Volkstelling Wijnegem 1702

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Staten van Brabant cartons, nr. 392.2

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Wijnegem quartiere van Rhijen

Leijste van alle ende gelijcke die ingesetenen binnen dese dorpe van Wijneghem Quartier van Rhijen mitsgaders van de maerten, knechten, koijen, peerden ende ploeghen aldaer. Ingevolghe van de instructie dese dorpe toe gesonden van wegens die edele heeren Staeten van Brabant ende bij placcaerte van 20 juni 1702.

Gulden

Stuivers
In de eerste verclaert den heer pastoir geene 300 gulden: inne comen te hebben dus sijne dienstmeid  1 0
Jan Aelbrechts ¼ van een ploegh 1 5
2 koeijen 1 12
1 calf  0 6
Cornelis de Wever hantwercker 1 0
2 koeijen  1 12
Cornelis Struijs hantwercker  1 0
1 koeij 0 16
1 calf  0 6
Adriaen van Uffel hantwercker 1 0
Jenne sijne dochter out over de 14 jaeren 1 0
Jacob sijn sone oock over de 14 jaeren 1 0
2 koeijen 1 12
Daniel Paternoster 1 0
Sijn dochter 1 0
1 koeij 0 16
Peeter Wouters op ¼ ploegh  1 5
2 koeijen 1 12
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Jan de Groof hantwercker 1 0
Een dochter 1 0
2 koeijen 1 12
Jan Verbert op ¼ ploegh 1 5
3 koeijen 2 8
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Peeter Franssens pachter ½ ploegh 2 10
2 kinderen  2 0
5 koeijen 4 0
2 runderen 0 16
2 peerden 2 0
1 veulen 0 10
Wouter Meijssen ¼ ploegh 1 5
2 knechten 2 0
1 dienstmaerte 1 0
3 koeijen 2 8
2 calveren 0 12
1 peert 1 0
Jan Jacobs op ¼ ploegh 1 5
2 koeijen 1 12
1 peert 1 0
Gommer Lanckmans op ¼ ploegh 1 5
2 kinderen out 7 jaeren memorie    
1 dienstmaerte 1 0
3 koeijen 2 8
1 rundt 0 8
1 peert  1 0
Jan van Hesbeen op ¼ ploegh 2 10
Sone en dochter out 14 jaeren 2 0
1 knecht 1 0
1 dienstmaerte 1 0
4 koeijen 3 4
2 calveren 0 12
1 rundt 0 8
2 peerden 2 10
1 veulen 0 10
Jacob Verrijdt op ½ ploegh 2 10
Een sone en twee dochter over de 14 jaeren 3 0
Francois Verscheep hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
1 calf 0 6
Artus van Steen op ¼ ploegh 1 5
Een dochter out 14 jaer  1 0
Drij kinderen memorie
3 koeijen 2 8
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Francois de Wit ¼ ploegh 1 5
Docher en sone 2 0
1 dienstmaerte 1 0
3 koeijen 2 8
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Adriaen Verscheep hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
1 calf 0 6
Jan de Wit op ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen waer van  een ouder de 14 jaeren out is 1 0
2 koeijen 1 12
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Matthys van de Velde ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen memorie
1 dienstmaerte 1 0
3 koeijen 2 8
1 rundt 0 8
1 peert 1 0
Cathalijn Hennix weduwe 1 0
Sone en dochter 2 0
1 koeij 0 16
Peeter de Beuckelaer hantwercker 1 0
Twee kinderen memorie
1 koeij 0 16
1 calf 0 16
Cornelis Goris op ¼ ploegh 2 10
Twee kinderen een out 14 jaeren 1 0
1 knecht 1 0
1 dienstmaerte 1 0
5 koeijen 4 0
2 calveren 0 12
2 peerden 2 0
Adriaen Boschmans hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
1 calf 0 16
Adriaen van den Berch hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
Dirickx Gijlens hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
1 calf 0 16
Laureijs Henix hantwercker 1 0
Twee kinderen out 14 jaeren 2 0
1 koeij 0 16
1 calf 0 16
Michael Tutilaer hantwercker 1 0
Abraham Rombouts ¼ ploegh 1 5
Drij kinderen memorie
3 koeijen 2 8
1 peert 1 0
Michael van Herck ½ ploegh 2 0
Sone 1 0
Dienstmaerte 1 0
Knecht 1 0
4 koeijen 3 4
3 calveren 0 18
2 peerden 2 0
Jan Govaerts ¼ ploegh 1 5
2 koeijen 1 12
