Volkstelling Wijnegem 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Staten van Brabant cartons, nr. 391

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Wijneghem Quartiere Van Reijen

 

Lieste van alle des innegesetenen mitseijs van alle de peerden, coeijen binnen den dorpe van Wijneghem quartier van Rijen volghens placcate van majesteijt Raad van Brabant in dato 4 augusti 1694.

 

Gulden

Stuivers
Inden eerst den heer pastoir Willebrordus Verbraeken sijnde eerst Canonick van de abdij tot Tongerloo
Elisaberth Vlam dienstmaerte
1 6
Mijnheer Charle Vouts Handion sijne knechten en dienstmaerten 75 0
Joffrouwen Florence ende Charlote Handion 5 0
Lauwerijs Hennix hantwercker sijn vrouw 2 kinderen 1 koeij 4 6
Lenaert Claes weduwe 4 kinderen out onder de 14 jaer 1 dienstmaerte 2 coeijen 3 12
Jan van Bauwel pachter sijn vrouw 3 kinderen out onder de 14 jaeren 2 knechten7 coeijen, 2 calveren, 2 peerden 2 veulens ende 20 schaepen 15 19
Matthijs van Hesbeen pachter sijn vrouw 3 kinderen out onder de14 jaeren, 2 knechten 1 dienstmaerte 7 coeijen 3 calveren 3 peerden 1 veulen 16 6
Andries Bals pachter sijn vrouw 1 kint 2 coijen 1 peert 6 3
Mattijs van de Velde pachter sijn vrouw een kint 1 knecht 1 dienstmaerte 4 coeijen 1 calf 1 peert 1 veulen 11 10
De weduwe Peeter de Winter twee cleijn kinderen 1 coeije wesende arm 1 16
De weduwe Netelteir 2 0
Weduwe Jan de Hert 2 coeije wesende arm 3 11
Adriaen van Uffellen stroijedecker sijn vrouw 3 kinderen 1 coeije 5 6
Peeter Soons pachter sijn vrouw 3 kinderen 1 knecht 6 coeijen, 2 calveren 2 peerden 11 15
Jan Hijvits hantwercker  2 kinderen 1 coeije, 1 calf 4 12
Lauwereijs Verbiest sijn dochter 1 coeije 2 16
Jan Pittoirs pachter sijn vrouw 1 dochter 1 knecht 1 dienstmaerte 4 coeijen,1 peert 9 3
Wauter Lauwers sijn vrouw 2 kinderen 1 dienstmaerte 2 coeijen, 1 peert 7 11
Peter Struijs pachter sijn vrouw 2 coeijen arm wesende 3 2
Peter van den Berge weduwnaar 1 kint 1 knecht 1 dienstmaerte 6 coeijen 2 runderen 2 peerden 13 9
Cornelis Seghers molder 1 sone1 dienstmaerte 3 coeijen 1 runt, 1 peert 9 2
Jenneken Hesbeen weduwe .. Soons 1 knecht 2 dienstmaerte 3 coeijen 1 runt 2 peerden 13 19
Cornelis de Hendt sijn vrouw herbergier 1 dienstmaerte 2 coeije 1 calf 10 19
Jaques Cadaser sijn vrouw wesende schoenlapper arm 1 10
De weduwe Cornelis Hennix arm
Adriaen Batheliet hantwercker sijn vrouw 1 coeije 3 16
Adriaen Gilens hantwercker sijn vrouw, 2 kinderen arm
Michiel van Soom smidt sijn vrouw 3 kinderen, 1 coeije 6 1
Cornelis Struijs hantwercker sijn vrouw 3 0
De weduwe Joos Hennix 1 coeije 1 calf
Jan Sebrechts hantwercker sijn vrouw 1 kint 2 coeijen 1 arm 3 12
De weduwe Adriaen de Beir arm
De weduwe Adriaen Bollaerts arm
Jan de Bruijn hantwercker sijn vrouw 2 kinderen 1 coeije 4 6
