Hoofd- en beestentelling Merksem en Dambrugge 1693

Bron: Rijksarchief Antwerpen, Oud-gemeentearchief Merksem II, Reeks nr. 26

Transcriptie van Hugo Driesen


Liste oft cohier der menschen peerden, vuelens ende andere vee bevonden binnen der dorpe van Mercxem ende Dambrugge gesormeert bij declaratie vande ingesetenen geformeert bijde Heeren pastoir Drossaert Schepenen vande selve dorpe en confoirmeert vande Instructie ende ordonnantie van mijn Heeren de put eerde vande Staten van Brabant vuijt gesonden opde meijerijen van Loven ende Brussel int Jaere 1692 ende alsin aende quartier van Antwerpen.VOLKSTELLING VAN MERCXEM ende DAMBRUGGE

1693


Cohier personeel en beestentelling 

---------------------------------

Jakes Maton tavenier wevenaar 
Margarita Maton oudt seventien jaer
Marie Maton oudt viertien jaer
Macximilliaen Maton
Jan Maton oudt twee jaeren
een koeij

Catalijn Weijns weduwe van Jan Peeters tavenier
sonder kinderen 
Anna de Vriendt oudt viertien jaeren

Macximilliaen Leijsens tavenier
ende doende labuer ende vetweijer
Jenneken Jansens sijne huijsvrouw 
Jenneken Jansens Leijsens oudt twee jaer
eene kneght oudt drijentwintigh jaer
een meijsen dertien jaeren 
een peert
hebbende inde weij soo ossen als runds negenentwintigh vette beesten twee oudre drij jaeren, sijn onder de “Cuijp” van Antwerpen als Austruweel dient voor memorie

Macximilliaen Schellekens tavenier 
Cornelia van Geel sijne huijsvrouw

Jan Dilis backer ende tavenier
Joanna Van Schoor sijne huisvrouw
Martinus Dilis oudt 13 jaer
Wijnants oudt drij jaeren

Peeter Abeloos tavenier
Maria de Lange
Geetruij Abeloos oudt twintigh jaeren

Boudewijn Jeron tavenier
Anna Barbiers sijne huisvrouw
Fransus oudt 12 jaeren
Maria Gijsels hune dienstmaijt
Fransus Van Gansen vleeshouwer ende vetweijer
Jenneken Bertels sijne huisvrouw
Jacobus Hoefnagels oudt 15 jaer
Dominicus van Gansen oudt 5 jaer
Maria Stijnen oudt 16 jaer
Cornelia Stijnen oudt 10 jaer
Maria Anna oudt 4 jaer
Anneken Van Gansen seven maenden
Dilis Dilis hunne knecght tweenentwintigh jaer
Anne Thijlers hunne meijsen 20 jaer
een peert
ses schaepen
een vercken
een koeij “gaende onder de cuijp van Antwerpen
dertigh ossen “gaende inde polder van Austruweel

Jan Van Damme tavenier
Eilisabeth Bosschaerts sijn huisvrouwe
Jenneken Catharina Van Damme oudt 9 jaer
Jan Bapt Van Damme drij jaeren
drij peerden

Jacobus de Corde tavenier
Maria Leijs
Jenne Maria de Corde oudt 5 jaeren

Jan Van Buschodt tavenier
Aldegon,de Somers
sijn huisvrouwe
Dominicus van Buschodt oudt dertig jaer
Jan Van Buschodt oudt 7 jaer
Marie Van Buschodt oudt 6 jaer
Susanna Van Buschodt oudt 4 jaeren

Peter Dilis 
Catalijn Van Der Veken sijn huisvrouwe
Nijs Dilis oudt 18 jaer
Marie Dilis oudt 7 jaer
Jacomijntien Dilis oudt 3 jaer
Jan Dilis oudt 3 maenden

Gommer Van Den Broeck tavenier
Elisabeth Peeters sijn huijsvrouw
Catharina oudt 14 jaer
.. oudt 12 jaer
Jan oudt 5 jaer
Sussana oudt 3 jaer
Elisabeth 2 jaer

Joris De Peir backer ende oock winckelier
Magdalena Jansens sijne huisvrouwe
Melsen Van De Peir oudt seven seven jaer
Cornelis Van De Peir oudt ses jaer
Marie Van De Peir oudt drij jaer
Catharina Van De Peir oudt een jaer
Jenneken Gormans oudt eenentwintigh jaer (wegh)
Anneken Gormans oudt seventhien jaer (wegh)
Jan Gormans oudt derthien jaer (wegh)
waren kinderen van Jan Gormans ende Jenneken van De Peir 
wijlen hun vader en hunne moeder waren in hunne leven woonachtig
Joris Van De Peir hun oom

Philips Van Campenhout vleeshouwer
Magdalena Somers sijn huijsvrouwe
Philips Jacobus oudt ses jaer
Nicolaes oudt vijf jaer
Peeter Vervliet oudt negenthien jaer hunne knechgt
Catharina Coppens hunne oudt twintigh jaer meijsen
Jan Coppens “ dij schepper”
twee verckens
vijf koeijen “gaende onder St.Wileboirts”
twaelf ossen “gaende onder Aestruweel
Een peert
elf schaepen

