Volkstelling Wijnegem 1693

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Office Fiscale van Brabant, microfilm nr. 1386/23

Transcriptie van Hugo Driesen


 

In de eerst stelt Willebrordus Verbraeken pastoor, wesende canonick van de abdij van Tongerloo ende Elisabeth de Vlam sijn dienstmaerte

Mijnheer Carle Donatus de Handion heer dese heerlijckheijt
Mejjuffrouw Maria Florence Charlotte de Handion

Michiel van Soom burgemeester sijn huijsvrouw Magdalena Biemans, Balhazar, 
ende Michiel sijn kinderen, Maria Cleuvenberg sijn dienstmaerte

Matthys van de Velde pachter sijn huijsvrouw Maria de Wolft, Jan ende Cornelis sijn kinderen

Jan van Bouwel pachter sijn huijsvrouwe Cathelijn van Hesbeen, Cathelijn, Jan ende Anthoni sijn kinderen

Adriaen de Wever sijn huijsvrouw Elisabeth de Backer, Jasper sijn soon

Jan Albrechts pachter sijn huijsvrouw Maria de Roey, Frans sijn soon

Cathelijn Wauters weduwe Joos Hennicx , Jacobus ende Joanna sijn kinderen

Laureys Hennicx sijn huijsvrouw Elisabeth Delien

Jan De Bruijn sijn huijsvrouw Maria Hennicx, Peter ende Jan sijn kinderen, Maria Bollaert dienstmaerte

Geertruij Soons weduwe Gilles Lanaerts

Peeter de Wever weduwnaer, Anna, Cathelijn ende Hendrick sijn kinderen

Adriaen Schillemans pachter Joanna Lauwers sijn huijsvrouw, Jan ende Nicolaes sijn kinderen
Jan Wauters pachter sijn huijsvrouw Elisabeth van Hauter

Cathelijn Geenruts weduwe Jan Wauters

Dirick Gibens sijn huijsvrouw Cathelijn de Backer

Gommer Langhmans pachter sijn huijsvrouw Susanna van Hove

Jan Bogaerts sijn huijsvrouw Cathelijn Lenaerts

Jan Anthonissen

Jan van de Velde pachter sijn huijsvrouw Barbara Scoons, Jan
ende Barbara sijn kinderen

Thomas van Verle sijn huijsvrouw Maria van Schil

Artus de Wit weduwnaer, Anna sijne dochter

Matthijs van Hesbeen pachter sijn huijsvrouw Cathelijn de Roije, Wouter sijn soon,
Daniel Paternoster knecht ende Adriaen van Hesbeen dienstmaerte

Nicolaes Lauwers sijn huijsvrouw Maria Bogaerts, Jacob, Philip ende Jenneken sijn kinderen

Jan van Hesbeen pachter sijn vrouw Elisabeth …,Jan ende Joris sijn kinderen, 
Peeter Van Camp knecht ende Magdalena Wouter dienstmaerte

Van Herck Anthoni pachter sijn vrouw Elisabeth Bervoets, Jan Smits en de Jan de Winter knechten, Anna van Herck ende Barbara Janssen dienstmaerte

Petri …pachter sijn huijsvrouw Cathelijn Struys, Jan ende Peter sijn kinderen, Cathelijn van Schil dienstmaerte

Artus van Steen sijn huijsvrouw Maria Verlinden, Naenthien, Cijntende Maria sijn kinderen

Jan de Four sijn huijsvrouw Elisabeth Soetewey 

Frans de Wit sijn huijsvrouw Maria Arts, Jan, Cathelijn ende Maria sijn kinderen

Dilles Schots pachter sijn huijsvrouw Elisabeth van Hesbeen, Peeter sijn soon

Peter Arts sijn huijsvrouw Maria Lauwers, Nicolaes, Maria ende Peter

Jan Philips sijn huijsvrouw Margareta Janssens, Jan sijn soon

Cornelis Bervoets pachter sijn huijsvrouw Adriana Lauwers, Anna sijn kint, Jan Verbiest knecht ende Elisabeth Wijns dienstmaerte

Sebastiaens Arts pachter sijn huijsvrouw Geertruij Verbiest, Adriana, Elisabeth sijn dochter

Christiaens van de Heuvel sijn huijsvrouw Anna de Backer, Peeter ende Anna sijn kinderen