Peeter de Beir pachter 3 kinderen 2 coeijen1 peert  1 calf
Petrus de Beir pachter sijn vrouw 3 kinderen 12 coeijen 1 calf 1 peert 1 7 14
Peeter de Winter pachter 2 kinderen 2 knechten 1 dienstmaerte 5 coeijen 1 calf, 2 peerden 1 veulen 14 16
Jan de Four sijn vrouw hantwercker 2 knechten 1 coeije, 1 calf 4 12
Frans de Wit pachter sijn vrouw 2 kinderen 2 coeijen 2 calveren 1 peert 7 9
Gillis Schats pachter sijn vrouw 2 kinderen 2 coeijen, 2 calveren 1 peert 7 9
Peeter  Arts pachter sijn vrouw 3 kinderen 3 coeijen 1 peert 8 19
Jan Philips pachter sijn vrouw 2 coeije 1 calf 4 3
Cornelis Bervoets pachter sijn vrouw 2 kinderen 1 knechten 1 dienstmaerte 5 coeijen 3 calveren 2 peerden 1 veulen 14 9
Sebastiaens Arts pachter sijn vrouw 2 kinderen 3 coeijen 1 peert wesende arm 7 19
Christiaen van den Heuvel pachter sijn vrouw 2 kinderen 3 coeijen 2 calveren 1 peert 8 11
Jan de Vocht sijn vrouw 3 kinderen 2 coeijen 1 calf arm 6 9
Anthonis van Herck pachter sijn vrouw 2 knechten 1 dienstmaerte 5 coeijen 2 peerden 1 veulen 14 15
Guilliam Torcekens pachter sijn vrouw 2 kinderen 1 knecht 1 dienstmaerte 5 coeijen 2 calveren1 peert 1 veulen 13 6
Jan van Hesbeen pachter sijn vrouw 3 kinderen 2 knechten 1 dienstmaerte 5 coeijen 1 calf 2peerden 1 veulen 16 2
Wauter Meijssens cuijper sijn vrouw 1 coeije 1 calf 4 7
Cornelis Goris winckelier sijn vrouw 4 kinderen 1 coeije 1 calf 7 7
Huijbrecht Janssens hantwercker sijn vrouw 1 coeije 1 calf 4 2
Peeter Franssens pachter sijn vrouw 5 kinderen 1 dienstmaerte 5 coeijen 1 calf 1 peert 16 3
Cornelis Gijsels weduwe herbergier 6 kinderen 1 knecht 1 dienstmaerte 4 coeijen 1 calf 1 peert 17 6
Vinck Gilens hantwercker sijn vrouw 1 kint 1 coeije 3 6
Gommar Lanckmans pachter sijn vrouw 1 knecht 1 dienstmaerte 1 peert 7 19
Jan Fijen sijn vrouw pachter 3 kinderen 2 knechten 1 dienstmaerte 5 coeijen 1 calf 2 peerden 15 13
Jan van den Velde sijn vrouw 2 coeijen 1 calf 3 8
Laureijs Bogaerts sijn vrouw 2 kinderen 1 coeije 4 6
Nicolaes Lenaerts pachter sijn vrouw 2 kinderen 1 knecht 6 coeijen 2 peerden 1 veulen 13 6
Jan Tackens cuijper sijn vrouw 1 kint wesende arm huis
Jan Scheurweghs sijn vrouw 1 kint 3 5
Cornelis Everaerts sijn vrouw 2 kinderen 1 coeije 4 6
Adriaen Rotthier cleermaeker sijn vrouw 2 5
Adriaen Martens sijn vrouw 1 coeije 3 16
De weduwe Gilles Lauwers blinden soon arm
 

Aldus in dese leijsten ende cohier opgenomen present den heer secretaris ende schepen van Wijnegem midts in conformitijt van de voorsijde placaerte als inpremio dese op gestelt ende geformeert desen op 20 november 1694.

Totalis van dit cohier de somme van vijf hondert eentwintig gulden ende 15 stuivers
521 guldens 15 stuivers.


Voor het internet bewerkt door Herman de Wit, Maarssen, mei 2005

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net