Fransus Van Heeren tavenier
Maria Van Dam sijn huijsvrouw
Peeter Van Heeren oudt veerthien jaer
twee verckens

Jan Dilis Christiaen winckelier
Maria Aerts sijn huijsvrouw
Jan Dilis oudt veerthien jaer
Cornelis oudt seven jaer

Jan Jansens tavenier ende vetweijer
Anne Eijskens sijne huijsvrouw
Margrita Verhelst oudt vierentwintigh jaer hunne meijsen
een peert
seven ossen ‘gaende onder Austrweel”

Hendrik Simons tavenier
Barbara Van Geel sijne huijsvrouw
Hendrik Simons oudt negen jaer
Barbara Simons oudt seven jaeren

Willem Govaerts tavenier
Jenneken Van Sanden sijne huijsvrouw

Adriaen Faes tavenier
Anna Van Stallen sijne huijsvrouwe
Albert Faes oudt ses jaer
Anne Faes oudt ses jaer
Macximilliaen oudt twee jaer

Nicolaes Peeter tavenier
Maria Thijs sijne huijsvrouwe

Jan mens churesijn
Elisabeth Van Den Berge sijne huijsvrouw
Catharina Van Den Berge oudt achtentwintigh jaer hunne meijsen

Peeter Van Der Linden tavenier ende doende labeur
Maria Van Lishoudt sijne huijsvrouwe
Maria Van Der Linden oudt drij jaer
Peeter Cornelissen oudt sesentwintigh jaeren hunne kneght
Peeter Van Der Linden oudt seventhien jaer hunne knecht
twee melck koeijen
een calf onder het jaer
twee verckens 
een peert
15 ossen ”gaende onder de cuijp van Antwerpen”

Adolsus Mercx tavenier ende brandewijn stoker
Anna De Wit sijne huijsvrouwe

Gilliom Gijsbrechts tavenier
Cathalijn Van De Bos sijne vrouwe
Fransus Gijsen oudt vijf jaer
Catharina Gijsen oudt drij jaeren
De weduwe “doot” van Rombaut de Wint wonende inde camer
van Gilliom Gijsbrechts ende Jan de Wint oudt seven jaer

Cornelis Daelmans handtwercker
Elisabeth de Craen sijne vrouwe
Catelijn Daelemans oudt vier jaer
Peeter Daelmans twee jaer
Cornelis Daelmans oudt ses jaer
een koij

De Weduwe Philips van Campenhout bij name
Catalijn Hesbeen sijne vrouwe
Jan van Camp oudt ses jaer
Philips van Camp oudt vijf jaer
Elisabeth van Camp oudt derthien jaer
Jan van Camp oudt dertigh jaer
Melchior Lodewijckxhunne knecht oudt vijfentwintgh jaer
Elisabeth Somers hunne meijsen oudt drijentwintigh jaer
Peeeter Verboven oudt wesende koijhouder oudt vierthien jaer
drij peerden 
vier koeijen
twee calveren onder het jaer

Cornelis Dreggen labeur doende 
Anna Berrevoets sijne huisvrouwe
Jan Dreggen oudt twee jaer
Cornelis Verschuren oudt seventwintig jaer
Jacobus Verschuren oudt eenentwintig jaer wesende knechten
Peeternella Maes oudt vijfentwintig jaer hunne meijsen
Peeternella Naeyensoudt sesthienjaer wesende oock meijsen
twee peerden
een veulen
ses koeijen
twee veersen van twee jaer
twee calveren
een calf van dit jaer
vier verckens

Jacob Janssens”lackertant” lantsman
Anna Janssens sijne vrouwe
Jacob sijne soone oudt achtien jaer
Peeternella Janssens oudt vierentwintig jaer hunne meijsen
ee peert
twee koeijen
en calf van dit jaer
een vercken

Jan Janssens lantsman
Lanart Janssens oudt drientwintij jaer sijne knecht
Marie Cornelis Ketelaers hunne meijsen 
een kint bestedt van een half jaer
een peert
vier melckkoeijen
een calf van dit jaer

Francois Vermeijlen labeur doende
Catalijn Govaerts sijne huisvoouw
Cornelis Vermijlen oudt acht jaer
Frans Vermijlen oudt vier jaer
Peeter oudt een jaer
Jan van Loij oudt twee entwintgh jaer wesnde hune knecht
Maria Brems oudt negenthien jaere hunne meijsen
Maria de Cordt oudt vijfthien jaer oock meijsen
twee peerden
een veulen gaende op twee jaer
een veulen van dit jaer
ses melck koijen
een runt gaende op twee jaer

Nicolaes Oosten doende labeur 
Catalijn Aedrince sijne huis vrouwe
Peeter Oosten oudt vier jaer
Elisabeth Oosten oudt twee jaer
Anna van de Wiel oudt seven jaer
Maria van de Wiel oudt vijf jaer
Catalijn Feijen oudt eenentwintigjaer hunne meijsen
een peert
drij koeijen
een.......
een vercken

