                                      ALLE  UBELS    x   NN  
 
                                               1. Jieke, doop 07-08-1711
 
 
===>                                      ALLE  UBELS    x   NN  
 
                                               1. Lammert, doop 30-07-1724
 
 
Tolbert, 27 jan 1771              ALLE  TJEERTS  van Tolbert   x   ANTJE  STOFFERS  van Roden
 
                                               1. Tjeert, doop 19-05-1771
 
 
A, Tolbert, 31 dec 1693         ALLE  WYMERS    x   MARRIGJEN  EGBERTS  van Roden
 
                                               1. Wijmer, doop 01-02-1696
                                               2. Egbert, doop 27-02-1698
                                               3. Tryntien, doop ..-..-1702
 
 
Tolbert, 18 jun 1724              AALDERT  WIBES  van Midwolde   x   HANTJE  HEERES  van Tolbert
 
                                               1. Here, doop 24-08-1727
                                               2. Renske, doop 05-02-1730
                                               3. Hindrik, doop 01-03-1733
                                               4. Hindrik, doop 31-07-1735
 
 
===>                                      ALDERT  LEBBES    x   NN  
 
                                               1. Ovl zoon, doop 20-01-1704
 
 
===>                                      ALLERT   PLOEGH   x   NN  
 
                                               1. Andries, doop ..-..-1704
 
 
Tolbert, 26 mei 1720             ALLERT  CORNELIS    x   GRIETJE  HINDRIKS
 
                                               1. Hindrik, doop 18-01-1722
                                               2. Wygertje, doop 18-01-1722
                                               3. Allert, doop 17-05-1724
 
 
A, Tolbert,  apr 1700             ALLERT  PIETERS  van Tolbert   x   LAMKE  HINDRIKS  van Midwolde
 
 
 
===>                                      ANDREES  DOUWES    x   NN  
 
                                               1. Jacob, doop ..-11-1671
 
 
Tolbert, 24 mei 1778             ANDRIES  OUBLES  van Tolbert   x   LAMKE  LUITJENS  van Deele
 
                                               1. Renske, doop 09-08-1778
                                               2. Aaltien, doop 26-08-1781
                                               3. Wytske, doop 11-07-1784
 
 
Tolbert, 16 mei 1790             ANDRIES  UBELS    x   BIKE  LAMMERTS  van Midwolde
 
                                               1. Ubel, doop 29-12-1793
                                               2. Ubel, doop 02-10-1796
                                               3. Jan, doop 23-02-1800
 
 
Tolbert, 25 mei 1806             ANDRIES  UBELS  van Tolbert   x   ANTJE  JANS  van Oldehove
 
 
 
Tolbert, 2 sep 1810               ANDRIES  UBELS  van Tolbert   x   LAMKE  LIEUWES  van Grootegast
 
                                               1. Lieuwe, doop 18-11-1810
 
 
Tolbert, 5 mei 1765               ANDRIES  PEEBES  van Tolbert   x   GEESKE  JANS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1680                       ANDRIES  PIETERS  van Tolbert   x   TRYNTJE  SIPKES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 6 mei 1792               ANNE  ALBERTS    x   WIPKE  JAKOBS HEUKER
 
                                               1. Grietje, doop 09-06-1793
 
 
A, Tolbert, 21 apr 1695         ANNE  JOCCHEMS  van Tolbert   x   GERBRIG  ELSSES  van Leek
 
                                               1. Fraukjen, doop 26-01-1696
                                               2. Renske, doop 01-10-1699
                                               3. Anje, doop ..-03-1702
 
 
Tolbert, 28 jun 1722              ANNE  PIERS  van Tolbert   x   ANTIE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 18-04-1723
                                               2. Pier, doop 29-03-1726
                                               3. Pieter, doop 08-05-1729
                                               4. Albert, doop 26-04-1734
                                               5. Antie, doop 25-05-1738
 
 
P, Tolbert,   1705                   ONNE  ARIENS  van Tolbert   x   JANTIEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Eelk, doop 09-01-1707
                                               2. Arien, doop 01-02-1710
 
 
Tolbert, 20 apr 1760              ONNE  TONNIS  van Tolbert   x   JACOBJE  JACOBS  van Tolbert
                                               (Jacobje Jacobs is weduwe van Popke Gerrits)
 
                                               1. Tonnis, doop 03-08-1760
                                               2. Geertien, doop 16-05-1762
                                               3. Tiettie, doop 21-10-1764
                                               4. Tonneske, doop 18-10-1767
 
 
Tolbert, 10 apr 1739              ANNEAS   WEERT DE   x   GRIETIE  PEBES BONNEMA
                                               (Grietie Pebes is weduwe van Jan Eysses)
 
                                               1. Jantien, doop 23-08-1739
 
 
P, Tolbert, 7 mrt 1802           AREND  LUITJENS  van Leek   x   SYBRIGJE  FOKKES SAPMA van Tolbert
                                               (Vertrokken met attestatie naar Leek)
 
 
 
Tolbert, 23 mei 1734             ARENT  GEERTS  van Peize   x   WIPKE  EBBELS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 30 sep 1729             ARENT  JACOBS  van Niebert   x   ANNECHIEN  LUITJENS  van Tolbert
 
                                               1. Jacob, doop 20-08-1730
                                               2. Pieterke, doop 12-08-1731
                                               3. Jacob, doop 06-09-1733
                                               4. Grietie, doop 05-12-1734
                                               5. Luitien, doop 22-12-1737
                                               6. Jacobjen, doop 07-06-1739
 
 
Tolbert, 14 apr 1715              ARENT  JANSEN  van Tolbert   x   SYTSKE  HINDRIKS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      ARENT  REYNDERS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Hendrik, doop 27-10-1737
 
 
Tolbert, 18 apr 1691              ARENT  SIMENS  van Noordhorn   x   LUTGERT   SIBEMA van Niebert
 
                                               1. Simen, doop 16-04-1693
 
 
===>                                      ARIEN   BAKKER   x   NN  
 
                                               1. Hindrikje, doop 07-04-1720
                                               2. Klaas, doop 12-04-1722
 
 
===>                                      ARIEN  JACOBS    x   NN  
 
                                               1. Hindrik, doop 12-09-1717
                                               2. Folkeltje, doop 16-09-1718
                                               3. Hendrik, doop 03-09-1724
                                               4. Reente, doop 24-02-1726
 
 
===>                                      ARRIEN  CLAASSEN    x   NN  
 
                                               1. Ariaantjen, doop 13-02-1670
 
 
Tolbert,   171                         ARNOLDUS  KEMPES  van Tolbert   x   JOHANNA   WELT van Middelstum
                                               (Johanna Welt is weduwe van Geert Hildebrans)
 
 
 
===>                                      AUGUSTUS   LANGE   x   NN  
 
                                               1. Enno Carel, doop 01-02-1663
                                               2. Mayke, doop 14-02-1664
 
 
===>                                      BALSERT  GEERTS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Geert, doop 02-02-1738
 
 
Tolbert, 16 mei 1745             BALSTER  PIETERS  van Tolbert   x   MARTIE  JACOBS  van Midwolde
 
                                               1. Tryntie, doop 13-02-1746
 
 
Tolbert,   1669                       BALTZER  PIETERS  van Tolbert   x   ANTJE  JANS
                                               (Antje Jans is afkomstig van de Horensche dijk bij Groningen)
 
 
 
===>                                      BARTELT    van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Luit, doop 17-01-1740
 
 
Tolbert, 19 dec 1790             BARTELT  JANS    x   HARMKE  JANS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Jan, doop 20-11-1791
                                               2. Willem, doop 19-01-1794
                                               3. Jenne, doop 24-12-1797
                                               4. Luitjen, doop 21-09-1800
                                               5. Harm, doop 20-03-1803
                                               6. Martje, doop 01-11-1807
 
 
Tolbert, 23 okt 1670              BARTELT  CLAASSEN    x   ANNE  PIETERS
 
                                               1. Martjen, doop 17-11-1672
 
 
===>                                      BOUKE  FOLKERTS    x   ANNA  EBBELS
 
                                               1. Tryntje, doop 14-08-1796
 
 
Tolbert, 11 jan 1714              BENEDICTUS  PETERS  van Tolbert   x   GEERTRUID  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Peter, doop 11-01-1714
 
 
Tolbert, 4 jan 1680                BENO   UDEN   x   GEERTRUIT   EEKHOLT
                                               (Ds. Beno Uden was pastor te Tolbert.)
 
                                               1. Martinus, doop 25-12-1682
                                               2. Johannes D, doop 14-10-1688
 
 
Tolbert, 30 okt 1746              BEENE  ALBERTS  van Tolbert   x   CLAARTIE  JANNES  van Zevenhuizen
 
                                               1. Aaltien, doop 22-05-1747
                                               2. Auckie, doop 25-05-1749
                                               3. Jannes, doop 17-10-1751
                                               4. Tetje, doop 13-03-1754
                                               5. Jan, doop 03-02-1760
 
 
===>                                      BENE  HENDRIKS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Geeske, doop 05-02-1757
 
 
Tolbert, 15 mei 1768             BENE  OTTES  van Rottevalle   x   ANTJE  HARMANNUS  van Tolbert
 
                                               1. Grietje, doop 07-05-1769
                                               2. Jan, doop 22-11-1772
                                               3. Maike, doop 03-09-1775
                                               4. Aafke, doop 12-07-1778
 
 
===>                                      BEREND  JANS    x   JETSKE  MARTENS
 
                                               1. Auktjen, doop 18-04-1802
 
 
===>                                      BERENT    van De Holm   x   NN  
                                               (Claas is op 17 apr. 1717 gedoopt te Niebert.)
 
                                               1. Claas, doop 17-04-1717
 
 
Tolbert, 24 okt 1773              BERENT  ABELS  van Tolbert   x   GEERTIEN  REMMERTS  van Tolbert
 
                                               1. Lut, doop 03-04-1774
                                               2. Abel, doop 24-12-1775
                                               3. Lutgert, doop 17-01-1779
                                               4. Remmert, doop 31-03-1782
                                               5. Hindrikje, doop 01-04-1787
 
 
===>                                      BERENT  ARENTS    x   NN  
 
                                               1. Een Zoon, doop 18-01-1711
 
 
===>                                      BERENT  BOUWES  van Tolbert   x   MARIA  SIPKES  van Ezinge
                                               (Maria Sipkes komt in maart 1689 binnen met attestatie)
 
 
 
Tolbert, 18 okt 1668              BERENT  GEERTS  van Marum   x   FOPKE  EPPES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 3 jun 1753                BERENT  GEERTS  van Nuis   x     HARMS  van Leek
                                               (De voornaam van de vrouw is moeilijk leesbaar: '..yntie Harms')
 
                                               1. Geert, doop 11-08-1754
                                               2. Roelefke, doop 16-12-1759
                                               3. Evert, doop 11-08-1763
                                               4. Harm, doop 11-08-1763
 
 
===>                                      BERENT  HEYNES    x   NN  
 
                                               1. Heijne, doop 18-05-1732
                                               2. Heyne, doop 21-06-1733
                                               3. Jikke, doop 21-06-1733
                                               4. Mayke, doop 04-04-1735
                                               5. Trynje, doop 20-04-1738
                                               6. Brechtie, doop 21-02-1740
 
 
Tolbert, 29 sep 1771             BERENT  JANS  van Tolbert   x   MARTIEN  ABELS  van Tolbert
 
                                               1. Antje, doop 01-02-1772
                                               2. Hindrikje, doop 23-05-1773
                                               3. Hindrikje, doop 24-07-1774
                                               4. Jan, doop 02-07-1775
                                               5. Hindrikijn, doop 07-12-1778
                                               6. Jan, doop 28-02-1779
                                               7. Abel, doop 30-04-1780
                                               8. Abel, doop 15-07-1781
                                               9. Abel, doop 28-11-1784
 
 
===>                                      BERENT  JASPERS    x   NN  
 
                                               1. Een zoon, doop 06-05-1704
 
 
===>                                      BERENT  JASPERS    x   NN  
 
                                               1. Willem, doop 27-11-1718
                                               2. Frerik, doop 19-01-1727
                                               3. Renske, doop 19-01-1727
 
 
P, Tolbert, 9 mrt 1788           BERENT  JOCHEMS  van Midwolde   x   GEERTJE  JANS
                                               (Met attestatie vertrokken)
 
 
 
Tolbert, 7 okt 1683                BERENT  REINDERS  van Haselunne   x   TETTE  MENNES  van Tolbert
 
                                               1. Jannes, doop 07-09-1684
                                               2. Claare, doop 24-01-1686
                                               3. Menne, doop 18-11-1687
                                               4. Reinder, doop 07-01-1690
                                               5. Fenje, doop 28-07-1695
 
 
Tolbert, 12 mei 1737             BERENT  TIERTS  van Niebert   x   BOUKJEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Tiert, doop 07-04-1738
                                               2. Hindrik, doop 28-06-1739
                                               3. Hindrik, doop 18-12-1740
                                               4. Martien, doop 11-11-1742
                                               5. Pekien, doop 17-05-1744
 
 
Tolbert, 17 apr 1670              BERNARDUS   KUNNING   x   DEELE  LAMBERTS
                                               (Deele Lamberts is weduwe van Aug. Lange)
 
 
 
Tolbert,   1709                       BENSE  SYTSES  van Lettelbert   x   LUDSE  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 15 jun 1783              BENNE  ALBERTS    x   JACOBJE  JACOBS  van Tolbert
                                               (Jacobje Jacobs is weduwe van Onne Tonnes)
 
 
 
Tolbert, 24 jun 1798              BENNE  ALBERTS  van Marum   x   MARIA  PIETERS  van Groningen
                                               (Maria Pieters is weduwe van Pieter Hendriks)
 
 
 
Tolbert, 11 okt 1807              BOEKE  ABELS  van Zevenhuizen   x   LUTGERTJE  BERENDS  van Tolbert
 
                                               1. Leentje, doop 05-11-1809
 
 
===>                                      BOEKE  BOEKES    x   NN  
 
                                               1. Boeke, doop 30-04-1713
 
 
Tolbert, 27 mei 1800             BOEKE  JAKOBS  van Tolbert   x   SJOUKTJEN  KLAASSES  van Tolbert
 
                                               1. Jakob, doop 11-08-1799
                                               2. Tryntje, doop 18-10-1801
                                               3. Klaas, doop 28-08-1803
                                               4. Tryntje, doop 16-02-1806
                                               5. Geeske, doop 11-09-1808
                                               6. Tjeert, doop 05-05-1811
 
 
===>                                      BOCKE  BONNES    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 07-07-1677
                                               2. Harmke, doop 02-11-1679
                                               3. Harmtjen, doop 15-02-1685
                                               4. Jacob, doop 20-02-1687
                                               5. Tonnis, doop 30-..-1690
 
 
Tolbert, 10 apr 1739              BOCKE  TONNIS    x   GEESKE  GEERTS
 
                                               1. Geert, doop 09-12-1739
                                               2. Sywke, doop 18-06-1741
                                               3. Geert, doop 03-03-1743
                                               4. Jacob, doop 10-05-1744
                                               5. Abel, doop 13-03-1746
                                               6. Hiltie, doop 21-04-1748
                                               7. Martien, doop 01-03-1750
                                               8. Aaltien, doop 07-01-1753
                                               9. Aaltien, doop 03-10-1754
                                               10. Tonnis, doop 31-10-1756
 
 
Tolbert,   1676                       BONNE   IVEMA   x   MARTJEN  ALBERTS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      BONNE  EEUWES    x   NN  
 
                                               1. Grietjen, doop 03-01-1664
 
 
Tolbert, 12 sep 1773             BONNE  SIJBES IWEMA van Tolbert   x   TRYNTIEN  HARMS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Sybe Iwema, doop 26-09-1773
                                               2. Geertien, doop 26-09-1773
                                               3. Sybe, doop 18-09-1774
                                               4. Janke, doop 19-01-1777
                                               5. Date, doop 28-03-1779
                                               6. Harm, doop 10-06-1781
 
 
P, Grootegast, 5 sep 1773     BONNE  SYBES IWEMA van Tolbert   x   TRYNTJE  HARMS  van Leek
 
 
 
Tolbert,  apr 1701                  BOUWE  JELLES  van Marum   x   AALTJEN  TONNIS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 31 mei 1739             DANIEL   GIES DE   x   DEBORA  FRANSIS  van Leeuwarden
 
 
 
Tolbert,   1678                       DATE   IVEMA van Tolbert   x   GRIETJEN  GELTES  van Sebaldeburen
 
                                               1. Gelte, doop 24-05-1685
 
 
Tolbert, 5 mei 1699               DATE   IVEMA van Tolbert   x   AALTJEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Sirk, doop ..-..-1701
 
 
Tolbert,  apr 1688                  DATE  HARKES IVEMA van Tolbert   x   GRIETJEN  BONNES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      DATO  PETERS    x   NN  
 
                                               1. Peter, doop 08-10-1713
                                               2. Lolke, doop 14-02-1717
 
 
Tolbert, 12 mei 1743             DIETERT  GERRITS  van Zevenhuizen   x   HINDRIKJE  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 31 jul 1709               DERCK  GERRITS  van Drachten   x   MECHELTIEN  PIETERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 27 jul 1766               DERCK  PIETERS    x   LUTSKE  JACOBS  van Doezum
 
                                               1. Martie, doop 14-02-1768
                                               2. Jacob, doop 15-12-1771
                                               3. Pieter, doop 20-04-1777
                                               4. Jan, doop 28-04-1782
 
 
Tolbert, 23 mei 1805             DERK  ALBERTS HOLLANDER van Wittewierum   x   ANNEGIEN  JANS  van Zuidhorn
 
                                               1. Grietje, doop 18-05-1806
                                               2. Jan, doop 06-12-1807
                                               3. Geeske, doop 03-12-1809
 
 
Tolbert, 6 mei 1798               DERK  GERBENS  van Tolbert   x   MARIA  WIBBES  van Eenrum
                                               (Maria Wibbes is weduwe van Sjoert Meints)
 
 
 
===>                                      DERK  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Rachel, doop 22-05-1664
 
 
===>                                      DERK  HINDRIKS    x   FENJE  JANS
 
                                               1. Wybe, doop 08-02-1784
                                               2. Fedje, doop 26-11-1786
                                               3. Antje, doop 29-03-1789
                                               4. Jentje, doop 28-08-1791
 
 
Tolbert,  mrt 1682                 DERK  JACOBS  van Tolbert   x   LAMME  GERRYTS ALLERSHOF van Roden
 
                                               1. Jacob, doop 27-01-1683
                                               2. Martjen, doop 07-09-1684
 
 
===>                                      DERK  JANS  van Tolbert   x   EBELTJE  JILJES  van Doezum
                                               (Ebeltje Jiljes is weduwe van Jan Meertens)
 
 
 
P, Tolbert, 17 mei 1705         DERK  JANS  van Tolbert   x   WYTSKE  METZES  van Leek
 
 
 
Tolbert, 11 sep 1763             DERK  JAN NAUTA   x   CATHARINA AMELIA  LEURING van Leek
 
 
 
Tolbert,   1676                       DERK  PIETERS  van Tolbert   x   GEERTJEN  JACOBS  van Niekerk
 
                                               1. Jacob, doop 25-07-1686
 
 
Tolbert, 9 mei 1751               DERK  PIETERS  van Tolbert   x   AALTIEN  JANS  van Roden
 
                                               1. Jan, doop 12-03-1752
                                               2. Jey, doop 26-05-1754
                                               3. Jan, doop 07-10-1756
 
 
===>                                      DERK  PIETERS    x   HILJE  ANDRIES
 
                                               1. Pieter, doop 20-09-1795
                                               2. Jakobje, doop 18-10-1801
 
 
P, Tolbert, 19 aug 1804         DERK  ROELFS  van Midwolde   x   SYBRIGJE  ARIENS  van Doezum
                                               (Vertrokken met attestatie naar Doezum, aldaar getr. op 26 aug 1804,)
 
 
 
===>                                      DERK  SOURTS    x   GRIETJE  JANS
 
                                               1. Sourt, doop 11-08-1771
                                               2. Jan, doop 14-11-1773
                                               3. Aaltien, doop 02-03-1777
                                               4. Meense, doop 01-10-1780
 
 
Tolbert, 3 feb 1811                DIRK  TJEERDS  van Leek   x   ALBERTJE  SIJTSES  van Tolbert
 
                                               1. Grietje, doop 19-06-1811
 
 
===>                                      DOUWE  BOUWES  van Tolbert   x   BARBER  LIEUWES  van Niebert
 
 
 
A, Tolbert, 19 feb 1699         DOUWE  HINDRIKS    x   AUCTJEN  SIRKS SUNKEMA van Tolbert
                                               (Douwe Hindriks was schoolmeester te Tolbert)
 
                                               1. Hindrik, doop 15-09-1699
                                               2. Cirke, doop 29-01-1702
                                               3. Jetje, doop 25-03-1705
                                               4. Anetje, doop 27-09-1711
                                               5. Frerik, doop 11-08-1715
 
 
Tolbert,   1710                       DOUWE  HINDRIKS    x   LUIMKE  FRERIKS  van Tolbert
                                               (Douwe Hindriks was schoolmeester te Tolbert)
 
 
 
Tolbert, 3 mei 1705               DOUWE  KLAESSEN  van Tolbert   x   KUNE  PIERS  van Noordhorn
 
                                               1. Claes, doop 23-06-1706
                                               2. Lysbet, doop ..-..-1712
 
 
===>                                      EE   BONNEMA   x   EBELKE  HINDRIKS
                                               (Vermelding zoon Hendrik in RAGn LXXIa9-02.05.1746)
 
                                               1. Hindrik, doop 10-03-1726
 
 
===>                                      EE   BONNEMA   x   NN  
 
                                               1. Roelefke, doop 18-01-1711
 
 
Tolbert, 15 feb 1710              EE  SICHENS  van Tolbert   x   EEBEL  HINDRIKS  van Marum
 
                                               1. Agnete, doop 12-02-1719
 
 
Tolbert, 12 mei 1793             EBBEL  MEERTENS    x   AALTJE  JANS  van Noordhorn
 
                                               1. Jantje, doop 23-03-1794
                                               2. Jan, doop 21-02-1796
                                               3. Meerten, doop 02-12-1798
                                               4. Albert, doop 22-02-1801
                                               5. Gorina, doop 29-01-1804
                                               6. Albert, doop 22-03-1807
                                               7. Jan, doop 10-09-1809
 
 
Tolbert, 26 jun 1808              EBBEL  WILTS  van Surhuistervee   x   SIEUWKE  JANS  van Noordwijk
 
                                               1. Wilt, doop 19-01-1809
                                               2. Jan, doop 28-04-1811
 
 
===>                                      EBEL  HARMENS    x   NN  
 
                                               1. Frouke, doop 08-01-1665
 
 
Tolbert,  jan 1683                  EBEL  JOCHEMS  van Tolbert   x   JANTJE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Jocchem, doop 07-12-1684
                                               2. Renske, doop 08-05-1687
                                               3. Pieter, doop 16-12-1688
                                               4. Jan, doop ..-02-1691
                                               5. Heijle, doop 29-01-1693
                                               6. Jouwerke, doop ..-01-1695
                                               7. Jan, doop 17-10-1697
 
 
Tolbert, 2 aug 1705               EBEL  JOCHUMS  van Tolbert   x   HILKE  STEEVENS  van Niebert
 
                                               1. Wi bke, doop 03-10-1706
                                               2. Jantien, doop 29-09-1709
 
 
Tolbert, 17 apr 1663              EEUWE  ALBERTS  van Tolbert   x   AALTJEN  EGBERTS  van Donkerbroek
 
                                               1. Dieuwer, doop 25-02-1669
                                               2. Frouke, doop 05-02-1671
                                               3. Albert, doop 15-12-1672
 
 
Tolbert,   1672                       EEUWE  FOCKES    x   AALTJEN  MENNES
 
                                               1. Nn, doop 29-03-1674
 
 
===>                                      EUWE  LOES    x   NN  
 
                                               1. Loe, doop 02-05-1697
                                               2. Vaakjen, doop 20-07-1699
                                               3. Wobbe, doop ..-11-1702
                                               4. Tryntjen, doop 12-04-1705
                                               5. Peter, doop 14-05-1713
 
 
A, Tolbert, 28 apr 1695         EVE  BONNES    x   JANTJEN   WIEMA
                                               (Jantjen Wiema is weduwe van Arent Hindriks.)
 
                                               1. Minse, doop 01-03-1696
                                               2. Bonne, doop 29-01-1699
                                               3. Berent, doop ..-03-1702
                                               4. Geeske, doop 25-12-1705
 
 
Tolbert, 27 feb 1735              IWE  ROELEFS  van Lutjegast   x   MENSYN  JANS  van Tolbert
                                               (Mensyn Jans is weduwe van Geert Sikkes.)
 
                                               1. Auckjen, doop 02-04-1736
                                               2. Jan, doop 24-08-1738
                                               3. Roelef, doop 04-09-1740
                                               4. Hedde, doop 20-02-1743
                                               5. Hedde, doop 21-02-1745
 
 
===>                                      EGBERT  ARENTS  van Midwolde   x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 07-06-1739
 
 
Tolbert, 10 apr 1739              EGBERT  GEERTS    x   TRYNTIE  PIETERS
 
 
 
Tolbert, 22 mei 1803             EGBERT  HESSELS  van Nuis   x   AAFKE  JURJENS  van Lettelbert
                                               (Attestatie van Leegkerk.)
 
                                               1. Jurjen, doop 28-09-1806
                                               2. Martje, doop 27-03-1808
 
 
===>                                      EGBERT  JANS    x   NN  
 
                                               1. Sybe, doop 26-07-1739
                                               2. Jantien, doop 31-03-1752
 
 
Tolbert,   1688                       EGBERT  JANSSEN  van Midwolde   x   ANJE  FLORIS  van Garnwerd
                                               (Anje Floris is weduwe van Menne Janssen.)
 
 
 
Tolbert, 4 jan 1733                EGBERT  JANS  van Peize   x   JANKE  HENDRIKS  van Tolbert
                                               (Janke Hendriks is weduwe van Sybe Iwema.)
 
                                               1. Annechien, doop 24-03-1734
                                               2. Jan, doop 30-12-1736
 
 
Tolbert, 8 nov 1739               EGBERT  JANS  van Tolbert   x   ANTIE  WYBES  van Midwolde
 
 
 
===>                                      EGBERT  PIETERS  van Niebert   x   BARBER  STEVENS  van Tolbert
                                               (Att. 1685)
 
 
 
Tolbert, 21 apr 1721              EGBERT  SIPKES  van Tolbert   x   MARTIEN  PETERS  van Wijnjeterp
 
                                               1. Sipke, doop 12-04-1722
                                               2. Sipke, doop 16-01-1724
 
 
===>                                      ENGBERT  HANSSEN    x   NN  
 
                                               1. Trijntjen, doop 30-07-1663
 
 
===>                                      ENGBERT  JANNES    x   NN  
                                               (Engbert Jannes was kerkvoogd te Niebert.)
 
