Valkenburg, ref. dopen 1652-1798

Bron: Theod. Dorren, Limburg's jaarboek 1904, p. 75-85, 91-116
Overgenomen, bewerkt en enigszins ingekort door: Arie Jan Stasse
(N.B. Door mij zijn de annotaties van de auteur niet overgenomen)

 


1652

4-3 Anna Elisabeth, dochter van Johannes Smit en Anna Schouwermans.

1653

Sept. Mechelt, dochter van Laurens Jacobs en Magdaleen.

1654

7-12 Lambrecht, sone van Johannes Smit en Anna Schouwermans.
13-11 Johanna Angnies, dochter van Teunis Corver en Jenne Mathysz.

1655

20-4 Anna Lysbeth en Helena, tweelingen van Mr. Willem Deckers en Margriet Heynens.

1656

26-11 Hans Wilhelm, sone van Joannes Smit en Anna Schouwermans.
6-5 Catryntje, dochter van Laurens Jacobs en Magdaleen.
10-12 Joannes Wilhelmus, sone van Hr. Ontfanger Isaak Slijp en Jufvr. Maria Hillensborg.

1657

8-11 Anna Catrina, dochter van Johan Fenniger en Maria de Claer.
26-12 Joanna Margareta dochter van Wilhelm Cremers en Jufv. Joanna Catarina van Belgens.

1658

11-2 Henriette Susanne, dochter van den Hr. Rochus Pooll en Mevrou Anna de Chiese(?) opt huijs te Wittem.
21-7 Margarita, dochter van Gerrit Pruis en Sophia Jans.
11-11 Wilhelmus sone van Teunis Corver en Jenne Mathijsze.
30-12 Joost, sone van Joannes Smit en Anna Schouwerman.

1659

19-11 Hendrick, some van Laurens Jacobs en Magdaleen.
16-3 (of 1660?) Anna Mechtildis, dochter van Wilhelm Cremers en Jufv. Johanna Catharina van Belgens.
18-5 (of 1660?) Leendert, sone van Johan Finniger en Maria de Claer.
17-8 (of 1660?) Isaak, sone van Mathys von Stockram en Anna Booms.

1660

11-1 Abraham, sone vand' Hr. Ontfanger, Isaak Slyp en Jifv. Maria Hillensberg.
19-9 is geboren (sic) Fijtje, dochter van Laurens Jacobs en Magdaleen.
5-12 Johannes Martinus, sone van Wilhelm Cremers en Jufv. Johanna Catarina van Belgens.

1661

7-3 is geboren (sic) Hans Aelbert sone van Johannes Smit en Anna Schouwerman.
6-5 Antony, sone van Mathys van Stockram en Anna Boom.
14-8 Pieter, sone van Ds. Isacus Snakenburg en Maria Mispelbol.
1-9 Ariaentje, dochter van Gerrit Pruis en Sophia Jans.

1662

2-7 Tijske, sone van Teunis Corver en Jenne Mathijsz.
22-10 Geertruijt, dochter van d'Hr. Ontfang. Isaak Slyp en Jufv. Maria Hillensberch.
29-10 Maria, dochter van Johan Valckenb. Secret. en Judith Fremont. 
Dec. Angnies, dochter van Laurens Jacobs en Magdaleen.

1663

1-1 Johanna Barbara, dochter van Wilhelm Cremers en Jufv. Johanna Catarina van Belgens.
11-2 Adriaen, soone van d'Heer Johan van der Roer en Jufv. Elisabet Slyp.
23-3 Sophia, dochter van Gerrit Pruis en Sophia Jans.
8-4 Maria, dochter van Ds. Isaacus Snakenburg en Maria Mispelbol.
9-5 Heyndrik, sone van Matthys van Stockram en Anna Booms.
6-5 Anna Lysbet, dochter van Baltes Helwar en Sybilla Schouwerman.
2-9 Carel, sone van Wynant Claessen en Meyken Cremers.
1-9 Margareta, dochter van Johannes Smit en Anna Schouwermans.

1664

15-1 Arnold, sone van Laurens Jacobs en Magdaleen.
16-3 Frans, sone van Jan van Stockram en Anna Onna.
Juli Ariaen Hendrik sone van d'Hr Ontfanger Isaac Slyp en Jufvrou Maria Hillensberch.
21-9 Lysbet, dochter van d'Hr Johan van der Roer en Jufv. Elisabet Slyp.
12-9 Poulus, sone van Johan Valkenburg secret. en Judith Fremont. 
28-10 Claertje Annetje, dochter van Michiel van Hout(?) en Catarina Ververs tot Climmen.

1665

11-1 Helena dochter van Mathijs van Stockram en Anna Booms.
5-1 Gerlacus, sone van Wilhelm Cremers en Jufv. Johanna Catarina van Belgens.
15-3 Abraham, sone van Ds. Isaacus Stakenburch en Maria Mispelboll.
18-2 Martijn, sone van Baltes Helwar en Sybilla Schouwerman.
29-12 Beatrix, dochter van d'Hr Johan van der Roer en Elisabet Slyp.