Lauwereijs Joannes hantwercker
Anneken Hengsdael
Jan Janssen sesthien jaer
Jacob Janssen
Antonie Janssen
een koij
een calf van over twee jaer
een houkint bij naeme Francois Borcken seven jaer

Peeter de Bock doende labeur ende tavenier
Anna Vermeijlen sijne huisvrouwe
Francois de Bock elff jaer
Pieter de Bock ses jaer
Cornelis de Bock vier jaer
Jan de Bock een jaer
Barbara de Bock acht jaer
Jan Vermeijlen oudt hunne knecht
Cornelia Brems oudt eentwintig jaer
een peert
een veulen vantwee jaer
twee koeijen
twee calveren
een calf van dit jaer

Andries Lenarts hantwercker
Margrita Jochems
kinderen woonende buijten
Cornelis Roelen hantwercker
Catalijn Van Mol
Carel Roelen negen jaer
Lijnthien Roelen vijf jaer
Geertruij Roelen twee maenden
een houwkint ses maenden
een koij

Geert Verhoeven labeur doende
Adriaenthien Grenu
Catharina Verhoeven vijf jaer
Anneken Verhoeven twee jaer
Jasper Verhoeven omtrent een jaer
Elisabeth Grevu oudt twintig jaer meijsen
een peert
een koij
een calf twwe jaer
Marie de Bie weduwe
Cathalijn de Cordt oudt achthien jaerhaere dochter
Adriaentien de Cordt oudt thien jaer

Adriaen van den Bosch cuijper
Maria Lennis
Frans van den Bosch oudt vijf jaer
Marie van den Bosch oudt drij jaer

Adriaen Dreggen handtwercker sonder kinderen
Catalijn Brem

Lenaert Hoofmans hantwercker
Anneken de Wever
een kin op een ander woonende
Joris Breis hantwercker 
Clara de Block
Jan Breis oudt sesthien jaer
Clara Breis oudt derthien jaer
Anna beis oudt vier jaer

Chrisstoffel Rutten hantwercker
Elisabeth Breughelmans
Maria Rutten oudt twee jaer

Adriaen Huijgen doende labeur
Maria Verhulst
Dilis de Bock oudt drijentwintig jaer
Adriaen Carls oudt tweeentwintig jaer hunne knecht
Jenneken France oudt achthien jaer hunne meijsen
Margrita Schruijns oudt eenentwintig jaer hunne meijsen
Adriaen.... oudt achthien jaer hunne knecht
Jan Pauwels oudtveertig jaer “ schepper”
vier peerden
acht melck koeijen 
een calf
een calf onder het jaer
een vercken
sestig schaepen

Maeijken Janssen weduwe
Adriaen Huijsmans wonende in een camer
Maeijken fijen weduwe woonende oock in een camer
Cornelis Caeijenbeck oudt thien jaer
Joos Caeijenbeck oudt vijf jaer
Marie Caeijenbeck oudt drij jaer
Artus Caeijen beck oudt een jaer
een houwkint oudt negen maenden

Peeter N... handtwercker
Anna janssen 
Anna .........hun kint oudt een jaer
Costen Hendrickx Tavenier ende labeur doende
Anna Tens
Jan van Buijten hunne neve
Barbara Franck oudt twintig jaer hunne meijsen
Jasper Wouters oudt vijfentwintig jaer hunne knecht
twee peerden
drij koeijen

Adriaen Mertens hantwercker
Adriaenthien Besselers
Elisabeth Mertens oudt ses jaer
een houwkint oudt twee jaer

Adriaen de Cnaep hantwercker
Cathalijn Gevaerts

Cristiaen de Ridder doende labeur
Elisabeth van Papenhoven sijne vrouwe
Peeter de Cleijn oudt negentien jaer hunne kneght
Elisabeth Kennis meijsen
een peert
twee koeijen
een calf van ‘t jaer
twee verckens

Cornelis Peeter hantwercker
Jenneken ... sijne vrouwe

Peeter van der Becken wed. sonder kinderen tavenier doende oock labeur
Nicolaes haere sijne kneght
een peert
Marie Steurs sijne meijsen
een veulen
Catarina ...
Anneken de Cnaep wed. van der Kinderen een hantwercker sonder kinderen

Geeraert de Weirt hantwercker
Jenneken ... sijne vrouwe
Martijn Mertens oudt 18 jaar
Maria mertens negen jaer
Cornelis Mertens seven jaer

Hubertus de Winter wever
Catharina de Cnaep
Pauwelijn Brems wed. Jan de Cnaep hantwercker
Jan minnaer

De weduwe Verschuren
De weduwe Cristiaen Michilsen
Catharina Michilsen veertien jaer

Artus Beten ketelbueter
Heltien Bleijs sijne vrouw
Jacobus Better oudt negen maenden
Peeternella Schenck weduwe

Peeter Merten voster
Maeijken van Sande sijne vrouwe
Francois Mercelis oudt achttentwintigh jaer
Peeter Vinck oudt derthien jaer
Jan Francois Van Oosten oudt drij jaer

Wijnant Joosens timmerman
Jenneken Fijen sijne vrouwe
Peeter Joosens oudt vijf jaer
Sara Joosens oudt twee jaer
Elisabeth van den Berge

