Volkstelling Oosterweel (Austruweel) 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, Carton nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Guillimus Balier pastoir van Austruweel
Francijn Rocke dienstmaed

Francois Bal wevenaer ende pachter ende doet landtbouwerij

Jan Bal
Liesabeth Segers sijn vrouw
Francis Bal hunnen sone
Peeter Bal hunnen sone
Anna Paschiers hun meijsen

Gommer van Linden arbeijder en herbergier
Jaecqemeijn Peeters sijn vrouw
Anna van Linden
Jan van Linden

Jan Martens arbeider
Jan Martens sijne sone 

Marten Snellinckx arbeijder
Anneken Verbraeken sijn vrouw
Jan Snellinckx hunnen sone
Maria Snellinckx hunne houwkint

Jacobus Hennegassis arbeider
Adriaentien Adriaenssen sijn vrouw

Adriaen de Knodder pachter ende lantbouwer
Catelijn Verbeeck sijn vrouw
Jan de Knodder hunnen sone
Liesabeth de Knodder hunnen dochter

Paulus Smidts pachter, lantbouwer ende herbergier
Catelijn Scheurwech sijn vrouw
Barbel ende Cornelis Meulders haren sone en dochter

Joos Mertens backker
Liesabeth van de Velde
Anthoni Mertens hunnen sone

Adriaen van Reedt arbeijder
Maria de Vos sijn vrouw
Jenne van Reedt hunne dochter
Catharina van Reedt hunne dochter

Christiaen Sterck arbeider

Hendrik Wilmssen arbeider
Liesabeth Luslabulk sijn vrouw
Peeter Wilmssen

Willem Huyers arbeider
Magdalena Verassel sijn vrouw
Jan Baptist hunnen sone

Jan de Backer schepen, pachter ende landbouwer
Cornelia Verkouter sijn vrouw
Jan de Backer hunnen sone
Anna Maria de Backer hunnen dochter
Jan Herstraets knecht
Liesabeth van de Bredt meijssen

Michiel Jans schepen, pachter ende landbouwer
Margriet Aerts sijn vrouw
Peeternel Jans hunnen sone
Geeraert Jans hunnen sone
Jacobus Jans hunnen sone
Cornelis Jans hunnen sone
Antoni Jans knecht
Jenneken Verbommen

Jan Soetewey herbergier, landbouwer ende voster van de polder
Cathalijne Bockstijns sijn vrouw
Jan Soetewey sijnen soon
Susanna sijnen dochter

Willem Daelemans arbeider ende landbouwer
Christien ... sijne vrouw

Cornelis Somers arbeider
Peeternel Smidts sijn vrouw
Susan sijn dochter

Jan Daelemans pachter, landbouwer
Catharina Block sijn vrouw
Jenneken Daelemans sijne dochter
Jan Francis Daelemans sijne sone
Jenneken Verstraeten Meijsen
Karstiaen .... knecht

Aert Cochems coster

Marten Gallemaes arbeider
Marie Pordtmans sijn vrouw
Jan Gallemaes hunnen sone
Guilliam Gallemaes hunne sone
Liesabeth Gallemans hunne dochter


Gillis Herstraets arbeider ende herbergier
Margriet Verstraeten sijn vrouw
Gommer Herstraets sijne sone
Jenneken Herstraets sijn dochter

Aert Huijers strodecker
Naenthien Huyskens sijn vrouw
Peeter Huijers sijne sone
Anna Huijers sijne docher
Jan Huijers sijne sone
Josijn Huijers sijne dochter 

Daniel Lens wevenaer

Anthoni van Rompa pachter ende landbouwer
Elisabeth Basselier sijn vrouw

Marcelis Janssen arbeider
Marie Daens sijn vrouw
Magdalena Janssen sijne dochter

Cornelis Hustermans pachter ende landbouwer
Susanna Driesen sijn vrouwe
Anna Marie .... dochter
Adriaen Schutter knecht
Marie Lats meijsen

Jan Ven
Cornelis Ven sijn sone
Anneken Mercx meijsen

Geeraert Janssen pachter ende landbouwer
Liesabeth Govaerts sijn vrouw
Adriaen Janssen sijne sone
Clara Peeters meijsen

Peeter van der Dock arbeider
Marie Bisschop sijn vrouw
Jan van der Donck sijne sone

Adriaenthien Hermans weduwe
Liesabeth Hermans haer suster (jonge dochter)
Gommer van Meelen sone
Corneli van Meelen dochter

Jan Jacobs pachter ende herbergier
Jenneken Rombouts sijne vrouw
Susanna Jacobs sijne dochter
Philips Smidts kecht

Marie van de Heuvel weduwe van Jan Duyck

Geeraert Rombouts pachter, herbergier ende landbouwer
Jenneken van ijen sijn vrouw
Janneke Jacobs koewachter
Cornelis Rombouts knecht
Sijmon Rombouts knecht

Geeraert Aerts jonghman ende Schaepwachter

Jan van Bael pachter weduwe ende landbouwer
Cathalijn van Bael sijne suster ende meijsen

Guilliam van Stichel
Jenneken .... sijn vrouw
Peeternel van Stichel sijne dochter

Peter van Campenhout jongman arbeider

Christiaens Reasels pachter landbouwer
Adrienthien Michielsen sijn vrouw

Magdalena de Knodder
Jan Janssen hare sone
Jan de Bruijn knecht

Gijsbrecht van Gidtshoven knecht van Mathijs van de Wiel
Liesabeth de Knaep meijsen
Marie Herstraeten meijsen
Matthijs van de Wiel knecht

Catelijn Gijs weduwe Jan Cornelissen
Dillis Cornelissen haere sone
Francis Cornelissen haere sone

Catelijn van Roesbroeck weduwe

Anthoni van Rompaey
Elisabeth Bossalaer sijn vrouw

Joos van Stieghel arbeider
Magdalena Thoen sijn vrouw
Jan van Stieghel sijn sone

Anthoni Rompaert 
Sijn vrouw ....
Adrian Rompaert hunne sone
Jan Vercammen hare sone
Gilis Vermeylen arbeider
Marie Boen sijn vrouw
Martinus Vermeylen hunne sone
Anneken Vermeylen hunne dochter

Martinus Joosen arbeider
Anna Swavels sijn vrouw
Jasper Joosen hunne sone

Nicolaes van Camp arbeider
Marie Vercammen sijn vrouw
Peeter Vercammen hunnesone
Adriana Catele meijsen

Cornelis Veusels pachter ende landbouwer
Liesabeth Krinnie sijn vrouw
Guilliam Veusels hunne sone
Bernard Veusels hunne sone
Liesabeth Veusels hunne dochter

Martinus Clement pachter landbouwer ende herbergier
Marie Bemis sijn vrouw
Jasper Verhaegen knecht
Liessabeth Sagen meijsen
Adriaen de Prie


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net