1666

15-1 Trijntje, dochter van Teunis Corver en Jenne Mathysz.
21-2 Herman, sone van Wijnant Claessen en Mayken Corvers.
16-5 Claes, sone van Mathys van Stockram en Anna Booms.
5-12 Anne Catryn, dochter van Baltes Helwar en Sybilla Schouwermans.

1667

13-2 Judith, dochter van Reyndert en (naam niet ingevuld).
13-2 Margarita, dochter van Wilhelmus Cremers en Jufvr. Johanna Catarina van Belgens.
27-2 Johannes, sone van Ds. Isaacus Snakenburch en Maria Mispelboll.
19-5 Caspar, sone van Advocaet Rogier Slyp en Petronella van Eck.
29-10 Gilliam Hugaert (?) sone van Peter Brouwer en Mary Matron.
13-11 Sophya, dochter van Johan van der Roer en Elisabet Slyp.
11-12 Johannes, sone van Mathys van Stockram en Anna Booms.

1668

9-3 Jenne Geertruijt, dochter van Wynant Claessen en Maryken Corvers.
11-3 Cornelia, dochter van den procureur Jacobus Bogerman en Jufv. Ida van der Block.
29-4 Isaack, sone van Ds. Isaacus Snakenburch en Maria Mispelboll.
10-6 Elias, sone van Johannes Smit en Anna Schouwerman.
10-6 Angnies Judith, dochter van Wilhelmus Cremers en Jufv. Johanna Catarina van Belgens.
8-7 Maria Thérèsia, dochter van Daniel de Blonde en (naam der moeder niet ingevuld).
30-9 Anna Lysbet, dochter van Baltes Helwar en Sybilla Schouwerman.
21-10 Gysbert, sone van Leendert Swildens schoolmr. tot Climmen en Sybilla Jacobs.

1669

10-2 Lucas Wilhelm, sone van Advocaet Rogier Slijp en Jufv. Petronella van Eck.
19-2 Paulus, soon van Johan Valkenburg, secret. en Judith Fremont.
3-3 Maria, dochter van d'Hr Johan van der Roer en Jufv. Elisabet Slyp.
12-5 Jan, soon van Heyndrik (familienaam niet ingevuld) en Annetje Claes.
21-7 Johanna Jacoba, dochter van d'Hr Jacob van Roer en Mevrou Cornelia van Snellenberch.
[datum ontbreekt] Anna Mary, dochter van Mr. Mathys van Stockram en Anna Booms.
8-12 Servatius, soone van Jacobus Bogermans en Jufv. Ida van der Block.
31-12 Beatrix, dochter van d'Hr Ontfanger Slyp en Jufv. Maria Hillensberch.

1670

12-1 Johanna, dochter van Mr. Daniel de Blonde en Mary Smits.
2-3 Jacobus, sone van Ds. Isaacus Snakenburch en Maria Mispelboll.
28-9 Antonius, sone van Wilhelmus Cremers en Jufv. Johanna Catharina van Belgens.

1671

18-1 Catharina, dochter van Secret. Johan Valkenb. en Judith Fremont.
15-2 Johanna, dochter van Hendrick van Zant en Alida van der Roer.
22-2 Hendrik Laurens, sone van Mr. Daniel de Blonde en Mary Smits.
5-4 Anna Maria, dochter van Heijndrick Kleppinck en Elisabeth Finniger.
12-4 Geertruyt, dochter van d'Hr Johan van der Roer en Jufv. Elisabet Slype.
26-4 Helena, dochter van Roelof Croon en Maria Frissen.
19-7 Bartholomeus, sone van Mr. Mathys van Stockram en Anna Booms.

1673

[datum niet ingevuld] Christina Elisabeth, dochter van Wilhelm Cremers en Johanna Catharina van Belgens.
5-11 Elisabeth Margriet, dochter van Hendrik Klippinck en Elisabet Finniger.

1675

6-7 Maria Catharina, dochter van Wilhelm Cremers en Johanna Catharina van Belgens.

1676

22-5 Johannes Henricus, sone van Hendrick Klippinck en Elisabeth Finniger.

1678

31-3 Bernhardus, sone van Hendrick Klippinck en Elisabeth Finniger.

1679

5-4 Hermannus Wilhelmus, sone van Wilhelm Cremers en Johanna Catharina van Belgens.
26-8 Gerhardt, sone van Adolphus Croon en Geertruydt Simons.

1680

6-11 Volckert, zoon van Wilhelm Cremers en Johanna Catharina van Belgens, getuijgen Volckert van Outshoorn en Godfride van Wachtendonck, respective Drossaert en Lieutenant Drossaert des Lands van Valckenborgh en Agneta, huysvrouwe van Anonius Cremer, wonende tot Dusseldorp.

1681

22-2 Volckera Anna Maria, dochter van den WelEdelgeboren heer en Vrouwe Herman Ovinck en Anna Maria Vos.
14-12 Geertruijt, dochter van Johan Valckenborgh Secretaris en Borgemeester dezer Stadt en Elisabeth Finniger. Hierover hebben gestaan Leonhardt Finniger i.p.v. Bernhard Klippingh en Rogier van der Roer als compères, ende Maria de Claar, weduwe Finniger met Josina Magdalena de Wreedt i.p.v. Geertruijd Fremont, genaemt Bijken ende Geertruijd van Slijpe als commères.