Mertens van Loeij hantwercker
Cathalijn Will
Maria van Loeij

Elisabeth Hesbeen weduwevan Daelmans
ende sijn e dochter Magdalena oudt negen jaer

Francois Smidts wever
Jenneken de Bodt sijne vrouwe
Pieter Smidts oudt acht jaer
Merten Smidts den vader van Francois Smidts
Hendrik Gevaerts oudt drijentwintig jaer

Peeter de Hert tavenier ende doende oock labeur
Catalijn Schoons sijne vrouwe
Anna van Ishoven oudt drijentwintig jaer voordochter van Catalijn Schoons
Lijnthien van Ishoven oudt drijen twintigh jaer
Jan de Herdt oudt twaelf jaer
Pieter de coct oudt twintighjaer hunne kneght
twee peerden
twee melk koeijen
drij verckens

Peeter Schoons schepen backer ende winckelier ende oock labeur
Sara van Balen sijne vrouwe
Catharina Schoons oudt twaelf jaer
Peeter Schoons oudt seven jaer
Peeternella
Jan Baptist
Maria Janssens oudt twintig jaer sijne meijsen
Jan ... oudt 25 jaer hunne kneght
twee peerden
en koij
een veulen

Jasper van der Laecken timmerman
Eva ... sijne vrouwe
Anna Maria van Laecken 
Margrita France weduwe sijne moeder

Joos Hendrickx doende labeur
Catalijn de Werdt sijne vrouwe
Jan Hendrickx odt een jaer
Jan ... houwkint wesende tien maenden
Jenneken Vinck oudt acht jaer
twee koeijen
een kalf onder het jaer

Jan Verhoeven kleermaecker ende jonghman boven vertigh jaer

Joos Beijens wagemaekerende oock tavenier
Anne Spranger sijne vrouwe
Jenneken Beijen oudt twee jaer
Isabella Beijens oudt sestien jaer
een koij
Joos beijeten sijne vader wed.
Meester Jan Beijen ceuster

Adriaen Storms smidt
Josina Verbeeck sijne vrouwe
Pauwels Bogaerts behoudt sone ende kneght

Gabreel Geenruts beenhouwer ende veth-weijder
Geertruij Janssens sijne vrouwe
Jan Geenruts oudt seven jaer
Cornelis Geenruts oudt vier jaer
Catalijn Geenruts oudt negen jaer
Artus Geenruts oudt drij jaer
beesten inde weijde

Jan de Bodt draeijer
Anne de Beuker sijne vrouwe
Anne de Bodt oudt twintigh jaer dochter

De weduwe van Cornelis Spranger pachter was
de weduwe van Willem Adriance
Cornelis Adriance oudt veertien jaer haer kindt

Coenraet van Bob schoenmaker

Meester Deodatus van Esse churgijn doodt
Clara Vermeulen doodt

Jakes Zoetelant voster
Catalijn Heemdael sijne vrouwe
Anna Soetelant oudt tien jaer
Marie Soetelant oudt ses maenden
Jan Baptist ... een houwkindt

Peeter Meis winckelier
Jenneken Vinck sijne vrouwe
Peeter Meis oudt sestien jaer voorkneght
Susanna Meis oudt 12 jaer
Barbara Meis oudt tien jaer
Joanna Meis oudt vijf jaer
Jan Meis oudt seven maenden
een melk koij

De weduwe Vinck wonende aldaar ten huijsen

Vermijlen Joannes sonder kinderen
Henderinne Vervoort

Gommer Ghijns handtwercker
Jennij Janssen sijne vrouwe

Die weduwe Jan Janssens
Jan Janssens oudt seven jaer
Abraham Janssensoudt een jaer haer kindt

Jan Janssens wagemaeker
Barbara Dieltien sijne vrouwe
sonder kinderen

Jan Vereecken cleermaeker ende oock tavenier
Marie van der Linden sijne vrouwe
Gilliam Dries Vereecken oudt acht jaer

Peeter Lenaerts
Anna van Soes
Jan de Groodt houwkindt oudt twee jaer

Die weduwe Droogbrock
Peeter Droogbrock oudt dertien jaer
Jan Droogbrock oudt acht jaer
ende een houwkindt van de armen van Antwerpen

Die weduwe Jan Mol wed.
Anneken Mol oudt acht jaer

Den heer Adriaen Veecken prister geagrieert

Antonie Dionisius smidt
Cornelis Dionisius oudt een jaer
Jan Baptist oudt negen jaer

Jan Somers sshoenlapper
Anne Bleijn sijne vrouwe
Marie Somersoudt negen jaer

Elisabeth Herman weduwe
Jennet Cols oudt twintigh jaer

Pieter Mateussen schoenlaper
Jenneken Wouter sijne vrouwe
Marie Mateussen oudt sestien jaer wonende te Antwerpen

Peeter Oosten handtwercker
Jenniken Oosten oudt dertigh jaer sijne dochter doodt

Antonie Gabreels gereelmaker
Marie Adriance sijne vrouwe
Anna Marie Gabreels oudt elf jaer
Elisabeth Gabreels oudt negen jaer
Marie Gabreels oudt seven jaer
Catharina Gabreels oudt vijf jaer
Gabreel Gabreels oudt vier jaer
Gommar van praet oudt sesentwintigh jaer hunne kneght

Die weduwe Cornelis Afriance 
Die weduwe Cornelis Meulders

Michiel Sweert handtwercker
Jennet Macharis sijne vrouwe
Adriaen ... oudt ses jaer houwkindt
Catalijn Roeb oudt vijftigh jaer wed.

