GENEASCRIPT
 
Bewerkingen van Genealogische Bronnen

  


GeneaScript is het onderdeel binnen het domein van de Stichting Geneaknowhow waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal wordt bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de persoonsnamen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft controle van de gevonden gegevens in het origineel noodzakelijk.


Als u bewerkingen wilt aanbieden ter plaatsing op GeneaScript, zie dan hier. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via

lees meer.......

 

 
 
N E D E R L A N D

Algemeen, passagierslijsten en overige gebiedsdelen

Groningen | Friesland | Drenthe | Overijssel | Gelderland |
Flevoland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg 


V L A A N D E R E N

Algemeen en buitenbeentjes

West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | Brussel | Vlaams-Babant |
Limburg

 

Toelichting, contact en disclaimer | Wilt u zelf een bewerking laten plaatsen?