1682

5-4 Wijnandt, soon van Maijken Corvers, weduwe van Wijnandt Claessen. Comperes Wilhelm van der Roer i.p.v. sijn Broeder Rogier van der Roer Secretaris en Borgermeester deester stadt, en Hendrick Jacobs voor sich selfs. Commère mijn suster Josina Magdalena de Wreedt voor sich selfs.
16-8 Johannes, soon van Leonhardt Finniger en Maria Valckenburgh. Comperes Johan Valclenburgh secretaris en Borgerneester deeser Stadt en Adolphus Croon scheepen en Dorpmeester van Houten i.p.v. Johan Hendrick Finniger. Als commeres Maria de Claar weduwe van Johan Finniger en Geertruy Salms weduwe van wijlen Johan Fremont.
28-10 Judith, dochter van Adolphus Croon, Dorpmeester tot Houten en Geertruyd Simons.
Dit kindt swack sijnde is op den selven 28 Octobris nade middaghs in den Heere ontslapen.
29-11 Hendrick, soon van Cornelis Lovonie ende Anna Steentjes, woonende tot Broechem onder het gebiedt van Valckenburgh.

1683

3-1 Volckert Lambertus, soon van den WelEdelgebooren heer Joncker Ovinck en de weledelgeborene Vrouwe Anna Maria de Vos. Comperes Johan Valckenburgh secretaris en Borgemeester deeser Stadt, i.p.v. den Hoogedelgebooren heer Volckert van Outshoorn Drossaert des Landts van Valckenburgh; voor sich selfs den Weledelen heer Lambertus Pain et Vin Capiteijn ten dienste van Sijn Hoogheijt den Heer Prince van orange. Commere mijn lieve huysvrouwe Sara Tesschemackers i.p.v. de Weledele Juffrouwe Maria Geertruyd de Quade resideerende tot Maestricht.
19-12 Helena, dochter van Adolphus Croon, Dorpmeester tot Houtem en Geertruyd Simons. Compere Rudolphus Croon, Soldaet tot Maestricht; commere Elisabeth Finniger, huysvrouwe van Johan Valckenburgh, Burgermeester en Secretaris deeser Stadt.

1684

7-5 Antonius, soon van Johan Corver en Catharina Huben. Comperes Lambertus Vrijthof, Organist tot Valckenburgh en Hendrik Jacobs; commere myn lieve huysvrouwe Sara Tesschemachers genaemt de Wreedt.
25-6 Theodorus Leonardus, kindt van Johan Valkenborg ende Elisabeth Finnigér. Getuygen myn huysvrou Isabella Vrythoff gen. Prumer ende de Heer Theodorus Vam dem Hoefve ende Leonard Finniger.

1685

27-4 Isaac David, kindt van den WelEd. Geb. Heer Jr. Herman Ovinck en de WelEd. geb. Vrouwe Anna Maria de Vos. Peters de Hr. Ontfr. Isaak van Slype, den Hr. David Harffing ende Mevrou Vrede.
27-4(?) … (niet ingevuld), kindt van Adolphus Croon, dorpmr. tot Houtem en Geertruyd Simons. Getuygen … (niet ingevuld).

1687

15-5 Arnold Joseph, kindt van de Hr. Drossaert Volkert van Outs-hoorn ende Mevrouw …[Maria van Stam]. Getuygen de heeren Ridderschap des Landts van Valkenborgh. In haren naeme de Hren Rogier van der Roer en van Slijpe.

1688

26-9 Elisabeth Josina, kindt van den heer Drossaert Outshoorn ende Mevrouw Maria van Stam. Getuyge waren Juffr. Busero ende de heer … van Slijpe absent waren Juffr. Alida Steenoven ende de Hr. Steenoven.

169.

[niet ingevuld] Laurens, kindt van Hendric Jacobs borgemr. van Valkenborgh ende Anne Marye Cleppingh. Getuygen (niet ingevuld).

1692

[niet ingevuld] Marie Elisabet, kindt van Hendrick Jacobs borgermr. dezer stede en Anne Marie Cleppingh. Getuygen (niet ingevuld). 

1693

12-11 ('s avonds) Johanna Catharina Aletta, kind van Lambertus Vrijthoff organist alhier ende Johanna Barbara Cremers. Getuygen Wilhemus Creemers i.p.v. sijn zoon den predikant tot Emmerik. Ende Isabella Vrijthoff i.p.v. Aleta de huysvrouw van Johan Vrijthoff tot Maastricht. Absent was Johan Vrijthoff de broeder van het kints vader.

1699

20-12 Leonardus Theodorus, kindt van de heer Lutenant Swildens en Cornelia Smeets.
Getuygen Monsr Theodorus Swanendorf en Maria Bruls zijn huysvrouwe.