Jacobus Bogarts seldraaijer
Cornelia Janssen sijne vrouwe
Jenne Marie Bogarts oudt tien maenden

Jan Verwust handtwercker
Antonedt Van Nel sijne vrouwe
Marie Verwust oudt een jaer
een haer kindt genaemd Elisabeth oudt een jaer

Wouter van Laerdoende labeur
Jenneken Schoons sijne vrouwe
Maia van de Sande oudt vijftien jaer
Martinus oudt twaelf jaer
Catharina oudt ses jaer
Jan oudt vier jaer
kinderen van Elisabeth Schoons
een peerd
een veulen van een jaer
drij loeijen

Artus Willemsen
Madalena Schuijns sijne vrouwe
Anna Willemsen oudt ses maenden

Jan Guldenvoet handtwercker wevenaer vader
Jenneken Guldenvoet oudt 35 jaer
Cornelis Peeter oudt drij jaer

Philips Mol doende labeur
Marie Gore sijne vrouwe
Marie Mol oudt negen jaer
Pieter Mol oudt seven jaer
Peeternelle Mol oudt vier jaer
een koij
een veers
een calf van twee jaer
een houwkindt van twee jaer
een vercken

Merten Van Soom handtwercker
Anna Vermeijlen sijne vrouwe
Catharina van Soom oudt een jaer
een koij
een calf van een jaer
een vercken

Pauwel Jansens lantbouwer
Anna Clasens sijne vrouwe
Matijs Jansens oudt seven jaer
Catharina Jansens oudt vier jaer
Peeter oudt seven maenden
twee koeijen
een rund van en jaer
een calf van dit jaer
twee verckens

Joos de Cnaep doende labeur
Marie van Camp sijne vrouw
Marie cristien de Cnaep oudt twee jaer
Jan de bruijn oudt 20 jaer kneght
Gilliam Francen oudt sestien jaer oock kneght
Cristiaen de Cnaep oudt elf jaer kouhouder
drij peerden
ses melk koeijen
twee runderen van twee jae
eencalf van een jaer
twee calveren van dit jaer
twee verckens

Peeter Jansen alias lantbouwer
Maeijken Decker

Abraham de Grve soone oudt drienen twintgh jaer doodt
Cornelis Jan oudt veertien jaer
twee mel koeijen
een vercken 
een peerd 
een houwkindt oudt ses jaer van de armen

Den eerwerdige Heere pastor de Moir (vrij volgens d’ ordonnantie)
Peeternelle de Moir oudt negentien jaer sijn suster
Catharina de Moir oudt achtien jaer meijsen
Nicasius de Moir oudt vier jaer
Jasper Adriaen oudt vijfentwintigh jaer sijne kneght
drij peerden
Matijs van Dijck labeur
Anna Hofkens sijne vrouw
Antoni Boen oudt achtien jaer
Philips Boen oudt negentig jaer
Cornelis Boen oudt twaelf jaer
Elisabeth oudt tien jaer
twee peerden
een veulen van een jaer
Vijf melk koeijen
drij calveren van twee jaer
twee calveren van dit jaer
twee verckens

Jan de Jonge hovenier, handtwercker
Truijken Antonissen sijne vrouw
twee koeijen
een calf 

Jan Stijnen handtwercker
Marie Verhoeven sijne vrouw
Dielis Stijnen oudt ses jaer
Marie Stijnen oudt vier jaer
Adriaen Stijnen oudttwee jaer
een koij
een calf van een jaer

Cornelis Muldermans handtwercker
C.... sijne vrouw
Dielis Muldermans oudt drij jaer
Maria Muldermans oudt twee jaer

Vre de weduwe van joncker Robrecht van Eeckeren
joncker Jan van Eeckeren oudt dertigh jaer jonghman
joff. Clara van Eeckeren
Elisabeth Willem oudt dertigh jaer haere meijsen

Peter Verberdt doende labeur
Maria Besselaers sijne vrouw
Marie Verberdt oudt negentien jaer als meijsen
Adriaentien Verberdt oudt sestien jaer
Jenneken Verberdt tien jaer
Elisabeth Verberdt oudt acht jaer
Andries oudt vier jaer
Peeter Weijn sijne kneght
een peerd
een veulen van 2 jaer
drij melkkoeijen
een veers van twee jaer
een calf van dit jaer
twee verckens
een lam

Wijnant Wouters meulder en oock tavenier ende doende oock enige labeur
Elisabeth van Berle sijne vrouwe
Jan Wouters oudt vier jaer
Barbara Wouters oudt drij jaer
Maria Mens oudt twintigh jaer hunne meijsen
Pieter Janssens oudt hunne kneght
een peerd
dij melkkoeijen
een calf van twee maenden
twee verckens
twee ossen
vier runders

