GENEASCRIPT
 

Bewerkingen van Genealogische Bronnen

  

 

 

 
TOELICHTING, CONTACT EN DISCLAIMER
 

GeneaScript is het onderdeel binnen dit domein van de Stichting Geneaknowhow, waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal wordt bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de genoemde persoonsnamen, die voorkomen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft het van belang om te wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om de gevonden gegevens altijd te controleren in het origineel. Bronbewerkingen bevatten vrijwel altijd fouten, variƫrend van leesfouten tot een verschrijving of typefout.

Op het domein Geneaknowhow bevindt zich het gedeelte Van Papier Naar Digitaal, waar eveneens bronbewerkingen te vinden zijn. Hierbij is echter ook het beeldmateriaal  beschikbaar, zodat de afbeelding van het origineel en de bewerking naast elkaar staan. Als Geneaknowhow zowel het beeldmateriaal als de bewerking van dat materiaal in eigen beheer hebben, wordt deze bewerking niet ondergebracht onder GeneaScript, maar bij Van Papier Naar Digitaal.

Op  elke pagina binnen GeneaScript (provincie of algemeen) zijn de bewerkingen alfabetisch opgenomen. Zijn er bewerkingen die de gehele provincie of een regio betreffen, dan zijn deze in een blok bovenaan die pagina geplaatst; de individuele plaatsen worden in een blok daaronder genoemd.
Alle hier aanwezige bestanden zijn uiteraard opgenomen in de gegevens van Digitale Bronbewerkingen Nederland en Belgiƫ, elders op dit domein. Voor een volledig overzicht van alle bekende online bronbewerkingen dient u de genoemde website te raadplegen.

Bij de start van GeneaScript in december 2011 zijn een groot aantal bewerkingen opgenomen in de Collectie De Wit. Deze bewerkingen waren in de periode 1997-2011 ter publicatie aangeboden aan Herman de Wit en geplaatst op het domein http://de-wit.net. Alle in de loop der jaren aangeboden bewerkingen zijn integraal overgedragen aan de stichting Geneaknowhow, ten behoeve van langdurig online behoud van het materiaal. Op de pagina's van GeneaScript zijn de individuele bestanden uit deze collectie herkenbaar aan de aanduiding *) achter de bronomschrijving.

Als u bewerkingen wilt aanbieden om te laten plaatsen op GeneaScript, zie dan de pagina een bewerking laten plaatsen. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres (hier als plaatje weergegeven):

De Stichting Geneaknowhow is niet verantwoordelijk voor de bewerkingen die door derden beschikbaar zijn gesteld. Deze personen hebben destijds toestemming gegeven voor de plaatsing van door hen gemaakte bewerkingen. 
De namen van de bewerkers worden genoemd bij de omschrijving van de bestanden op de pagina's van GeneaScript.

terug naar het menu