1701

7-4 Gerardus Johannes, kindt van de heer Johan Hendrick Swildens en juffr. Cornelia Smeetz. Getuygen Monsr. Johannes Bosman en Mevrouw Sybbilla Swildens i.p.v. Cornelia Boschhouwers tot Sittardt.
7-4 Gerardus, kindt van Mons. Bartholomeus Boschhouwers en juffr. Maria Catrijn Jermin.
Getuygen Martin Boschhouwers van Sittardt aan plaats van welke gestaan heeft Christiaan Franken, de weduwe Geurtsen, en Geertruij Boschhouwers i.p.v. welke gestaan heeft Ida Boschhouwers, huysvrouwe van voors. Vranken.
15-4 Wilhelmus Johannes, kindt van Lambertus Vrijthoff, organist ende Johanna Barbara Cremers. Getuygen (niet ingevuld).

1702

12-2 Philippina Cornelia, kindt van Hendrik Jacobs ende Anna Marya Cleppingh. Getuygen (niet ingevuld).

1704

19-11 Henriaan, kindt van Henderik Jacobs en Anna Marie Cleppingh. Getuygen [niet ingevuld].

1707

14-2 Leonardus, kindt van Henrik Jacobs en Anne Marye Cleppingh. Getuygen [niet ingevuld].

1708

2-9 Nicolaas, kindt van Monsiur Boshouwers en Juffr. Maria Catharina Jermin. Getuygen Monsiur Jermin den ouden en Juffrouw Costerus van Mastricht.

1709

11-10 Elizabet, kindt van Hendrik Jacobs en Anne Marie Cleppingh. Getuygen [niet ingevuld].

1706

23-9 Johannes, kind van de Heer Matheus Tiquet en Juffr. Maria Mulkens. Getuygen [niet ingevuld].

1708

24-2 Marie Anna, kind van de weduwe van Wynand Claessen. Peter Jan Strijkers, paad Anna Claessen. Overledem den 2 Novemb. 1783.

1709

30-3 Maria Charlotte, kindt van de Heer M. Tiquet en Juffrouw Maria Mulkens. Getuygen [niet ingevuld].

1711

7-9 Hermanus, kind van de weduwe van Wynand Claessen. Peter Anthoon Corvers.
5-12 Mathias Wilhelmus, kind van de heer Tiquet en Juffrouw Maria Mulkens. Getuygen [niet ingevuld].

1713

21-12 Anne Cathrijn, kind van de weduwe van Wynand Claessen. Peter Gerrid Max en tot paad Christine Mulmans.

1714

18-2 Mathias Hendrik, kindt van de heer Math. Tiquet en Juffrouw Maria Mulkens. Getuygen [niet ingevuld].
5-9 Johannes Leonardus, kindt van de Heer Ritmeester Swildens en Mevrouwe Cornelia Smeetz.

1715

25-3 Petrus, kind van de weduwe van Wynand Claessen.
26-7 Joannes, kind van Gerard Ghijsen voorleser tot Houtem en Catharina Coenen.

1716

26-11 Mechel, kind van Gerard Ghijsen en Catharina Coenen.

1717

27-7 Cornelia, kind van Gerard Ghysen en Catharina Coenen.

1718

13-5 Wijnand, kind van de weduwe van Wynand Claessen. Peter J. Roeffener en Anne Marie Jacobs.

1720

18-1 Anna Magdalena, kind van Gerard Ghijsen en Catharina Coenen.

1721

10-9 Cathrina, kind van Gerardus Ghijsen voorleser tot Houtem en Cathrina Coenen.
31-12 Maria Helena, kind van de weduwe van Wynand Claessen. Peter Gerrid Ghijsen tot paad Marie Pughens.

1722

9-9 Johanna Geertruijd, kind van Jan Hendrik Finniger ende Marie Cathrijn Cramers.
30-11 Joannes Jacobus Theodorus, zoon van de heer Frens en Juffrouw N. ten Biegt.

1723

20-8 Wilhelmus Frid, kind van Gerardus Ghysen voorlezer tot Houtem en Catrhijn Coenen.

1725

11-3 Peternella, kind van Gerardus Ghijsen voorleser tot Houtem en Cathrijn Coenen.
15-12 Zara Loijsa, dochter van den Heer Frens en Juffrouw N. ten Biegt.

1726

6-5 Lambertus, kind van Gerardus Ghijsen en Cathrina Coenen.
15-12 Mathias, kind van Monsieur Johan Herman Vrijthoff en Juffrouw Catharina Pelser.

1727

9-3 Joanna Margareta, dochter van den Heer Frens en N. ten Biegt.
3-8 Maria Geertruij, kind in oneght geboren van Barbara Horsmans. Getuyge Barbara's vader Willem Horsmans.

1729

7-8 Stephanus Hermanus, zoon van Mons. J. Vrijthof organist en Juffrouw Pelser.

1730

4-6 Bartholomeus Johannes, zoon van den Heer secretaris Boshouwers em Petronella van Genugten.
13-8 Gerardus Wilhelmus, zoon van de Heer Notarius Frens en Juffrouw N. ten Bieght.

1733

28-1 Johanna Catharina, dochter van de Heer secretaris Boshouwers en Juff. Petronella van Genughten. Test. Jan van Genughten, Catharina Smitz.

1734

17-1 Maria Petronella, dochter van den Heer secretaris Boshouwer en Petronella van Genughten.