                                               1. Wybrig, doop 09-05-1734
 
 
===>                                      EIJSE  HEERES    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 20-12-1663
 
 
===>                                      EIJSE  LEUKES    x   NN  
 
                                               1. Hille, doop 17-04-1663
 
 
Tolbert, 5 dec 1790               EISE  ROELFS    x   ROELFKE  ALBERTS
 
                                               1. Albert, doop 08-05-1791
                                               2. Antje, doop 15-07-1792
                                               3. Grietje, doop 25-09-1796
                                               4. Pieterke, doop 14-10-1798
                                               5. Lamke, doop 31-01-1802
                                               6. Wybe, doop 08-07-1804
 
 
Tolbert,  sep 1680                 EYSE  HEERES    x   MARTIEN  JANSSEN
                                               (Martien Janssen is weduwe van Karst Hijlkes.)
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1735             EYSSE  JANS    x   WIPKE  ALDERS  van Niebert
                                               (Bij doop Jan staat vermeld: zoon van E.J. van Niebert.)
 
                                               1. Jan, doop 22-12-1737
 
 
Tolbert, 13 mei 1753             EYSSE  JANS  van Tolbert   x   GEERTIE  GERRITS  van Midwolde
                                               (Bij doop Janntien staat vermeld: dochter van E.J. in de Hollum.)
 
                                               1. Jantien, doop 20-01-1754
 
 
A, Tolbert, 21 jan 1694         ENGELBERT  ROELEFS    x   HANTJE  JANSEN  van Nuis
 
 
 
===>                                      ERNESO  CHRISTOF LEURING   x   NN  
                                               (Erneso Christof Gerlac Leuring, was advokaat van beroep.)
 
                                               1. Jan, doop 02-04-1747
                                               2. Sophia M, doop 05-10-1749
                                               3. Anna M E, doop 05-10-1749
                                               4. Gerlacus S J, doop 20-02-1752
                                               5. Sophia E C, doop 16-03-1755
 
 
Tolbert,   1680                       EVERT  HARMENS  van Schuttorp   x   TRIJNE  HARMENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 15 apr 1798              EVERT  HENDRIKS  van Niebert   x   JANTJE  WYBRANDS  van Nuis
 
                                               1. Hendrik, doop 04-10-1801
                                               2. Geeske, doop 05-06-1803
                                               3. Wybrand, doop 09-03-1806
                                               4. Aaltje, doop 16-09-1810
 
 
===>                                      EVERT  PIETERS  van Midwolde   x   NN  
 
                                               1. Kunie, doop 22-06-1727
 
 
Tolbert, 26 okt 1749              EVERT  PIETERS  van Tolbert   x   JANTIEN  HIDDINGH  van Leek
 
 
 
Tolbert, 8 aug 1802               FEDDE  GERBENS  van Haulerwijk   x   ANTJE  HENDRIKS  van Zevenhuizen
 
 
 
Tolbert, 12 aug 1669             FEIT  JANSSEN  van Grijpskerk   x   BARBERTJEN  ALLERTS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      FEIT  CORNELLIS    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 25-09-1692
                                               2. Jantjen, doop 25-02-1695
                                               3. Willemtjen, doop 03-01-1697
                                               4. Kornelis, doop ..-..-1699
                                               5. Hindrik, doop 12-02-1702
                                               6. Dochter, doop 20-05-1704
 
 
Tolbert,  jan 1701                  FERDINAND  MARTIN BRUININGS van SHertogenbos   x   VALIAGUNDA   HARKAMA VAN van Tolbert
                                               (De hr. Ferdinand Martin Hamel Bruinings tr. Vr. Valiagunda van)
 
 
 
Tolbert, 19 mei 1776             FEIJE  ABELS  van Langelo   x   ANJE  JANS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 8 jun 1721                FOCKE  WOBBES  van Tolbert   x   MARIA  JANS  van Groningen
 
 
 
===>                                      FOCKO  TEUNIS  van Leek   x   NN  
 
                                               1. Teunis, doop 20-05-1683
 
 
===>                                      FOKKE   SAPPEMA   x   NN  
 
                                               1. Sibrig, doop 21-02-1762
                                               2. Roefke, doop 23-06-1764
 
 
===>                                      FOLKERT  GEERTS  van Midwolde   x   NN  
 
                                               1. Vaakje, doop 11-08-1737
 
 
===>                                      FOLKERT  KLAASEN    x   NN  
 
                                               1. Klaas, doop 12-04-1722
 
 
Tolbert, 1 jul 1804                 FOLKERT  SIJBRANDS  van Tolbert   x   HENDRIKJE JANS  YWEMA van Midwolde
                                               (Hendrikje Jans Ywema is weduwe van Halbe Haatjes.)
 
                                               1. Sophia, doop 14-10-1804
                                               2. Sybrand, doop 02-03-1806
                                               3. Ebeltje, doop 25-12-1807
 
 
Tolbert,   1704                       FOPPE  ANDRIES  van Marum   x   AELTJEN  HARMENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1681                       FOPPE  BOELES  van Marum   x   HINDRIKJEN  BERENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 19 mrt 1758             FREERK  JANS  van Fransum   x   TRYNTIE  FREERKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 8 aug 1791               FREERK  JANS    x   WILLEMKE  ROELFS
 
                                               1. Roelf, doop 11-12-1791
                                               2. Jan, doop 01-03-1795
                                               3. Martje, doop 18-02-1798
                                               4. Jakob, doop 04-01-1801
 
 
===>                                      FREERK  LUITIENS    x   AAGTJE  JOBS
 
                                               1. Aaltien, doop 17-02-1771
                                               2. Freerkje, doop 16-04-1775
 
 
Tolbert, 25 dec 1778             FREERK  LUITJENS  van Tolbert   x   GEERTRUIT  DERKS  van Zevenhuizen
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1738             FRERIK  DOUWES  van Nuis   x   JOUKJEN  GEERTS
                                               (Vermelding in RAGn LXXIa9-24.07.1747)
 
 
 
Tolbert,   1681                       FRERIK  GERRYTS  van Tolbert   x   REENTJE  MEERTENS  van Lettelbert
 
 
 
Tolbert, 15 nov 1668             FRERIK  HINDRIKS  van Tolbert   x   GEESJEN  ARENTS  van Norg
 
                                               1. Aaltjen, doop 11-07-1669
                                               2. Hindrik, doop 22-10-1671
 
 
===>                                      FRERIK  HINDRIKS    x   NN  
                                               (Frerik Hindriks was schoolmeester van beroep)
 
                                               1. Jantjen, doop 01-02-1685
 
 
Tolbert, 19 apr 1744              FRERIK  HINDRIKS  van Tolbert   x   GRIETIE  LUIES  van Doezum
 
                                               1. Hindrik, doop 09-05-1745
                                               2. Luiye, doop 01-11-1750
 
 
===>                                      FRERIK  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Luiije, doop 01-11-1750
 
 
===>                                      FRERIK  JACOBS    x   NN  
 
                                               1. Frouke, doop 21-01-1663
 
 
Tolbert, 17 mei 1668             FRERIK  JANS  van Niebert   x   WYTSKE  ALLERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1674                       FRERIK  JANS  van Tolbert   x   GERKJEN  HINDRIKS  van Opende
 
 
 
===>                                      FRERIK  JANS    x   NN  
 
                                               1. Een dochter, doop 07-03-1684
 
 
===>                                      FRERIK  ROELEFS    x   NN  
                                               (Frerik Roelefs woonde op de Diepswal.)
 
                                               1. Eenie, doop 17-07-1757
 
 
Tolbert, 8 jun 1710                FRISSIGER  LUITJES  van Roderwolde   x   JANTIEN  WILKES  van Tolbert
                                               (Jantien Wilkes is weduwe van Louwe Jans.)
 
                                               1. Roelefke, doop 07-08-1711
 
 
Tolbert, 11 apr 1790              FRIDZER  KORNELIS  van Visvliet   x   WYTSKE  LAMMERTS
 
                                               1. Kornelis, doop 11-04-1790
                                               2. Lammert, doop 04-05-1794
                                               3. Menke, doop 14-04-1797
                                               4. Gerloon, doop 07-02-1802
 
 
===>                                      GARTM      x   NN  
 
                                               1. Hendrik, doop 20-12-1744
 
 
Grootegast, 10 mrt 1654       GAUKE  FOCKES  van Grootegast   x   EENIE  WOBBES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      GEERT      x   NN  
 
                                               1. Jacobjen, doop 19-02-1708
 
 
===>                                      GEERT   RUITER   x   NN  
 
                                               1. Een zoon, doop 03-02-1715
 
 
Tolbert, 23 mrt 1706             GEERT  ALBERTS  van Tolbert   x   TETJE  SJEURTS  van Nietap
 
 
 
Tolbert,   1672                       GEERT  BARTELS  van Vries   x   JANTJEN  CARSTS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      GEERT  BONNES    x   NN  
 
                                               1. Hindrik, doop 02-11-1690
 
 
P, Tolbert, 29 nov 1704         GEERT  BRONGERS  van Tolbert   x   ETJE  JACOBS  van Winschoten
 
 
 
Tolbert,   1671                       GEERT  EBELS  van Tolbert   x   GRIETJEN  BEERENS  van Nyenborg
 
                                               1. Beerent, doop 16-07-1674
                                               2. Frouke, doop 06-05-1677
 
 
Tolbert,   1682                       GEERT  EBELS    x   GRETE  DIRKSSEN
                                               (Grete Dirkssen is weduwe van Dirk Kortlang.)
 
 
 
Tolbert, 23 nov 1670             GEERT  ENGELBERTS  van Tolbert   x   REINE  ONNES
                                               (getr. Marum/Noordwijk op 20 nov 1670.)
 
 
 
Tolbert, 12 mei 1720             GEERT  EVERTS  van Noordwijk   x   GRIETJE  GERRITS  van Tolbert
 
                                               1. Beerent, doop 16-03-1721
 
 
Tolbert, 25 mei 1738             GEERT  GEERTS  van Nuis   x   AGNIETIE  ELJES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      GEERT  GERRITS    x   ANNIGJE  KLAAZEN
                                               (Annigje Klaazen is bejaard gedoopt op 18 juni 1797)
 
                                               1. Harm, doop 14-12-1794
 
 
===>                                      GEERT  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 27-09-1663
                                               2. Jan, doop 11-09-1664
                                               3. Aaltje, doop 10-10-1673
 
 
===>                                      GEERT  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Harmen, doop ..-..-1700
 
 
Tolbert,   1715                       GEERT  HINDRIKS  van Tolbert   x   FOPKE  STEEVENS  van Zuidhorn
 
                                               1. Sidsie, doop 23-07-1719
                                               2. Jantien, doop 17-10-1723
                                               3. Jantien, doop 02-03-1725
 
 
Tolbert, 3 jan 1723                GEERT  HINDRIKS  van Leek   x   AELTIEN  ROELEFS  van Niekerk
 
 
 
P, Doezum, 22 apr 1781        GEERT  HINDRIKS  van Tolbert   x   ANNE SOPHYE TEYES  van Marum
                                               (Geert Hindriks en Anne Sophye Teyes zijn te Marum/Noordwijk)
 
 
 
===>                                      GEERT  HINDRIKS    x   GERRITDINA  PIETERS
 
                                               1. Bernardus, doop 22-01-1792
 
 
===>                                      GEERT  HINDRIKS KASEMIER   x   AUKTJEN  JAKOBS
 
                                               1. Hindrik, doop 22-01-1797
                                               2. Jakob, doop 12-08-1804
 
 
Tolbert, 5 apr 1767                GEERT  HEERES  van Tolbert   x   JUIDJE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 14-06-1767
                                               2. Aaltien, doop 08-10-1769
                                               3. Trijntien, doop 23-07-1775
                                               4. Heere, doop 23-04-1780
 
 
Tolbert, 30 okt 1723              GEERT  HEDDES  van Tolbert   x   LEENTIE  WOBBES  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 20 jun 1705          GEERT  JACOBS  van Een   x   SIEUWKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jacob, doop 06-06-1706
                                               2. Sapke, doop 29-01-1708
                                               3. Martje, doop 20-03-1712
 
 
Tolbert, 22 nov 1772             GEERT  JACOBS  van Tolbert   x   BARBARTJE  HINDRIKS  van Burum
 
                                               1. Jacob, doop 23-01-1774
 
 
Tolbert, 11 okt 1772              GEERT  JANS  van Tolbert   x   STYNTIEN  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 06-06-1773
                                               2. Eltien, doop 26-02-1775
                                               3. Etje, doop 26-02-1775
                                               4. Aaltien, doop 28-09-1777
                                               5. Jacob, doop 02-01-1780
 
 
===>                                      GEERT  JANS    x   NN  
 
                                               1. Koene, doop 19-02-1736
                                               2. Lamke, doop 04-11-1736
                                               3. Grietie, doop 26-08-1742
 
 
Tolbert, 19 aug 1736             GEERT  JANS  van Tolbert   x   ..NSKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Annechien, doop 18-01-1739
                                               2. Jan, doop 04-10-1739
                                               3. .........., doop 26-02-1741
                                               4. Jacob, doop 07-05-1747
 
 
Tolbert, 30 aug 1739             GEERT  JANS  van Tolbert   x   LUTGERTIE  EEMES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 26 jun 1746              GEERT  JANS  van Tolbert   x   TRYNTIE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Jacob, doop 30-03-1749
                                               2. Hindrik, doop 07-11-1751
                                               3. Sibrant, doop 31-03-1755
                                               4. Albert, doop 13-11-1757
 
 
Tolbert, 24 jun 1770              GEERT  JANS  van Tolbert   x   ELTIEN  DERKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 mei 1779               GEERT  JANNES  van Assen   x   RENSKE  LAMMERTS  van Tolbert
 
                                               1. Jannes, doop 30-04-1780
                                               2. Geeske, doop 19-05-1782
                                               3. Geeske, doop 31-08-1783
                                               4. Tryntien, doop 02-07-1786
 
 
===>                                      GEERT  JANNES    x   FEIKE  HENDRIKS
 
                                               1. Jantje, doop 16-06-1811
 
 
===>                                      GEERT  JENNES    x   SOPHIA  HENDRIKS
 
                                               1. Hendrik, doop 23-06-1799
                                               2. Lysabet, doop 07-02-1802
                                               3. Annegien, doop 17-02-1805
                                               4. Jennie, doop 24-01-1808
                                               5. Jantje, doop 16-06-1811
 
 
Tolbert, 15 feb 1761              GEERT JANSSEN LUBBERTS  van Bacolti   x   TRYNTIE  WILLEMS  van Tolbert
                                               (Bacolti ligt onder Noordhorn in Bentheim.)
 
                                               1. Froukie, doop 26-07-1761
                                               2. Willem, doop 28-11-1762
                                               3. Geertien, doop 06-05-1764
                                               4. Jan, doop 10-08-1766
                                               5. Geertie, doop 09-08-1767
                                               6. Harmannus, doop 01-04-1770
                                               7. Jan, doop 27-10-1771
                                               8. Geertje, doop 13-12-1772
 
 
Tolbert, 4 dec 1669               GEERT  MEERTENS  van Tolbert   x   RENSKE  HANSSEN  van Doezum
 
 
 
===>                                      GEERT  ROELFS    x   LUTSKE  WILLEMS
 
                                               1. Feike, doop 13-05-1810
 
 
Tolbert, 19 mrt 1723             GEERT  SIKKES  van Noordwyk   x   ALBERTIEN  TIES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 27 jan 1732              GEERT  SIKKES  van Tolbert   x   MENSYN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Martien, doop 08-10-1732
 
 
===>                                      GERARD   AVERES   x   NN  
                                               (Anna Maria dv. moeder in hoerery met G. Averes, advokaat.)
 
                                               1. Anna Maria, doop 23-02-1716
 
 
A, Tolbert, 21 jan 1694         GERARD   AVERESSE   x   LUCIA   WUSSIM
                                               (Gerard Averesse was advokaat van beroep.)
 
 
 
Tolbert, 12 jan 1716              GERARD   AVERESSE van Tolbert   x   GRIETIE  HINDRIKS  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 3 sep 1698           GERHARDUS  TIMENS  van Groningen   x   VAKEGUNDA   HARKAMA VAN van Tolbert
                                               (Vermeld wordt: Monsr. Gerahardus Timens)
 
 
 
===>                                      GERBEN  DERKS    x   NN  
                                               (Gerben Derks woonde op de Leek.)
 
                                               1. Derk, doop 31-10-1728
                                               2. Derk, doop 06-11-1729
 
 
===>                                      GERBEN  REEWERTS    x   NN  
                                               (Bij doop Gerben staat vermeld: zoon van wijlen Gerben Reeuwerts.)
 
                                               1. Trijntje, doop 13-03-1681
                                               2. Gerben, doop ..-07-1683
 
 
Tolbert, 16 sep 1798             GERKE  DIRKS  van Surhuistervee   x   JOANNA  PIETERS  van Tolbert
                                               (Joanna Pieters komt met attestatie van Grootegast.)
 
                                               1. Dirk, doop 09-12-1798
                                               2. Pieter, doop 19-07-1801
 
 
P, Tolbert, 14 okt 1798         GERKE  JANS  van Zevenhuizen   x   JANTJE  ROELFS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 13 jun 1716              GERKE  MARTENS    x   ANTJE  EYSSES  van Garnwerd
 
 
 
Tolbert, 1 nov 1761               GERKE  WILLEMS  van Leek   x   JANKE  PHILIPPUS  van Oudega
                                               (Janke Philippus is weduwe van Jannes Jans.)
 
 
 
P, Tolbert, 13 mei 1792         GERLOF  IPES    x   SIEUWKE  HERES
 
 
 
Tolbert,   1674                       GERRIJT  PHILIPPUS  van Zwolle   x   JANTJE  DERKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 10 mrt 1667             GERRIJT  CLAASSEN GRIF   x   TRYNTJEN  STEFFENS  van Tolbert
 
                                               1. Willemtjen, doop 02-03-1673
 
 
Tolbert, 31 mei 1674             GERRIJT  CLAASEN  van Leek   x   YTJE  BENDERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 3 jun 1798                GERRIT  ALBERTS  van Zuidhorn   x   GEESKE  ABELS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Albert, doop 15-09-1799
                                               2. Abel, doop 29-03-1801
 
 
Tolbert,   171                         GERRIT  BERENTS  van Tolbert   x   AELTIEN  JOESTENS  van Peize
                                               (Aeltien Joestens is weduwe van Jan Wilgens.)
 
 
 
Tolbert, 20 apr 1806              GERRIT  EVERTS SLUITER van Veldhuizen   x   JANTJE  JANS  van Leek
                                               (Gerrit Everts Sluiter komt uit Veldhuizen in Bentheim.)
 
                                               1. Evert, doop 22-03-1807
 
 
===>                                      GERRIT  FOPPES    x   MARTIEN  JACOBS
 
                                               1. Aagtie, doop 08-04-1764
                                               2. Tietje, doop 08-04-1764
                                               3. Foppe, doop 16-08-1767
                                               4. Renske, doop 01-02-1772
 
 
P, Tolbert, 12 apr 1807         GERRIT  GEERDS  van Sappemeer   x   BOUKTJE  LUURDS  van Lutjegast
                                               (Gerrit en Bouktje zijn vertrokken met attestatie naar Lettelbert.)
 
 
 
Tolbert, 14 mei 1747             GERRIT  GERRITS  van Zevenhuizen   x   TETIE  SIWERS  van Nuis
                                               (Gerrit Gerrits woonde op de Diepswal.)
 
                                               1. Elske, doop 23-06-1748
 
 
Tolbert,   1811                       GERRIT  GERRITS LIST van Nienhuis   x   JANTJE  JANS  van Leek
                                               (Gerrit G. List komt van Nienhuis in Bentheim.)
 
 
 
===>                                      GERRIT  JANNES    x   ANKE  BOOTES
 
                                               1. Boote, doop 11-10-1807
                                               2. Trijntje, doop 25-12-1808
                                               3. Jannes, doop 26-05-1811
 
 
===>                                      GERRIT  CLAASSEN    x   NN  
 
                                               1. Tjeert, doop 08-03-1663
 
 
===>                                      GERRIT  PIETERS    x   NN  
                                               (Gerrit Pieters woonde op de Diepswal.)
 
                                               1. Jannes, doop 06-01-1763
                                               2. Gerrit, doop 18-08-1765
 
 
Tolbert, 4 aug 1805               GERRIT  PIETERS  van Lutjegast   x   JELTJE  BERENDS  van Wijnjeterp
 
                                               1. Geerdje, doop 03-08-1806
 
 
Tolbert, 2 mei 1734               GERRIT  POPKES  van Tolbert   x   GRIETJE  JANS  van Midwolde
                                               (Grietje Jans is weduwe van Jochem Hendriks.)
 
 
 
P, Tolbert, 15 dec 1805         GERRIT  WIERDS  van Dronrijp   x   LUTSKE  ENGBERTS  van Surhuizum
 
 
 
===>                                      GERRIT  WIGGELS    x   NN  
 
                                               1. Wytze, doop 13-08-1741
 
 
===>                                      GERRIT  WOBBES    x   NN  
 
                                               1. Metje, doop 12-06-1750
 
 
Tolbert, 18 mei 1739             GERRIT  WOBBES  van Tolbert   x   AUKJE  HARMS  van Niebert
 
                                               1. Harm, doop 26-08-1742
                                               2. Maria, doop 07-03-1745
 
 
P, Tolbert, 31 dec 1797         GERRIT  WOBBES  van Tolbert   x   HINDRIKJE  HINDRIKS  van Niebert
                                               (Gerrit en Hindrikje zijn met attestatie vertrokken naar Niebert.)
 
 
 
Tolbert, 24 apr 1692              GERRYT  POPKES  van Tolbert   x   TEEKE  ALBERTS  van Tolbert
 
                                               1. Martjen, doop 07-09-1695
                                               2. Roelefke, doop ..-..-1701
 
 
Tolbert,   1678                       GEUTJEN   IVEMA   x   TRIJNTJEN  HINDRIKS  van Noordhorn
 
 
 
Tolbert, 15 apr 1725              GELTE   IWEMA van Tolbert   x   LUMKE  FRERIKS  van Tolbert
                                               (Lumke Freriks is weduwe van de schoolmr. Douwe Hindriks)
 
                                               1. Grietje, doop 08-12-1737
 
 
Tolbert, 11 nov 1736             GELTE   IWEMA van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Zevenhuizen
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1803             GOEITE  ALLES  van Haulerwijk   x   TJIETSKE  MEINDERTS  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert,   1701                  GOOSEN  MAURITS  van Aduard   x   JELTJEN  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      GOSSE  SIPKES    x   FOPKE  PIETERS FERINGA van Joannes
 
                                               1. Joannes, doop 02-02-1800
 
 
Tolbert, 27 feb 1785              GOSSE  SIPKES  van Oudewoude   x   FOPKE  PETERS FERINGA van Tolbert
 
                                               1. Sipke, doop 03-04-1785
                                               2. Hindrik, doop 04-10-1795
                                               3. Joannes, doop 02-02-1800
                                               4. Gerrit, doop 03-03-1805
 
 
===>                                      H  JANS    x   NN  
 
                                               1. Boele, doop 18-10-1722
 
 
Tolbert, 9 apr 1775                HAATJE  JACOBS  van Tolbert   x   REINA  ALBERTS  van Midwolde
 
                                               1. Jacob, doop 16-07-1775
 
 
Tolbert, 23 mrt 1690             HAATJE  JANSSEN  van Tolbert   x   TRYNTJE  CORNELLIS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 27 nov 1803             HAATJE  KLAASSENS  van Tolbert   x   ANTJE  KORNELIS  van Nuis
                                               (Huwelijk tussen Haatje en Antje met gerichts konsent.)
 
                                               1. Jakob, doop 09-02-1806
                                               2. Kornelis, doop 23-10-1808
                                               3. Auktje, doop 03-02-1811
 
 
Tolbert, 11 okt 1757              HATIE  PEBES    x   JIDIE  GEERTS
 
                                               1. Halbe, doop 12-03-1758
                                               2. Geeske, doop 05-10-1759
 
 
Tolbert, 15 jul 1703               HATJE  PEBES  van Tolbert   x   TETJE  WIJMERS  van Tolbert
                                               (Vermelding in RAG LXXIa9-17.06.1743)
 
                                               1. Renske, doop 10-08-1704
                                               2. Renske, doop 15-11-1705
                                               3. Ebeltje, doop 15-04-1715
 
 
===>                                      HATJE  PEBES    x   NN  
 
                                               1. Aefke, doop 30-01-1718
                                               2. Ebelke, doop 19-10-1721
                                               3. Ebelke, doop 08-11-1722
 
 
P, Tolbert, 25 dec 1808         HAAIJE  DERKS  van Niehove   x   SIEUWKE  LUKAS  van Tolbert
                                               (Haaije en Sieuwke zijn vertrokken met attestatie naar Niekerk.)
 
 
 
===>                                      HAIJE  LAMMERTS    x     
 
                                               1. Anne, doop 28-05-1665
 
 
Tolbert,   171                         HAJE  LUES  van Tolbert   x   ROELEFKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 22-10-1713
 
 
Tolbert, 14 mei 1742             HALBE  ALLES  van Tolbert   x   JIDJE  GEERTS  van Tolbert
                                               (Gedoopt op 18 maart 1753 Halbe Alles Posthumus.)
 
                                               1. Martien, doop 27-01-1743
                                               2. Alle, doop 18-07-1745
                                               3. Menke, doop 18-07-1747
                                               4. Menkjen, doop 27-05-1748
                                               5. Geertien, doop 29-11-1750
                                               6. Halbe Alles, doop 18-03-1753
 
 
Tolbert, 5 aug 1798               HALBE  HAATJES  van Tolbert   x   HENDRIKJE  JANS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 10 nov 1709             HALBO  HINDRIKS  van Tolbert   x   REENCKE  JANS  van Lettelbert
 
                                               1. Jan, doop 17-09-1710
                                               2. Metje, doop 21-08-1711
                                               3. Hindrik, doop 03-09-1713
                                               4. Jacobje, doop 02-09-1714
                                               5. Jacobjen, doop 12-11-1719
                                               6. Hindrik, doop 09-02-1721
                                               7. Jacobjen, doop 09-02-1721
                                               8. Trynje, doop 19-04-1722
                                               9. Jan, doop 14-03-1726
 
 
===>                                      HAMEL  BRUI    x   NN  
 
                                               1. Gerh Jacobus, doop 23-08-1705
 
 
Tolbert, 26 nov 1747             HAMME  JANS  van Tolbert   x   FEMKE  CLAESEN  van Tolbert
 
                                               1. Klaas, doop 26-11-1752
                                               2. Jetske, doop 26-09-1756
                                               3. Lamke, doop 23-10-1763
                                               4. Lyske, doop 23-10-1763
 
 
Tolbert, 24 jun 1731              HANNE  JANS  van Oldeberkoop   x   ELSKE  JANS  van De Holm
 
                                               1. Eesse, doop 03-08-1732
                                               2. Jan, doop 27-07-1738
                                               3. Aafke, doop 21-04-1748
 
 
===>                                      HANNE  JANSEN    x   NN  
 
                                               1. Tjerk, doop 17-03-1743
 
 
Tolbert, 20 okt 1799              HANS  ALBERTS  van Doezum   x   ETJE  JAKOBS
                                               (Etje Jakobs is weduwe van Anne Lykels.)
 
                                               1. Aaltje, doop 02-02-1800
 
 
P, Tolbert, 13 feb 1705          HANS  ARENTS  van Aduard   x   LYSBET  LAUWRENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 mrt 1706               HANS  BORGERS  van Tolbert   x   CLAESKE  CLAESEN  van Tolbert
 
                                               1. Elske, doop 01-05-1707
 
 
Tolbert, 25 mrt 1728             HANS  BORGERS  van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
                                               (Jantien Jans is weduwe van Keimpe Berents.)
 