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Jan Wouter hantwerckere 1 0
Twee kinderen
1 koeij 0 16
Jan van Bouwel ¾ ploegh 3 15
Sone 1 0
Twee kinderen memorie
2 dienstmaerte 1 0
2 knechten 2 0
7 koeijen 5 12
3 runderen 1 4
1 veulen 0 16
3 peerden 3 0
Peeter Aerts ¼ ploegh 1 5
1 dienstmaerte 1 0
2 koeijen 1 12
1 calf 0 16
1 peert 1 0
Peeter de Wever hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
Jan Pittoirs ½ ploegh 2 0
Een dochter 1 0
1 knecht 1 0
4 koeijen 3 4
1 calf 0 16
1 peert 1 0
1 veulen 0 16
30 schaepen 2 5
Christiaen van den Heuvel ¼ ploegh 1 5
Een sone 1 0
Een dochter 1 0
4 koeijen 3 4
1 calf 0 16
Gommer de Beuckelaer ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen ouder 14 jaeren memorie
2 koeijen 1 12
1 calf 0 16
1 peert 1 0
Cornelis Zegers ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen 2 0
3 koeijen 2 8
1 calf 0 16
1 peert 1 0
Peeter van den Bergh ½ ploegh 2 10
1 dienstmaerte 1 0
2 knechten 2 0
5 koeijen 4 10
1 calf 0 16
2 runderen 0 16
2 peerden 2 0
1 veulen 0 16
41 schaepen 4 1 ½
Peeter Franssens ½ ploegh 2 0
Een dochter 1 0
1 dienstmaerte 1 0
2 knechten 2 0
6 koeijen 4 16
2 calveren 0 12
Lenaert Claes ¼ ploegh 1 5
Een dochter 1 0
Drij kinderen memorie
2 koeijen 0 12
1 runt 0 8
1 peert 1 0
Jan Philips hantwercker 1 0
2 koeijen 1 12
Govaert de Hert hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
Jan Bogaerts 2 10
Twee kinderen memorie
1 dienstmaerte 1 0
1 knecht 1 0
6 koeijen 4 16
2 calveren 0 12
2 peerden 2 0
Cornelis Zegers molder 8 0
Twee sone 2 0
¼ ploegh 1 5
1 dienstmaerte 1 0
1 knecht 1 0
3 koeijen 2 8
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Lenaert Mertens ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen over de 14 jaeren 1 0
3 koeijen 2 8
1 peert 1 0
Andries Peeters ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen 2 0
2 dienstmaerte 2 0
1 knecht 1 0
4 koeijen 3 4
1 calf 0 6
1 peert 1 0
Andries van de Bergh hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
Lenaert Mertens ¼ ploegh 1 5
Twee kinderen over de 14 jaeren 1 0
3 koeijen 2 8
1 peert 1 0
Jaspar Schillemans hantwercker 1 0
1 koeij 0 16
Nicolaes Lauwers ½ ploegh 2 10
Een dochter 1 0
Een sone 1 0
1 dienstmaerte 1 0
1 knecht 1 0
6 koeijen 4 16
2 runderen 0 16
2 peerden 2 0
1 veulen 0 16
Matthijs van Hesbeen ¾ ploegh 3 15
1 meiden 1 0
2 knechten 2 0
6 koeijen 4 16
1 calf 0 6
1 runt 0 8
3 peerden 3 0
Anthoni van Herck ½ ploegh 2 10
1 dienstmaerte 1 0
6 koeijen 4 16
1 calf  0 12
2 knechten 2 0
2 peerden 2 0
Nicolaes L’Enfant smit met labeur ¼ ploegh 1 5
Een dochter over 14 jaer 1 0
2 kinderen memorie
2 koeijen 1 12
1 runt 0 8
Jan de Four hantwercker 1 0
Een dochter 1 0
2 koeijen 1 12
Martinus Goris gareelmaeker 2 0
Mattijs Lenaerts hovenier 2 0
Adriaen van Linden cloofmaeker 2 0
Geert Smits hantwercker 1 0
Michael Claes tapper 2 0
Anthoni Staes wever 2 0
Cornelis Cornelis brouwer 8 0
Sijn moeder 1 0
1 knecht 1 0
Adriaen Bervoets brouwer 8 0
1 dienstmaerte 1 0
2 knecht 2 0
3 koeijen 2 8
1 runt 0 8
1 peert 1 0
1 veulen 0 16
¼ ploegh 1 5
Jan Peeters ½ ploegh 2 0
1 dienstmaerte 1 0
2 knechten 2 0
6 koeijen 4 16
2 calveren 0 12
2 peerden 2 0
 

De somme van dit cohier beloopt ten somme van vier hondert twelff guldens ende sesthien en halven stuivers.
Dito gl: 412 = 16 ½ stuiver
Aldus opgenomen bij wethouders van Wijneghem dese achste augusti 1702.
In kennisse desen soo hebben weij dese door onse gesworen
Secretaris laets ondergteeckenen.


Voor het internet bewerkt door Herman de Wit, Maarssen, mei 2005

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net