1736

24-6 Johannes Gideon, zoon van Mons. Johannes Pijll en Juffrouw M. Cathryna Jongen.
25-11 Cathrina dochter van Wynandus Francken en Cathrina Nakken. Peter de Heer Boshouwers secret. en Juffrouw Frens.

1737

3-3 Maria Elisabeth, dochter van Joh. Croon, van Houtem en Johanna Catharina Bausch.
Getuygen de schoonmoeder van Joh. Croon en zyn broeder Hermanus Croon, van Heerle.

1738

2-3 Johannes Wilhelmus, zoon van Johanna Jacobs, huysvrouwe vam Jacobus Eckers. Getuygen Wilhelmus Engelburgh en Anna Maria weduwe Jacobs.
30-3 Petronella, dochter van Wynandus Francken en Catharina Nakken. Getuygen Pieter Claessen en Geertruy Horsmans, huisvrouwe van Horsmans, i.p.v. Jacobus Francken en Peternella Nakken.
8-6 Mathys, zoon van Johannes Croon en Johanna Cathrijna Boesch. Getuygen de Here Rendmeister Collard en Maria Stas, tot Heerle.
21-12 Gerardus, soon van Andries Wilhelmus Engelburgs en Philippina Cornelia Jacobs. Getuygen de Heer Gerardus Boshouwers en de Juffrouw Maria Valkenburgh weduwe Finniger.

1739

22-2 Maghtel Catharina, dochter van Mons. Pyll en Juffr. Catrina Jongen. Getuygen de Heer Notarius Frens en Juffr. Judit wed. van de Meer.
22-11 Johannes Albertus, zoon van den Borgermeester Kroon en Cath. Boesch. Getuygen Joh. Albertus Boesch de Oude en Joh. Albertus de Jonge, en Eva Scharrebagh, huisvrouwe van Hermanus Kroon.

1740

3-1 Judith, dochter van Albertha van der Meer. Getuige haare moeder Judith Finniger wed. van der Meer, in onegt.
16-11 Hermannus Bartholomeus, zoon van Wijnandus Frankcen en Catharina Nakken. Getuige Hermannus Horsmans.

1741

19-2 Catharina Geertruij, dochter van Johannes Croon en Cathryna Boush. Getuigen Ahaswerus Stas, tweede getuige Gertruij Claessen, geboren Croon en Cathryna Elisabet Bausch.

1742

22-4 Catharina Elisabeth, dochter van Johannes von Lohn en N.N. Bausch.Getuigen Johan Georg Wilhem Frens en Johanna Catharina Bausch genaamd vrou Cron.
18-11 Johannes Adolphus, zoon van Johannes Croon en Johanna Catharina Bausch. Getuygen Johannes Bernardus Bausch en Cecilia Stas, huisvrouw van Johannes Albertus Bausch.

1743

17-2 Ludovica Catharina, dochter van Jacob Pagez en Maria Jacoba van der Wood. Getuigen Theodorus Hermannus van der Wood en Johanna Aldegonda Ten Boven i.p.v. Jean Louis Pagez en Catharina van der Wood.
15-12 Helena Catharina, dochter van de Hr Johannes Petrus Stas, Burgemeester dezer plaatze en Juffr. Anna Christina Lamberti. Getuygen de Hr Godefridus Straus, Juffr. Anna Catharina Lamberti en Juffr. Catharina Straus.

1744

2-2 Theodora Cecilia, dochter van Jacob Pagez, voorleser etc. alhier en Maria Jacoba van der Wood. Getuigen Theodorus van der Wood en Cecilia Pagez. Overleden 15 Sept. 1749.

1745

24-1 Didericus, zoon van Jacob Pagez en Maria Jacoba van der Wood. Getuigen Dirk Pagez en Elizabeth Daulois geb. Rooper.
19-9 Stephanus Isaak, zoon van de heer Johannes Petrus Stas, Borgemeester dezer plaatse en Juff. Anna Christina Lamberti. Getuigen de Hr Stephanus Lamberti en Isaak Stas en Juff. Sophia Lamberti, geboren Lups.

1746

3-4 Ida, dochter van J. Croon en J.C. Bausch. Getuigen Johan Hendrik Swildens, voorlezer etc. tot Houthem en Ida Bausch.

1747

5-3 Johannes Thomas Louis, zoon van Jacob Pagez, voorleser etc. alhier en Maria Jacoba van de Wood. Getuigen Johannes Thomas Ten Boven en Anna Pagez, overleden den 31 Meert 1747.

1748

4-2 Johanna Catharina Judith, dochter van J. Croon en J.C. Bausch. Getuigen Abraham Rochet en Judith Croon, wed. de Bondt.
4-8 Sophia Elisabeth, dochter van de Hr. Johannes Stas, Burgerm. Dezer plaatse, en Juffr. Anna Christina Lamberti. Getuigen Wernerus Glaasmacher en Elisabeth Weyermans beyde van Linnich, en Sophia Lamberti, van Huttorf.
8-9 Alettha, dochter van Johannes Mathias Wateler, organist, en Adriana Olimpia Bormans (de laatstgenoemde van de Roomse Religie). Getuigen Johannes Arnoldus Wateler en Alettha Fonck deszelfs huisvrouw. Overleden den 18 Mey 1759.