                                               1. Elske, doop 26-06-1729
 
 
Tolbert,  okt 1700                  HANS  DERKS  van Leens   x   GRIETJEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Martien, doop ..-10-1702
                                               2. Metje, doop 09-12-1703
                                               3. Wybrich, doop 26-12-1705
 
 
===>                                      HANS  CLAESSEN    x   NN  
 
                                               1. Geeske, doop 23-03-1755
 
 
Tolbert, 30 apr 1758              HANS  CLASEN  van Tolbert   x   TETJE  TIERTS  van Tolbert
 
                                               1. Tieert, doop 03-06-1759
                                               2. Renske, doop 03-06-1759
                                               3. Albertien, doop 26-05-1760
                                               4. Hantie, doop 13-07-1766
 
 
===>                                      HANS  MR      x   NN  
 
                                               1. Willem, doop 22-09-1726
 
 
Tolbert, 16 aug 1722             HANS J JURJEN LODEWYK  van Tolbert   x   ANNIGIEN  WILLEMS  van Roden
 
 
 
Tolbert,   1811                       HARKE  WILLEMS MEEK van Ureterp   x   LAMKE  GEERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 25 mei 1760             HARM  ADOLFS  van Tolbert   x   ENGELTIE  WILLEMS  van Leek
                                               (Bij doop van Ake staat vermeld Harm Adolfs van de Diepswal.)
 
                                               1. Pieterke, doop 22-03-1761
                                               2. Ake, doop 27-05-1764
                                               3. Willem, doop 29-03-1767
                                               4. Pietje, doop 10-09-1769
                                               5. Geert, doop 19-09-1773
 
 
Tolbert, 27 mei 1764             HARM  AKES  van Tolbert   x   LUICHIEN  REYNDERS  van Roden
 
 
 
Doezum, 21 jan 1719             HARM  ALBERTS  van Tolbert   x   ROELFKE  LUITJES  van Lukaswolde
 
 
 
Tolbert, 12 jun 1785              HARM  ALBERTS KONING   x   GRIETJE  HIJLKES FERINGA van Tolbert
 
                                               1. Albert, doop 13-11-1785
                                               2. Aaltje, doop 10-02-1788
                                               3. Hylke, doop 14-11-1790
                                               4. Jakob, doop 21-09-1794
                                               5. Aaltje, doop 29-01-1797
                                               6. Jan, doop 02-02-1800
 
 
Tolbert, 15 aug 1802             HARM  BONNES YWEMA van Tolbert   x   GRIETJE  JANS YWEMA
 
 
 
Tolbert, 23 apr 1707              HARM  EVERTS  van Tolbert   x   METTE  AUKES  van Veenwouden
 
                                               1. Hilke, doop 15-01-1708
 
 
Tolbert, 13 mei 1787             HARM  GERRITS    x   LOOTSKE  HINDRIKS
                                               (Lootske Hindriks is weduwe van Willem Jannes.)
 
                                               1. Aukje, doop 24-02-1788
 
 
Tolbert, 3 mei 1795               HARM  GERRITS  van Diepswal   x   MARTJE  JANS  van Niebert
 
                                               1. Auktjen, doop 24-07-1796
                                               2. Tryntje, doop 29-10-1797
                                               3. Auktjen, doop 14-07-1799
                                               4. Jantje, doop 18-01-1801
                                               5. Gerrit, doop 19-12-1802
                                               6. Roelfke, doop 07-10-1804
                                               7. Grietje, doop 25-05-1806
                                               8. Antje, doop 03-04-1808
                                               9. Antje, doop 20-01-1811
 
 
===>                                      HARM  HARMS    x   JANTJE  ANDRIES
 
                                               1. Geert, doop 09-06-1799
 
 
Tolbert,   1710                       HARM  HEDDES  van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Hedde, doop ..-..-1711
                                               2. Jan, doop ..-..-1713
                                               3. Jan, doop 06-02-1718
                                               4. Jannes, doop 13-11-1720
 
 
===>                                      HARM  JACOBS    x     
 
                                               1. Reynder, doop 24-07-1709
 
 
Tolbert, 16 aug 1772             HARM  JANS  van Tolbert   x   WYTSKE  OUBLES  van Tolbert
 
                                               1. Hindrik, doop 08-11-1772
                                               2. Aaltien, doop 23-10-1774
                                               3. Jan, doop 08-06-1777
                                               4. Oubel, doop 07-11-1779
 
 
===>                                      HARM  JANS    x   GRIETJE  MENTES
 
                                               1. Hindrikien, doop 08-06-1783
 
 
===>                                      HARM  PIETERS    x   NN  
 
                                               1. Gerrit, doop 09-02-1727
                                               2. Lamke, doop 20-02-1729
                                               3. Grietie, doop 26-08-1731
                                               4. Jantien, doop 11-04-1734
                                               5. Boukjen, doop 18-11-1736
                                               6. Pieterke, doop 24-05-1739
                                               7. Jacob, doop 09-12-1742
                                               8. Jacob, doop 06-12-1744
 
 
===>                                      HARM  PIETERS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Harm, doop 26-12-1760
 
 
Tolbert, 1 mei 1768               HARM  REMMERTS  van Tolbert   x   LAMKE  GEERTS  van Tolbert
 
                                               1. Eewke, doop 25-11-1770
                                               2. Remmert, doop 01-12-1771
 
 
Tolbert, 19 mei 1793             HARM  ROELFS  van Niebert   x   JANTJE  HINDRIKS  van Leek
 
                                               1. Geeske, doop 17-11-1793
 
 
Tolbert, 10 mei 1801             HARM  TIMENS  van Marum   x   REINA  LEEDERTS  van Tolbert
 
                                               1. Frouktjen, doop 09-05-1802
                                               2. Leentje, doop 20-07-1806
 
 
P, Tolbert, 3 mei 1795           HARM  WILLEMS  van Grootegast   x   GEERTJE   YWEMA van Tolbert
                                               (Harm en Geertje zijn met attestatie vertrokken naar Grootegast en)
 
 
 
Tolbert, 26 jul 1733               HARMANNUS   LIJFRING van Tolbert   x   GRIETIE  ALLERTS  van Tolbert
 
                                               1. Ouke, doop 11-04-1734
                                               2. Albert, doop 08-09-1737
                                               3. Martien, doop 11-02-1742
 
 
===>                                      HARMANNUS   PAULMAN   x   NN  
                                               (Harmannus Paulman, een Groninger turfschipper, wiens vrouw in de)
 
                                               1. Tobia, doop 15-04-1736
 
 
Tolbert, 1 jul 1708                 HARMANNUS  JACOBS  van Groningen   x   AELTIEN  REYNDERS  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 28 mrt 1706         HARMANNUS  CHRISTIAENS  van Tolbert   x   JANTJE  TEEKES  van Midwolde
 
                                               1. Magdalena, doop 27-03-1707
                                               2. Jelte, doop ..-..-1717
 
 
Tolbert, 7 mei 1701               HERMANNUS  SIRKS SUNKEMA van Tolbert   x   TEEKE  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Grietien, doop 15-04-1703
                                               2. Hindrik, doop 30-08-1704
                                               3. Teeke, doop 09-10-1706
 
 
A, Tolbert, 2 jul 1695            HARMEN  HARMS  van Niekerk   x   FENNE  HINDRIKS  van Tolbert
                                               (Harmen Harms komt van Niekerk in Munsterland.)
 
                                               1. Hindrik, doop 01-02-1696
                                               2. Trijntje, doop 27-12-1700
                                               3. Jan, doop 30-01-1707
 
 
Tolbert,  feb 1671                  HARMEN  JANSSEN  van Tolbert   x   MARTJEN  PIETERS  van Grijpskerk
                                               (Gedoopt op 13 aug. 1693: Geertje of Grietje!)
 
                                               1. Trijntjen, doop 28-03-1673
                                               2. Aaltjen, doop 17-03-1678
                                               3. Jan, doop 21-05-1681
                                               4. Wybe, doop ..-01-1684
                                               5. Pieter, doop 25-03-1687
                                               6. Claaske, doop 05-10-1690
                                               7. Geertje, doop 13-08-1693
 
 
Tolbert,   1681                       HARMEN  PIETERS  van Tolbert   x   SIEUKE  SIWERTS
                                               (Sieuke Siwerts is weduwe van Geert Jansen.)
 
 
 
A, Tolbert,  mei 1691            HARMEN  PIETERS  van Tolbert   x   CHRISTINE R REBECCA THOMAS  van Peize
 
                                               1. Tietje, doop 10-04-1692
 
 
Tolbert,   1672                       HEDZER  ALEFS  van Tolbert   x   ANTJE  JACOBS  van Marum
                                               (Op 1 maart 1672 is Hedzer Alefs bejaard gedoopt.)
 
 
 
Tolbert,   1793                       HEINSE  DURKS  van N Drachten   x   AALTJE  FREERKS
                                               (Heinse en Aaltje zijn met attestatie naar Dragten vertrokken.)
 
 
 
Tolbert,   1676                       HEMME   SAPPEMA van Niebert   x   FROOTJE  JANS HIJMERSMA van Tolbert
 
                                               1. Frouke, doop 04-08-1678
 
 
===>                                      HENDRIK   FOCKING   x   SUSANNA R RENATE  PANKERTON
 
                                               1. Hendrik F, doop 05-06-1803
 
 
Tolbert, 20 okt 1799              HENDRIK  ALBERTS  van Doezum   x   FENJE  PIETERS  van Grootegast
 
                                               1. Aaltje, doop 02-02-1800
                                               2. Wybrigje, doop 14-03-1802
 
 
===>                                      HENDRIK  FOLKERTS    x   HENDRIKJE   BRAAK
 
                                               1. Henderica, doop 07-04-1805
 
 
===>                                      HENDRIK  GEERTS    x   NN  
 
                                               1. Lammert, doop 08-09-1743
                                               2. Geert, doop 31-03-1747
 
 
===>                                      HENDRIK  GERRITS    x   JELTJE  JANS
 
                                               1. Marten, doop 03-10-1790
 
 
P, Tolbert, 13 nov 1803         HENDRIK  GERRITS  van Neuenhaus   x   ANKE  PIETERS
                                               (Hendrik en Anke zijn met attestatie vertrokken naar Surhuisterveen.)
 
 
 
Tolbert, 13 sep 1726             HENDRIK  HARMS  van Marum   x   MARTIEN  PIETERS
                                               (Martien Pieters is weduwe van Egbert Sipkes.)
 
 
 
P, Tolbert, 17 jan 1802          HENDRIK  HENDRIKS  van Oostwold   x   JANTJE  SYGERS  van Zevenhuizen
                                               (Hendrik en Jantje zijn met attestatie naar Leek vertrokken.)
 
 
 
Tolbert, 11 okt 1810              HENDRIK  HEUKES  van Meppe   x   HELENA  JOZEFS GELIN van Midwolde
 
 
 
===>                                      HENDRIK  HEDDES    x   HENDRIKJE  HENDRIKS
 
                                               1. Eisse, doop 14-04-1805
 
 
Tolbert, 13 mei 1736             HENDRIK  JANS  van Tolbert   x   AAFKE  ALBERTS  van Midwolde
                                               (Vermelding in: RAG LXXIa9-06.06.1746)
 
                                               1. Jan, doop 17-02-1737
 
 
Tolbert, 3 sep 1797               HENDRIK  JANS  van Tolbert   x   VOSKE  HINDRIKS  van Niebert
 
 
 
===>                                      HENDRIK  JANS    x   GRIETJE  EVERTS
 
                                               1. Evert, doop 03-03-1799
 
 
Tolbert, 14 sep 1806             HENDRIK  JANS DIJK van Marum   x   GRIETJE  HIJLKES FERINGA van Tolbert
                                               (Grietje Hijlkes Feringa is weduwe van Harm Alberts Koning.)
 
 
 
Tolbert, 26 jul 1807               HENDRIK  JANS  van Tolbert   x   WILLEMKE  ROELFS  van Tolbert
                                               (met att. van Leek)
 
                                               1. Jenne, doop 03-12-1809
 
 
===>                                      HENDRIK  JENTJES    x   ANTJE  KARSTEN
 
                                               1. Grietje, doop 15-04-1804
 
 
===>                                      HENDRIK  KARSTEN    x   ELSKE  KARSTEN
 
                                               1. Dieterd, doop 11-05-1800
 
 
Tolbert, 22 jul 1804               HENDRIK  POPKES  van Leek   x   MARTJE  JANS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Jan, doop 02-06-1805
 
 
Tolbert, 24 apr 1803              HENDRIK  WILLEMS HAAN van Midwolde   x   GEESKE  HENDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Willem, doop 20-05-1804
                                               2. Hendrik H, doop 09-02-1806
                                               3. Klaas Haan, doop 06-03-1808
                                               4. Martje, doop 15-04-1810
 
 
Tolbert, 1 sep 1805               HENDRIK  WILLEMS  van Zevenhuizen   x   JANTJE  SYWERTS  van Noordwijk
 
 
 
Tolbert, 10 apr 1707              HINDRICK  JANSEN  van Midwolde   x   AELTJEN  JANSEN  van Tolbert
 
 
 
===>                                      HINDRIK      x   NN  
 
                                               1. Albertje, doop 16-08-1722
 
 
===>                                      HINDRIK   B   KOOL   x   NN  
                                               (Vermelding in RAG LXXIa8-23.06.1738)
 
                                               1. Deeuwer, doop 14-01-1720
 
 
Tolbert, 2 jun 1771                HINDRIK   LEURING van Tolbert   x   MARTIEN  HALBES  van Tolbert
                                               (Gedoopt op 14 nov. 1773 Sofya Ernestina Christina.)
 
                                               1. Johannes, doop 26-01-1772
                                               2. Sofya E C, doop 14-11-1773
 
 
===>                                      HINDRIK   TEL   x   NN  
 
                                               1. Fopke, doop 15-06-1755
                                               2. Jacob, doop 07-06-1761
 
 
Tolbert, 14 aug 1774             HINDRIK  ALBERTS  van Niebert   x   EEUWSE  JANS  van Tolbert
                                               (dr. Trientje is in Niebert gedoopt.)
 
                                               1. Trientje, doop 10-08-1777
 
 
===>                                      HINDRIK  ALBERTS    x   HILJE  MARTENS
 
                                               1. Ate, doop 14-06-1778
 
 
Tolbert, 28 mrt 1675             HINDRIK  ALEFS  van Tolbert   x   GEUKJEN  BERENS  van Tolbert
                                               (Hendrik Alefs is op 19 maart 1675 bejaard gedoopt.)
 
 
 
Tolbert, 28 mei 1769             HINDRIK  ARENTS  van Tolbert   x   AUKJE  HARMS  van Tolbert
                                               (Aukje Harms is weduwe van Gerryt Peters.)
 
                                               1. Arent, doop 12-08-1770
 
 
P, Tolbert, 1 okt 1797           HINDRIK  ARENTS  van Niebert   x   AALTJE  HARMS  van Tolbert
                                               (Hindrik en Aaltje, zijn met attestatie vertrokken naar Niebert.)
 
 
 
Tolbert, 8 feb 1784                HINDRIK  ASING LINDE  V D van Leek   x   MARTIEN  PIETERS FERINGA van Tolbert
 
                                               1. Geeske, doop 28-11-1784
                                               2. Asing, doop 09-09-1787
                                               3. Pieter, doop 25-07-1790
 
 
Tolbert, 2 mei 1674               HINDRIK  BERENS  van Schuttorp   x   ANNE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Fenne, doop 12-11-1676
                                               2. Grietjen, doop 02-12-1677
                                               3. Berent, doop 11-05-1679
 
 
Tolbert,   1680                       HINDRIK  BERENS  van Tolbert   x   SARA  POUWELS  van Vries
 
                                               1. Berent, doop 04-03-1681
                                               2. Pauwl, doop 05-01-1684
                                               3. Harm, doop 30-06-1689
 
 
Tolbert, 4 apr 1670                HINDRIK  DERKS  van Tolbert   x   TRIJNTJE  JANSSEN  van Zevenhuizen
 
 
 
Tolbert, 8 mrt 1809               HINDRIK  DIRKS RUITER van Midwolde   x   GEESKE  GEERTS  van Roderwolde
 
                                               1. Fenje, doop 24-03-1811
 
 
Tolbert, 20 mrt 1791             HINDRIK  EGBERTS  van Veldhuizen   x   FROUKJEN  GEERTS
                                               (Hindrik Egberts komt van Veldhuizen uit de Graafschap.)
 
                                               1. Geertje, doop 19-02-1792
                                               2. Geertje, doop 07-12-1794
                                               3. Jan, doop 06-05-1798
                                               4. Willem, doop 09-03-1800
 
 
===>                                      HINDRIK  FOPPES    x     
 
                                               1. Aafke, doop 29-07-1753
 
 
Tolbert, 31 mrt 1771             HINDRIK  FOPPES  van Tolbert   x   HINDRIKIJN  FAYES  van Tolbert
                                               (Hindrikijn Fayes is weduwe van Abel Berents.)
 
 
 
P, Tolbert,  mrt 1686             HINDRIK  GEERTS  van Tolbert   x   WIGERTJEN  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Sidje, doop 11-11-1687
                                               2. Grietjen, doop 21-04-1695
                                               3. Geert, doop 19-12-1697
 
 
===>                                      HINDRIK  GEERTS    x   NN  
                                               (Hindrik Geerts op Rodenborg (zie doopboek))
 
                                               1. Geert, doop 15-10-1741
                                               2. Stijntie, doop 20-03-1757
 
 
===>                                      HINDRIK  GEERTS    x      
 
                                               1. Geert, doop 19-11-1747
                                               2. Martien, doop 25-04-1751
                                               3. Jacob, doop 25-04-1751
 
 
===>                                      HINDRIK  GEERTS    x   NN  
 
                                               1. Stijntie, doop 05-07-1761
 
 
Tolbert, 8 sep 1793               HINDRIK  GEERTS    x   GRIETJE  ROELFS
 
                                               1. Geert, doop 15-02-1795
 
 
P, Tolbert, 21 dec 1788         HINDRIK  GERRITS  van Groningen   x   MARTJE  DERKS
                                               (Hindrik en Martje zijn met attestatie vertrokken.)
 
 
 
Tolbert,  okt 1672                  HINDRIK  H ELVERING   x   ANNA   VR  ABRAHAMS  van Groningen
 
                                               1. Elisabeth, doop 21-04-1672
 
 
===>                                      HINDRIK  HALBES    x   NN  
 
                                               1. Halbe, doop ..-03-1679
                                               2. Jan, doop 15-01-1682
                                               3. Geertruit, doop 05-10-1687
 
 
===>                                      HINDRIK  HARMS    x   NN  
 
                                               1. Fenne, doop 26-10-1727
 
 
Tolbert, 5 mrt 1797               HINDRIK  HARMS    x   KLAASKE  PIETERS  van Oostwold
 
                                               1. Wytske, doop 09-07-1797
                                               2. Harm, doop 21-10-1798
 
 
Tolbert, 28 apr 1709              HINDRIK  HINDRIKS  van Tolbert   x   JANTIEN  FRERIKS  van Tolbert
 
                                               1. Martjen, doop 22-09-1709
                                               2. Aeltjen, doop 09-02-1710
                                               3. Harm, doop 03-02-1715
                                               4. Amkje, doop 18-04-1718
 
 
Tolbert, 16 okt 1670              HINDRIK  HINDRIKS    x   ANNE  REMMERTS
 
 
 
===>                                      HINDRIK  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Geeske, doop 27-11-1670
                                               2. Hindrik, doop 10-08-1681
                                               3. Jan, doop 19-07-1683
                                               4. Frouke, doop 24-01-1686
                                               5. Griete, doop ..-..-1687
                                               6. Geert, doop 04-09-1694
 
 
Tolbert, 15 jun 1670              HINDRIK  HINDRIKS  van Raalte   x   HINDRIKJEN  DOEDES  van Tolbert
 
                                               1. Hindrik, doop 26-12-1672
 
 
Tolbert,  feb 1721                  HINDRIK  HEDDES    x   JANTIEN  HINDRIKS
                                               (Jantien Hindriks is weduwe van Onne Arriens.)
 
                                               1. Hedde, doop 19-04-1722
                                               2. Hindrik, doop 28-01-1725
 
 
Tolbert, 4 apr 1773                HINDRIK  HEDDES  van Niebert   x   AALTIEN  REMMERTS  van Tolbert
 
                                               1. Lut, doop 06-06-1773
                                               2. Remmelt, doop 09-10-1788
 
 
Tolbert, 16 mei 1790             HINDRIK  HEDDES    x   HINDRIKJE  JANS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Hedde, doop 11-12-1791
                                               2. Jantje, doop 05-04-1795
                                               3. Jan, doop 06-08-1797
                                               4. Harm, doop 14-06-1801
 
 
Tolbert, 7 jun 1733                HINDRIK  JACOB MEYER van Menborg   x   MARIA C CATHARINA  LOIJ VAN van Lijn
 
 
 
===>                                      HINDRIK  JACOBS    x   JELTJE  OUBELS
 
                                               1. Grietje, doop 22-02-1778
 
 
Tolbert, 22 mei 1791             HINDRIK  JAKOBS    x   HILTJE  JANS
 
                                               1. Geert, doop 11-03-1792
                                               2. Jakob, doop 15-05-1796
                                               3. Anne, doop 01-08-1802
 
 
===>                                      HINDRIK  JANS    x   NN  
 
                                               1. Claas, doop 19-08-1725
                                               2. Dieuwer, doop 19-09-1728
                                               3. Dieuwerke, doop 19-11-1730
                                               4. Jan, doop 19-07-1733
 
 
P, Tolbert, 7 mei 1667           HINDRIK  JANSSEN    x   HANTJEN  
 
                                               1. Jan, doop 03-11-1667
                                               2. Geert, doop 20-09-1668
                                               3. Jantjen, doop 28-02-1669
                                               4. Mayke, doop 04-07-1670
                                               5. Nn, doop 04-07-1670
                                               6. Jantjen, doop 12-03-1671
                                               7. Ide, doop 19-01-1673
 
 
Tolbert, 7 jun 1663                HINDRIK  JANSEN  van Augustinusga   x   ANTJE  EBELS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 20-12-1663
 
 
Tolbert,   1676                       HINDRIK  JANS  van Niebert   x   GEERTJEN  SJOERTS  van Noordhorn
 
 
 
Tolbert,   1677                       HINDRIK  JANSEN  van Tolbert   x   ANTJE  HALBES  van Niebert
 
                                               1. Teeke, doop ..-09-1680
 
 
===>                                      HINDRIK  JANS    x   NN  
 
                                               1. Roelefke, doop 04-11-1683
 
 
===>                                      HINDRIK  JANS  van Roden   x   AAFJEN  GEERTS  van Veendam
                                               (att. april 1688.)
 
                                               1. Jan, doop 08-07-1688
 
 
Tolbert, 1 jun 1696                HINDRIK  JANSSEN  van Reine   x   ANKE  SJUURTS  van Tolbert
                                               (Anke Sjuurts is weduwe van Wessel Berents.)
 
                                               1. Lysebet, doop 23-10-1698
                                               2. Jan, doop ..-..-1701
                                               3. Wytske, doop 08-10-1703
 
 
Tolbert,  jan 1709                  HINDRIK  JANS  van Tolbert   x   IDA  HINDRIKS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 5 jan 1716                HINDRIK  JANSEN  van Tolbert   x   GRIETJE  CLAESSEN  van Noordwijk
 
 
 
Tolbert,                                  HINDRIK  JANS SCHARPENHUIS van Tolbert   x   WITSKE  JANS  van Martenshoek
                                               (Hindrik Jans Scharpenhuisen en Witske Jans zijn getrouwd te Tolbert)
 
 
 
Tolbert, 30 jun 1737              HINDRIK  JANS  van Tolbert   x   ANNE  GERKES  van Zevenhuizen
                                               (Anne Gerkes is weduwe van Jacob Jans.)
 
 
 
A, Tolbert, 30 sep 1683         HINDRIK  JOCHEMS  van Tolbert   x   TJEETSKE  JANSSEN  van Midwolde
 
                                               1. Renske, doop 16-01-1687
 
 
===>                                      HINDRIK  JOCCHEMS    x   NN  
 
                                               1. Jocchem, doop 22-06-1684
 
 
Tolbert, 1 mei 1746               HINDRIK  LAMMERS  van Leek   x   FROUWINA  GOOTJES  van Midwolde
 
                                               1. Lucas, doop 25-08-1748
                                               2. Lutgert, doop 14-06-1750
                                               3. Lutgert, doop 12-12-1751
                                               4. Froukie, doop 18-08-1754
                                               5. Jantien, doop 27-03-1757
                                               6. Frotie, doop 12-08-1759
                                               7. Lammert, doop 09-05-1762
                                               8. Himme, doop 08-04-1765
 
 
Tolbert, 10 mrt 1706             HINDRIK  MENSES  van Tolbert   x   MARTJEN  ALBERTS  van Niebert
 
                                               1. Ike, doop 18-03-1708
                                               2. Albert, doop 28-04-1709
 
 
===>                                      HINDRIK  OEGES    x   CLARA  PIETERS KLINKERT
                                               (Hindrik Oeges is geboren op 29 dec. 1796 na vaders dood.)
 
                                               1. Hindrik O, doop 05-02-1797
 
 
A, Tolbert, 6 jul 1690            HINDRIK  PIETERS  van Leek   x   TRIJNE  STEVENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 apr 1758                HINDRIK  PIETERS  van Tolbert   x   HANTJE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 18-06-1758
                                               2. Pieter, doop 20-07-1760
                                               3. Jacob, doop 07-11-1762
                                               4. Jacob, doop 04-12-1764
                                               5. Aucktien, doop 10-11-1765
                                               6. Wytske, doop 24-01-1768
                                               7. Aafke, doop 27-05-1770
 
 
===>                                      HINDRIK  PIETERS    x   LAMMEGIJN  LIEWES
 
                                               1. Jacob, doop 24-06-1770
 
 
Tolbert, 16 sep 1742             HINDRIK  POPKES  van Tolbert   x   GEESKE  EVES  van Tolbert
 
                                               1. Eetie, doop 03-06-1743
                                               2. Popke, doop 20-12-1744
 
 
Tolbert,  apr 1679                  HINDRIK  REENKES  van Niekerk   x   GADSKE  REENKES  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 25 okt 1684         HINDRIK  SIWERTS  van Nuis   x   HILKE  EIJSSES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      HINDRIK  STOFFERS    x   NN  
 
                                               1. Nn, doop ..-01-1679
                                               2. Lammert, doop 25-02-1683
                                               3. Berent, doop 22-02-1685
                                               4. Stoffer, doop ..-01-1688
 
 
P, Tolbert, 16 apr 1797         HINDRIK  TONNIS  van Sebaldeburen   x   JANKE  BONNES YWEMA van Tolbert
                                               (Hindrik en Janke zijn met attestatie vertrokken naar Sebaldeburen.)
 
 
 
Tolbert, 30 apr 1719              HINDRIK  WOBBES    x   HANTJE  JANS
 
                                               1. Bouwkie, doop 01-01-1720
                                               2. Gerrit, doop 08-11-1722
 
 
Tolbert, 11 jun 1805              HENRICUS   BOUMAN van Middelstum   x   ADRIANA MARIA  PEER VAN van Zuidbroek
                                               (Ds Henricus Bouman was predikant te Tolbert.)
 