Joos Lambrecht handtwercker
Jenneke Goetseels sijne vrouw
Adriaen Lambrechts oudt achtien jaer
Hendrik Lambrechts oudt ses jaer
Joos Lambrechts oudt acht jaer
Hendrik Lambrechts oudt ses jaer
Antoni Lambrechts oudt drij jaer
respective kinderen ende onderhouden worden de taefel en de middelen van de armen
een melk koeij
en calf van dit jaer

Cornelis Reyns schepene doende labeur
Jan Reyns oudt 22 jaer
Francois Reyns oudt vijftien jaer
Peeternelle oudt dertien jaer
Marie Reyns oudt elf jaer
Cornelia Reyns oudt elf jaer
Lijntien oudt drij jaer
Maria Hemsens oudt twintigh jaer meysen
Josina van de Sande oudt twintigh jaer meijsen
Andries Weijns oudt tweeentwintigh jaer hunne kneght
twee peerden
ses melkkoeijen
drij rundren van een jaer
twee calveren van dit jaer

Gilliam Wuyts schepen lantbouwer
Elisabeth Bosch sijne vrouw
Jan Wuyts oudt twintigh jaer
Catalijn Wuyts oudt dertien jaer
Jan Wouters oudt drienentwintigh jaer hunne kneght
Anneken Janssens oudt drienentwintigh jaer sijne meijsen
twee peerden
ses melkkoeijen
twee runderen van twee jaer

Cornelis de Beir tavenier ende landbouwer
Catelijn Peeter sijne vrouwe (geenkinder
Adriaen Peeters oudt dertigh jaer hunne kneght
Anneken Hermans oudt tweentwintigh jaer haer kneght
een peert
drij koijen
een runt van een jaer
een calf van vier maenden

Den Heere Simon LeCadt woonende inde stad van Antwerpen ende alhier labuer doende tot Merxchem sijne hoeve aldaer 
Nicolaes ... oudt veertig jaer sijne kneght
Peeter van Inthoudt oudt sesentwintigh jaer sijn kneght
Merten Nelis oudt sesentwintigh jaer sijn kneght
Mersior ... oudt vijfentwintigh jaer sijn knegt
Peter Boen oudt sesentwintigh jaer sijn kneght
Anna Peijsen oudt vijftig jaer sijn meijsen
Josina Neels oudt sesentwintigh jaer sijn meijsen
Catalijn... oudt sevntwintigh jaer
vier peerden
een veulen van dit jaer
vijftien koeijen
een calf van een jaer
twee calveren van een maen
vijf verckens
en geijt

Jasper Verhoeven doende labeur
Tanneken Hendrickx sijne vrouw
Adriaen Mens oudt achttien jaer
Jakes Hendrickx oudt vijftien jaer
Maeijken Hermans oudt twintigh jaer meijsen
Jakes de Cordt oudt vierentwintigh jaer hunne kneght
drij melkkoeijen
een runt van twee jaer
twee calveren van en jaer
twee verckens
twee peerden
een veulen van twee jaeer
...... schaepen

Gabriel Hendrickx doende labeur
Barbara van Hoff sijne vrouw
Michiel Hendrickx oudt twintigh jaer 
Madalena Hendrickx oudt achttien jaer
Maria Hendrickx oudt ses jaer
Jan Hendrickx oudteen jaer
Jan van Hoof oudt vierentwintigh jaer hunne knechgt
een peerd
vier koeijen
een calf van twee jaer
een calf van een jaer

Peeter Braems doende labeur
Adriaentien verhouwen sijne vrouw
Jan Braems oudt sesentwintigh jaer
Cristiaen Braems oudt eenentwintigh jaer
Jenneken Braems oudt twintigh jaer
Elisabet Braems oudt achttien jaer
twee peerden
vier koeijen
twee veulens van dit jaer
twee veersen van twee jaer
twee calveren van een jaer
een calf van dit jaer

Joff Sara van Eeckeren weduwe van jonker van Mechelen
Joff Maria van Mechelen oudt tweeentwintigh jaer
Joff Isabella van Mechelen oudt twintigh jaer
Joff Clara van Mechelen oudt achttien jaer
Joff Sussanne van Mechelen oudt sestien jaer

Pieter Hesbeen handtwercker
Elisabeth de Rooij sijn vrouw
Jan van Hesbeen oudt twintigh jaer
Michiel van Hesbeen oudt vijf jaer
marie van Hesbeen oudt drij jaer
Anne van Hesben oudt ses maenden
twee koeijen

Michiel Dierckx doende labeur
Elisabeth Dieltens sijne vrouw
Matijs Dierckx oudt twintigh jaer
Michiel Dierckx oudt (de jonge) achtentwintigh jaer
Elisabeth Dierckx oudt vijftien jaer
een peert
een veulen van twee jaer
drij koeijen
een veers
eencalf van dit jaer
een vercken

Cornelis Betten doende labeur
Maeijken Vergoets sijn vrouw
Anna van Diest oudt dertien jaer hunne meijsen
twee koeijen