1749

13-4 Christiaan Theodorus, zoon van Jacob Pagez, voorlezer etc. alhier en Maria Jacoba van der Wood. Getuygen Th. v.d. Wood en Christina ten Boven.
13-6 is gedoopt te Houthem Jean Mathieu, kind van Anna Ducros van Canstad in het Hertogdom Wuertemberg, in onegt geteeld. Getuigen Mathieu Dolne en Maria le Noble beijde uit de Walsche gemeente van Maastrigt. Overleden.
27-7 Susanna Maria, dochter van Johannes Croon en Joh. Cath. Bausch. Getuigen Jan Adam Bausch en Maria Geertruy Rochet, geboren Stas. Overleden. 

1751

25-4 Henricus Fredericus, zoon van de Hr Johannes Petrus Stas, Borgerm. en Schepen dezer plaatse en Juffr. Anna Christina Lamberti. Getuigen Henricus Lamberti, Henricus Fredericus Poppelman en Rachel Lamberti.
31-5 is gedoopt tot Houthem Theodorus, zoon van J. Croon en C. Bausch. Getuigen Th. Bausch en A.Ch. Stas, geboren Lamberti.
11-7 Johannes Arnoldus, soon van Johannes Mathias Wateler en Anna Margaretha Kalkberner. Getuygen Joh. Arnold. Wateler voorlezer etc. te Climmen en Elizabeth Kalkberner geboren … Overleden den 22 Novemb. 1774.

1752

11-5 Lea Geertruy, dogter van Samuel Remund en Lea Matthyssen. Getuijgen Johan Peter Hoornaij en Anna Geertruy Veerster. Overl. 30 Oct. 1787.
30-7 Maria Johanna, dogter van Isaak Schöller en Eva Sebilla Stas. Getuygen Johan Peter Stas Burgermr. en Schepen dezer plaatze etc. en Maria Agnes Schöller geboren Jaspers.
24-9 Balthazar Wilhelm, soon van Johannes Matthias Wateler, organist en schepen dezer plaatse etc. en Anna Marg. Kalkberner. Getuigen Balthazar Wilhelm Poppelmann J.U.D. en Griffier van het Leenhof des Lands van Valkenborgh partage van Haar Ho. Mo. en Maria Petronella Boshouwer.

1753

4-2 Maria Johanna, dochter van Willem Guerin Sous Lt. in het twede Battallion van het Lijf Regt Oranje-Vriesland en Geertruy Agneta Boschouwer. Getuigen Bartholomeus Johannes Boschouwer en Johanna Guerin. Overleden den 17 July 1756.
11-2 Johan Lodewijk Coenraad zoon van Johannes Ernestus Hoffman Sous Lt. In het Batt. van de Heer Collonel Du Vergé en sijne huisvrouw Sophia Catharina Hoffman. Getuigen Johan Wolfgang Coenraad Hoffman, Lodewijk Wilhelm Lepper V.D.M. te Mulheim aan den Rhijn, Johan Hendrik Muncker en Sophia Hoffman, geboren Lorschbach. Overleden den 13 Juny 1757.
19-8 Adam, soon van J.P. Stas, Borgermr. en Schepen dezer plaatse en A.Chr. Lamberti.
Getuigen Adam Wille en Susanna Sebilla Stas, huisvrouw van Corn. Swildens, schoolmr. etc. te Voerendael.
25-11 Helena, dochter van Joh. Croon en Joh. Cath. Bausch. Getuigen Henricus Sombroek en
Helena van Berestein, huisvr. van Joh. Petr. Claassen.

1754

15-4 Maria Margaretha, dogter van Joh. Matthias Wateler, organist en Schepen dezer plaatse etc. en Anna Margaretha Kalkberner. Getuige Maria Marg. Wateler. Overleden den 17 July 1760.
15-12 Pieter, soon van Thomas Pieter Bolwerk en Johanna Clasina Keppel, overleden den 1 Juny 1755.

1755

30-11 Christiaan, soon van Samuel Remund en Lea Matthijssen. Getuigen Jacob Glock en Amelia Bakkers. Overleden den 28 October 1775. 
30-11 Anna Maria, dogter van J.M. Wateler en A.M. Kalkberner.

1756

20-6 Jan Adam, soon van Joh. Croon en Joh. Cath. Bausch. Getuigen Jan Adam Troostorf, Jan Adam Bausch en Sus. Maria Bausch.

1758

7-5 Sabina, dogter van J.M. Wateler en A.M. Kalkberner.

1759

7-1 Johanna Elizabeth, dogter van Sam. Remund en Lea Matthyssen. Getuigen Joh. Petr. Claassen en Elizabeth Remund.
17-6 Johannes Henricus, soon van Gerhard Laurens Claassen en Anna Barbara Caspers. Getuigen Henricus Sombroek, Joh. Petr. Claassen, Anna Geertruy Greiffenberg wed. Caspers en Judith Creuger geboren Croon.
18-12 Is gedoopt te Houthem Adrianus, het kind van Helena van den Berg, geboortig van Salt Bommel, in onegt geteeld. Getuigen Joh. Croon, Borgermr. en Schepen te Houthem en deszelfs H.vrouwe representeerende de Regenten van gemelde plaats.