 
 
A, Tolbert, 5 jun 1692           HENRICUS  VETH  van Tolbert   x   AALTJEN  FRERIKS  van Tolbert
                                               (Henricus Veth was schooldienaar te Tolbert.)
 
 
 
Tolbert, 18 feb 1703              HENRICUS  DS   MUNTINGH van Tolbert   x   PETERKE  VONKS  van Oldehove
 
                                               1. Jacob, doop 04-11-1703
                                               2. Urselyna, doop 30-08-1705
                                               3. Claes, doop 13-03-1707
                                               4. Etje, doop ..-..-1708
                                               5. Ipe, doop 25-12-1710
 
 
===>                                      HEPKE    van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Siwertie, doop 13-03-1757
 
 
===>                                      HEERE  EYSES    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 16-09-1688
                                               2. Eyse, doop 29-01-1693
                                               3. Grietjen, doop 29-01-1693
                                               4. Hedde, doop 01-02-1696
 
 
A, Tolbert,  jul 1700              HEERE  EYSES  van Tolbert   x   TJEETSKE  HEINES  van Nuis
 
                                               1. Heyne, doop 15-04-1713
                                               2. Hindrik, doop 22-03-1716
 
 
Tolbert, 23 mei 1734             HEERE  JANS  van Tolbert   x   JANTIEN  GERRITS
 
 
 
Tolbert, 16 dec 1736             HEERE  JANS    x   AALTIEN  GEERTS
 
                                               1. Sywke, doop 27-09-1738
                                               2. Geert, doop 09-12-1739
                                               3. Jan, doop 26-12-1742
                                               4. Hilke, doop 28-02-1745
                                               5. Arent, doop 07-05-1747
                                               6. Sywke, doop 07-05-1747
 
 
Tolbert, 6 mei 1759               HEERE  CARELS  van Tolbert   x   RENSKE  OETSES  van Nuis
 
                                               1. Barberke, doop 19-08-1759
                                               2. Pieter, doop 05-03-1769
 
 
Tolbert, 2 jun 1692                HEERE  PIETERS  van Tolbert   x   GEERTRUIT  SIRKS SUNKEMA van Tolbert
 
                                               1. Barber, doop 19-03-1694
                                               2. Louktjen, doop 09-08-1695
                                               3. Grietjen, doop 03-10-1697
                                               4. Pieter, doop ..-..-1701
                                               5. Etje, doop 02-12-1703
 
 
Tolbert, 8 jun 1783                HESSEL  JACOBS  van Tolbert   x   GRIETJEN  OUBELS  van Niezijl
 
                                               1. Antje, doop 24-01-1785
                                               2. Jacob, doop 26-11-1786
                                               3. Uge, doop 29-03-1789
                                               4. Geert, doop 08-08-1791
                                               5. Auktje, doop 09-06-1793
 
 
===>                                      HESSEL  JAKOBS    x   GRIETJE  OEGES
 
                                               1. Jan, doop 14-07-1799
 
 
Tolbert,  dec 1676                 HEDDE  HARMS  van Tolbert   x   ANKE  JANNES  van Marum
 
 
 
===>                                      HEDDE  HARMS    x   NN  
 
                                               1. Jannes, doop 22-02-1685
                                               2. Hindrik, doop 07-03-1686
                                               3. Geert, doop 20-05-1688
 
 
Tolbert, 16 dec 1736             HEDDE  HARMS    x   AALTIEN  HENDRIKS
 
                                               1. Geeske, doop 11-05-1738
                                               2. Jantien, doop 17-12-1741
                                               3. Geeske, doop 27-09-1743
                                               4. Hindrik, doop 05-12-1745
                                               5. Harm, doop 12-01-1749
 
 
Tolbert, 14 mrt 1762             HEDDE  HENDRIKS  van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Hindrik, doop 05-12-1762
                                               2. Jan, doop 07-05-1769
                                               3. Harm, doop 05-03-1775
 
 
===>                                      HYLE  JA    x   NN  
 
                                               1. Trijntje, doop 18-04-1718
 
 
Tolbert, 18 dec 1763             HIJLKE  JANS FERINGA van Tolbert   x   AALTIEN  JACOBS  van Tolbert
                                               (Hijlke Jans Feringa was schoolmeester te Tolbert.)
 
                                               1. Frouwke, doop 14-04-1764
                                               2. Jan, doop 22-06-1766
                                               3. Vrouwtje, doop 03-04-1768
                                               4. Aaltien, doop 29-07-1770
                                               5. Aaltje, doop 28-06-1772
                                               6. Jacob, doop 12-11-1775
                                               7. Hylke, doop 24-05-1778
                                               8. Gerryt, doop 10-12-1780
                                               9. Sytje, doop 16-11-1783
                                               10. Tjiert, doop 04-03-1787
 
 
===>                                      HILLEBRANT  JANSSEN    x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 27-12-1663
 
 
===>                                      HOLLEWIN  ABRAHAMS  van Leek   x   NN  
 
                                               1. Marten, doop 03-11-1726
 
 
===>                                      JIMKE  JANS    x   NN  
 
                                               1. Wytske, doop 26-11-1676
                                               2. Leene, doop 25-08-1680
                                               3. Wytske, doop 15-02-1682
                                               4. Gadske, doop 07-11-1683
                                               5. Claas, doop 16-01-1687
                                               6. Leene, doop ..-..-1688
                                               7. Jan, doop ..-..-1691
                                               8. Heyle, doop 29-01-1693
 
 
Tolbert, 26 aug 1787             JENT  SJERKS    x   AATJE  PIETERS
                                               (Aatje/Aafke Pieters)
 
                                               1. Folke, doop 06-04-1788
                                               2. Pieter, doop 10-01-1790
                                               3. Sjerk, doop 20-11-1791
 
 
Tolbert, 15 jul 1672               ITE  ONNES  van Niekerk   x   HINDRIKJEN  LIBBES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      IJTSE  GEERTS  van Nuis   x   NN  
 
                                               1. Geert, doop 08-02-1739
 
 
===>                                      JA      x   NN  
 
                                               1. Aaltien, doop 26-04-1722
 
 
===>                                      JACOBUS  PIETERS SWARTE   x     
 
                                               1. Antje, doop ..-..-1691
 
 
P, Tolbert, 24 mei 1685         JACOBUS   D  BRUCKERUS    x   TATIA  CAREL NEANDER
                                               (Jacobus Bruckerus is pastor.  Tatia Carel Neander is een dochter)
 
 
 
Tolbert, 14 okt 1694              JACOBUS   DR  BRUCHERUS    x   CATHARINA   HARKAMA VAN
 
 
 
===>                                      JACOBUS  D E   NIJDING van Harkema   x   ENGELINA  SCHOOKS  van Frankfurt
 
 
 
===>                                      JACOB      x   NN  
 
                                               1. Lamke, doop 29-01-1719
 
 
===>                                      JACOB   LANT van Leek   x   NN  
 
                                               1. Hiltie, doop 07-07-1726
 
 
Tolbert, 23 mei 1762             JACOB   MANHANZ van Durlage   x   ETJE  HESSELS  van Groningen
 
                                               1. Cattrijna, doop 15-03-1765
 
 
Tolbert, 9 aug 1733               JACOB  ALLES  van Tolbert   x   AUKJE  HATIES  van Tolbert
 
                                               1. Haetie, doop 20-12-1733
 
 
===>                                      JACOB  ALLES    x   NN  
 
                                               1. Haetie, doop 30-05-1746
 
 
Marum, 26 dec 1779             JACOB  ALLES  van Tolbert   x   ALBERTJE  GERRITS  van Doezum
 
 
 
Tolbert, 14 apr 1714              JACOB  BOEKES  van Tolbert   x   TETJE  ALBERS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JACOB  BOEKES    x   NN  
 
                                               1. Aaltien, doop 15-06-1726
 
 
Tolbert, 14 okt 1770              JACOB  BOKES  van Tolbert   x   AATJE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Boke, doop 06-01-1771
                                               2. Geert, doop 26-09-1779
                                               3. Anke, doop 26-09-1779
                                               4. Geeske, doop 07-04-1782
                                               5. Jannes, doop 11-07-1784
 
 
Tolbert, 1 mei 1746               JACOB  GEERTS  van Tolbert   x   MARCHIEN  ALIES  van Steenbergen
                                               (Geert is gedoopt als zoon van Jacob Geerts Snijder.)
 
                                               1. Geert, doop 24-12-1747
 
 
===>                                      JACOB  GEERTS  van Niebert   x   NN  
 
                                               1. Elsien, doop 07-08-1734
 
 
Tolbert, 20 apr 1738              JACOB  GEERTS  van Niebert   x   LAMKE  ALLERTS  van Tolbert
 
                                               1. Anna, doop 18-01-1739
                                               2. Fookje, doop 22-05-1741
                                               3. Hindrikie, doop 15-09-1743
                                               4. Sywke, doop 23-04-1747
                                               5. Wibrich, doop 11-02-1748
                                               6. Geert, doop 28-02-1751
 
 
Tolbert, 27 mei 1742             JACOB  GEERTS  van Tolbert   x   JANTIEN  JACOBS  van Norg
 
 
 
===>                                      JACOB  GEERTS    x   NN  
 
                                               1. Hindrikje, doop 01-10-1741
                                               2. Jacob, doop 03-01-1745
 
 
Tolbert, 4 mei 1749               JACOB  GEERTS  van Tolbert   x   ANTIE  HESSELS  van Nuis
                                               (Bij de doop van Etjen en Hindrik staat vermeld dat Jacob Geerts)
 
                                               1. Pieter, doop 02-05-1751
                                               2. Hessel, doop 06-01-1754
                                               3. Jacob, doop 28-10-1756
                                               4. Hindrik, doop 02-01-1757
                                               5. Etjen, doop 10-06-1759
                                               6. Fenje, doop 19-02-1764
 
 
Tolbert, 25 jan 1739              JACOB  GERRITS    x   GRIETIE  GEERTS
                                               (met attestatie van Leek.)
 
 
 
===>  1702                            JACOB  HANSEN SISSINGE van Oldemarkt   x   GEETIE  HINDRIKS  van Tolbert
                                               (Getrouwd te Lettelbert/Enumatiel 26.11.1702, Jacob Hansen en)
 
 
 
Tolbert, 19 okt 1732              JACOB  JACOBS    x   JANTIEN  HENDRIKS  van Wierum
                                               (Jacob Jacobs was schoolmeester te Niebert.)
 
 
 
Tolbert, 20 jul 1743               JACOB  JACOBS  van Midwolde   x   SAPKE  GEERTS  van Tolbert
                                               (Sapke Geerts is weduwe van Albert Lebbes.)
 
 
 
===>                                      JACOB  JACOBS    x   NN  
 
                                               1. Martien, doop 03-04-1746
                                               2. Jacob, doop 20-07-1749
 
 
===>                                      JACOB  JANSEN    x   NN  
 
                                               1. Barber, doop 14-08-1707
                                               2. Albert, doop 19-02-1708
                                               3. Tryntje, doop 28-08-1711
 
 
Tolbert,   171                         JACOB  JANS  van Roden   x   TRYNE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 25-08-1715
 
 
===>                                      JACOB  JANS    x   NN  
 
                                               1. Geiske, doop 25-01-1721
                                               2. Anke, doop 07-11-1723
                                               3. Pieterke, doop 12-05-1726
                                               4. Ike, doop 25-09-1729
                                               5. Ike, doop 23-03-1732
                                               6. Jan, doop 22-02-1739
                                               7. Claas, doop 20-01-1743
                                               8. Grietje, doop 17-05-1744
 
 
Tolbert, 2 jul 1730                 JACOB  JANS  van Tolbert   x   ANTIE  JANNES  van Niebert
 
 
 
Tolbert, 24 jun 1731              JACOB  JANS  van Tolbert   x   NKE  JANS  van Tolbert
                                               (..nke Jans is weduwe van Sikke Lebbes.)
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1738             JACOB  JANS    x     GERRITS
 
                                               1. Lamke, doop 03-08-1738
                                               2. Klaaske, doop 04-12-1740
                                               3. Jan, doop 07-10-1742
                                               4. Aaltie, doop 29-11-1744
                                               5. Aatie, doop 08-01-1747
 
 
===>                                      JACOB  JANS    x   NN  
 
                                               1. Hindrik, doop 05-03-1747
 
 
===>                                      JACOB  JANS    x   NN  
 
                                               1. Jantien, doop 16-06-1765
 
 
Tolbert, 8 nov 1767               JACOB  JANS  van Tolbert   x   ELSKE  KARSTENS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Martien, doop 13-11-1768
 
 
===>                                      JACOB  JANS    x   GRIETJE  JANS
 
                                               1. Wibke, doop 16-09-1770
 
 
Tolbert, 11 mei 1766             JACOB  CLASEN  van Midwolde   x   JANTIEN  TUNNIS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 7 mei 1724               JACOB  KOENES    x   AAFKE  GERBENS  van Tolbert
 
                                               1. Gerrit, doop 13-03-1741
 
 
Tolbert, 1 jan 1767                JACOB  LIEWES  van Tolbert   x   KLAASKE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Jacob, doop 15-03-1767
                                               2. Luigyn, doop 23-04-1769
                                               3. Anke, doop 28-04-1771
                                               4. Anke, doop 21-03-1773
                                               5. Liewe, doop 03-09-1775
                                               6. Martien, doop 28-03-1779
                                               7. Jantien, doop 02-09-1781
                                               8. Martien, doop 02-09-1781
 
 
Tolbert,   171                         JACOB  PIETERS  van Tolbert   x   HILKE  TIBBES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JACOB  PIETERS    x   NN  
 
                                               1. Pieter, doop 27-09-1722
                                               2. Elsien, doop 04-02-1725
                                               3. Gerrit, doop 01-01-1728
                                               4. Elske, doop 14-02-1734
                                               5. Talke, doop 02-06-1737
                                               6. Geertruit, doop 08-05-1740
 
 
Tolbert, 10 aug 1777             JACOB  ROELFS  van Tolbert   x   JANTIEN  KLASEN  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 7 mei 1786               JACOB  ROELFS  van Tolbert   x   AALTJE  WIJBES  van Leek
 
 
 
P, Tolbert, 7 mei 1667           JACOB  SIMENS  van Lutjegast   x   JANTJEN  STEFFENS  van Tolbert
 
                                               1. Sytje, doop 27-12-1668
 
 
Tolbert, 2 okt 1670                JACOB  SIMENS    x   HILLE  BOUWES
 
 
 
===>                                      JACOB  SUAR    x   NN  
 
                                               1. Klaaske, doop 27-08-1730
 
 
===>                                      JACOB  SWETJES    x   NN  
 
                                               1. Trijntjen, doop 06-09-1663
 
 
Tolbert, 11 nov 1685             JACOB  SWETJES  van Tolbert   x   GRIETJEN  JANS  van Helpen
 
                                               1. Jan, doop 26-06-1687
 
 
A, Tolbert, 11 dec 1698         JACOB  SWETJES  van Tolbert   x   WYTSKE  FEIJES  van Midwolde
                                               (Wytske Feijes is weduwe van Jan Jans.)
 
 
 
Tolbert,   1704                       JACOB  WILLEMS  van Tolbert   x   JANTIEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Jantien, doop ..-..-1705
 
 
Tolbert, 21 mei 1702             JACOB   DE E  JANSEN  van Leek   x   HILLECHIEN  SIPKES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAKOB  BOEKES    x   ANTJE  JAKOBS
 
                                               1. Jakob, doop 10-02-1788
 
 
Tolbert, 19 mei 1793             JAKOB  HINDRIKS    x   TRYNTJE  HARMS  van Leek
                                               (Tryntje Harms is weduwe van Bonne Sybes Iwema.)
 
 
 
===>                                      JAKOB  HYLKES FERINGA   x   MARIA  JANS JONGST
 
                                               1. Aaltje, doop 24-08-1800
                                               2. Jan, doop 11-03-1804
                                               3. Hylke, doop 18-10-1807
 
 
Tolbert, 7 jul 1805                 JAKOB  JAKOBS  van Tolbert   x   LAMKE  PIETERS  van Leek
 
                                               1. Jakob, doop 04-05-1806
                                               2. Pieter, doop 21-05-1809
 
 
Tolbert, 5 dec 1790               JAKOB  JANS    x   TRIJNTJE  FREERKS  van Leek
 
                                               1. Jan, doop 10-04-1791
                                               2. Karst, doop 01-04-1792
                                               3. Jan, doop 16-11-1794
 
 
Tolbert, 6 mei 1804               JAKOB  KLAASSENS  van Tolbert   x   IDA  FREERKS  van Grootegast
 
                                               1. Klaas, doop 26-10-1806
 
 
Tolbert, 16 apr 1797              JAKOB  LAMMERTS  van Nuis   x   ANTJE  JAKOBS  van Nuis
 
                                               1. Arent, doop 20-08-1797
                                               2. Jantje, doop 25-12-1799
                                               3. Janke, doop 20-02-1803
                                               4. Jakob, doop 09-03-1806
                                               5. Janke, doop 10-09-1809
 
 
===>                                      JAKOB  LUNSINGH    x   FROUKTJEN  EISSES
 
                                               1. Grietje, doop 09-09-1798
 
 
===>                                      JAN   ALTEN VAN   x   NN  
 
                                               1. Carel H, doop 18-09-1664
 
 
===>                                      JAN   BAKKER   x   NN  
 
                                               1. Lysbet, doop 12-06-1750
                                               2. Meenje, doop 16-05-1756
 
 
===>                                      JAN   BEER DE   x   NN  
 
                                               1. Janneke, doop 12-02-1730
                                               2. Daniel, doop 04-05-1732
 
 
===>                                      JAN   BONNEMA   x   NN  
 
                                               1. Haatje, doop 15-05-1664
 
 
===>                                      JAN   BOSS van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Tryntie, doop 13-10-1743
 
 
Tolbert, 13 dec 1764             JAN   HECKMA van Roden   x   FOECKTIEN  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Heeren, doop 10-02-1765
 
 
===>                                      JAN   CAPFF VAN   x   GEESJE  MEINTS  van Tolbert
                                               (Jan van Capff is secr. dezer grieteny.)
 
                                               1. Margrietjen, doop 20-06-1686
                                               2. Ypke, doop 11-11-1687
                                               3. Lodowyck R, doop ..-02-1690
                                               4. Elisabeth, doop ..-12-1691
                                               5. Sjuurt, doop 26-05-1695
                                               6. Johanna, doop ..-07-1699
 
 
===>                                      JAN   LAP   x   NN  
 
                                               1. Mense, doop 22-05-1757
 
 
Tolbert, 14 jun 1739              JAN   LIJFERING van Tolbert   x   GEERTIE  BOUWES  van Midwolde
                                               (Vermelding in RAG LXXIa8-12.10.1739)
 
                                               1. Jan, doop 20-02-1743
                                               2. Aaltien, doop 04-04-1745
                                               3. Boewe, doop 16-10-1746
                                               4. Jochem, doop 16-03-1749
                                               5. Aaltien, doop 15-08-1751
 
 
Tolbert, 23 jul 1786               JAN   MULDER   x   HILJE  MARTENS  van Tolbert
                                               (Hilje Martens is weduwe van Hinderk Alberts.)
 
 
 
===>                                      JAN   ROSEBOOM   x   ANNA M MARGARETHA  ANSING
 
                                               1. Trijntje, doop 11-10-1795
 
 
===>                                      JAN  ALBERTS    x   TRYNTJE  HENDRIKS
 
                                               1. Albert, doop 19-01-1809
                                               2. Hendrik, doop 06-10-1811
 
 
===>                                      JAN  ALBERTS    x   NN  
                                               (Jan Alberts of Jan Witbek.)
 
                                               1. Albert, doop 22-12-1734
 
 
Tolbert, 19 mei 1737             JAN  ALBERTS  van Tolbert   x   JANTIEN    van Anloo
 
 
 
P, Tolbert, 13 okt 1799         JAN  ALBERTS  van Oldehove   x   ANKE  ROELFS  van Tolbert
                                               (Vertrokken met attestatie naar Niekerk.)
 
                                               1. Antje, doop 09-11-1800
 
 
===>                                      JAN  ALBERTS    x   JELTJE  PIETERS
 
                                               1. Antje, doop 01-09-1811
 
 
Tolbert, 17 mei 1761             JAN  AALDERS  van Tolbert   x   GEERTIE  HINDRIKS  van Ureterp
 
                                               1. Aaltien, doop 06-06-1762
                                               2. Hindrik, doop 06-05-1764
                                               3. Jan, doop 17-08-1766
 
 
P, Tolbert,   1705                   JAN  ALLES  van Tolbert   x   HINDRICKJE  HINDRIKS  van Tolbert
                                               (Jan en Hindrickje zijn getrouwd te Lettelbert/Enumatil, 13 mei 1705)
 
                                               1. Jeltje, doop 25-10-1705
                                               2. Rebecca, doop 25-10-1705
 
 
===>                                      JAN  BARTELS  van Diepswal   x   JENKE  JOHANNES
 
                                               1. Siouwke, doop 15-08-1762
                                               2. Anje, doop 11-08-1765
                                               3. Johanna, doop 21-08-1768
 
 
Tolbert, 23 apr 1811              JAN  BARTELS  van Tolbert   x   HINKE  PIETERS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  BERENTS    x   NN  
 
                                               1. Antie, doop 19-05-1754
 
 
===>                                      JAN  BERENTS    x   NN  
 
                                               1. Anje, doop 23-09-1736
                                               2. Anje, doop 05-01-1738
                                               3. Douwe, doop 04-12-1740
                                               4. Hindrik, doop 31-03-1743
                                               5. Berent, doop 21-06-1744
                                               6. Berent, doop 03-04-1746
                                               7. Lumke, doop 06-07-1749
                                               8. Hindrik, doop 25-12-1750
 
 
Tolbert, 11 mei 1709             JAN  BOEHENS  van Tolbert   x   ATE  WILLEMS  van Niebert
                                               (Ate Willems is weduwe van Jannes Loes.)
 
 
 
Tolbert,   1672                       JAN  DERKS  van Tolbert   x   ELTJEN  KEMPES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 30 okt 1719              JAN  DERKS    x   LUDSE  JACOBS
 
 
 
Tolbert, 8 jun 1794                JAN  DERKS  van Marum   x   LUTGERTJE  ROELFS
 
                                               1. Derk, doop 25-10-1795
 
 
Tolbert, 10 apr 1808              JAN  DERKS  van Tolbert   x   ELTJE  JAKOBS  van Nuis
 
                                               1. Martje, doop 16-10-1808
                                               2. Jantje, doop 09-12-1810
 
 
P, Tolbert, 16 sep 1804         JAN  DERKS  van Tolbert   x   JANTJE  KARSTEN  van Zevenhuizen
                                               (met attestatie naar leek)
 
                                               1. Grietje, doop 18-08-1805
                                               2. Tryntje, doop 21-02-1808
                                               3. Trientje, doop 29-09-1811
 
 
===>                                      JAN  EEBELS    x   NN  
 
                                               1. Swaantje, doop 16-10-1729
 
 
===>                                      JAN  EELKES    x   NN  
 
                                               1. Aaltjen, doop 25-07-1686
                                               2. Anje, doop 05-09-1690
 
 
===>                                      JAN  ENGBERTS    x   NN  
 
                                               1. Geertien, doop 24-07-1757
                                               2. Engbert, doop 06-08-1758
                                               3. Jannes, doop 01-11-1759
                                               4. Geertien, doop 31-05-1761
                                               5. Anke, doop 11-03-1764
                                               6. Harm, doop 12-01-1766
 
 
===>                                      JAN  EILERTS    x     
                                               (Eilert en Anne zijn bij de doop 'halfwassen kinderen'.)
 
                                               1. Eilert, doop 28-06-1663
                                               2. Anne, doop 28-06-1663
 
 
Tolbert, 22 mei 1791             JAN  EISES  van Midwolde   x   GEESKE  MEERTENS
 
                                               1. Meerten, doop 19-02-1792
 
 
Tolbert, 14 apr 1695              JAN  EYSSES  van Tolbert   x   MARTJEN  ALBERTS  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 26 sep 1697         JAN  EYSSES  van Tolbert   x   HOUCTJEN  TJEERTS  van Lucaswolde
 
 
 
Tolbert, 30 apr 1730              JAN  EYSSES    x   GRIETJE  PEBES BONNEMA
                                               (Vermelding in RA LXXIa9-19.02.1742)
 
                                               1. Jantien, doop 26-03-1732
 
 
===>                                      JAN  EISSES MEELKER   x   NN  
 
                                               1. Antie, doop 05-12-1723
                                               2. Eisse, doop 01-06-1727
 
 
===>                                      JAN  EYSSES  van Tolbert   x   HILKE  DOUWES  van Marum
                                               (Attestatie 29 juni 1690)
 
                                               1. Hedde, doop 01-03-1696
                                               2. Hantjen, doop ..-03-1697
                                               3. Eysse, doop 30-01-1698
                                               4. Jacobjen, doop 27-11-1698
                                               5. Jantjen, doop 07-09-1699
                                               6. Anje, doop ..-..-1700
                                               7. Elske, doop 15-01-1702
                                               8. Eyse, doop 12-04-1705
                                               9. Eyse, doop 16-01-1707
 
 
Tolbert, 15 mei 1664             JAN  ENGELBERTS  van Tolbert   x   GEESJEN  JANSEN  van Zuidhorn
                                               (DTB Zuidhorn: 14.05.1664 Jan Engelberts zv Engelbert Jans te Tolbert)
 
 
 
===>                                      JAN  JERRITS    x   ANTJE  HARMS
 
                                               1. Boele, doop 02-01-1791
 
 
Tolbert, 17 mei 1727             JAN  EVERTS  van Tolbert   x   GEESKE  EVES  van Tolbert
                                               (Vermelding in RA LXXIa9-22.10.1742)
 
                                               1. Tryntie, doop 18-04-1728
                                               2. Eve, doop 14-05-1730
                                               3. Evert, doop 19-04-1733
                                               4. Jantien, doop 14-08-1735
 
 
P, Tolbert, 17 aug 1788         JAN  EVERTS  van Paterswolde   x   BOUKJEN  FOKKES  van Doezum
                                               (Met attestatie vertrokken.)
 
 
 
Tolbert, 7 mei 1747               JAN  FOLKERS    x   TRYNTIE  JANS  van Leek
 
                                               1. Folkert, doop 29-03-1748
                                               2. Aafke, doop 13-04-1749
                                               3. Lysbet, doop 04-02-1753
                                               4. Loewe, doop 19-05-1754
                                               5. Siuurt, doop 01-01-1758
                                               6. Pieter, doop 25-11-1759
                                               7. Klaas, doop 01-11-1761
                                               8. Siuurt, doop 20-05-1764
                                               9. Geertien, doop 31-01-1768
                                               10. Jacob, doop 14-03-1770
                                               11. Willem, doop 12-07-1772
 
 
Tolbert, 19 mrt 1752             JAN  FOLKERS  van Tolbert   x   ANTIE  LOEWES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  FOLKERTS KASEMIER   x   TETJE  MENSES
 
                                               1. Folkert BJK, doop 28-05-1809
                                               2. Mense H C, doop 05-05-1811
 
 
A, Tolbert, 3 dec 1693           JAN  FREDERIK LEVERING van Schuttorp   x   ANKE  JANS  van Tolbert
                                               (Anke Jans is weduwe van Pieter Jocchems.)
 
