Volkstelling Oorderen 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, Carton nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen


Andreas Vertommen pastoir in Oorderen ende Wilmarsdonck 
Marie Reijniers meijsen
Josina de Bruijn commensial
Anna Vereijcken commensael

Francis Boijkens wevenaer, herbergier ende lantbouwerij
Maria Boijkens sijn dochter
Elisabeth Domis meijsen

Bastiaens de Beir handwerker
Catelijn Helmont sijn vrouw
Symon de Beir sijne sone
Jan de Beir sijne sone
Marie de Beir sijne dochter
Elisabeth de Beir sijne dochter

Adriaen Thijssen pachter landbouwer herbergier ende winckelier
Maeyken Adriaenssen sijn vrouw
Liesabeth Thijssen sijne dochter
Peeter Thijssen sijne dochter
Corneli Thijssen sijne dochter

Peeter Willemssen Meeus jongman landbouwer
Adriaentien Willemssen sijne suster

Adriaen Joris weduwe pachter ende labeur
Liesabeth Joris sijne dochter
Martin Joris sijn sone
Thomas Joris sijne sone
Peeter Michielssen koewachter
Adriaen Mandemaeckers knecht
Anneken Hendrickx meijsen

Jasper Aerts arbeider
Anna Aerts sijne dochter

Marie van de Velde weduwe
Anthoni Jaspers hare sone
Francis Jaspers sijne sone
Jacobus Jaspers hare sone
Catharina Jasper hare sone

Peeter van de Sande arbeider

Liesabeth Danis weduwe
Jan Danis knecht

Martin Vermeldt handtwercker

Jan Willems Meeus arbeider
Elisabeth Stuck sijn vrouw
Adriaen Wouts sone
Dingna Willems hunne dochter
Jan Willems hunne sone
Machiel Willems hunne sone

Adriaen de Moor schepen, pachter ende landbouwer
Marie Adriaenssen sijn vrouw
Liesabeth de Moor hunne dochter
Hendrik de Moor hunne sone
Anthoni de Moor hunne sone
Joanna de Moor hunnen dochter
Anna Catharina de Moor hunne dochter
Hendrik de Bie knecht
Peeter Penneberghs knecht
Cornelis Joris schaepwachter
Cornelie Willems meijsen

Jan Michielssen pachter ende landbouwer
Anneken van Puijenbroeck sijn vrouw
Anthoni Michielssen hunnen sone
Peeter Michielssen hunnen sone
Amelberga Michielssen hunnen dochter
Anthonet Michielssen hunnen dochter

Michiel de Wandelaer landbouwer ende winckelier
Liesabeth Willemssen Meeus sijn vrouw
Liesabeth de wandelaer hunne dochter
Dingna Schepens dochter
Willem de Blesem knecht

Marie Backers weduwe

Nicolaes Wustenborcharbeider
Jenneken Schrijvers sijn vrouw

Jacob Segers

Peter Struijs arbeider
Liesabeth Stens sijn vrouw
Aert Struijs hunne sone
Liesabeth Struijs hunne dochter

Jan Willemssen pachter ende lantbouwer
Digna Janssen sijn vrouw
Peter Willemssen hunne sone
Hendrik ... koewachter
Evan Verhoeven dochter

Jan Sipiers arbeider
Marie lemmens sijn vrouw
Adriaenthien Sipiers hunne dochter
jaeqemeijn Sipiers hunne dochter
Philips Spiers hunne sone

Peeter Sijs arbeider
Hendrika van As sijn vrouw
Kerstiaen Wustborch hare sone
Catharina Sijs hunne dochter

Sijmon Verkammen arbeider
Peternel Biscops sijn vrouw
Margriet verkammen hunne dochter
Joes Verkammen
Eva Verkammen hunne dochter
Joes Biscops haer vader arbeider

Frans Fonteijn arbeider
Jenneken Clerck sijn vrouw
Nicolas Fonteijn hunne sone
Matthijs Fonteijn hunne sone
Kerstiaen Fonteijn hunne sone

Maeijken Peeters weduwe
Peter Michielsen hare sone
Marken de rijck ..

Michiels Aps arbeider
Catelijn van Gengen sijn vrouw
Peter Aps hunne sone
Catelijn Aps hunne dochter

Peeter Reijnen arbeider
Marie Dilis sijn vrouw
Marie Reijnen hunne dochter
Anna Reijnen hunne dochter
Peeter Reijnen hunne sone

Bastiaens de Beir handtwercker
Catelijn Helmont sijn vrouw
Symon de Beir hunne sone
Guilliam de Beir hunne sone
Jan de Beir hunne sone
Mari de Beir hunne dochter
Elisabeth de Beir hunne dochter
Adriaen Thijssen pachter, lantbouwer, herbergier ende winckelier
Mayken Adriaenssen sijn vrouw
Liesabeth Thijssen hunne dochter
Peeter Thijssen hunne sone
Corneli Thijssen hunne sone

Peeter Willemssen Meeus jogman lantbouwerij
Adriaenthien Willemssen sijn suster


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net