Volkstelling Wijnegem 1754

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Office Fiscale van Brabant, supplementen 815-bis

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Rhyen onder den 
Heere Marckgrave

Liste

Ofte

Denombrement van de persoonen, de gene bevonden zijn actuelijck te wesen binnen de dorpe ende graefschappe van Weyneghem. Restorerende onder den quartier en van Antwerpen dato 13 ende 14 januari 1755.

           

Namen             Beroepen       Vrouw Aantal kinderen Aantal  dienstboden Aantal vreemdelingen H.Geesttafel
             

Geeraert Wilrijckz

Castelijn ende hovenier

1

10, 7, 5, 4, ½ jaer

1

 

 

Cornelis Dellien

Cleijne pachter

1

23, 19       

 

 

 

Cornelis Franssen

Cleijne pachter

 

15,13, 10

 

 

 

Peeter van Schoor

Cleijne pachter

1

17, 14

 

 

 

Jan Dennens

Groote pachter

1

6, 3,1

3

 

 

Adriaen Bogaerts

Middelbaer Pachter

1

14, 10, 4

4

 

 

Den Eerwaarde Heere Stevens 

Cappelaen

 

 

1

 

 

Jan Verdonck

Middelbaer pachter

1

4, 1

 

 

 

Christiaen Lodewijckx

Hantwercker

1

11, 5, 3

 

 

2

De weduwe Cornelis Oyens

Herbergierster pachter

 

10, 6, 3, 1 ½

 

 

 

Peeter Hens arm

Hantwercker

1

6, 5, 2

 

 

1

Peeter Taeijmans

President ende middelbaer schepenen pachter

1

7, 3, 1

4

 

 

Wouter van Steen arm

Cleijne pachter

1

22, 20, 15, 13, 9, 6, 5, 4

 

 

 

Philippus Lauwers  weduwnaar

Hantwercker

 

36

 

 

 

Fransus van de Velde

Hantwercker

1

2, 4 daegen

1

 

3

Jacobus Coens

Casteleijn

1

16, 13, 5

 

 

 

Lenaert Philips

Cleijne pachter

1

13, 10, 1

1

 

 

Martinus van der Weën

Middelbaere pachter

1

1

 

 

 

Jan Gijs

Cleijne pachter

1

15, 13

 

 

1

Cornelis Wils

Cleijne pachter

1

22, 18, 13, 7

 

 

 

Cornelis Corluij

Cleijne pachter

1

Tweeling   18

 

 

 

Cornelis Reynier

Middelbaer pachter

1

31, 20

2

1

 

Jan Coeckx

Cleijne pachter

1

16, 7, 3

 

 

 

Marcus Carluij

Hantwercker

1

4, 2

1

1

 

Melchior Thijs

Middelbaere pachter

1

4, ½

5

 

 

Nicolaes Godaert

Hantwercker

1

2

 

 

 

Jan Claes

Herbergier hantwercker

1

18, 3, 1, 4 maenden

1

1

 

Adriaen Struijs

Meyer

1

10, 13

 

 

 

Jan Scholliers

Hantwercker

1

13, 5, 3, 1

 

1

 

Jan Smits arm

Hantwercker

1

16, 14, 7, 5, 1

 

 

 

Peeter Verbert  weduwnaar

Cleijne pachter

 

28

 

 

 

Cornelis Pittoirs

Middelbaere pachter

1

2, 1

1

 

 

Jan Ceulemans

Middelbaere pachter

1

17, 15, 13, 9, 5

1

 

 

Peeter van Hesbeen

Hantwercker

1

1 ½

1

1

 

Fransiscus Verlinden

Molder middelbaere pachter

1

 

13

 

 

Jan Frans van den Bosch

Brouwer ende herbergier pachter

1

6, 4, 3, 2, 1

6

 

 

Joannes Pittoirs (jonge)

Casteleijn

1

8, 3

 

 

 

De heer de la Fonteyne

Jongman Rentmeester van de graef

 

Joannes Pittoirs weduwnaar (oude)

Middelbaere pachter

 

30, 27, 24

2

 

 

Adriaen Cools

Groote pachter

1

5, 3

 

 

 

Jan Cloots

Hantwercker

1

5

 

 

 

Cornelis Gijs

Cuijper ende herbergier

1

20, 16, 15, 12, 10, 4

 

 

 

Jacobus Bollaerts

Stroijdecker

1

11

 

 

 

Peeter Vingerhoets

Hantwercker

1

18, 15

 

1

1

Cornelis Gijs

Timmerknecht

1

 

 

 

 

Jan Baptist van lommen

Herbergier ende winckelier

1

 

 

2

 

Philips van der Heijden

Timmerman ende herbergier

1

22, 20, 16

 

 

 

Carel Cassiers

Schepenen smit hebergier

1

18, 16, 14, 12, 10, 6

 

 

 

Adriaen Verscheep

Hantwercker

1

27, 18

 

2

 

Matthijs van de Velde

Schepenen cleijne pachter

1

22, 18

 

2

 

Carel Reijsen

  Metser

1

12, 7, 6

 

 

 

Adriaen van Uffelen Arm

….

1

1

 

 

 

Norbertus Claessens

Herbergier

1

15, 12, 8

 

 

 

Elisabeth Peeters

Herbergierster Jonge dochter 

 

 

 

 

 

Peeter van den Wijngaert

Cleermaeker

1

 

 

 

 

Adriaen Sas

Hantwercker

1

 

 

 

 

Adriaen Morissens

Hantwercker

1

14, 10, 1

 

 

 

Jan Thielen arm

Schoenmaeker

1

2

 

 

1

Jan Fransus Scheurweghs

Schepenen ende wagenmaeker

1

10, 6, 4, 2

 

 

 

Joannes Rouvoet

Schepenen ende herbergier

1

34, 20

1

 

 

Adriaen van Bulck

Hantwercker

1

2

 

 

 

Peeter Reynaerts

Wever

1

 

1

 

 

Lenaert de Pooter

Gareelmaeker

1

 

 

 

 

Jan Reynaert weduwnar

Wever

 

 

1

 

1

Peeter Cassiers

Smit

1

5, 2

2

 

 

Jacobus van den Branden

Schoenmaeker

1

4, 1

2

 

 

De weduwe Peeter Matheessens arm

 

 

14, 8, 6

 

 

 

Wouter Bogaerts arm

Wever

1

16, 14, 12, 10, 8, 2

 

 

 

Jan Luyten

Cleermaeker

1

 

1

 

 

Joannes Jonckeer

Winckelier schepenen

1

 

1

 

 

Guilliam Thys

Hantwercker

1

10, 7, 6 weken

 

 

 

Melchior Verbiest

Coster ende herbergier winckelier

1

25, 20, 18, 17, 16, 12

 

1

 

Andries Gys arm

Cloonmaker

1

14, 8, 6

 

 

 

Abraham van Uffelen arm

 

 

 

 

 

 

Christiaen Verhaert

Hantwercker

1

 

 

2

 

Den eerwaarde Rigouts

Pastoir

1

 

2

 

 

De weduwe Adriaen Bervoets hare sone Jacobus Bervoets

Brouweresse ende herbergierster

 

 1

11, 9, 7, 5, 3, 1 1/2

6

2

 

Dillis Goremans

Smit ende pachter

1

 

4

 

 

Joannes Mertens

Jonge dochter naaister

 

 

 

 

 

Adriaen van Doren

Hantwercker

1

9

 

1

 

Jan van Put

Hantwercker

1

22, 14, 11

 

 

 

 

 Aldus opgenomen als hier bovenstaenden list op den 13 ende 14 januari 1755.

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net