 
 
===>                                      JAN  FRERIKS    x   NN  
 
                                               1. Elske, doop 16-09-1703
 
 
Tolbert, 28 mrt 1706             JAN  GEERTS  van Tolbert   x   LAMKE  JANS  van Niebert
 
                                               1. Geert, doop 28-04-1709
                                               2. Jan, doop 03-09-1713
 
 
Tolbert, 5 sep 1728               JAN  GEERTS  van Leek   x   GRIETIE  HENDRIKS  van De Hollum
                                               (Grietie Hendriks is weduwe van Allert Cornelis.)
 
 
 
===>                                      JAN  GEERTS    x   NN  
                                               (Bij doop van Evert staat vermeld: Jan Geerts op de Rodenborg.)
 
                                               1. Evert, doop 09-08-1739
 
 
Tolbert, 23 aug 1739             JAN  GEERTS  van Tolbert   x   AALTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Anna, doop 11-10-1739
                                               2. Grietje, doop 02-12-1742
 
 
===>                                      JAN  GEERTS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Berent, doop 19-12-1745
                                               2. Roelof, doop 04-02-1753
 
 
===>                                      JAN  GEERTS    x   NN  
 
                                               1. Stijntie, doop 17-08-1749
 
 
===>                                      JAN  GEERTS    x   WEMELTJEN  GEERTS
 
                                               1. Geert, doop 26-03-1780
 
 
Tolbert, 22 feb 1789              JAN  GEERTS MIDDEL van Zevenhuizen   x   MARTJE  GEERTS  van Midwolde
 
                                               1. Geert, doop 14-06-1789
                                               2. Hindrike, doop 30-10-1791
                                               3. Jan, doop 03-01-1796
                                               4. Grietje, doop 23-12-1798
                                               5. Martha, doop 27-06-1802
                                               6. Hendrik, doop 26-05-1805
 
 
Tolbert, 7 okt 1810                JAN  GEERTS  van Tolbert   x   SYTSKE  JANS  van Zevenhuizen
 
 
 
Tolbert,   1680                       JAN  GERRYTS  van Nuis   x   JANTJEN  LUBBES
                                               (Jantjen Lubbes is weduwe van Mart. Lukes.)
 
 
 
Tolbert, 26 okt 1690              JAN  GERRYTS  van Kootstertille   x   JANTJEN  SIJTSES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 14 jul 1726               JAN  GERRITS  van Zevenhuizen   x   ELTIEN  HINDRIKS  van Tolbert
                                               (Eltien Hindriks is weduwe van Jan Lommers.)
 
                                               1. Gerrit, doop 03-11-1726
 
 
===>                                      JAN  GERRITS BACKER   x   NN  
 
                                               1. Wijtske, doop 25-02-1766
 
 
Tolbert, 15 mei 1735             JAN  GERRITS    x   GRIETIE  WILLEMS  van Tolbert
 
                                               1. Antie, doop 25-05-1738
 
 
Tolbert, 10 apr 1687              JAN  HARMENS    x   ROELEFKE  HIDDINGS  van Midwolde
 
                                               1. Antje, doop 03-02-1689
                                               2. Roelefke, doop 11-12-1690
                                               3. Antje, doop 22-03-1696
                                               4. Pieter, doop 02-04-1699
 
 
Tolbert, 2 nov 1704               JAN  HARMS  van Tolbert   x   ANTIE  JILKES  van Veenwouden
 
 
 
Tolbert, 4 aug 1737               JAN  HARM FRANKE van Zaakenbruggen   x   JOHANNA   CAPS VAN van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 mrt 1748             JAN  HARMS    x   AALTIEN  HENDRIKS
                                               (Bij doop Anke staat vermeld: Jan Harms in de Hollum.)
 
                                               1. Harm, doop 04-01-1750
                                               2. Hindrik, doop 05-12-1751
                                               3. Geertien, doop 27-01-1754
                                               4. Jantie, doop 02-11-1755
                                               5. Anke, doop 08-05-1757
                                               6. Aaltien, doop 06-05-1759
                                               7. Grietie, doop 03-05-1761
                                               8. Hindrik, doop 27-02-1763
                                               9. Grietie, doop 16-06-1765
 
 
Tolbert, 25 mei 1806             JAN  HARMS  van Tolbert   x   JAKOBJE  GERRITS  van Sappemeer
                                               (Met attestatie van Roden.)
 
                                               1. Harm, doop 18-10-1807
 
 
Tolbert,   1713                       JAN  HINDRIKS  van Tolbert   x   MARTIEN  TJEERTS  van Nuis
 
                                               1. Hindrik, doop 16-09-1714
 
 
Tolbert, 29 jan 1719              JAN  HINDRIKS  van Oldehove   x   GRIETJE  MEERTENS  van Midwolde
 
 
 
===>                                      JAN  HENDRIKS    x   NN  
                                               (Jan Hendriks Schoenmaker)
 
                                               1. Antje, doop 26-03-1719
                                               2. Tjeert, doop 24-08-1721
                                               3. Metje, doop 21-02-1723
 
 
===>                                      JAN  HINDRIKS    x   NN  
                                               (Jan Hindriks Bakker)
 
                                               1. Hindrik, doop 05-05-1720
                                               2. Roelefke, doop 05-12-1723
                                               3. Anke, doop 21-04-1726
 
 
===>                                      JAN  HENDRIKS    x   GEERTJE  ROELOFS
 
                                               1. Hendrikje, doop 20-10-1811
 
 
===>                                      JAN  HINDRIKS PLOEG   x   ANNIGJE  STEVENS
 
                                               1. Jantje, doop 19-04-1789
                                               2. Hindrikje, doop 01-04-1793
                                               3. Steven, doop 29-03-1795
                                               4. Hendrik J P, doop 17-02-1799
                                               5. Hendrikje, doop 08-08-1802
 
 
P, Tolbert, 28 jun 1795          JAN  HINDRIKS    x   ANTJE  PIETERS  van Ezinge
                                               (Vertrokken met attestatie naar Ezinge.)
 
 
 
===>                                      JAN  HINDERKS RUITER   x   ENGELTJE  JANS
 
                                               1. Jan, doop 01-12-1805
                                               2. Roelf, doop 17-06-1810
 
 
Tolbert, 10 okt 1669              JAN  HEDDES  van Tolbert   x   EETSKE  DOETJES  van Niekerk
 
 
 
Tolbert, 27 jan 1684              JAN  HEDDES  van Lutjegast   x   IDA  EYSES  van Augustinusga
 
 
 
Tolbert, 13 jul 1709               JAN  HEDDES  van Tolbert   x   GRIETJE   IBEMA van Niebert
 
 
 
Tolbert,   1810                       JAN  HEDDES  van Tolbert   x   JANTJE  PIETERS  van Wirdum
                                               (Jantje Pieters/Louwes??)
 
                                               1. Hedde, doop 01-10-1811
 
 
===>                                      JAN  HYLKES    x   NN  
                                               (Jan Hylkes was schoolmeester te Tolbert.)
 
                                               1. Geertien, doop 30-09-1731
                                               2. Wytske, doop 17-01-1734
                                               3. Wytske, doop 13-05-1736
                                               4. Hylke, doop 08-09-1737
                                               5. Sijtje, doop 18-09-1740
 
 
P, Tolbert, 26 mrt 1797         JAN  HYLKES FERINGA   x   TRIJNTJE  WYTZES  van Gerkesklooste
                                               (Vertrokken met attestatie naar Gerkesklooster.)
 
 
 
Oldehove, 19 mrt 1713          JAN  JIMKES  van Tolbert   x   ANJE  GEERTS  van Oldehove
 
                                               1. Gatze, doop 27-10-1713
                                               2. Aaltien, doop 01-08-1717
                                               3. Aaltjen, doop 18-06-1719
 
 
Tolbert,   1678                       JAN  JACOBS  van Tolbert   x   FOOKJEN  HEERES  van Niehove
 
 
 
===>                                      JAN  JACOBS  van Leek   x   NN  
 
                                               1. Hiltie, doop 07-02-1745
 
 
Tolbert, 16 mei 1762             JAN  JACOBS  van Tolbert   x   RENSKE  WILLEMS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Grietien, doop 27-04-1766
                                               2. Jacob, doop 22-01-1769
                                               3. Willem, doop 28-04-1771
                                               4. Hindrik, doop 06-02-1774
 
 
===>                                      JAN  JANSSEN    x   NN  
 
                                               1. Pieter, doop 12-04-1663
 
 
Tolbert, 17 apr 1670              JAN  JANSSEN  van Noordhorn   x   ANNE  SIPKES  van Tolbert
 
                                               1. Martjen, doop 22-10-1671
                                               2. Jan, doop 04-05-1679
 
 
Tolbert,   1676                       JAN  JANS CONING   x   EBELTJE  WIBRANS
 
 
 
Tolbert, 25 sep 1685             JAN  JANSSEN  van Tolbert   x   GEESE  BONNES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1690                       JAN  JANSSEN  van Tolbert   x   SIJTSKE  JANSEN  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 20 nov 1698             JAN  JANS  van Midwolde   x   WIBBE  WILLEMS
                                               (Wibbe Willems is weduwe van Lammert Jans.)
 
 
 
A, Tolbert, 24 jul 1699          JAN  JANSEN  van Reine   x   LOCKE  GEERTS  van Ankum
 
 
 
Tolbert,  jan 1714                  JAN  JANS  van Burum   x   ANTJE  JANNES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  JANSEN  van Midwolde   x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 25-07-1723
 
 
Tolbert, 5 mei 1729               JAN  JANS LIJFERING van Niebert   x   IMKE  LEBBES  van Tolbert
 
                                               1. Anke, doop 30-04-1730
 
 
Tolbert, 28 apr 1743              JAN  JANS  van Tolbert   x   JANTIEN  PIETERS  van Niebert
 
 
 
===>                                      JAN  JANSSEN    x   NN  
                                               (Jan gedoopt 19 feb. 1747 is overleden voor de doop.)
 
                                               1. Anke, doop 05-04-1744
                                               2. Pieter, doop 06-03-1746
                                               3. Jan, doop 19-02-1747
                                               4. Sara, doop 31-07-1748
                                               5. Jan, doop 22-05-1752
 
 
Tolbert, 26 jul 1744               JAN  JANS  van Zevenhuizen   x   HILTJE  JANS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  JANS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Lamke, doop 09-01-1746
 
 
Tolbert, 8 mei 1746               JAN  JANS  van Tolbert   x   ANTIE  JANS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  JANS MULDER ALIAS   x   NN  
 
                                               1. Lamke, doop 19-10-1749
 
 
===>                                      JAN  JANS    x   NN  
 
                                               1. Jantien, doop 01-01-1751
 
 
===>                                      JAN  JANS LAP   x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 04-08-1754
 
 
Tolbert, 20 mei 1798             JAN  JANS  van Midwolde   x   RENSKE  ANDRIES  van Tolbert
 
                                               1. Andries, doop 30-11-1800
                                               2. Pieterke, doop 07-08-1803
                                               3. Willem, doop 09-02-1806
 
 
===>                                      JAN  JANS    x   AUKTJE  ROELFS
 
                                               1. Jantje, doop 20-01-1805
                                               2. Jan, doop 06-06-1808
                                               3. Grietje, doop 10-12-1809
 
 
Tolbert, 30 mrt 1806             JAN  JANS  van Pieterzijl   x   AALTJE  KLAASSENS  van Kollum
 
                                               1. Atje, doop 09-06-1809
                                               2. Klaas, doop 07-04-1811
 
 
Tolbert, 16 dec 1810             JAN  JANS  van Zevenhuizen   x   GEERTJE  ROELOFS  van Niebert
 
                                               1. Anke, doop 17-01-1811
 
 
Tolbert, 28  1811                   JAN  JANS  van Marum   x   JETSKE  WYBES  van Tolbert
                                               (Het huwelijk tussen Jan Jans en Jetske Wybes is niet gecopuleerd.)
 
 
 
===>                                      JAN  JELLES    x   ANKE  JACOBS
 
                                               1. Elske, doop 08-04-1765
                                               2. Freerk, doop 02-04-1769
                                               3. Martien, doop 13-06-1773
                                               4. Marten, doop 25-02-1776
                                               5. Elske, doop 07-02-1779
                                               6. Jan, doop 09-06-1782
 
 
Tolbert, 10 okt 1669              JAN  JOESTEN  van Tolbert   x   JILTJE  DOEJES  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 30 nov 1794         JAN  CAREL F  van Ulrum   x   MAGDALENA DOROTHEA  LEWE van Groningen
                                               (Jan Carel Ferdinand van In- en Kniphuizen van Carelsveld, van Ulrum,)
 
 
 
===>                                      JAN  CARST  van Tolbert   x   AALTJEN  ALLES  van Niebert
                                               (Attestatie maart 1701      Jan Carst was diakon te Tolbert.)
 
 
 
Tolbert, 11 jan 1680              JAN  KARS  van Tolbert   x   MARTJEN  ALLERS  van Tolbert
 
                                               1. Lijsebet, doop 29-05-1681
 
 
Tolbert, 27 mei 1781             JAN  KLASEN  van Roden   x   AAGTJE  HINDRIKS  van Niezijl
 
 
 
===>                                      JAN  L    x   NN  
 
                                               1. Foppe, doop 06-06-1718
 
 
===>                                      JAN  LAMMERTS    x   NN  
 
                                               1. Frouke, doop 08-02-1663
                                               2. Lammert, doop 25-02-1677
                                               3. Sieuke, doop 23-10-1681
 
 
Tolbert, 28 mrt 1707             JAN  LAMMERTS  van Tolbert   x   ELTJEN  HINDRIKS  van Lettelbert
 
                                               1. Hindrik, doop 01-02-1710
                                               2. Jacob, doop 27-09-1711
                                               3. Zoon, doop ..-..-1714
 
 
===>                                      JAN  LAMMERTS    x   NN  
 
                                               1. Janneke, doop 23-04-1724
 
 
Tolbert, 9 mei 1793               JAN  LAMMERTS  van Midwolde   x   AALTJE  DERKS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert, 17 apr 1667              JAN  LUWES  van Tolbert   x   PIETERKE  JANS  van Leutingerwold
 
                                               1. Louwe, doop 10-10-1669
 
 
Tolbert, 11 jan 1691              JAN  LUWES  van Leek   x   WILLEMTJE  GERRIJTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  dec 1674                 JAN  MEERTENS  van Tolbert   x   IBELTJE  JILIUS  van Doezum
 
 
 
===>                                      JAN  MEERTENS    x   GRIETJE   LYFFERING
                                               (Vermelding in RAG LXXIa9-01.07.1743)
 
                                               1. Jan, doop 24-12-1723
 
 
Tolbert, 20 mei 1731             JAN  MEERTENS  van Tolbert   x   HILKE  ALLERTS  van Tolbert
                                               (Vermelding in RAG LXXIa9-30.01.1747)
 
                                               1. Allert, doop 02-03-1732
 
 
P, Tolbert, 15 mrt 1789         JAN  MELLES    x   GEERTJEN  GERBENS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Lamke, doop 10-11-1793
                                               2. Melle, doop 27-11-1796
                                               3. Girben, doop 23-11-1800
 
 
===>                                      JAN  MELLES    x   GEERDJE  GIRBES
 
                                               1. Geerdje, doop 13-10-1805
 
 
===>                                      JAN  MICCHEELS    x   NN  
 
                                               1. Geeske, doop 27-04-1663
 
 
P, Tolbert, 1 sep 1793           JAN  MICHIELS  van Veenwouden   x   FOKJEN  HAYES  van Kollumerzwaag
                                               (Met attestatie naar Veenwouden.)
 
 
 
A, Tolbert,   1701                  JAN  MENSES  van Tolbert   x   TJESKE  ANDREES  van Drogeham
 
                                               1. Andries, doop ..-11-1702
                                               2. Grietjen, doop 01-02-1704
                                               3. Geeske, doop 09-01-1707
                                               4. Andries, doop 21-01-1710
                                               5. Mense, doop 15-09-1713
 
 
Tolbert, 15 mei 1780             JAN  OUBELS  van Tolbert   x   ANTJE  GEERTS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Oubel, doop 10-12-1780
                                               2. Oubel, doop 26-01-1783
                                               3. Rense, doop 09-11-1800
 
 
Tolbert, 13 dec 1778             JAN  PEBES  van Tolbert   x   GRIETJEN  HINDRIKS  van Peize
 
                                               1. Geeske, doop 21-02-1779
                                               2. Geeske, doop 12-03-1780
                                               3. Pebe, doop 21-09-1783
                                               4. Hindrik, doop 02-07-1786
                                               5. Geeske, doop 06-04-1788
                                               6. Hindrik, doop 02-06-1793
 
 
Tolbert, 4 sep 1791               JAN  PIETERS FERINGA   x   ANTJE  PIETERS  van Baffelt
 
                                               1. Roelf, doop 08-09-1794
 
 
Tolbert, 8 okt 1797                JAN  PIETERS  van Tolbert   x   TRIJNTJE  FREERKS  van Tolbert
                                               (Trijntje Freerks is weduwe van Jakob Jans.)
 
                                               1. Pieter, doop 08-10-1797
                                               2. Jan, doop 23-02-1800
                                               3. Tryntje, doop 20-03-1803
 
 
Tolbert, 13 mei 1804             JAN  PIETERS  van Tolbert   x   ELSKE  JANS  van Tolbert
                                               (Met gerichts konsent met att. van Nuis.)
 
                                               1. Trijntje, doop 26-05-1805
                                               2. Freerk, doop 15-03-1807
                                               3. Pieterke, doop 01-10-1809
 
 
===>                                      JAN  ROMMERTS    x   NN  
 
                                               1. Rommert, doop 06-06-1717
                                               2. Tieert, doop 18-06-1719
 
 
Tolbert, 11 okt 1663              JAN  SIJBRENS  van Niekerk   x   TJESKE  GERRYTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 26 mei 1799             JAN  SYMENS  van Rottevalle   x   FENJE  JAKOBS  van Tolbert
                                               (Jan Symens van Rottevalle nu te Hoogkerk.)
 
                                               1. Symen, doop 08-06-1800
                                               2. Etje, doop 08-08-1802
                                               3. Jakob, doop 08-06-1806
 
 
===>                                      JAN  SYTSES    x     
 
                                               1. Sytse, doop 20-03-1722
                                               2. Jouke, doop 11-11-1725
                                               3. Reinke, doop 02-04-1730
                                               4. Willem, doop 11-03-1733
 
 
Tolbert, 15 apr 1665              JAN  SIWERTS  van Leek   x   GEESKE  GEERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1680                       JAN  SLUITERS  van Midwolde   x   JANTJEN  LUBBES
                                               (Jantjen Lubbes is weduwe van Marten Lukes.)
 
 
 
Tolbert, 9 mei 1745               JAN  TONNIS  van Tolbert   x   ANTIE  MEYNDERS  van Nuis
                                               (Bij doop Renske op 3 feb 1754 staat vermeld Jan Tonnis op Diepswal.)
 
                                               1. Jacob, doop 06-03-1746
                                               2. Renske, doop 18-06-1747
                                               3. Tonnis, doop 11-01-1750
                                               4. Meyndert, doop 06-02-1752
                                               5. Renske, doop 03-02-1754
                                               6. Tonnis, doop 08-06-1755
                                               7. Renske, doop 08-08-1756
                                               8. Hiltie, doop 19-10-1759
                                               9. Aukje, doop 05-12-1762
                                               10. Meindert, doop 08-11-1767
 
 
Tolbert,  mei 1678                 JAN  TJALLINGS  van Leek   x   JANTJEN  ALBERTS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      JAN  WIEBES    x   JANKE  KEIMPES
 
                                               1. Grietje, doop 01-09-1811
 
 
===>                                      JAN  WILLEMS  van Goor   x   WILLEMINA   CLANT van Tolbert
                                               (attestatie 31 okt 1705)
 
 
 
Tolbert, 7 jul 1793                 JAN  WILLEMS  van Midwolde   x   ANTJE  HERMANNUS
                                               (Antje Hermannus is weduwe van Karst Jans Holman.)
 
 
 
===>                                      JAN  WOBBES    x   NN  
 
                                               1. Heere, doop 12-07-1711
 
 
Tolbert, 1 nov 1733               JELLE  BOUWES  van Midwolde   x   ELSKE  JANSEN  van Tolbert
 
                                               1. Bouwe, doop 10-09-1734
                                               2. Jan, doop 17-02-1737
                                               3. Grietien, doop 08-11-1740
 
 
Tolbert, 15 mei 1670             JELLE  JANSEN  van Lukaswolde   x   MIJCKE  BOUWES  van Tolbert
 
 
 
Grootegast, 12 aug 1649       JELTE  WOBBES HEDDINGA van Grootegast   x   KUNNIEN  SYWERTS HARCKEMA van Tolbert
 
 
 
===>                                      JELTE  WOBBES    x   NN  
 
                                               1. Wobbe, doop 07-06-1665
 
 
===>                                      JELTE  WOBBES    x   NN  
                                               (Jelte is gedoopt te Leek op 5 aug 1731 te Leek en is na vaders dood)
 
                                               1. Wobbe, doop 27-02-1724
                                               2. Bartelt, doop 22-07-1725
                                               3. Bartelt, doop 16-11-1727
                                               4. Jelte, doop 05-08-1731
 
 
Tolbert, 22 mei 1803             JELTE  WOBBES  van Tolbert   x   YKTJE  JANS  van Marum
 
                                               1. Wobbe, doop 30-12-1804
                                               2. Gerrit, doop 19-03-1809
 
 
Tolbert, 28 mei 1687             JILLING   SAPPEMA van Tolbert   x   FROUKE   BONNEMA van Tolbert
 
 
 
===>                                      JO  JOCHEM    x   NN  
 
                                               1. Willem, doop 04-12-1718
 
 
Tolbert, 17 jan 1717              JOCHEM   THIENGA van Grijpskerk   x   GEESKE  EGBERTS  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 9 jun 1708            JOCHEM  EGBERS  van Tolbert   x   NN    van Dinxterveen
                                               (Naam van de vrouw onbekend. Er wordt gesproken over een weduwe van)
 
 
 
Tolbert,  jan 1714                  JOCHEM  GADJES  van Grijpskerk   x   GEESKE  EGBERTS  van Tolbert
                                               (Zie Egbert Pieters.)
 
                                               1. Gadje, doop ..-04-1714
                                               2. Gaedje Tinga, doop ..-..-1715
                                               3. Dochter, doop 03-10-1717
                                               4. Barber, doop 06-03-1720
 
 
Tolbert, 16 mei 1779             JOCHEM  JANS  van Tolbert   x   AALTJEN  JANNES  van Leek
 
 
 
Tolbert, 7 jun 1677                JANNES  FEIJES  van Tolbert   x   YKJEN  REENKES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 3 jun 1731                JANNES  HEDDES  van Tolbert   x   GRIETJE  MEERTENS  van Tolbert
                                               (Grietje Meertens is weduwe van Jan Hindriks.)
 
 
 
Tolbert, 4 aug 1799               JANNES  JANS  van Tolbert   x   FREERKTJE  FREERKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1671                       JANNES  JANS  van Tolbert   x   TRIJNTJE  EPPES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  mei 1682                 JANNES  JANSSEN  van Tolbert   x   ANTJE  HARKES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 1 mrt 1691               JANNES  JANSSEN  van Tolbert   x   METJE  KARST  van Tolbert
 
                                               1. Antje, doop 07-01-1694
 
 
Tolbert, 11 okt 1715              JANNES  JANSEN HYMERSMA van Tolbert   x   TJAEKJEN   MATTHEI van Tolbert
 
 
 
===>                                      JANNES  JANS    x   ANKE  UBELS
 
                                               1. Metje, doop 15-07-1787
 
 
Tolbert, 16 mei 1750             JANNES  JANS  van Leek   x   AALTIEN  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 02-04-1752
 
 
Tolbert, 2 nov 1715               JANNES  JOESTEN  van Marum   x   RENSKE  PIETERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 9 aug 1722               JANNES  JOESTEN  van Tolbert   x   ANJE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Martien, doop 25-04-1723
                                               2. Tryntie, doop 19-11-1724
                                               3. Boukjen, doop 01-11-1726
                                               4. Tryne, doop 26-05-1729
                                               5. Aaltien, doop 22-02-1728
                                               6. Boukjen, doop 12-08-1731
 
 
P, Tolbert, 18 okt 1807         JANNES  LUITJENS  van Grootegast   x   GEESKE  EEUWES  van Niebert
                                               (attestatie naar Grootegast.)
 
 
 
Tolbert, 18 mei 1755             JANNES  REMMERTS  van Tolbert   x   GRIETIE  LAMMERTS  van Tolbert
 
                                               1. Lutgert, doop 19-11-1756
 
 
Tolbert, 17 jun 1787              JANNES  REMMELTS    x   ROELFKE  BERENTS
 
                                               1. Albert, doop 22-06-1788
 
 
===>                                      JOANNES   KASSOU   x   JANTJE  WILLEMS
 
                                               1. Jakob Kassou, doop 31-07-1808
 
 
P, Tolbert, 17 apr 1791         JOANNES  ADRIANUS VONCK van Leek   x   CATHARINA   SIJRSEMA
 
 
 
Tolbert, 8 jun 1794                JOANNES  HENRICUS LEURINGH   x   HENRICA   SANTE van Nietap
 
                                               1. Martha, doop 15-02-1795
                                               2. Abraham S, doop 04-03-1796
                                               3. Henricus, doop 25-03-1798
                                               4. Henricus, doop 20-07-1800
                                               5. Hiltje, doop 30-10-1803
 
 
Tolbert, 21 aug 1763             JOHANNES   WINTER van Amsterdam   x   WILHELMINA M MARGARETHA  LEURING van Leek
                                               (De Heer Johannes Winter j.u.d.)
 
 
 
Tolbert, 31 okt 1706              JOHANNES  MARTENS  van Tolbert   x   MARTJEN  ENNES  van Gasselt
                                               (Martjen Ennes is weduwe van Eyse Luitjens.)
 
 
 
===>                                      JOHANNES  DS   SYRSEMA   x   MEGTELT A ALEIDA  METELERKAMP
                                               (Niklaas Egbert Metelerkamp is gedoopt op 15 jan 1769 te Ezinge.)
 
                                               1. Niklaas E M, doop 15-01-1769
                                               2. Katrijna, doop 25-03-1770
                                               3. Lucas, doop 08-12-1771
                                               4. Margarieta C, doop 28-02-1773
                                               5. Henrica B, doop 14-06-1774
                                               6. Luitjen, doop 29-06-1777
                                               7. Marten, doop 29-06-1777
                                               8. Johanna M, doop 07-02-1779
                                               9. Lucretia, doop 07-01-1781
 
 
Tolbert, 12 jul 1663               JOUKE  LIEWES  van Marum   x   AALTJEN  MENNES  van Midwolde
                                               (Bij doop Trijntje wordt vermeld dr. van Gouke Lieuwes.)
 