Jan van Regenmortel doende labeur ende tavenier
Tanneken Verdonck sijne vrouw
Andries van Regenmortel oudt elf jaer
Peter van Regenmortel oudt negen jaer
Elisabeth van Regenmortel oudt ses jaer
Anne van Regenmortel oudt vijf jaer
Jenneken van Regenmortel oudt drij jaer
Maeijken vanden Bosch oudt vijf jaere een houwkindt
Jenneken Eyserermen oudt vierentwintigh jaer hunne meijsen
Baltesar Peeters oudt twintigh jaer hunne kneght
een veulen van twee jaer
een peert
een runt van twee jaer
drij calveren van en jaer
en calf van dit jaer

Cornelis Aes hantwercker
Jenneken Peeters sijne vrouw
Catalijn Aes oudt een jaer
Jenneken ... oudt een jaer en houwkindt

Jenneken Gommer weduwe van Antonie France doende labeur
Peeter Francen oudt vijfentwintig jaer
Anneken Francen oudt tweeentwintigh jaer
Jenneken Francen oudt sestien jaer
Barbara Francen oudt viertien jaer
Adriaentien Francen oudt twaelf jaer
Catalijn Francen oudt acht jaer
Adriaen Craen achttien jaer hunne kneght
Lambreght van Hoiren oudt drien,entwintigh jaer hunne kneght
twee peerden
vijf melkkoeijen
een veulen van twee jaer
een calf van dit jaer
twee calveren

Jan Seulens labeur
Catalijn van Gulk sijne vrouw
Jan Seulens oudt vijf jaer
Joseph Seulens oudt een jaer
Jan N... oudt twintigh jaer hunne kneght
Elisabeth Fayers oudt twintigh jaer haer meijsen
Jenneken Rillaert oudt elf jaer vande armen gesonden
een peert
eenveulen van twee jaer
ses koeijen
een runt van twee jaer
twee calveren onder het jer
twee verckens

Peeter Francen doende labeur
Jenneken Verhouwen sijne vrouw
Hendrik Merten oudt twintigh jaer de vrouwe soone (Brecht)
Jenneken Francen oudt vijftien jaer
Merten ... oudt drienentwintigh jaer hunne knecht
Clara Cornelisse oudt achttien jaer hunne meijsen
twee peerden
een veulen van dit jaer
een runt van twee jaer
twee calveren van een jaer
twee verckens

Jacob Janssens doende labeur
Catalijn Dom sijne vrouw
Jenneken Janssen oudt elf jaer
Clara Jansens oudt acht jaer
Marie Jansen oudt ses jaer
Elisabeth ... oudt drienentwintigh jaer hunne meijsen
een peert
vier koeijen
een calf van dit jaer

Cornelis Cornelissen labeur doende
Marie Breeus sijne vrouw
Peeter ...sijne soone oudt elf jaer
Jan Cornelissen oudt acht jaer
Jenneken Cornelissen oudt seven jaer
Marie Cornelissen oudt vier jaer
Willem Cornelissen oudt vier jaer
Elisabeth Braems oudt twintigh jaer hunne meijsen
Elisabeth ... oudt negentien jaer hunne meijsen
Adriaen Nels oudt drienentwintigh jaer hunne knechght
Philips Mertens achttien jaer hunne knechgt
twee peerden
vijf koeijen
twee runderen van twee jaer
twee calveren van dit jaer

Matijs van de Steen doende labeur
Catelijn Clasens sijne vrouwe
Jan van de Steen oudt twintigh jaer
Elisabeth van de Steen oudt veertien jaer
Hendrik van de Steen oudt elf jaer
Marie de Ridder oudt drienentwintigh jaer hunne meijsen
twee peerden
vier koeijen
een runt
een calf van een jaer
een calf van dit jaer
twee vercken

Joos Geerts doende labeur
Helena Hendrikx sijne vrouw
Maeijken Geerts oudt seventien jaer 
Anneken Geerts oudt drij jaer
Jan Geerts oudt sevne maenden
Jenneken Besselaers oudt tien jaer hunne meijsen
drij koeijen
en calf van een jaer
een vercken

Marie Dirckx weduwe van Merten de Craen handtwercker
Catalijn de Craen oudt elf jaer

Cornelis Sweyvelt wevenaar ende handtwerker

Jan Dierckx doende labeur
Tanneken Gijsels sijne vrouw
Herbert Dierckx oudt vijftien jaer
Tresia Dierckx oudt elf jaer
Peeter Dierckx oudt drij jaer
Jan van Loenhoudt oudt vijfentwintigh jaer hunne kneght
Tanneken Francen oudt vijventwintigh jaer
Maeijken ... oudt tien jaer meijsen
drij peerden
een veulen van een jaer
seven melkkoeijen
een runt van een jaer
een calf van dit jaer
twee vercken

Hendrik de Bie doende labeur
Marie Verdijk sijne vrouw
Peeter Matijs oudt twintigh jaer
Marie Matijs oudt tien jaer
Elisabeth de Bie oudt dertien jaer
Anne Cornelis oudt vijf jaereen houwkint
een peert
vijf koeijen
een runt van een jaer
twee verckens