1760

10-2 Jan Gerard, zoon van Joh. Mat. Wateler en A.M. Kalkberner.

1762

13-6 Johannes, soon van Joh. Mat. Wateler en A.M. Kalkberner. Getuige de Wed. Gestr. Heer Jean Gerard Farjon Lt. Drossaar des Lands van Valkenborg, Schoutet van Margeraten.
1-8 Gerhardus Henricus, soon van Sam. Remund en Lea Matthijssen. Getuigen Hen. Sombroek, Benedictus Selhoeve, Cath. Geertruy Croon en Magd. Remund.

1764

31-7 geb. en 5-8 ged. Catharina Geertruy, dogter van Mathijs Croon en Elisabeth Bock. Getuigen Joh. Croonm Geertruy Bausch geboren Göbels en Cath. Geertruy Croon.
9-10 geb. en 14de ged. Susanna, dogter van J.M. Wateler en A.M. Kalkberner.

1765

24-10 geb. en 27de ged. Johannes Adam Fredericus, soon van Mathijs Croon en Elisabeth Bock. Getuigen Jan Adam Bausch en Joh.Cath. Croon geb. Bausch. Overleden den 26 Nov. 1765.

1766

13-8 geb. en 14de ged. Nicolaus en Johannes Matthias, tweelingen, sonen van J.M. Wateler en A.M. Kalkberner. De laatstgenoemde overleden de 20 en d'eersgend den 21do.

1767

14-4 geb. en ged. Laurens, soon van Johannes Hermannus Jakobs en Anna Sebilla Sueren (de laatste van de Roomsche Religie). Getuige Johanna Janssen de Greef gewezene wede van wijlen Laurens Jakobs, nu in het huwelijk met Jean Tresoreau.
3-7 geb. en 5de ged. Nicolaus, soon van J.M. Wateler en A.M. Kalkberber. Overl. 12 Apr. 1778.

1769

17-7 geb. en 23de ged. Anna Maria dogter van Joh. Herm. Jakobs en Anna Sebilla Sueren (de laatstgemelde van de Roomsche Religie). Getuige Anna Maria Catharina Jakobs.
29-10 geb. en den 5-11 ged. Johan Wilhelm zoon van Johannes Casparus Kreuger en Maria Magdalena Lamberti. Geruigen Joh. Wilh. Vogel en Anna Cath. Kremers.
1-11 geb. en 5de ged. Johan Adam, zoon van J.M. Wateler en A.M. Kalkberner.

1771

29-10 geb. en 3-11 ged. Theodorus, zoon van Joh. Casp. Kreuger en Magd. Lamberti. Getuige Theodorus Diker Medendorp.

1772

25-5 geb. en 7-6 ged. Anna Catharina dogter van Joh. Herm. Jakobs en A. Sueren (de laatstgemelde van de Roomsche Religie).

1773

25-11 geb. en 29de ged. Johanna Charlotta, dogter van wijlen Joh. Casp. Kreuger en zijne nagelaten weduwe Maria Magdalena Lamberti. Getuigen de Weled. Gestr. Heer Johan Gerard Farjon en des selfs Egtgenote Charlotta van Eck, Lt. Drossard des Lands van Valkenborg, etc.

1774

25-11 geb. en 27de ged. Johannes Henrikus, soon van Joh. Herm. Jakobs en Anna Sebilla Sueren (de laatstgem. van de Roomsche Religie). Getuige Johanna Janssen de Greef, Wede van Laurens Jakobs en nu in huwelijk met Jean Tresoreau.
14-12 geb. en 18de ged. Maria Magdalena, dogter van Johan Christiaan Bogman en Maria Margaretha Kreuger. Getuigen Jakobus Bogman en Maria Magdalena Lamberti, wed. Kreuger. Overleden den 3 Meert 1777.

1775

3-6 geb. en 11den ged. Pieter, zoon van Anna Cornelia Damen, geboren te Maastricht, in onecht geteeld. Getuigen Pieter Claassen en desselfs huisvrouw Sara Claassen beide Ledematen der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Maastricht.

1776

26-1 geb. en 28de ged. Johannes Jakobus zoon van Johan Crist. Bogman en Maria Marg. Kreuger. Getuigen Francois Kreuger en Anna Maria Bogman geboren Ruch.
18-3 geb. en 24de ged. Frans Isaak, soon van Guillaume Bertrand en Sibilla Geertruy Schöller. Getuigen Frans Carel Schöller en Joh. Sibilla Wenniger, wed. Schöller.

1778

14-5 geb. en 17de ged. Jakob, soon van Anna Catharina Bogman, Lidmaat der Geref. Gemeente, door het geregt dezer plaatse in ondertrouw opgenomen met Gerardus Antonius Mullens, die van de Roomsche Religie belydenisse doed. Getuigen Joh. Christ. Bogman en Anna Maria Bogman, geboren Rusch.
11-8 geb. en 16de ged. Maria Agneta, dogter van Govert Verham en Johanna Simons. Getuigen Gerardus Simons, voorlezer etc. te Geul en Maria Cath. Simons, geboren Weers.