Jan de Vocht pachter sijn huijsvrouw Joanna…, Matthijs ende Jan sijn kinderen

Guilliam Torkens pachter sijn huijsvrouw Joanna Albrechts, Adriaen ende Maria sijn kinderen, Cathelijn Thomas dienstmaerte

Peeter de Winter sijn huijsvrouw Jenneken Martens, Jan ende Elisabeth sijn kinderen

Andries Bals weduwnaer, Jenne ende Jan haer kinderen

Jan Rijvits sijn huijsvrouw Agneta Scoons, Jan sijn soon

Peeter Soons pachter sijn huijsvrouw Beatrix van de Velde, Geertruy, Cornelis, Michiel ende Cathelijn sijn kinderen, Leonard Martens sijn knecht

Laureys Verbiest weduwnaer

Jan Pittoirs pachter sijn huijsvrouw Anna Bogaerts, Maria ende Elisabeth sijn kinderen, Jan knecht

Wauter Lanaers pachter sijn huijsvrouw Anna Bogaerts, Jan sijn soon

Peeter Struys sijn huijsvrouw Naenthien van Gansen

Jan Martens pachter sijn huijsvrouw Cathalijn de Cleijn, Jan ende Peter sijn kinderen, Jan Neels knecht ende Cathelijn Pittoirs dienstmaerte

Cornelis de Segers weduwe, Cornelis ende Gommer haer kinderen

Jan Pittoirs weduwnaer, Margarita dienstmaerte

Peeter Franssens pachter sijn huijsvrouw Adriana Delien, Peter, Frans ende Adriaen sijn kinderen, Cathelijn de Ridder dienstmaerte

Willem Gijsels pachter sijn huijsvrouw Cornelia van Dijck, Peter, Anna, Catharina ende Michiel sijne kinderen, Adriaen van Dijck knecht ende Maria van Dijck dienstmaerte

Jan de Groof sijn huijsvrouw Maria Bogaerts, Jacobus, Peeter, Anna ende Jenne sijn kinderen

Adriaen van Uffelen sijn huijsvrouw Cathelijn Verbeeck, Anna, Cornelis, Jenne

Jan de Herdt sijn huijsvrouw Elisabeth de Graaf

Jacques Cadasar sijn huijsvrouw Livitia de Backer

Cornelis Enfants sijn huijsvrouw Maria Arts, Cornelis ende Peter sijn kinderen

Joanna van Hesbeen weduwe Surincx, Adriaen ende Jan sijn kinderen, Michiel Martens ende Jan van Hesbeen knechten ende Elisabeth Surincx dienstmaerte

Adriaen …sijn huijsvrouw Anna van den Bleecken, Adriaen sijn kint

Huybrecht Janssens sijn huijsvrouw Naentien Verbiest, Maria Janssens dienstmaerte

Jan Cornelissen sijn huijsvrouw Christina Struyf, Maria ende Barbara sijn kinderen 

Jan Torkens sijn huijsvrouw Marty Bartholomeus, Laureys, Adriaen ende Anna sijn kinderen

Laureys Bogaerts sijn huijsvrouw Maria Scoons, Cornelis ende Maria sijne kinderen

Elisabeth van Haverbeke weduwe Willem …, Adriaen haar soon

Jan Scheurweghs sijn huijsvrouwe Susanna Pittoirs, Cornelis, Anthoni, Clara ende Maria sijn kinderen
Cathelijn van …weduwe Nicolaes …

Gijsbrecht Segers sijn huijsvrouw Margarita Cassens, Huijbrecht sijn soon

Adriaen Taeymans sijn huijsvrouw Elisabeth Haverals, Peeter ende Adriaen sijn kinderen

Wouter Morissens sijn huijsvrouw Joanna Torkens, Jan knecht ende Anna Martens dienstmaerte

Adriaen Gibens sijn huijsvrouw Babara Willems

Peeter de Beukelaer sijn huijsvrouw Elisabeth van Hesbeen, Gommar sijn soon, Elisabeth dienstmaerte

Peter Salen sijn huijsvrouw Barabara van Ranst, Jenne ende Costen sijn kinderen

Cornelis Goris sijn huijsvrouwe Petronella …,Cornelis, Jan en de Maria sijn kinderen,

Leonard Claes weduwnaar, Michiel, Govaert ende Cathelijn sijne kinderen, Elisabeth dienstmaerte

26 november 1693


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net