Peeter Verbaenen doende labeur
Elisabeth Cornelissen sijne vrouw
Anne Verbaenen oudt vijf jaer
Marie Verbaenen oudt drij jaer
Barbara Stieltiens oudt sestien jaer meijsen
een peert
drij calveren
een calf in dit jaer

Philips Schoons doende labeur
Maeijken de Rijck sijne vrouw
Marie Boen oudt tien jaer
Catalijn Boen oudt seven jaer
Cornelis Boen oudt..
Elisabeth Schoons oudt een jaer
Peeter de Rijck oudt dertig jaer sijne kneght
Catalijn van de Sande oudt... sijne meijsen
een peert
een veulen van dit jaer
drij koeijen
een runt van twee jaer
een calf van dit jaer

Peeter Fijen doende labeur
Elisabeth Dieltens sijne vrouw
Peeter Fijen oudt vijf jaer
Frans Fijen oudt drij jaer
Jan Fijen oudt veertien jaer kouhouder
Catalijn Wouters oudt achttien jaer sijne meijsen
Maeijken Dierckx oudt achtentwinitg jaer sijne meijsen
een calf van twee jaer
drij calf van dit jaer
twee verckens
een veulen van twee jaer
ses koeijen

Gilliam Adrianus Versteven schepen doende labeur
Marie Madalena Moesmans sijne vrouw
Gilliam Verteven oudt vijfentwintigh jaer
Joannes Versteven oudt tweeentwintigh jaer
Simon Joseph Verstegen oudt acht jaer
Cristiaen Verteven oudt vier jaer
Petrus ...oudt drij jaer
Philips Adriaen oudt vijf maenden
Peeter ... oudt drientwintigh jaer hunne kneght
Hendrik van de linde oudt hunne kneght
Jan Hofkens oudt achttien jaer hunne kneght
Jenneken Cornelissen oudt vijfendertigh jaer haer meijsen
Elisabeth van de Velde oudt eenentwintigh jaer hunne meijsen
Madelena Vermeulen oudt vijfentwintig jaer hunne meijsen
twee peerden
een veulen van twee jaer
een veulen van ses maenden
ses koeijen
een runt van een jaer
een calf van een jaer
drij calveren van dit jaer
en vercken

Merck Pristerdom labeur doende
Catalijn Tysens sijne vrouwe
Jan van de Velde oudt twintigh jaer kneght 
Cornelis Bervoets oudt sestien jaer hunne kneght
Anna Berrevoets oudt twintigh jaer meijsen
Jenneken Carels oudt twintigh jaer meijsen
drij peerden
een veulen van drij maenden
sese koeijen
drij calveren van dit jaer
een vercken

Hendrik Cornelissen doende labeur
Maria oms sijne vrouwe
Jan van Ishove oudt negentien jaer hunne kneght
Elisabeth Besselaers oudt vijfentwintigh jaer sijne meijsen
Cathelijn Oms oudt dertigh jaer haer suster
twee peerden
vier koeijen
twee runders van twee jaren
drij verckens

Onder den voorschreven list sijn begrepen allen de huijshouden ende kinderen levende vande H.Geest tegend dient voor memorie

Bevonden mans de nombre van 142
Vrouwen ende weduwe 151
Meijsens ende knechten 137
Kinderen boven de viertien jaeren 65
Kinderen onder de viertien jaeren 290
Peerden 203
Veulens, koeijens ende ossen 34
Stieren 275
Runders onder de drij jaeren 49
Calveren 103
Verckens 73
Schaepen 138
Lammeren 2
Geijten 1

Beloepende den voorsijde liste soo ende gelijck den selven hier vooren int lanck is vuijt getrocken in gelde de somme van 1108 gulden ende 17 1/2 stuivers

Sijnde te weten dat t’sedert het opnemen van desen liste tegend geschiet is opden 20 augusti disserent veranderinghe sijn geschiet soo int stering der menschen ...van de selve verhandelingen ende vercoopinghe van peerden koeijen ossen ende andersints...hier dient voor memorie.
Ende is oock te weten dat in desen liste begrepen sijn alle de menchen beesten, peerden, veulens, schaepen en ossen woonende onder de voorsijde dorpe soo onder de polder als hooglant.
Aldus is dese list gesormeert bij Drossaert ende Schepenen van Mercxem ende Dambrugge ende bij de Heere pastoir vande selven dorp gevirifireert onder exprester protestatie nochtans van hier mede niet wille alteren off pretudirehden vrijdomme ende exemptie vande octroij van sijne muijt prolongaten ende asten confirmation daer op gevolght aend dorpe ende polder land verlmeent confenterende die voorsijde Heere Pastoir Drossaert ende schepenen hier van door hunnen gesworen de secretaris vuijt gegeven te worden een ant dobbel onder desselfs gemijnde Dorps segele om de selve onder gegeven te worden in conformiteijt als voorsijde ordonnantie ende instructie ende dat onder protestatie hier vooren gedaen sonder argelist toirconden item desen 12 deser 7ber 1694

Allaerts

1694


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net