                                               1. Tryntje, doop 15-05-1664
 
 
Tolbert, 2  1738                     JURRYN  ALBERTS  van Aduard   x   EEFFYN  WILLEMS  van Tolbert
 
                                               1. Jantyn, doop 22-09-1739
                                               2. Albert, doop 21-01-1742
                                               3. Albert, doop 26-03-1747
                                               4. Jacobje, doop 05-04-1750
                                               5. Jacobje, doop 06-08-1752
                                               6. Willemke, doop 07-09-1755
 
 
Tolbert,   1699                       JUSTINUS   SCAEVOLA van Metslawier   x   AGNIETA G GERTRUIDA  HARKAMA VAN
                                               (Monsr. Justinus Scaevola  X  Juff Agnieta Gertruida van Harkama.)
 
 
 
Tolbert, 8 apr 1742                CAREL  FRIDERIK CONINKSBERG   x   MARIA   WYEMA van Tolbert
                                               (attestatie van Groningen.)
 
 
 
Tolbert, 2 apr 1724                CAREL  HINDRIKS  van Tolbert   x   BARBERKE  HEERES  van Tolbert
 
                                               1. Geertruit, doop 15-10-1724
                                               2. Hindrik, doop 18-11-1725
                                               3. Heere, doop 16-11-1727
                                               4. Anke, doop 20-08-1730
                                               5. Geertruit, doop 14-09-1732
                                               6. Jan, doop 30-08-1733
                                               7. Jan, doop 07-08-1735
                                               8. Jan, doop 13-01-1737
 
 
===>                                      KARST  HYLKES    x   NN  
 
                                               1. Tonnis, doop 07-05-1665
                                               2. Jan, doop 25-04-1675
 
 
Tolbert, 7 mei 1797               KARST  JAKOBS    x   ROELFKE  HARMS
                                               (met attestatie van Nuis)
 
                                               1. Elske, doop 17-11-1799
 
 
Tolbert, 11 aug 1782             KARST  JANS  van Zevenhuizen   x   ANTJE  HARMANNUS  van Tolbert
 
                                               1. Geertien, doop 04-04-1784
 
 
===>                                      KARST  LUITJES    x   NN  
 
                                               1. Swaantje, doop 22-01-1671
 
 
Tolbert,  jun 1682                  KARST  REEUWERTS  van Leek   x   TRINE  JANS  van Tolbert
                                               (Trine Jans is weduwe van Menne Geerts.)
 
 
 
Tolbert, 1 mei 1791               KASPER  BERENTS  van Peize   x   LUTGERTJE  HINDRIKS
 
                                               1. Berent, doop 18-11-1792
                                               2. Vrouwijne, doop 05-04-1795
                                               3. Aaltje, doop 10-09-1797
 
 
Tolbert, 30 apr 1761              KEIMPE  CLASEN  van Midwolde   x   GRIETIE  POPKES  van Tolbert
 
                                               1. Wipke, doop 18-03-1764
                                               2. Klaas, doop 21-08-1768
                                               3. Klaas, doop 12-11-1769
                                               4. Klaaske, doop 25-10-1772
                                               5. Janneke, doop 13-08-1775
                                               6. Popke, doop 23-08-1778
 
 
Tolbert,  apr 1689                  KEMPE  BERENS  van Tolbert   x   GEESKE  JACOBS  van Midwolde
 
 
 
===>                                      KEMPE  BERENTS    x   NN  
 
                                               1. Claas, doop 16-03-1704
 
 
Tolbert, 24 aug 1783             KEMPE  KLASENS    x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Lamke, doop 03-04-1785
                                               2. Antje, doop 22-01-1792
 
 
Tolbert,   1792                       CHRISTIAAN   WAGENAAR van Arolden   x   ANTJE  JANS  van Niekerk
 
 
 
Tolbert, 23 apr 1741              CHRISTIAAN  HARMANNIS  van Tolbert   x   YKJE  TEYES  van Midwolde
 
 
 
Tolbert,   1675                       CHRISTIAAN  STENT  van Duiringerlant   x   AATJEN  JELTES JENSMA van Tolbert
 
                                               1. Christyntjen, doop 26-12-1675
 
 
Tolbert, 14 sep 1690             CLAAS  ALBERTS  van Tolbert   x   HILKE  HILLEBRANTS  van Tolbert
 
                                               1. Hillebrant, doop 28-10-1694
                                               2. Antje, doop 18-04-1697
                                               3. Albert, doop ..-..-1701
 
 
===>                                      CLAAS  ALBERTS    x   TETJE  JACOBS
 
                                               1. Albert, doop 23-02-1755
                                               2. Jacob, doop 18-09-1757
                                               3. Jan, doop 01-11-1759
                                               4. Abel, doop 01-11-1761
                                               5. Hillebrant, doop 05-01-1764
                                               6. Jacob, doop 02-02-1766
                                               7. Abel, doop 18-09-1768
                                               8. Haatje, doop 03-11-1771
                                               9. Aukje, doop 07-04-1776
 
 
Tolbert,   1678                       CLAAS  ALLERS  van Tolbert   x   MARRIGJEN  LEBBES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      CLAAS  ALLERTS    x   NN  
 
                                               1. Jouwerke, doop 18-10-1668
 
 
A, Tolbert, 19 aug 1694        CLAAS  BERENS  van Grootegast   x   AUCTJEN  WIJMERS  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 4 aug 1695          CLAAS  HINDRIKS  van Tolbert   x   VAAKJEN  LUITJES  van Zevenhuizen
 
 
 
A, Tolbert, 7 aug 1691          CLAAS  HINDRIKS  van Leek   x   PIETERKE  STEVENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 15 sep 1667             CLAAS  JANSEN  van Warfhuizen   x   GEESJEN  TJEMMES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      CLAAS  JANS    x   NN  
 
                                               1. Hindrik, doop 22-10-1741
 
 
===>                                      CLAAS  JANS  van Diepswal   x   NN  
 
                                               1. Jan, doop 26-08-1759
 
 
Tolbert,  jul 1682                   CLAAS  LAMMERTS  van Sebaldeburen   x   TETJE  HARMENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1675                       CLAAS  LEBBES  van Tolbert   x   GRIETJEN  JANS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1681                       CLAAS  MENKES  van Oldekerk   x   EBELTJE  MICCHEELS
                                               (Ebeltje Miccheels deed belijdenis op 19 maart 1680 te Tolbert en zij)
 
 
 
===>                                      CLAES  EGBERTS    x   NN  
 
                                               1. Egbert, doop 12-01-1665
 
 
Tolbert,   1713                       CLAES  JIMKES  van Tolbert   x   FENNE  LUIES  van Tolbert
 
                                               1. Ypke, doop 17-01-1717
 
 
Tolbert, 26 jun 1710              CLAES  JANS  van Niekerk   x   IMKE  REYNDERS  van Tolbert
                                               (Imke Reynders is weduwe van Michiel Wymers.)
 
 
 
===>                                      KLAAS      x   NN  
 
                                               1. Albert, doop 16-09-1718
 
 
P, Tolbert, 24 mei 1807         KLAAS  ALBERTS HOLLANDER van Tolbert   x   HILTJE  JANS  van Zevenhuizen
                                               (Hiltje Jans is weduwe van Fokke Alberts.)
 
                                               1. Albert, doop 21-02-1808
 
 
P, Tolbert, 10 sep 1797         KLAAS  GEERTS  van Winschoot   x   ANTJE  ALBERTS  van Tolbert
                                               (met attestatie naar Winschoten.)
 
 
 
Tolbert, 9 okt 1774                KLAAS  HANSEN  van Tolbert   x   MENKE  FRANSEN POSTMA van Tolbert
                                               (Menke Fransen Postma is weduwe van Sourt Gerrits.)
 
 
 
Tolbert, 10 dec 1809             KLAAS  HANSSEN  van Tolbert   x   MARTJE  KLAASSENS BOLHUIS van Grootegast
                                               (Martje Klaassens Bolhuis is weduwe van Pieter Doedes.)
 
 
 
===>                                      KLAAS  HENDRIKS    x   HENDRIKJE  ENTES
 
                                               1. Ente, doop 09-07-1809
 
 
===>                                      KLAAS  HENDRIKS    x   LAMKE  KEIMPES
 
                                               1. Emke, doop 23-04-1810
 
 
Tolbert, 21 okt 1781              KLAAS  HINDERIKUS STRUIVE van Groningen   x   LIESBET  JANS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 12 mei 1771             KLAAS  JACOBS  van Tolbert   x   TRIJNTIEN  HANSEN  van Tolbert
 
                                               1. Sauwke, doop 20-03-1774
                                               2. Jacob, doop 23-06-1776
                                               3. Hans, doop 31-10-1779
                                               4. Grietje, doop 17-07-1785
                                               5. Hans, doop 25-08-1793
 
 
Tolbert, 12 mei 1726             KLAAS  JANS  van Tolbert   x   ANTIE  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Femke, doop 10-11-1726
                                               2. Aaltien, doop 04-09-1729
                                               3. Jan, doop 25-11-1731
                                               4. Anke, doop 10-09-1735
 
 
===>                                      KLAAS  KEYMPES    x   NN  
 
                                               1. Berent, doop 15-12-1743
                                               2. Geeske, doop 12-05-1748
                                               3. Jantien, doop 02-05-1751
 
 
Tolbert, 29 jun 1738              KLAES  KRIJN  van Tolbert   x   LAMKE  PIETERS
 
 
 
===>                                      COERT  HILBERS    x   NN  
 
                                               1. Niesie, doop 29-07-1725
 
 
Tolbert, 28 sep 1755             KOERT  PIETERS  van Leek   x   ANKE  LOEWES  van Tolbert
 
                                               1. Pieter, doop 12-03-1758
 
 
Tolbert, 10 mrt 1702             COPPEN  JARGES    x   WIJA   AUMA
                                               (De Hr Coppen Jarges, Heer op Meyma  X  Juffer Wija Auma.)
 
 
 
===>                                      CORNELIS  ALLERTS    x   NN  
 
                                               1. Allert, doop 16-10-1685
 
 
Tolbert,   1700                       CORNELIS  EGBERTS  van Tolbert   x   ELTJEN  ALBERTS  van Niebert
 
                                               1. Egbert, doop 20-02-1701
                                               2. Albert, doop 03-02-1703
 
 
===>                                      CORNELIS  FEITS    x   NN  
 
                                               1. Caecilia, doop ..-..-1683
 
 
===>                                      CORNELIS  HIDDINGS    x   NN  
                                               (Cornelis Hiddings was diakon in Midwolde.)
 
                                               1. Albert, doop 18-07-1723
 
 
===>                                      CORNELIS  CLASEN  van Lettelbert   x   NN  
 
                                               1. Meerten, doop 07-06-1744
 
 
Tolbert, 8 mei 1684               CORNELIS  POPKES  van Tolbert   x   TRIJNTJE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Pieter, doop 01-05-1687
 
 
===>                                      CORNELIS  POPKES    x   NN  
 
                                               1. Gerrijt, doop 17-05-1685
 
 
Tolbert, 23 jun 1743              CORNELIS  WIGERS  van Tolbert   x   HINRICA  KUEN  van Niebert
 
                                               1. Jiljernina M, doop 19-04-1744
 
 
P, Tolbert, 20 mei 1792         KORNELIS  JANS  van Burum   x   TIETJE  ONNES
 
 
 
===>                                      KORNELIS  STEVENS    x   GRIETJE  JAKOBS
 
                                               1. Kornelis, doop 22-05-1803
                                               2. Jaichien, doop 26-01-1806
 
 
Tolbert, 16 jun 1799              KORNELIS  WOBBES  van Tolbert   x   BERENDINA  ROELFS  van De Breede
                                               (met attestatie van Zuidhorn)
 
                                               1. Roelfke, doop 22-06-1800
                                               2. Roelfke, doop 21-02-1802
 
 
A, Tolbert, 12 dec 1697         CORNELLIS  HIDDINGS  van Midwolde   x   AATJEN  LAMMERTS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      LAMBERT  ALBERTS    x   NN  
 
                                               1. Grietje, doop 04-04-1735
 
 
Tolbert, 9 jan 1681                LAMBERT  HAAJES    x   TRIJNTJE  TONNIS  van Midwolde
                                               (Getr. Lettelbert/Enumatil 13 feb. 1681: Lammert Haeyes van Tolbert)
 
 
 
Tolbert, 20 mei 1810             LAMBERT  SIEUWERTS POSTEMA van Tolbert   x   FOSKE  MEINTS  van Niebert
 
                                               1. Sieuwert, doop 24-02-1811
 
 
===>                                      LAMMERT  ALLES    x   NN  
 
                                               1. Jantien, doop 25-08-1748
                                               2. Ebel, doop 05-12-1751
                                               3. Renske, doop 04-08-1755
 
 
===>                                      LAMMERT  BRUCHTS    x   NN  
 
                                               1. Alef, doop 17-02-1754
                                               2. Brucht, doop 18-01-1756
 
 
Tolbert, 12 mei 1793             LAMMERT  HINDRIKS    x   YTJE  YWES  van Grijpskerk
 
                                               1. Hindrik, doop 12-04-1795
                                               2. Frouktjen, doop 23-07-1797
 
 
===>                                      LAMMERT  JANS    x   NN  
 
                                               1. Aaltjen, doop 18-02-1677
                                               2. Jan, doop 22-06-1684
                                               3. Foppe, doop 23-01-1687
                                               4. Ubel, doop 18-05-1691
 
 
===>                                      LAMMERT  JANS    x   NN  
 
                                               1. Sapke, doop 30-09-1736
                                               2. Sapke, doop 05-10-1738
 
 
Tolbert, 7 jun 1767                LAMMERT  POPKES  van Grootegast   x   ELSKE  HANS  van Tolbert
                                               (Elske Hans is weduwe van Harm Everts.)
 
                                               1. Jantien, doop 10-01-1768
                                               2. Elske, doop 23-09-1770
 
 
Tolbert, 22 mei 1768             LAMMERT  REURTS  van Tolbert   x   JANTIEN  JANNES  van Ezinge
 
                                               1. Reurt, doop 27-11-1768
                                               2. Auke, doop 24-06-1770
                                               3. Jannes, doop 08-02-1772
                                               4. Hindrik, doop 20-03-1774
                                               5. Hindrik, doop 12-11-1775
                                               6. Marten, doop 18-01-1778
                                               7. Geert, doop 23-04-1780
 
 
Tolbert, 24 apr 1692              LEBBE  ALBERTS    x   ROELEFKE  POPKES
                                               (Roelefke Popkes is weduwe van Sicce Bonnema.)
 
                                               1. Albert, doop 12-11-1693
                                               2. Albert, doop 26-07-1696
 
 
Tolbert, 27 apr 1704              LEBBE  ALBERTS  van Tolbert   x   TRIJNTIEN  FRERIKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 jan 1706              LEBBE  ALBERTS  van Tolbert   x   FRAUKE  CORNELLIS  van Oldekerk
 
 
 
Tolbert,   1694                       LEBBE  HINDRIKS  van Marum   x   ELSKE  TJALLINGS
                                               (Elske Tjallings is weduwe van Pieter Wolters.)
 
 
 
Tolbert, 21 okt 1709              LIBBE  JACOBS  van Midwolde   x   CLAESKE  FOPPES  van Tolbert
 
                                               1. Hilke, doop 27-09-1711
                                               2. Kind, doop ..-03-1713
                                               3. Luitjen, doop 29-08-1717
                                               4. Barber, doop 26-03-1719
                                               5. Foppe, doop 03-11-1720
                                               6. Uilke, doop 14-01-1723
 
 
A, Tolbert, 7 mei 1693          LIJKEL  EGBERTS  van Marum   x   SWAANTJE  KARST  van Tolbert
 
                                               1. Lamke, doop 21-11-1697
                                               2. Martjen, doop 15-12-1699
                                               3. Wemke, doop ..-..-1701
 
 
Tolbert, 8 dec 1776               LIJKEL  MEERTENS  van Tolbert   x   MARTIEN  BOKES  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 13 mei 1787         LIEWE  ROELFS    x   ANTJE  JANS
                                               (Met attestatie vertrokken.)
 
                                               1. Roelf, doop 09-10-1788
                                               2. Metje, doop 03-10-1790
 
 
Tolbert, 31 jan 1750              LUIE  TYSSES  van Midwolde   x   ELTIEN  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      LUIJE  TIJSSES    x     
 
                                               1. Tijse, doop 29-02-1754
 
 
===>                                      LUWE  HINDRIKS    x   NN  
 
                                               1. Cornelis, doop ..-..-1691
 
 
A, Tolbert, 10 okt 1697         LUWE  JANSSEN  van Tolbert   x   JANTJEN  WILKES  van Vlagtwedde
 
                                               1. Jan, doop 18-12-1698
                                               2. Roelef, doop ..-..-1701
                                               3. Peterke, doop ..-10-1703
                                               4. Pieterke, doop 31-01-1706
 
 
Tolbert, 10 jan 1740              LUYE  TIEERTS  van Tolbert   x   AALTIEN  TONNIS  van Leek
                                               (Bij doop Jantien staat vermeld Luye Tieerts op de Diepswal.)
 
                                               1. Joukje, doop 03-07-1740
                                               2. Tonnis, doop 30-12-1742
                                               3. Jantien, doop 02-01-1746
 
 
Tolbert, 8 apr 1764                LYWE  REINDERS  van Roden   x   KUNJE  ALLES  van Tolbert
 
                                               1. Reinder, doop 21-09-1766
                                               2. Tjetske, doop 20-09-1767
                                               3. Jantien, doop 03-06-1770
 
 
Tolbert, 19 jul 1778               LYWE  REINDERTS    x   PETERKE  LAMMERTS
 
                                               1. Lammert, doop 31-01-1779
                                               2. Reinder, doop 19-05-1782
                                               3. Lydia, doop 12-06-1785
 
 
Tolbert, 29 mei 1729             LOUWE  SIUURTS  van Tolbert   x   WYTSKE  HENDRIKS  van Midwolde
 
                                               1. Auckie, doop 19-03-1730
                                               2. Anke, doop 06-02-1735
                                               3. Jan, doop 21-06-1739
                                               4. Hendrik, doop 23-07-1747
 
 
Tolbert, 15 okt 1668              LUBBERT  HARMENS  van Donkerbroek   x   WENDEL  MEERTENS  van Tolbert
 
                                               1. Trijntjen, doop 17-04-1670
 
 
===>                                      LUBBERT  JANNES  van Niebert   x      
 
                                               1. Elsien, doop 04-04-1734
 
 
A, Tolbert,  nov 1683            LUCAS   HOLLENBORG van Groningen   x   CATHARINA   SCHUIRING van Tolbert
                                               (Catharina Schuring is weduwe van secr. Ludolph Haringsma.)
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1780             LUCAS  GERRIJTS  van Midwolde   x   HILTJE  JANNES  van Faan
 
                                               1. Roelfke, doop 22-04-1781
                                               2. Roelfke, doop 23-02-1783
                                               3. Sywke, doop 16-07-1786
                                               4. Jannes, doop 07-12-1788
                                               5. Anke, doop 20-11-1791
                                               6. Gerrit, doop 25-05-1794
 
 
Tolbert, 27 aug 1780             LUCAS  HINDRIKS  van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Aaltien, doop 28-10-1781
                                               2. Hindrik, doop 01-02-1784
                                               3. Hindrik, doop 31-07-1785
                                               4. Hindrik, doop 01-06-1788
                                               5. Jan, doop 02-01-1791
                                               6. Himme, doop 14-09-1794
                                               7. Hedde, doop 04-10-1795
                                               8. Jantje, doop 25-03-1798
 
 
Tolbert,   1674                       LUCAS  LUKES  van Leek   x   HANTJE  LAMMERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 3 sep 1797               LUKAS  DERKS  van Roden   x   BOUKTJEN  SIJWERTS  van Tolbert
                                               (Bij huwelijk vermeld: Lukas Derks van Roden, thans te Leek.)
 
 
 
Tolbert, 2 apr 1674                LUDOLPH   HARINGSMA   x   CATHARINA   SCHUIRING van Groningen
                                               (Ludolph Haringsma was secretaris.)
 
                                               1. Jannes, doop 10-01-1675
 
 
P, Tolbert, 27 apr 1806         LUITJE  JANS  van Sebaldeburen   x   AALTJE  ALBERTS  van Tolbert
                                               (Met attestatie naar Sebaldeburen.)
 
 
 
===>                                      LUITJEN  AUKES  van Midwolde   x   JANTIEN  SIJMENS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      LUITJEN  BARTELS  van Midwolde   x     
 
                                               1. Jetske, doop ..-..-1683
 
 
P, Tolbert, 9 jun 1708            LUITJEN  FRERIKS  van Tolbert   x   KUINJE  ALLES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  aug 1676                 LUITJEN  JANS  van Tolbert   x   ANNE  HILLEBRANTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1700                       LUITJEN  JANS  van Tolbert   x   PIETERTJEN  EGBERTS  van Roden
 
                                               1. Annechien, doop 09-03-1703
 
 
Tolbert, 23 apr 1665              LUITJEN  CARST  van Tolbert   x   GRIETJEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Wytske, doop 06-11-1670
                                               2. Jan, doop 15-12-1672
                                               3. Fedje, doop 25-11-1677
                                               4. Fedje, doop ..-09-1680
 
 
Tolbert,   1678                       MARTEN  JOHANNES  van Leeuwarden   x   ELSKE  RENEKES  van Tolbert
                                               (Huwelijks-proclamatie in 1676.)
 
 
 
===>                                      MARTEN  JOANNIS    x     
 
                                               1. Joannes, doop 24-05-1685
                                               2. Gerke, doop 15-09-1694
 
 
Tolbert, 20 mrt 1740             MARTEN  WYGERS    x   GRIETIE  ALBERTS
                                               (Met attestatie van Leek.)
 
 
 
Tolbert,  apr 1683                  MEERTEN  JANS  van Niebert   x   AALTJEN  ALBERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 13 nov 1746             MEERTEN  JANS  van Tolbert   x   JANTIEN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 23-07-1747
                                               2. Jan, doop 30-11-1748
                                               3. Likel, doop 09-11-1749
                                               4. Grietje, doop 13-02-1752
                                               5. Geeske, doop 11-08-1754
                                               6. Albert, doop 19-08-1759
                                               7. Swaantie, doop 01-11-1761
                                               8. Swaantie, doop 04-12-1763
 
 
===>                                      MEERTEN  LEUKES    x     
 
                                               1. Lamme, doop 30-05-1664
 
 
Tolbert, 12 mei 1793             MARTINUS  JOANNES SLENCK van Vislscech   x   AAFKE  HINDRIKS
                                               (Martinus Joannes Slenck van Vislscech (Vilseck ?) in Hessen-Kassel.)
 
                                               1. Hantje, doop 09-03-1794
                                               2. Joannes, doop 08-10-1797
 
 
===>                                      MEINARDUS  MEINTS  van Tolbert   x   FROUKE  HINDRIKS  van Tolbert
                                               (attestatie 28 juni 1694)
 
                                               1. Ypke, doop 02-12-1694
 
 
Tolbert, 8 dec 1805               MEINDERD  POPKES  van Niebert   x   JANNEKE  LEENDERDS  van Tolbert
 
                                               1. Tjeertje, doop 24-08-1806
 
 
Tolbert, 29 apr 1781              MEINDERT  ALLES  van Tolbert   x   GRIETJE  KARSENS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Teetske, doop 26-08-1781
                                               2. Karst, doop 29-02-1784
                                               3. Antje, doop 02-07-1786
                                               4. Alle, doop 07-12-1788
                                               5. Jantje, doop 02-01-1791
                                               6. Jakob, doop 25-08-1793
 
 
Tolbert, 6 jul 1672                 MEINT  SIGERS  van Tolbert   x   GRIETJEN  DERKS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 23 jun 1689              MELLE  HARMENS  van Tolbert   x   GRIETJEN  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Harmen, doop 11-02-1693
 
 
A, Tolbert, 16 jun 1695         MELLE  HARMENS  van Tolbert   x   ANNE  BONNES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      MELLE  JACOBS  van Diepswal   x     
 
                                               1. Jannes, doop 07-01-1753
                                               2. Jannes, doop 05-04-1754
                                               3. Jan, doop 02-11-1755
                                               4. Tryntie, doop 15-01-1758
                                               5. Anke, doop 25-11-1759
 
 
Tolbert, 11 feb 1770              MELLE  PETERS  van Tolbert   x   ETJE  ADOLFS  van Grijpskerk
 
                                               1. Pieter, doop 08-07-1770
                                               2. Grietje, doop 31-05-1772
                                               3. Pieter, doop 07-08-1774
                                               4. Grietje, doop 06-04-1777
                                               5. Wytske, doop 02-02-1783
                                               6. Wytske, doop 17-02-1788
                                               7. Adolf, doop 04-11-1792
 
 
Tolbert, 6 jan 1760                MELLE  PIETERS  van Tolbert   x   MARTIEN  LAMMERTS  van Tolbert
                                               (Martien Lammerts is weduwe van Reurt Geerts.)
 
 
 
Tolbert,   1677                       MELLE  SYTSES  van Tolbert   x   LYSEBETH  LULKES  van Nyesyl
                                               (Lysebet Lullces deed belijdenis op 9 dec 1677 te Tolbert.)
 
 
 
===>                                      MICCHEEL  WYMERS  van Tolbert   x   YMKTJEN  REINDERS  van Nuis
                                               (Op 4 sept 1707 wordt gedoopt Michiel Wymers Posthumus.)
 
                                               1. Wymer, doop ..-05-1702
                                               2. Tryntien, doop 03-09-1704
                                               3. Reynder, doop 15-02-1706
                                               4. Michiel W P, doop 04-09-1707
 
 
Tolbert, 6 dec 1750               MICHIEL   POSTHMUS van Tolbert   x   TRYNTIE  JANS  van Niebert
 
 
 
===>                                      MICHIEL  ALLES    x   TRYNTJE  GAUKES
                                               (Vermelding in RAG LXXIa9-28.03.1746)
 
                                               1. Alle, doop 07-10-1725
 
 
P, Tolbert, 12 jan 1794          MICHIEL  ALLES    x   DIEUWERKE  KLAAZEN  van Den Ham
                                               (Met att. nr Garnwerd.        Dieuwerke is weduwe van Alle Halbes.)
 
 
 
Tolbert,   171                         MICHIEL  JACOBUS SWART van Tolbert   x   CHRISTINA  JACOBS  van Groningen
 
 
 
Tolbert, 20 mei 1748             MICHIEL  MICHIELS POSTMUS   x   ROELOFKE  ALBERTS
 
                                               1. Michiel, doop 01-06-1749
                                               2. Wymer, doop 08-02-1761
                                               3. Jan, doop 29-06-1764
 
 
Tolbert, 19 aug 1753             MICHIEL  REYNDERS  van Tolbert   x   ANNECHIEN  EGBERTS  van Tolbert
                                               (Zie: Menne Freerks)
 
                                               1. Reynder, doop 21-07-1754
                                               2. Janke, doop 06-06-1757
                                               3. Egbert, doop 10-02-1760
 
 
Noordwijk, 30 okt 1768         MENNE  FREERKS  van Zevenhuizen   x   ANNE  EGBERTS  van Tolbert
                                               (Anne Egberts is weduwe van Michiel Reynders.)
 