1779

21-8 geb. en 22de ged. Johanna, dogter van Joh. Herm. Jakobs en A.S. Sueren (de laatstgemelde van de Roomsche Religie). Getuige Anna Maria Catharina Jakobs.
19-11 geb. en 21de ged. Johannes, soon van Gerardus Antonius Mullens (van de Roomsche Religie) en Anna Catharina Bogman. Getuigen Joh. Mart. Bogman en Maria Marg. Bogman, geboren Kreuger, den 9 Dec. 1779 overleden.

1780

9-4 geb. en 16de ged. Wilhelmina Jakoba, dogter van Govert Verham en Johanna Simons. Getuigen Johan Jakob Simons en Wilhelmina Breberenus van Dijk deszelfs Huisvrouwe.

1781

22-6 geb. en 24de ged. Johan Samuel, zoon van Gov. Verham en Joh. Simons.Getuigen Samuel Simons en Maria Cornelia Simond, geboren Brouwers.

1783

6-2 geb. en 9de ged. Anna Megtel, dochter van Joh. Herm. Jakobs en Anna Sibilla Sueren (de laatstgenoemde van de Roomsche Religie).
18-5 geb. en 25de ged. Gerard Daniel, zoon van Gov. Verham en Joh. Simons. Getuigen Herman Daniel Simons en Anna Maria Tutscheler, geboren Jakobs. Den 28 Meert 1785 overleden.

1785

15-3 geb. en 20ste ged. Mechel, dogter van Gov. Verham en Joh. Simons. Den 29 July 1791 overleden.
22-5 geb. en ged. Maria Catharina, dogter van Martinus Weusten (zynde van de Roomsche Religie) en Maria Helena Bogman. Getuige Martinus Bohman.

1787

24-1 geb. en 28de ged. Johanna, dogter van Gov. Verham en Johanna Simons. 
30-9 geb. en 1-10 ged. Maria Helena, dogter van Martinus Weusten (zynde van de Roomsche Religie) en Maria Helena Bogman. Getuigen Joh. Bogman en Adeletha Kreuger.
28-12 geb. en 30de ged. Baarent, zoon van Johannes Dupui en Maria Sebilla Bonten (de laatstgemelde van de Roomsche Religie). Getuigen Barend Bachman en Helena Bogman.

1788

11-4 op het Adellijke Huis Schaloen geb. en 14de ald. ged. Georgine, dogter van den Wed. Gestr. Heer Colin Dundas Graham, majoor in dienst van zijn Groot-Brittanische Majesteit en mevrouw Maria Magdalena Jenatsch. Getuige Mevrouw Maria Jenatsch, geboren Huigens.

1789

20-7 geb. en 26ste ged. Gerardus Johannes Arnoldus, soon van Gov. Verham en Johanna Simons. Getuigen Joh. Ger. Wateler en Anna Catharina Niessen.
9-11 geb. en 15den ged. Johannes Jakobus, soon van Anna Susanna Simond, Lidmaat dezer gemeente, in ondertrouw opgenomen met Johan Mathijs Tans (zynde van de Roomsche Religie). Getuige David Samuel Simond.

1790

6-1 geb. en 8de te Houthem ged. Johan Mathys, soon van Johan Gerard Wateler en Anna Catharina Niessen. Getuigen Johan Niessen en Susanna Wateler. Den 17de overleden.

1791

20-4 geb. en 24ste ged. Herman Jakob, soon van Gov. Verham en Joh. Simons. Getuigen Herman Daniel Simons en Anna Maria Tutscheler geboren Jakobs.
6-5 geb. en 8de ged. Maria Cornelia, dogter van Johan Mathys Tans (zynde van de Roomsche Religie) en Anna Susanna Simond. Getuige Maria Cornelia Simond, geboren Brouwers).
16-5 geb. en 22sten ged. Johannes Leonardus, soon van Joh.Ger. Wateler en Anna Cath. Niessen. Getuigen Johannes Leonardus Diethard en Maria Margaretha Nijssen, geboren Wateler.

1792

21-12 geb. en 23de ged. Suzanna Margaretha Wilhelmina, dogter van Joh. Ger. Wateler en Anna Cath. Niessen. Getuigen Joh. Wilh. Niessen en Sus. Margaretha Kalkberner.

1793

24-8 geb. en 24de ged. Wilhelmina Catharina, dogter van Jakob Certor, geboren te Holm in het Braunsfeldsche (?) en Wilhelmina Carolina Schudler van Hackenborg. Getuigen Johan Georg Ludwig Schudler en Catharina Schasselijn geboren Certor, in welke plaats gestaan heeft Anna Margareta Voogt, geb. Teutsch lidmaat dezer gemeente.

1794

1-9 geb. en 2de ged. Heinrich Jakob, soon van Jakob Delhaas en Elisabeth Möller (zynde de laatst gemelde van de Roomsche Religie). Getuige Samuel David Simond, den 31 October overleden.

1798

3-12 geb. en ged. 9de Johan Gerard Daniel, zoon van Joh. Ger. Wateler en Anna Cath. Nijssen. Getuigen Abraham de Revilliod en Johanna Nonnenberg geb. Nijssen. 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net