 
 
Tolbert,   1685                       MENNE  HARMENS  van Niezijl   x   TETTE  JANSSEN  van Tolbert
 
 
 
===>                                      MENSE  EGBERTS    x     
 
                                               1. Grietjen, doop 19-03-1668
 
 
Tolbert,  jan 1677                  MENSE  JANS  van Tolbert   x   GRIETJEN  ALBERTS  van Tolbert
                                               (Hindrik is gedoopt in 1680 of 1681)
 
                                               1. Jan, doop ..-11-1677
                                               2. Hindrik, doop ..-..-1680
 
 
===>                                      MENSE  PEBES    x   GRIETJE  JANS
 
                                               1. Geeske, doop 13-11-1785
                                               2. Jan, doop 19-12-1790
                                               3. Pebe, doop 16-12-1792
                                               4. Tjeske, doop 16-08-1795
 
 
===>                                      MENSE  ROTTES    x     
 
                                               1. Grietje, doop 29-01-1749
                                               2. Tieetske, doop 19-11-1752
 
 
MarumNoordwyk, 8 okt 1786          MENSO  JANS  van Tolbert   x   MARIA  LENS  van Noordwijk
 
 
 
Tolbert,  jan 1682                  MENT   SAPPEMA van Niebert   x   SIJBRIG  SIJTSES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 25 okt 1807              MENTE  BERENDS  van Wynjeterp   x   JACOBA PETRONELLE DOOTJES  van Midwolde
 
 
 
===>                                      MINTE  JANS    x     
 
                                               1. Grietie, doop 22-01-1741
 
 
===>                                      NN      x   ANKE  PIETERS
                                               (Jakob Annes is niet in echte verwekt.)
 
                                               1. Jakob Annes, doop 06-12-1801
 
 
Tolbert,   1721                       NN      x   BEENJE  TYES
 
 
 
===>                                      NN      x   BIKE  LAMMERTS
 
                                               1. Hantje Jans, doop 21-09-1788
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   ELSKE  JANS
                                               (Bij doop dochter Grietie staat vermeld: 'na 's vaders doot gekomen')
 
                                               1. Grietie, doop 05-12-1745
 
 
===>                                      NN      x   FROOTJE  MEYNARDI
                                               (Frouwina Gootses werd op bejaarde leeftijd gedoopt.)
 
                                               1. Frouwina G, doop 19-12-1745
 
 
===>                                      NN      x   GEERTJEN  JANS
                                               (In onecht gedoopt, Hindrik Menses, na een voorafgaande regtelijke)
 
                                               1. Hindrik M, doop 18-09-1785
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   HENDRIKJE  BERENTS
 
                                               1. Auktjen Jans, doop 03-03-1799
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   JACOBJE  JANS
 
                                               1. Anke Carels, doop 25-07-1723
 
 
===>                                      NN      x   JOGEMINA M MARTHA CORNELIS
 
                                               1. Johannes, doop 05-11-1780
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   LAMKE  PIETERS
 
                                               1. Tryntje Jans, doop 12-08-1804
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   MARTIEN  PETERS FERINGA
 
                                               1. Baukje, doop 03-10-1784
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   TRIENTJE  HENDRIKS
 
                                               1. Vrouwktje, doop 28-04-1811
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      NN      x   TRYNTJE  KARSTEN
 
                                               1. Trijntje, doop 22-06-1800
                                               2. In onecht
 
 
===>                                      OUBEL  HANSEN    x   RENSKE  LAMMERTS
 
                                               1. Trijntien, doop 13-11-1774
                                               2. Marieke, doop 16-03-1777
                                               3. Aaltien, doop 24-09-1780
 
 
Tolbert, 12 mei 1771             OTTE  JACOBS  van Roden   x   TIE..TSKE  ALERTS  van Midwolde
 
 
 
Tolbert,  feb 1701                  PEBE   BONNEMA van Tolbert   x   JANTJE  JANSSEN  van Midwolde
 
                                               1. Grietjen, doop 04-12-1704
 
 
Tolbert,  aug 1680                 PEBE  HAATJES  van Tolbert   x   AAFJEN  GARBENS  van Niekerk
 
 
 
Tolbert, 18 jul 1809               PEBE  SYBRANDS  van Tolbert   x   GEESKE  MENSES  van Nuis
 
                                               1. Mense, doop 03-12-1809
 
 
Tolbert, 14 mei 1731             PEEBE  HAETIES  van Tolbert   x   GEESKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Haetie, doop 22-06-1732
                                               2. Hatie, doop 25-10-1733
                                               3. Andries, doop 13-11-1735
                                               4. Jan, doop 23-03-1738
                                               5. Wymer, doop 22-05-1741
                                               6. Mente, doop 22-05-1741
                                               7. Ebelke, doop 26-12-1743
                                               8. Mense, doop 29-09-1748
 
 
===>                                      PAUL  GERRITS    x     
 
                                               1. Berent, doop 26-03-1752
 
 
Tolbert, 21 sep 1688             POUWEL  JANS  van Tolbert   x   ANNE  GEERTS  van Bremen
 
 
 
Tolbert,   171                         PETER  ALBERTS  van Tolbert   x   LEEN IMKES   van Tolbert
 
                                               1. Albert, doop 21-08-1713
                                               2. Wytske, doop 26-02-1719
                                               3. Hilke, doop 26-02-1719
                                               4. Tetje, doop 22-11-1722
                                               5. Albert, doop 01-04-1725
 
 
===>                                      PETER  IWES    x   EBELTIEN  TJEERTS
 
                                               1. Tjeert, doop 25-12-1773
                                               2. Haatje, doop 03-03-1776
                                               3. Renske, doop 26-12-1778
                                               4. Haatje, doop 28-11-1784
 
 
Tolbert, 18 mei 1783             PETER  JACOBS    x   JELTIE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Anke, doop 06-06-1784
                                               2. Marieke, doop 13-07-1788
                                               3. Jeltje, doop 03-10-1790
 
 
Tolbert, 11 sep 1785             PETER  JACOBS  van Tolbert   x   JANTIEN  DERKS  van Oldekerk
 
 
 
===>                                      PETER  JANS    x     
 
                                               1. Jan, doop 03-03-1709
 
 
Tolbert,   1702                       PETER  KLASEN  van Niekerk   x   JANTIEN  SYMONS  van Niekerk
 
                                               1. Claes, doop 28-05-1703
 
 
Tolbert, 28 jul 1703               PETER  POPKES  van Tolbert   x   HEERKE  EVERTS  van Tolbert
 
                                               1. Roelefke, doop ..-..-1704
                                               2. Cornellis, doop 03-12-1706
                                               3. Cornellis, doop 01-01-1708
                                               4. Neke, doop ..-..-1709
 
 
===>                                      PETER  POPKES    x     
 
                                               1. Zoon, doop 06-02-1718
                                               2. Evert, doop 14-01-1723
 
 
Tolbert,   1702                       PETER  SIPKES  van Tolbert   x   MARRECHIEN  WESSELS  van Eelde
 
                                               1. Tryntie, doop ..-12-1702
                                               2. Tryntie, doop 29-05-1704
                                               3. Wessel, doop 03-01-1706
                                               4. Sipke, doop ..-..-1710
                                               5. Batser, doop 11-08-1715
 
 
Tolbert,  okt 1678                  PETRUS  DR   BEEK TER van Marum   x   ELISABETH   UDEN
                                               (Dr Petrus ter Beek, eccl. Marum)
 
 
 
Tolbert, 27 nov 1746             PIER    van Zevenhuizen   x   JOUKJE  SJUURTS  van Diepswal
                                               (Joukje Sjuurts is weduwe van Popke Piers.)
 
 
 
Tolbert, 6 jan 1805                PIER  ALBERTS  van Tolbert   x   AALTJE  LUKAS  van Tolbert
 
                                               1. Albert, doop 07-07-1805
 
 
Tolbert,  mrt 1681                 PIJR  SJUURTS  van Tolbert   x   GRIETJEN  POPKES  van Midwolde
 
                                               1. Syger, doop 26-11-1681
                                               2. Sjuurt, doop 03-02-1684
                                               3. Beerte, doop 07-03-1686
                                               4. Popke, doop 13-05-1688
                                               5. Jan, doop 23-10-1692
 
 
===>                                      PIETER      x     
 
                                               1. Tide, doop 27-11-1718
 
 
===>                                      PIETER   BOUSEMA van Lettelbert   x   JANTJEN   IVEMA van Tolbert
 
 
 
===>                                      PIETER   WESTERHOF   x     
 
                                               1. Gerridina, doop 25-09-1757
 
 
Tolbert, 20 mrt 1757             PIETER   WESTERHOF van Groningen   x   GRIETJE  JANS  van Winschoten
 
                                               1. Janna, doop 10-12-1758
                                               2. Bernardus, doop 02-08-1761
                                               3. Tryntie, doop 05-01-1764
                                               4. Johanna, doop 02-08-1767
 
 
===>                                      PIETER  ALBERTS    x     
 
                                               1. Albert, doop 30-06-1726
 
 
Tolbert, 24 mei 1770             PIETER  ANNES  van Leek   x   GRIETJE  JANS  van Niekerk
 
 
 
Tolbert, 24 mei 1716             PIETER  DERKS  van Tolbert   x   JANTIEN  ARRIENS  van Surhuistervee
 
                                               1. Antje, doop 29-03-1716
                                               2. Grietje, doop 29-01-1719
                                               3. Derk, doop 09-11-1721
                                               4. Arrien, doop 27-08-1724
                                               5. Marieke, doop 11-05-1727
 
 
===>                                      PIETER  DERKS    x     
 
                                               1. Hindrik, doop 02-03-1732
 
 
Tolbert, 22 dec 1799             PIETER  DERKS  van Tolbert   x   GEERTJE  ENGBERTS  van Surhuistervee
 
                                               1. Derk, doop 27-12-1801
                                               2. Lutske, doop 22-01-1804
                                               3. Grietje, doop 25-05-1806
                                               4. Grietje, doop 03-01-1808
                                               5. Jacobje, doop 28-04-1811
 
 
Tolbert, 14 mei 1809             PIETER  HENDRIKS WINTER van Oosternieland   x   ANKE  JACOBS  van Tolbert
 
                                               1. Klaaske, doop 09-12-1810
 
 
Tolbert,  mrt 1682                 PIETER  HINDRIKS  van Tolbert   x   LIJSEBETH  LUWES
                                               (Lijsebeth Luwes is weduwe van Steven Harms.)
 
 
 
Tolbert, 7 mrt 1779               PIETER  HINDRIKS  van Norg   x   MARIA  PETERS KLINKERT
 
                                               1. Trijntien, doop 02-12-1781
                                               2. Peter, doop 29-04-1785
 
 
===>                                      PIETER  HINDRIKS    x   MARIA  PIETERS
                                               (Bij doop Harke staat vermeld: zoon van wijlen Pieter Hindriks.)
 
                                               1. Harke, doop 06-04-1788
 
 
P, Tolbert, 1 nov 1795           PIETER  HINDRIKS  van Zuidhorn   x   FROUKTJEN  PIETERS FERINGA
                                               (Met attestatie naar Niezijl.)
 
 
 
===>                                      PIETER  HEERES    x     
 
                                               1. Focko, doop 17-01-1664
 
 
Tolbert, 9 nov 1670               PIETER  HEERES  van Tolbert   x   HOUCTJEN   IVEMA van Niebert
 
                                               1. Barber, doop 03-11-1678
                                               2. Tjeert, doop 23-10-1681
 
 
Tolbert, 15 jan 1792              PIETER  JAKOBS    x   MARTJE  PIETERS  van Lutjegast
 
                                               1. Geertje, doop 04-11-1792
                                               2. Maria, doop 01-03-1795
                                               3. Jantje, doop 12-06-1796
                                               4. Pieterke, doop 27-10-1799
                                               5. Marieke, doop 17-08-1806
 
 
===>                                      PIETER  JACOBS    x   LAMME  GERRYTS ALLERSHOF van Tolbert
                                               (attestatie 14 dec 1686)
 
                                               1. Elske, doop 19-12-1686
                                               2. Jacob, doop 13-05-1688
                                               3. Harmen, doop 26-01-1696
                                               4. Gerryt, doop ..-..-1701
 
 
A, Tolbert, 3 jan 1697           PIETER  JANS  van Tolbert   x   ANNE  ALBERTS  van Tolbert
 
                                               1. Antje, doop 28-..-1698
 
 
Tolbert, 26 mei 1729             PIETER  JANS  van Tolbert   x   WYTSKE  HINDRIKS  van Fransum
                                               (Bij doop Melle staat vermeld: zoon van Pieter Jans Steltmaker.)
 
                                               1. Hindrik, doop 16-04-1730
                                               2. Jan, doop 11-11-1731
                                               3. Melle, doop 28-06-1733
                                               4. Harm, doop 01-05-1735
                                               5. Tryntie, doop 01-12-1737
                                               6. Roelef, doop 01-05-1740
                                               7. Jantien, doop 16-08-1744
                                               8. Gale, doop 26-03-1747
 
 
===>                                      PIETER  JANS    x     
                                               (Bij doop Hedde (1753), Hatie, Albert en Frouke staat vermeld zv/dv)
 
                                               1. Martien, doop 31-01-1748
                                               2. Jan Feringa, doop 27-06-1749
                                               3. Jan, doop 25-04-1751
                                               4. Hedde, doop 29-04-1753
                                               5. Hatie, doop 02-02-1755
                                               6. Albert, doop 10-07-1757
                                               7. Frouke, doop 24-06-1759
                                               8. Hedde, doop 26-01-1761
                                               9. Fopke, doop 02-12-1764
 
 
Tolbert,                                  PIETER  JOCCHEMS  van Tolbert   x   ANKE  JANS  van Tolbert
                                               (Bij doop Tryntje staat vermeld: dv. wijlen Pieter Jocchems.)
 
                                               1. Jocchem, doop 16-12-1683
                                               2. Renske, doop 10-04-1687
                                               3. Renske, doop ..-09-1689
                                               4. Tryntje, doop ..-12-1692
 
 
===>                                      PIETER  KLINKERT    x   TRYNTIEN  DRIEWES
 
                                               1. Fennigie, doop 08-10-1758
                                               2. Hinrikus, doop 19-12-1760
                                               3. Jacob, doop 13-02-1763
                                               4. Claartie, doop 08-04-1764
                                               5. Dina, doop 08-04-1764
                                               6. Clara, doop 09-02-1766
                                               7. Johanna, doop 03-07-1768
                                               8. Henrikus, doop 08-02-1772
 
 
P, Tolbert, 6 mei 1787           PIETER  KOERTS  van Leek   x   SWAANTJE  MEERTENS
                                               (Met attestatie vertrokken.)
 
 
 
Tolbert, 19 mei 1765             PIETER  CORNELIS  van Midwolde   x   TRYNTIE  JANS  van Vlagtwedde
 
                                               1. Aatke, doop 20-07-1766
                                               2. Jan, doop 15-04-1770
 
 
===>                                      PIETER  LEBBES    x     
 
                                               1. Lebbe, doop 21-01-1677
 
 
Tolbert, 30 mei 1735             PIETER  MEERTENS  van Niebert   x   ELSKE  ARENTS  van Niebert
                                               (Bij doop Albert en Jan staat vermeld: zv. Pieter Meertens te Niebert)
 
                                               1. Albert, doop 28-08-1735
                                               2. Jan, doop 02-06-1737
 
 
Tolbert, 22 mei 1791             PIETER  UBELS    x   AAFKE  HILLEBRANDS  van Leek
 
                                               1. Renske, doop 30-10-1791
 
 
===>                                      PIETER  POUWELS    x     
                                               (Bij doop Anne staat vermeld: bejaarde dochter van Pieter Pouwels.)
 
                                               1. Anne, doop 11-03-1670
 
 
Tolbert, 17 nov 1799             PIETER  ROELFS  van Niebert   x   GRIETJE  MELLES  van Tolbert
                                               (Huwelijk te Tolbert op 17 nov. 1799 met Gerichts consent.)
 
                                               1. Etje, doop 17-08-1800
                                               2. Roelf, doop 07-02-1802
 
 
Tolbert,  feb 1687                  PIETER  WOLTERS    x   ELSKE  TJALLING  van Tolbert
                                               (Elske Tjalling is weduwe van Gerben Reeuwes.)
 
                                               1. Wolter, doop 06-03-1687
 
 
===>                                      POPKE  BERENS    x     
 
                                               1. Talke, doop ..-..-1697
 
 
Tolbert, 26 mei 1743             POPKE  GERRITS  van Oldekerk   x   WIPKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Grietje, doop 12-01-1744
                                               2. Eltien, doop 13-02-1746
                                               3. Janke, doop 03-11-1748
                                               4. Vetje, doop 04-03-1753
                                               5. Gerrit, doop 28-12-1755
 
 
===>                                      POPKE  GERRIJTS    x     
 
                                               1. Cornellis, doop 23-07-1663
 
 
Tolbert,   1755                       POPKE  GERRITS  van Tolbert   x   JACOBJE  JACOBS  van Midwolde
 
 
 
A, Tolbert, 19 feb 1699         POPKE  HINDRIKS  van Zuidhorn   x   GRIETJEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Vrieke, doop ..-..-1701
                                               2. Jeltje, doop 03-02-1703
                                               3. Hindrik, doop 24-11-1709
                                               4. Eebelke, doop 18-01-1711
                                               5. Jacob, doop 29-11-1716
 
 
===>                                      POPKE  HINDRIKS    x     
 
                                               1. Ebeltje, doop ..-..-1714
                                               2. Hindrikje, doop ..-..-1714
                                               3. Jan, doop 09-07-1719
 
 
Tolbert, 2 dec 1798               POPKE  KEIMPES  van Tolbert   x   AUKTJE  WYBRANTS  van Nuis
 
 
 
Tolbert, 10 jan 1796              POPKE  POPKES    x   LUIGJE  HINDRIKS
 
 
 
===>                                      POPKE  TAMMENS    x     
 
                                               1. Jacob, doop 10-04-1664
 
 
Grootegast, 27 jan 1754        POPKE  WOBBES    x   GRIETJE  JANS  van Kornhorn
                                               (Bij doop Cornelis staat vermeld: Popke Wobbes woonende od. Niebert)
 
                                               1. Wobbe, doop 13-10-1754
                                               2. Cornelis, doop 22-05-1757
 
 
===>                                      REIT  FOCKES    x     
 
                                               1. Grietjen, doop 01-02-1680
 
 
===>                                      REINE    van De Holm   x     
 
                                               1. Thiese, doop 17-04-1729
 
 
Tolbert, 1 mei 1664               REINDER  HEERKES  van Tolbert   x   TRIJNTJE  CLAASSEN  van Zuidhorn
                                               (DTB Zuidhorn: a. 10.04.1664 Reiner Heerkes, zv. + Heerke Reiners)
 
 
 
Tolbert, 22 nov 1685             REINDER  JANS    x   TRIJNTJE  STEFFENS
                                               (Trijntje Steffens is weduwe van Gerryt Grif.)
 
                                               1. Aaltjen, doop 08-07-1688
 
 
Tolbert, 12 mei 1799             REINDER  WOBBES    x   GRIETJE  ROELFS
 
                                               1. Wobbe, doop 07-07-1799
                                               2. Eltje, doop 14-02-1802
                                               3. Jakobje, doop 03-03-1805
                                               4. Roelf, doop 05-02-1809
 
 
Tolbert, 20 apr 1727              REINER  MICHIELS  van Tolbert   x   METJE  JANNES  van Vries
 
                                               1. Michiel, doop 07-11-1728
                                               2. Eukie, doop 07-11-1728
                                               3. Frouke, doop 30-04-1730
                                               4. Jannes, doop 28-09-1732
                                               5. Renske, doop 15-08-1734
                                               6. Wymer, doop 12-08-1736
                                               7. Jan, doop 16-03-1738
                                               8. Lamke, doop 06-08-1741
                                               9. Froukjen, doop 14-04-1743
                                               10. Euke, doop 28-04-1748
 
 
Tolbert, 25 jan 1714              REYNDER  HINDRIKS  van Spijk   x   CLAESKE  HARMS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 nov 1690             REMER  SJUURTS  van Tolbert   x   JANTJEN  WILLEMS  van Roden
 
                                               1. Jantjen, doop 18-10-1691
                                               2. Harmen, doop ..-..-1692
                                               3. Willem H, doop 26-12-1695
                                               4. Wytske, doop 29-10-1699
                                               5. Sjeurt, doop 28-05-1703
 
 
Tolbert, 20 apr 1806              REMMELT  HARMS  van Tolbert   x   GEESKE  DOUWES  van Marum
 
                                               1. Lamke, doop 18-05-1806
                                               2. Harm, doop 03-04-1808
 
 
Tolbert, 14 sep 1794             REMMELT  JANNES  van Midwolde   x   ELSKE  ROELFS  van Niebert
 
                                               1. Grietje, doop 25-10-1795
                                               2. Jannes, doop 25-11-1798
 
 
===>                                      RENEKE  RENKES    x   FREDERIKA  HAIS
 
                                               1. Cornelien, doop 18-11-1804
 
 
Tolbert, 10 apr 1719              RIEMER  SJUURTS  van Tolbert   x   AUCKJEN  JANS  van Midwolde
 
 
 
G gast Doezum, 20 jan 1760RIEMER  WILLEMS  van Tolbert   x   WYPKE  WILLEMS  van Doezum
                                               (Wypke Willems is weduwe van Hendrik Jans (wever))
 
 
 
===>                                      RICKERT  HEERKES    x     
 
                                               1. Heerke, doop 03-05-1674
                                               2. Claes, doop 09-06-1678
 
 
Tolbert, 2 feb 1680                RINDERT  JANSSEN  van Midwolde   x   RENSKE  MARTENS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  mei 1685                 RINSE  GEERTS  van Niebert   x   AALTJEN  RINSSES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 7 feb 1674                RIPT  SIWERTS  van Leek   x   ELSKE  LEBBES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,   1710                       ROELEF  BERENTS  van Oostwold   x   TRYNE  HARMENS  van Tolbert
                                               (Huwelijk te Tolbert in 1710 of 1711)
 
 
 
===>                                      ROELEF  BERENS    x     
 
                                               1. Reyne, doop 01-04-1716
 
 
Tolbert, 23 jun 1667              ROELEF  JACOBS  van Roden   x   ANTJE  WOLTERS
 
                                               1. Beerent, doop 18-10-1668
                                               2. Jeltje, doop 26-01-1673
                                               3. Wolter, doop 02-09-1677
 
 
Tolbert, 21 okt 1725              ROELEF  JANS  van Veenklooster   x   ANTIE  JANS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      ROELEF  JANS    x     
 
                                               1. Hiltie, doop 11-07-1745
 
 
Tolbert, 14 mei 1752             ROELEF  JANS  van Leek   x   MARTIEN  TONNIS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 11-06-1752
                                               2. Jochem, doop 31-03-1754
 
 
===>                                      ROELEF  JANS    x     
 
                                               1. Eltie, doop 08-06-1760
                                               2. Grietien, doop 24-04-1763
                                               3. Wilmke, doop 11-05-1766
 
 
Tolbert, 23 mei 1734             ROELEF  JANNES  van Niebert   x   FOSKE  JANS  van Niebert
                                               (Bij doop Jannes en Grietje staat vermeld: Roelef Jannes te Niebert.)
 
                                               1. Jannes, doop 14-03-1735
                                               2. Grietje, doop 03-03-1737
 
 
===>                                      ROELEF  LEWES    x     
 
                                               1. Lewe, doop 09-01-1755
                                               2. Eisse, doop 26-12-1757
                                               3. Jacob, doop 23-03-1761
                                               4. Wytse, doop 06-05-1764
 
 
Tolbert, 11 jan 1663              ROELEF  MEERTENS  van Tolbert   x   MARTJEN  JELLES  van Uithuizen
 
                                               1. Jantjen, doop 28-06-1663
 
 
P, Tolbert, 3 mei 1667           ROELEF  MEINES  van Wijnjeterp   x   AALTJEN  JANSSEN  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 14 mei 1769             ROELF  ALBERTS  van Tolbert   x   GRIETJE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Albert, doop 16-04-1770
                                               2. Lutske, doop 12-05-1771
                                               3. Ebeltje, doop 03-01-1773
                                               4. Geert, doop 10-12-1775
 
 
P, Tolbert, 24 mei 1789         ROELF  HINDRIKS  van Niebert   x   FROUKJE  PIETERS FERINGA
                                               (met attestatie vertrokken.)
 
 
 
===>                                      ROELF  JANS    x   SJOUKTJEN  EIBES
 
                                               1. Pieterke, doop 11-01-1807
                                               2. Jan, doop 05-01-1809
                                               3. Eibe, doop 10-03-1811
 
 
===>                                      ROELF  PIETERS    x   ANTJE  HARMS
                                               (Roelf Pieters Stelmaeker.)
 
                                               1. Jantien, doop 29-09-1765
                                               2. Anke, doop 29-11-1767
                                               3. Wytske, doop 21-01-1781
 
 
Tolbert, 14 mei 1809             ROMMERT  JANS  van Zevenhuizen   x   ETJE  GEERTS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 15-03-1810
 
 
===>                                      ROTTE   SIBEMA van De Holm   x     
 
                                               1. Wijbe, doop 15-09-1720
                                               2. Mense, doop 07-01-1723
                                               3. Mense Sibema, doop 11-03-1725
                                               4. Cornelis, doop 16-02-1727
 
 
===>                                      REURT  JANS    x     
 
                                               1. Jan, doop 31-03-1748
 
 
===>                                      SAKE    van Op t veen   x     
 
                                               1. Aaltien, doop 20-11-1740
                                               2. Thyse, doop 11-08-1743
 
 
===>                                      SAKE  ITZKES    x     
 
                                               1. Aaltien, doop 11-01-1739
 
 
Tolbert, 19 jun 1808              SANDER  SYGERS  van Zevenhuizen   x   JANNA  TONNIS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      SAPE  JANS  van Oostermeer   x     
                                               (Bejaard gedoopt op 23 okt 1672: Sape Jans van Oostermeer.)
 
 
 
Tolbert,  jan 1672                  SCHELTE  DERKS  van Niebert   x   WIJTSKE  LAMMERTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 23 sep 1804             SCHELTE  LAMMERTS  van Midwolde   x   FAAKTJEN  ENES  van Sebaldeburen
 
                                               1. Lammert, doop 10-02-1805
                                               2. Janke, doop 24-05-1807
 
 
Tolbert, 2 apr 1724                SIBE   IWEMA van Tolbert   x   JANNEKE  HINDRIKS  van Midwolde
                                               (Vermelding in RAG LXXIa9-26.04.1745)
 
                                               1. Dato Iwema, doop 14-01-1725
                                               2. Hindrik, doop 28-03-1728
                                               3. Bonne, doop 14-05-1731
 
 
Tolbert, 25 mei 1800             SYBE  BONNES YWEMA van Tolbert   x   MAAIKE  JANS YWEMA van Midwolde
 
                                               1. Bonne, doop 31-05-1801
                                               2. Sophia, doop 17-10-1802
                                               3. Jan, doop 28-10-1804
                                               4. Tryntje, doop 31-08-1806
                                               5. Janke, doop 29-01-1809
 
 
Tolbert, 3 mei 1767               SYBE  EGBERTS  van Tolbert   x   GRIETJE  REURTS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 mei 1796             SIBRANT  GEERTS    x   SJEUWKE  WILLEMS  van Marum
 
                                               1. Geert, doop 10-07-1796
                                               2. Tryntje, doop 30-07-1797
                                               3. Frouktjen, doop 13-07-1800
                                               4. Lamke, doop 18-09-1803
                                               5. Geeske, doop 13-11-1808
 
 
Tolbert, 15 okt 1668              SIBRANT  WIJTSES  van Wijnjeterp   x   WYBE  HAAYES  van Groningen
 
 
 
P, Tolbert, 15 apr 1810         SYBRAND  ALBERTS PLOEG van Midwolde   x   AAFKE  GERBENS  van Lutjegast
                                               (Aafke Gerbens is weduwe van Jannes Hendriks Staal.)
 
 
 
Tolbert, 27 jun 1773              SYBRANT  FOLKERTS  van Oldehove   x   EBELTIEN  PEBES  van Tolbert
 
                                               1. Folkert, doop 02-07-1775
                                               2. Reenje, doop 16-06-1776
                                               3. Haatje, doop 10-05-1778
                                               4. Folkert, doop 18-02-1781
                                               5. Geeske, doop 01-02-1784
                                               6. Geeske, doop 13-02-1791
 
 
===>                                      SYBRANT  JENTJES    x   MARIA  WYMERS
 
                                               1. Maria, doop 21-08-1785
                                               2. Maria, doop 09-11-1786
 
 
Tolbert, 2 jun 1771                SYGER  GEERTS  van Niekerk   x   JANTIEN  JURRIJNS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  sep 1680                 SIMEN  EVERTS  van Midwolde   x   JILTJE  DOEJES
                                               (Huwelijk in sep of okt 1680.)
 
                                               1. Simen, doop 02-04-1682
                                               2. Frouke, doop 02-04-1682
 
 
Tolbert, 18 dec 1791             SEIT  FREERKS  van Grootegast   x   AALTJE  ROELFS
 
                                               1. Freerk, doop 22-01-1792
                                               2. Freerk, doop 21-04-1793
                                               3. Roelf, doop 13-08-1797
 
 
Tolbert, 18 mei 1806             SIJTJE  HIJLKES FERINGA van Tolbert   x   MARTJE  BERENDS  van Leegemeden
 
 
 
Tolbert,  dec 1687                 SYTSE  JANS  van Tolbert   x   JANTJEN  PIETERS  van Tolbert
                                               (Jantjen Pieters is weduwe van Rickert Heerkes.)
 
                                               1. Jan, doop 23-04-1688
 
 
===>                                      SYTSE  MELLES    x     
 
                                               1. Jantjen, doop 09-10-1670
 
 
===>                                      SYTZE  JAKOBS    x   FOKTJE  JANS
 
                                               1. Jan, doop 01-03-1801
                                               2. Jakob, doop 13-03-1803
                                               3. Ebeltje, doop 24-03-1805
 
 
Tolbert,   1685                       SICCE   BONNEMA van Tolbert   x   ROELEFKE  POPKES  van Tolbert
 
                                               1. Ee, doop 03-07-1687
 
 
===>                                      SICKE  LEBBES    x     
 
                                               1. Zoon, doop 16-03-1704
 
 
===>                                      SICKE    DR   HARKAMA   x     
 
                                               1. Aaltjen, doop 31-01-1664
                                               2. Agnieta G, doop 28-03-1673
                                               3. Johanna, doop 10-10-1675
                                               4. Maria, doop 10-10-1675
 
 
P, Tolbert, 3 jan 1705            SIPKE  IPKES  van Tolbert   x   ANTJE  BERENTS  van Marum
 
 
 
Tolbert, 7 mei 1665               SIPKE  SIPKES  van Tolbert   x   TRYNTJE  PIETERS  van Tolbert
 
                                               1. Pieter, doop 16-08-1668
                                               2. Hilke, doop 20-01-1678
                                               3. Baltzer, doop 19-03-1680
                                               4. Egbert, doop 10-02-1684
                                               5. Swaantjen, doop 28-03-1686
 
 
Tolbert,   1711                       SIPKE  SIPKES  van Tolbert   x   GRIETJE  EEMES  van Lettelbert
                                               (Getr. Lettelbert/Enumatil 1711 Sipke Sipkes van Tolbert)
 
 
 
Doezum, 4 dec 1657              SYPKE  NAELKES  van Grootegast   x   JANTIEN  NANNES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 jul 1730               CIRK  DATES  van Tolbert   x   AALTIEN  EEMES  van Niebert
 
                                               1. Date, doop 08-04-1731
                                               2. Eme, doop 13-06-1734
 
 
Tolbert, 28 jan 1753              CIRK  TOMAS    x   TRYNTIE  JENTIES
                                               (Bij doop van Jentie en Yntie staat vermeld,Cirk Tomas op de Diepswal)
 
                                               1. Tomas, doop 31-03-1754
                                               2. Foekje, doop 15-06-1755
                                               3. Jentie, doop 15-05-1760
                                               4. Yntie, doop 13-09-1761
                                               5. Toomes, doop 24-02-1765
 
 
Tolbert, 12 aug 1666             SIRK   SUNKEMA van Groningen   x   EETJE   IVEMA van Tolbert
                                               (Sirk Sunkema, Hooftmansdienaar te Groningen.)
 
 
 
===>                                      SIUURT  BENNES    x     
 
                                               1. Benne, doop 21-03-1751
 
 
===>                                      SIUURT  YINTIES  van Diepswal   x     
 
                                               1. Jan, doop 06-02-1746
                                               2. Loeske, doop 29-06-1749
 
 
Tolbert, 6 dec 1668               SIWERT  FOCKES  van Tolbert   x   FEDJE  HILLES  van Niebert
 
 
 
P, Tolbert, 27 apr 1800         SJOERD  DERKS  van Diepswal   x   GRIETJE  JAKOBS  van Leutingerwold
                                               (Met attestatie naar Roden.)
 
 
 
Tolbert,   1671                       SJOERT  DOUWES  van Tolbert   x   ANTJE  JANSSEN  van Tolbert
 
 
 
Tolbert,  mei 1689                 SJOERT  JANS  van Tolbert   x   ANNE  STEVENS  van Tolbert
                                               (Bij doop Luwe zijnde vragen door Moey Grietjen Claas beantwoord.)
 
                                               1. Jan, doop 28-01-1694
                                               2. Steven, doop 21-06-1695
                                               3. Luwe, doop ..-..-1702
 
 
===>                                      SJUURT  EBELS  van Nytap   x     
 
                                               1. Ebel, doop 02-11-1682
 
 
===>                                      SJUURT  JACOBS  van Tolbert   x   EEFSE  WILLEMS  van Midwolde
                                               (Attestatie april 1690)
 
                                               1. Willem, doop ..-09-1693
                                               2. Jacob, doop 20-02-1698
 
 
===>                                      SJUURT  PIERS    x     
 
                                               1. Tjeert, doop 28-11-1663
 
 
===>                                      SJUURT  TIJES    x     
 
                                               1. Reemer, doop 06-11-1666
                                               2. Tije, doop 19-02-1671
 
 
Tolbert, 6 dec 1772               SOURT  GERRITS  van Niezijl   x   MENKE  FRANSEN POSTMA van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 jan 1774              SYWERT  FRANSEN POSTMA van Tolbert   x   MARTIEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Hindrik, doop 14-08-1774
                                               2. Frans, doop 11-08-1776
                                               3. Jacobus, doop 29-11-1778
                                               4. Riemke, doop 19-11-1780
                                               5. Lammert, doop 11-07-1784
                                               6. Reemke, doop 09-12-1787
                                               7. Jetske, doop 10-11-1793
 
 
===>                                      STEVEN  HARMENS    x     
 
                                               1. Jantjen, doop 07-11-1681
 
 
Tolbert, 7 mei 1724               STEVEN  SIUURTS  van Tolbert   x   TRYNTIE  HINDRIKS  van Midwolde
 
                                               1. Anje, doop 01-07-1725
                                               2. Tieetske, doop 26-10-1727
 
 
P, Tolbert, 4 mei 1788           STOFFER  JELLES  van Roden   x   JANTJE  REINDERS  van Roden
                                               (met attestatie vertrokken.)
 
 
 
P, Tolbert, 7 mei 1667           SWETJE  JACOBS  van Leek   x   TJEESKE  JANS  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 25 mrt 1703         TAMME  JANS  van Midwolde   x   FOKJEN  HEERES
                                               (Fokjen Heeres is weduwe van Jan Jacobs Timmerman (getr. Zuidwolde)
 
 
 
Tolbert,   171                         TEUNIS  CORNELLIS  van Leek   x   ETJEN  WYCHERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 17 mei 1722             TONNIS  ALBERTS  van Roden   x   JANKE  TIEERTS  van Tolbert
 
                                               1. Albert, doop 21-02-1723
                                               2. Tieert, doop 19-08-1725
                                               3. Reyner, doop 26-06-1729
 
 
P, Tolbert, 25 mrt 1804         TONNIS  ALBERTS KOLLENBURG van Midwolde   x   GRIETJE  KLAASSENS  van Oostehogebrug
                                               (attestatie naar Leek.)
 
 
 
===>                                      TONNIS  BOEKES    x   TRIJNTJE  JAKOBS
 
                                               1. Geeske, doop 06-09-1801
 
 
===>                                      TONNIS  BOCKES    x     
                                               (Bij doop van Zoon staat vermeld: Tonnis Bockes in Midwolde.)
 
                                               1. Abel, doop 12-03-1719
                                               2. Zoon, doop 09-08-1722
                                               3. Jacob, doop 14-01-1725
                                               4. Martien, doop 02-11-1727
 
 
Tolbert, 17 dec 1730             TONNIS  BOOKES  van Tolbert   x   EELKE  ONNES  van Tolbert
 
                                               1. Onne, doop 26-08-1731
                                               2. Jantien, doop 04-04-1734
 
 
Tolbert,   1677                       TONNIS  DATES  van Marum   x   OOTSKE  WOBBES  van Tolbert
 
 
 
A, Tolbert, 19 sep 1700         TONNIS  KARS  van Tolbert   x   LUDSE  JACOBS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1746             TONNIS  TYSSES    x   RENSKE  FAKES
                                               (Attestatie van Leek en Nuis.)
 
                                               1. Tysse, doop 25-04-1751
 
 
A, Tolbert, 1 mei 1692          TONNIS  WILLEMS  van Tolbert   x   AALTJEN  JANS  van Zevenhuizen
 
 
 
===>                                      TONNIS  WILLEMS    x     
 
                                               1. Willem, doop 16-09-1688
 
 
P, Tolbert, 8 mei 1796           TEIE  JANS  van Grootegast   x   JETSKE  HINDRIKS  van Marum
                                               (attestatie naar Grootegast)
 
 
 
Tolbert, 29 apr 1704              THEODORUS   FINONY van Groningen   x   MARIA   HARKAMA VAN van Tolbert
                                               (d Heer Theodorus Finony, chirurgyn majoor  X  Juf Maria van Harkama)
 
 
 
===>                                      THOLE  HINDRIKS  van Niezijl   x   ENGELTJE  WILLEMS  van Leek
                                               (Engeltje Willems is weduwe van Harm Adolfs.)
 
 
 
===>                                      TIMEN  JACOBS    x     
 
                                               1. Zoon, doop 16-12-1703
                                               2. Jacobjen, doop 07-03-1706
 
 
Tolbert, 19 mei 1799             TIES  KORNELIS  van Midwolde   x   AALTJE  MEERTENS  van Niebert
 
 
 
===>                                      TYS  KORNELIS    x   GRIETJE  MEERTENS
 
                                               1. Kornelis, doop 19-12-1784
                                               2. Jantien, doop 10-12-1786
                                               3. Albertje, doop 09-10-1788
                                               4. Kornelis, doop 02-10-1791
                                               5. Meerten, doop 08-06-1794
 
 
===>                                      TJALLING  GERRITS    x   ANJE  MEINDERDS
 
                                               1. Jakob, doop 30-08-1807
                                               2. Jan, doop 10-03-1811
 
 
A, Tolbert, 2 okt 1692           TIBBE  JACOBS  van Siegerswoude   x   HINDRIKJEN  BERENS
                                               (Hindrikjen Berens is weduwe van Foppe Boeles.)
 
                                               1. Hilke, doop ..-11-1694
                                               2. Beerent, doop 26-03-1698
                                               3. Foppe, doop 24-02-1715
 
 
Tolbert, 25 jul 1723               TIBBE  JACOBS  van Tolbert   x   AUKJEN  JANS  van Midwolde
                                               (Aukjen Jans is weduwe van Hindrik Jacobs.)
 
 
 
Tolbert, 11 mei 1727             TIEBBS  ALBERTS PLOEG van Tolbert   x   JACOBJEN  HARMS  van Foxwolde
 
                                               1. Hiltie, doop 13-06-1728
 
 
Tolbert, 30 mrt 1804             TJEBBE  JANS PLOEG van Oldekerk   x   MARIA  SYBRANDS  van Tolbert
 
                                               1. Wobbina, doop 22-07-1804
                                               2. Jan, doop 21-06-1807
                                               3. Wobbina, doop 21-05-1809
                                               4. Maria, doop 15-05-1811
 
 
===>                                      TIAERD  GERBRANDS  van Leek   x     
 
                                               1. Renske, doop 29-06-1725
                                               2. Renske, doop 08-08-1728
 
 
Tolbert, 23 jun 1726              TIEERT  ERENTS  van Tolbert   x   RENSKE  HAETIES  van Tolbert
                                               (Bij doop van Geeske staat vermeld: dv. Tieerd Seelmaker alias Arents)
 
                                               1. Lutgert, doop 21-03-1727
                                               2. Tetje, doop 18-09-1729
                                               3. Aafke, doop 23-12-1731
                                               4. Arent, doop 31-01-1734
                                               5. Haetie, doop 14-03-1736
                                               6. Haetie, doop 19-05-1737
                                               7. Hatie, doop 28-12-1738
                                               8. Hatie, doop 04-06-1741
                                               9. Ebeltie, doop 10-06-1742
                                               10. Grietie, doop 29-11-1744
                                               11. Geeske, doop 16-07-1747
 
 
Tolbert, 17 jun 1736              TIEERT  EEMES  van Tolbert   x   RENSKE  DERKS  van Tolbert
                                               (Bij doop Geeske staat vermeld: Tieert Eemes in Niebert)
 
                                               1. Wicke, doop 24-03-1737
                                               2. Geeske, doop 17-11-1738
 
 
Tolbert, 24 nov 1793             TJEERT  HANSEN    x   ANKE  JANS
 
                                               1. Tetje, doop 08-03-1795
                                               2. Jan, doop 06-11-1796
 
 
Tolbert, 4 mei 1806               TJEERT  HANSEN  van Tolbert   x   KLAASKE  PIETERS  van Grootegast
 
                                               1. Hans K, doop 08-06-1806
                                               2. Wybrigje, doop 03-04-1808
                                               3. Pieter, doop 07-04-1811
 
 
Tolbert, 16 okt 1796              TJEERT  JILLINGS    x   GRIETJE  JANS  van Zevenhuizen
 
                                               1. Jilling, doop 26-12-1796
                                               2. Martje, doop 31-03-1805
 
 
P, Tolbert, 3 mei 1668           TJESSE  KEMPES  van Tolbert   x   WENDELTJEN  FOCKES  van Hoogezand
 
 
 
===>                                      TOMAS  DERKS    x     
 
                                               1. Circk, doop 22-02-1728
                                               2. Derk, doop 29-10-1730
 
 
Tolbert,  okt 1680                  UBEL  HALBES  van Niebert   x   ANTJE  STEFFENS  van Tolbert
 
                                               1. Halbe, doop 19-10-1681
                                               2. Steffen, doop 21-01-1683
 
 
Tolbert, 26 feb 1747              UBEL  JANS  van Kootstertille   x   RENSKYN  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 18-07-1747
                                               2. Andries, doop 08-09-1749
                                               3. Wytske, doop 16-01-1752
                                               4. Wybe, doop 15-09-1754
                                               5. Pieter, doop 05-06-1757
                                               6. Willem, doop 22-11-1761
                                               7. Ancke, doop 21-04-1765
 
 
===>                                      UBEL  JANS    x   TRYNTJE  YTZES
 
                                               1. Jan, doop 04-10-1807
 
 
===>                                      UBEL  TASSEMA    x     
 
                                               1. Barber, doop 06-09-1663
 
 
===>                                      UGE  ROUWKES    x     
 
                                               1. Klaaske, doop 02-12-1759
 
 
Tolbert, 17 feb 1732              OEDSE  SYBES  van Surhuistervee   x   LEENTJE  WOBBES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 30 aug 1789             OETZE  HERES  van Niebert   x   WIJTSKE  KOERTS  van Leek
 
 
 
Tolbert, 15 mei 1801             OETZE  HEERES  van Niebert   x   JANTJE  JANS  van Leek
 
                                               1. Renstje, doop 06-12-1801
                                               2. Jan, doop 27-03-1803
                                               3. Karel, doop 18-11-1804
 
 
Tolbert, 17 apr 1667              ULGERT  POUWELS  van Tolbert   x   ANTJE  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Hindrik, doop 03-01-1669
                                               2. Hindrik, doop 14-12-1673
                                               3. Leuke, doop 02-07-1676
 
 
===>                                      W   HAAG VAN DER   x     
 
                                               1. Pouwel, doop 22-01-1741
 
 
Tolbert,  aug 1678                 WESSEL  BERENS  van Schuttorp   x   ANTJE  SJUURTS  van Tolbert
 
                                               1. Beerent, doop ..-08-1686
                                               2. Willem, doop 16-10-1692
 
 
===>                                      WESSEL  JANS    x     
 
                                               1. Leuke, doop 01-09-1726
                                               2. Geeske, doop 11-04-1728
 
 
Tolbert, 3 jun 1810                WIEBE  DOUWES    x   GRIETJE  KLAASES  van Lucaswolde
 
                                               1. Klaas, doop 30-06-1811
 
 
Tolbert, 8 dec 1743               WYBE   MIDDELBERG van Groningen   x   ROELEFKE  FRIDSES  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 2 jun 1799            WYBE  HENDRIKS BOS van Leek   x   GRIETJE  DERKS  van Midwolde
                                               (attestatie naar Leek.)
 
 
 
Tolbert, 23 aug 1801             WYBE  JANS  van Grypskerk   x   HENDRIKJE  BERENDS  van Tolbert
 
                                               1. Jan, doop 20-12-1801
 
 
Tolbert, 20 mrt 1785             WYBE  OUBELS    x   STYNTIEN  HINDRIKS  van Tolbert
 
                                               1. Jetske, doop 11-03-1787
                                               2. Renske, doop 06-12-1789
                                               3. Hindrik, doop 08-07-1792
                                               4. Ubel, doop 13-05-1798
 
 
Tolbert, 25 okt 1744              WYBE  WIGGELS  van Tolbert   x   TRYNTIE  JINTIES  van Leek
 
                                               1. Loetske, doop 05-12-1745
                                               2. Aaltie, doop 31-12-1747
                                               3. Joukje, doop 11-01-1750
 
 
P, Tolbert, 9 mei 1802           WYBE  WILLEMS  van Veenwouden   x   MAIKE  BERENTS  van Tolbert
                                               (met attestatie naar Leek)
 
                                               1. Antje, doop 11-06-1810
 
 
Tolbert, 20 jan 1805              WYBRAND  JANS YWEMA van Midwolde   x   GIELJE  JANS  van Leermens
 
                                               1. Korneliske, doop 24-03-1805
                                               2. Sophia, doop 21-02-1808
 
 
===>                                      WIECHER  JANS    x     
 
                                               1. Jan, doop 22-10-1682
 
 
===>                                      WIGER  ALBERTS    x      
 
                                               1. Etje, doop 04-01-1686
 
 
Tolbert, 22 feb 1676              WIJMER  MIECHIELS  van Tolbert   x   RENSKE  HARMENS  van Tolbert
 
                                               1. Miccheel, doop 27-01-1677
                                               2. Tetje, doop ..-05-1681
 
 
Tolbert, 14 jun 1733              WYMER  HAETIES  van Tolbert   x   MARTIEN  WOBBES  van Tolbert
 
                                               1. Aafke, doop 17-06-1733
                                               2. Hatie, doop 25-07-1734
                                               3. Wobbe, doop 04-11-1742
                                               4. Alle, doop 20-06-1745
                                               5. Tetje, doop 20-10-1748
                                               6. Ebeltie, doop 11-04-1751
                                               7. Maria, doop 11-08-1754
 
 
P, Tolbert, 18 mei 1806         WYMER  HEDSERS  van Niebert   x   GEERDJE  WYBRANDS  van Nuis
 
 
 
Tolbert, 10 mei 1761             WYMER  REINDERS  van Tolbert   x   AALTIE  OETSES  van Nuis
 
                                               1. Reynder, doop 24-01-1762
                                               2. Oedse, doop 24-02-1765
                                               3. Metje, doop 03-02-1771
 
 
===>                                      WYTSE  BOEWES    x     
 
                                               1. Boewe, doop 21-02-1751
                                               2. Meynt, doop 19-03-1752
 
 
Tolbert, 27 mrt 1796             WYTZE  ROELFS    x   EETJE  HINDRIKS  van Oostwold
 
 
 
A, Tolbert, 2 feb 1696           WILHELMUS   MIENARDI van Midwolde   x   FROUKTJEN   SAPPEMA van Tolbert
 
                                               1. Jantjen, doop 18-04-1697
                                               2. Sibrandus, doop 27-02-1698
 
 
A, Tolbert, 20 mrt 1698         WILKE  JACOBS  van Siegerswoude   x   MECCHELTJEN  PIETERS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 25 aug 1737             WILLEM    van Tolbert   x   FROUK  EEMES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 16 aug 1772             WILLEM   HOOGLAND van Tolbert   x   ANKE  KARELS  van Tolbert
                                               (Anke Karels is weduwe van Isak van Elsland.)
 
 
 
Tolbert, 10 aug 1732             WILLEM   MEYNARDI   x   GEERTIE  SYBRANTS
                                               (attestatie van Strobos)
 
 
 
Tolbert, 13 mei 1753             WILLEM  ADOLFS  van Tolbert   x   ROELEFKE  JANS PLOEG van Midwolde
 
 
 
===>                                      WILLEM  ALBERTS    x     
 
                                               1. Anne, doop 03-01-1669
 
 
Tolbert, 24 mei 1674             WILLEM  ALBERTS    x   TRIJNE  EGBERTS
                                               (Trijne Egberts is weduwe van Simen Jans.)
 
 
 
===>                                      WILLEM  BRIE    x     
 
                                               1. Jantjen, doop 12-03-1724
 
 
Tolbert, 25 mrt 1703             WILLEM  HINDRIKS    x   JANTIEN  LUICHIES  van Groningen
 
                                               1. Geeske, doop 30-01-1707
                                               2. Jeltje, doop 10-11-1709
 
 
Tolbert, 14 nov 1705             WILLEM  HINDRIKS  van Eepe   x   TRYNTJE  JOCHEMS  van Tolbert
                                               (Willem Hindriks van Eepe in Steinfurt.)
 
 
 
Tolbert, 12 sep 1723             WILLEM  JANS  van Niebert   x   LAMKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Jantien, doop 23-11-1727
 
 
===>                                      WILLEM  JANS    x     
 
                                               1. Jan, doop 14-09-1721
                                               2. Gerke, doop 24-02-1726
                                               3. Gerke, doop 30-09-1731
 
 
===>                                      WILLEM  JANNES    x      
 
                                               1. Jannes, doop 26-07-1739
 
 
Tolbert, 7 jan 1742                WILLEM  JANNES  van Tolbert   x   REENJE  ROELEFS  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 30 apr 1780              WILLEM  JANNES    x   LOETSKE  HINDRIKS
                                               (attestatie van Leek)
 
 
 
P, Tolbert, 3 mei 1704           WILLEM  LAMMERS  van Tolbert   x   AEFKE  CLAESEN  van Enumatil
                                               (Getrouwd te Lettelbert/Enumatil op 4 juni 1704: Willem Lammerts)
 
 
 
===>                                      WILLEM  RIEMERS    x     
                                               (Gedoopt op 18 sept. 1733  Hendrik Lonon.)
 
                                               1. Jantien, doop 21-10-1725
                                               2. Anna Helena, doop 02-02-1727
                                               3. Tryntie, doop 27-02-1729
                                               4. Antie, doop 01-10-1730
                                               5. Riemer, doop 16-03-1732
                                               6. Hendrik, doop 18-09-1733
                                               7. Anke, doop 09-10-1735
                                               8. Akke, doop 22-12-1737
                                               9. Hendrikje, doop 27-11-1740
 
 
Tolbert, 9 apr 1758                WILLEM  ROELOFS  van Roden   x   AKKE  JANS  van Tolbert
 
                                               1. Imke, doop 22-06-1760
                                               2. Aaltien, doop 01-01-1763
 
 
Tolbert, 7 aug 1808               WILLEM  ROTGERS  van Doezum   x   FROUKTJEN  PIETERS FERINGA
                                               (Frouktjen Pieters Feringa is weduwe van Pieter Hendriks.)
 
 
 
P, Tolbert,  mei 1708             WILLEM  TONNIS    x   JOUK  METZES  van Tolbert
 
 
 
Tolbert, 3 nov 1776               WILLEM  WOLTERS  van Zevenhuizen   x   LEENTJE  MELLES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      WOBBE  GERRITS    x   LUIGJE  REINDERTS
                                               (Reinder is op de Leek geboren in het huis van Reinoldus Slagter wed,)
 
                                               1. Aucktien, doop 08-04-1765
                                               2. Jantien, doop 20-09-1767
                                               3. Gerryt, doop 28-01-1770
                                               4. Jeltie, doop 02-08-1772
                                               5. Reinder, doop 09-10-1774
                                               6. Auktje, doop 14-09-1777
                                               7. Aukje, doop 29-08-1779
                                               8. Jacobje, doop 19-05-1782
 
 
Tolbert, 7 jun 1744                WOBBE  HARMS  van Niebert   x   GEERTIE  HINDRIKS  van Leek
 
 
 
Tolbert, 23 sep 1683             WOBBE  HEDDES  van Tolbert   x   BOUTJEN  EPPES  van Tolbert
 
 
 
===>                                      WOBBE  JANS    x     
 
                                               1. Jan, doop 02-10-1735
 
 
===>                                      WOBBE  JELTES    x     
                                               (Bij doop van Kunne Harkama stast vermeld: is van Ante de moey beantw)
 
                                               1. Jelte, doop 20-02-1687
                                               2. Focke, doop 01-03-1696
                                               3. Kunne H, doop ..-..-1698
                                               4. Magdalena H, doop ..-..-1701
                                               5. Ida, doop 27-01-1704
                                               6. Gerrit P, doop 09-12-1705
                                               7. Maria, doop 27-03-1707
 
 
Tolbert, 7 sep 1766               WOBBE  JELTES  van Roelfke   x    KORNELIS 
                                               (Roelfke Kornelis is weduwe van Fokke Sapma.)
 
                                               1. Jelte, doop 08-05-1768
                                               2. Kornelles, doop 12-05-1771
 
 
Tolbert, 20 jul 1743               WOBBE  MARTENS  van Niekerk   x   GEESKE  ALBERTS  van Tolbert
 
 
 
P, Tolbert, 23 aug 1704         WOLTER  JANSEN  van Leek   x   HINDRICKJEN  MARTENS  van Tolbert
 
 
 
===>                                      WOLTER  JANS    x   NN 
 
                                               1. Dochter, doop 09-02-1710
                                               2. Nn, doop ..-03-1713
                                               3. Antje, doop 04-12-1718


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net